Рекламу показываем только НЕзарегистрированным пользователям. Войдите или зарегистрируйтесь на Бухфоруме
    .

Безнадежная и сомнительная задолженность (прибыль и НДС)

Путеводитель по разделу. Ставка 0 %, доходы, расходы, амортизация, декларация. Переходное.

Модератор: Печкин

UNREAD_POST Marlboro » 02 окт 2013, 22:38

При этом суд.практика в основном против такого подхода.
Пусть и позиция весьма банальна :roll:

ВИЩИЙ АДМІНІСТРАТИВНИЙ СУД УКРАЇНИ
Скрытый текст: показать
ідповідно до пункту 4.5 статті 4 Закону України «Про податок на додану вартість» (в редакції на момент виникнення спірних правовідносин) якщо після поставки товарів (послуг) здійснюється будь-яка зміна суми компенсації їх вартості, включаючи наступний за поставкою перегляд цін, перерахунок у випадках повернення товарів особі, яка їх надала, суми податкових зобов'язань та податкового кредиту постачальника та отримувача підлягають відповідному коригуванню.

Таким чином, пункт 4.5 статті 4 Закону України «Про податок на додану вартість» (в редакції на момент виникнення спірних правовідносин) не передбачає коригування податкових зобов'язань і податкового кредиту з податку на додану вартість у разі проведення процедур з врегулювання сумнівної (безнадійної) заборгованості відповідно до Закону України «Про оподаткування прибутку підприємств» (в редакції на момент виникнення спірних правовідносин), а тому податковий кредит та податкові зобов'язання з податку на додану вартість у разі проведення процедур з врегулювання сумнівної (безнадійної) заборгованості не підлягають коригуванню.

Отже, суд касаційної інстанції не може визнати законними і обґрунтованими судові рішення попередніх інстанцій, оскільки останні ухвалені без повного та всебічного з'ясування обставин, якими сторони обґрунтовують свої вимоги і заперечення, та інших обставин, що мають значення для правильного вирішення справи.


Миколаївський окружний адміністративний суд
Скрытый текст: показать
2. По епізоду щодо не віднесення до складу податкового зобов'язання суму ПДВ у розмірі 340 491грн., сформовану за рахунок не відображення списання дебіторської заборгованості по підприємству ТОВ "Ресойл Шиппінг":

На стр.36-37 акту зазначено, що на порушення п.198.5 ст.198 ПК України, позивачем не віднесено до складу податкового зобов'язання в травні 2012 року суму ПДВ у розмірі 340 491грн., сформовану за рахунок не відображення списання дебіторської заборгованості по підприємству ТОВ "Ресойл Шиппінг".

Доводи відповідача ґрунтуються на тому, що відповідно до пп.«а» п.198.5 ст.198 ПК України платник податку зобов'язаний нарахувати податкові зобов'язання виходячи з бази оподаткування, визначеної відповідно до п.189.1 ст.189 цього Кодексу, за товарами/послугами, необоротними активами, під час придбання або виготовлення яких суми податку були включені до складу податкового кредиту, у разі якщо такі товари/послуги, необоротні активи починають використовуватися в операціях, що не є об'єктом оподаткування (крім випадків проведення операцій, передбачених пп.196.1.7 п.196.1 ст.196 цього Кодексу).

В порушення п.198.5 ст.198 ПК України позивачем не віднесено до складу податкового зобов'язання травня 2012 року суму ПДВ у розмірі 340 491грн. по операції списання дебіторської заборгованості по підприємству ТОВ "Ресойл Шиппінг", в зв'язку з тим, що дебіторська заборгованість по підприємству ТОВ "Ресойл Шиппінг" є безповоротною фінансовою допомогою.

Суд не погоджується з такими висновками відповідача, відносно не донарахування позивачем податкових зобов'язань по операціям з вказаним контрагентом, з огляду на наступне:

Пунктом 198.5 ст.198 ПК України визначені випадки в яких платник податків зобов'язаний нарахувати податкові зобов'язання...
Відповідно до пп.14.1.257 п.14.1 ст.14 ПК України - безповоротна фінансова допомога ....

Порядок корегування податкового кредиту з ПДВ визначений ст.192 ПК України.

Відповідно до п.192.1 ст.192 ПК України, якщо після постачання товарів/послуг здійснюється будь-яка зміна суми компенсації їх вартості, включаючи наступний за постачанням перегляд цін, перерахунок у випадках повернення товарів/послуг особі, яка їх надала, або при поверненні постачальником суми попередньої оплати товарів/послуг, суми податкових зобов'язань та податкового кредиту постачальника та отримувача підлягають відповідному коригуванню.

Як вбачається з матеріалів справи позивач перерахував ТОВ "Ресойл Шиппінг" авансові платежі за послуги, які мають бути надані позивачу контрагентом в майбутньому, але у зв'язку з тим, що ТОВ "Ресойл Шиппінг" ліквідовано, ці послуги надати неможливо.

В зв'язку з тим, що ст.192 ПК України передбачає тільки випадок зміни суми компенсації вартості послуг після їх надання, суд вважає, що вказану статтю на можливо застосувати у випадку, коли послуги не надавались.

Тому суд вважає, що позивач не зобов'язаний був проводити коригування податкового кредиту при списанні безнадійної заборгованості.


Дніпропетровський окружний адміністративний суд
Скрытый текст: показать
Відповідно до пп. 192.1.1 п. 192.1 ст. 192 Податкового кодексу України якщо після постачання товарів/послуг здійснюється будь-яка зміна суми компенсації їх вартості, включаючи наступний за постачанням перегляд цін, перерахунок у випадках повернення товарів/послуг особі, яка їх надала, або при поверненні постачальником суми попередньої оплати товарів/послуг, суми податкових зобов'язань та податкового кредиту постачальника та отримувача підлягають відповідному коригуванню.

....

Судом встановлено та сторонами не заперечується факт здійснення Публічним акціонерним товариством «Дніпронафтопродукт» попередньої оплати на користь Товариства з обмеженою відповідальністю «Рейнбоу ЛТД» як і те, що сума передплати залишилась незабезпеченою поставкою товару.

Також при розгляді справи встановлено, що сума попередньої оплати була віднесена позивачем до складу валових витрат підприємства та брала участь у формуванні податкового кредиту. Коригування сум валових витрат та податкового кредиту з моменту декларування не здійснювалося.

Факт перерахування Публічним акціонерним товариством «Дніпронафтопродукт» коштів Товариству з обмеженою відповідальністю «Рейнбоу ЛТД» підтверджується первинними документами, які відповідають вимогам Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні».

Таким чином, витрати підприємства є документально підтвердженими, а відповідні суми віднесені до податкового кредиту по даті першої з подій, тобто з дати списання коштів з банківського рахунка платника податку на оплату товарів (послуг).

Відсутності декларування постачальником кореспондуючих податкових зобов'язань податковим органом не встановлено.

Перелік підстав для здійснення коригування податкових зобов'язань та податкового кредиту передбачений ст. 192 Податкового кодексу України, при розгляді справи наявність зазначених обставин не доведена податковим органом.


Дніпропетровський окружний адміністративний суд
Скрытый текст: показать
Щодо порушень, викладених в податковому повідомленні-рішенні СДПІ ГМК у м.Кривому Розі №0000052330 від 05.02.2013р., а саме: п.п.7.4.1 п.7.4 ст.7 Закону України «Про податок на додану вартість» (зі змінами та доповненнями), п.198.1, п.198.2, п.198.3 ст.198 Податкового кодексу України (зі змінами та доповненнями) за періоди жовтень-грудень 2010р., січень-березень, червень-грудень 2011р., січень-вересень 2012р., в результаті чого відповідачем-2 збільшене грошове зобов'язання позивачу по податку на додану вартість із вироблених в Україні товарів (робіт, послуг) за основним платежем 1' 445' 343грн. 00коп. та штрафними (фінансовими) санкціями (штрафами) у сумі 357' 044грн. 50коп. суд пояснює наступне.

В частині суми даного податкового повідомлення-рішення позивач погодився, а саме: за основним платежем у сумі 15'522,59 грн. та штрафними (фінансовими) санкціями (штрафами) у сумі 3'880,65 грн.

Так, відповідач-2 при збільшенні позивачу грошового зобов'язання по ПДВ посилався на не проведення останнім коригування податкового кредиту при списанні кредиторської заборгованості за періоди жовтень-грудень 2010р., січень 2011р. - вересень 2012р.

....

Також, п.4.5 ст.4 Закону України «Про податок на додану вартість» (в редакції на час списання грошових коштів) містив вичерпний перелік операцій, згідно яких може відбутися коригування раніше відображеного ПДВ. В даній статті відсутні посилання на необхідність коригування податкових зобов'язань при визнанні безнадійної заборгованості. Тобто, списання безнадійної кредиторської заборгованості на нарахування ПДВ не впливало.

З 1 січня 2011 року набрав чинності Податковий кодекс України.

У зв'язку з чим пунктом 198.3 статті 198 ПК України визначено, що податковий кредит звітного періоду визначається виходячи з договірної контрактної вартості товарів/послуг, але не вище від рівня звичайних цін, визначених відповідно до статті 39 розділу І ПКУ, та складається зі сум податків, нарахованих (сплачених) платником податку за ставкою, встановленою пунктом 193.1 статті 193 розділ) V ПКУ, протягом такого звітного періоду у зв'язку з придбанням або виготовленням, зокрема, товарів (у т. ч. при їх імпорті) та послуг з метою їх подальшого використання в оподатковуваних операціях у межах господарськоїгосподарської діяльності платника податку.

Також, коригування раніше відображеного ПДВ визначено у п.192.1 ст.192 ПК України.

Крім того, згідно п.п.14.1.11 п.14.1 ст.14 ПК України заборгованість за зобов'язаннями, щодо яких минув строк позовної давності (три роки - ст.257 ЦК України), є безнадійною заборгованістю.

Оскільки п.192.1 ст.192 ПК України містить вичерпний перелік операцій, згідно яких може відбутися коригування раніше відображеного ПДВ, тому безнадійна заборгованість не може бути підставою для коригування позивачем раніше відображеного ПДВ у податковій звітності.

Таким чином, суд дійшов висновку, що правові підстави для коригування позивачем суми ПДВ у розмірі 1' 429' 820грн. 86коп. за безнадійною кредиторською заборгованістю, що була списана підприємством у період з 01.01.2010р. по 30.09.2012р., відсутні, у зв'язку з чим податкове повідомлення-рішення СДПІ ГМК у м.Кривому Розі №0000052330 від 05.02.2013р. в частині суми 1' 429' 820грн. 86коп. є протиправним та таким, що підлягає скасуванню.


Дніпропетровський окружний адміністративний суд
Скрытый текст: показать
твердження податкового органу в акті перевірки № 80/08-23-427/1/03341316 від 16.11.2012 року про порушення в частині невідкоригованого податкового кредиту по списаній кредиторській заборгованості по підприємствам ПКФ «Елктронпостач» на суму ПДВ 3397,84 грн. (червень 2012 року) та ТОВ «Залізобетонбуд» на суму ПДВ 1208,00 грн. (березень 2011 року), то суд зазначає, що вичерпний перелік операцій, наслідком яких може бути коригування раніше відображеного ПДВ, наведено в п. 192.1 ст. 192 ПК України.

Згідно п. 192.1 ст. 192 ПК України якщо після постачання товарів/послуг здійснюється будь-яка зміна суми компенсації їх вартості, включаючи наступний за постачанням перегляд цін, перерахунок у випадках повернення товарів/послуг особі, яка їх надала, або при поверненні постачальником суми попередньої оплати товарів/послуг, суми податкових зобов'язань та податкового кредиту постачальника та отримувача підлягають відповідному коригуванню.

Відповідно до пп. 192.1.1 та пп. 192.1.2 п. 192.1 ст. 192 ПК України: - якщо внаслідок такого перерахунку відбувається зменшення суми компенсації на користь платника податку - постачальника, то: а) постачальник відповідно зменшує суму податкових зобов'язань за результатами податкового періоду, протягом якого був проведений такий перерахунок, та надсилає отримувачу розрахунок коригування податку; б) отримувач відповідно зменшує суму податкового кредиту за результатами такого податкового періоду в разі, якщо він зареєстрований як платник податку на дату проведення коригування, а також збільшив податковий кредит у зв'язку з отриманням таких товарів/послуг; - якщо внаслідок такого перерахунку відбувається збільшення суми компенсації на користь платника податку - постачальника, то: а) постачальник відповідно збільшує суму податкових зобов'язань за результатами податкового періоду, протягом якого був проведений такий перерахунок, та надсилає отримувачу розрахунок коригування податку; б) отримувач відповідно збільшує суму податкового кредиту за результатами такого податкового періоду в разі, якщо він зареєстрований як платник податку на дату проведення перерахунку.

Операції по списанню заборгованості в цьому переліку відсутні.


Дніпропетровський окружний адміністративний суд
Скрытый текст: показать
Крім того, що стосується тверджень відповідача щодо необхідності коригування ПАТ «Дніпронафтопродукт» податкового кредиту на підставі вищевказаних угод, то суд зазначає наступне.

Нормами ст. 192 Податкового кодексу України, передбачено порядок коригування податкових зобов'язань та податкового кредиту, якщо після постачання товарів/послуг здійснюється будь-яка зміна суми компенсації їх вартості, включаючи наступний за постачанням перегляд цін, перерахунок у випадках повернення товарів особі, яка їх надала, або при поверненні постачальником суми попередньої оплати товарів/послуг, суми податкових зобов'язань та податкового кредиту постачальника та одержувача підлягають відповідному коригуванню.

З аналізу наведеної норми права вбачається, що вона не підлягає розширеному тлумаченню, а має вичерпний перелік підстав, які дають право на проведення коригування податкових зобов'язань та податкового кредиту.

Отже, в даному випадку жодної події з наведеного вичерпного переліку не відбулося, а тому у ПАТ «Дніпронафтопродукт» відсутні підстави для коригування податкового кредиту за операціями з ТОВ «Платінум Індастріз».


Херсонський окружний адміністративний суд
Скрытый текст: показать
Представник позивача в судовому засіданні надав пояснення, що у вересні 2011 року підприємством була списана безнадійна кредиторська заборгованість по контрагентам: ТОВ «Издательство главбух», СУ-453 ОАО «Черноморгидрострой, ПП ОСОБА_10, ПП ОСОБА_13, ОСОБА_14 на загальну суму 2 019,15 грн. З посиланням на ст. 159 Податкового кодексу України, якою передбачено порядок урегулювання безнадійної та сумнівної заборгованості в результаті чого підлягають зміні суми доходу або витрат, представник позивача зазначив, що підприємством було відкоригована сума валових доходів на всю на всю суму непогашеної заборгованості включаючи суми податку на додану вартість. При цьому, представник позивача вказав, що згідно ст. 192.1. ПКУ суми податкових зобов'язань та податкового кредиту постачальника та отримувача підлягають відповідному коригуванню лише, якщо після постачання товарів/послуг здійснюється будь-яка зміна суми компенсації їх вартості, включаючи наступний за постачанням перегляд цін, перерахунок у випадках повернення товарів/послуг особі, яка їх надала, або при поверненні постачальником суми попередньої оплати товарів/послуг. Отже, представник позивача вважає, що порядок коригування ПДВ у випадку списання безнадійної заборгованості Податковим кодексом України не передбачено. Додатково вказав, що такий обов'язок платника податку, як коригування ПДВ у випадку списання безнадійної заборгованості по контрагентам існував в п. 4.5. Закону України «Про податок на додану вартість» лише до 25.03.2005р. 25 березня 2005 року Закон України «Про внесення змін до Закону України "Про Державний бюджет України на 2005 рік" та деяких інших законодавчих актів України» № 2505-ІУ виклав в новій редакції вказаний пункт п. 4.5. Закону України «Про податок на додану вартість», згідно якому вже не передбачалось коригування податкових зобов'язань чи податкового кредиту з ПДВ у випадку списання безнадійної заборгованості по контрагентам, про що також свідчать лист ДПА України від 22.05.2006 р. за № 9580/7/16-1917-20 та лист ДПА України від 09.03.2006 р. за №4343/7/16-1517-1 щодо коригування податкових зобов'язань і кредиту в зв'язку з врегулюванням сумнівної заборгованості, копії яких надані до матеріалів справи.

Суд погоджується з позицією позивача, оскільки вважає, що пункт 198.3 ст.198 Податкового кодексу України, який на думку податкового органу порушений позивачем, не підлягає застосуванню до вказаних спірних правовідносинах та не відповідно порушена позивачем, виходячи з наступного.


ОДЕСЬКИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ АДМІНІСТРАТИВНИЙ СУД
Скрытый текст: показать
В акті перевірки зазначено, що в порушення п.п. 7.4.1 та п.п. 7.4.2 п. 7.4 ст.7 Закону України "Про податок на додану вартість" у складі податкового кредиту у рядку 10.1 Б за липень 2010 року не відкоригована сума ПДВ у розмірі 33268,31, яка була включена у червні 2007 року по першій події передплати у сумі 199610,21 гривень підприємству ПП "ТК "Зерноком", яке знято з реєстрації 26.12.2008 року. На думку відповідача, після зняття з реєстрації юридичної особи така заборгованість вважається безнадійною дебіторською заборгованістю і не є об'єктом оподаткування ПДВ, яким є операції з поставки товарів (робіт, послуг). Цей довід відповідача суперечить законодавству, яке діяло в 2010 році. У рядку 10.1 Декларації з ПДВ відображається придбання (виготовлення, будівництво, спорудження, створення) з податком на додану вартість на митній території України товарів/послуг та необоротних активів з метою їх використання виключно у межах господарської діяльності платника податку для здійснення операцій, які підлягають оподаткуванню за основною ставкою та нульовою ставкою. Згідно п.п.3.1.1 п. 3.1 ст. 3 Закону України "Про податок на додану вартість" об'єктом оподаткування є операції платників податку з поставки товарів та послуг. Згідно п.1.4 ст. 1 Закону про ПДВ поставка товарів - це будь - які операції, здійснені згідно договорам купівлі-продажу, міни, поставки та іншім цивільно-правовим договорам, які передбачають передачу прав власності на такі товари за компенсацію. Безнадійна заборгованість це є заборгованість з обов'язків, за якими пройшов термін позовної давності. Набуття заборгованості статусу безнадійної не змінює об'єкт оподаткування ПДВ і не є підставою для внесення коригувань до податкового кредиту. Коригування податкового кредиту відображаються у рядку 16 Декларації і здійснюються лише у випадках, передбачених законодавством, а саме п. 4.5 ст. 4 Закону про ПДВ, "коли після поставки товарів (послуг) здійснюється якась зміна суми компенсації їх вартості, включаючи послідовний за поставкою перегляд цін, перерахунок у випадках повернення товарів особі, що їх надала, суми податкових обов'язків та податкового кредиту постачальника та покупця належать відповідному коригуванню". Таких змін відповідач не виявив.
Свідомість - це місце зустрічі душі з земним життям
Аватар пользователя
Marlboro
 
Сообщений: 4846
Зарегистрирован: 05 июл 2012, 19:26
Благодарил (а): 324 раз.
Поблагодарили: 1244 раз.

UNREAD_POST Lesta2 » 06 окт 2013, 01:26

Вопрос о корректировке входного НДС при списании кредиторской задолженности за полученные , но не оплаченные товары (услуги) , в связи с истечением срока исковой давности. Наши форумские гуру от бухгалтерии, отзовитесь! Перечитала всю тему, но кроме многократного цитирования из ЕБНЗ о необходимости корректировать НК на основании бухгалтерской справки, а в противовес общих советов: "Я бы этого не делал",- ничего не нашла. Помогите найти убедительную правовую позицию в отсутствии необходимости корректировать НК при таком списании: разъяснения специалистов, решения судов и прочее...
Lesta2
 
Сообщений: 49
Зарегистрирован: 10 фев 2012, 21:26
Благодарил (а): 19 раз.
Поблагодарили: 4 раз.

UNREAD_POST Marlboro » 06 окт 2013, 08:02

Вообще-то решения судов которые я кидал выше "катят" в обе стороны (и деньги без товаров, и товары без денег).
Позиция налоговой заключается в том, что договор после истечения исковой давности яко-бы становится бесплатным, что конечно является знатным заблуждением. В теории гражданского (хозяйственного) права обязательства, по которым истек срок исковой, называют "натуральными" - то-есть таковыми, интересы по которых не подлежат защите в судебном порядке. При этом они никоим образом не прекращаются - покупатель и после 20 лет будет должен за поставленный ему товар, и даже после 20 лет (при истечении исковой за три года) он может исполнить свой долг и погасить обязательства по оплате товара.
К сожалению, именно такого подхода в практике судов не встречал, хотя положительные решения исходят просто из того, что 192 НК не требует корректировки.

Кроме того, если бы поставка в этом случае была бесплатной, то право на НК никогда бы и не возникало, то-есть даже если исходить из позиции налоговой, то надо не начислять НО, а снимать НК - а так как для этого действия прошли сроки то тю-тю :)
Свідомість - це місце зустрічі душі з земним життям

За это сообщение автора Marlboro поблагодарил:
Lesta2
Аватар пользователя
Marlboro
 
Сообщений: 4846
Зарегистрирован: 05 июл 2012, 19:26
Благодарил (а): 324 раз.
Поблагодарили: 1244 раз.

UNREAD_POST vins » 06 окт 2013, 11:46

Lesta2 писал(а):Вопрос о корректировке входного НДС при списании кредиторской задолженности за полученные , но не оплаченные товары (услуги) , в связи с истечением срока исковой давности. Наши форумские гуру от бухгалтерии, отзовитесь! Перечитала всю тему, но кроме многократного цитирования из ЕБНЗ о необходимости корректировать НК на основании бухгалтерской справки, а в противовес общих советов: "Я бы этого не делал",- ничего не нашла. Помогите найти убедительную правовую позицию в отсутствии необходимости корректировать НК при таком списании: разъяснения специалистов, решения судов и прочее...


НКУ не дает оснований откорректировать налоговые обязательства, увеличенные на дату поставки товаров (работ, услуг). Ведь даже несмотря на то что
до истечения срока исковой давности оплаты за них продавец так и не получил, данная поставка не лишается статуса облагаемой НДС операции
(пп.пп. 14.1.185,14.1.191,п. 185.1 НКУ). Кстати, контролеры тоже утверждают, что законодательных оснований для корректировки НДС при списании
безнадежной дебиторки нет (см. подкатегорию 101.05 ЕБНЗ).

... В НДСном учете также все предельно просто. При получении товаров (работ, услуг) продавец (видимо, описка и имеется в виду покупатель - прим. vins) по правилу первого события мог на законных основаниях сформировать налоговый кредит (п. 198.2 НКУ). Естественно, такое возможно, если полученные товары (работы, услуги) он планировал использовать в облагаемых операциях в пределах хоздеятельности. При этом на руках у продавца была правильно оформленная налоговая накладная (п.п. 198.1,198.3,198.6 НКУ).
...
к налоговому доходу нужно относить всю сумму кредиторки, по которой истек срок исковой давности, т.е. с учетом НДС.

контролеры требуют сторнировать налоговый кредит, ранее отраженный по полученным товарам (работам, услугам), задолженность за которые "переступила" срок исковой давности.

Мы не согласны с позицией налоговиков и считаем, что покупатель после истечения срока исковой давности не теряет права на налоговый кредит. Причин две. Во-первых, товары (работы, услуги), кредиторка по которым получила статус безнадежной, не вписываются в понятие бесплатно предоставленных из пп. 14.1.13 НКУ К последним упомянутый подпункт относит товары (работы, услуги), которые предоставляются согласно договорам дарения и прочим договорам, которые
не предполагают компенсации стоимости таких товаров (работ, услуг) либо без таких договоров.
В нашем же случае товары (работы, услуги) были получены по соответствующим договорам, которые предполагали компенсацию их стоимости.

Во-вторых, как мы упоминали в разделе по налогу на прибыль, окончание срока исковой давности еще не исключает того, что покупатель все же рассчитается с продавцом. Главное — чтобы такие товары (работы,услуги) были использованы в облагаемых НДС операциях в пределах хоздеятельности (п. 198.3 НКУ).

Бухучет. Дт 631 "Расчеты с отечественными поставщиками", 685 "Расчеты с прочими кредиторами" Кт717 "Доход от списания кредиторской задолженности" — на всю сумму кредиторской задолженности (т.е. с учетом НДС), по которой истек срок исковой давности.

Отметим: тем же, кто решил не перечить налоговикам, следует откорректировать (уменьшить) налоговый кредит следующим образом (см. письмо ГНСУ от 16.05.12 г. № 13869/7/15-3417-16):
1) на основании бухсправки сделать корректировку в разделе ІІ Реестра выданных и полученных налоговых накладных
2) отсторнировать сумму снимаемого налогового кредита, отразив ее со знаком , в строке 10.1 (либо строке 15 — в соответствующих случаях) Декларации по НДС;
3) провести корректировку в разделе ІІ в приложении 5 к Декларации по НДС.

Тем, кто решит пойти на поводу у контролеров и отсторнирует ранее отраженный налоговый кредит по полученным и неоплаченным товарам (работам, услугам), необходимо будет в бухучете сделать еще одну запись: Дт 641 "Расчеты по налогам" Кт 631,685 (красное сторно).

Ольга СЕНДЗЮК
ВоБУ № 88-89 за 2013

За это сообщение автора vins поблагодарили: 2
hloya, Lesta2
Аватар пользователя
vins
 
Сообщений: 6654
Зарегистрирован: 27 дек 2010, 12:38
Благодарил (а): 2704 раз.
Поблагодарили: 2906 раз.

UNREAD_POST налоговик » 05 ноя 2013, 16:19

vikakool писал(а):Может, все-таки эта фраза п.14.1.11 касается ЛЮБОЙ задолженности банкрота - как дебиторской, так и кредиторской?


Много воды утекло.. И тем не менее
ЗАПОРІЗЬКИЙ ОКРУЖНИЙ АДМІНІСТРАТИВНИЙ СУД
ПОСТАНОВА
Справа № 808/1527/13-а 04 квітня 2013 року 17год. 10хв. м. Запоріжжя

...
Відповідно до пп. «в» пп. 14.1.11 п. 14.1 ст. 14 Податкового кодексу України, безнадійною є заборгованість суб'єктів господарювання, визнаних банкрутами у встановленому порядку або припинених як юридичні особи у зв'язку з їх ліквідацією, тобто кредиторську заборгованість ліквідованого суб'єкта господарювання, а не заборгованість перед суб'єктами господарювання, визнаними банкрутами у встановленому законом порядку або припиненими як юридичні особи у зв'язку з їх ліквідацією - дебіторську. Тобто, для того, щоб заборгованість набула ознак безнадійної, необхідно щоб підприємство боржника було ліквідовано, а не підприємство кредитора
Аватар пользователя
налоговик
 
Сообщений: 5778
Зарегистрирован: 20 ноя 2010, 23:29
Благодарил (а): 835 раз.
Поблагодарили: 2640 раз.

UNREAD_POST vins » 15 ноя 2013, 11:17

Чи враховує платник податку при зменшенні витрат суми податку на додану вартість у разі врегулювання сумнівної заборгованості?

ВИЩИЙ АДМІНІСТРАТИВНИЙ СУД УКРАЇНИ
У Х В А Л А
16 вересня 2013 року м. Київ К/800/2607/13

...
Як встановлено судами попередніх інстанцій, позивач звернувся до Державної податкової служби України з листом від 09.07.2012 № 01-32/2/451, в якому просив надати податкову консультацію в письмовій формі з питання: чи враховує платник податку при зменшенні витрат суми податку на додану вартість у разі врегулювання сумнівної заборгованості відповідно до пп. 159.1.2 п. 159.1 ст. 159 Податкового кодексу України.

Листом від 09.08.2012 № 7549/10/17-010 СДПІ по роботі з ВПП у м. Луганську позивачу було надано податкову консультацію з зазначеного у листі від 09.07.2012 № 01-32/2/451 питання, посилаючись на ст. ст. 159, 188, 192, 193 Податкового кодексу України.

Задовольняючи позовні вимоги, суд першої інстанцій виходив з того, що при формуванні індивідуальної податкової консультації позивачу, відповідачем не враховані всі норми, якими регламентується питання зменшення суми податку на додану вартість.

Скасовуючи частково рішення суду першої інстанцій, апеляційний адміністративний суд мотивував своє рішення тим, що вимоги щодо надання нової податкової консультації є передчасними, оскільки визнання консультації недійсною в судовому порядку є підставою для надання нової податкової консультації, з урахуванням висновків суду.

Відповідно до пп. 159.1.2 п. 159.1 ст. 159 Податкового кодексу України платник податку - покупець зобов'язаний зменшити витрати на вартість заборгованості, визнану судом чи за виконавчим написом нотаріуса, у податковому періоді, на який припадає день набрання законної сили рішення суду про визнання (стягнення) такої заборгованості (її частини) або вчинення нотаріусом виконавчого напису. Платник податку - продавець у разі якщо суд не задовольняє позов (заяву) такого продавця або задовольняє його частково чи не приймає позов (заяву) до провадження (розгляду) або задовольняє позов (заяву) покупця про визнання недійсними вимог щодо погашення заборгованості або її частини (крім припинення судом провадження у справі повністю або частково, у зв'язку з погашенням покупцем заборгованості або її частини після подання продавцем позову (заяви)), зобов'язаний збільшити: дохід відповідного податкового періоду на суму заборгованості (її частини), попередньо віднесеної ним до зменшення доходу згідно з підпунктом 159.1.1 цього пункту; витрати відповідного податкового періоду на собівартість (її частину, визначену пропорційно сумі заборгованості, включеної до доходу відповідно до цього підпункту) товарів, робіт, послуг, за якими виникла така заборгованість, попередньо віднесену ним до зменшення витрат згідно з підпунктом 159.1.1 цього пункту.

Заборгованість, попередньо віднесена на зменшення доходу згідно з підпунктом 159.1.1 цього пункту або відшкодована за рахунок страхового резерву згідно з пунктом 159.3 цієї статті, яка визнається безнадійною внаслідок недостатності активів покупця, визнаного банкрутом у встановленому порядку, або внаслідок її списання згідно з умовами мирової угоди, укладеної відповідно до законодавства з питань банкрутства, не змінює податкові зобов'язання як покупця, так і продавця у зв'язку з таким визнанням (пп. 159.1.6 п. 159.1 ст. 159 ПК України).

Відповідно до п. 136.1.2 ст. 136 зазначеного Кодексу для визначення об'єкта оподаткування не враховуються доходи: суми податку на додану вартість, отримані/нараховані платником податку на додану вартість, нарахованого на вартість продажу товарів, виконаних робіт, наданих послуг, за винятком випадків, коли підприємство - продавець не є платником податку на додану вартість.

Статтею 139 Податкового кодексу України передбачені витрати, що не враховуються при визначенні оподатковуваного прибутку, зокрема, згідно пп. 139.1.6 п. 139.1 ст. 139 Податкового кодексу України суми податку на прибуток, а також податків, установлених пунктом 153.3 статті 153 та статтею 160 цього Кодексу; податку на додану вартість, включеного до ціни товару (роботи, послуги), що придбаваються платником податку для виробничого або невиробничого використання, податків на доходи фізичних осіб, які відраховуються із сум виплат таких доходів згідно з розділом IV цього Кодексу.

В судовому порядку встановлено, що позивачем в листі від 09.07.2012 № 01-32/2/451 ставиться питання щодо придбання ним товарів у продавця, який при реалізації товару не сплачував податок на додану вартість.

Таким чином, у позивача, як покупця товару, не виникло зобов'язання по сплаті до бюджету суми податку на додану вартість.

За вказаних обставин, меж перегляду, відсутності порушень норм матеріального та процесуального права, висновок суду апеляційної інстанції про часткове задоволення позовних вимог є вірним, а касаційна скарга відповідача - необґрунтованою та такою, що не підлягає задоволенню.

За это сообщение автора vins поблагодарил:
Lesta2
Аватар пользователя
vins
 
Сообщений: 6654
Зарегистрирован: 27 дек 2010, 12:38
Благодарил (а): 2704 раз.
Поблагодарили: 2906 раз.

UNREAD_POST Rv400 » 13 дек 2013, 10:41

Доброго дня!Допоможіть будь ласка з вирішенням наступного питання:Підприємство А заборгувало нашому підприємству 3000 грн три роки назад.Підприємство не подавало в суд,натомість відправляло різні листи з поханням/вимогою повернути борг.Резерву також не створювало...Зараз по проходженню троьох років хочемо списати безнадійну дебіторку,але чи можна її списати без створення РСБ?І на підставі яких норм законодавства?Дуже вдячні.
Rv400
 
Сообщений: 5
Зарегистрирован: 13 дек 2013, 10:35
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.

UNREAD_POST Печкин » 13 дек 2013, 10:59

Создайте резерв и спишите. Без резерва стремно.

Но можно и рискнуть: строки 06.4.4 и 06.4.35 додатка ІВ
живу на Бухфоруме
Аватар пользователя
Печкин
 
Сообщений: 6649
Зарегистрирован: 18 ноя 2010, 13:03
Благодарил (а): 73 раз.
Поблагодарили: 2891 раз.

UNREAD_POST Rv400 » 13 дек 2013, 11:39

А как правильно списать-просто начислить резерв Д944 К 38-3000 и списать Д38 К 36-3000? У нас сейчас проходит инвентаризация и думали издать приказ о списании,но какие нормы по списании указывать в приказе?Спасибо!
Rv400
 
Сообщений: 5
Зарегистрирован: 13 дек 2013, 10:35
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.

UNREAD_POST Печкин » 13 дек 2013, 12:26

Rv400 писал(а):А как правильно списать-просто начислить резерв Д944 К 38-3000 и списать Д38 К 36-3000? У нас сейчас проходит инвентаризация и думали издать приказ о списании,но какие нормы по списании указывать в приказе?Спасибо!


Резерв отдельно (т.е. вначале), списание отдельно (т.е. потом). Для списания для обычного предприятия ничего особо не нужно. Инвентаризация - неплохой повод.
Про бухучет начисления резервов много информации в интернете.
живу на Бухфоруме
Аватар пользователя
Печкин
 
Сообщений: 6649
Зарегистрирован: 18 ноя 2010, 13:03
Благодарил (а): 73 раз.
Поблагодарили: 2891 раз.

UNREAD_POST Барышня » 16 янв 2014, 15:32

Добрый день,коллеги. Прошу вашего совета в следующей ситуации. По итогам годовой инвентаризации активов выяснилось ,что предприятие-дебитор ,по которому у нас числилась дебиторка по предоплате за товар признано банкротом по решению суда в сентябре 2013г. Срок принятия претензий ликвидатором - 2 мес (по 30-е ноября) Как быть с корректировкой по налоговому кредиту. Будет ли правильно списать задолженность по состоянию на дату проведения инвентаризации (декабрь 2013) как безнадёжную и откорректировать НК на основании акта о списании. Или налоговая имеет право при проверке посчитать что корректировку нужно было проводить на дату признания дебитора банкротом ? Как на практике мониторить такие ситуации (контрагенты банкроты )? Каждый день читать "Урядовый курьер" ?
Заранее благодарна за ответы.
Барышня
 
Сообщений: 50
Зарегистрирован: 14 авг 2012, 22:56
Благодарил (а): 5 раз.
Поблагодарили: 3 раз.

UNREAD_POST Печкин » 16 янв 2014, 16:08

Барышня писал(а):Добрый день,коллеги. Прошу вашего совета в следующей ситуации. По итогам годовой инвентаризации активов выяснилось ,что предприятие-дебитор ,по которому у нас числилась дебиторка по предоплате за товар признано банкротом по решению суда в сентябре 2013г. Срок принятия претензий ликвидатором - 2 мес (по 30-е ноября) Как быть с корректировкой по налоговому кредиту. Будет ли правильно списать задолженность по состоянию на дату проведения инвентаризации (декабрь 2013) как безнадёжную и откорректировать НК на основании акта о списании. Или налоговая имеет право при проверке посчитать что корректировку нужно было проводить на дату признания дебитора банкротом ? Как на практике мониторить такие ситуации (контрагенты банкроты )? Каждый день читать "Урядовый курьер" ?
Заранее благодарна за ответы.


Для начала точно 2 месяца?
живу на Бухфоруме
Аватар пользователя
Печкин
 
Сообщений: 6649
Зарегистрирован: 18 ноя 2010, 13:03
Благодарил (а): 73 раз.
Поблагодарили: 2891 раз.

UNREAD_POST Барышня » 16 янв 2014, 21:10

Вимоги кредиторів приймаються протягом 2 місяців з моменту опублікування даного оголошення. (Урядовий кур’єр 4 жовтня 2013)
Барышня
 
Сообщений: 50
Зарегистрирован: 14 авг 2012, 22:56
Благодарил (а): 5 раз.
Поблагодарили: 3 раз.

UNREAD_POST Печкин » 17 янв 2014, 16:39

Барышня писал(а):Вимоги кредиторів приймаються протягом 2 місяців з моменту опублікування даного оголошення. (Урядовий кур’єр 4 жовтня 2013)


Да, увидел. Там у вас ликвидационная процедура уже.
Нужно разобраться с тем, когда возникли требования и касаются ли вас возможность их заявления.
Но в любом случае Вы можете заявить их и после истечения двух месяцев.
Погашены они будут лишь в случае недостаточности имущества.

В налоговом отношении уже обсуждался выше вопрос с

в) заборгованість суб'єктів господарювання, визнаних банкрутами у встановленому законом порядку або припинених як юридичні особи у зв'язку з їх ліквідацією;


Я считаю, что до погашения такая задолженность не должна признаваться безнадежной. Но это из НКУ не следует.
Формально безнадежной задолженностью она станет в момент принятия судом постановления о признании банкротом.

В общем непросто ответить однозначно.
живу на Бухфоруме
Аватар пользователя
Печкин
 
Сообщений: 6649
Зарегистрирован: 18 ноя 2010, 13:03
Благодарил (а): 73 раз.
Поблагодарили: 2891 раз.

UNREAD_POST Барышня » 17 янв 2014, 17:12

Спасибо большое за ответ , в любом случае не вижу целесообразности корректировать сентябрь буду списывать декабрём ( аргументирую инвентаризацией и истечением 2 мес для пред. требований ) .
Барышня
 
Сообщений: 50
Зарегистрирован: 14 авг 2012, 22:56
Благодарил (а): 5 раз.
Поблагодарили: 3 раз.

Пред.След.

  • Похожие темы
    Ответов
    Просмотров
    Последнее сообщение

Вернуться в НАЛОГ НА ПРИБЫЛЬ

Кто сейчас на форуме

Зарегистрированные пользователи: Ads, Gb, Ya