Рекламу показываем только НЕзарегистрированным пользователям. Войдите или зарегистрируйтесь на Бухфоруме
    .

ФСН (фиксированный сельскохозяйственный налог)

Путеводитель по разделу. Торговые патенты, земельный налог, спецводопользование, ресурсные платежи, единый налог для юрлиц, отчет о льготах

UNREAD_POST налоговик » 07 окт 2015, 19:05

Спецсчет уже давно как бюджет :)

Лист ДФС
від 28.09.2015 №9016/П/99-99-15-03-01-14

Про надання інформації

Державна фіскальна служба України розглянула лист СФГ „_____” від ____________ щодо відмови у реєстрації платником єдиного податку четвертої групи та повідомляє.

Відповідно до підпункту 291.5¹.3 пункту 291.5¹ статті 291 Податкового кодексу України (далі – Кодекс) не можуть бути платниками єдиного податку четвертої групи суб'єкти господарювання, які станом на 1 січня базового (звітного) року мають податковий борг (недоїмку), за винятком безнадійного податкового боргу, який виник внаслідок дії обставин непереборної сили (форс-мажорних обставин).

Згідно з підпунктом 14.1.175 пункту 14.1 статті 14 Кодексу податковий борг – сума узгодженого грошового зобов'язання (з урахуванням штрафних санкцій за їх наявності), але не сплаченого платником податків у встановлений цим Кодексом строк, а також пеня, нарахована на суму такого грошового зобов'язання.

Відповідно п.п.14.1.39 п.14.1 ст.14 Кодексу грошове зобов’язання платника податків – сума коштів, яку платник податків повинен сплатити до відповідного бюджету як податкове зобов’язання та/або штрафну (фінансову) санкцію.

Пунктом 209.2 статті 209 Кодексу визначено, що згідно із спеціальним режимом оподаткування сума податку на додану вартість, нарахована сільськогосподарським підприємством на вартість поставлених ним сільськогосподарських товарів/послуг, не підлягає сплаті до бюджету та повністю залишається в розпорядженні такого сільськогосподарського підприємства для відшкодування суми податку, сплаченої (нарахованої) постачальнику на вартість виробничих факторів, за рахунок яких сформовано податковий кредит, а за наявності залишку такої суми податку – для інших виробничих цілей.

Зазначені суми податку на додану вартість акумулюються сільськогосподарськими підприємствами на спеціальних рахунках, відкритих в установах банків та/або в органах, які здійснюють казначейське обслуговування бюджетних коштів у порядку, затвердженому Кабінетом Міністрів України.

Відповідно до пункту 2 Порядку акумулювання сільськогосподарськими підприємствами сум податку на додану вартість на спеціальних рахунках, відкритих у банках та/або органах, які здійснюють казначейське обслуговування бюджетних коштів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 12 січня 2011 року № 11 (далі – Порядок), сільськогосподарське підприємство у разі обрання спеціального режиму оподаткування відкриває протягом одного звітного (податкового) періоду спеціальний рахунок (поточний рахунок із спеціальним режимом використання) відповідно до законодавства за умови подання копії витягу з реєстру платників податку на додану вартість про реєстрацію сільськогосподарського підприємства як суб'єкта спеціального режиму оподаткування.

Пунктом 3 Порядку передбачено, що на підставі даних бухгалтерського та податкового обліку сільськогосподарське підприємство веде реєстри виданих та отриманих податкових накладних в електронному вигляді, складає податкову декларацію і в строки, встановлені статтею 203 Кодексу, подає її разом з копіями записів у зазначених реєстрах за відповідний період в електронному вигляді до органу державної податкової служби.

Сума податку на додану вартість, що підлягає сплаті (перерахуванню) сільськогосподарським підприємством відповідно до податкової декларації за операціями з постачання вироблених (наданих) ним сільськогосподарських товарів (послуг) на власних або орендованих основних фондах, а також на давальницьких умовах (крім підакцизних товарів, за винятком виноматеріалів за кодами згідно з УКТЗЕД 2204 29 і 2204 30, які поставляються підприємствами первинного виноробства), тобто різниця між сумою податкового зобов'язання за звітний (податковий) період та сумою податкового кредиту за такий період перераховується сільськогосподарським підприємством з поточного рахунка на спеціальний рахунок у строки, встановлені статтею 203 Кодексу для перерахування суми податку на додану вартість до державного бюджету.

Сільськогосподарське підприємство подає за місцем своєї реєстрації не пізніше останнього календарного дня місяця, що настає за звітним (податковим) періодом, органові державної податкової служби копії платіжних доручень про фактично зараховані на спеціальний рахунок суми податку на додану вартість за кожний звітний (податковий) період.

Відповідно до статті 203 Кодексу податкова декларація подається за базовий звітний (податковий) період, що дорівнює календарному місяцю, протягом 20 календарних днів, що настають за останнім календарним днем звітного (податкового) місяця. Платник податку зобов'язаний самостійно сплатити суму податкового зобов'язання, зазначену у поданій ним податковій декларації, протягом 10 календарних днів, що настають за останнім днем відповідного граничного строку, передбаченого пунктом 203.1 цієї статті для подання податкової декларації.

Отже, якщо СФГ „_______” у строки, встановлені статтею 203 Кодексу, не перераховано з поточного рахунку на спеціальний рахунок суму податкового зобов'язання з податку на додану вартість, то відповідно до підпункту 14.1.175 пункту 14.1 статті 14 Кодексу ця сума є податковим боргом, та є підставою для відмови у переході на спрощену систему оподаткування або підтвердженні статусу платника єдиного податку четвертої групи.


Голова Р.М. Насіров
Аватар пользователя
налоговик
 
Сообщений: 5778
Зарегистрирован: 20 ноя 2010, 23:29
Благодарил (а): 835 раз.
Поблагодарили: 2644 раз.

UNREAD_POST налоговик » 15 окт 2015, 09:39

Лист ДФС від 06.10.2015 №21175/6/99-99-15-03-02-15

Про розгляд листа

Державна фіскальна служба України розглянула лист.....щодо допущення певної кількості незареєстрованих договорів оренди для отримання статусу платника єдиного податку четвертої групи та повідомляє.

Податковим кодексом України (далі – Кодекс) для платників єдиного податку – сільськогосподарських товаровиробників передбачена вимога щодо оформлення та реєстрації прав власності/користування земельними ділянками (п.п.14.1.235 п.14.1, ст.14, п.2921.1 ст.2921 Кодексу).

Зазначена норма Кодексу відповідає вимогам чинного законодавства.

Статтями 125, 126 Земельного кодексу України встановлено, що право власності на земельну ділянку, а також право постійного користування та право оренди земельної ділянки виникають з моменту державної реєстрації цих прав. Право власності, користування земельною ділянкою оформлюється відповідно до Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень».

Згідно із статтею 2 Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень» державна реєстрація речових прав на нерухоме майно – офіційне визнання і підтвердження державою фактів виникнення, переходу або припинення прав на нерухоме майно, обтяження таких прав шляхом внесення відповідного запису до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно. Державний реєстр речових прав на нерухоме майно – єдина державна інформаційна система, що містить відомості про права на нерухоме майно, їх обтяження, а також про об'єкти та суб'єкти цих прав. Державна реєстрація прав проводиться на підставі документів, визначених статтею 19 цього Закону.

Питання внесення змін до Кодексу, зокрема щодо допущення певної кількості незареєстрованих договорів оренди земельних ділянок приватної власності (паїв) належить до компетенції Міністерства фінансів України, оскільки відповідно до статті 1 Положення про Міністерство фінансів України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20 серпня 2014 року № 375, формування єдиної державної податкової та митної політики здійснюється Міністерством фінансів України.

Голова Р.М. Насіров


Норма НКУ соответствует нормам законодательства. Неплохо.
Аватар пользователя
налоговик
 
Сообщений: 5778
Зарегистрирован: 20 ноя 2010, 23:29
Благодарил (а): 835 раз.
Поблагодарили: 2644 раз.

UNREAD_POST налоговик » 15 окт 2015, 17:06

Лист ДФС від 06.10.2015 №21173/6/99-99-15-03-02-15

12.10.2015
Про розгляд листа

Державна фіскальна служба України розглянула лист …. щодо договорів оренди землі, укладених сільськогосподарськими товаровиробниками з власниками земельних часток (паїв), які не пройшли державну реєстрацію, та у межах компетенції повідомляє.

Відповідно до підпункту 4 пункту 291.4 статті 291 Податкового кодексу України (далі – Кодекс) платниками єдиного податку четвертої групи є сільськогосподарські товаровиробники, у яких частка сільськогосподарського товаровиробництва за попередній податковий (звітний) рік дорівнює або перевищує 75 відсотків.

Згідно з підпунктом 14.1.235 пункту 14.1 статті 14 Кодексу сільськогосподарський товаровиробник – юридична особа незалежно
від організаційно-правової форми, яка займається виробництвом сільськогосподарської продукції та/або розведенням, вирощуванням та виловом риби у внутрішніх водоймах (озерах, ставках та водосховищах) та її переробкою на власних чи орендованих потужностях, у тому числі власновиробленої сировини на давальницьких умовах, та здійснює операції з її постачання.

Права власності/користування земельними ділянками повинні бути оформлені та зареєстровані відповідно до законодавства.

Об’єктом оподаткування для платників єдиного податку четвертої групи є площа сільськогосподарських угідь (ріллі, сіножатей, пасовищ і багаторічних насаджень) та/або земель водного фонду (внутрішніх водойм, озер, ставків, водосховищ), що перебуває у власності сільськогосподарського товаровиробника або надана йому у користування, у тому числі на умовах оренди (пункт 2921.1 статті 2921 Кодексу).

Підставою для нарахування єдиного податку платникам четвертої групи є дані державного земельного кадастру та/або дані з державного реєстру речових прав на нерухоме майно (пункт 2921.3 статті 2921 Кодексу).

Кодексом визначені обмеження перебування на спрощеній системі оподаткування для платників четвертої групи (пункт 292.51 статті 292 Кодексу).

У разі виявлення відповідним контролюючим органом під час проведення виїзних документальних перевірок платника єдиного податку четвертої групи невідповідності вимогам підпункту 4 пункту 291.4 та пункту 291.51 статті 291 Кодексу у податковому (звітному) році або у попередніх періодах, такому платнику за такі періоди нараховуються податки та збори, від сплати яких він звільнявся як платник єдиного податку четвертої групи, та штрафні (фінансові) санкції (штрафи), передбачені главою 11 розділу II Кодексу. Такий платник податку зобов’язаний перейти до сплати податків за загальною системою оподаткування, починаючи з наступного місяця після місяця, у якому встановлено таке порушення.

Водночас відносини, пов’язані з орендою земельних часток (паїв), регулюються Земельним та Цивільним кодексами України, Законом України від 6 жовтня 1998 року № 161-XIV «Про оренду землі», іншими нормативно-правовими актами, прийнятими відповідно до них, а також договором оренди землі, та не належать до компетенції Державної фіскальної служби України.Голова Р.М. Насіров
Аватар пользователя
налоговик
 
Сообщений: 5778
Зарегистрирован: 20 ноя 2010, 23:29
Благодарил (а): 835 раз.
Поблагодарили: 2644 раз.

UNREAD_POST Al Shurshun » 15 окт 2015, 18:21

Уважаемый коллега, налоговик

Вас что-то смутило в тексте :ga-ze-ta; письма ДФСов ?!

С уважением :a_g_a:
Жизнь коротка, а глупость - безгранична

Готовое изделие в виде паровоза обработать лобзиком до формы самолета
Аватар пользователя
Al Shurshun
 
Сообщений: 3093
Зарегистрирован: 13 май 2011, 22:22
Благодарил (а): 640 раз.
Поблагодарили: 1399 раз.

UNREAD_POST налоговик » 25 ноя 2015, 15:37

Al Shurshun писал(а):Уважаемый коллега, налоговик

Вас что-то смутило в тексте :ga-ze-ta; письма ДФСов ?!

С уважением :a_g_a:


Коллега, Al Shurshun

Нет. просто в порядке информации. старый вопрос (зарегистрированы или не зарегистрированы) на новый лад.

С уважением
Аватар пользователя
налоговик
 
Сообщений: 5778
Зарегистрирован: 20 ноя 2010, 23:29
Благодарил (а): 835 раз.
Поблагодарили: 2644 раз.

Пред.

Вернуться в ПРОЧИЕ НАЛОГИ (СБОРЫ)

Кто сейчас на форуме

Зарегистрированные пользователи: Ads, Gb, MR, Ya