Рекламу показываем только НЕзарегистрированным пользователям. Войдите или зарегистрируйтесь на Бухфоруме
    .

Эконалог ("грязный" сбор): порядок уплаты

Путеводитель по разделу. Торговые патенты, земельный налог, спецводопользование, ресурсные платежи, единый налог для юрлиц, отчет о льготах

UNREAD_POST Al Shurshun » 23 ноя 2011, 00:11

Уважаемый коллега, vins !

По поводу письменного обращения руководителя аппарата министерства к территориалам можно лишь сказать "Брависимо" !
Кто не получал разрешений, тот не знает, что это основной "дополнительный" (извините за каламбур) источник доходов.
:ga-ze-ta; "Принеси бумажку... Подтверди бумажку. Получи бумажку".
Но, в ближайшем будущем "живые позавидуют мертвым" - индивидуальный негосударственный экологический аудит - это будет еще та дубина

С уважением
Жизнь коротка, а глупость - безгранична

Готовое изделие в виде паровоза обработать лобзиком до формы самолета
Аватар пользователя
Al Shurshun
 
Сообщений: 3069
Зарегистрирован: 13 май 2011, 22:22
Благодарил (а): 634 раз.
Поблагодарили: 1384 раз.

UNREAD_POST Печкин » 23 ноя 2011, 00:13

vins писал(а):
Лист Мінприроди від 09.10.2011 № 19195/07/10-11 до своїх територіальних підрозділів

Вид порушення
Додаткова вимога розроблення технічних паспортів відходів на всі види відходів, в т.ч. відходи предметів споживання, або побутові відходи, або відходи, які передаються в повному обсязі на утилізацію або знешкодження

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 01.08.1999 № 2034 “Про затвердження Порядку ведення державного обліку та паспортизації відходів” (далі - Постанова) паспортизація відходів - процес послідовного збирання, узагальнення та зберігання відомостей про кожний конкретний вид відходів, їх походження, технічні, фізико-хімічні, технологічні, екологічні, санітарні, економічні та інші показники, методи їх вимірювання і контролю, а також про технології їх збирання, перевезення, зберігання, оброблення, утилізації, видалення, знешкодження і захоронення.
Згідно з пунктом 9 згаданої Постанови паспортизація відходів ведеться підприємствами з метою їх вичерпної ідентифікації та визначення оптимальних шляхів поводження з ними. Тобто паспорти відходів доцільно розробляти на відходи, для яких не знайдено оптимальні шляхи утилізації або видалення. Щодо відходів, які приймаються спеціалізованими підприємствами на утилізацію або знешкодження, або твердих побутових відходів, то шляхи поводження з ними вже визначені.
Просимо керівників територіальних підрозділів Мінприроди звернути увагу на проведення дозвільних процедур та вжити відповідних заходів щодо попередження зазначених правопорушень.

Заступник Міністра –керівник апарату
Д. Мормуль


Добрый вечер.
Давно пора паспортизировать бытовые отходы :)
живу на Бухфоруме
Аватар пользователя
Печкин
 
Сообщений: 6649
Зарегистрирован: 18 ноя 2010, 13:03
Благодарил (а): 73 раз.
Поблагодарили: 2891 раз.

UNREAD_POST Al Shurshun » 23 ноя 2011, 00:28

Увадаемые коллеги !

Поставновление 2034 оно же от 99 года и соответствует
Стаття 26. Державний облік і паспортизація відходів
Державному обліку та паспортизації підлягають в обов'язковому порядку всі відходи, що утворюються на території України і на які поширюється дія цього Закону

А ведь в законеоб отходах еще имеет место
Стаття 27. Ведення реєстру об'єктів утворення, оброблення та утилізації відходів
З метою забезпечення збирання, оброблення, збереження та аналізу інформації про об'єкти утворення, оброблення та утилізації відходів ведеться їх реєстр, в якому визначаються номенклатура, обсяги утворення, кількісні та якісні характеристики відходів, інформація про поводження з ними та заходи щодо зменшення обсягів утворення відходів і рівня їх небезпеки.
Реєстр об'єктів утворення, оброблення та утилізації відходів ведеться на підставі звітних даних виробників відходів, відомостей спеціально
уповноважених органів виконавчої влади у сфері поводження з відходами.
Порядок ведення реєстру об'єктів утворення, оброблення та утилізації відходів визначається Кабінетом Міністрів України.

:ga-ze-ta; Множественное число уповноважених выделено специально ибо же 14.1.223 НКУ единственное число, за какое все и ухватились в своем арбитраже. :a_g_a:

С уважением
Жизнь коротка, а глупость - безгранична

Готовое изделие в виде паровоза обработать лобзиком до формы самолета
Аватар пользователя
Al Shurshun
 
Сообщений: 3069
Зарегистрирован: 13 май 2011, 22:22
Благодарил (а): 634 раз.
Поблагодарили: 1384 раз.

UNREAD_POST Печкин » 23 ноя 2011, 09:31

На сьогодні на державному рівні не затверджений перелік (класифікатор) відходів із встановленими класами небезпеки, але в окремих регіонах використовуються такі локальні переліки в межах функціонування регіональних систем управління відходами.

Відповідно до пункту “в” статті 17 Закону України “Про відходи” суб'єкти господарської діяльності у сфері поводження з відходами зобов'язані визначати склад і властивості відходів, що утворюються, а також за погодженням із спеціально уповноваженими органами виконавчої влади з питань охорони навколишнього природного середовища ступінь їх небезпечності для навколишнього природного середовища та здоров'я людини.

Клас небезпеки відходів визначається відповідно до ДСанПіН 2.2.7.029-99 "Гігієнічні вимоги поводження з промисловими відходами та визначення їх класу небезпеки для здоров'я населення" (розділ 5), затверджується органами МОЗ за погодженням з територіальними органами Мінприроди.

Інформація щодо класів небезпеки окремих видів відходів міститься у виданих дозвільних документах у сфері поводження з відходами, зокрема дозволах на розміщення відходів та лімітах на утворення та розміщення відходів.
живу на Бухфоруме
Аватар пользователя
Печкин
 
Сообщений: 6649
Зарегистрирован: 18 ноя 2010, 13:03
Благодарил (а): 73 раз.
Поблагодарили: 2891 раз.

UNREAD_POST налоговик » 23 ноя 2011, 13:47

по просьбе Woodman (http://buhforum.com/viewtopic.php?p=21645#p21645)

материал из "Налоги и бухгалтерский учёт" № 87

Эконалог с бытовых отходов: первая позитивная судебная практика
Налоговый спор предприятия в суде

Суть спора

Предмет спора в рассматриваемом деле сводится к знакомому, а для многих, к сожалению, успевшему за последние месяцы стать наболевшим, вопросу: «Является ли плательщиком экологического налога предприятие, в деятельности которого образовывается бытовой мусор?».

Напомним, вступление в силу Налогового кодекса Украины, сопровождавшееся внесением весьма незначительных изменений в Закон Украины «Об отходах» от 05.03.98 г. № 187/98-ВР, казалось бы, подхода к решению вопроса о взимании налоговых платежей за их размещение затронуть не должно было. И в первые месяцы действия НКУ все из этого и исходили. Первым тревожным сигналом стала консультация Единой базы налоговых знаний, выводы которой в последующем были подкреплены письмом ГНАУ от 06.05.2011 г. № 12789/7/15-0817 («Налоги и бухгалтерский учет», 2011, № 55). Как свидетельствовал текст письма, налоговые органы будут исходить из того, что НКУ изменил подход к плате за отходы и «начиная с 01.01.2011 г. у предприятия объектом и базой ежеквартального налогообложения выступают отходы (включая отходы производства и бытовые отходы), которые временно размещаются (хранятся), в том числе на конец отчетного квартала, на собственной территории предприятия (до их передачи на утилизацию либо размещение другому субъекту хозяйствования)». Иными словами, плательщиками эконалога фактически становится любой субъект хозяйствования, в деятельности которого образуются отходы. Исключение, с учетом прямой нормы НКУ (п. 240.5), сделано лишь для специализированных предприятий, занимающихся заготовкой вторсырья.

Такие выводы, скажем прямо, привели в некоторое замешательство многих бухгалтеров, оказавшихся перед дилеммой: подавать экологическую отчетность, декларируя в ней какие-то минимальные обязательства, или готовиться к обжалованию налогового уведомления-решения на сумму незадекларированного экологического налога с применением соответствующих штрафных санкций.

Налогоплательщик — истец по делу выбрал для себя другой путь: он обратился к налоговому органу с запросом о предоставлении консультации, в котором просил дать ответ, является ли он, как субъект хозяйствования, в деятельности которого образовываются бытовые отходы, плательщиком экологического налога. Ответ на запрос был ожидаемым: по мнению налогового органа, такой субъект хозяйствования должен уплачивать экологический налог, даже если отходы по договору со специализированной организацией регулярно вывозятся с территории предприятия. Дальнейшие действия налогоплательщика — обращение в окружной административный суд с требованием признать предоставленную ему индивидуальную налоговую консультацию недействительной.

Позиция налоговых органов

Налоговые органы период пребывания мусора на территории предприятия от момента образования и до момента вывоза (сколь недолгим он бы ни был) квалифицируют как временное размещение отходов. Ссылаются они при этом на то, что НКУ дал собственное определение термина «размещение отходов». На сегодня из многочисленных консультаций в ЕБНЗ под кодом 300.01, а также писем ГНАУ от 06.05.2011 г. № 12789/7/15-0817 («Налоги и бухгалтерский учет», 2011, № 55), от 17.05.2011 г. № 9126/6/15-0816 и от 01.07.2011 г. № 17870/7/15-0817 («Налоги и бухгалтерский учет», 2011, № 59), от 26.08.2011 г. № 23116/7/15-2117 и от 07.09.2011 г. № 24090/7/152117 («Налоги и бухгалтерский учет», 2011, № 82), официальное мнение налоговиков по поводу уплаты эконалога за отходы можно сформулировать так:

1) места для временного хранения отходов на территории субъектов хозяйствования приравниваются к специально отведенным местам или объектам, о которых упоминается в п.п. 14.1.223 НКУ, а под «временным размещением (хранением) отходов в течение отчетного квартала» понимают «календарные даты налогового (отчетного) периода (квартала)», т. е. любой период времени внутри квартала;

2) тот факт, что субъект хозяйствования по договору со специализированным предприятием на вывоз отходов передает все образовавшиеся в его деятельности отходы (в том числе бытовые), роли не играет и от уплаты эконалога не освобождает.

Вполне ожидаемо, что налоговые консультации на местах предоставляются в том же ключе.

Решение дела судом

Обычно мы стараемся не ориентировать наших читателей на позицию суда первой инстанции, поскольку нельзя исключать того, что суды апелляционной и кассационной инстанций не согласятся со сделанными им выводами. Однако в данном случае мы все же решили отклониться от правила: ситуация с уплатой эконалога за бытовой мусор складывается таким образом, что точку в дискуссии, похоже, должна будет поставить именно судебная практика.

Итак, суд удовлетворил требования налогоплательщика и признал налоговую консультацию, ставшую предметом спора, недействительной, указав на то, что субъект хозяйствования, который не размещает отходы в специально отведенных местах и не имеет разрешения на использование таких мест, не является плательщиком экологического налога. При этом суд подчеркнул, что вынесенное судебное решение является основанием для предоставления новой налоговой консультации уже с учетом выводов суда.

Вынуждены констатировать: публикуемое судебное решение не лишено недостатков в формулировках своей мотивировочной части. Но на общий (и самый главный) вывод данного дела это не влияет.

Мнение редакции

Свою позицию по вопросу уплаты эконалога за бытовой мусор мы подробно изложили в тематическом номере («Налоги и бухгалтерский учет», 2011, № 82), отдельно в нем остановившись на раскрытии тех аргументов, которые налогоплательщики могут противопоставить налоговым органам:

1) размещением отходов является неразрывная последовательность из двух операций: хранения и захоронения отходов; размещать отходы могут специализированные предприятия, деятельность которых специально направлена на обращение с отходами, а также те субъекты хозяйствования, которым в установленном порядке отведены места для размещения отходов;

2) временное хранение отходов до их передачи специализированным предприятиям размещением отходов не считается; места такого временного хранения не относятся к специально отведенным местам или объектам;

3) наличие у субъекта хозяйствования договора со специализированным предприятием на вывоз отходов (в том числе бытовых и опасных) означает, что у такого субъекта не возникает налогового обязательства по экологическому налогу за размещение отходов.

Данные выводы поддержаны Минприроды в его письмах от 04.08.2011 г. № 14364/07/10-11 (см. «Налоги и бухгалтерский учет», 2011, № 82, с. 47) и от 05.09.2011 г. № 16687/07/10-11, а также Минрегионстроем в письме от 04.08.2011 г. № 7/12-8463 (см. «Налоги и бухгалтерский учет», 2011, № 82, с. 48).

Надеемся, публикуемое нами сегодня решение станет предвестником положительного для субъектов хозяйствования разрешения вопроса о том, кто же является плательщиком эконалога за бытовой мусор.

Елена Уварова, юрист

За это сообщение автора налоговик поблагодарил:
Demerji
Аватар пользователя
налоговик
 
Сообщений: 5778
Зарегистрирован: 20 ноя 2010, 23:29
Благодарил (а): 835 раз.
Поблагодарили: 2641 раз.

UNREAD_POST Al Shurshun » 24 ноя 2011, 00:32

Уважаемый коллега, налоговик !

С нашего минприроды можно получить массу удовольствия :
:ga-ze-ta; с одной стороны
Данные выводы поддержаны Минприроды в его письмах от 04.08.2011 г. № 14364/07/10-11 (см. «Налоги и бухгалтерский учет», 2011, № 82, с. 47) и от 05.09.2011 г. № 16687/07/10-11, а также Минрегионстроем в письме от 04.08.2011 г. № 7/12-8463 (см. «Налоги и бухгалтерский учет», 2011, № 82, с. 48).

:ga-ze-ta; с другой
Информация от минприроды http://ua-energy.org/post/13752
Очільник Мінекології нагадав, що в поточному році держбюджетом було передбачено видатків з державного природоохоронного фонду на суму 320 млн. грн., однак, за рахунок продуктивної роботи податкової служби та екологічної інспекції держава додатково отримала 300 млн. грн. (надходження екологічного податку), які були спрямовані на природоохоронні заходи.

Так когда они (мы) лукавим ? :a_g_a:

С уважением
Жизнь коротка, а глупость - безгранична

Готовое изделие в виде паровоза обработать лобзиком до формы самолета
Аватар пользователя
Al Shurshun
 
Сообщений: 3069
Зарегистрирован: 13 май 2011, 22:22
Благодарил (а): 634 раз.
Поблагодарили: 1384 раз.

UNREAD_POST Olesya-lisa » 24 ноя 2011, 17:32

Al Shurshun писал(а):
Надеюсь, что информация будет полезной.

С уважением

БУДЕТ ОЧЕНЬ-ОЧЕНЬ ПОЛЕЗНОЙ, ЕСЛИ ЗНАТЬ, ЧТО ИСКАТЬ ;)
С ЭТИМИ КОТЛАМИ ГАЗОВЫМИ Х... РАЗБЕРЕШЬСЯ, ГОЛОВУ СЛОМАТЬ МОЖНО.
Olesya-lisa
 
Сообщений: 86
Зарегистрирован: 26 май 2011, 16:50
Благодарил (а): 55 раз.
Поблагодарили: 5 раз.

UNREAD_POST santer » 24 ноя 2011, 18:41

Вельмишановне товариство!
Допоможіть,будь-ласка,з порадою.У юридичної особи-платника єдиного податку є договір оренди земельної ділянки,на якій розташовано торгівельно-зупиночний комплекс загальною площею 100кв.м(для торгівельної діяльності використовується 35кв.м).Централізованого газо-,водопостачання та водовідведення немає.Кількість працюючих-2 особи.Дві урни для побутового сміття.За юридичною адресою(двокімнатне помешкання в багатоквартирному будинку в тому ж таки районі міста,не виведене з житлового фонду)наявний діючий договір з вивезення ТБО.Кількість прописаних-2 особи.У помешканні постійно ніхто не проживає.Є приказ по фірмі,за яким співробітникі зобов`язані не смітити на робочому місці,щоденно забирати ТБО додому та здавати макулатуру. :a_g_a:
А тепер"уніманіє,вапрос":
1.Чи повинна вищезгадана юридична особа заключати окремий договір на вивезення ТБО з торговельно-зупиночного комплексу,якщо ніяких інших об`єктів не має?
2.Чи є вищезгадана юридична особа платником"екологічного податку"і якщо є,то за якою формулою його обчислювати? :ga-ze-ta;
Щиро вдячний за допомогу,
завжди Ваш santer.
Последний раз редактировалось santer 30 ноя 2011, 15:04, всего редактировалось 2 раз(а).
NE VSEREMOS`!
Аватар пользователя
santer
 
Сообщений: 1
Зарегистрирован: 24 ноя 2011, 13:26
Благодарил (а): 4 раз.
Поблагодарили: 0 раз.

UNREAD_POST vins » 24 ноя 2011, 19:10

Olesya-lisa писал(а):С ЭТИМИ КОТЛАМИ ГАЗОВЫМИ Х... РАЗБЕРЕШЬСЯ, ГОЛОВУ СЛОМАТЬ МОЖНО.


100%
Но вот нашел для Вас статейку
ГАЗОВЫЙ КОТЕЛ: ЭКОНАЛОГ И РАЗРЕШЕНИЕ НА ЭКСПЛУАТАЦИЮ


Газовый котел отопления относится к cтационарным источникам загрязнения атмосферы.
Эконалог
Сначала несколько слов об экологическом налоге, связанном с эксплуатацией автономных систем отопления (котлов). Как разъяснила ГНАУ в Единой базе налоговых знаний, в случае использования автономных систем отопления (котлов) у собственников административных, торговых, складских и других зданий и сооружений возникает объект обложения эконалогом — объем загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферный воздух при сгорании топлива (газа, мазута и т. д.). Соответственно лица, использующие автономные системы отопления, являются плательщиками эконалога независимо от того, получено ими разрешение на выбросы загрязняющих веществ в атмосферу стационарными источниками загрязнения или нет. При этом исходные данные для расчета размера эконалога субъект хозяйствования может брать из:
— разрешения на эксплуатацию
(если оно получено)
или
паспорта на отопительный прибор, где указывается количество использованного газа за период.

Разрешение на эксплуатацию
В соответствии с ч. 5 ст. 11 Закона об атмосферном воздухе для использования стационарного источника загрязнения атмосферного воздуха в хозяйственной деятельности субъекты хозяйствования должны получить разрешение на выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационарными источниками.
Должен ли субъект хозяйствования получать разрешение на выбросы загрязняющих веществ бытовым газовым котлом?
Однозначный ответ на этот вопрос в нормативно-правовых актах не содержится. Государственные инспекторы по охране окружающей природной среды, ссылаясь на нормы ст. 11 Закона об атмосферном воздухе, считают, что субъекты хозяйствования, использующие стационарный источник загрязнения (в нашем случае — бытовой газовый котел), должны получать такое разрешение, мотивируя тем, что «выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационарными источниками могут осуществляться после получения разрешения».
Но! Мы с такой позицией инспекторов по охране окружающей природной среды не согласны, поскольку считаем, что не на каждый бытовой газовый котел, используемый субъектом хозяйствования, следует получать такое разрешение.
Необходимость в получении разрешения возникает в случае, если:
котел входит в Перечень № 317. Такой Перечень разработан по требованию Кабмина для разработки нормативов предельно допустимых выбросов загрязняющих веществ, подлежащих регулированию согласно ч. 1 ст. 11 Закона об атмосферном воздухе.
Итак, по нашему мнению, если бытовой газовый котел не попадает в этот Перечень, то получать разрешение не нужно. А какие котлы попадают в Перечень? Это те котлы, мощность которых превышает 50 МВт, а, как правило, даже в многоквартирных домах до 5 этажей — не превышает;
— выбросы загрязняющих веществ, осуществленные таким объектом, содержатся в Перечне загрязняющих веществ и пороговых значений потенциальных выбросов, по которым осуществляется государственный учет, приведенном в приложении 1 к Инструкции № 177, и превышают пороговые значения, указанные в этом Перечне. Если выбросы, осуществляемые стационарным источником загрязнения, не попали в этот Перечень или размер таких выбросов не превышает пороговые значения, то такой стационарный источник не подлежит государственной регистрации, т. е. для его эксплуатации получать разрешение на выбросы в атмосферный воздух не нужно. Установить, какие именно выбросы осуществляет ваш котел, и их размер можно с помощью паспорта на отопительный прибор.
Наше мнение подтверждают и суды. Так, в постановлении Винницкого окружного административного суда от 17.06.2009 г. по делу № 2-а-2127/09/0270 сделан вывод о том, что требования Государственной экологической инспекции по поводу получения разрешения для бытового газового котла являются необоснованными. Суд аргументирует свою позицию тем, что из анализа нормативно-правовых актов (Перечня № 317 и Инструкции № 177), которыми устанавливается получение разрешений, следует, что «...ни по мощности бытовых тепловых котлов, ни по их целевому использованию, а также по количеству вредных выбросов в атмосферный воздух проверенные у истца стационарные источники не подпадают под регулирование, определенное требованиями ст. 11 Закона об атмосферном воздухе и принятыми для их реализации нормативно-
правовыми актами».
Но! При этом следует обратить внимание, что вывод суда правомерен только тогда, когда мощность бытового газового котла не превышает 50 МВт, а размер выбросов не превышает пороговые значения. Если хотя бы один из этих критериев превышен, субъект хозяйствования обязательно должен получить разрешение.

А если разрешение все-таки нужно...
Разрешение на выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационарными источниками является документом, дающим право использовать природные ресурсы.
Такое разрешение выдается субъекту хозяйствования — собственнику стационарного источника выбросов, с которого поступают в атмосферный воздух загрязняющие вещества либо их смеси (п. 2 Порядка № 302).
При этом согласно п. 1.9 Инструкции № 108 под субъектом хозяйствования, который должен получить разрешение, понимают физическое или юридическое лицо, которое управляет или контролирует оборудование, в том числе лицо, которому согласно законодательству переданы права владеть и пользоваться оборудованием, а также обеспечивать его техническое функционирование.
Из этого можно сделать вывод, что в случае передачи в аренду стационарного источника загрязнения разрешение на выбросы должен получить арендатор такого источника загрязнения.
Механизм получения разрешений на выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационарными источниками регламентирован Порядком № 302. В соответствии с п. 4 этого Порядка для получения разрешения субъект хозяйствования должен:
— оформить заявление;
— подготовить документы, в которых обосновываются объемы выбросов загрязняющих веществ.
Эти документы согласно п. 1.3 Инструкции № 108 являются неотъемлемой частью заявления на получение разрешения на выбросы, и именно они подаются вместе с ним в органы Минприроды;
— провести инвентаризацию стационарных источников выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух, видов и объемов выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационарными источниками, пылегазоочистного оборудования;
— провести оценку воздействия выбросов загрязняющих веществ на состояние атмосферного воздуха на границе санитарно-защитной зоны;
— разработать планы мероприятий по: достижению установленных нормативов предельно допустимых выбросов для наиболее распространенных и опасных загрязняющих веществ; охране атмосферного воздуха на случай возникновения чрезвычайных ситуаций техногенного и природного характера; ликвидации причин и последствий загрязнения атмосферного воздуха; окончательному прекращению деятельности, связанной с выбросами загрязняющих веществ в атмосферный воздух, и приведению места
деятельности в удовлетворительное состояние; предотвращению превышения установленных нормативов предельно допустимых выбросов в процессе производства; осуществлению контроля за соблюдением установленных нормативов предельно допустимых выбросов загрязняющих веществ и условий разрешения на выбросы;
— обосновать размеры нормативных санитарно-защитных зон, провести оценку расходов, связанных с реализацией мероприятий по их созданию;
— провести оценку и анализ расходов, связанных с реализацией запланированных мероприятий по предотвращению загрязнения атмосферного воздуха;
— подготовить информацию о получении разрешения для ознакомления с ней общественности и разместить в местных печатных СМИ сообщение о намерении получить разрешение с указанием адреса местной госадминистрации, в которую могут направляться замечания общественных организаций и отдельных граждан (п. 5 Порядка № 302).
Также для получения разрешения субъект хозяйствования должен подать в территориальный орган Минприроды и учреждение государственной санитарно-эпидемиологической службы в письменной и в электронной формах заявление и пакет документов, подготовленных в соответствии с Инструкцией № 108, в которых обосновываются объемы выбросов загрязняющих веществ.
Подготовить документы, обосновывающие объемы выбросов загрязняющих веществ, субъект хозяйствования может самостоятельно или путем привлечения специализированных предприятий (ст. 11 Закона об атмосферном воздухе, ч. 2 п. 4. Порядка № 302). Перечень учреждений, организаций и заведений, имеющих право на разработку таких документов, определен специально уполномоченным центральным органом исполнительной власти по вопросам экологии и природных ресурсов
(он размещен на официальном сайте Минприроды: http://www.menr.gov.ua).
... следует обратить внимание, что в соответствии со ст. 4 Закона о разрешительной системе срок действия документа разрешительного характера или неограниченность срока действия такого документа должен устанавливаться также исключительно законом. А поскольку срок действия разрешения на выбросы установлен подзаконным актом (п. 3 Порядка № 302), а не законом, то правомерность выдачи разрешения с установленным сроком — под большим вопросом. Кроме того, Госкомпредпринимательства в письме от 11.10.2010 г. № 12836, разъясняя аналогичный вопрос об установлении срока действия разрешения на размещение наружной рекламы, пришел к выводу: если законом не установлен срок действия документа разрешительного характера, то такой документ выдается бессрочно, а следовательно, оснований для продления срока его действия нет. Если применить логику этого письма к нашему случаю, то можно утверждать, что разрешение на выбросы должно выдаваться бессрочно.
В то же время совсем не факт, что территориальные органы Минприроды будут руководствоваться нормами Закона о разрешительной системе, а не нормами Порядка № 302. Поэтому приведенная информация пригодится прежде всего тогда, когда по поводу выдачи разрешения возникнут споры.
Кроме того, хотя разрешение является документом разрешительного характера, воспользоваться принципом молчаливого согласия, установленным в п. 4 ст. 4 Закона о разрешительной системе для эксплуатации стационарного источника загрязнения, субъект хозяйствования, подавший все документы для получения разрешения на выбросы
и не получивший такого разрешения, не может. Это обусловлено тем, что на деятельность, связанную с образованием выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационарными источниками, не распространяется действие п. 4 ст. 4 Закона о разрешительной системе, так как она названа в п. 48 Перечня № 72.

Разрешение для котельной: нюансы
Порядок получения разрешений на осуществление выбросов котельными Минприроды изложило в письме от 30.01.2007 г. № 842/10/2-8. В этом письме говорится о том, что котельные (тепловые станции, имеющие одну или несколько тепловых установок, потребляющих органическое топливо и производящих тепловую энергию), для которых разрабатываются документы, в которых обосновываются объемы выбросов, для получения разрешения необходимо разделить, как и все стационарные источники загрязнения, на три группы:
первая группа — котельные, в составе которых имеется технологическое оборудование (котлоагрегат, газотурбинная установка, установка комбинированного цикла и т. п.), предназначенное для выработки тепловой, механической энергии, в том числе и когенерационные установки, путем превращения химической энергии топлива, общая суммарная мощность которого превышает 50 МВт. Состав документов предусмотрен разд. 2 Инструкции № 108;
вторая группа — котельные, общая суммарная мощность которых не превышает 50 МВт и которые взяты на государственный учет. Состав документов предусмотрен разд. 2 Инструкции № 108, за исключением пп. 2.11, 2.15. Для этих котельных самые лучшие доступные технологии и методы управления не разрабатываются, а с целью реализации требований по сокращению выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух разрабатываются и внедряются меры, предусмотренные в типовых проектах;
третья группа — котельные, общая суммарная мощность которых не превышает 50 МВт и которые не взяты на государственный учет. Состав документов предусмотрен разд. 2, за исключением пп. 2.3.1 — 2.3.5, 2.7.2, пп. 2.8, 2.10, 2.11, 2.14 — 2.16 Инструкции № 108.
Теперь вы все знаете о разрешении на эксплуатацию газовых котлов отопления и эконалоге, связанном с их эксплуатацией.

Сергей Децюра, Виктория Петрушина
"Строительная бухгалтерия" № 14 за 2011, с. 41

За это сообщение автора vins поблагодарили: 2
Al Shurshun, Olesya-lisa
Аватар пользователя
vins
 
Сообщений: 6654
Зарегистрирован: 27 дек 2010, 12:38
Благодарил (а): 2704 раз.
Поблагодарили: 2906 раз.

UNREAD_POST налоговик » 25 ноя 2011, 08:53

На предприятии временно хранятся люминесцентные лампы и другие отходы до утилизации. Нужно ли применять коэффициент при расчете экологического налога?

Да, ставка налога увеличивается в 3 раза.

Екатерина КАЛИНИЧЕНКО, главный государственный налоговый инспектор-ревизор управления налогообложения юридических лиц ГНА в Киевской области
"Налоговый банковский таможенный консультант" № 45-46 за 2011, с. 13
Аватар пользователя
налоговик
 
Сообщений: 5778
Зарегистрирован: 20 ноя 2010, 23:29
Благодарил (а): 835 раз.
Поблагодарили: 2641 раз.

UNREAD_POST Тим55Том » 25 ноя 2011, 17:47

santer писал(а):Вельмишановне товариство!
Допоможіть,будь-ласка,з порадою.У юридичної особи-платника єдиного податку є договір оренди земельної ділянки,на якій розташовано торгівельно-зупиночний комплекс загальною площею 100кв.м(для торгівельної діяльності використовується 35кв.м).Централізованого газо-,водопостачання та водовідведення немає.Кількість працюючих-2 особи.Дві урни для побутового сміття.За юридичною адресою(двокімнатне помешкання в багатоквартирному будинку в тому ж таки районі міста,не виведене з житлового фонду)наявний діючий договір з вивезення ТБО.Кількість прописаних-2 особи.У помешканні постійно ніхто не проживає.Є приказ по фірмі,за яким співробітникі зобов`язані не смітити на робочому місці,щоденно забирати ТБО додому та сдавати макулатуру. :a_g_a:
А тепер"уніманіє,вапрос":
1.Чи повинна вищезгадана юридична особа заключати окремий договір на вивезення ТБО з торговельно-зупиночного комплексу,якщо ніяких інших об`єктів не має?
2.Чи є вищезгадана юридична особа платником"екологічного податку"і якщо є,то за якою формулою його обчислювати? :ga-ze-ta;
Щиро вдячний за допомогу,
завжди Ваш santer.


Вам необходимо заключить договор на вывоз и захоронение отходов ТБО с коммунальным предприятием от имени предпринимателя, ( там расценки и нормы другие).
Если в договоре укажете, что пользуетесь контейнерами для сбора ТБО коммунальными (т.е. выбрасываете мусор "через каждый час" в коммунальный контейнер со своих урн, то эконалог Вам платить не надо.

За это сообщение автора Тим55Том поблагодарил:
santer
Тим55Том
 
Сообщений: 12
Зарегистрирован: 24 окт 2011, 11:28
Благодарил (а): 1 раз.
Поблагодарили: 5 раз.

UNREAD_POST vins » 25 ноя 2011, 17:58

Тим55Том писал(а):Если в договоре укажете, что пользуетесь контейнерами для сбора ТБО коммунальными (т.е. выбрасываете мусор "через каждый час" в коммунальный контейнер со своих урн, то эконалог Вам платить не надо.


Откуда такая информация?
Аватар пользователя
vins
 
Сообщений: 6654
Зарегистрирован: 27 дек 2010, 12:38
Благодарил (а): 2704 раз.
Поблагодарили: 2906 раз.

UNREAD_POST Olesya-lisa » 28 ноя 2011, 11:06

Уважаемые, мужчины-аналитики!

Не сочтите за "нахабство", но не могли бы Вы подсказать, какие показатели из тех.паспорта на котел необходимо брать, чтобы выяснить что, и в каких объемах "засоряет" наш воздух?!
прилагаю файл с копией тех.характеристик котла "Богдан-42".
Буду очень признательна за помощь!
Помогите разобраться наконец-то с этим эконалогом!
Газ.котел.xls
Olesya-lisa
 
Сообщений: 86
Зарегистрирован: 26 май 2011, 16:50
Благодарил (а): 55 раз.
Поблагодарили: 5 раз.

UNREAD_POST Olesya-lisa » 28 ноя 2011, 13:35

... Наверное, с вопросом по эконалогу надо "приставать" к Вам, дорогие мужчины, ближе к 9.02.12, когда это будет настолько актуально :D , а сейчас, я смотрю, все обсуждают "упрощенку", я сама такая! ;)
Olesya-lisa
 
Сообщений: 86
Зарегистрирован: 26 май 2011, 16:50
Благодарил (а): 55 раз.
Поблагодарили: 5 раз.

UNREAD_POST prostoya » 28 ноя 2011, 16:31

Olesya-lisa , я с Вами))
Перечитала темку , голова квадратная.
За 1 й квартал не подавала отчет, за 2й ерунду какую-то показала на 11 грн., за 3й писала письмо, бред короче.
Теперь ломаю голову:
1. Как считать выбросы по газ. котлу?? По примерам в темке: 1,06 грн. или 2900 грн.
2. Еще вопросик по воде: я плачу горводоканалу за воду и стоки. Как рассчитывать налог?
prostoya
 
Сообщений: 18
Зарегистрирован: 18 окт 2011, 11:09
Благодарил (а): 3 раз.
Поблагодарили: 1 раз.

Пред.След.

  • Похожие темы
    Ответов
    Просмотров
    Последнее сообщение

Вернуться в ПРОЧИЕ НАЛОГИ (СБОРЫ)

Кто сейчас на форуме

Зарегистрированные пользователи: Ads, Gb, MR, Ya