Рекламу показываем только НЕзарегистрированным пользователям. Войдите или зарегистрируйтесь на Бухфоруме
    .

НДФЛ и арендная плате недвижимого имущества

Путеводитель по разделу. Налогообложение выплат физлицам (зарплата, подряд). Всё об ЕСВ. Индексация заработной платы.

Модератор: ФЛ7

UNREAD_POST anula200555 » 09 фев 2011, 11:41

Физ. лицо предоставляет юр. лицу в аренду недвижимое имущество. При выплате арендной платы арендатор перечислял ставку 15% в местный бюджет. Изменилась ли эта ставка в новом налоговом кодексе?
anula200555
 
Сообщений: 1
Зарегистрирован: 26 янв 2011, 12:30
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.

UNREAD_POST vins » 09 фев 2011, 11:47

anula200555 писал(а):Физ. лицо предоставляет юр. лицу в аренду недвижимое имущество. При выплате арендной платы арендатор перечислял ставку 15% в местный бюджет. Изменилась ли эта ставка в новом налоговом кодексе?


Вот как специально для Вас
из ЕБНЗ
# Яким чином оподатковується ПДФО дохід від надання в оренду (суборенду), житловий найм (піднайм) нерухомого майна ФО юридичній особі чи фізичній особі - підприємцю згідно з нормами Податкового Кодексу?
# Коротка відповідь : Діє з 01.01.2011 року. Доходи від надання в оренду (суборенду), житловий найм (піднайм) нерухомого майна фізичною особою юридичній особі чи фізичній особі – підприємцю оподатковується податковим агентом (орендарем) під час їх виплати за його рахунок за ставкою 15%, а у разі якщо загальна сума отриманих платником податку у звітному податковому місяці доходів перевищує десятикратний розмір мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня звітного податкового року, за ставкою податку 17% суми перевищення.
Скрытый текст: показать
# Повна відповідь : Згідно з п.164.2 ст.164 Податкового кодексу України від 02.12.2010 р. № 2755?VІ (далі – Кодекс) до загального місячного (річного) оподатковуваного доходу платника податку включаються, зокрема, дохід від надання майна в лізинг, оренду або суборенду (строкове володіння та/або користування), визначений у порядку, встановленому пунктом 170.1 статті 170 цього Кодексу. Відповідно до п.п.170.1.1 п.170.1 ст.170 Кодексу податковим агентом платника податку ? орендодавця щодо його доходу від надання в оренду земельної ділянки сільськогосподарського призначення, земельної частки (паю), майнового паю є орендар. При цьому об’єкт оподаткування визначається виходячи з розміру орендної плати, зазначеної в договорі оренди, але не менше ніж мінімальна сума орендного платежу, встановлена законодавством з питань оренди землі. Згідно з п.п.170.1.2 п.170.1 ст.17 Кодекс податковим агентом платника податку ? орендодавця під час нарахування доходу від надання в оренду об’єктів нерухомості, інших, ніж зазначені в підпункті 170.1.1 цього пункту (включаючи земельну ділянку, що знаходиться під такою нерухомістю, чи присадибну ділянку), є орендар. Згідно з п.п.170.1.4 п.170.1 ст.170 Кодексу доходи, від надання в оренду (суборенду), житловий найм (піднайм) нерухомого майна оподатковуються податковим агентом під час їх виплати за їх рахунок. Відповідно до ст. 168 Кодекс податковий агент, який нараховує (виплачує, надає) оподатковуваний дохід на користь платника податку, зобов’язаний утримувати податок із суми такого доходу за його рахунок, використовуючи ставку податку, визначену в статті 167 цього Кодексу (15%, а у разі у разі якщо загальна сума отриманих платником податку у звітному податковому місяці доходів перевищує десятикратний розмір мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня звітного податкового року, ставка податку становить 17% суми перевищення). Податок сплачується (перераховується) до бюджету під час виплати оподатковуваного доходу єдиним платіжним документом. Банки приймають платіжні документи на виплату доходу лише за умови одночасного подання розрахункового документа на перерахування цього податку до бюджету. Якщо оподатковуваний дохід надається у негрошовій формі чи виплачується готівкою з каси податкового агента, податок сплачується (перераховується) до бюджету протягом банківського дня, що настає за днем такого нарахування (виплати, надання). Таким чином, доходи від надання в оренду (суборенду), житловий найм (піднайм) нерухомого майна фізичною особою юридичній особі чи фізичній особі – підприємцю оподатковується орендарем, як податковим агентом, під час їх виплати за його рахунок за ставкою 15%, а у разі якщо загальна сума отриманих платником податку у звітному податковому місяці доходів перевищує десятикратний розмір мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня звітного податкового року, ставка податку становить 17% суми перевищення.
Аватар пользователя
vins
 
Сообщений: 6654
Зарегистрирован: 27 дек 2010, 12:38
Благодарил (а): 2704 раз.
Поблагодарили: 2906 раз.
Вернуться наверх

UNREAD_POST Ol_ua » 09 мар 2011, 12:43

Вот такое разъяснение от ГНА в АРК появилось

Как налогооблагается сдача жилья?


С вступление с 01.01.2011г. Налогового кодекса Украины и изменением налогового законодательства Постановление ВР АР Крым от 18.02.09 №1150-5109, которым было предусмотрено приобретение гражданами патента на сдачу жилья внаём, отменено. В связи с этим у крымчан возникают вопросы, как налогооблагаются их доходы полученные от сдачи жилья внаем.

Существует несколько способов налогообложения таких доходов граждан.

I. В случае, когда жилье (другой объект недвижимости) предоставляется в аренду гражданином, не являющимся СХ, или предпринимателем не избравшим этот вид деятельности:

1. Если арендатор–юридическое лицо, физическое лицо–субъект предпринимательской деятельности, либо самозанятое лицо, то оно является налоговым агентом и несет ответственность за удержание и уплату налога на доходы.

2. Если арендатором является физическое лицо – не субъект предпринимательской деятельности, то ответственность за начисление и уплату (перечисление) налога в бюджет возлагается на арендодателя (собственника недвижимости).

Он самостоятельно начисляет и уплачивает налог на доходы в бюджет в сроки, установленные законом для квартального налогового периода, а именно: в течение 40 календарных дней, следующих за последним днем такого отчетного квартала.

Доходы от сдачи недвижимости в аренду облагаются налогом по ставке 15%, а если сумма полученного дохода в отчетном месяце превышает 10 минимальных заработных плат (в 2011 году - 9410 грн.) ставка налога составляет 17% с суммы превышения. Арендодатель обязан подавать годовую декларацию об имущественном состоянии и доходах до 1-го мая года, следующего за отчетным.

Нотариусы (при нотариальном удостоверении договора), риелторы (субъекты хозяйствования, которые проводят посредническую деятельность, связанную с предоставлением услуг по аренде недвижимости), ежеквартально обязаны направлять информацию о заключенных при их посредничестве договорах аренды недвижимости в налоговый орган по месту своей регистрации.

В случае, если гражданин предоставляет услуги по временному размещению (проживанию) 10 койко-мест и более, то согласно Постановлению КМ Украины от 15.03.2006г. № 297 «Об утверждении Порядка предоставления услуг по временному размещению (проживанию), он обязан зарегистрироваться субъектом предпринимательской деятельности.

Недвижимость, принадлежащая физическому лицу-нерезиденту, предоставляется в аренду исключительно при посредничестве физического лица-предпринимателя или юридического лица-резидента (уполномоченных лиц), которые выполняют представительские функции такого нерезидента на основании письменного договора и выступают его налоговым агентом в отношении таких доходов. Нерезидент, нарушающий данную норму, считается уклоняющимся от уплаты налога.

II. Если жилье (другой объект недвижимости) сдается в аренду частным предпринимателем, в пределах выбранных им видов деятельности.

Согласно Указу Президента Украины от 03.07.98 г. № 727/98 «Об упрощенной системе налогообложения, учета и отчетности субъектов малого предпринимательства» физическое лицо может быть зарегистрировано субъектом малого предпринимательства, самостоятельно избрав способ налогообложения путем получения свидетельства об уплате единого налога.

Ставка единого налога устанавливается местными советами по месту регистрации субъекта предпринимательской деятельности, и в зависимости от вида деятельности устанавливается в пределах от 20 до 200 грн. в месяц.

Субъект предпринимательской деятельности обязан ежемесячно уплачивать единый налог, вести учет полученных доходов, а также предоставлять в налоговую инспекцию по месту регистрации ежеквартальный отчет о полученных доходах. При этом необходимо обратить внимание, что суммарный ежегодный доход от предпринимательской деятельности не должен превышать 500 тыс. грн., а количество наемных работников не должно быть более 10 человек.

В случае, если местным советом не установлена ставка единого налога по сдаче в аренду недвижимости, то налогообложение доходов полученных предпринимателем от такой деятельности не может осуществляться с применением упрощенной системы налогообложения.

Если физическое лицо осуществляет предпринимательскую деятельность по общей системе налогообложения, то объектом налогообложения является чистый доход, то есть разница между общим налогооблагаемым доходом и документально подтвержденными расходами, связанными с хозяйственной деятельностью такого физического лица – предпринимателя. Чистый доход подлежит обложению налогом на доходы физических лиц по ставке 15% (17%).

СПРАВКА. Субъекту хозяйствования необходимо знать, что деятельность по предоставлению услуг по временному размещению (проживанию) подлежит сертификации, согласно п. 8 Порядка предоставления услуг по временному размещению (проживанию), утвержденному Постановлением КМУ от 15.03.2006 г. № 297.

Отдел массово-разъяснительной работы и обращений граждан
Аватар пользователя
Ol_ua
 
Сообщений: 585
Зарегистрирован: 04 дек 2010, 22:20
Благодарил (а): 80 раз.
Поблагодарили: 78 раз.

UNREAD_POST T@н@ » 16 июн 2011, 15:18

А как обстоят дела при невыплате арендной платы юр.лицом физлицу? при соблюдении условий договора оплата ндфл осуществляется при выплате аренды, если же она не выплачивается? какие сроки для подоходного?
T@н@
 
Сообщений: 58
Зарегистрирован: 11 апр 2011, 16:51
Благодарил (а): 51 раз.
Поблагодарили: 2 раз.

UNREAD_POST konsult » 16 июн 2011, 17:19

T@н@ писал(а):А как обстоят дела при невыплате арендной платы юр.лицом физлицу? при соблюдении условий договора оплата ндфл осуществляется при выплате аренды, если же она не выплачивается? какие сроки для подоходного?


http://buhforum.com/viewtopic.php?p=4300#p4300
ничего нового в этом вопросе вроде не появилось
Аватар пользователя
konsult
 
Сообщений: 694
Зарегистрирован: 25 ноя 2010, 14:51
Благодарил (а): 197 раз.
Поблагодарили: 271 раз.

UNREAD_POST zvezda » 08 сен 2011, 09:38

Подскажите, а если юр.лицо арендует помещение под офис у физ. лица-предпринимателя, возникают обязательства по НДФЛ при выплате такой арендной платы арендатору?
zvezda
 
Сообщений: 5
Зарегистрирован: 05 сен 2011, 22:38
Благодарил (а): 1 раз.
Поблагодарили: 0 раз.

UNREAD_POST vins » 07 мар 2012, 16:45

ЕБНЗ
Чи передбачена відповідальність за несплату ФО – орендодавцем щоквартально ПДФО при отриманні доходу від надання в оренду нерухомого майна ФО - орендарю?

Оподаткування доходу від надання нерухомості в оренду (суборенду), житловий найм здійснюється відповідно до п. 170.1 ст. 170 розділу IV Податкового кодексу України від 2 грудня 2010 року № 2755-VI (далі – ПКУ). Згідно із пп. 170.1.2 п. 170.1 ст. 170 ПКУ податковим агентом платника податку - орендодавця під час нарахування доходу від надання в оренду об’єктів нерухомості є орендар. Відповідно до пп. 170.1.5 п. 170.1 ст. 170 ПКУ якщо орендар є фізичною особою, яка не є суб’єктом господарювання, особою, відповідальною за нарахування та сплату (перерахування) податку до бюджету, є платник податку - орендодавець. При цьому: а) такий орендодавець самостійно нараховує та сплачує податок до бюджету в строки, встановлені ПКУ для квартального звітного (податкового) періоду, а саме: протягом 40 календарних днів, після останнього дня такого звітного (податкового) кварталу, сума отриманого доходу, сума сплаченого протягом звітного податкового року податку та податкового зобов’язання за результатами такого року відображаються у річній податковій декларації. Враховуючи те, що сума податку на доходи фізичних осіб, яка сплачується фізичною особою – орендодавцем щоквартально, не є узгодженою, (оскільки податкове зобов’язання буде вважатись узгодженим тільки на підставі річної податкової декларації), то відповідальності за порушення строків сплати не передбачено.
Аватар пользователя
vins
 
Сообщений: 6654
Зарегистрирован: 27 дек 2010, 12:38
Благодарил (а): 2704 раз.
Поблагодарили: 2906 раз.

UNREAD_POST el2011 » 16 мар 2012, 13:35

Подскажите пожалуйста.
Предприниматель арендует у обычного физлица-гр.Украины склад. В какой район нужно уплачивать НДФЛ - в район по месту регистрации Арендатора или Арендодателя? Или в район по месту нахождения арендуемой недвижимости?
el2011
 
Сообщений: 106
Зарегистрирован: 14 янв 2011, 14:12
Благодарил (а): 74 раз.
Поблагодарили: 11 раз.

UNREAD_POST Янтарная » 19 мар 2012, 18:42

el2011, НДФЛ уплачивается по месту регистрации арендатора, т.е. предпринимателя (п.п. 168.4.5 НК)

"168.4.5. фізична особа, відповідальна згідно з вимогами цього розділу за нарахування та утримання податку, сплачує (перераховує) його до відповідного бюджету:
а) у разі коли така фізична особа є податковим агентом, - за місцем реєстрації в органах державної податкової служби;
<...>"

В свою очередь, согласно п.п. 170.1.2 НК арендатор-ФЛП будет налоговым агентом.

За это сообщение автора Янтарная поблагодарили: 2
el2011, Natalina
Янтарная
 
Сообщений: 164
Зарегистрирован: 07 июн 2011, 11:36
Благодарил (а): 90 раз.
Поблагодарили: 62 раз.

UNREAD_POST el2011 » 19 мар 2012, 19:03

Янтарная, спасибо ГРОМАДНОЕ!!!
Господи, что-то я тот кодекс не в том месте смотрела - не видела:)
el2011
 
Сообщений: 106
Зарегистрирован: 14 янв 2011, 14:12
Благодарил (а): 74 раз.
Поблагодарили: 11 раз.

UNREAD_POST vins » 09 апр 2012, 18:12

ДОНЕЦЬКИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ АДМІНІСТРАТИВНИЙ СУД
ПОСТАНОВА
13 березня 2012 року справа №2а/0570/23799/2011

Позивач звернувся до Донецького окружного адміністративного суду з позовом до Державної податкової адміністрації в Донецькій області про визнання недійсною податкової консультації від 23.12.2011 року № 23392/10/31-113-10 та зобовязання надати нову податкову консультацію.

Як вбачається з матеріалів справи, Товариство «АПК-Інвест» 06.12.2011р. звернулось із запитом до ДПС, в якому просило надати консультацію з питань нарахування, утримання та сплати податку на доходи фізичних осіб, отриманих від надання в оренду земельної ділянки сільськогосподарського призначення, за умови, що оподатковуваний дохід нараховується платнику податків, але не виплачується останньому в момент його нарахування.

Листом ДПА у Донецькій області від 23.12.2011р. № 23392/10/31-113-10 «Щодо надання роз'яснення» позивачу надана податкова консультація, згідно з якою правова норма, яка міститься у п.п. 168.1.5 п. 168.1 ст. 168 Податкового кодексу України, поширюється на правовідносини щодо оподаткування доходу від надання в оренду земельної ділянки (пая).

У розумінні Податкового кодексу України податковою консультацією є допомога контролюючого органу конкретному платнику податків стосовно практичного використання конкретної норми закону або нормативно-правового акта з питань адміністрування податків чи зборів, контроль за справлянням яких покладено на такий контролюючий орган (підпункт 14.1.172 пункту 14.1 ст. 14). Надання податкових консультацій знаходиться у межах повноважень органів Державної податкової служби відповідно до ст. 2 Закону України “Про державну податкову службу”.

Правовідносини з надання податкових консультацій, їх застосування та оскарження визначені ст.ст. 52-53 Податкового кодексу України.

Зокрема, платник податків може оскаржити до суду як правовий акт індивідуальної дії податкову консультацію контролюючого органу, викладену в письмовій або електронній формі, яка, на думку такого платника податків, суперечить нормам або змісту відповідного податку чи збору (підпункту 5.3. ст. 53 ПКУ).

Таким чином, у розумінні Податкового кодексу України податкова консультація є правовим актом індивідуальної дії, який містить правову позицію органу Державної податкової служби з питань конкретних норм податкового законодавства, в межах повноважень.

Колегія суддів не погоджується з висновками суду 1- ї інстанції про необхідність застосування положень п.п. 168.1.5 п. 168.1 ст. 168 Податкового кодексу України внаслідок урахування дії закону в часі за принципом пріоритету тієї норми, яка прийнята пізніше, у звязку з наступним.

Особливості нарахування (виплати) та оподаткування окремих видів доходів встановлені статтею 170 Податкового кодексу України, згідно якої податковим агентом платника податку - орендодавця щодо його доходу від надання в оренду земельної ділянки сільськогосподарського призначення, земельної частки (паю), майнового паю є орендар. При цьому об'єкт оподаткування визначається виходячи з розміру орендної плати, зазначеної в договорі оренди, але не менше ніж мінімальна сума орендного платежу, встановлена законодавством з питань оренди землі. (п.п.170.1.1. п.170.1)

Згідно із вимогами статті 162, п.п. 168.1.1 п. 168.1 статті 168, п.п.171.1.1 пункту 171.1 статті 171 Податкового кодексу України, платником податку на доходи фізичних осіб за укладеними договорами оренди земельних ділянок, земельних часток (паїв) є позивач (орендар), який виступає податковим агентом. За правилами, встановленими п.п.168.1.2 п.168.1 ст. 168 Податкового кодексу України податок сплачується (перераховується) до бюджету під час виплати оподатковуваного доходу єдиним платіжним документом.

За приписами п.п170.1.1, 170.1.4 п.170.1 ст. 170 Податкового кодексу України доходи, отримані від надання в оренду (суборенду) нерухомості, у тому числі, земельної ділянки сільськогосподарського призначення, земельної частки (паю) оподатковується податковим агентом під час їх виплати за їх рахунок.

Аналіз наведених норм дозволяє дійти до висновку, що дата сплати податку з виплаченої орендної плати за землю не повязується з часом їх нарахування, оскільки за своєю суттю та ознаками така орендна плата повинна сплачуватись платником податку.

За відсутності факту виплати позивачем доходу орендодавцю у вигляді орендної плати відсутні і підстави для утримання та перерахування в бюджет податку з таких доходів.

Колегія суддів зазначає, що включення до тексту Податкового кодексу України норм п.п. 168.1.5 п. 168.1 ст. 168, на яку посилався відповідач у наданій податковій консультації, не впливає на вирішення питання, яке ставилося відповідачу для розяснення.

Також з системного аналізу розділу 4 «Податок на доходи фізичних осіб» Податкового кодексу України, його статей 168 «Порядок нарахування, утримання та сплати (перерахування) податку до бюджету», 170 «Особливості нарахування (виплати) та оподаткування окремих видів доходів» вбачається, що вказані норми співвідносяться одна з іншою, як загальна і спеціальна норми права, так як перша визначає загальний порядок нарахування, утримання та сплати (перерахування) податку до бюджету, а друга встановлює особливості нарахування (виплати) та оподатковування окремих видів доходів.

Слід також звернути увагу, що встановлений статтею 170 Податкового кодексу України порядок оподаткування доходів фізичної особи-орендодавця земельної ділянки сільськогосподарського призначення, земельної частки (паю), кореспондується з положеннями його підпункту 168.1.5 пункту 168.1 статті 168 та не суперечить їм.

Таким чином, колегія суддів приходить до висновку, що спірні питання щодо порядку оподаткування окремих видів доходів фізичних осіб-платників податків, зокрема, у разі отримання доходу від надання в оренду земельної ділянки, регулюються статтею 170 Податкового кодексу України.

З огляду на викладене, колегія суддів вважає, що позиція, висловлена відповідачем у податковій консультації, не відповідає правилам застосування норм матеріального права.
Аватар пользователя
vins
 
Сообщений: 6654
Зарегистрирован: 27 дек 2010, 12:38
Благодарил (а): 2704 раз.
Поблагодарили: 2906 раз.

UNREAD_POST Dushess » 24 апр 2012, 13:15

Извините , но я наверно того :oops:. Облагается ли НДФЛ сумма за аренду офиса- если жилье сдается в аренду частным предпринимателем на едином налоге, в пределах выбранных им видов деятельности.
Dushess
 
Сообщений: 13
Зарегистрирован: 25 апр 2011, 14:47
Откуда: Днепропетровск
Благодарил (а): 5 раз.
Поблагодарили: 0 раз.

UNREAD_POST Мыша » 24 апр 2012, 13:40

Dushess писал(а):Извините , но я наверно того :oops:. Облагается ли НДФЛ сумма за аренду офиса- если жилье сдается в аренду частным предпринимателем на едином налоге, в пределах выбранных им видов деятельности.

Нет.
Если в пределах и если предоставил арендатору свид-во об уплате ЕН.
Аватар пользователя
Мыша
 
Сообщений: 944
Зарегистрирован: 07 июн 2011, 10:40
Благодарил (а): 288 раз.
Поблагодарили: 331 раз.

UNREAD_POST Dushess » 24 апр 2012, 14:02

Огромное спасибо за быстрый ответ!!! Свидетельство есть, а что значит
Если в пределах
? В пределах его деятельности? И еще - в 1-ДФ код будет 157 или 106???
Dushess
 
Сообщений: 13
Зарегистрирован: 25 апр 2011, 14:47
Откуда: Днепропетровск
Благодарил (а): 5 раз.
Поблагодарили: 0 раз.

UNREAD_POST m_tetyana » 24 апр 2012, 14:24

код 157
m_tetyana
 
Сообщений: 9
Зарегистрирован: 15 ноя 2011, 12:25
Благодарил (а): 242 раз.
Поблагодарили: 2 раз.

След.

Вернуться в НАЛОГ С ДОХОДОВ, ЕДИНЫЙ СОЦИАЛЬНЫЙ ВЗНОС

Кто сейчас на форуме

Зарегистрированные пользователи: Ads, Gb