Рекламу показываем только НЕзарегистрированным пользователям. Войдите или зарегистрируйтесь на Бухфоруме
    .

Продажа основных средств (ликвидация, иное выбытие)

Путеводитель по разделу. Ставка 0 %, доходы, расходы, амортизация, декларация. Переходное.

Модератор: Печкин

UNREAD_POST vikakool » 01 июн 2011, 18:21

ну, спасибо, коллеги, утешили - стоко ответов сразу! :D
раз у всех мнения совпадают - значит, они правильные:))

Печкину, конечно, отдельное спасибо, хоть он меня и не любит почему-то :lol:
vikakool
 
Сообщений: 4140
Зарегистрирован: 18 янв 2011, 10:56
Благодарил (а): 899 раз.
Поблагодарили: 632 раз.

UNREAD_POST Vetal' » 02 июн 2011, 14:59

БЕСПЛАТНАУЮ ПЕРЕДАЧУ ОС УЧИТЫВАЕМ ПО п. 146.13 НКУ

Як в податковому обліку відображається безоплатна передача основних засобів іншим особам (як ЮО, так і ФО), у тому числі і неприбутковим організаціям та установам?
• Коротка відповідь : Операції з безоплатної передачі основних засобів іншим особам (як юридичним так і фізичним особам), у тому числі і неприбутковим організаціям та установам, є за своєю суттю операціями з відчуження основних засобів і відображаються у податковому обліку відповідно до норм п. 146.13 ст. 146 Податкового кодексу України. При цьому дохід від відчуження основних засобів визначається з урахуванням звичайних цін на такі об’єкти.
• Повна відповідь : Відповідно до п. 146.13 ст. 146 Податкового кодексу України від 2 грудня 2010 року № 2755-VI зі змінами та доповненнями (далі – ПКУ) сума перевищення доходів від продажу або іншого відчуження над балансовою вартістю окремих об'єктів основних засобів та нематеріальних активів включається до доходів платника податку, а сума перевищення балансової вартості над доходами від такого продажу або іншого відчуження включається до витрат платника податку. Пунктом 146.14 ст. 146 ПКУ зазначено, що дохід від продажу або іншого відчуження об'єкта основних засобів та нематеріальних активів для цілей застосування цієї статті визначається згідно з договором про продаж або інше відчуження об'єкта основних засобів та нематеріальних активів, але не нижче звичайної ціни такого об'єкта (активу). Доходи, визначені ст. 146 ПКУ як "інші доходи" відносяться до доходів, що враховуються при обчисленні об'єкта оподаткування (пп. 135.5.11 п. 135.5 та п. 135.1 ст. 135 ПКУ). На підставі п. 137.16 ст. 137 ПКУ датою отримання інших доходів є дата їх виникнення згідно з положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку, якщо інше не передбачено нормами розділу ІІІ ПКУ. Витрати, визначені ст. 146 ПКУ, які не включені до собівартості реалізованих товарів, виконаних робіт, наданих послуг згідно із цією статтею, як "інші витрати" включаються до витрат, що враховуються при обчисленні об'єкта (пп. 138.12.1 п. 138.12 ст. 138 ПКУ). З урахуванням викладеного, оскільки операції з безоплатної передачі основних засобів іншим особам (як юридичним так і фізичним особам), у тому числі і неприбутковим організаціям та установам, є за своєю суттю операціями з відчуження основних засобів, то такі операції відображаються у податковому обліку відповідно до норм п. 146.13 ст. 146 ПКУ. При цьому дохід від відчуження основних засобів визначається з урахуванням звичайних цін на такі об’єкти.

Осталась мелочь: руководствуясь П(С)БУ, определиться с датой увеличения такого прочего дохода. :)
Vetal'
 
Сообщений: 2852
Зарегистрирован: 27 янв 2011, 11:57
Благодарил (а): 440 раз.
Поблагодарили: 1152 раз.

UNREAD_POST konsult » 09 июн 2011, 10:42

ответ/подтверждение от налоговиков

ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА АДМІНІСТРАЦІЯ УКРАЇНИ
ЄДИНА БАЗА ПОДАТКОВИХ ЗНАНЬ

Питання:
З якого періоду припиняється нарахування амортизації об'єкта основних засобів у разі виведення його з експлуатації (продаж, ліквідація, на період ремонту або консервації, при переведенні до складу невиробничих необоротних матеріальних активів), а також яка балансова вартість об'єкта основних засобів використовується при визначенні результатів у разі його продажу (іншого відчуження)?

Відповідь:
Відповідно до п. 146.1 ст. 146 Податкового кодексу України від 2 грудня 2010 року N 2755-VI, зі змінами та доповненнями (далі - ПКУ), облік вартості, яка амортизується, ведеться за кожним об'єктом, що входить до складу окремої групи основних засобів, у тому числі вартість ремонту, поліпшення таких засобів, отриманих безоплатно або наданих в оперативний лізинг (оренду), як окремий об'єкт амортизації. Амортизація об'єкта основних засобів нараховується протягом строку корисного використання (експлуатації) об'єкта, установленого платником податку, але не менше мінімально допустимого строку, встановленого пунктом 145.1 статті 145 цього Кодексу, помісячно починаючи з місяця, що наступає за місяцем введення об'єкта основних засобів в експлуатацію і зупиняється на період його реконструкції, модернізації, добудови, дообладнання, консервації та інших видів поліпшення та консервації (п. 146.2 ст. 146 ПКУ). У разі виведення з експлуатації окремого об'єкта основних засобів або передачі його до складу невиробничих необоротних матеріальних активів за рішенням платника податку або суду об'єкт не амортизується. У разі зворотного введення такого об'єкта в експлуатацію або передачі до складу виробничих основних засобів, для цілей амортизації приймається вартість, яка амортизується на момент його виведення з експлуатації (складу виробничих засобів) та збільшується на суму витрат, пов'язаних з ремонтом, модернізацією, модифікацією, добудовою, дообладнанням, реконструкцією тощо (п. 146.15 ст. 146 ПКУ). Виведення з експлуатації будь-якого об'єкта основних засобів здійснюється за результатами ліквідації, продажу, консервації на підставі наказу керівника підприємства, а в разі їх примусового відчуження чи конфіскації - згідно із законом (п. 146.18 ст. 146 ПКУ).

Враховуючи викладене, оскільки амортизація об'єкта основних засобів нараховується починаючи з місяця, що наступає за місяцем введення об'єкта основних засобів в експлуатацію, і зупиняється у разі виведення його експлуатації, при цьому виведення з експлуатації будь-якого об'єкта основних засобів здійснюється за результатами ліквідації, продажу, консервації на підставі наказу керівника підприємства, то нарахування амортизації на об'єкт основних засобів, припиняється з місяця, наступного за місяцем, у якому такий об'єкт основних засобів виведено з експлуатації. Що стосується балансової вартості об'єкта основних засобів, яка повинна враховуватись платником податку відповідно до норм п. 146.13 ст. 146 ПКУ у разі його продажу або іншого відчуження, то оскільки такий об'єкт амортизується у місяці вибуття, то при визначенні результатів за операцією з продажу (іншого відчуження) об'єкта основних засобів використовується балансова вартість на початок місяця, наступного за місяцем вибуття.

За это сообщение автора konsult поблагодарил:
vikakool
Аватар пользователя
konsult
 
Сообщений: 694
Зарегистрирован: 25 ноя 2010, 14:51
Благодарил (а): 197 раз.
Поблагодарили: 271 раз.

UNREAD_POST vikakool » 16 июн 2011, 14:05

Vetal' писал(а):БЕСПЛАТНАУЮ ПЕРЕДАЧУ ОС УЧИТЫВАЕМ ПО п. 146.13 НКУ

Як в податковому обліку відображається безоплатна передача основних засобів іншим особам (як ЮО, так і ФО), у тому числі і неприбутковим організаціям та установам?
• Коротка відповідь : Операції з безоплатної передачі основних засобів іншим особам (як юридичним так і фізичним особам), у тому числі і неприбутковим організаціям та установам, є за своєю суттю операціями з відчуження основних засобів і відображаються у податковому обліку відповідно до норм п. 146.13 ст. 146 Податкового кодексу України. При цьому дохід від відчуження основних засобів визначається з урахуванням звичайних цін на такі об’єкти.
• Повна відповідь : Відповідно до п. 146.13 ст. 146 Податкового кодексу України від 2 грудня 2010 року № 2755-VI зі змінами та доповненнями (далі – ПКУ) сума перевищення доходів від продажу або іншого відчуження над балансовою вартістю окремих об'єктів основних засобів та нематеріальних активів включається до доходів платника податку, а сума перевищення балансової вартості над доходами від такого продажу або іншого відчуження включається до витрат платника податку. Пунктом 146.14 ст. 146 ПКУ зазначено, що дохід від продажу або іншого відчуження об'єкта основних засобів та нематеріальних активів для цілей застосування цієї статті визначається згідно з договором про продаж або інше відчуження об'єкта основних засобів та нематеріальних активів, але не нижче звичайної ціни такого об'єкта (активу). Доходи, визначені ст. 146 ПКУ як "інші доходи" відносяться до доходів, що враховуються при обчисленні об'єкта оподаткування (пп. 135.5.11 п. 135.5 та п. 135.1 ст. 135 ПКУ). На підставі п. 137.16 ст. 137 ПКУ датою отримання інших доходів є дата їх виникнення згідно з положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку, якщо інше не передбачено нормами розділу ІІІ ПКУ. Витрати, визначені ст. 146 ПКУ, які не включені до собівартості реалізованих товарів, виконаних робіт, наданих послуг згідно із цією статтею, як "інші витрати" включаються до витрат, що враховуються при обчисленні об'єкта (пп. 138.12.1 п. 138.12 ст. 138 ПКУ). З урахуванням викладеного, оскільки операції з безоплатної передачі основних засобів іншим особам (як юридичним так і фізичним особам), у тому числі і неприбутковим організаціям та установам, є за своєю суттю операціями з відчуження основних засобів, то такі операції відображаються у податковому обліку відповідно до норм п. 146.13 ст. 146 ПКУ. При цьому дохід від відчуження основних засобів визначається з урахуванням звичайних цін на такі об’єкти.т.е бесплатная передача - теперь доход?
vikakool
 
Сообщений: 4140
Зарегистрирован: 18 янв 2011, 10:56
Благодарил (а): 899 раз.
Поблагодарили: 632 раз.

UNREAD_POST vikakool » 16 июн 2011, 14:06

интересно - и по товару аналогично?!
vikakool
 
Сообщений: 4140
Зарегистрирован: 18 янв 2011, 10:56
Благодарил (а): 899 раз.
Поблагодарили: 632 раз.

UNREAD_POST Kloshar » 16 июн 2011, 14:27

146.13. Сума перевищення доходів від продажу або іншого відчуження над балансовою вартістю окремих об'єктів основних засобів та нематеріальних активів включається до доходів платника податку, а сума перевищення балансової вартості над доходами від такого продажу або іншого відчуження включається до витрат платника податку.
146.14. Дохід від продажу або іншого відчуження об'єкта основних засобів та нематеріальних активів для цілей застосування цієї статті визначається згідно з договором про продаж або інше відчуження об'єкта основних засобів та нематеріальних активів, але не нижче звичайної ціни такого об'єкта (активу).

Если обычная цена не будет отличаться от балансовой то дохода будет нуль. Хотя консульташка глупая и не хорошая, нет и не может быть дохода у дарителя, он всегда у одариваемого.
Kloshar
 
Сообщений: 683
Зарегистрирован: 12 мар 2011, 16:17
Благодарил (а): 92 раз.
Поблагодарили: 159 раз.

UNREAD_POST vikakool » 16 июн 2011, 17:47

просто до 1.01.2011 налоговики спустя несколько лет все-таки согласились, что при бесплатной передаче (денег, ТМЦ) у дарителя доходов нет! и чего теперь - все сначала, опять есть??
vikakool
 
Сообщений: 4140
Зарегистрирован: 18 янв 2011, 10:56
Благодарил (а): 899 раз.
Поблагодарили: 632 раз.

UNREAD_POST vikakool » 16 июн 2011, 17:48

и сюда же третий вопрос - а расходы при бесплатной передаче по с/стоимости товаров - есть?
vikakool
 
Сообщений: 4140
Зарегистрирован: 18 янв 2011, 10:56
Благодарил (а): 899 раз.
Поблагодарили: 632 раз.

UNREAD_POST Печкин » 16 июн 2011, 17:53

vikakool писал(а):и сюда же третий вопрос - а расходы при бесплатной передаче по с/стоимости товаров - есть?

Нет
Нет хоздеятельности
живу на Бухфоруме
Аватар пользователя
Печкин
 
Сообщений: 6649
Зарегистрирован: 18 ноя 2010, 13:03
Благодарил (а): 73 раз.
Поблагодарили: 2891 раз.

UNREAD_POST vikakool » 17 июн 2011, 15:12

ладно, пойдем другим путем - отдаю товар гос.школе, т.е. типа неприбыльной орг-ции

вроде должны быть расходы - в пределах 4%
тогда доходов по прибыли нетути?
и себестоимости нетути? токо расходы 4%? ну и НО по НДС?
vikakool
 
Сообщений: 4140
Зарегистрирован: 18 янв 2011, 10:56
Благодарил (а): 899 раз.
Поблагодарили: 632 раз.

UNREAD_POST nikki » 22 июн 2011, 17:15

Печкин писал(а):

КАК НУЖНО ДЕЛАТЬ:

если продаем в мае (в любой его день, в том числе в середине мая), то

1. амортизацию начисляем за весь май (за полный месяц)
2. балансовая стоимость определяется за минусом всей начисленной амортизации за май.А что такое "если продаем в мае"? Что именно в мае? Оплата, передача, вывод из эксплуатации, собственность...?
nikki
 
Сообщений: 1118
Зарегистрирован: 25 ноя 2010, 11:27
Благодарил (а): 117 раз.
Поблагодарили: 379 раз.

UNREAD_POST Vetal' » 22 июн 2011, 17:25

Думаю, с учетом перевода в необоротные активы, содержащиеся для продажи, в определении даты отражения продажи, в общем случае, можна ориентироваться дату возникновения дохода от продажи товаров (п. 5, 8 П(С)БУ 15). Т.е. в подавляющем большинстве случаев вариант 2.

За это сообщение автора Vetal' поблагодарил:
nikki
Vetal'
 
Сообщений: 2852
Зарегистрирован: 27 янв 2011, 11:57
Благодарил (а): 440 раз.
Поблагодарили: 1152 раз.

UNREAD_POST nikki » 22 июн 2011, 17:33

Vetal' писал(а):можна ориентироваться дату возникновения дохода от продажи товаров (п. 5, 8 П(С)БУ 15). Т.е. в подавляющем большинстве случаев вариант 2.


Т.е. как прочие доходы?
nikki
 
Сообщений: 1118
Зарегистрирован: 25 ноя 2010, 11:27
Благодарил (а): 117 раз.
Поблагодарили: 379 раз.

UNREAD_POST Vetal' » 22 июн 2011, 17:42

Думаю, по сути, да, т.к. вряд ли реализацию ОС (как с переводом в необоротные активы, содержащиеся для продажи, так и без) можно считать операционной деятельностью. Но боюсь, что толкать эту идею помешает в т.ч. и обязалово того самого перевода. :) А, значит, возможно, будут тянуть к переходу права собственности, как по обычным товарам. Тем более, что для них это более понятно нежели "за правилами, встановленими П(С)БО".
Получается и здесь Минфин косвенно нагадил идеей переклассификации ОС в оборотные, а не в отдельную группу необоротных.

Также не исключено, что со временем разъяснят, что все товары по НКУ проходят по правилу собственности. А по П(С)БУ будем определять только мутные, не товарные доходы... Т.е. что классификация товарных доходов на операционные и прочие на дату их признания не влияет...
Последний раз редактировалось Vetal' 22 июн 2011, 17:48, всего редактировалось 1 раз.

За это сообщение автора Vetal' поблагодарил:
nikki
Vetal'
 
Сообщений: 2852
Зарегистрирован: 27 янв 2011, 11:57
Благодарил (а): 440 раз.
Поблагодарили: 1152 раз.

UNREAD_POST nikki » 22 июн 2011, 17:46

Спасибо.
Согласен. Собственность даже лучше. Отдали с рассрочкой 10 лет, а покупатель амортизирует :)
nikki
 
Сообщений: 1118
Зарегистрирован: 25 ноя 2010, 11:27
Благодарил (а): 117 раз.
Поблагодарили: 379 раз.

Пред.След.

  • Похожие темы
    Ответов
    Просмотров
    Последнее сообщение

Вернуться в НАЛОГ НА ПРИБЫЛЬ

Кто сейчас на форуме

Зарегистрированные пользователи: Ads, Gb, MR, Ya