Рекламу показываем только НЕзарегистрированным пользователям. Войдите или зарегистрируйтесь на Бухфоруме
    .

Эконалог ("грязный" сбор): порядок уплаты

Путеводитель по разделу. Торговые патенты, земельный налог, спецводопользование, ресурсные платежи, единый налог для юрлиц, отчет о льготах

UNREAD_POST vins » 23 мар 2012, 06:17

Al Shurshun писал(а):Уважаемая коллега, Подгорная !
Подгорная писал(а):Здравствуйте, согласно ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА СЛУЖБА УКРАЇНИ ЛИСТ від 13.03.2012 р. №7224/7/15-2117 СДПІ по роботі з ВПП мы должны я поняла сдавать по 2 додатка в одном я показываю объемы не разделяя, в другом разделяя на проценты, при этом Декларация и додатки в моей налоговой сказали остаются теми же. Прошу Вас объясните мне как это может выглядеть и как узнать по дод.1 и 4 сколько отходов израсходовано должно быть до 13.01.2012 и после, спасибо.
Если Вам не затруднит, "вывесьте" текст указанного письма, а то, что-то торможу с
мы должны я поняла сдавать по 2 додатка в одном я показываю объемы не разделяя, в другом разделяя на проценты

Иначе имеем проблемы с предметом беседы :a_g_a:

С уважением


Доброе утро :)
Вот оно письмо
ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА СЛУЖБА УКРАЇНИ
від 13.03.2012 р. N 7224/7/15-2117Державні податкові служби в Автономній Республіці Крим, областях, мм. Києві та Севастополі

СДПІ по роботі з ВПП


Про особливості адміністрування екологічного податку у 2012 році


Державна податкова служба України повідомляє, що пунктом 27 статті 4 Закону України від 22 грудня 2011 року № 4282-VІ „Про Державний бюджет України на 2012 рік” (далі – Закон № 2154-VІ) визначено, що 30 відсотків екологічного податку (крім екологічного податку, що справляється за утворення радіоактивних відходів (включаючи вже накопичені) та/або тимчасове зберігання радіоактивних відходів їх виробниками понад установлений особливими умовами ліцензії строк) є джерелами формування спеціального фонду Державного бюджету України на 2012 рік.
Екологічний податок, що справляється за утворення радіоактивних відходів (включаючи вже накопичені) та/або тимчасове зберігання радіоактивних відходів їх виробниками понад установлений особливими умовами ліцензії строк у повному обсязі надходять до спеціального фонду Державного бюджету України (п. 24 ст. 4 Закон № 2154-VІ).
Згідно з пунктом 51 розділу VI Бюджетного кодексу України від 8 липня 2010 року № 2456-VI із доповненнями, внесеними Законом України від 23 грудня 2010 року № 2856-VI екологічний податок (крім податку, що справляється за утворення радіоактивних відходів (включаючи вже накопичені) та/або тимчасове зберігання радіоактивних відходів їх виробниками понад установлений особливими умовами ліцензії строк) зараховується, зокрема, у 2012 році до спеціального фонду місцевих бюджетів в розмірі 70 відсотків, у тому числі: до сільських, селищних, міських бюджетів - 50 відсотків, обласних бюджетів та бюджету Автономної Республіки Крим - 20 відсотків, бюджетів міст Києва та Севастополя - 70 відсотків;
За податковими зобов’язаннями з екологічного податку, що виникли, зокрема з 1 січня до 31 грудня 2012 року включно ставки податку становлять 50 відсотків від ставок, передбачених статтями 243-246 Кодексу (пункт 2 підрозділу 5 розділу XX „Перехідні положення” Кодексу).
Згідно зі статтею 250 Кодексу базовий податковий (звітний) період по екологічному податку дорівнює календарному кварталу.
Слід зазначити, що пунктами 3-8 розділу І Закону України від 22 грудня 2011 року №4235-VІ „Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо перегляду ставок деяких податків і зборів” (далі - Закон № 4235) ставки екологічного податку збільшено в середньому на 8,9 відсотка.
Звертаємо увагу, що в розділі ІІ „Прикінцеві положення” Закону № 4235 зазначено, що він набирає чинності з 1 січня 2012 року, за винятком окремих змін.
З огляду на приписи статей 94 Конституції України та 4 Указу Президента України від 10.06.97 № 503/97 „Про порядок офіційного оприлюднення нормативно-правових актів та набрання ними чинності” нормативно-правові акти Верховної Ради України і Президента України набирають чинності через десять днів з дня їх офіційного оприлюднення, якщо інше не передбачено самими актами, але не раніше дня їх опублікування в офіційному друкованому виданні.
Закони та інші нормативно-правові акти не мають зворотної дії в часі, крім випадків, коли вони пом’якшують або скасовують відповідальність особи згідно із статтею 58 Конституції України.
Враховуючи викладене, норми Закону № 4235 застосовуються з моменту набрання ним чинності, тобто з дня його офіційного опублікування (13.01.12).
Таким чином, платники екологічного податку за І квартал 2012 року подають до органів податкової служби по кожному об’єкту оподаткування два додатки до Податкової декларації екологічного податку, тобто починаючи з 1 січня по 12 січня ц.р. включно за ставками екологічного податку, які діяли з 1 січня по 12 січня ц.р., а з 13 січня по 31 березня ц.р. включно згідно Закону № 4235. Відповідно при обчисленні податкових зобов’язань по екологічному податку за ІІ, ІІІ та ІV квартали ц.р. застосовуються ставки податку, встановлені Законом № 4235.
Порядок подання Податкової декларації екологічного податку та сплати податкових зобов’язань у 2012 році не змінився.
Платники податку, крім тих, які здійснюють викиди забруднюючих речовин в атмосферу пересувними джерелами забруднення у разі використання ними палива, та податкові агенти складають податкові декларації за формою, затвердженою наказом ДПА України від 24.12.10 №1010 „Про затвердження форми Податкової декларації екологічного податку”, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 12.01.11 за №26/18764 та подають її протягом 40 календарних днів, що настають за останнім календарним днем податкового (звітного) кварталу, до органів державної податкової служби та сплачують податок протягом 10 календарних днів, що настають за останнім днем граничного строку подання податкової декларації, за винятком податкових агентів, які здійснюють ввезення палива на митну територію України і сплачують податок до або в день подання митної декларації:
- за викиди в атмосферне повітря забруднюючих речовин стаціонарними джерелами забруднення, скиди забруднюючих речовин у водні об'єкти, розміщення протягом звітного кварталу відходів у спеціально відведених для цього місцях чи на об'єктах - за місцем розміщення стаціонарних джерел, спеціально відведених для цього місць чи об'єктів;
- за паливо, реалізоване податковими агентами, - за місцем перебування такого податкового агента на податковому обліку в органах державної податкової служби;
- за утворення радіоактивних відходів та тимчасове зберігання радіоактивних відходів понад установлений особливими умовами ліцензії строк - за місцем перебування платника на податковому обліку в органах державної податкової служби.
Отже, граничним терміном подання Податкової декларації екологічного податку за ІV квартал 2011 року є 9 лютого 2012 року, а останнім днем сплати збору – 17 лютого 2012 року; за I квартал 2012 року, відповідно, - 10 травня 2012 року та 18 травня 2012 року; за ІІ квартал п.р. - 9 серпня 2012 року та 17 серпня 2012 року; за ІІІ квартал п.р. - 9 листопада 2012 року та 19 листопада 2012 року; за ІV квартал 2012 року - 11 лютого 2013 року та 19 лютого 2013 року.
До Податкової декларації екологічного податку додаються сім додатків, які є її невід'ємною частиною. У разі відсутності у платника відповідних об'єктів оподаткування відповідні додатки не додаються, а рядки Податкової декларації прокреслюються.
Якщо місце подання податкових декларацій не збігається з місцем перебування на податковому обліку підприємства, установи, організації, громадянина - суб'єкта підприємницької діяльності, яким в установленому порядку видано дозвіл на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами, спеціальне водокористування та розміщення відходів, до органу державної податкової служби, в якому таке підприємство, установа, організація або громадянин - суб'єкт підприємницької діяльності перебуває на обліку, подаються протягом 40 календарних днів, що настають за останнім календарним днем податкового (звітного) періоду, копії відповідних податкових декларацій.
Якщо платник податку з початку звітного року не планує здійснення викидів, скидів забруднюючих речовин, розміщення відходів, утворення радіоактивних відходів протягом звітного року, то такий платник податку повинен повідомити про це відповідний орган державної податкової служби за місцем розташування джерел забруднення та скласти заяву довільної форми про відсутність у нього у звітному році об'єкта обчислення екологічного податку. В іншому разі платник податку зобов'язаний подавати податкові декларації відповідно до вимог Кодексу.
Згідно з пунктом 250.3 статті 250 Кодексу орган виконавчої влади з питань охорони навколишнього природного середовища Автономної Республіки Крим, територіальні органи центрального органу виконавчої влади з питань охорони навколишнього природного середовища до 1 грудня року, що передує звітному, подають до органів державної податкової служби переліки підприємств, установ, організацій, фізичних осіб - підприємців, яким в установленому порядку видано дозволи на викиди, спеціальне водокористування та розміщення відходів, а також направляють інформацію про внесення змін до Переліку до 30 числа місяця, що настає за кварталом, у якому такі зміни відбулися.
Територіальні органи центрального органу виконавчої влади у сфері використання ядерної енергії, забезпечення додержання вимог ядерної та радіаційної безпеки до 1 грудня року, що передує звітному, подають до органів державної податкової служби переліки підприємств, установ, організацій, фізичних осіб - суб'єктів діяльності у сфері використання ядерної енергії, у результаті діяльності яких утворилися, утворюються або можуть утворитися радіоактивні відходи та які тимчасово зберігають такі відходи понад установлений особливими умовами ліцензії строк, а також направляють інформацію про внесення змін до переліку до 30 числа місяця, що настає за кварталом, у якому такі зміни відбулися (пунктом 250.4 статті 250 Кодексу).
Органи державної податкової служби згідно з пунктом 250.12 статті 250 Кодексу залучають за попереднім погодженням працівників органу виконавчої влади з питань охорони навколишнього природного середовища Автономної Республіки Крим та спеціальних підрозділів центрального органу виконавчої влади з питань охорони навколишнього природного середовища для перевірки правильності визначення платниками податку фактичних обсягів викидів стаціонарними джерелами забруднення, скидів та розміщення відходів.
Також, органи державної податкової служби залучають за попереднім погодженням територіальні заклади державної санітарно-епідеміологічної служби та територіальні органи центрального органу виконавчої влади у сфері використання ядерної енергії, забезпечення додержання вимог ядерної та радіаційної безпеки для перевірки правильності визначення платниками фактичних обсягів радіоактивних відходів.


Заступник Голови А.П. Ігнатов
Аватар пользователя
vins
 
Сообщений: 6654
Зарегистрирован: 27 дек 2010, 12:38
Благодарил (а): 2704 раз.
Поблагодарили: 2906 раз.

UNREAD_POST Al Shurshun » 23 мар 2012, 07:40

Уважаемые коллеги !

Письмо закручено лихо.
Однако, весь смысл заворотов состоит в том, что обязательства за 1 квартал следует определить для двух (назовем их субпериодов).
Первый период: 01-12.01.12. Второй: 13.01-31.03.12
Основанием для такого дробления дата вступления в силу закона 4235 (спасибо народным избранникам, :oops: :roll: ну некогда им утруждать какими-то там ставками, которые должны-то были бы в соответствии с НКУ и Бюджетного кодекса вступать с 01.01.14).
Таким образом, для первого перода - ставки НКУ в редакции до 4235, а для второго периода - ставки НКУ в редакции после 4235.
При этом, объект налогообложения определяется исходя из принципа пропорциональности длительности периодов, соответственно: первый прериод - 12/90 процентов, а второй - 78/90 процентов.
Так, что мне представляется все достаточно прозрачным из без письма ДПСов
Или нет ?!

С уважением
P.S. Извините, забыл. Для ставок кроме деления по субпериодам 12/90 (78/90) процентов необходимо в Переходных положениях посмотреть соответствующий годовой понижающий коеффициент, который ГОКовцы "выцарапали" себе на бедность
P.P.S. На сколько я помню, ДПСы ежегодно рассылают письма что-то там об особенностям чего-то там в новом бюджетном году. И о дроблении объекту налоговых обязательств что-то уже писалось и по недрам и по акцизу.
Жизнь коротка, а глупость - безгранична

Готовое изделие в виде паровоза обработать лобзиком до формы самолета
Аватар пользователя
Al Shurshun
 
Сообщений: 3069
Зарегистрирован: 13 май 2011, 22:22
Благодарил (а): 634 раз.
Поблагодарили: 1384 раз.

UNREAD_POST Подгорная » 23 мар 2012, 16:51

Ув.Al Shurshun, Вы так прозрачно написали, что я в обще ничего не поняла, то что я должна сдать за 1 квартал 2 декларации это понятно и то что до 13.01 я не должна делить на проценты, а после должна, так вот как я должна разделить на 70 и 30 процентов начисления по отходам после 13.01.2012г.если в самой декларации не предназначено 2 графы, спасибо
Подгорная
 
Сообщений: 57
Зарегистрирован: 01 сен 2011, 11:55
Благодарил (а): 29 раз.
Поблагодарили: 0 раз.

UNREAD_POST Al Shurshun » 23 мар 2012, 23:32

Уважаемая коллега, Подгорная !
Подгорная писал(а):Ув.Al Shurshun, Вы так прозрачно написали, что я в обще ничего не поняла, то что я должна сдать за 1 квартал 2 декларации это понятно и то что до 13.01 я не должна делить на проценты, а после должна, так вот как я должна разделить на 70 и 30 процентов начисления по отходам после 13.01.2012г.если в самой декларации не предназначено 2 графы, спасибо
К сожалению, Вы не первая на этом форуме, кто воспринял коментарий, как умышленное запутывание. Ну, что же на это могу лишь процитировать старую классику
Как легко Вас запутать, а мне говорили, что Вы опытный маклер ...
Но раз уж взялся предлагаю все рассмотреть на формальном примере.
Вы - субъект хозяйствования, который в 1-м квартале этого года продуцировал 90 тонн выбросов вещества А. Ставка экологического налога в НКУ по состоянию на 01.01.12 составляла 100 единиц денег за одну тонну выбросов вещества А. 13 января вступил в силу закон 4235, в соответствии с которым ставка за выбросы вещества А утверджена в размере 110 единиц денег. При исчислении налоговых обязательств Вы можете воспользоваться нормой
Підрозділ 5. Особливості застосування
ставок акцизного податку та екологічного податку
...
2. За податковими зобов'язаннями з екологічного податку, що виникли:
з 1 січня 2011 року до 31 грудня 2012 року включно ставки податку становлять
50 відсотків від ставок, передбачених статтями 243, 244, 245 і 246 цього Кодексу;
Переходных положений НКУ
Определим размер налоговых обязательств:
для субпериода 01.01-12.01.12 (первое приложение, приложения 1 декларации):
90 тонн/90 дней налогового периода* 12 дней налогового субпериода*100 единиц денег за одну тонну вещества А*50%(п. 2 подразд. 5 разд. ХХ)=600 единиц денег;
для субпериода 12.01-31.03.12 (второе приложение, приложения 1 декларации):
90 тонн/90 дней налогового периода* 78 дней налогового субпериода*110 единиц денег за одну тонну вещества А*50%(п. 2 подразд. 5 разд. ХХ)=4290 единиц денег;
Сумму, я думаю Вы можете посчитать и сами.
Что касается
Про особливості адміністрування екологічного податку у 2012 році писал(а):Згідно з пунктом 51 розділу VI Бюджетного кодексу України від 8 липня 2010 року № 2456-VI із доповненнями, внесеними Законом України від 23 грудня 2010 року № 2856-VI екологічний податок (крім податку, що справляється за утворення радіоактивних відходів (включаючи вже накопичені) та/або тимчасове зберігання радіоактивних відходів їх виробниками понад установлений особливими умовами ліцензії строк) зараховується, зокрема, у 2012 році до спеціального фонду місцевих бюджетів в розмірі 70 відсотків, у тому числі: до сільських, селищних, міських бюджетів - 50 відсотків, обласних бюджетів та бюджету Автономної Республіки Крим - 20 відсотків, бюджетів міст Києва та Севастополя - 70 відсотків;

то предлагаю читать внимательно по губам :ga-ze-ta; "Бюджетного кодексу України".
ДПСы Вас просто извините за феню "развели". Где, кроме, правда, сбора за специальное водопользования плательщикам вменяется в обязанность разделение налоговых обязательств по вертикали бюджетов. Для этого существует Государственное казначейство
Ищите и обрящете :a_g_a:

С уважением
Жизнь коротка, а глупость - безгранична

Готовое изделие в виде паровоза обработать лобзиком до формы самолета

За это сообщение автора Al Shurshun поблагодарил:
Подгорная
Аватар пользователя
Al Shurshun
 
Сообщений: 3069
Зарегистрирован: 13 май 2011, 22:22
Благодарил (а): 634 раз.
Поблагодарили: 1384 раз.

UNREAD_POST Santanataly » 28 мар 2012, 19:41

Приветствую Вас -уважаемые коллеги! На этом сайте я новичок! Подскажите, пожалуйста, обсуждалась ли тема по экосбору на вторичное сырье (продаем бой стекла на стеклотарный завод), т.к. в поиске я ничего не нашла. Заранее благодарю
Пояснительные выражения объясняют тёмные мысли.
Аватар пользователя
Santanataly
 
Сообщений: 51
Зарегистрирован: 28 мар 2012, 19:35
Благодарил (а): 29 раз.
Поблагодарили: 3 раз.

UNREAD_POST Al Shurshun » 28 мар 2012, 21:16

Уважаемая коллега, Santanataly !
Santanataly писал(а):
Приветствую Вас -уважаемые коллеги! На этом сайте я новичок! Подскажите, пожалуйста, обсуждалась ли тема по экосбору на вторичное сырье (продаем бой стекла на стеклотарный завод), т.к. в поиске я ничего не нашла. Заранее благодарю
Для начала знакомимся с :ga-ze-ta; НКУ:
240.5. Не є платниками податку за розміщення відходів у спеціально відведених для цього місцях чи на об'єктах суб'єкти господарювання, які мають ліцензію на збирання і заготівлю відходів як вторинної сировини, провадять статутну діяльність із збирання і заготівлі таких відходів, що розміщуються на власних територіях (об'єктах), та надають послуги у цій сфері.
После этого переходим :ga-ze-ta; к
1. Внести зміну до переліку окремих видів відходів як вторинної сировини, збирання та заготівля яких підлягають ліцензуванню, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28 лютого 2001 р. N 183, виключивши такі позиції:
"Макулатура

Склобій";
"Матеріали текстильні вторинні
Використана металева тара (ящики, фляги, каністри, банки, зокрема алюмінієві банки з-під напоїв, балончики)
Надеюсь, что приведенная информация будет Вам полезной ...
Дерегуляция обернулась эконалогом ...

С уважением
Жизнь коротка, а глупость - безгранична

Готовое изделие в виде паровоза обработать лобзиком до формы самолета
Аватар пользователя
Al Shurshun
 
Сообщений: 3069
Зарегистрирован: 13 май 2011, 22:22
Благодарил (а): 634 раз.
Поблагодарили: 1384 раз.

UNREAD_POST Печкин » 28 мар 2012, 22:33

Добрый вечер!
Al Shurshun дал точную ориентировку.

Добавлю лишь кусочек письма ГНАУ.

від 06.05.2011 р. N 12789/7/15-0817
...
У зв'язку з цим обов'язком платника податку є обчислення, нарахування та сплата до бюджету податку, а також складання податкової звітності у разі наявності факту розміщення відходів, відповідно зберігання (тимчасового розміщення до утилізації чи видалення) протягом звітного кварталу, крім розміщення обсягів та видів (класів) окремих відходів як вторинної сировини, що розміщуються на власних територіях (об'єктах) суб'єктів господарювання, які мають ліцензію на збирання і заготівлю окремих видів відходів як вторинної сировини і провадять статутну діяльність із збирання і заготівлі таких відходів в умовах визначених підпунктом 242.1.3 пункту 242.1 статті 242 Кодексу. Тобто в умовах Кодексу, починаючи з 01.01.2011 року, у підприємства є об'єктом та базою щоквартального оподаткування відходи (в тому числі <...> відходи виробництва: макулатура, металевий брухт (чорний та кольоровий), відходи деревини, поліетилену та поліпропілену, люмінесцентні лампи та побутові відходи тощо), що тимчасово розміщуються (зберігаються) в т. ч. на кінець звітного кварталу на власній території підприємства (до їх передачі на утилізацію або розміщення іншому суб'єкту господарювання (спеціалізованому підприємству тощо) в місця видалення відходів. Зауважимо, що виняток складають обсяги та види (класи) окремих відходів як вторинної сировини, що розміщуються на власних територіях (об'єктах) суб'єктів господарювання, які мають ліцензію на збирання і заготівлю окремих видів відходів як вторинної сировини і провадять статутну діяльність із збирання і заготівлі таких відходів.


Бытовые в цитате зачеркнул, т.к. уже не актуально.
живу на Бухфоруме
Аватар пользователя
Печкин
 
Сообщений: 6649
Зарегистрирован: 18 ноя 2010, 13:03
Благодарил (а): 73 раз.
Поблагодарили: 2891 раз.

UNREAD_POST Santanataly » 29 мар 2012, 01:14

Большое спасибо Al Shurshun! Большое спасибо Печкин!!! Подборка очень хорошая, но разница между вторсырьем и отходами есть:за вывоз и утилизацию отходов платит само предприятие, а за реализацию вторсырья оно же получает деньги. И макулатура, и стеклобой могут быть и отходами, и вторсырьем в зависимости способов "избавления" от них. До НКУ, налоговая, неохотно, но признавала это, и в результате реализации боя стеклозаводу начислений по "грязному сбору" не проводила. Не вижу в ссылках конкретики по предприятиям реализующих вторсырье, но, зато, подробно прописано про "лицензиатов"и про отходы. Или я что-то пропустила зациклившись на своем?
Пояснительные выражения объясняют тёмные мысли.
Аватар пользователя
Santanataly
 
Сообщений: 51
Зарегистрирован: 28 мар 2012, 19:35
Благодарил (а): 29 раз.
Поблагодарили: 3 раз.

UNREAD_POST vins » 29 мар 2012, 05:35

Доброе утро! :)

Посмотрите четыре последних абзаца в этом материале и вот эту консультацию. Думаю, по Вашей ситуации подход налоговиков будет аналогичным. То есть они не смотрят на то, являются ли те или иные материалы отходами по своей экономической сути (то есть объектами, которые уже не могут быть использованы в хоздеятельности). Они исключительно формально смотрят перечень отходов. Попадает туда объект по названию - значит отходы.
Но, на мой взгляд, есть все основания говорить, что вы плательщиком эконалога не являетесь. Во-первых, исходя из определения отходов, во-вторых, даже если бы в вашей деятельности действительно образовывались отходы, вы их захоронением не занимаетесь, а значит - не размещаете, а значит - объекта обложения эконалогом нет.
Как пример - положительное судебное решение
Харківський окружний адміністративний суд
П О С Т А Н О В А
19 грудня 2011 р. № 2-а- 14616/11/2070

...
В акті перевірки відповідач зазначає, що позивач є платником екологічного податку, а тому зобов’язаний сплатити його у розмірі 2 315,17 грн. за основним платежем, 173,0 грн. за штрафними (фінансовими) санкціями.
Відповідачем у ході перевірки встановлено, що в І півріччі 2011 року ТОВ "ССХА" розміщувало люмінесцентні лампи, монітори від ПК та побутові відходи до їх передачі та утилізації.
За нормами пп. 240.1 ст. 240 ПК України платниками екологічного податку є суб’єкти господарювання, юридичні особи, що не провадять господарську (підприємницьку) діяльність, бюджетні установи, громадські та інші підприємства, установи та організації, постійні представництва нерезидентів, включаючи тих, які виконують агентські (представницькі) функції стосовно таких нерезидентів або їх засновників, під час провадження діяльності яких на території України і в межах її континентального шельфу та виключної (морської) економічної зони здійснюються в тому числі розміщення відходів у спеціально відведених для цього місцях чи на об’єктах, крім розміщення окремих видів відходів як вторинної сировини.
Разом з цим, не є платниками податку за розміщення відходів у спеціально відведених для цього місцях чи на об’єктах суб’єкти господарювання, які мають ліцензію на збирання і заготівлю відходів як вторинної сировини, провадять статутну діяльність із збирання і заготівлі таких відходів, що розміщуються на власних територіях (об’єктах), та надають послуги у цій сфері (п. 240.5 ст. 240 ПК України).
У відповідності до пп. 242.1.3 ст. 242 ПК України об’єктом оподаткування в тому числі є обсяги та види (класи) відходів, що розміщуються у спеціально відведених для цього місцях чи на об’єктах протягом звітного кварталу, крім обсягів та видів (класів) окремих відходів як вторинної сировини, що розміщуються на власних територіях (об’єктах) суб’єктів господарювання, які мають ліцензію на збирання і заготівлю окремих видів відходів як вторинної сировини і провадять статутну діяльність із збирання і заготівлі таких відходів.
При цьому, розміщенням відходів, у розумінні пп. 14.1.223 п. 14.1 ст. 14 цього ж Кодексу та ст. 1 Закону України "Про відходи", є зберігання (тимчасове розміщення до утилізації чи видалення) та захоронення відходів у спеціально відведених для цього місцях чи об’єктах (місцях розміщення відходів, сховищах, полігонах, комплексах, спорудах, ділянках надр тощо), на використання яких отримано дозвіл спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади у сфері поводження з відходами.
А спеціально відведеними місцями, згідно ст. 1 Закону України "Про відходи", є місця чи об’єкти (місця розміщення відходів, сховища, полігони, комплекси, споруди, ділянки надр тощо), на використання яких отримано дозвіл спеціально уповноважених органів на видалення відходів чи здійснення інших операцій з відходами.
Отже, як слідує із системного аналізу вказаних правових норм, платниками екологічного податку, є особи, які здійснюють розміщення відходів у спеціально відведених для цього місцях чи на об’єктах, на використання яких отримано дозвіл спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади у сфері поводження з відходами.
Таким чином, зважаючи на те, що позивач не здійснює розміщення відходів у спеціально-відведених місцях та не має відповідного дозволу на використання вказаних місць, суд погоджується з твердженням відповідача про те, що він не є платником екологічного податку.
Також заслуговують на увагу доводи позивача про безпідставність віднесення макулатури, яка є вторинною сировиною, до відходів, та відповідне донарахування екологічного збору.
Аватар пользователя
vins
 
Сообщений: 6654
Зарегистрирован: 27 дек 2010, 12:38
Благодарил (а): 2704 раз.
Поблагодарили: 2906 раз.

UNREAD_POST Al Shurshun » 29 мар 2012, 07:08

Уважаемая коллега, Santanataly !

Оно, конечно, можно побаловаться с бухгалтерскими механизмами учета:
стеклобой - запасы по ПСБУ 9 - ожидаем выгоду (и оформляем место хранения стеклобоя, как склад сырья)
стеклобой - отходы - ожидаем издержки

Вопрос в том, какие проводки во втором случае - это к уважаемым коллегам Вотрубе, Чихуа или kollega !

С уважение
Жизнь коротка, а глупость - безгранична

Готовое изделие в виде паровоза обработать лобзиком до формы самолета
Аватар пользователя
Al Shurshun
 
Сообщений: 3069
Зарегистрирован: 13 май 2011, 22:22
Благодарил (а): 634 раз.
Поблагодарили: 1384 раз.

UNREAD_POST Santanataly » 29 мар 2012, 11:39

Благодарю Вас VINS и AL SHURSHUN за отклик и приведенный материал. Не могу сказать, что я продвинулась, хоть на шаг, в своем вопросе, т.к. ЛОГИКА - упирается, а документы - нагибают (кроме Решения Суда). Вот и выбирай: куда не пойдешь - везде попадешь!!!
МУДРЕЦЫ-ПРОФИ, подскажите, пожалуйста, больше нет "спасательных кругов" по этом вопросу?

Только что получила ответ из НИ на свой запрос.
Мое письмо:
"Добрый день!
Наше предприятие торгует стеклом. В процессе реализации, иногда образуется бой стекла, который мы продаем на стеклотарный завод, как вторичное сырье, с периодичностью один или два раза в квартал, что подтверждается соответствующими документами. Исходя из этого, просим разъяснить: является ли наше предприятие плательщиком экологического сбора."

Ответ НИ:

Виходячи із суті отриманого листа, вважаємо, що Ваше запитання стосується наступного, а саме:
Які СГ є платниками екологічного податку за розміщення відходів, які утворилися у процесі діяльності та продаються як товар або використовуються у власному виробництві? (номер категорії -300 підкатегорії -300.01)
Уніфікована відповідь з Єдиної бази податкових знань:
Відповідно до пп.240.1.3 п.240.1 ст.240 розділу VIIІ „Екологічний податок” Податкового кодексу України від 2 грудня 2010 року №2755-VІ із змінами та доповненнями (далі – ПКУ) платниками податку є суб’єкти господарювання, юридичні особи, що не провадять господарську (підприємницьку) діяльність, бюджетні установи, громадські та інші підприємства, установи та організації, постійні представництва нерезидентів, включаючи тих, які виконують агентські (представницькі) функції стосовно таких нерезидентів або їх засновників, під час провадження діяльності яких на території України і в межах її континентального шельфу та виключної (морської) економічної зони здійснюються розміщення відходів у спеціально відведених для цього місцях чи на об’єктах, крім розміщення окремих видів відходів як вторинної сировини.
Не є платниками податку за розміщення відходів у спеціально відведених для цього місцях чи на об’єктах суб’єкти господарювання, які мають ліцензію на збирання і заготівлю відходів як вторинної сировини, провадять статутну діяльність із збирання і заготівлі таких відходів, що розміщуються на власних територіях (об’єктах), та надають послуги у цій сфері (п.240.5 ст. 240 ПКУ).
Розміщення відходів - зберігання (тимчасове розміщення до утилізації чи видалення) та захоронення відходів у спеціально відведених для цього місцях чи об’єктах (місцях розміщення відходів, сховищах, полігонах, комплексах, спорудах, ділянках надр тощо), на використання яких отримано дозвіл спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади у сфері поводження з відходами (пп. 14.1.223 п. 14.1 ст. 14 р.І ПКУ).
Підпунктом 242.1.3 пункту 242.1 статті 242 ПКУ визначено, що об’єктом та базою оподаткування по екологічному податку, що справляється за розміщення відходів, є обсяги та види (класи) відходів, що розміщуються у спеціально відведених для цього місцях чи на об’єктах протягом звітного кварталу, крім обсягів та видів (класів) окремих відходів як вторинної сировини, що розміщуються на власних територіях (об’єктах) суб’єктів господарювання, які мають ліцензію на збирання і заготівлю окремих видів відходів як вторинної сировини і провадять статутну діяльність із збирання і заготівлі таких відходів.
Згідно із ст.1 Закону України від 5 березня 1998 року № 187/98-ВР „Про відходи” (далі – Закон) спеціально відведені місця чи об’єкти - місця чи об’єкти (місця розміщення відходів, сховища, полігони, комплекси, споруди, ділянки надр тощо), на використання яких отримано дозвіл спеціально уповноважених органів на видалення відходів чи здійснення інших операцій з відходами.
Видача дозволів на зберігання та видалення відходів у встановленому Кабінетом Міністрів України порядку належить до компетенції спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади з питань охорони навколишнього природного середовища та його органів на місцях у сфері поводження з відходами (п. „р” ст. 23 Закону).
Таким чином, платниками екологічного податку за розміщення відходів, які утворилися у процесі діяльності та продаються як товар або використовуються у власному виробництві є лише ті суб’єкти господарювання, що розміщують ці відходи у спеціально відведених для цього місцях чи об’єктах, на використання яких отримано відповідний дозвіл спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади з питань охорони навколишнього природного середовища або його органів на місцях.
Якщо, виходячи з отриманої відповіді, у Вас виникли додаткові запитання, рекомендуємо зателефонувати до Інформаційно-довідкового департаменту
державної податкової служби.

Завжди раді допомогти.
Інформаційно-довідковий департамент
державної податкової служби


Отримайте відповіді у режимі on-line за тел.:
0-800-501-007, (044)454-16-13
з 8:00 до 20:00 (крім суботи та неділі), зі стаціонарних телефонів безкоштовно
Е-пошта: idd@sta.gov.ua (цілодобово)

Читаю выделенный абзац и складывается мнение, что наше предприятие не является плательщиком налога. Или я читаю между строк. Помогите разобраться! Пожалуйста!!!
Пояснительные выражения объясняют тёмные мысли.

За это сообщение автора Santanataly поблагодарили: 2
Chiffi, vins
Аватар пользователя
Santanataly
 
Сообщений: 51
Зарегистрирован: 28 мар 2012, 19:35
Благодарил (а): 29 раз.
Поблагодарили: 3 раз.

UNREAD_POST Мыша » 29 мар 2012, 13:03

Santanataly писал(а):Таким чином, платниками екологічного податку за розміщення відходів, які утворилися у процесі діяльності та продаються як товар або використовуються у власному виробництві є лише ті суб’єкти господарювання, що розміщують ці відходи у спеціально відведених для цього місцях чи об’єктах, на використання яких отримано відповідний дозвіл спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади з питань охорони навколишнього природного середовища або його органів на місцях.
Якщо, виходячи з отриманої відповіді, у Вас виникли додаткові запитання, рекомендуємо зателефонувати до Інформаційно-довідкового департаменту
державної податкової служби.

Завжди раді допомогти.
Інформаційно-довідковий департамент
державної податкової служби


Читаю выделенный абзац и складывается мнение, что наше предприятие не является плательщиком налога. Или я читаю между строк. Помогите разобраться! Пожалуйста!!!


Во всяком случае, у меня впечатление такое же.
Аватар пользователя
Мыша
 
Сообщений: 944
Зарегистрирован: 07 июн 2011, 10:40
Благодарил (а): 288 раз.
Поблагодарили: 331 раз.

UNREAD_POST Santanataly » 29 мар 2012, 13:11

Уважаемая МЫША, спасибо за ответ. Я думала, что у меня уже "крыша съехала". Спасибо за поддержку.
Пояснительные выражения объясняют тёмные мысли.
Аватар пользователя
Santanataly
 
Сообщений: 51
Зарегистрирован: 28 мар 2012, 19:35
Благодарил (а): 29 раз.
Поблагодарили: 3 раз.

UNREAD_POST kollega » 29 мар 2012, 17:56

Особливості декларування екоподатку
У зв’язку зі збільшенням з 13 січня 2012 року ставок екологічного податку платники цього податку за І квартал 2012 року подають до органів податкової служби щодо кожного об’єкта оподаткування два додатки до декларації екологічного податку. Тобто з 1 до 12 січня 2012 року включно за ставками екологічного податку, які діяли з 1 до 12 січня цього року, а з 13 січня до 31 березня 2012 року включно — за новими ставками. Відповідно при обчисленні податкових зобов’язань з екологічного податку за ІІ, ІІІ та ІV квартали цього року застосовуються нові ставки податку, встановлені Законом №4235.
Порядок подання декларації екологічного податку та сплати податкових зобов’язань у 2012 році не змінився. Граничним терміном подання такої декларації за I квартал є 10 травня 2012 року, а останнім днем сплати податку — 18 травня 2012 року.
До декларації екологічного податку додаються сім додатків, які є її невід’ємною частиною. У разі відсутності у платника відповідних об’єктів оподаткування відповідні додатки не додаються, а рядки Податкової декларації прокреслюються.
Платник податку, який у звітному році не має об’єкта обчислення екологічного податку, повинен повідомити про це орган державної податкової служби шляхом подання заяви довільної форми. Інакше платник податку зобов’язаний подавати податкові декларації відповідно до вимог Податкового кодексу.
ДПС у Херсонській області

А Херсонские налоговики против!! :D
Аватар пользователя
kollega
 
Сообщений: 1005
Зарегистрирован: 22 мар 2011, 12:27
Благодарил (а): 506 раз.
Поблагодарили: 452 раз.

UNREAD_POST Olesya-lisa » 12 апр 2012, 09:56

Доброе утро,
:ga-ze-ta; прочитала в анонсе, что в "Частном предпринимателе" № 7 за 12.04.12 г. (Владимир Дудник) вышла статейка об эконалоге за газовые котлы!!! Порядок расчета и т.д.\
Возможно кто-то выписывает журнал и может скинуть эту статью на форуме!
Буду весьма признательна!
Спасибо.
Olesya-lisa
 
Сообщений: 86
Зарегистрирован: 26 май 2011, 16:50
Благодарил (а): 55 раз.
Поблагодарили: 5 раз.

Пред.След.

  • Похожие темы
    Ответов
    Просмотров
    Последнее сообщение

Вернуться в ПРОЧИЕ НАЛОГИ (СБОРЫ)

Кто сейчас на форуме

Зарегистрированные пользователи: Ads, Gb, MR, Ya