Рекламу показываем только НЕзарегистрированным пользователям. Войдите или зарегистрируйтесь на Бухфоруме
  .

Декларирование доходов граждан: вопросы и ответы

Путеводитель по разделу. Налогообложение выплат физлицам (зарплата, подряд). Всё об ЕСВ. Индексация заработной платы.

Модератор: ФЛ7

UNREAD_POST налоговик » 24 фев 2012, 13:35

 • Чи підлягає оподаткуванню дохід, який одержаний фізичною особою як відшкодування моральної та матеріальної шкоди?
  Дохід, отриманий фізичною особою як відшкодування матеріальної або немайнової (моральної) шкоди, підлягає оподаткуванню за ставками, визначеними у пункті 167.1 статті 167 Податкового Кодексу України (15 % або 17%), крім сум, що за рішенням суду спрямовуються на відшкодування збитків, завданих платнику податку внаслідок заподіяння йому матеріальної шкоди, а також шкоди життю та здоров’ю.
 • Який порядок оподаткування доходу, отриманого фізичною особою від продажу тварин (рослин), що не були вирощені на власній земельній ділянці?
  Якщо фізична особа отримує дохід від продажу (реалізації) товару, відмінного від рухомого та нерухомого майна, зокрема, тварин (рослин), що не були вирощені на власній земельній ділянці, то такий дохід, включається до складу загального оподатковуваного доходу платника податку та підлягає оподаткуванню за ставками 15% та/або 17%.
 • Який порядок оподаткування доходу фізичної особи при отриманні товару зі знижкою?
  Сума знижки включається до загального місячного (річного) оподатковуваного доходу платника податку виключно у випадку, якщо дана знижка носить індивідуальний (персональний) характер. Якщо знижка поширюється на будь – якого платника податку та не є індивідуальною, то сума такої знижки не включається до загального місячного (річного) оподатковуваного доходу платника податку.
 • Яким чином оподатковується дохід, отриманий фізичною особою від надання в оренду рухомого майна фізичній особі?
  Враховуючи те, що орендар є фізичною особою, яка не є суб’єктом господарювання, то особою, відповідальною за нарахування та сплату (перерахування) податку до бюджету, є платник податку – орендодавець. Таким чином, фізична особа - орендодавець при отриманні доходу від фізичної особи - орендаря зобов’язана подати річну податкову декларацію та сплатити до бюджету податок на доходи фізичних осіб за ставкою, визначеною п. 167.1 ст. 167 Податкового кодексу України. Доходи, одержані платником податку, оподатковуються за ставкою 15 відсотків. У разі якщо загальна сума доходу у звітному податковому місяці перевищує десятикратний розмір мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня звітного податкового року, ставка податку становить 17 відсотків суми перевищення.
 • Чи підлягає оподаткуванню ПДФО довічне утримання судді у відставці згідно з ПКУ?
  Відповідно до ст. 43 Закону України від 15 грудня 1992 року № 2862-ХІІ "Про статус суддів", із змінами і доповненнями, призначення і виплата щомісячного довічного грошового утримання судді у відставці здійснюється органами Пенсійного фонду за рахунок коштів державного бюджету. Згідно з п.п. “е” п.п.165.1.1 п.165.1 ст.165 Податкового кодексу України від 2 грудня 2010 року № 2755-VI (далі – ПКУ) до загального місячного (річного) оподатковуваного доходу платника податку не включається сума пенсій або щомісячного довічного грошового утримання, отримуваних платником податку з Пенсійного фонду України чи бюджету згідно із законом, а також з іноземних джерел, якщо згідно з міжнародними договорами, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України, такі пенсії не підлягають оподаткуванню чи оподатковуються в країні їх виплати.
 • Чи підлягає оподаткуванню ПДФО сума страхового відшкодування, яка перерахована страховою компанією банку в рахунок погашення кредиту ФО за придбане рухоме майно, яке потрапило в ДТП?
  Сума погашеного кредиту включається до складу загального місячного (річного) оподатковуваного доходу фізичної особи та оподатковується на загальних підставах. При цьому, банк вважається податковим агентом.
 • Яким чином оподатковуються ПДФО доходи, отримані фізичною особою від іншої фізичної особи за надані послуги?
  Фізична особа, яка протягом звітного календарного року отримує дохід від іншої фізичної особи, зобов’язана включити суму таких доходів до загального річного оподатковуваного доходу та подати податкову декларацію за наслідками звітного податкового року та нарахувати і сплатити податок з таких доходів до бюджету.
 • Яким чином оподатковується дохід, отриманий фізичною особою – спадкоємцем від продажу майнового сертифікату юридичній особі?
  Відповідно до пп. 165.1.40 п. 165.1 ст. 165 розділу IV Податкового кодексу України від 2 грудня 2010 року № 2755-VІ із змінами та доповненнями (далі – ПКУ) до загального місячного (річного) оподатковуваного доходу платника податку не включається сума доходу, отриманого платником податку внаслідок відчуження акцій (інших корпоративних прав), одержаних ним у власність в процесі приватизації в обмін на приватизаційні компенсаційні сертифікати, безпосередньо отримані ним як компенсація суми його внеску до установ Ощадного банку СРСР або до установ державного страхування СРСР, або в обмін на приватизаційні сертифікати, отримані ним відповідно до закону, а також сума доходу, отриманого таким платником податку внаслідок відчуження земельних ділянок сільськогосподарського призначення, земельних часток (паїв) за нормами безоплатної передачі, визначеними статтею 121 Земельного кодексу України залежно від їх призначення, та майнових паїв, безпосередньо отриманих ним у власність у процесі приватизації. При цьому, майновий пай оформлюється майновим сертифікатом. Крім того, умовою не оподаткування доходу, отриманого фізичною особою від продажу майнового сертифікату, є отримання майнового паю у власність в процесі приватизації та продаж сертифікату здійснює безпосередньо власник паю. Якщо майновий сертифікат успадковується та продається спадкоємцем, то дохід, одержаний від такого продажу, буде оподатковуватись на загальних підставах. Відповідно до пп. 168.1.1 п. 168.1 ст. 168 ПКУ податковий агент, який нараховує (виплачує, надає) оподатковуваний дохід на користь платника податку, зобов’язаний утримувати податок із суми такого доходу за його рахунок, використовуючи ставку податку, визначену в ст. 167 ПКУ. Згідно із пп. 168.1.2 п. 168.1 ст. 168 ПКУ податок сплачується (перераховується) до бюджету під час виплати оподатковуваного доходу єдиним платіжним документом. Банки приймають платіжні документи на виплату доходу лише за умови одночасного подання розрахункового документа на перерахування податку до бюджету. Враховуючи вищевикладене, дохід, отриманий фізичною особою – спадкоємцем від продажу майнового сертифікату юридичні особі, включається до складу загального місячного (річного) оподатковуваного доходу платника податку та підлягає оподаткування податком на доходи фізичних осіб на загальних підставах.
 • Який порядок оподаткування доходів фізичної особи, одержаних за договорами цивільно-правового характеру?
  Оподаткування доходів, одержаних у формі винагород та інших виплат, які виплачуються (надаються) платнику за цивільно-правовими договорами, здійснюється за ставками 15% та/або 17%. При цьому, базою оподаткування вважається нарахована сума такої винагороди, зменшена на суму єдиного внеску на загальнообов’язкове соціальне страхування.
 • Чи підлягає оподаткуванню ПДФО вартість автомобілю, що наданий благодійною організацією фізичній особі-інваліду за рахунок спонсорських коштів (не бюджетних)?
  Благодійна допомога у вигляді автомобіля або суми коштів на придбання автомобіля для платників податків, визначених у встановленому порядку інвалідами, не є об’єктом оподаткування податком на доходи фізичних осіб у разі якщо така благодійна допомога надається за рахунок бюджетних коштів. Якщо допомога у вигляді автомобіля надається благодійною організацією за рахунок інших коштів (не бюджетних), то сума такої допомоги оподатковується податком на доходи фізичних осіб на загальних підставах за ставками 15% та/або 17%.
 • В яких випадках у фізичної особи виникає право на отримання податкової знижки в частині процентів за користування іпотечним житловим кредитом?
  Відповідно до пп. 166.3.1 п. 166.3 ст. 166 та п. 175.1 ст. 175 розділу IV Податкового кодексу України від 2 грудня 2010 року № 2755-VI (далі – ПКУ) платник податку - резидент має право включити до податкової знижки частину суми процентів за користування іпотечним житловим кредитом, наданим позичальнику в національній або іноземній валютах, фактично сплачених протягом звітного податкового року. При сплаті процентів за іпотечним житловим кредитом в іноземній валюті сума платежів за такими процентами, здійснених в іноземній валюті, перераховується у гривні за офіційним валютним (обмінним) курсом Національного банку України, що діє на день сплати таких процентів. Таке право виникає в разі якщо за рахунок іпотечного житлового кредиту будується чи купується житловий будинок (квартира, кімната), визначений платником податку як основне місце його проживання, зокрема згідно з позначкою в паспорті про реєстрацію за місцезнаходженням такого житла. Крім того, відповідно до пп. 166.3.8 п. 166.3 ст. 166 ПКУ фізична особа – резидент має право включити до податкової знижки суми витрат, які пов’язані із сплатою видатків на будівництво (придбання) доступного житла, визначеного законом, у тому числі на погашення пільгового іпотечного житлового кредиту, гаданого на такі цілі, та процентів за ним. Згідно із п. 175.4 ст. 175 ПКУ право на включення до податкової знижки суми, розрахованої згідно з ст. 175, надається платнику податку за одним іпотечним кредитом протягом 10 послідовних календарних років починаючи з року, в якому: об’єкт житлової іпотеки придбавається; збудований об’єкт житлової іпотеки переходить у власність платника податку та починає використовуватися як основне місце проживання. У разі якщо іпотечний житловий кредит має строк погашення більше ніж 10 календарних років, право на включення частини суми процентів до податкової знижки за новим іпотечним житловим кредитом виникає у платника податку після повного погашення основної суми та процентів попереднього іпотечного житлового кредиту. Відповідно до п. 175.5 ст. 175 ПКУ у разі якщо сума одержаного фізичною особою іпотечного житлового кредиту перевищує суму, витрачену на придбання (будівництво) предмета іпотеки, до складу витрат включається сума відсотків, сплачена за користування іпотечним кредитом у частині, витраченій за цільовим призначенням.
 • Які документи, крім податкової декларації про майновий стан і доходи, має подати платник податку до державної податкової інспекції, щоб скористатись правом на нарахування податкової знижки щодо частини суми процентів за іпотечним кредитом?
  Платник податку - резидент має право включити до податкової знижки частину суми процентів за користування іпотечним житловим кредитом за умови наявності документального підтвердження витрат, що включаються до податкової знижки: кредитного договору та нотаріально завіреного договору іпотеки; відповідних платіжних документів, в яких чітко визначено суму сплачених відсотків за користування іпотечним кредитом та прізвище, ім’я, по-батькові платника податку як платника цих процентів (рахунок з відбитком каси про перерахування коштів, платіжне доручення банку з відміткою про перерахування коштів); паспорта платника податку з позначкою про реєстрацію за місцезнаходженням житлового будинку (квартири, кімнати), щодо якого оформлено іпотечний житловий кредит. Оригінали таких документів не надсилаються органу державної податкової служби, але підлягають зберіганню платником податку протягом строку, достатнього для проведення податковим органом податкової перевірки стосовно нарахування такого податкового кредиту. Платники податку зобов’язані на вимогу органу державної податкової служби та в межах його повноважень, визначених законодавством, пред’являти документи і відомості, пов’язані з виникненням доходу або права на отримання податкової знижки, обпилення і сплатою податку, та підтверджувати необхідними документами достовірності відомостей, зазначених у податковій декларації з цього податку. Для прискорення проведення податковим органом розрахунку сум, що підлягають поверненню з бюджету, і забезпечення правильності визначення зазначених сум доцільно надавати до податкової інспекції копії зазначених документів.
 • Чи має право на податковий кредит фізична особа за своє навчання та членів сімї 1-го ступеня споріднення ?
  Згідно з п.п.166.3.3 п.166.3 ст.166 Податкового кодексу України від 2 грудня 2010 року № 2755-VІ (далі – ПКУ) платник податку має право включити до податкової знижки у зменшення оподатковуваного доходу платника податку за наслідками звітного податкового року, визначеного з урахуванням положень пункту 164.6 статті 164 цього Кодексу фактично здійснені ним протягом звітного податкового року витрати у вигляді суми коштів, сплачених платником податку на користь закладів освіти для компенсації вартості здобуття середньої професійної або вищої освіти такого платника податку та/або члена його сім’ї першого ступеня споріднення, який не одержує заробітної плати. Така сума не може перевищувати розміру місячного прожиткового мінімуму, діючого для працездатної особи на 1 січня звітного податкового року, помноженого на 1,4 та округленого до найближчих 10 гривень, в розрахунку на кожну особу, яка навчається, за кожний повний або неповний місяць навчання протягом звітного податкового року.
 • Які документи необхідно подати платнику органу ДПС при поданні декларації для реалізації права на податкову знижку за навчання?
  До податкової знижки включаються фактично здійснені протягом звітного податкового року платником податку витрати, підтверджені відповідними платіжними та розрахунковими документами, зокрема, квитанціями, фіскальними або товарними чеками, прибутковими касовими ордерами, копіями договорів, що ідентифікують продавця товарів (робіт, послуг) і їх покупця (отримувача). У зазначених документах обов’язково повинно бути відображено вартість таких послуг за навчання і строк їх надання, тобто, крім договорів з навчальним закладом та платіжних і розрахункових документів, необхідно пред'явити довідку з навчального закладу щодо кількості місяців навчання (тривалість семестрів) у звітному податковому періоді (році).
 • Чи включається до складу податкової знижки за навчання сума коштів, яка сплачена у звітному податковому році, але за семестри наступного року, якщо дані семестри складають один навчальний рік?
  Сума коштів, яка сплачена у звітному податковому році за періоди навчання наступного року, не може бути включена до податкової знижки.
 • Чи мають право батьки скористатися податковою знижкою на навчання, якщо студент отримував доходи по цивільно-правовому договору?
  Якщо студент працював та отримував доходи, відмінні від заробітної плати, то батьки мають право на податкову знижку.
 • Чи має право платник податку на податкову знижку у разі навчання в інтернатурі вищих медичних та фармацевтичних навчальних закладів?
  Суми коштів, сплачені платником податку на користь вищих медичних і фармацевтичних закладів освіти для компенсації вартості навчання такого платника податку, іншого члена його сім'ї першого ступеня споріднення, у інтернатурі, при додержанні всіх норм ст.166 Податкового кодексу України, можуть прийматися у розрахунок податкової знижки такого платника податку за звітний рік.
 • Чи має право скористатися податковою знижкою за навчання дитини один із батьків, якщо договір укладений між навчальним закладом та дитиною (в договорі зазначено П.І.Б. дитини) та квитанції на оплату оформлені на ім’я дитини, яка не має самостійних джерел доходу?
  Скористатися правом на податкову знижку за навчання дитини може один з батьків, за умови надання ним відповідних підтверджуючих документів, зокрема, договору про навчання дитини, який укладений між навчальним закладом та дитиною, квитанції про оплату за навчання, довідки про доходи. При цьому, у договорі про навчання повинно бути зазначено прізвище, ім’я та по батькові особи, яка буде безпосередньо навчатися (дитини).
 • Чи має право на податкову знижку батько (матір) студента, який(-а) фактично здійснював(-ла) оплату за навчання, якщо студент працював і отримував заробітну плату?
  Якщо студент протягом року одночасно навчався і працював, отримував заробітну плату, то право на податкову знижку за наслідками звітного податкового року має сам студент за умови документального підтвердження понесених витрат на навчання, а не його батьки, так як він вже не перебуває на її утриманні. Водночас, якщо студент влаштувався на роботу лише після закінчення навчання у звітному році і до моменту свого працевлаштування не отримував заробітну плату, то право на податкову знижку за наслідками звітного податкового року має той з батьків, який фактично здійснював оплату за навчання.
 • Чи можна включати до складу податкової знижки витрати, понесені фізичною особою на лікування?
  До переліку витрат, дозволених до включення до податкової знижки відповідно пп.166.3.4 п.166.3 ст. 166 Податкового кодексу України від 2 грудня 2010 року № 2755-VІ (пунктом 1 розділу ХІХ цьогоКодексу встановлено, що п.п.166.3.4 п.166.3 ст.166 Кодексу набирає чинності з 1 січня року, наступного за роком, у якому набере чинності закон про загальнообов’язкове державне соціальне медичне страхування) включається сума коштів, сплачених платником податку на користь закладів охорони здоров’я для компенсації вартості платних послуг з лікування такого платника податку або члена його сім’ї першого ступеня споріднення, у тому числі для придбання ліків (донорських компонентів, протезно-ортопедичних пристосувань, виробів медичного призначення для індивідуального користування інвалідів), а також суму коштів, сплачених платником податку, визнаного в установленому порядку інвалідом, на користь протезно-ортопедичних підприємств, реабілітаційних установ для компенсації вартості платних послуг з реабілітації, технічних та інших засобів реабілітації, наданих такому платнику податку або його дитині-інваліду у розмірах, що не перекриваються виплатами з фондів загальнообов’язкового державного соціального медичного страхування, крім: а) косметичного лікування або косметичної хірургії, включаючи косметичне протезування, не пов’язаних з медичними показаннями, водолікування та геліотерапії, не пов’язаних з лікуванням хронічних захворювань; б) протезування зубів з використанням дорогоцінних металів, порцеляни та гальванопластики; в) абортів (крім абортів, які проводяться за медичними показаннями або коли вагітність стала наслідком зґвалтування); г) операцій із зміни статі; ґ) лікування венеричних захворювань (крім СНІДу та венеричних захворювань, причиною яких є побутове зараження або зґвалтування); д) лікування тютюнової чи алкогольної залежності; е) придбання ліків, медичних засобів та пристосувань, оплати вартості медичних послуг, які не включено до переліку життєво необхідних, затвердженого Кабінетом Міністрів України.
 • Чи має право на податкову знижку фізична особа по сумі витрат на сплату страхових внесків, сплачених за страхування життя, та пенсійних внесків згідно з нормами ПКУ?
  Згідно з п.п.166.3.5 п.166.3 ст.166 розділу IV Податкового Кодексу України від 2 грудня 2010 року № 2755-VI (далі - ПКУ) платник податку має право включити до податкової знижки у зменшення оподатковуваного доходу платника податку за наслідками звітного податкового року, визначеного з урахуванням положень пункту 164.6 статті 164 цього Кодексу, фактично здійснені ним протягом звітного податкового року витрати на суму витрат платника податку на сплату страхових платежів (страхових внесків, страхових премій) та пенсійних внесків, сплачених платником податку страховику-резиденту, недержавному пенсійному фонду, банківській установі за договорами довгострокового страхування життя, недержавного пенсійного забезпечення, за пенсійним контрактом з недержавним пенсійним фондом, а також внесків на банківський пенсійний депозитний рахунок, на пенсійні вклади та рахунки учасників фондів банківського управління як такого платника податку, так і членів його сім’ї першого ступеня споріднення, які не перевищують (у розрахунку за кожний з повних чи неповних місяців звітного податкового року, протягом яких діяв договір страхування): а) при страхуванні платника податку або за пенсійним контрактом з недержавним пенсійним фондом платника податку, або на банківський пенсійний депозитний рахунок, пенсійний вклад, рахунок учасника фонду банківського управління чи за їх сукупністю - суму, визначену в абзаці першому підпункту 169.4.1 пункту 169.4 статті 169 цього Кодексу (сума, що дорівнює розміру місячного прожиткового мінімуму, діючого для працездатної особи на 1 січня звітного податкового року, помноженого на 1,4 та округленого до найближчих 10 гривень); б) при страхуванні члена сім’ї платника податку першого ступеня споріднення або за пенсійним контрактом з недержавним пенсійним фондом, або на банківський пенсійний депозитний рахунок, пенсійний вклад, рахунок учасника фонду банківського управління на користь такого члена сім’ї чи за їх сукупністю - 50 відсотків суми, визначеної в абзаці першому підпункту 169.4.1 пункту 169.4 статті 169 цього Кодексу, в розрахунку на кожного застрахованого члена сім’ї. Таку податкову знижку платник податку зможе отримати починаючи з 2012 року за наслідками 2011 року.
 • Яким чином оподатковується ПДФО дохід від надання в оренду (суборенду), житловий найм (піднайм) нерухомого майна фізичною особою юридичній особі чи підприємцю згідно з нормами ПКУ?
  Доходи від надання в оренду (суборенду), житловий найм (піднайм) нерухомого майна фізичною особою юридичній особі чи фізичній особі – підприємцю оподатковується податковим агентом (орендарем) під час їх виплати за його рахунок за ставкою 15%, а у разі якщо загальна сума отриманих платником податку у звітному податковому місяці доходів перевищує десятикратний розмір мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня звітного податкового року, за ставкою податку 17% суми перевищення.
 • Чи має право фізична особа – іноземець, яка має постійне місце проживання в Україні, здавати нерухоме майно в оренду самостійно?
  Незалежно від того, що фізична особа – нерезидент має постійне місце проживання в України, здавання в оренду нерухомого майна здійснюється відповідно до вимог пп. 170.1.3 п 170.1 ст. 170 Податкового кодексу України, тобто через фізичну особу - підприємця або юридичну особу - резидента (уповноважених осіб), що виконують представницькі функції такого нерезидента на підставі письмового договору та виступають його податковим агентом стосовно таких доходів.
 • Чи необхідно фізичній особі, яка здає в оренду особисте майно, реєструватись підприємцем?
  Відповідно до ст. 319 та ст. 320 Цивільного кодексу України власник володіє, користується, розпоряджається своїм майном на власний розсуд, у тому числі для здійснення підприємницької діяльності. Таким чином, здавання в оренду власного нерухомого майна може здійснюватися фізичними особами як у межах підприємницької діяльності, так і шляхом виконання норм п. 170.1 ст. 170 розділу IV Податкового кодексу України від 2 грудня 2010 року № 2755-VІ без реєстрації орендодавця як фізичною особою - підприємцем.
 • Чи передбачені пільги по оподаткуванню доходу фізичної особи, яка є інвалідом, від наданні в оренду власного майна?
  Доходи від надання в оренду власного майна фізичною особою, яка є інвалідом, оподатковується на загальних підставах за ставкою 15% та/або 17% в залежності від отриманого доходу за звітний місяць.
 • Яка ставка ПДФО застосовується при оподаткуванні інвестиційного прибутку ?
  Оподаткування інвестиційного прибутку здійснюється за ставкою 15%. У разі якщо загальна сума отриманих платником податку у звітному податковому місяці доходів, перевищує десятикратний розмір мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня звітного податкового року, ставка податку становить 17 відсотків суми перевищення з урахуванням податку, сплаченого за ставкою 15 %.
 • Чи виникає інвестиційний прибуток (інвестиційний збиток) при продажу фізичною особою інвестиційного активу (цінних паперів) та при придбанні інвестиційного активу (пакету ідентичних цінних паперів) протягом 30 календарних днів звітного (податкового)року?
  Для отримання кваліфікованої та вичерпної відповіді щодо виникнення інвестиційного прибутку (інвестиційного збитку) при продажу фізичною особою інвестиційного активу (цінних паперів) та при придбанні інвестиційного активу (пакету ідентичних цінних паперів) протягом 30 календарних днів звітного (податкового) року Вам необхідно звернутися до органу ДПС за своєю податковою адресою із обов’язковим наданням більш детальної інформації та копій документів, які засвідчують обставини справи.
 • Що може прирівнюватись до продажу інвестиційного активу?
  Відповідно до пп. 170.2.2 п. 170.2 ст. 170 розділу IV Податкового кодексу України від 2 грудня 2010 року № 2755-VI, до продажу інвестиційного активу прирівнюються також операції з: обміну інвестиційного активу на інший інвестиційний актив; зворотного викупу інвестиційного активу його емітентом, який належав платнику податку; повернення платнику податку коштів або майна (майнових прав), попередньо внесених ним до статутного капіталу емітента корпоративних прав, у разі виходу такого платника податку з числа засновників (учасників) такого емітента чи ліквідації такого емітента.
 • Чи оподатковується ПДФО дохід, отриманий засновниками юридичної особи (пропорційно їх часткам у статутному фонді) внаслідок розподілу чистого прибутку, який залишився після сплати всіх податків?
  Для отримання кваліфікованої та вичерпної відповіді на зазначене запитання Вам необхідно звернутися до органу ДПС за своєю податковою адресою із обов'язковим наданням більш детальної інформації та копій документів, які засвідчують обставини справи.
 • Яким чином оподатковується дохід від продажу фізичною особою іншій фізичній особі майнового сертифікату одержаного у власність в процесі приватизації ?
  Дохід від продажу фізичною особою іншій фізичній особі майнового сертифікату, одержаного у власність в процесі приватизації, не оподатковується.
 • Якими документами можуть бути підтверджені витрати громадян, у тому числі нерезидентів, на придбання цінних паперів при розрахунку інвестиційного прибутку?
  Документами, що підтверджують фактично понесені витрати на попереднє придбання цінних паперів фізичною особою – платником податку, в тому числі нерезидентом, є договори купівлі-продажу цінних паперів, виписки зберігачів під кожне замовлення, завірені печатками зберігачів, акти приймання-передачі цінних паперів, касові документи при готівкових розрахунках через касу або розрахункові документи при безготівкових розрахунках.
 • Яким чином оподатковується дохід при обміні інвестиційного активу у разі виходу платника податку з числа засновників емітента корпоративних прав на об’єкт нерухомого (рухомого) майна?
  При отриманні доходу (інвестиційного прибутку) при обміні інвестиційного активу на об’єкт нерухомого (рухомого) майна фізична особа повинна надати податкову декларацію у встановленому порядку та сплатити податок на доходи фізичних осіб за ставками 15% та/або 17%.
 • Який порядок визначення інвестиційного прибутку платника податків від продажу акцій, які попередньо були придбані за рахунок векселя?
  Оподаткування інвестиційного прибутку від продажу акцій, незалежно від форми розрахунку при їх придбанні, регламентується п.170.2 ст.170 Податкового кодексу України від 2 грудня 2010 року № 2755-VI із змінами та доповненнями, згідно із яким інвестиційний прибуток розраховується як позитивна різниця між доходом, отриманим платником податку від продажу окремого інвестиційного активу, та фактично понесеними витратами на його придбання. Визначення витрат наведене у пп.14.1.27 п.14.1 ст.14 ПКУ.
 • Яким чином оподатковується ПДФО сума доходу, отриманого фізичною особою - резидентом від продажу юридичній особі інвестиційного активу?
  Фізична особа, яка здійснює протягом звітного року продаж інвестиційного активу юридичній особі та отримує інвестиційний прибуток, повинна надати податкову декларацію про майновий стан і доходи у встановленому порядку та сплати податок на доходи фізичних осіб за ставками 15% та/або 17%.
 • В яких випадках не підлягає оподаткуванню ПДФО та включенню до річної декларації про майновий стан та доходи дохід фізичної особи від продажу інвестиційного активу?
  Платник податку обов’язково декларує результати усіх операцій з купівлі та продажу інвестиційних активів, здійснених протягом звітного (податкового) року як на території України, так і за її межами, за винятком випадків, зазначених в пп. 170.2.8 п. 170.2 ст. 170 розділу ІV Податкового кодексу України від 2 грудня 2010 року №2755-VI із змінами та доповненнями (далі - ПКУ). Згідно з пп.170.2.8 п.170.2 ст.170 розділу ІV ПКУ не підлягає оподаткуванню та не включається до загального річного оподатковуваного доходу: а) дохід, отриманий платником податку протягом звітного податкового року від продажу інвестиційних активів, якщо сума такого доходу не перевищує суму, визначену в абзаці першому підпункту 169.4.1 пункту 169.4 статті 169 цього Кодексу (у 2011 році – 1320 грн.); б) дохід, отриманий платником податку від продажу інвестиційних активів у випадку, визначеному підпунктом 165.1.40 пункту 165.1 статті 165 цього Кодексу (сума доходу, отриманого платником податку внаслідок відчуження акцій (інших корпоративних прав), одержаних ним у власність в процесі приватизації в обмін на приватизаційні компенсаційні сертифікати, безпосередньо отримані ним як компенсація суми його внеску до установ Ощадного банку СРСР або до установ державного страхування СРСР, або в обмін на приватизаційні сертифікати, отримані ним відповідно до закону, а також сума доходу, отриманого таким платником податку внаслідок відчуження земельних ділянок сільськогосподарського призначення, земельних часток (паїв) за нормами безоплатної передачі, визначеними статтею 121 Земельного кодексу України залежно від їх призначення, та майнових паїв, безпосередньо отриманих ним у власність у процесі приватизації). У випадках, зазначених у підпунктах "а" і "б" цього підпункту, платник податку не включає до розрахунку загального фінансового результату операцій з інвестиційними активами суму доходів та витрат на придбання таких інвестиційних активів.
 • Як оподатковуються ПДФО роялті?
  Відповідно до пп. 170.3.1 п. 170.3 ст. 170 Податкового кодексу України від 2 грудня 2010 року № 2755-VI (далі – ПКУ), роялті оподатковуються за правилами, встановленими для оподаткування дивідендів, за ставками, визначеними п. 167.1. ст. 167 ПКУ. Згідно із пп. 170.5.2 п. 170.5 ст. 170 ПКУ будь-який резидент, який нараховує дивіденди (роялті), включаючи того, що сплачує податок на прибуток підприємств у спосіб, відмінний від загального (є суб’єктом спрощеної системи оподаткування), або звільнений від сплати такого податку з будь-яких підстав, є податковим агентом під час нарахування дивідендів (роялті).
 • Чи оподатковуються доходи (проценти) отримані фізичної особи від розміщення коштів на депозитному банківському рахунку?
  Доходи у вигляді процентів на поточний або депозитний (вкладний) банківський рахунок не оподатковуються до 1 січня 2015 року.
 • Чи оподатковується сума депозиту, внесеного фізичною особою до установи банку?
  Відповідно до п.п.165.1.29 п.165.1 ст.165 Податкового кодексу України від 2 грудня 2010 року № 2755 - VІ до загального місячного (річного) оподатковуваного доходу платника податку не включається основна сума депозиту (вкладу), внесеного платником податку до банку чи небанківської фінансової установи, яка повертається йому, а також основна сума кредиту, що отримується платником податку (протягом строку дії договору), у тому числі фінансового кредиту, забезпеченого заставою, на визначений строк та під проценти.
 • Яким чином оподатковуються дивіденди, які нараховані на користь фізичної особи?
  Дивіденди, нараховані платнику податку емітентом корпоративних прав - резидентом, що є юридичною особою, оподатковуються за ставкою 5%, крім дивідендів на користь фізичних осіб (у тому числі нерезидентів) за акціями або іншими корпоративними правами, які мають статус привілейованих або інший статус, що передбачає виплату фіксованого розміру дивідендів чи суми, яка є більшою за суму виплат, розраховану на будь-яку іншу акцію (корпоративне право), емітовану таким платником податку, які згідно із пп. 153.3.7 п. 153.3 ст. 153 Податкового кодексу України прирівнюються з метою оподаткування до виплати заробітної плати та оподатковуються за ставками 15% та/або 17%.
 • В яких випадках нараховані дивіденди не є об’єктом оподаткування ПДФО?
  До складу загального місячного оподатковуваного доходу платника податку не включаються дивіденди, які нараховуються на користь платника податку у вигляді акцій (часток, паїв), емітованих юридичною особою – резидентом, що нараховує такі дивіденди, за умови, що таке нарахування жодним чином не змінює пропорцій (часток) участі всіх акціонерів (власників) у статутному фонді емітента, та в результаті якого збільшується фонд емітента на сукупну номінальну вартість нарахованих дивідендів.
 • За якою ставкою ПДФО оподатковуються виграші та призи?
  Згідно з п. 167.1 ст.167 Податкового кодексу України від 2 грудня 2010 року № 2755-VI (далі - ПКУ) ставка податку становить 15 відсотків бази оподаткування щодо доходів, одержаних у формі виграшу у державну та недержавну грошову лотерею, виграшу гравця (учасника), отриманого від організатора азартної гри. У разі якщо загальна сума отриманих платником податку у звітному податковому місяці доходів, зазначених у абзаці першому цього пункту, перевищує десятикратний розмір мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня звітного податкового року, ставка податку становить 17 відсотків суми перевищення з урахуванням податку, сплаченого за ставкою, визначеною в абзаці першому цього пункту. Відповідно до п.167.3 ст.167 ПКУ ставка податку становить подвійний розмір ставки, визначеної абзацом першим п. 167.1 цієї статті, бази оподаткування щодо доходів, нарахованих як виграш чи приз (крім виграшу у державній та недержавній грошовій лотереї та виграшу гравця (учасника), отриманого від організатора азартної гри) на користь резидентів або нерезидентів. Як виняток з абзацу першого цього пункту грошові виграші у спортивних змаганнях (крім винагород спортсменам - чемпіонам України, призерам спортивних змагань міжнародного рівня, у тому числі спортсменам-інвалідам, визначених у підпункті "б" пп. 165.1.1 п. 165.1 ст. 165 цього Кодексу) оподатковуються за ставкою, визначеною у пункті 167.1 цієї статті (15% або 17%).
 • В який момент у фізичної особи виникає іноземний дохід, у разі укладення договору страхування за межами митної території України: - під час укладання договору; - чи після настання страхової події та виплати страхової суми?
  У фізичної особи, яка уклала страховий договір за межами митної території України, виникає іноземний дохід під час виплати страхової суми, тобто при настанні страхового випадку.
 • Який порядок оподаткування ПДФО іноземних доходів ?
  Відповідно до п. 170.11 ст. 170 розділу IV Податкового кодексу України від 2 грудня 2010 року № 2755-VI (далі – ПКУ), у разі якщо джерело виплат будь-яких оподатковуваних доходів є іноземним, сума такого доходу включається до загального річного оподатковуваного доходу платника податку - отримувача, який зобов’язаний подати річну податкову декларацію, та оподатковується за ставками, визначеними в п. 167.1 ст. 167 ПКУ. У разі якщо згідно з нормами міжнародних договорів, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України, платник податку може зменшити суму річного податкового зобов’язання на суму податків, сплачених за кордоном, він визначає суму такого зменшення за зазначеними підставами у річній податковій декларації. У разі відсутності в платника податку підтверджуючих документів щодо суми отриманого ним доходу з іноземних джерел та суми сплаченого ним податку в іноземній юрисдикції, оформлених відповідно до статті 13 цього Кодексу, такий платник зобов’язаний подати до органу державної податкової служби за своєю податковою адресою заяву про перенесення строку подання податкової декларації до 31 грудня року, наступного за звітним. У разі неподання в установлений строк податкової декларації платник податків несе відповідальність, встановлену цим Кодексом та іншими законами. Не зараховуються у зменшення суми річного податкового зобов’язання платника податку: а) податки на капітал (приріст капіталу), податки на майно; б) поштові податки; в) податки на реалізацію (продаж); г) інші непрямі податки незалежно від того, чи належать вони до категорії прибуткових податків або вважаються окремими податками згідно із законодавством іноземних держав. Сума податку з іноземного доходу платника податку - резидента, сплаченого за межами України, не може перевищувати суму податку, розраховану на базі загального річного оподатковуваного доходу такого платника податку відповідно до законодавства України.
 • З якої оцінки сплачується ПДФО при продажу нерухомого майна?
  Дохід від продажу об’єкта нерухомості визначається виходячи з ціни, зазначеної в договорі купівлі – продажу, але не нижче оціночної вартості такого об’єкта, розрахованої органом, уповноваженим здійснювати таку оцінку відповідно до закону.
 • За якою ставкою ПДФО оподатковується року дохід, отриманий платником податку від здійснення першого продажу житлової нерухомості, яка перебувала у власності менше трьох років?
  Дохід, отриманий платником податку від першого продажу житлової нерухомості, оподатковується за ставкою 5%.
 • Який порядок оподаткування доходу, отриманого резидентом від продажу нерухомого майна ?
  Порядок оподаткування операцій з продажу (обміну) об’єктів нерухомого майна визначений в ст. 172 Податкового кодексу України.
 • Чи оподатковується ПДФО доплата у вигляді грошової компенсації при обміні нерівноцінних об'єктів нерухомості між фізичними особами?
  При обміні об’єкта нерухомості на інший (інші) дохід фізичної особи - резидента у вигляді отриманої ним грошової компенсації від відчуження нерухомого майна (доплати): - не частіше одного разу протягом звітного податкового року житлового будинку, квартири або їх частини, кімнати, садового (дачного) будинку (включаючи земельну ділянку, на якій розташовані такі об’єкти, а також господарсько-побутові споруди та будівлі, розташовані на такій земельній ділянці), а також земельної ділянки, що не перевищує норми безоплатної передачі, визначеної статтею 121 Земельного кодексу України залежно від її призначення, та за умови перебування такого майна у власності платника податку понад три роки, - не оподатковується; - Якщо грошова компенсація (доплата) провадиться при продажу (обміні) протягом звітного податкового року більш як одного з об’єктів нерухомості, вищезазначених вище, або від продажу (обміну) об’єкта нерухомості, не зазначеного вище, - сума такої компенсації (доплати) підлягає оподаткуванню за ставкою 5%.
 • В яких випадках сума доходу, отриманого фізичною особою від продажу земельної ділянки, не підлягає оподаткуванню ПДФО?
  До складу загального місячного (річного) оподатковуваного доходу платника податку не включається сума доходу, отриманого таким платником податку внаслідок відчуження земельних ділянок сільськогосподарського призначення, земельних часток (паїв) за нормами безоплатної передачі, визначеними ст. 121 Земельного кодексу України залежно від їх призначення, безпосередньо отриманих ним у власність у процесі приватизації. Крім того, не підлягає оподаткуванню дохід, отриманий платником податку від продажу (обміну) не частіше одного разу протягом звітного податкового року земельної ділянки, що не перевищує норми безоплатної передачі, визначеної ст. 121 Земельного кодексу України та за умови перебування такого майна у власності платника податку понад три роки (земельна ділянка придбана не у процесі приватизації).
 • Який порядок оподаткування доходу, отриманого від першого продажу ФО житлового будинку, який у власності більше трьох років, але розташований на земельній ділянці, яка перебуває у власності платника податку менше трьох років?
  Враховуючи те, що земельна ділянка, яка знаходиться під житловим будинком, перебувала у власності менше трьох років та під час продажу здійснюється переоформлення права власності на підставі окремого договору, то дана земельна ділянка буде вважатися окремим об’єктом та дохід, отриманий від продажу, підлягає оподаткуванню за ставкою 5%. При цьому, дохід, отриманий від продажу житлового будинку, який знаходиться у власності платника податку більше трьох років, не оподатковується.
 • Який порядок оподаткування доходу, отриманого від першого продажу фізичною особою житлового будинку, який у власності менше трьох років, але розташований на земельній ділянці, яка перебуває у власності платника податку більше трьох років?
  Враховуючи те, що земельна ділянка, яка знаходиться під житловим будинком, перебувала у власності більше трьох років та під час продажу здійснюється переоформлення права власності на підставі окремого договору, то дана земельна ділянка буде вважатися окремим об’єктом та дохід, отриманий від продажу, не підлягає оподаткуванню. При цьому, дохід, отриманий від продажу житлового будинку, який знаходиться у власності платника податку менше трьох років, підлягає оподаткуванню за ставкою 5%.
 • Які органи уповноважені проводити оцінку нерухомого майна у разі його продажу (обміну) з метою визначення бази оподаткування ПДФО та якими документами передбачено порядок її проведення?
  Відповідно до п. 172.4 ст. 172 розділу IV Податкового кодексу України від 2 грудня 2010 року № 2755-VI (далі – ПКУ) під час проведення операцій з продажу (обміну) об’єктів нерухомості між фізичними особами нотаріус посвідчує відповідний договір за наявності оціночної вартості такого нерухомого майна та документа про сплату податку до бюджету стороною (сторонами) договору та щокварталу подає до органу державної податкової служби за місцем розташування державної нотаріальної контори або робочого місця приватного нотаріуса інформацію про такий договір, включаючи інформацію про його вартість та суму сплаченого податку в порядку, встановленого розділом IV ПКУ. Згідно із п. 172.3 ст. 172 ПКУ дохід від продажу об’єкта нерухомості визначається виходячи з ціни, зазначеної в договорі купівлі – продажу, але не нижче оціночної вартості такого об’єкта, розрахованої органом, уповноваженим здійснювати таку оцінку відповідно до закону. Відповідно до п. 172.11 ст. 172 ПКУ порядок визначення оціночної вартості нерухомості та об’єктів незавершеного будівництва, що продаються (обмінюються), визначається Кабінетом Міністрів України, а саме, відповідно до постанов Кабінету Міністрів України від 10 вересня 2003 року № 1440 "Про затвердження Національного стандарту № 1 "Загальні засади оцінки майна і майнових прав" та від 28 жовтня 2004 року № 1442 "Про затвердження Національного стандарту № 2 "Оцінка нерухомого майна". На даний час закон, який визначає правові засади здійснення оцінки майна, майнових прав та професійної оціночної діяльності в Україні, її державного та громадського регулювання, забезпечення створення системи незалежної оцінки майна з метою захисту законних інтересів держави та інших суб’єктів правовідносин у питаннях оцінки майна, майнових праві та використання її результатів є Закон України від 12 липня 2001 року № 2658-ІІІ "Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні" із змінами і доповненнями. Центральний орган виконавчої влади з питань земельних ресурсів здійснює управління у сфері оцінки земель та земельних ділянок (ст. 289 ПКУ).
 • Яку оціночну вартість нерухомого майна у вигляді земельної ділянки, що продається (обмінюється), слід застосовувати при розрахунку ПДФО з одержуваного доходу?
  З метою оподаткування податком на доходи фізичних осіб дохід від продажу об’єкта нерухомості у вигляді земельної ділянки визначається виходячи з ціни, зазначеної в договорі купівлі – продажу, але не нижче експертної грошової оцінки такої земельної ділянки.
 • Чи оподатковується ПДФО дохід від продажу житлового будинку (включаючи земельну ділянку, на якій розташований такий будинок), що перебуває у власності ФО понад три роки, якщо земельна ділянка перевищує норми безоплатної передачі, визначеної ст. 121 Земельного кодексу України?
  У разі продажу будинку, що перебуває у власності фізичної особи понад три роки, разом із земельною ділянкою, якщо ділянка перевищує норми безоплатної приватизації, частина доходу, пропорційна сумі доходу від продажу земельної ділянки (з урахуванням норм ст. 121 Земельного кодексу) не оподатковується, а частина доходу від продажу земельної ділянки, яка перевищує норми, встановлені статтею 121 Земельного кодексу, оподатковується за ставкою 5% пропорційно сумі такого перевищення.
 • Чи виникає об’єкт оподаткування у фізичної особи при повторному продажу нерухомого майна в звітному році, якщо після першого продажу такого майна в цьому ж році договір на продане нерухоме майно було анульовано?
  Якщо фізичною особою було продано нерухоме майно, зазначене у п. 172.1 ст.172 Податкового кодексу України, а в подальшому даний договір продажу анульовано та те ж саме нерухоме майно продано повторно, тобто здійснено продаж одного об’єкта, то дохід з даного продажу не оподатковується, якщо таке майно перебуває у власності платника податку понад три роки. У разі якщо таке нерухоме майно перебуває у власності платника податку менше трьох років, то дохід від продажу підлягає оподаткуванню за ставкою в розмірі 5% від вартості такого об'єкта нерухомого майна.
 • Яким чином оподатковується дохід, отриманий від продажу житлового будинку, якщо на протязі звітного року відбувся продаж гаражу?
  У разі продажу платником податку з доходів фізичних осіб протягом звітного податкового року гаража та одного житлового будинку дохід, отриманий від продажу гаража, оподатковується за ставкою 5 %, а оподаткування доходу, отриманого від продажу житлового будинку, залежить від терміну перебування такого майна у власності платника податку. Якщо житловий будинок перебуває у власності платника понад три роки, то дохід від продажу такого будинку не оподатковується, а якщо менше трьох років – то дохід від такого продажу оподатковується за ставкою 5%.
 • З якої грошової оцінки, (проведеної органами бюро технічної інвентаризації чи експертної), слід утримувати ПДФО при продажу нерухомого майна, відмінного від земельної ділянки?
  Для нарахування податку на доходи фізичних осіб при продажу нерухомого майна застосовується оціночна вартість майна, але не нижче вартості, визначеної у довідці бюро технічної інвентаризації. Оцінка ґрунтується на засадах національних стандартів оцінки майна та відповідно до вимог нормативно-правових актів з оцінки майна.
 • Де сплачується ПДФО при нотаріальному посвідченні договору купівлі-продажу майна між фізичними особами (резидентами та нерезидентами), посвідченні договорів дарування чи видачі свідоцтв про право на спадщину нерезидентам?
  Відповідно до пп. 168.4.5 п. 168.4 ст. 168 розділу IV Податкового кодексу України від 2 грудня 2010 року № 2755-VІ із змінами та доповненнями фізична особа, яка є відповідальною за нарахування та утримання податку у разі нотаріального посвідчення договорів купівлі-продажу майна резидентами та нерезидентами, посвідчення договорів дарування чи видачі свідоцтв про право на спадщину нерезидентам, сплачує (перераховує) податок за місцем нотаріального посвідчення таких договорів (одержання свідоцтв).
 • Куди сплачується ПДФО при нотаріальному посвідченні договору купівлі-продажу нерухомого майна між фізичними особами?
  Фізична особа, що укладає угоду купівлі-продажу (міни) нерухомості з іншою фізичною особою, сплачує податок на доходи фізичних осіб до бюджету за місцем нотаріального посвідчення такої угоди (за місцем розташування робочого місця приватного нотаріуса або державної нотаріальної контори) до нотаріального посвідчення такої угоди через банківські установи.
 • Яким чином визначити черговість продажу об’єктів рухомого майна ?
  Кількість продажів об'єктів рухомого майна у вигляді легкового автомобіля, мотоцикла та моторолера до створення єдиного інформаційного ресурсу транспортних засобів визначається фізичною особою - платником податку виключно на підставі самостійного визначення заяви, в якій вона самостійно зазначає черговості такого продажу, що також зазначається у відповідному пункті договору купівлі-продажу.
 • Яким чином оподатковується ПДФО дохід, отриманий від продажу рухомого майна фізичною особою – нерезидентом ?
  Дохід від операцій з продажу (обміну) об’єктів рухомого майна, що здійснюються фізичними особами - нерезидентами, оподатковується відповідно до норм ст. 173 Податкового кодексу України та в порядку, встановленому для резидентів, за ставками, визначеними в п. 167.1 ст. 167 Податкового кодексу України.
 • Як оподатковується передача автомобіля фізичною особою іншій фізичній особі за довіреністю?
  Оскільки за фактом нотаріального посвідчення договору доручення права користування чи розпорядження рухомим майном не відбувається перехід власності на об’єкт від довірителя до повіреного, то не має обставин для оподаткування при передачі рухомого майна. Однак, у разі відчуження рухомого майна повіреною особою (відбувається перехід права власності) оподаткування доходу, отриманого довірителем від такого відчуження, здійснюється у порядку, визначеному ст. 173 Податкового кодексу України.
 • Який порядок сплати ПДФО при продажу рухомого майна фізичною особою іншій фізичній особі?
  Дохід, отриманий фізичною особою від продажу об’єкта рухомого майна протягом звітного податкового року іншій фізичній особі, оподатковується за ставкою 5%. При цьому, під час продажу одного з об'єктів рухомого майна у вигляді легкового автомобіля, мотоцикла, моторолера не частіше одного разу протягом звітного податкового року доходи продавця від зазначених операцій оподатковуються за ставкою 1%. Крім того, податок на доходи фізичних осіб сплачується (перераховується) фізичною особою до відповідного бюджету за місцем нотаріального посвідчення договору (податок сплачується до нотаріального посвідчення договору купівлі-продажу рухомого майна).
 • Яким чином оподатковується ПДФО дохід від надання в оренду рухомого майна фізичною особою юридичній особі (ФОП)?
  Юридична особа (фізична особа – підприємець) – орендар при виплаті доходу фізичній особі – орендодавцю зобов’язана нарахувати, утримати та сплатити до бюджету податок на доходи фізичних осіб за ставкою 15 % та/або 17% та відобразити дану виплату у податковому розрахунку за ф. № 1-ДФ за ознакою доходу „102”.
 • Як оподатковуються об'єкти спадщини, що успадковуються членами сім'ї першого ступеня споріднення, якщо спадкоємець та спадкодавець є резидентами України?
  Вартість власності, що успадковується членами сім’ї першого ступеня споріднення оподатковується за нульовою ставкою податку на доходи фізичних осіб.
 • Яким чином оподатковується вартість спадщини (подарунку), отриманого фізичною особою - резидентом від фізичної особи - нерезидента?
  Вартість будь - якого об’єкта спадщини (подарунку), що успадковуються спадкоємцем від спадкодавця – нерезидента оподатковується за ставками, визначеними п. 167.1 ст. 167 Податкового кодексу України, тобто за ставкою 15 відсотків. У разі якщо загальна сума доходу у звітному податковому місяці перевищує десятикратний розмір мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня звітного податкового року, ставка податку становить 17 відсотків суми перевищення..
 • Хто відноситься до членів сім’ї першого ступеня споріднення?
  Відповідно до пп. 14.1.263 п. 14.1 ст. 14 розділу І Податкового кодексу України від 2 грудня 2010 року № 2755-VI членами сім’ї фізичної особи першого ступеня споріднення вважаються її батьки, чоловік або дружина, діти, у тому числі усиновлені. Інші члени сім’ї фізичної особи вважаються такими, що мають другий ступінь споріднення.
 • Яким чином сплачується ПДФО у разі, якщо неповнолітньою дитиною отримується подарунок (спадщина) від фізичної особи - резидента, що не є членом сім’ї першого ступеня споріднення?
  Батьки (усиновителі) та опікуни (піклувальники) у разі отримання неповнолітньою дитиною подарунку (спадщини), повинні подати податкову декларацію від імені неповнолітньої дитини та сплатити податок на доходи фізичних осіб, відповідно до пп. 174.2.2 п. 174.2 ст. 174 Податкового кодексу України.
 • За якою ставкою оподатковуються грошові заощадження, поміщенні до 2 січня 1992 року в установи Ощадного банку СРСР та державного страхування СРСР, які успадковуються спадкоємцем-нерезидентом від спадкодавця-резидента?
  Відповідно до пп. "в" пп. 174.2.1 п. 174.2 ст. 174 розділу IV Податкового кодексу України від 2 грудня 2010 року № 2755-IV із змінами та доповненнями (далі – ПКУ) за нульовою ставкою податку на доходи фізичних осіб оподатковуються грошові заощадження, поміщені до 2 січня 1992 року в установи Ощадного банку СРСР та державного страхування СРСР, що діяли на території України, а також у державні цінні папери (облігації Державної цільової безпроцентної позики 1990 року, облігації Державної внутрішньої виграшної позики 1982 року, державні казначейські зобов'язання СРСР, сертифікати Ощадного банку СРСР) та грошові заощадження громадян України, поміщені в установи Ощадного банку України та колишнього Укрдержстраху протягом 1992 - 1994 років, погашення яких не відбулося, що успадковуються будь-яким спадкоємцем. Згідно із пп. 170.10.1 п. 170.10 ст. 170 ПКУ доходи з джерелом їх походження в Україні, що нараховуються (виплачуються, надаються) на користь нерезидентів, оподатковуються за правилами та ставками, визначеними для резидентів (з урахуванням особливостей, визначених деякими нормами розділу IV для нерезидентів). Враховуючи вищевикладене, грошові заощадження, поміщені до 2 січня 1992 року в установи Ощадного банку СРСР та державного страхування СРСР, що діяли на території України, а також у державні цінні папери (облігації Державної цільової безпроцентної позики 1990 року, облігації Державної внутрішньої виграшної позики 1982 року, державні казначейські зобов’язання СРСР, сертифікати Ощадного банку СРСР) та грошові заощадження громадян України, поміщені в установи Ощадного банку України та колишнього Укрдержстраху протягом 1992-1994 років, погашення яких не відбулося, що успадковуються спадкоємцем-нерезидентом від спадкодавця-резидента оподатковуються за нульовою ставкою.
 • В який момент виникає об’єкт оподаткування ПДФО при нотаріальному посвідченні спадкового договору?
  Об’єкт оподаткування податком на доходи фізичних осіб виникає у фізичної особи в момент прийняття спадкоємцем об’єкта спадщина.
 • За якою податковою адресою повинна подавати річну податкову декларацію про майновий стан і доходи та сплачувати ПДФО фізичній особі, якщо вона зареєстрована (прописана) в одному місці, а дохід отримує в іншому?
  Платник податків, який відповідно до норм чинного законодавства зобов’язаний (має право) надати річну податкову декларацію про майновий стан і доходи, але на той час проживає не за місцем реєстрації (прописки), а в іншому місці, то він має подати декларацію до органу державної податкової служби за податковою адресою, тобто за місцем реєстрації згідно з паспортними даними).
 • Чи необхідно фізичній особі подавати річну декларацію, якщо вона протягом звітного року отримував доходи від декількох податкових агентів?
  Згідно з п.п. “є” п.176.1 ст.176 розділу IV Податкового кодексу України від 2 грудня 2010 року № 2755-VI (далі - ПКУ) платники податку зобов’язані подавати податкову декларацію за результатами звітного року у строки, передбачені для платників податку на доходи фізичних осіб, якщо протягом календарного року дохід, що оподатковується за ставками, встановленими пунктом 167.1 статті 167 цього Кодексу, виплачується платнику податку двома або більше податковими агентами, і при цьому загальна сума такого доходу за будь-який календарний місяць перевищує десятикратний розмір мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня звітного податкового року.
 • Який термін подання фізичною особою декларації про майновий стан і доходи за звітний рік ?
  Декларація про майновий стан і доходи для платників податку на доходи фізичних осіб подається до 1 травня року, що настає за звітним.
 • В яких випадках платник податку фізична особа звільняється від обов'язкового подання декларації, незалежно від видів отриманих доходів?
  Платники податку звільняються від обов’язку подання податкової декларації в таких випадках: - якщо вони є неповнолітніми або недієздатними особами і при цьому перебувають на повному утриманні інших осіб (у тому числі батьків) та/або держави станом на кінець звітного податкового року; - перебувають під арештом або є затриманими чи засудженими до позбавлення волі, перебувають у полоні або ув’язненні на території інших держав станом на кінець граничного строку подання декларації; - перебувають у розшуку станом на кінець звітного податкового року; - перебувають на строковій військовій службі станом на кінець звітного податкового року; - у разі отримання доходів виключно від податкових агентів.
 • Який термін подання платником податків податкової декларації про майновий стан і доходи у зв’язку із застосуванням права на податкову знижку?
  Фізичні особи, які мають право на нарахування податкової знижки, подають податкову декларацію про майновий стан і доходи за наслідками звітного податкового року до кінця податкового року, тобто граничний термін подання декларації не обмежується 1 травня поточного року.
 • Чи необхідно фізичній особі відображати у декларації про майновий стан і доходи суму інвестиційного збитку, яка виникла від здійснення у звітному календарному році операцій з інвестиційними активами?
  Сума інвестиційного збитку, яка виникла у платника податку за підсумками звітного календарного року від операцій з інвестиційними активами, відображається у декларації про майновий стан і доходи, але враховується при обчисленні загального фінансового результату з інвестиційними активами наступних років до повного її погашення.
 • Чи відображаються фізичною особою в річній декларації про майновий стан та доходи платника податків доходи, отримані у вигляді спадщини (подарунку), що оподатковуються за нульовою ставкою?
  Доходи, отримані платником податків у вигляді спадщини (подарунку), що оподатковуються за нульовою ставкою, не відображаються в річній декларації про майновий стан та доходи.
 • Чи має право фізична особа, яка самостійно виявила помилку, зокрема, щодо завищення суми податкових зобов’язань з ПДФО, подати уточнюючу річну декларацію про майновий стан та доходи?
  Враховуючи те, що Інструкцією про оподаткування доходів фізичних осіб від зайняття підприємницькою діяльністю не передбачено форми окремого уточненого розрахунку у разі самостійного виявлення помилки (завищення суми податкових зобов’язань), то фізична особа має право подати уточнюючу податкову декларацію з врахуванням виявленої помилки.
 • За якою формою у 2012 році подається громадянами декларація про майновий стан і доходи, отримані у 2011 році, в т. ч. для реалізації права на податкову знижку?
  Форма податкової декларації про майновий стан і доходи відповідно до якої необхідно відображати отримані доходи за 2011 рік, в тому числі для реалізації права на податкову знижку, затверджена наказом Міністерства фінансів України від 07.11.11 №1395 "Про затвердження форми податкової декларації про майновий стан і доходи та Інструкції щодо заповнення податкової декларації про майновий стан і доходи", зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 27.12.2011 за №1532/20270, який набрав чинності з 01.01.12.

Ответы от Волынской ГНА

За это сообщение автора налоговик поблагодарили: 2
Demerji, tomol22
Аватар пользователя
налоговик
 
Сообщений: 5778
Зарегистрирован: 20 ноя 2010, 23:29
Благодарил (а): 835 раз.
Поблагодарили: 2642 раз.

UNREAD_POST lala555 » 15 янв 2016, 11:28

первый раз заполняю декларацию о доходах, т.к. товарищ получал зп у 2-х работодателей, то обязан подать декларацию, но вот не понимаю,
общая сумма зп+премии 375 476,37 грн
ПДФО всего - 65 890,14
ВЗ всего - 5632,21
эти данные заполняю в гр. 10.1, а как мне узнать надо доплачивать еще что-то или нет?
lala555
 
Сообщений: 409
Зарегистрирован: 03 июн 2013, 14:34
Благодарил (а): 221 раз.
Поблагодарили: 12 раз.

UNREAD_POST VOA » 15 янв 2016, 13:35

Вы заполняете свои данные, т.е. по справкам работодателей. А если нужно что-то доплатить, то ДФС Вам (ему) до августа пришлёт уведомление с суммой доплаты, если такая получится по их данным.

Кстати, два работодателя - это уже теперь обязанность подачи деки гражданами, без привязки к размеру полученного дохода. ДФС требует заполнять такие деки именно на основании справок работодателей. А каак быть в случае, если работодатель ликвидирован? Уточняла в едином окне: можно ли в таком случае запросить справку сразу по всем своим доходам в той же ДФС? Ответ - нет. Идиотизм какой-то, хотя оно и понятно в некоторой степени - военный сбор индивидуально знает только работодатель. Зачем было изобретать сервис с получением справок о доходах гражданами? Или они только для субсидий?

По теме Майнова декларація (наказ МФУ від 02.10.2015р. №859)
http://stopfake.org/ Бывают такие решения, после принятия которых тараканы в голове аплодируют стоя.

За это сообщение автора VOA поблагодарил:
lala555
Аватар пользователя
VOA
 
Сообщений: 5458
Зарегистрирован: 07 сен 2012, 21:37
Благодарил (а): 1860 раз.
Поблагодарили: 2152 раз.

UNREAD_POST alex88 » 15 янв 2016, 14:48

VOA писал(а):Кстати, два работодателя - это уже теперь обязанность подачи деки гражданами, без привязки к размеру полученного дохода.

Можете объяснить, на чем основано это ваше утверждение? По-моему, как раз наоборот - подавать не надо, т.к. п. 179.2 ст. 179 с 1 января в такой редакции:
179.2. Відповідно до цього розділу обов'язок платника податку щодо подання податкової декларації вважається виконаним і податкова декларація не подається, якщо такий платник податку отримував доходи:

{Абзац перший пункту 179.2 статті 179 в редакції Закону № 4661-VI від 24.04.2012}

від податкових агентів, які згідно з цим розділом не включаються до загального місячного (річного) оподатковуваного доходу;

{Абзац другий пункту 179.2 статті 179 в редакції Закону № 4661-VI від 24.04.2012}

виключно від податкових агентів незалежно від виду та розміру нарахованого (виплаченого, наданого) доходу, крім випадків, прямо передбачених цим розділом;
“Taxation is just a sophisticated way of demanding money with menaces.”(с)
Аватар пользователя
alex88
 
Сообщений: 870
Зарегистрирован: 16 дек 2011, 09:45
Благодарил (а): 406 раз.
Поблагодарили: 451 раз.

UNREAD_POST VOA » 15 янв 2016, 16:45

Уже объясняла :arrow: Майнова декларація (наказ МФУ від 02.10.2015р. №859)
Читаем п.2 раздела IV порядка МФУ №859 и п.є ст.176.1 и ст.179.2 НКУ в редакции ДО 01.01.2016.
Противоречия есть, но решать их будет каждый лично для себя (как и с ФСНС вы озвучили своё вИдение новаций с 2016 года). На данный момент мнение моей ДФС я озвучила в указанной теме, т.к. ст.176 как раз прямо передбачений пункт того ж розділу, а в порядке МФУ лимит дохода не упоминается.
http://stopfake.org/ Бывают такие решения, после принятия которых тараканы в голове аплодируют стоя.
Аватар пользователя
VOA
 
Сообщений: 5458
Зарегистрирован: 07 сен 2012, 21:37
Благодарил (а): 1860 раз.
Поблагодарили: 2152 раз.

UNREAD_POST юрий1970 » 14 ноя 2016, 12:45

Оформляли дарственную на гостинку(в Харькове),нотариус дала реквизиты куда запл налог 5%(харьк казначейство),а военный сбор 1.5% сказала заплатить на сватовский счет(по месту прописки одаряемого),я(одаряемый) через пару дней через приват 24 заплатил 5%(2500грн)и пошел в налоговую сватово(луганская обл)по месту своей прописки узнать реквизит на военный сбор,там сказали что нужно на СВАТОВСКИЙ счет платить все налоги , и 5% которые я оплатил уже.Нотариус скидывает такой ответ:
Відповідно до пп. 168.4.5 п. 168.4 ст. 168 розділу IV Податкового кодексу України від 2 грудня 2010 року № 2755-VІ із змінами та доповненнями фізична особа, яка є відповідальною за нарахування та утримання податку у разі нотаріального посвідчення договорів купівлі-продажу майна резидентами та нерезидентами, посвідчення договорів дарування чи видачі свідоцтв про право на спадщину нерезидентам, сплачує (перераховує) податок за місцем нотаріального посвідчення таких договорів (одержання свідоцтв).
В налоговой сказали что еще раз заплачу при подаче декларации....Другой нотариус говорит что нужно было оплатить в день сделки.Может кто подскажет?
юрий1970
 
Сообщений: 2
Зарегистрирован: 14 ноя 2016, 12:28
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.

UNREAD_POST Люба П » 25 апр 2017, 10:14

юрий1970 писал(а):Оформляли дарственную на гостинку(в Харькове),нотариус дала реквизиты куда запл налог 5%(харьк казначейство),а военный сбор 1.5% сказала заплатить на сватовский счет(по месту прописки одаряемого),я(одаряемый) через пару дней через приват 24 заплатил 5%(2500грн)и пошел в налоговую сватово(луганская обл)по месту своей прописки узнать реквизит на военный сбор,там сказали что нужно на СВАТОВСКИЙ счет платить все налоги , и 5% которые я оплатил уже.Нотариус скидывает такой ответ: ... сплачує (перераховує) податок за місцем нотаріального посвідчення таких договорів (одержання свідоцтв)."
В налоговой сказали что еще раз заплачу при подаче декларации....Другой нотариус говорит что нужно было оплатить в день сделки.Может кто подскажет?

Не обовязково було платити в день оформлення спадщини. Я б вказала суму сплаченого ПДФО в колонці 4 декларації за 2016. І 2-й раз би не платила.
Щоб у нас все було, і за це нам нічого не було.
Аватар пользователя
Люба П
 
Сообщений: 551
Зарегистрирован: 08 июл 2011, 13:59
Откуда: Львів
Благодарил (а): 461 раз.
Поблагодарили: 166 раз.

UNREAD_POST sinner » 12 мар 2018, 14:17

Добрый день! Подскажите пожалуйста, если я, физическое лицо, не СПД, планирую подать декларацию о доходах и указать, что у меня есть наличный доход полученный за территорией Украины, какие документы мне необходимо иметь для доказательств этого дохода или необходимо ли вообще их иметь, так как если валюта ввозится меньше 10000, то на таможне подтверждающих документов не нужно, а с 2018 года и более 10000 валюты можно ввозить без подтверждающих документов. Нужны ли они все-таки, и если нужны то какие, огромное спасибо! P/S/ Уменьшать налог, за счет уплаты налога за пределами Украины не буду....
sinner
 
Сообщений: 21
Зарегистрирован: 04 авг 2015, 14:51
Благодарил (а): 8 раз.
Поблагодарили: 0 раз.

UNREAD_POST alex88 » 11 янв 2019, 12:56

ДФС введено у дію нові коди бюджетної класифікації ПДФО та військового збору
10.01.2019 - Прес-служба Державної фіскальної служби України

Для належного ведення оперативного обліку податку (збору) ДФС введено у дію нові коди бюджетної класифікації:

11010501 – «податок на доходи фізичних осіб, що сплачується фізичними особами, які не підлягають обов’язковому декларуванню»;

11011001 – «військовий збір, що сплачується за результатами декларування».

Отже, відтепер:

І. Платник податку – фізична особа, яка відповідно до розділу IV Податкового кодексу зобов’язана сплатити податок, але звільнена від подання декларації (при нотаріальному посвідченні договорів та/або при видачі свідоцтв про право на спадщину тощо), сплачує:

- податок за кодом бюджетної класифікації «11010501» – «податок на доходи фізичних осіб, що сплачується фізичними особами, які не підлягають обов’язковому декларуванню»;

- військовий збір за кодом бюджетної класифікації «11011000» – «військовий збір».

ІІ. Платник податку – фізична особа, яка зобов’язана подати декларацію, визначити та сплатити свої податкові зобов’язання, сплачує:

- податок за кодом бюджетної класифікації «11010500» – «податок на доходи фізичних осіб, що сплачується фізичними особами за результатами річного декларування»;

- військовий збір за кодом бюджетної класифікації «11011001» – «військовий збір, що сплачується за результатами декларування».
“Taxation is just a sophisticated way of demanding money with menaces.”(с)
Аватар пользователя
alex88
 
Сообщений: 870
Зарегистрирован: 16 дек 2011, 09:45
Благодарил (а): 406 раз.
Поблагодарили: 451 раз.

UNREAD_POST VOA » 11 янв 2019, 16:27


11.01.2019 - Прес-служба Державної фіскальної служби України

Відповідно до п. 179.1 ст. 179 Податкового кодексу України платник податку зобов'язаний подавати річну декларацію про майновий стан і доходи у випадках, передбачених розділом IV Кодексу.

Податкова декларація (відповідно до п.179.2 ст. 179 ПКУ) не подається, якщо платник податку отримував доходи:

- від податкових агентів, які згідно з IV розділом Кодексу не включаються до загального місячного (річного) оподатковуваного доходу;

- виключно від податкових агентів незалежно від виду та розміру нарахованого (виплаченого, наданого) доходу, крім випадків, прямо передбачених IV розділом Кодексу;

- від операцій продажу (обміну) майна, дарування, при нотаріальному посвідченні договорів, за якими був сплачений податок на доходи фізичних осіб (далі – податок) відповідно до IV розділу Кодексу;

- у вигляді об'єктів спадщини, які відповідно до цього розділу оподатковуються за нульовою ставкою податку та/або з яких сплачено податок відповідно до п. 174.3 ст. 174 Кодексу.
http://stopfake.org/ Бывают такие решения, после принятия которых тараканы в голове аплодируют стоя.

За это сообщение автора VOA поблагодарил:
m_tetyana
Аватар пользователя
VOA
 
Сообщений: 5458
Зарегистрирован: 07 сен 2012, 21:37
Благодарил (а): 1860 раз.
Поблагодарили: 2152 раз.

UNREAD_POST VOA » 18 янв 2019, 01:23

Видео-инструкция от ДФС о заполнении майновой деки за 2018 год с помощью ЭКПН.
Электронные ключи и другие бесплатные услуги от ГНСУ
http://stopfake.org/ Бывают такие решения, после принятия которых тараканы в голове аплодируют стоя.
Аватар пользователя
VOA
 
Сообщений: 5458
Зарегистрирован: 07 сен 2012, 21:37
Благодарил (а): 1860 раз.
Поблагодарили: 2152 раз.

UNREAD_POST VOA » 21 мар 2019, 15:02

http://stopfake.org/ Бывают такие решения, после принятия которых тараканы в голове аплодируют стоя.
Аватар пользователя
VOA
 
Сообщений: 5458
Зарегистрирован: 07 сен 2012, 21:37
Благодарил (а): 1860 раз.
Поблагодарили: 2152 раз.


 • Похожие темы
  Ответов
  Просмотров
  Последнее сообщение

Вернуться в НАЛОГ С ДОХОДОВ, ЕДИНЫЙ СОЦИАЛЬНЫЙ ВЗНОС

Кто сейчас на форуме

Зарегистрированные пользователи: Ads, Gb, Ya