Дивиденды в фермерском хозяйстве

Путеводитель по разделу. Налогообложение выплат физлицам (зарплата, подряд). Всё об ЕСВ. Индексация заработной платы.

Модератор: ФЛ7

Аватара пользователя
Печкин
Сообщения: 6649
Зарегистрирован: 18 ноя 2010, 12:03
Контактная информация:

Дивиденды в фермерском хозяйстве

Непрочитанное сообщение Печкин »

Скопирую из "юмора". Вполне самостоятельная тема :)
налоговик писал(а):Классика жанра. Дежурные качели.
В одном из прошлых сообщений налоговики давали один и тот же ответ на разные вопросы, сейчас все наоборот :lol:
Вопрос один, а ответы разные. Причем ответы одному и тому же плательщику.
ДПС в Запорожье, вообще не в теме.

Распределение прибыли членов фермерского хозяйства = дивиденды, и НДФЛ 5 % (хоть за 2010 год, хоть за 2011 г.)
В вересні 2011р. ФГ згідно протокола зборів членів ФГ(на ФСП) та Статуту господарства, де сказано, що "Засновник господарства має право одержувати прибуток та використовувати його на власний розсуд, " було прийнято рішення про виплату дивідендів за 2010 рік засновнику і члену господарства (який працює в цьому господарстві), як фізичним особам, за рахунок чистого прибутку 2010 р.пропорційно до внесеного кожним з них частки до статутного капіталу. Яка ставка податку на доходи повинна застосовуватись: 5% ,15% чи 17%? .Чи потрібно платити до пенсійного фонду? В березні 2012р. була зроблена нова редакція Статута господарства, та вже рішенням самого Засновника господарства прийнято виплатити йому, як фізичній особі дивіденди за 2011р. в Статуті є запис : "Засновник господарства має право одержувати прибуток та використовувати його на власний розсуд ." Які податки ми маємо сплатити?

Відповідно до п. 170.5 ст. 170 Податкового кодексу України податковим агентом платника податку під час нарахування (виплати) на його користь дивідендів, крім випадків, зазначених у підпункті 165.1.18 пункту 165.1 статті 165 цього Кодексу, є емітент корпоративних прав або за його дорученням - інша особа, яка здійснює таке нарахування (виплату). Будь-який резидент, який нараховує дивіденди, включаючи того, що сплачує податок на прибуток підприємств у спосіб, відмінний від загального (є суб'єктом спрощеної системи оподаткування), або звільнений від сплати такого податку з будь-яких підстав, є податковим агентом під час нарахування дивідендів. Дивіденди, нараховані платнику податку емітентом корпоративних прав - резидентом, що є юридичною особою, оподатковуються за ставкою, визначеною у пункті 167.2 статті 167 цього Кодексу (5 відсотків), крім дивідендів на користь фізичних осіб (у тому числі нерезидентів) за акціями або іншими корпоративними правами, які мають статус привілейованих або інший статус, що передбачає виплату фіксованого розміру дивідендів чи суми, яка є більшою за суму виплат, розраховану на будь-яку іншу акцію (корпоративне право), емітовану таким платником податку, які згідно із підпунктом 153.3.7 пункту 153.3 статті 153 цього Кодексу прирівнюються з метою оподаткування до виплати заробітної плати з відповідним оподаткуванням. Отже, господарство, як податковий агент, сплачує податок на доходи фізичних осіб у розмірі 5 відсотків бази оподаткування (доходу у вигляді дивідендів).

ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА СЛУЖБА У ЗАПОРІЗЬКІЙ ОБЛАСТІ
26.04.2012
Распределение прибыли членов фермерского хозяйства НЕ дивиденды, и НДФЛ 15 % (хоть за 2010 год, хоть за 2011 г.)
В вересні 2011р. ФГ згідно протокола зборів членів ФГ та Статуту господарства, де сказано, що "Засновник господарства має право одержувати прибуток і на власний розсуд розподіляти його між членами господарства" було прийнято рішення про виплату дивідендів засновнику та члену господарства за рахунок чистого прибутку 2010 р. Яка ставка налога повинна примінитися 5%, або 15%? Ми при виплаті дивідендів утримали та перерахували 5%.

Особливості праці фермерських господарств визначає Закон України «Про фермерське господарство», частиною першої статті 27 якого встановлено, що трудові відносини у фермерському господарстві базуються на праці його членів. У фермерському господарстві можуть працювати як його члени, так і наймані за трудовим договором (контрактом) працівники. Членами фермерського господарства не можуть бути особи, які працюють у ньому за трудовими договорами (контрактами). Згідно з затвердженими наказом Мінагропрому України від 02.07.2001 р. N 189 Методичними рекомендаціями з організації та ведення бухгалтерського обліку в селянських (фермерських) господарствах одержаний господарством доход визначається за видами діяльності та в цілому по господарству. Він зменшується на суму витрат за рахунок прибутку. Визначений доход розподіляється між членами господарства пропорційно трудовому внеску кожного з них і використовується для визначення заробітку, утримань і відрахувань на соціальні заходи згідно з чинним законодавством (п. 7.12). Враховуючи наведене, доходи, що одержують від фермерського господарства його засновники (голова та члени), з метою виконання норм Податкового кодексу України (далі - Кодекс) слід розглядати як доходи, що виплачуються юридичною особою в якості інших доходів, крім зазначених у статті 165 Кодексу, (пп. 164.2.18 п. 164.2 ст. 164 Кодексу). Таким чином, доходи засновників фермерських господарств, одержані за рахунок розподілу доходу (прибутку) таких господарств, повинні включатися до місячного оподатковуваного доходу цих платників податку та оподатковуватися на загальних підставах за ставками, визначеними у п. 167.1 ст. 167 Кодексу (15% та17%).

ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА СЛУЖБА У ДОНЕЦЬКІЙ ОБЛАСТІ
24.04.2012
живу на Бухфоруме

zavshik
Сообщения: 1
Зарегистрирован: 19 сен 2012, 12:20
Контактная информация:

Дивіденди в фермерському господарстві

Непрочитанное сообщение zavshik »

Добрий день усім!!!!!! Підкажіть будьласка, чи має право ФГ на виплату дивідендів, якщо статутний капітал =0?

Аватара пользователя
Печкин
Сообщения: 6649
Зарегистрирован: 18 ноя 2010, 12:03
Контактная информация:

Дивіденди в фермерському господарстві

Непрочитанное сообщение Печкин »

Добрый день!

Тема с аналогичным названием уже есть

Дивиденды в фермерском хозяйстве (темы объединены)

А вообще вряд ли.
живу на Бухфоруме

nikki
Сообщения: 1118
Зарегистрирован: 25 ноя 2010, 10:27
Контактная информация:

Дивіденди в фермерському господарстві

Непрочитанное сообщение nikki »

.... во-первых, все члены фермерского хозяйства принимают трудовое участие в его деятельности, целью которой является получение прибыли; при этом их отношения с ФХ не являются трудовыми и осуществляются на условиях, предусмотренных уставом;
во-вторых, в ФХ формируется складочный капитал, однако в отличие от хозяйственных обществ условием членства в ФХ не является внесение имущественного взноса в складочный капитал; членом ФХ может стать лицо, не делавшее такого взноса;
в-третьих, каких-либо императивных норм, касающихся порядка распределения прибыли ФХ, законодательство не содержит (опять же — в отличие от хозобществ, в которых распределение прибыли осуществляется пропорционально доле в уставном капитале), оставляя этот вопрос на усмотрение членов ФХ.
....

Основным критерием распределения прибыли между членами фермерского хозяйства традиционно считается степень трудового участия в деятельности хозяйства. Однако при этом законодательство не ограничивает ФХ в использовании и других оснований распределения прибыли между членами ФХ. Таким основанием может выступать и имущественный взнос в складочный капитал хозяйства. На практике часто фермерские хозяйства стараются использовать смешанные критерии распределения прибыли, которые учитывали бы и участие члена хозяйства в формировании складочного капитала хозяйства (если такое было), и его трудовое участие в его деятельности.
...
Поэтому если уставом предусмотрено распределение прибыли между всеми членами ФХ, например, по критерию их трудового вклада, независимо от факта осуществления (или неосуществления) ими взносов в складочный капитал, то такие выплаты дивидендами считаться не могут. Однако если фермерское хозяйство предусмотрело в уставе способ распределения прибыли, при котором члены хозяйства имеют право на получение части прибыли (дивидендов) пропорционально части каждого из них в складочном капитале, в этой части такие выплаты следует считать дивидендами.
Подведем итог. Если прибыль между членами ФХ распределяется исключительно по критерию их трудового вклада в деятельность хозяйства, то в этом случае, на наш взгляд, дивидендных выплат не происходит. Члены ФХ получают активные доходы, т. е. доходы от их трудового участия в предпринимательской деятельности ФХ. Такие выплаты сами налоговики предлагают именовать доходами, выплачиваемыми юрлицом в связи с распределением чистой прибыли (см. письмо ГНАУ от 25.04.2006 г. № 7720/7/17-0717).
Если же уставом предусмотрено, что распределение прибыли (полностью либо частично) между членами ФХ осуществляется пропорционально их взносам в складочный капитал, то в этой части выплаты следует считать дивидендами.

Налоги и бухгалтерскй учет
№59 от 26.07.10
"Доходы фермеров: порядок налогообложения"

Аватара пользователя
налоговик
Сообщения: 5778
Зарегистрирован: 20 ноя 2010, 22:29
Контактная информация:

ВЫПЛАТЫ ЧЛЕНАМ ФЕРМЕРСКОГО ХОЗЯЙСТВА: НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ И УЧЕТ

Непрочитанное сообщение налоговик »

ВЫПЛАТЫ ЧЛЕНАМ ФЕРМЕРСКОГО ХОЗЯЙСТВА: НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ И УЧЕТ

Выплаты членам ФХ — не дивиденды

Поскольку выплаты в пользу членов ФХ проводят за счет прибыли хозяйства, возникает вопрос: не являются ли такие суммы дивидендами? Ведь это важно для целей налогообложения.
Считаем, что нет. Определение дивидендов приведено в пп. 14.1.49 НКУ. Так, это платеж, который осуществляют юрлица — эмитенты корпоративных прав либо инвестиционных сертификатов в пользу владельца таких корпоративных прав, инвестиционных сертификатов и прочих ценных бумаг, удостоверяющих право собственности инвестора на долю (пай) в имуществе (активах) эмитента, в связи с распределением части его прибыли, рассчитанной по правилам бухучета.
То есть для того, чтобы суммы распределенной прибыли, полученные членами от хозяйства, считать дивидендами, ФХ должно быть эмитентом корпоративных прав, а его члены, соответственно, собственниками этих прав. Но ни хозяйство, ни его члены по отношению к ФХ таковыми не являются. Ведь согласно пп. 14.1.90 НКУ корпоративные права — "права лица, доля которого определяется в уставном фонде (имуществе) хозяйственной организации, которые включают правомочности на участие такого лица в управлении хозяйственной организацией, получение определенной части прибыли (дивидендов) и активов в случае ликвидации последней... "
То есть одним из обязательных условий для приобретения корпоративных прав является имущественный или денежный взнос в уставный капитал. Право на членство в ФХ не привязано к имущественному или денежному взносу в уставный (складочный) капитал. Член ФХ может вообще ничего не вносить в складочный капитал хозяйства — такие вопросы регулируют исключительно уставом хозяйства (п. 4 ст. 1 Закона о ФХ).
Более того, доход, который выплачивают членам ФХ, согласно уставу могут распределять не только пропорционально их взносам в складочный капитал ФХ (что похоже на дивиденды), но и равными долями между всеми членами, а также
с учетом их трудового вклада. Очевидно, что последние два способа распределения прибыли не имеют ничего общего с дивидендами, причитающимся владельцам корпоративных прав. При этом согласитесь: природа платежа не может меняться в зависимости от предусмотренного уставом способа распределения прибыли.
Кроме того, владельцы корпоративных прав обязательно принимают участие в управлении предприятием. Для членов ФХ важно лишь трудовое участие в хозяйстве, а руководство осуществляет председатель или доверенное им лицо (ст. 4 Закона о ФХ). Да и право на членство в ФХ нельзя купить или продать, так как членами хозяйства могут быть только родственники (члены семьи). Корпоративные же права выступают объектом купли-продажи.
Как видим, ФХ не является эмитентом корпоративных прав, а его члены, соответственно, не являются их собственниками. Следовательно, и выплаты членам ФХ — это не дивиденды.

ВОБУ № 90/2012

Алла2006
Сообщения: 1
Зарегистрирован: 11 янв 2013, 16:44
Контактная информация:

Дивиденды в фермерском хозяйстве

Непрочитанное сообщение Алла2006 »

Здравствуйте!Подскажите,у нас ФХ на фиксированном налоге,и на спецрежиме НДС.Как мне насчитать дивиденды учредителю(он является одним учредителем)?Спасибо.

Аватара пользователя
vins
Сообщения: 6654
Зарегистрирован: 27 дек 2010, 11:38
Контактная информация:

Дивиденды в фермерском хозяйстве

Непрочитанное сообщение vins »

Алла2006 писал(а):Здравствуйте!Подскажите,у нас ФХ на фиксированном налоге,и на спецрежиме НДС.Как мне насчитать дивиденды учредителю(он является одним учредителем)?Спасибо.
Алла2006, налоговый статус ФХ не влияет на возможность или невозможность выплаты дивидендов.

Если Вы посмотрите на одно сообщение выше, то увидите позицию специалистов ВоБУ по заданному Вами вопросу. Если посмотрите на два сообщения выше, то можете ознакомиться с позицией редакции НиБУ по вопросу.
То есть первое, с чем Вам надо определиться, так это с тем, будут ли вообще выплаты членам ФХ иметь статус дивидендов.

Аватара пользователя
налоговик
Сообщения: 5778
Зарегистрирован: 20 ноя 2010, 22:29
Контактная информация:

Дивиденды в фермерском хозяйстве

Непрочитанное сообщение налоговик »

ЯК ОПОДАТКОВУВАТИ ДОХОДИ ЧЛЕНІВ ФЕРМЕРСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА

Фермерське господарство після складання річного звіту розподілило прибуток і нарахувало дивіденди своїм членам. Яку процентну ставку ПДФО потрібно застосувати на дивіденди?
ВІДПОВІДЬ
Виплати, які фермерське господарство (далі — ФГ) проводить на користь своїх членів у результаті розподілу прибутку господарства, не підпадають під поняття «дивіденди».
Згідно з пп. 14.1.49 Податкового кодексу України (далі — ПКУ) «дивіденди — платіж, що здійснюється юридичною особою — емітентом корпоративних прав чи інвестиційних сертифікатів на користь власника таких корпоративних прав, інвестиційних сертифікатів та інших цінних паперів, що засвідчують право власності інвестора на частку (пай) у майні (активах) емітента, у зв'язку з розподілом частини його прибутку, розрахованого за правилами бухгалтерського обліку».
Членів ФГ не можна вважати власниками корпоративних прав. Адже згідно з пп. 14.1.90 ПКУ корпоративні права — права особи, частка якої визначається в статутному фонді (майні) господарської організації, що включають правомочності на участь цієї особи в управлінні господарською організацією, отримання певної частки прибутку (дивідендів) даної організації та активів у разі ліквідації останньої відповідно до закону, а також інші правомочності, передбачені законом та статутними документами.
Тобто однією з обов'язкових умов для придбання корпоративних прав є майновий або грошовий внесок у статутний капітал. Право на членство у ФГ не прив'язане до майнового або грошового внеску в статутний (складений) капітал. Член ФГ може взагалі нічого не вносити до складеного капіталу господарства — такі питання регулюються виключно Статутом господарства (п. 4 ст. 1 Закону України «Про фермерські господарства» від 19.06.13 р. № 973-V, далі — Закон про ФГ).
Більше того, доход, який виплачують членам ФГ, згідно зі Статутом можуть розподіляти не лише пропорційно їх внескам у складений капітал ФГ (що схоже на дивіденди), але й рівними частками між усіма членами, а також з урахуванням їх трудового вкладу. Очевидно, що останні два способи розподілу прибутку не мають нічого спільного з дивідендами, які належать власникам корпоративних прав. При цьому зазначте: природа платежу не може мінятися залежно від передбаченого Статутом способу розподілу прибутку.
Крім того, власники корпоративних прав обов'язково беруть участь в управлінні підприємством. Для членів ФГ важлива лише трудова участь у господарстві, а керівництво здійснює голова або довірена ним особа (ст. 4, ст. 27 Закону про ФГ). Ну й право на членство у ФГ не можна купити або продати, оскільки членами господарства можуть бути лише родичі (члени сім'ї). Корпоративні ж права виступають об'єктом купівлі-продажу.
Тобто такі доходи не є дивідендами та обкладаються ПДФО як інший доход (пп. 164.2.19 Податкового кодексу України) за ставкою 15%. А якщо загальна сума доходів, отриманих у звітному місяці, перевищить 10-кратний розмір мінімальної заробітної плати, установленої на 1 січня звітного періоду, то до суми перевищення застосовують ставку 17% (п. 167.1 ПКУ).

ВоБУ
У відповіді враховано норми законодавства станом на 14.03.2013

bits
Сообщения: 2
Зарегистрирован: 08 апр 2013, 21:27
Контактная информация:

Дивиденды в фермерском хозяйстве

Непрочитанное сообщение bits »

Добрый день!
Я прошу прощения, что "влезла" в чужую тему, просто я тут первый раз и создать новую не получилось, а эта тема - про дивиденды, оказалась самой похожей на мою проблему-тоже с дивидендами.
Помогите советом, пожалуйста.
У нас юрлицо на едином налоге(4гр) без НДС.
Учредитель изъявил желание получить дивиденды наличными. Счет в Приватбанке. Сразу при открытии счета они всунули так называемую карту-ключ-прямой доступ к счету 2600.
Сейчас обратилась в Приват по поводу дивидендов наличными и оказалось-чековые книжки они не выдают давно, а снимать нужно через карту-ключ.
Подскажите, сталкивался ли кто-нибудь с этой картой, действительно ли можно ею воспользоваться для выплат дивидендов и как проконтролировать, чтоб в назначении четко было указание именно "дивиденды"?
Большое спасибо!

Аватара пользователя
налоговик
Сообщения: 5778
Зарегистрирован: 20 ноя 2010, 22:29
Контактная информация:

Дивиденды в фермерском хозяйстве

Непрочитанное сообщение налоговик »

НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ ДОХОДОВ ЧЛЕНОВ ФЕРМЕРСКИХ ХОЗЯЙСТВ, ПОЛУЧЕННЫХ ЗА СЧЕТ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ДОХОДА ТАКИХ ХОЗЯЙСТВ

Согласно части второй ст. 3 КЗоТ особенности труда членов кооперативов и их объединений, коллективных сельскохозяйственных предприятий, фермерских хозяйств, работников предприятий с иностранными инвестициями определяются законодательством и их уставами.
Вместе с тем правовые, экономические и социальные принципы создания и деятельности фермерских хозяйств как прогрессивной формы предпринимательской деятельности граждан в области сельского хозяйства Украины определяет Закон № 973.
Статьей 1 указанного Закона установлено, что фермерское хозяйство является формой предпринимательской деятельности граждан с созданием юридического лица, изъявивших желание производить товарную сельскохозяйственную продукцию, заниматься ее переработкой и реализацией в целях получения прибыли на земельных участках, предоставленных им для ведения фермерского хозяйства, в соответствии с законом.
Согласно ст. 57 Хозяйственного кодекса устав субъекта хозяйствования кроме других сведений должен содержать сведения о размере и порядке создания уставного и других фондов.
Кроме этого, п. 1.4 ст. 1 Закона № 973 установлена необходимость указания в уставе фермерского хозяйства, в частности, порядка формирования имущества (составного капитала).
Порядок владения, пользования и распоряжения имуществом фермерского хозяйства осуществляется в соответствии с его уставом, если иное не предусмотрено соглашением между членами фермерского хозяйства и законом (ст. 20 этого Закона).
Статьями 1 и 3 Закона № 973 предусмотрено, что фермерское хозяйство может быть создано одним или несколькими гражданами Украины, являющимися родственниками или членами семьи, в соответствии с законом. При создании фермерского хозяйства одним из членов семьи другие члены семьи, а также родственники могут стать членами этого фермерского хозяйства после внесения изменений в его устав.
Трудовые отношения в фермерском хозяйстве регулируются ст. 27 Закона № 973, которой предусмотрено, что эти отношения обосновываются работой его членов. При производственной необходимости фермерское хозяйство имеет право привлекать к работе в нем других граждан по трудовому договору (контракту).
Трудовые отношения членов фермерского хозяйства регулируются уставом, а лиц, привлеченных к работе по трудовому договору (контракту), — законодательством Украины о труде.
Выдача трудовых книжек членам фермерского хозяйства и гражданам, работающим в нем по трудовому договору (контракту), и их ведение осуществляются в соответствии с законодательством Украины о труде.
Приказом № 189 определено, что полученный хозяйством доход определяется по видам деятельности и в целом по хозяйству и уменьшается на сумму расходов за счет прибыли. Определенный доход распределяется между членами хозяйства пропорционально трудовому вкладу каждого из них и используется для определения заработка, удержаний и отчислений на социальные мероприятия согласно действующему законодательству.
Вместе с тем в соответствии с пп. 14.1.81 п. 14.1 ст. 14 Налогового кодекса инвестиции — это хозяйственные операции, предусматривающие приобретение основных средств, нематериальных активов, корпоративных прав и/или ценных бумаг в обмен на денежные средства или имущество. Среди инвестиций можно выделить, в частности, прямые финансовые инвестиции — это хозяйственные операции, предусматривающие внесение денежных средств или имущества в обмен на корпоративные права, эмитированные юридическим лицом при их размещении таким лицом. Корпоративные права — это права лица, доля которого определяется в уставном фонде (имуществе) хозяйственной организации, включающие правомочия на участие этого лица в управлении хозяйственной организацией, получение определенной доли прибыли (дивидендов) такой организации и активов при ликвидации последней в соответствии с законом, а также другие правомочия, предусмотренные законом и уставными документами (пп. 14.1.90 указанного пункта).
Согласно пп. 14.1.49 п. 14.1 ст. 14 Налогового кодекса дивиденды — это платеж, осуществляемый юридическим лицом — эмитентом корпоративных прав либо инвестиционных сертификатов в пользу собственника таких корпоративных прав, инвестиционных сертификатов и других ценных бумаг, удостоверяющих право собственности инвестора на долю (пай) в имуществе (активах) эмитента, в связи с распределением части его прибыли, рассчитанной по правилам бухгалтерского учета.
Следовательно, членам фермерского хозяйства может выплачиваться доход в зависимости от взноса в уставный капитал, механизм выплаты которого определяется уставом фермерского хозяйства. В таком случае выплата указанного дохода является выплатой дивидендов.
Подпунктом 164.2.8 п. 164.2 ст. 164 Налогового кодекса установлено, что в состав общего месячного (годового) налогооблагаемого дохода плательщика налога включается, в частности, доход в виде дивидендов (кроме дивидендов, определенных пп. 165.1.18 п. 165.1 ст. 165 указанного Кодекса), порядок налогообложения которых регулируется п. 170.5 ст. 170 этого Кодекса.
В соответствии с пп. 170.5.3 указанного пункта дивиденды, начисленные плательщику налога эмитентом корпоративных прав — резидентом, являющимся юридическим лицом, облагаются налогом по ставке, определенной п. 167.2 ст. 167 этого Кодекса, кроме дивидендов в пользу физических лиц (в том числе нерезидентов) по акциям или другим корпоративным правам, имеющим статус привилегированных или другой статус, предусматривающий выплату фиксированного размера дивидендов или суммы, которая больше суммы выплат, рассчитанной на любую другую акцию (корпоративное право), эмитированную таким плательщиком налога, выплата которых согласно пп. 153.3.7 п. 153.3 ст. 153 этого Кодекса приравнивается в целях налогообложения к выплате заработной платы с соответствующим налогообложением.
Таким образом, при выплате членам фермерского хозяйства дохода в виде дивидендов в зависимости от взноса в уставный капитал такой доход облагается налогом по ставке, определенной п. 167.2 ст. 167 Налогового кодекса, то есть 5%.
Кроме того, в общий месячный (годовой) налогооблагаемый доход плательщика налога включаются другие доходы, в том числе от распределения прибыли, выплачиваемые фермерским хозяйством его членам, кроме указанных в ст. 165 указанного Кодекса (пп. 164.2.19 п. 164.2 ст. 164 этого Кодекса).
Юридическое лицо независимо от организационно-правового статуса и способа обложения другими налогами и/или формы начисления (выплаты, предоставления) дохода (в денежной или неденежной форме) обязано начислять, удерживать и уплачивать налог, предусмотренный разделом IV Налогового кодекса, в бюджет от имени и за счет физического лица и доходов, выплачиваемых такому лицу, вести налоговый учет, представлять налоговую отчетность в налоговые органы и нести ответственность за нарушение его норм в порядке, предусмотренном ст. 18 и разделом IV этого Кодекса.
Таким образом, доходы членов фермерских хозяйств, полученные от выполнения трудовой функции в этих хозяйствах за счет распределения дохода (прибыли) таких хозяйств, должны включаться в месячный (годовой) налогооблагаемый доход этих плательщиков налога и облагаться налогом с учетом пп. 164.2.19 , п. 164.2 ст. 164 Налогового кодекса по ставке, определенной п. 167.1 ст. 167 этого Кодекса, то есть 15 (17)%.
Наталия ЛИТОВЧЕНКО,
заместитель директора Департамента доходов и сборов с физических лиц Министерства доходов и сборов Украины,
и Оксана МАРИНЕЦ, заведующая сектором рассмотрения обращений плательщиков Управления администрирования единого
взноса и методологии


ВНСУ № 24

fgrubin
Сообщения: 75
Зарегистрирован: 28 ноя 2013, 13:33
Контактная информация:

Дивиденды в фермерском хозяйстве

Непрочитанное сообщение fgrubin »

Налоговик, вы почему-то выделили жирным шрифтом только то, что
"доходы членов фермерских хозяйств, полученные от выполнения трудовой функции в этих хозяйствах за счет распределения дохода (прибыли) таких хозяйств, должны включаться в месячный (годовой) налогооблагаемый доход этих плательщиков налога и облагаться налогом с учетом пп. 164.2.19 , п. 164.2 ст. 164 Налогового кодекса по ставке, определенной п. 167.1 ст. 167 этого Кодекса, то есть 15 (17)%"
Но почему же забыли выделить выше по тексту, то что напрямую относится к этой теме:
"Таким образом, при выплате членам фермерского хозяйства дохода в виде дивидендов в зависимости от взноса в уставный капитал такой доход облагается налогом по ставке, определенной п. 167.2 ст. 167 Налогового кодекса, то есть 5%."

Ответить

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 79 гостей