Рекламу показываем только НЕзарегистрированным пользователям. Войдите или зарегистрируйтесь на Бухфоруме
    .

Безнадежная и сомнительная задолженность (прибыль и НДС)

Путеводитель по разделу. Ставка 0 %, доходы, расходы, амортизация, декларация. Переходное.

Модератор: Печкин

UNREAD_POST Печкин » 12 янв 2012, 18:58

Vetal' писал(а):
Ольга tat писал(а):Доброго дня.
Прошу вашої поради по такому питанню:
чи можна застосовувати п.159.1 ст 159 ПК "Безнадійна та сумнівна заборгованість", а саме зменшити доход на суму сумнівної заборгованості , якщо позов про стягнення заборгованості з контрагента подається не до державного суд (господарського), а до третейського суду? Рішення третейського суду фактично прирівнюється по правомочності до рішення господарського, на виконання рішення третейського суду господарський видає наказ. Ніде не можу зайти роз'яснень щодо цього питання відповідно до Податкового кодексу.
Буду дуже вдячна за допомогу.


Здравствуйте!
Можно. Были разъяснения, причем на самом высоком уровне. :) Правда еще по Закону о прибыли.

ВИЩИЙ АДМІНІСТРАТИВНИЙ СУД УКРАЇНИ
ЛИСТ
від 15.06.2010 р. N 888/11/13-10

Скрытый текст: показать
Головам апеляційних адміністративних судів України 

У зв'язку з виникненням у судовій практиці питань, пов'язаних із застосуванням підпункту 12.1.1 пункту 12.1 статті 12 Закону України "Про оподаткування прибутку підприємств", у частині права на збільшення валових витрат платника податку у зв'язку зі зверненням такого платника з позовом про стягнення вартості своєчасно несплачених товарів (робіт, послуг) до суду або третейського суду, на підставі пункту 3 частини першої статті 39 Закону України "Про судоустрій України", в порядку надання методичної допомоги Вищий адміністративний суд України вважає за необхідне повідомити таке.

Відповідно до пункту "а" підпункту 12.1.1 пункту 12.1 статті 12 Закону України від 28.12.94 N 334/94-ВР "Про оподаткування прибутку підприємств" (далі - Закон) платник податку - продавець товарів (робіт, послуг) має право збільшити суму валових витрат звітного періоду на вартість відвантажених товарів (виконаних робіт, наданих послуг) у поточному або попередніх звітному податкових періодах у разі, коли покупець таких товарів (робіт, послуг) затримує без погодження з таким платником податку оплату їх вартості (надання інших видів компенсацій їх вартості). Таке право на збільшення суми валових витрат виникає, зокрема, якщо протягом такого звітного періоду платник податку звертається до суду з позовом (заявою) про стягнення заборгованості з такого покупця або про порушення справи про його банкрутство чи стягнення заставленого ним майна.

При цьому вказана законодавча норма не містить переліку судових органів, звернення до яких може бути підставою для застосування наслідків, передбачених пунктом "а" підпунктом 12.1.1 пункту 12.1 статті 12 Закону.

Із системного аналізу норм Закону випливає, що поняття "суд", застосоване у пункті "а" підпункту 12.1.1 пункту 12.1 статті 12 Закону, повинно розумітися як орган, уповноважений вирішувати спори, пов'язані із стягненням заборгованості у відносинах між суб'єктами цивільно-правових відносин.

Вирішуючи питання про можливість звернення особи в контексті зазначеної норми Закону до третейського суду, а також до Міжнародного комерційного арбітражного суду чи Морської арбітражної комісії при Торгово-промисловій палаті України, судам слід виходити з такого.

Як зазначено в Рішенні Конституційного Суду України від 10.01.2008 N 1-рп/2008 (справа про завдання третейського суду), третейський розгляд спорів сторін у сфері цивільних і господарських правовідносин - це вид недержавної юрисдикційної діяльності, яку третейські суди здійснюють на підставі законів України шляхом застосування, зокрема, методів арбітрування. Здійснення третейськими судами функції захисту, передбаченої в абзаці сьомому статті 2, статті 3 Закону, є здійсненням ними не правосуддя, а третейського розгляду спорів сторін у цивільних і господарських правовідносинах у межах права, визначеного частиною п'ятою статті 55 Конституції України. При цьому, як зазначає Конституційний Суд України у вказаному Рішенні, діяльність третейських судів не порушує припис статті 124 Конституції України про здійснення правосуддя виключно судами, оскільки третейський розгляд не є правосуддям, а рішення третейських судів є лише актами недержавної юрисдикційної діяльності з вирішення спорів сторін у сфері цивільних і господарських відносин.

Третейські суди є недержавними незалежними органами захисту майнових і немайнових прав та охоронюваних законом інтересів фізичних та/або юридичних осіб у сфері цивільних і господарських правовідносин. Відповідно до статті 7 Закону України від 11.05.2004 N 1701-IV "Про третейські суди" третейський розгляд здійснюють постійно діючі третейські суди та третейські суди для вирішення конкретного спору.

Крім того, в Україні на підставі положень Закону України від 24.02.94 N 4002-XII "Про міжнародний комерційний арбітраж" також діє Міжнародний комерційний арбітражний суд та Морська арбітражна комісія при Торгово-промисловій палаті України.

До компетенції зазначених органів недержавної юрисдикційної діяльності належить вирішення спорів, що випливають із цивільних та господарських відносин, зокрема, між суб'єктами господарювання стосовно стягнення заборгованості за відповідними договорами (стаття 6 Закону України від 11.05.2004 N 1701-IV "Про третейські суди", частина друга статті 1 Закону України від 24.02.94 N 4002-XII "Про міжнародний комерційний арбітраж").

Відтак, зазначені органи вправі розглядати спори, ініціювання яких платником податку може бути підставою для збільшення валових витрат платника податку на прибуток на підставі пункті "а" підпункту 12.1.1 пункту 12.1 статті 12 Закону.

За таких обставин відсутні підстави для обмежувального тлумачення поняття "суд", вжитого в пункті "а" підпункту 12.1.1 пункту 12.1 статті 12 Закону. Враховуючи викладене, у контексті розглядуваної норми поняття "суд" не обмежується лише судами загальної юрисдикції.

Отже, звернення платника податку до третейського суду або до Міжнародного комерційного арбітражного суду чи Морської арбітражної комісії при Торгово-промисловій палаті України з позовом про стягнення заборгованості за несвоєчасно сплачену вартість товарів, робіт, послуг є підставою для збільшення валових витрат платника податку-позивача на підставі пункту "а" підпункту 12.1.1 пункту 12.1 статті 12 Закону.

Цей лист пропонуємо довести до відома суддів апеляційного та окружних адміністративних судів апеляційного округу для врахування при здійсненні правосуддя.

 Голова суду 
О. Пасенюк 

 


Налоговики сначала были против, но в виду этого, отозвали плохое письмо.

ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА АДМІНІСТРАЦІЯ УКРАЇНИ

ЛИСТ
від 05.01.2011 р. N 199/7/15-0317
Про включення платником податку до складу валових витрат сум заборгованості на підставі рішень третейського суду

У зв'язку з роз'ясненням Вищого адміністративного суду України від 15.06.2010 р. N 888/11/13-10 до апеляційних адміністративних судів України та листа Державного комітету України з питань регуляторної політики та підприємництва від 08.11.2010 р. N 14300, Державна податкова адміністрація України інформує про втрату чинності листа від 05.05.2010 р. N 8786/7/15-0317.

 Заступник Голови 
С. Лекарь 


Они снова против

ЕДИНАЯ БАЗА НАЛОГОВЫХ ЗНАНИЙ

Чи має право платник податку на прибуток - продавець зменшити дохід на суму сумнівної (безнадійної) заборгованості при зверненні такого платника з позовом (заявою) про стягнення заборгованості з покупця до третейського суду або Міжнародного комерційного арбітражного суду при Торгово-промисловій палаті України)?
Відповідно до пп.159.1.1 п.159.1 ст.159 Податкового кодексу України від 2 грудня 2010 року № 2755-VI зі змінами та доповненнями (далі – ПКУ) платник податку - продавець товарів, робіт, послуг має право зменшити суму доходу звітного періоду на вартість відвантажених товарів, виконаних робіт, наданих послуг у поточному або попередніх звітних податкових періодах у разі, якщо покупець таких товарів, робіт, послуг затримує без погодження з таким платником податку оплату їх вартості (надання інших видів компенсації їх вартості). Таке право на зменшення суми доходу виникає, якщо протягом звітного періоду, зокрема, платник податку звертається до суду з позовом (заявою) про стягнення заборгованості з такого покупця або про порушення справи про його банкрутство чи стягнення заставленого ним майна. Норми цього підпункту не поширюються на проценти та комісії, щодо яких було сформовано страховий резерв за рахунок збільшення витрат згідно з пунктом 159.2 цієї статті. Статтею 124 Конституції України (далі – Конституція) встановлено, що правосуддя в Україні здійснюється виключно судами. Судові рішення ухвалюються судами іменем України і є обов'язковими до виконання на всій території України. Згідно з ст. 46 Закону України від 11 травня 2004 року №1701-IV "Про третейські суди" (далі – Закон №1701) третейські суди приймають рішення тільки від свого імені, а самі ці рішення, ухвалені в межах чинного законодавства, є обов'язковими лише для сторін спорів. Забезпечення примусового виконання рішень третейських судів перебуває за межами третейського розгляду та є завданням компетентних судів і державної виконавчої служби (ст. 57 Закону №1701, п. 1 ч. 2 ст. 17 глави 3 Закону України 21 квітня 1999 року №606-XIV "Про виконавче провадження"). Третейські суди та Міжнародний комерційний арбітражний суд при Торгово-промисловій палаті України не віднесені до системи судів загальної юрисдикції (ст. 125 Конституції). Здійснення третейськими судами функції захисту, передбаченої абз. 7 ст. 2, ст. 3 Закону №1701, є здійсненням ними не правосуддя, а третейського розгляду спорів сторін у цивільних і господарських правовідносинах. Відповідно до ст. 2 Закону України від 24 лютого 1994 року №4002-XII "Про міжнародний комерційний арбітраж" арбітраж - це будь-який арбітраж (третейський суд) незалежно від того, чи утворюється він спеціально для розгляду окремої справи, чи здійснюється постійно діючою арбітражною установою, зокрема, Міжнародним комерційним арбітражним судом або Морською арбітражною комісією при Торгово-промисловій палаті України. Таким чином, третейські суди та Міжнародний комерційний арбітражний суд при Торгово-промисловій палаті України не здійснюють правосуддя, їх рішення не є актами правосуддя, а самі вони не входять до системи судів загальної юрисдикції. З огляду на вищезазначене, та враховуючи ст. 124, 125 Конституції, платник податку на прибуток підприємств – продавець має право на зменшення суми доходу звітного періоду відповідно до пп.159.1.1 п.159.1 ст.159 ПКУ лише у випадку звернення до суду загальної юрисдикції, який ухвалює рішення іменем України. Застосування пп.159.1.1 п.159.1 ст.159 ПКУ при зверненні платника податку до третейського суду та Міжнародного комерційного арбітражного суду при Торгово-промисловій палаті України є неправомірним.
живу на Бухфоруме

За это сообщение автора Печкин поблагодарил:
vins
Аватар пользователя
Печкин
 
Сообщений: 6649
Зарегистрирован: 18 ноя 2010, 13:03
Благодарил (а): 73 раз.
Поблагодарили: 2891 раз.

UNREAD_POST vins » 13 янв 2012, 00:21

Печкин писал(а):Они снова против


Остается надеяться, что ВАСУ будет стоять на прежних позициях

ВИЩИЙ АДМІНІСТРАТИВНИЙ СУД УКРАЇНИ
У Х В А Л А
"29" березня 2011 р. м. Київ К-38730/10

...
Судами попередніх інстанцій встановлено, що відповідачем проведено документальну невиїзну перевірку ВАТ «Запорожкокс»з питання правових відносин з Товариством з обмеженою відповідальністю «Метінвест Холдинг»та правомірності відображення в декларації з податку на прибуток операцій щодо врегулювання сумнівної (безнадійної) заборгованості ТОВ «Метінвест Холдинг»за 3 квартали 2008 року, за результатами якої складено акт №110/08-01/00191224 від 26 листопада 2008 року.
На підставі зазначеного акту перевірки, відповідачем прийнято податкове повідомлення-рішення №0012910801/0 від 02 грудня 2008 року, яким позивачу визначено суму податкового зобов’язання з податку на прибуток у розмірі 15 391 993,60 грн. (9 619 996,00 грн. –основний платіж, 5 771 997,60 грн. –штрафні (фінансові) санкції).
За результатами адміністративного оскарження, скарги позивача залишено без задоволення, а податкове повідомлення-рішення –без змін. Також, прийнято податкові повідомлення-рішення №0012910801/1 від 11 лютого 2009 року, №0012910801/2 від 13 квітня 2009 року, №0012910801/3 від 01 липня 2009 року.
Перевіркою встановлено порушення позивачем підпункту «а»підпункту 12.1.1 пункту 12.1 статті 12 Закону України від 28 грудня1994 року № 334/94-ВР «Про оподаткування прибутку підприємств»(в редакції, чинній на час виникнення спірних правовідносин; далі –Закон № 334/94-ВР) у зв’язку з неправомірним віднесенням до складу валових витрат суми сумнівної (безнадійної) заборгованості, що виникла по операціям з ТОВ «Метінвест Холдинг»за період серпень - вересень 2008 року.
Крім того судами встановлено, що між ВАТ «Запорожкокс»(Постачальник) та ТОВ «Метінвест Холдинг»(Покупець) укладено договір №ДУК-03/08-7-п/37 від 18 грудня 2007 року на поставку товарів та додаткову угоду №2/1913 від 01 серпня 2008 року, відповідно до умов яких, розрахунки між сторонами за товар, відвантажений в серпні - вересні 2008 року, проводяться шляхом безготівкових розрахунків протягом 10 календарних днів з дати рахунку - фактури на оплату, виставленого постачальником.
У зв'язку з невиконанням зазначеної умови договору покупцем ВАТ «Запорожкокс»звернулось до Постійно діючого Регіонального третейського суду України при Асоціації «Регіональна правова група»з позовними заявами №19/300 від 24 вересня 2008 року та №19/301 від 24 вересня 2008 року.
Постійно діючим Регіональним третейським судом України при Асоціації «Регіональна правова група»30 вересня 2008 року винесено ухвали про прийняття позовних заяв, у зв’язку з чим ВАТ «Запорожкокс»віднесено до складу валових витрат суму у розмірі 38 479 984,00 грн.
13 березня 2009 року Постійно діючим третейським судом України при Асоціації «Регіональна правова група»винесено рішення у справі №14/40К та у справі №14/39К про стягнення з ТОВ «Метінвест Холдинг»на користь ВАТ «Запорожкокс»суми заборгованості за поставлений товар.
В свою чергу, суми боргу за вказаними рішеннями третейського суду повністю оплачено ТОВ «Метінвест Холдинг».
Скасовуючи постанову суду першої інстанції про задоволення позову, суд апеляційної інстанції дійшов висновку, що підпункт «а»підпункту 12.1.1 пункту 12.1 статті 12 Закону № 334/94-ВР не передбачає можливості платника податків збільшити валові витрати у разі вчинення ним будь-яких дій, направлених на захист майнових прав (звернення до прокуратури, врегулювання спірних питань шляхом арбітражу, тощо), а визначає таке право лише в разі звернення платників податків саме до суду. Разом з тим, третейський розгляд не є правосуддям, а рішення третейських судів є лише актами недержавної юрисдикційної діяльності з вирішення спорів сторін у сфері цивільних і господарських відносин.
Колегія суддів вважає такий висновок суду апеляційної інстанції неправомірним у зв’язку з наступним.
Відповідно до підпункту «а»підпункту 12.1.1 пункту 12.1 статті 12 Закону № 334/94-ВР платник податку - продавець товарів (робіт, послуг) має право збільшити суму валових витрат звітного періоду на вартість відвантажених товарів (виконаних робіт, наданих послуг) у поточному або попередніх звітному податкових періодах у разі коли покупець таких товарів (робіт, послуг) затримує без погодження з таким платником податку оплату їх вартості (надання інших видів компенсацій їх вартості). Таке право на збільшення суми валових витрат виникає, якщо протягом такого звітного періоду платник податку звертається до суду з позовом (заявою) про стягнення заборгованості з такого покупця або про порушення справи про його банкрутство чи стягнення заставленого ним майна.
В свою чергу третейський розгляд спорів сторін у сфері цивільних і господарських правовідносин - це вид недержавної юрисдикційної діяльності, яку третейські суди здійснюють на підставі законів України шляхом застосування, зокрема, методів арбітрування. Здійснення третейськими судами функції захисту, передбаченої в абзаці 7 статті 2 та статті 3 Закону України від 11 травня 2004 року № 1701-IV «Про третейські суди»(далі –Закон № 1701-IV), є здійсненням ними не правосуддя, а третейського розгляду спорів сторін у цивільних і господарських правовідносинах у межах права, визначеного частиною 5 статті 55 Конституції України.
Відповідно до статті 6 Закону № 1701-IV до компетенції третейських судів належить вирішення спорів, що випливають з цивільних та господарських відносин, зокрема, між суб’єктами господарювання щодо стягнення заборгованості за відповідними договорами.
Відповідно до частини 1 статті 57 Закону № 1701-IV рішення третейського суду, яке не виконано добровільно, підлягає примусовому виконанню в порядку, встановленому Законом України «Про виконавче провадження».
З огляду на викладене, колегія суддів вважає, що суд першої інстанції повно та всебічно, оцінивши фактичні обставини справи, з дотриманням норм матеріального та процесуального права дійшов вірного висновку, що звернення платника податку до третейського суду з позовом про стягнення заборгованості за несвоєчасно сплачену вартість товарів є підставою для збільшення валових витрат платника податку-позивача на підставі підпункту «а»підпункту 12.1.1 пункту 12.1 статті 12 Закону № 334/94-ВР.
Аватар пользователя
vins
 
Сообщений: 6654
Зарегистрирован: 27 дек 2010, 12:38
Благодарил (а): 2704 раз.
Поблагодарили: 2905 раз.

UNREAD_POST налоговик » 16 янв 2012, 23:17

Как снять налоговый кредит по безнадежной кредиторке?
Вопрос о том нужно ли снимать - не стоит почему то

09 грудня 2011 року списується кредиторська заборгованість у зв'язку з закінченням терміну позовної давності? Який "Тип причини" відображати при виписуванні податкової накладної???

Податкова накладна в разі списання безнадійної кредиторської заборгованості не складається. У бухобліку списання заборгованості і зменшення податкового кредиту оформляється бухгалтерською довідкою, яка і буде підставою для відображення в реєстрі. Дані бухгалтерської довідки необхідно перенести до реєстру податкових накладних.

Державна податкова адміністрація у Рівненській області
Аватар пользователя
налоговик
 
Сообщений: 5776
Зарегистрирован: 20 ноя 2010, 23:29
Благодарил (а): 835 раз.
Поблагодарили: 2633 раз.

UNREAD_POST voda.zp » 02 фев 2012, 10:25

Добрый день.
Сложилась двоякая ситуация, надеюсь на помощь форумчан.
Коммунальное предприятие осуществляет услуги водоснабжения. В 2010 мы вышли в суд на нашего должника 1000 грн. (пример). Суд удовлетворил наш иск, мы увеличили ВР. После этого события предприятие-должник признается банкротом и создается ликвидационная комиссия. Учитывая, что воду потребляли до последнего момента, то образовалась задолженность, помимо отсуженной 1000 грн., еще 250 грн.
Вопрос:
-имеем ли мы право на включение в ВР 250 грн только по тому, что они уже признаны банкротом
- законна ли операция по отпуску воды предприятию банкроту с ликвидационный комиссией (может кто-нибудь из юристов выскажет мнение) и к кому нужно предъявлять требования об оплате 250 грн.

Мое мнение -в суд не вышли в отчетном периоде, значит ВР - отсутствуют, а отпуск услуг в данном варианте - это огромный риск нашего предприятия в конечном итоге остаться без конкретного покупателя.

Может где- то я ошибаюсь, но надеюсь на помощь.
voda.zp
 
Сообщений: 568
Зарегистрирован: 23 янв 2012, 15:53
Благодарил (а): 110 раз.
Поблагодарили: 236 раз.

UNREAD_POST юрист » 02 фев 2012, 11:26

voda.zp писал(а):законна ли операция по отпуску воды предприятию банкроту с ликвидационный комиссией (может кто-нибудь из юристов выскажет мнение) и к кому нужно предъявлять требования об оплате 250 грн.


Как я понимаю, отпуск воды - операция законная.

Стаття 609. Припинення зобов'язання ліквідацією юридичної особи

1. Зобов'язання припиняється ліквідацією юридичної особи (боржника або кредитора), крім випадків, коли законом або іншими нормативно-правовими актами виконання зобов'язання ліквідованої юридичної особи покладається на іншу юридичну особу, зокрема за зобов'язаннями про відшкодування шкоди, завданої каліцтвом, іншим ушкодженням здоров'я або смертю.


Ваш контрагент еще не ликвидирован, поэтому Ваши обязательства еще не прекращены.
Стаття 23. Наслідки визнання боржника банкрутом

1. З дня прийняття господарським судом постанови про визнання боржника банкрутом і відкриття ліквідаційної процедури:

підприємницька діяльність банкрута завершується закінченням технологічного циклу з виготовлення продукції у разі можливості її продажу;

строк виконання всіх грошових зобов'язань банкрута та зобов'язання щодо сплати єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування, податків і зборів (обов'язкових платежів), повернення коштів Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності вважається таким, що настав

Стаття 30. Продаж майна банкрута
...
9. З основного рахунку проводяться такі виплати:

поточні комунальні та експлуатаційні платежі;

інші витрати, пов'язані із здійсненням ліквідаційної процедури.

По идее, ликвидатор должен платить Вам за воду.

За это сообщение автора юрист поблагодарил:
voda.zp
Аватар пользователя
юрист
 
Сообщений: 455
Зарегистрирован: 25 ноя 2010, 10:51
Благодарил (а): 70 раз.
Поблагодарили: 120 раз.

UNREAD_POST voda.zp » 02 фев 2012, 12:12

Юрист

Спасибо.
Дело в том, что у должника было общежитие, и вода поставлялась ее жильцам.
voda.zp
 
Сообщений: 568
Зарегистрирован: 23 янв 2012, 15:53
Благодарил (а): 110 раз.
Поблагодарили: 236 раз.

UNREAD_POST налоговик » 02 фев 2012, 12:16

voda.zp писал(а):Дело в том, что у должника было общежитие, и вода поставлялась ее жильцам.


Присоединюсь к обсуждению :)

Так а общежитие ж наверняка кому-то передано / продано? Тогда у вас видимо просто изменилась сторона в договоре. Требуйте с нового собственника общежития.
Договоры на поставку воды, как я понимаю, у Вас с должником заключены (не с жильцами общежития)?
Аватар пользователя
налоговик
 
Сообщений: 5776
Зарегистрирован: 20 ноя 2010, 23:29
Благодарил (а): 835 раз.
Поблагодарили: 2633 раз.

UNREAD_POST voda.zp » 02 фев 2012, 12:27

Договор не перезаключили. И на тот момент принадлежало предприятию, которое ликвидируют.
И акты на воду подписывали представители общежития.
voda.zp
 
Сообщений: 568
Зарегистрирован: 23 янв 2012, 15:53
Благодарил (а): 110 раз.
Поблагодарили: 236 раз.

UNREAD_POST налоговик » 02 фев 2012, 12:31

voda.zp писал(а):Договор не перезаключили. И на тот момент принадлежало предприятию, которое ликвидируют.
И акты на воду подписывали представители общежития.


Честно говоря, не очень понял. "На тот момент" - о каком моменте речь?
Вы сейчас поставляете воду? По договору с кем?
Представители общежития = представители предприятия-должника?
Аватар пользователя
налоговик
 
Сообщений: 5776
Зарегистрирован: 20 ноя 2010, 23:29
Благодарил (а): 835 раз.
Поблагодарили: 2633 раз.

UNREAD_POST voda.zp » 02 фев 2012, 12:33

Поставка в 2011, по договору с предприятием, которое ликвидируют.
Представители общежития = представители предприятия-должника? ДА.
voda.zp
 
Сообщений: 568
Зарегистрирован: 23 янв 2012, 15:53
Благодарил (а): 110 раз.
Поблагодарили: 236 раз.

UNREAD_POST voda.zp » 02 фев 2012, 12:36

Считаю, что отгрузка этой воды - наши убытки, т.к. необходимо было перезаключить договора с населением. А претензии предъявлять , наверное, бесполезно...
voda.zp
 
Сообщений: 568
Зарегистрирован: 23 янв 2012, 15:53
Благодарил (а): 110 раз.
Поблагодарили: 236 раз.

UNREAD_POST налоговик » 02 фев 2012, 12:44

voda.zp писал(а):Поставка в 2011, по договору с предприятием, которое ликвидируют.
Представители общежития = представители предприятия-должника? ДА.


Вы простите, я наверное, должен сам догадаться, но лучше уточню.
Предприятие уже ликвидировано? То есть речь идет о задолженности предприятию, запись о ликвидации которого уже внесена в ЕГР?
voda.zp писал(а):- законна ли операция по отпуску воды предприятию банкроту с ликвидационный комиссией (может кто-нибудь из юристов выскажет мнение) и к кому нужно предъявлять требования об оплате 250 грн.


Законна. До момента внесения записи в ЕГР.
Если, как Вы говорите, смены заказчика по договору не было, а сам заказчик ликвидирован, то ни к кому. Долги считаются погашенными.
Аватар пользователя
налоговик
 
Сообщений: 5776
Зарегистрирован: 20 ноя 2010, 23:29
Благодарил (а): 835 раз.
Поблагодарили: 2633 раз.

UNREAD_POST voda.zp » 02 фев 2012, 12:56

Спасибо.

Пыталась доказать это своему начальству....
voda.zp
 
Сообщений: 568
Зарегистрирован: 23 янв 2012, 15:53
Благодарил (а): 110 раз.
Поблагодарили: 236 раз.

UNREAD_POST налоговик » 02 фев 2012, 13:31

voda.zp писал(а):Пыталась доказать это своему начальству....


Теперь можете смело ссылаться на то, что "налоговик" тоже так считает :)
Аватар пользователя
налоговик
 
Сообщений: 5776
Зарегистрирован: 20 ноя 2010, 23:29
Благодарил (а): 835 раз.
Поблагодарили: 2633 раз.

UNREAD_POST voda.zp » 02 фев 2012, 13:40

:))
voda.zp
 
Сообщений: 568
Зарегистрирован: 23 янв 2012, 15:53
Благодарил (а): 110 раз.
Поблагодарили: 236 раз.

Пред.След.

  • Похожие темы
    Ответов
    Просмотров
    Последнее сообщение

Вернуться в НАЛОГ НА ПРИБЫЛЬ

Кто сейчас на форуме

Зарегистрированные пользователи: Ads, alex88, Blumental, Gb, Hamster, m_tetyana, MR, Ya