Новогодние подарки от Фонда

Путеводитель по разделу. Налогообложение выплат физлицам (зарплата, подряд). Всё об ЕСВ. Индексация заработной платы.

Модератор: ФЛ7

Аватара пользователя
налоговик
Сообщения: 5778
Зарегистрирован: 20 ноя 2010, 22:29
Контактная информация:

Новогодние подарки от Фонда

Непрочитанное сообщение налоговик »

Що робити з новорічними подарунками, що не забрали працівниці, які перебувають у відпустках для догляду за дитиною?
Кожного року після роздачі подарунків для дітей, придбаних за рахунок Фонду соціального страхування, на підприємстві залишається декілька подарунків через те, що працівниці перебувають у відпустках для догляду за дитиною, мешкають в інших місцях і не мають можливості забрати подарунки.
Що робити з такими подарунками?
Відповідно до статті 47 Закону України «Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими похованням» від 18.01.2001 N9 2240-111 (далі- Закон N9 2240) за рахунок коштів загальнообов'язкового державного соціального страхування у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими похованням, у межах асигнувань, що визначаються щорічно при затвердженні бюджету Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності (далі- Фонд) на наступний фінансовий рік, здійснюються заходи по забезпеченню дітей застрахованих осіб дитячими новорічними подарунками, в порядку, визначеному правлінням Фонду.
Механізм витрачання коштів Фонду на придбання дитячих новорічних подарунків, планування, отримання, розподілу та забезпечення дітей застрахованих осіб новорічними подарунками визначається Порядком придбання та забезпечення дитячими новорічними подарунками дітей застрахованих осіб за рахунок коштів Фонду, затвердженим постановою правління Фонду від 25.10.2007 N9 48 (зареєстровано в Мін'юсті 21.11.2007 за N9 1301 /145б8; далі- Порядок N9 48).
Згідно· з пунктом З.1.7 Положення про комІсІю (уповноваженого) підприємства, установи, організації із загальнообов'язкового державного соціального страхування у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими похованням, затвердженого постановою правління Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності від 2З.О6.2008 N 25 (зареєстровано в Мін'юсті 14.07.2008 за N 6З6/15З27), комісія (уповноважений) із соціального
страхування підприємства веде облік застрахованих осіб, їх дітей, контролює видачу застрахованим особам новорічних подарунків згідно з рішеннями комісїі.
На запитання: «Що робити з подарунками, які не отримали працівники з різних причин?» універсальної відповіді немає, оскільки жодним нормативно-правовим актом не передбачено обов'язку застрахованої особи отримати належний їй подарунок.
У такому разі можна порадити підприємству рекомендованим листом повідомити працівницю про можливість отримання дитячого подарунку.
У випадку нез'явлення по спливу терміну зберігання знищити подарунки, про що комісії (уповноваженому) із соціального страхування необхідно скласти відповідний акт.
Принагідно повідомляємо, що відповідно до пункту 4.2 Порядку N 48 сума витрат Фонду за новорічні подарунки, які видані з порушенням цього Порядку, не приймається до заліку та відшкодовується за рахунок страхувальника. Частиною першою статті ЗО Закону N 2240 встановлено, що страхувальники та інші отримувачі страхових коштів у разі порушення порядку використання страхових коштів відшкодовують Фонду в повному обсязі неправомірно витрачену суму страхових коштів та/або вартість наданих соціальних послуг і сплачують штраф у розмірі 50% такої суми.
Проте мова йде саме про порушення страхувальником умов видачі подарунків, наприклад:
рішення про виділення новорічного подарунка, прийняте з порушенням;
відсутні довіреність та/або накладна;
подарунок видано дитині, старшій 14 років.
У даному ж питанні йдеться про неможливість видати подарунок працівниці, яка перебуває у відпустці.

Віталій ПУ3ЬКО, головний спеціаліст юридичного відділу Виконавчої дирекції Київського міського відділення Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності
Редакция же Кадровика рекомендует вообще включать работников для получения подарков віборочно:
Порада редакцїі. Перед тим, як складати список працівників для отримання дитячих новорічних подарунків, зателефонуйте працівницям, які перебувають у відпустці для догляду за дитиною. Запитайте, чи прийдуть вони наприкінці року за подарунками. У разі відмови таких працівниць не варто включати до списку
Вопрос: а разве предприятие на свое усмотрение формирует списки? разве это не нарушение не включить тех, кто имеет право?

Аватара пользователя
lutishka
Сообщения: 2405
Зарегистрирован: 24 ноя 2012, 10:47
Контактная информация:

Новогодние подарки от Фонда

Непрочитанное сообщение lutishka »

Новогодние подарки за счет ФСС
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.

Аватара пользователя
налоговик
Сообщения: 5778
Зарегистрирован: 20 ноя 2010, 22:29
Контактная информация:

Новогодние подарки от Фонда

Непрочитанное сообщение налоговик »

Новогодние подарки детям от ФВПТ и профсоюза


Подарки от ФВПТ: организационные моменты у страхователя

Одним из видов социальных услуг, которые предоставляются застрахованным лицам Фондом социального страхования по временной потере трудоспособности (далее — ФВПТ), является приобретение детских новогодних подарков (п. 6 ч. 1 ст. 34 Закона № 2240). Такие подарки приобретаются полностью за счет средств ФВПТ. Механизм расходования средств ФВПТ на приобретение таких подарков, а также их распределения и выдачи детям работников определен Порядком № 48. Закупкой детских новогодних подарков ФВПТ занимается самостоятельно. В 2012 году предельный размер стоимости одного детского подарка, приобретаемого ФВПТ, составляет 22,80 грн. (постановление ФВПТ «Об установлении предельного размера расходов из бюджета Фонда на приобретение одного детского новогоднего подарка в 2012 году» от 31.07.2012 г. № 37). Стоимость новогодних подарков, приобретенных непосредственно работодателями или работниками, ФВПТ не компенсирует (п. 1.6 Порядка № 48).
Для получения от ФВПТ новогодних подарков для детей работников работодатель составляет список детей застрахованных лиц, на которых будут получены подарки. В связи с этим отметим, что работник имеет право на получение подарков на детей от ФВПТ при выполнении следующих условий:
1) работник является застрахованным лицом в системе общеобязательного государственного социального страхования в связи с временной потерей трудоспособности. Дети лиц, трудоустроенных на сезонных работах, будут иметь право на получение подарка от ФВПТ при условии, что на момент предоставления подарка они находятся в трудовых отношениях с работодателем и соответственно являются застрахованными лицами. Что касается работников, находящихся в отпуске для ухода за ребенком до достижения им трехлетнего возраста, то их дети также имеют право на получение новогодних подарков от ФВПТ (см. постановление ФВПТ «О предоставлении социальных услуг лицам, находящимся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им трехлетнего возраста» от 16.06.2011 г. № 41, письмо ФВПТ от 17.06.2011 г. № 01-16-1789). Лицам, находящимся в отпуске для ухода за ребенком до 6 лет, новогодние подарки на детей за счет ФВПТ не предоставляются;
2) данное место работы является для работника основным (абзац первый ч. 1 ст. 50 Закона № 2240, п. 3.4 Порядка № 48). Дети работников-совместителей в список не включаются;
3) работник является отцом, матерью, усыновителем, опекуном или попечителем ребенка. Бабушки и дедушки права на подарок от ФВПТ не имеют;
4) по состоянию на 1 января 2013 года ребенку работника не исполнилось 14 лет (п. 1.5 Порядка № 48). Копии свидетельств о рождении детей работников должны храниться на предприятии. При проверке работники исполнительной дирекции отделения ФВПТ могут потребовать предъявить их.
Подарок предоставляется застрахованному лицу на каждого ребенка. Поэтому если, например, на одном предприятии работают мать и отец двоих детей в возрасте 10 лет, то каждый из родителей (и мать, и отец) имеет право получить подарок на каждого ребенка (т. е. всего семья получит 4 подарка).
После того как список составлен и общее количество детей подсчитано, работодатель формирует заявку в ФВПТ на детские новогодние подарки.
В ФВПТ работодатели-страхователи получают детские новогодние подарки по накладной и на основании доверенности, выписанной предприятием на имя доверенного лица (п. 3.2 Порядка № 48).
Решение о предоставлении новогодних подарков детям работников принимается комиссией (уполномоченным) по социальному страхованию предприятия и оформляется протоколом заседания комиссии по социальному страхованию (решением уполномоченного) по форме, приведенной в приложении к Положению о комиссии (уполномоченном) по социальному страхованию предприятия, учреждения, организации, утвержденному постановлением ФВПТ от 23.06.2008 г. № 25. Основанием для принятия такого решения служит ведомость на выдачу новогодних подарков, которую составляет и подает в комиссию работодатель-страхователь. Такая ведомость составляется в произвольной форме. Единственное требование к ее оформлению выдвигает п. 3.1 Порядка № 48: в ней должны быть указаны фамилии и инициалы застрахованных лиц (родителей) и их детей, число, месяц и год рождения детей.
Выдача детских подарков работникам проводится под роспись в ведомости на выдачу новогодних подарков.
Обращаем внимание: сумма расходов ФВПТ на новогодние подарки, выданные с нарушением указанных выше требований, не принимается к зачету и должна быть возмещена за счет страхователя (п. 4.2 Порядка № 48). Кроме того, за нарушение порядка использования полученных новогодних подарков на страхователя может быть наложен штраф в размере 50 % от стоимости выданных с нарушением подарков (ч. 1 ст. 30 Закона № 2240). А должностные лица страхователя, виновные в нарушении использования средств ФВПТ, могут быть привлечены к административной ответственности в виде штрафа в размере от 8 до 15 не облагаемых налогом минимумов доходов граждан (от 136 до 255 грн.) (ст. 1655 Кодекса Украины об административных правонарушениях от 07.12.84 г. № 8073-X).

Подарки от ФВПТ в учете и отчетности страхователя

Бухгалтерский учет. В бухгалтерском учете страхователя стоимость детских подарков учитывается на забалансовом счете 02 «Активы на ответственном хранении», так как в собственность предприятия детские подарки не передаются. Поступление подарков отражается по дебету счета 02, а их выдача — по кредиту.
Налог на прибыль. Стоимость детских новогодних подарков от ФВПТ ни в состав доходов, ни в состав расходов работодателя не включается.
НДС. Поскольку операция по выдаче работникам предприятия детских новогодних подарков, приобретенных за счет ФВПТ, не отвечает определению поставки товаров, приведенному в п.п. 14.1.191 НКУ, то и никаких налоговых последствий по НДС при осуществлении такой операции у предприятия не возникнет.
Налог на доходы физических лиц. Стоимость детских новогодних подарков, приобретенных за счет средств ФВПТ и предоставляемых работникам предприятия, не облагается налогом на доходы физических лиц (далее — НДФЛ) на основании п.п. 165.1.1 НКУ.
Единый социальный взнос на общеобязательное государственное социальное страхование. Поскольку стоимость детских новогодних подарков, приобретенных за счет средств ФВПТ, не указана среди выплат, которые в соответствии с Инструкцией № 5 отнесены к фонду оплаты труда, то единый взнос на общеобязательное государственное социальное страхование (далее — ЕСВ) на данную выплату не начисляется и из нее не удерживается.
Отчетность в ФВПТ и ГНС. В отчете по форме Ф4-ФСС з ТВП стоимость полученных от ФВПТ новогодних подарков не отражается.
В Налоговом расчете по форме № 1ДФ работодатель обязан отразить стоимость таких подарков с признаком дохода «128».

Подарки от профсоюза: общие моменты

Если на предприятии есть профсоюз, то он в рамках своей уставной деятельности и согласно смете доходов и расходов может принять участие в поздравлении детей работников — членов профсоюза с Новым годом.
Порядок выдачи подарков, приобретенных за счет профсоюзного бюджета, устанавливается соответствующим решением профсоюзного комитета.
Возраст детей, которым планируется предоставить подарки на новогодне-рождественские праздники, определяется профсоюзом самостоятельно, поскольку действующим законодательством он не определен (см. письмо Федерации профсоюзов Украины от 12.04.2005 г. № 05-30-513). Заметим, что на практике новогодними подарками профсоюзы обеспечивают малолетних детей, к которым согласно ч. 2 ст. 6 Семейного кодекса Украины от 10.01.2002 г. № 2947-III относятся дети, не достигшие 14-летнего возраста.

Подарки от профсоюза в учете и отчетности

Прежде чем перейти к рассмотрению особенностей отражения операции по закупке новогодних подарков для детей членов профсоюза в учете и отчетности профсоюза, напомним, что ежегодно в период с 15 ноября текущего года до 15 января следующего года (для новогодне-рождественских мероприятий 2012 года — с 15.11.2012 г. до 15.01.2013 г.) начинает действовать Закон № 2117, регулирующий отдельные вопросы финансирования мероприятий, связанных с организацией новогодних и рождественских праздников для детей и подростков.
Несмотря на то что с момента вступления в силу НКУ налоговики ставили под сомнение возможность применения в настоящее время положений Закона № 2117, считаем, что данный Закон остается специальным нормативным актом по вопросам налогообложения детских новогодних подарков даже в период действия НКУ и должен применяться как исключение из общих положений, установленных НКУ (см. преамбулу к Закону № 2117).
НДС. Статьей 2 Закона № 2117 установлено, что операции по продаже производственными и торговыми предприятиями детских праздничных подарков, а также билетов на новогодне-рождественские мероприятия для детей, которые закупаются за счет профсоюзных комитетов предприятий, освобождаются от обложения НДС.
Если профсоюзная организация является плательщиком НДС, то при выдаче подарка члену профсоюза она должна будет начислить налоговые обязательства.
НДФЛ. Для необложения стоимости детских новогодних подарков НДФЛ профсоюз вправе воспользоваться любой из трех норм, приведенных ниже.
1. Согласно ст. 3 Закона № 2117 не включается в налогооблагаемый доход родителей детей стоимость детских праздничных подарков и билетов на новогодне-рождественские мероприятия, полученные детьми от профсоюзных организаций.
При этом следует учесть, что под детскими праздничными подарками для целей Закона № 2117 следует понимать наборы товаров, содержащие кондитерские изделия и игрушки лишь отечественного производства, а также фрукты общей стоимостью, не превышающей 8 % прожиточного минимума для трудоспособного лица, установленного законом на 1 января отчетного налогового года (в 2012 году — 85,84 грн.) (ст. 4 Закона № 2117).
При невыполнении указанных условий (например, стоимость подарка превышает 85,84 грн., либо подарок укомплектован товарами иностранного производства) стоимость подарка (его часть) с учетом «натурального» коэффициента* будет являться для получателя подарка — члена профсоюза доходом в виде дополнительного блага. С суммы дохода в виде дополнительного блага профсоюзу необходимо будет удержать НДФЛ по ставкам, установленным п. 167.1 НКУ (15 % или 17 %).
* Обращаем внимание: с 01.01.2013 г. обычная цена будет определяться по правилам, установленным в ст. 39 НКУ. До указанной даты следует применять п. 1.20 Закона Украины «О налогообложении прибыли предприятий» от 28.12.94 г. № 334/94-ВР.
Что касается стоимости билетов на новогодне-рождественские мероприятия для детей членов профсоюза, то по ней нет ограничений.
2. В соответствии с п.п. 165.1.39 НКУ не подлежит налогообложению стоимость неденежных подарков, если их стоимость не превышает 50 % одной минимальной заработной платы (в расчете на месяц), установленной на 1 января отчетного налогового года (в 2012 году — 536,50 грн. в месяц).
Следовательно, в 2012 году профсоюз может предоставлять налогоплательщику раз в месяц не облагаемый НДФЛ неденежный подарок стоимостью, не превышающей 536,50 грн. Сумма превышения над указанным пределом включается в налогооблагаемый доход налогоплательщика и облагается как доход в виде дополнительного блага с учетом «натурального» коэффициента.
3. На основании п.п. 165.1.47 НКУ не включается в налогооблагаемый доход члена профсоюза сумма выплат или возмещений (кроме заработной платы или других выплат и возмещений по гражданско-правовым договорам), осуществляемых в его пользу:
а) по решению профсоюза, принятому в установленном порядке;
б) в размере, который совокупно за год не превышает сумму предельного размера дохода, определенного согласно абз. 1 п.п. 169.4.1 НКУ (в 2012 году — 1500 грн.).
Если перечисленные условия не выполняются, сумма профсоюзной выплаты (ее часть) включается в общий месячный налогооблагаемый доход члена профсоюза как доход в виде дополнительного блага и облагается НДФЛ по ставкам, установленным п. 167.1 НКУ (15 % и 17 %). Причем, если налогооблагаемый доход выплачивается в неденежной форме (а так и будет в случае предоставления подарка по данному основанию), базой обложения НДФЛ будет стоимость такого дохода, рассчитанная по обычным ценам, умноженная на «натуральный» коэффициент.
Подарки в Налоговом расчете по форме № 1ДФ профсоюза. Профсоюзные выплаты, которые не подлежат налогообложению на основании:
— ст. 3 Закона № 2117, отражаются в Налоговом расчете по форме № 1ДФ с признаком дохода «127»;
— п.п. 165.1.39 НКУ, — с признаком дохода «160»;
— п.п. 167.1.47 НКУ, — с признаком дохода «167».
Доход члена профсоюза в виде дополнительного блага в Налоговом расчете по форме № 1ДФ отражается с признаком дохода «126».
ЕСВ. Поскольку члены профсоюза — получатели профсоюзных выплат не являются наемными работниками профсоюзных организаций, ЕСВ с таких выплат не взимается.

Документы статьи
НКУ — Налоговый кодекс Украины от 02.12.2010 г. № 2755-VI.
Закон № 2117 — Закон Украины «Об освобождении от налогообложения денежных средств, которые направляются на проведение новогодне-рождественских праздников для детей и на приобретение детских праздничных подарков» от 30.11.2000 г. № 2117-III.
Закон № 2240 — Закон Украины «Об общеобязательном государственном социальном страховании в связи с временной потерей трудоспособности и расходами, обусловленными рождением и погребением» от 18.01.2001 г. № 2240-III.
Порядок № 48 — Порядок приобретения и обеспечения детскими новогодними подарками детей застрахованных лиц за счет средств Фонда социального страхования по временной потере трудоспособности, утвержденный постановлением правления Фонда социального страхования по временной потере трудоспособности от 25.10.2007 г. № 48.
Инструкция № 5 — Инструкция по статистике заработной платы, утвержденная приказом Государственного комитета статистики Украины от 13.01.2004 г. № 5.

Л. Ушакова
НиБУ № 101

sllena19
Сообщения: 303
Зарегистрирован: 17 окт 2012, 10:43
Контактная информация:

Новогодние подарки от Фонда

Непрочитанное сообщение sllena19 »

решение уполномоченного по соцстраху составляют перед выдачей подарков или перед подачей заявки?

Аватара пользователя
alex88
Сообщения: 870
Зарегистрирован: 16 дек 2011, 08:45
Контактная информация:

Новогодние подарки от Фонда

Непрочитанное сообщение alex88 »

sllena19 писал(а):решение уполномоченного по соцстраху составляют перед выдачей подарков или перед подачей заявки?
перед подачей заявки :a_g_a:
“Taxation is just a sophisticated way of demanding money with menaces.”(с)

sllena19
Сообщения: 303
Зарегистрирован: 17 окт 2012, 10:43
Контактная информация:

Новогодние подарки от Фонда

Непрочитанное сообщение sllena19 »

сейчас также подарки отражаются только в 1ДФ?

Аватара пользователя
alex88
Сообщения: 870
Зарегистрирован: 16 дек 2011, 08:45
Контактная информация:

Новогодние подарки от Фонда

Непрочитанное сообщение alex88 »

sllena19 писал(а):сейчас также подарки отражаются только в 1ДФ?
да вроде не менялось ничего
“Taxation is just a sophisticated way of demanding money with menaces.”(с)

sllena19
Сообщения: 303
Зарегистрирован: 17 окт 2012, 10:43
Контактная информация:

Новогодние подарки от Фонда

Непрочитанное сообщение sllena19 »

стоимость подарков в 1ДФ будет только в колонках сумма начисл и выпл дохода?

макс.лю
Сообщения: 252
Зарегистрирован: 25 ноя 2012, 10:36
Контактная информация:

Новогодние подарки от Фонда

Непрочитанное сообщение макс.лю »

sllena19 писал(а):стоимость подарков в 1ДФ будет только в колонках сумма начисл и выпл дохода?
да

Елешка
Сообщения: 33
Зарегистрирован: 23 дек 2011, 10:56
Контактная информация:

Новогодние подарки от Фонда

Непрочитанное сообщение Елешка »

Я правильно поняла:
- в отчёте 1ДФ - новогодние подарки в начисленном и выплаченном доходе есть (гр.3а и 3)
- в отчёте по единому взносу на соц.страхование - новогодние подарки в начислениях нет?

Аватара пользователя
alex88
Сообщения: 870
Зарегистрирован: 16 дек 2011, 08:45
Контактная информация:

Новогодние подарки от Фонда

Непрочитанное сообщение alex88 »

Елешка писал(а):Я правильно поняла:
- в отчёте 1ДФ - новогодние подарки в начисленном и выплаченном доходе есть (гр.3а и 3)
- в отчёте по единому взносу на соц.страхование - новогодние подарки в начислениях нет?
:a_g_a:
“Taxation is just a sophisticated way of demanding money with menaces.”(с)

bur
Сообщения: 1434
Зарегистрирован: 13 сен 2013, 16:25
Контактная информация:

Новогодние подарки от Фонда

Непрочитанное сообщение bur »

Офіційний сайт Виконавчої дирекції
ФОНДУ СОЦІАЛЬНОГО СТРАХУВАННЯ
З ТИМЧАСОВОЇ ВТРАТИ ПРАЦЕЗДАТНОСТІ

Придбання дитячих новорічних подарунків

Про фінансування позашкільного обслуговування, у тому числі придбання дитячих новорічних подарунків у 2014 році.

Відповідно до Закону України “Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими похованням” від 18.01.2001 № 2240-ІІІ (далі – Закон № 2240) за рахунок коштів Фонду у межах асигнувань, що визначаються щорічно при затвердженні бюджету Фонду на наступний фінансовий рік, здійснюється фінансування позашкільного обслуговування, у тому числі придбання дитячих новорічних подарунків, в порядку, визначеному правлінням Фонду.

Порядок придбання та забезпечення дитячими новорічними подарунками дітей застрахованих осіб за рахунок коштів Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності (далі – Порядок), затверджено постановою правління Фонду від 25.10.2007 № 48 та зареєстровано в Міністерстві юстиції України 21 листопада 2007 року за № 1301/14568.

Порядком визначається механізм витрачання коштів Фонду на придбання дитячих новорічних подарунків, планування, отримання, розподілу та забезпечення дітей застрахованих осіб новорічними подарунками.

Придбання новорічних подарунків здійснюється в межах асигнувань, передбачених з цією метою бюджетом Фонду за статтею “Оздоровчі заходи” та кошторисами регіональних програм відділень Фонду щодо відновлення здоров’я застрахованих осіб і членів їх сімей.

Водночас Законом України “Про запобігання фінансової катастрофи та створення умов для економічного зростання в Україні” від 27.03.2014 № 1166 з 1 травня поточного року зменшено пропорцію розподілу внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності. Постановою Кабінету Міністрів України від 25.03.2014 № 82 “Про внесення змін у додаток до постанови Кабінету Міністрів України від 18 грудня 2013 № 78” затверджено уточнені макропоказники економічного і соціального розвитку України на 2014 рік, відповідно до яких зменшено показник фонду оплати праці. Як наслідок очікується значне зменшення надходжень до бюджету Фонду.

З метою затвердження збалансованого бюджету Фонду на 2014 рік правлінням Фонду 30 травня 2014 року затверджено зміни до кошторисів програм відділень Фонду щодо відновлення здоров’я застрахованих осіб та членів їх сімей на 2014 рік, відповідно до яких кошти на фінансування позашкільного обслуговування, в тому числі придбання дитячих новорічних подарунків, у 2014 році не передбачено.

Semiramida
Сообщения: 12
Зарегистрирован: 06 авг 2014, 11:23
Контактная информация:

Новогодние подарки от Фонда

Непрочитанное сообщение Semiramida »

Добрый день. Подскажите, пожалуйста, можно ли выдать детский новогодний подарок, который был куплен за счет предприятия, сотруднику совместителю? И, можно ли ли выдать 2 детских новогодних подарка купленных за счет предприятия, на одного ребенка, если и отец и мать работают на одном предприятии(на основном месте). Спасибо!

Galla
Сообщения: 761
Зарегистрирован: 21 июн 2012, 11:20
Контактная информация:

Новогодние подарки от Фонда

Непрочитанное сообщение Galla »

Semiramida писал(а):Добрый день. Подскажите, пожалуйста, можно ли выдать детский новогодний подарок, который был куплен за счет предприятия, сотруднику совместителю? И, можно ли ли выдать 2 детских новогодних подарка купленных за счет предприятия, на одного ребенка, если и отец и мать работают на одном предприятии(на основном месте). Спасибо!
підприємство купило за свій рахунок))) - роздавайте кому хочете

paskaarty
Сообщения: 16
Зарегистрирован: 01 окт 2017, 18:10
Контактная информация:

Новогодние подарки от Фонда

Непрочитанное сообщение paskaarty »

оо подарки, это так круто)) мне недавно на день рождения начальник телефон подарил, так сказать от фирмы презент за многолетний труд и преданность компании))

Ответить

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 1 гость