Рекламу показываем только НЕзарегистрированным пользователям. Войдите или зарегистрируйтесь на Бухфоруме
    .

ФСНщик и земельный налог

Путеводитель по разделу. Торговые патенты, земельный налог, спецводопользование, ресурсные платежи, единый налог для юрлиц, отчет о льготах

UNREAD_POST Vetal' » 06 окт 2011, 13:42

ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА СЛУЖБА УКРАЇНИ
ЛИСТ
від 03.10.2011 р. № 1959/7/15-2217

Державна податкова служба України у зв”язку із надходженням численних звернень розглянула питання щодо сплати земельного податку сільськогосподарськими підприємствами – платниками фіксованого сільськогосподарського податку (далі – ФСП) та повідомляє.
Як встановлено статтею 302 Податкового кодексу для сільськогосподарських товаровиробників – платників ФСП об”єктом оподаткування є площа сільськогосподарських угідь (ріллі, сіножатей, пасовищ і багаторічних насаджень) та/або земель водного фонду (внутрішніх водойм, озер, ставків, водосховищ), що перебуває у власності сільськогосподарського товаровиробника або надана йому у користування, у тому числі на умовах оренди.
При цьому базою оподаткування ФСП є нормативна грошова оцінка одного гектара сільськогосподарських угідь (ріллі, сіножатей, пасовищ і багаторічних насаджень), проведена за станом на 1 липня 1995 року, для земель водного фонду (внутрішніх водойм, озер, ставків, водосховищ) – нормативна грошова оцінка одного гектара ріллі в Автономній Республіці Крим або в області, проведена станом на 1 липня 1995 року.
Для цілей оподаткування ФСП п. п. 14.1.235 статті 14 Податкового кодексу дано визначення сільськогосподарського товаровиробника – це юридична особа незалежно від організаційно-правової форми, яка займається виробництвом сільськогосподарської продукції та/або розведенням, вирощуванням та виловом риби у внутрішніх водоймах (озерах, ставках, водосховищах) та її переробкою на власних чи орендованих потужностях, у тому числі власно виробленої сировини на давальницьких умовах, та здійснює операції з її постачання.
Крім того, згідно з п.14.1.234 статті 14 ПК сільськогосподарська продукція – продукція, що підпадає під визначення груп 1-24 УКТ ЗЕД, якщо при цьому така продукція вирощується, відгодовується, виловлюється, збирається, виготовляється, виробляється, переробляється безпосередньо виробником цієї продукції, а також продукти обробки та переробки цієї продукції, якщо вони були придбані або вироблені на власних або орендованих потужностях (площах) для продажу, переробки або внутрігосподарського споживання.
Сільськогосподарська діяльність охоплює різноманітні види діяльності, це, зокрема, рослинництво, тваринництво, птахівництво, садівництво, розсадництво, квітникарство.
Платниками фіксованого сільськогосподарського податку можуть бути лише сільськогосподарські товаровиробники, у яких частка сільськогосподарського товаровиробництва за попередній податковий (звітний) рік дорівнює або перевищує 75 відсотків.
Як визначає стаття 307 Податкового кодексу платники ФСП не є платниками ряду податків і зборів, зокрема, земельного податку, крім земельного податку за земельні ділянки, що не використовуються для ведення сільськогосподарського товаровиробництва.
Земельний кодекс України, який є основним документом, що регулює земельні відносини, в залежності від цільового використання визначає певні категорії земель, кожна з яких мають особливий правовий режим. Це, зокрема, землі сільськогосподарського призначення (сільськогосподарські угіддя та несільськогосподарські угіддя), землі житлової та громадської забудови, оздоровчого та рекреаційного призначення, землі лісогосподарського призначення, водного фонду, землі промисловості, транспорту та іншого призначення.
Віднесення земель до тієї чи іншої категорії здійснюється на підставі рішень органів державної влади та місцевого самоврядування відповідно до їх повноважень.
Земельні ділянки сільськогосподарського призначення використовуються їх власниками та землекористувачами виключно в межах вимог щодо користування землями певного виду використання.
Землі сільськогосподарського призначення передаються у власність або надаються у користування сільськогосподарським підприємствам для ведення товарного сільськогосподарського виробництва.
Землями сільськогосподарського призначення визнаються не лише землі, надані для виробництва сільськогосподарської продукції, а й для розміщення відповідної виробничої інфраструктури, для здійснення сільськогосподарської науково-дослідної та навчальної діяльності.
До земель сільськогосподарського призначення належать сільськогосподарські угіддя (рілля, багаторічні насадження, сіножаті, пасовища, перелоги) та несільськогосподарські угіддя (господарські шляхи, прогони, полезахисні лісові смуги та інші захисні насадження, крім тих, що віднесені до земель лісогосподарського призначення, землі під господарськими будівлями і дворами, землі під інфраструктурою оптових ринків сільськогосподарської продукції, землі тимчасової консервації тощо).
Тому, сільськогосподарське підприємство – платник ФСП, не буде сплачувати земельний податок за земельні ділянки під виробничою інфраструктурою, які є землями сільськогосподарського призначення і надані для виробництва товарного сільськогосподарського виробництва, а за земельні ділянки, які надані не для ведення товарного сільськогосподарського товаровиробництва, – сплачувати земельний податок на загальних підставах. При цьому підставою для нарахування земельного податку є дані державного земельного кадастру.
Разом з тим, якщо платник ФСП – власник землі чи землекористувач надає в оренду земельні ділянки, окремі будівлі, споруди або їх частини, то земельний податок за такі земельні ділянки та земельні ділянки під такими будівлями (їх частинами) сплачується на загальних підставах.

Заступник Голови
С.І.Лекарь

За это сообщение автора Vetal' поблагодарил:
vins
Vetal'
 
Сообщений: 2852
Зарегистрирован: 27 янв 2011, 11:57
Благодарил (а): 440 раз.
Поблагодарили: 1152 раз.

UNREAD_POST Печкин » 20 фев 2012, 14:11

ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА СЛУЖБА УКРАЇНИ


від 16.02.2012 р.
N 4790/7/15-2217фДержавні податкові адміністрації
в Автономній Республіці Крим, областях, м.м. Києві та Севастополі,
спеціалізовані державні податкові інспекції по роботі з великими платниками податків

Про фіксований сільськогосподарський
податок


Державна податкова служба України у зв’язку із численними зверненнями щодо визначення бази оподаткування фіксованого сільськогосподарського податку повідомляє наступне.

Фіксований сільськогосподарський податок (далі – ФСП) віднесено до спеціального податкового режиму, що визначає особливий порядок його справляння та інші його складові й елементи і регламентується розділом XIV „Спеціальні податкові режими” Податкового кодексу України від 2 грудня 2010 року № 2755-VI із змінами та доповненнями (далі – Кодекс).

Спеціальний податковий режим – це система заходів, що визначає особливий порядок оподаткування окремих категорій господарюючих суб’єктів. Спеціальний податковий режим може передбачати особливий порядок визначення елементів податку та збору, звільнення від сплати окремих податків та зборів. Спеціальні податкові режими встановлюються та застосовуються у випадках і порядку, визначених виключно Кодексом (стаття 11 Кодексу).

Фіксований сільськогосподарський податок – це податок, який справляється з одиниці земельної площі у відсотках її нормативної грошової оцінки та сплата якого замінює сплату окремих податків і зборів (підпункт 14.1.256 пункту 14.1 статті 14 Кодексу).

Базою оподаткування ФСП для сільськогосподарських товаровиробників є нормативна грошова оцінка одного гектара сільськогосподарських угідь (ріллі, сіножатей, пасовищ і багаторічних насаджень), проведена за станом на 1 липня 1995 року, для земель водного фонду (внутрішніх водойм, озер, ставків, водосховищ) - нормативна грошова оцінка одного гектара ріллі в Автономній Республіці Крим або в області, проведена за станом на 1 липня 1995 року (пункт 303.1 статті 303 Кодексу).
Розмір ставок ФСП з одного гектара сільськогосподарських угідь та/або земель водного фонду для сільськогосподарських товаровиробників залежить від категорії (типу) земель, їх розташування і становить у відсотках бази оподаткування, тобто до їх нормативної грошової оцінки, проведеної за станом на 1 липня 1995 року у відповідності до вимог статті 304 Кодексу.

Поняття „нормативна грошова оцінка земельних ділянок” вживається у значенні, визначеному Законом України від 11 грудня 2003 року № 1375-IV „Про оцінку земель” із змінами і доповненнями (далі – Закон № 1375). Статтею 1 цього Закону встановлено, що нормативна грошова оцінка земельних ділянок – це капіталізований рентний дохід із земельної ділянки, визначений за встановленими і затвердженими нормативами.

Відповідно до статті 5 Закону № 1375 нормативна грошова оцінка земельних ділянок використовується для визначення розміру земельного податку, державного мита при міні, спадкуванні та даруванні земельних ділянок згідно із законом, орендної плати за земельні ділянки державної та комунальної власності, втрат сільськогосподарського і лісогосподарського виробництва, а також при розробці показників та механізмів економічного стимулювання раціонального використання та охорони земель.

Методика нормативної грошової оцінки земель сільськогосподарського призначення та населених пунктів затверджена постановою Кабінету Міністрів України від 23 березня 1995 року № 213 із змінами і доповненнями (далі – Методика).

Постановою Кабінету Міністрів України від 31 жовтня 2011 року № 1185 „Про внесення змін до Методики нормативної грошової оцінки земель сільськогосподарського призначення та населених пунктів” (далі – Постанова № 1185) внесено зміни до Методики, абзацом другим пунктом 5 розділу II якої встановлено, що в основу розрахунку нормативної грошової оцінки земель кладеться рентний дохід, який створюється при виробництві зернових культур і визначається за даними економічної оцінки земель, проведеної в 1988 році. Для врахування змін у рентному доході, який створюється при виробництві зернових культур, до показників нормативної грошової оцінки ріллі, проведеної станом на 1 липня 1995 року (з урахуванням індексації), застосовується коефіцієнт 1,756. Разом з цим, показники нормативної грошової оцінки гектара ріллі окремої земельної ділянки, проведеної станом на 1 липня 1995 року, застосовуються із коефіцієнтом, що визначений абзацом другим пункту 5 Методики (пункт 191 розділу II Методики).

Грошову оцінку земель сільськогосподарського призначення в Україні проведено станом на 1 липня 1995 року відповідно до Методики, а після 1995 року здійснювалася індексація показників оцінки у відповідності до вимог постанови Кабінету Міністрів України від 12 травня 2000 року № 783 „Про проведення індексації грошової оцінки земель” із змінами і доповненнями та пункту 289.2 статті 289 Кодексу. Для обчислення суми ФСП індексація нормативної грошової оцінки сільськогосподарських угідь відповідно до цієї Постанови не проводилась.

Із прийняттям Постанови № 1185, яка набрала чинності 1 січня 2012 року, залишається незмінною база оподаткування для платників ФСП, базою оподаткування для яких відповідно до статті 303 Кодексу є нормативна грошова оцінка гектара сільськогосподарських угідь (ріллі, сіножатей, пасовищ і багаторічних насаджень), що проведена за станом на 1 липня 1995 року, для земель водного фонду (внутрішніх водойм, озер, ставків, водосховищ) - нормативна грошова оцінка одного гектара ріллі в Автономній Республіці Крим або в області, що проведена за станом на 1 липня 1995 року.

Роз’яснення про застосування Постанови № 1185 надано листом Державного агентства земельних ресурсів України від 13.02.12 № 1979/22/4-12, копія якого додається.

Разом з тим повідомляємо, що оновлення показників нормативної грошової оцінки ріллі із застосуванням коефіцієнта 1,756 згідно з постановою № 1185 впливає на базу оподаткування земельного податку та орендної плати за земельні ділянки державної і комунальної власності. При цьому надаємо інформацію про розмір нормативної грошової оцінки ріллі та перелогів в Україні станом на 1 січня 2012 року для застосування при визначенні бази оподаткування плати за землю, наданою листом Державного агентства земельних ресурсів України від 03.02.2012 № 1370/22/4-12, копія якого додається.

Просимо довести зазначене до підпорядкованих органів державної податкової служби для керівництва в роботі та встановити контроль за дотриманням вимог чинного законодавства України.

Додаток: вказані листи Держземагентства України на 4 арк.


Заступник Голови А.П. Ігнатов


ДЕРЖАВНЕ АГЕНТСТВО ЗЕМЕЛЬНИХ РЕСУРСІВ УКРАЇНИ

Держземагентство України
_____________________________________________________________

03.02.12 № 1370/22/4-12
на № 4988/5/15-2214 від 26.12.11
Державна податкова служба України

Про надання інформації

Державне агентство земельних ресурсів України розглянуло ваш лист щодо забезпечення органів Державної податкової служби інформацією про нормативну грошову оцінку земель і повідомляє.
На сьогодні обмін інформацією, необхідною для обчислення і справляння плати за землю, між Державною податковою службою України та Державним агентством земельних ресурсів України здійснюється відповідно до Порядку взаємодії органів виконавчої влади щодо обміну інформацією, необхідною для обчислення і справляння плати за землю, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 01.08.2006 № 1066 (із змінами) та Угодою про міжвідомче інформаційне співробітництво між Державною податковою адміністрацією України та Державним комітетом України із земельних ресурсів від 30.12.2009 № 032-Г.
Разом з тим, Порядком подання органам державної податкової служби інформації про платників податків, об’єкти оподаткування та об’єкти, пов’язані з оподаткуванням, для забезпечення ведення їх обліку, а також обчислення та справляння податків і зборів, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 21.12.2011 № 1386 передбачено, що територіальні органи Держземагентства подають щомісяця до 10 числа органові державної податкової служби за місцезнаходженням земельної ділянки, а також за запитом зазначеного органу або ДПС інформацію, необхідну для обчислення і справляння плати за землю.
Враховуючи зазначене, Держземагентство України та його територіальні органи забезпечують органи ДПС України інформацією щодо стану проведення нормативної грошової оцінки земель на відповідній території.
Крім того, надаємо інформацію про нормативну грошову оцінку ріллі по Україні та в розрізі областей станом на 01.01.2012 (додається).

Додаток: на 1 арк. в 1 прим.

Заступник Голови М.Н. Калюжний
живу на Бухфоруме
Аватар пользователя
Печкин
 
Сообщений: 6649
Зарегистрирован: 18 ноя 2010, 13:03
Благодарил (а): 73 раз.
Поблагодарили: 2891 раз.


Вернуться в ПРОЧИЕ НАЛОГИ (СБОРЫ)

Кто сейчас на форуме

Зарегистрированные пользователи: Gb, Ya