Рекламу показываем только НЕзарегистрированным пользователям. Войдите или зарегистрируйтесь на Бухфоруме
    .

Плата за користування надрами

Путеводитель по разделу. Торговые патенты, земельный налог, спецводопользование, ресурсные платежи, единый налог для юрлиц, отчет о льготах

UNREAD_POST Al Shurshun » 06 июл 2012, 07:16

Уважаемые коллеги !

Принимая во внимание обстоятельства смены с 1 июля типа объекта и базы налогообложения, по-видимому, имеет смысл переосмыслить некоторые нормы статьи 263.
Например, пожелания к определению товарной продукции, которая как объект налогообложения получила название "види видобутої корисної копалини (мінеральної сировини)"
263.3. Види видобутої корисної копалини (мінеральної сировини) визначаються платником відповідно до затверджених законодавством переліків видів корисних копалин, а також кодифікації товарів та послуг з урахуванням затверджених платником схем руху видобутої корисної копалини (мінеральної сировини) на виробничих дільницях та місцях зберігання з урахуванням складу вихідної сировини, умов конкретного виробництва, особливостей технологічного процесу та вимог до кінцевої продукції.С уважением

P.S. Где-то здесь, в этой ветви форума, в начале года обсуждалось, что Украина в части платы за пользование недрами, а не налога на добычу полезных ископаемых - не Россия - объекты налогообложения абсолютно разные.
Жизнь коротка, а глупость - безгранична

Готовое изделие в виде паровоза обработать лобзиком до формы самолета
Аватар пользователя
Al Shurshun
 
Сообщений: 3093
Зарегистрирован: 13 май 2011, 22:22
Благодарил (а): 640 раз.
Поблагодарили: 1399 раз.

UNREAD_POST Al Shurshun » 07 июл 2012, 23:32

Уважаемые коллеги !

Поскольку платное недропользование выбрало относительные (процентные) ставки исчисления налоговых обязательств, то не лишним будет вспомнить прошлогоднее письмо ДПСов №20068/7/15-0917 об особенностях применения норм пп.263.6.7 для ситуаций, когда недропользователь осуществляет последовательные операции по первичной переработке минерального вещества извлеченного из недр

С уважением Изображение

P.S.
НКУ писал(а):
14.1.150. первинна переробка (збагачення) мінеральної сировини як вид господарської діяльності гірничодобувного підприємства включає сукупність операцій збирання, дроблення або мелення, сушку, класифікацію (сортування), брикетування, агломерацію, за виключенням агломерації руд з термічною обробкою, та збагачення фізико-хімічними методами (без якісної зміни мінеральних форм корисних копалин, їх агрегатно-фазового стану, кристалохімічної структури), а також може включати переробні технології, що є спеціальними видами робіт з добування корисних копалин (підземна газифікація та виплавляння, хімічне та бактеріальне вилуговування, дражна та гідравлічна розробка розсипних родовищ, гідравлічний транспорт гірничих порід покладів дна водойм);
Жизнь коротка, а глупость - безгранична

Готовое изделие в виде паровоза обработать лобзиком до формы самолета
Аватар пользователя
Al Shurshun
 
Сообщений: 3093
Зарегистрирован: 13 май 2011, 22:22
Благодарил (а): 640 раз.
Поблагодарили: 1399 раз.

UNREAD_POST Al Shurshun » 08 июл 2012, 17:07

Уважаемые коллеги !

Как оказалось, новые революционные изменения в порядке налогообложения пользования недрами не заканчиваются Законом 4834.
Давеча посетил сайт главы страны и в его ежегодном обращении к парламентариям ознакомился с таким материалом:
Президент Украины писал(а):
III. розроблення пакета антикризових заходів на випадок актуалізації ризиків погіршення динаміки економічного розвитку в Україні. Враховуючи наявність ризиків охолодження економіки, які можуть перейти в активну фазу, формуючи стратегію бюджетно-податкової політики на 2013 р., Уряду слід розробити превентивний пакет антикризових заходів, упровадження яких дозволить стримати розростання дисбалансів у системі державних фінансів України. Крім раціоналізації видатків бюджету, він має містити низку фіскальних заходів, що забезпечать у випадку необхідності додаткове зростання бюджетних доходів без посилення фіскального навантаження на доходи незаможних верств населення та діяльність високотехнологічних галузей економіки.
Зростання доходів бюджету без створення значних перешкод для економічного розвитку та без продукування негативних соціальних імпульсів можна отримати завдяки таким чинникам, як:
1) посилення фіскального навантаження на господарську діяльність, пов’язану з експлуатацією природних ресурсів. Нині фіскальна функція групи ресурсних податків реалізована не повною мірою. В 2010 р. загальний обсяг ресурсних та екологічних податкових платежів (збори за спеціальне використання природних ресурсів, збір за забруднення навколишнього середовища та рента за корисні копалини, що видобуваються на території України) становив близько 12,7 млрд грн, що складає лише 3,5 % доходів зведеного бюджету України, або 1,2 % ВВП. Ці показники є вкрай низькими і свідчать про нереалізований фіскальний потенціал податків цього виду. Наприклад, у країнах ЄС-25, де експлуатація природних ресурсів є менш інтенсивною, ніж в Україні, надходження від цієї групи податків складають 3,6 % ВВП, а у структурі доходів бюджетів окремих країн їх частка сягає
15 %;
2) розширення переліку корисних копалин, за видобування та реалізацію
яких справляється рента.
Крім нафти, газу та газового конденсату, в Україні видобувається значний обсяг інших корисних копалин, що є власністю українського народу, проте який не отримує доходу від їх промислового освоєння. Необхідним є включення до числа об’єктів справляння ренти видобування залізорудної сировини, марганцевої руди, уранової руди, жирних сортів коксівного вугілля, руди кольорових металів тощо. Це значно збільшить обсяг доходів бюджету, що забезпечить Україні еквівалентну плату за масштабну експлуатацію її надр;

Текст на стр.82-83 Про внутрішнє і зовнішнє становище України в 2012 році


С уважением Изображение
Жизнь коротка, а глупость - безгранична

Готовое изделие в виде паровоза обработать лобзиком до формы самолета
Аватар пользователя
Al Shurshun
 
Сообщений: 3093
Зарегистрирован: 13 май 2011, 22:22
Благодарил (а): 640 раз.
Поблагодарили: 1399 раз.

UNREAD_POST налоговик » 09 июл 2012, 20:31

комментарий к изменениям

Плата за пользование недрами

Ирина ШИНГУР, редактор

Уточнен состав плательщиков платы за пользование недрами (п.263.1 ст.263 НКУ дополнен пп.263.1.4). В частности, при исполнении договоров о совместной деятельности без создания юридического лица таковым является уполномоченное лицо — один из участников такого договора, на которое согласно условий договора возлагаются обязательства по начислению, удержанию и внесению налогов и сборов. Аналогично требованиям, предъявляемым плательщикам рентной платы, пп.263.1.4 ст.263 НКУ содержит условие, обязывающее одного из участников иметь соответствующее специальное разрешение.
Практически для всех видов полезных ископаемых установлены «двойные»- ставки платы за пользование недрами — в процентах и абсолютных величинах (пп.263.9.1 ст.263 НКУ). При этом, если сумма, исчисленная в процентах, меньше суммы, определенной в абсолютных величинах, для расчета платы за пользование недрами используются абсолютные величины. Исключение составляют нефть и конденсат, ставки для которых установлены только в процентах к стоимости добытых полезных ископаемых. Обращаем ваше внимание, что применение новых ставок относительно нефти, конденсата и газа горючего природного (за исключением газа (метана) угольных месторождений, газа сланцевых толщ, газа центрально-бассейнового типа, газа коллекторов плотных пород), а также ставок, указанных в примечаниях к таблице об установлении ставок в условиях действия соглашения о распределении продукции (за исключением газа (метана) угольных месторождений, газа сланцевых толщ, газа центрально-бассейнового типа, газа коллекторов плотных пород), вводится с 1 января 2013 года (одновременно с утратой силы разделом X). Следует отметить, что привязка платы за пользование недрами к стоимости вышеперечисленного углеводородного сырья при современных его ценах фактически компенсирует отменяемую с 1 января 2013 года рентную плату. Но традиционная нестабильность цен в нефтегазовой отрасли может дестабилизировать положение нефте- и газодобывающих компаний. Повышение цен на сырье автоматически увеличит налоговую нагрузку, а понижение цены в некоторых случаях значительно снизит рентабельность (прежде всего это касается газодобывающих компаний, для которых установлен минимальный уровень платы за пользование недрами в абсолютных величинах).
Кроме того, в раздел XI внесен еще ряд изменений, которые вступят в силу с 1 января 2013 года. Рассмотрим их подробнее. Изменения, внесенные в пп.263.6.1 и 263.6.2 ст.263 НКУ, будут определять порядок исчисления стоимости единицы добытого полезного ископаемого. В частности, стоимость единицы добытой нефти и конденсата будет определяться по фактической цене реализации. До вступления в силу изменений в пп.263.6.1 с целью определения стоимости единицы добытой нефти и конденсата может использоваться их расчетная стоимость (в случае если эта величина была больше фактической цены реализации). При этом приведен порядок определения фактической цены реализации нефти и конденсата (дополнение, внесенное в пп. 263.6.2): средняя цена одного барреля нефти «Urals», пересчитанная в гривни за тонну по курсу НБУ по coстоянию на 1 число месяца, следующего за отчетным периодом, которая сложилась на момент завершения проведения торгов нефтью на Лондонской бирже в течение такого отчетного периода.
Подпунктом 263.9.2 ст.263 НКУ устанавливается ставка платы в размере 2 процентов от стоимости дополнительной добычи углеводородного сырья, добытою вследствие выполнения действующих или новых инвестиционных проектов, которыми предусмотрено наращивание добычи углеводородного сырья, на участках недр, характеризующихся ухудшенными горно-реологическими условиями или истощенностью в процесса разработки в предыдущих периодах, на отдельных действующие скважинах после капремонта, скважинах, восстанавливаемых из числа ликвидированных, новых скважинах или группах скважин, расположенных на такт участках. Также приведены характеристики и виды предприятий, на которые распространяется эта норма, а также порядок отбора инвестиционных проектов и участков.
Из перечня полезных ископаемых, при добыче которых к ставкам платы за пользование недрами применяются корректирующие (понижающие) коэффициенты будут исключены нефть, конденсат, газ природный, в том числе, растворенный в нефти (нефтяной (попутный) газ), этан, пропан, бутан, газ сланцевых толщ, газ центрально-бассейнового типа, газ коллекторов плотных пород.
Существенные изменения, касающиеся порядка представления отчетности и уплаты налоговых обязательств, вносятся в п.263.11 и 263.12 ст.263 НКУ. В частности, обязательства по представлению отчетности возникают у плательщика начиная с календарного квартала, следующего за кварталом, в котором плательщик получил специальное разрешение или зарегистрировал в органах ГНС договор о совместной деятельности (ранее «точкой отсчета» был квартал, в котором было получено разрешение на начало (продление) выполнения работы повышенной опасности или эксплуатации объекта).
Все плательщики платы за пользование недрами, осуществляющие добычу нефти, конденсата, газа природного, в том числе газа, растворенного в нефти (нефтяного (попутного) газа), этана, пропана, бутана, будут обязаны уплачивать авансовые взносы до 30 числа каждого месяца (в феврале — до 28 или 29 числа) текущего квартала в размере 3/3 суммы налоговых обязательств по плате за пользование недрами, определенной в налоговом расчете за предыдущий налоговый (отчетный) период.

Бухгалтерия № 29
Аватар пользователя
налоговик
 
Сообщений: 5778
Зарегистрирован: 20 ноя 2010, 23:29
Благодарил (а): 835 раз.
Поблагодарили: 2644 раз.

UNREAD_POST Al Shurshun » 09 июл 2012, 20:51

Уважаемый коллега, налоговик !

Я, конечно, не "Ирина ШИНГУР, редактор ... Бухгалтерия №29" но,свое мнение об этом опусе выскажу
Фигня на рыбьем меху
. У если ты редактор, так отслеживай законодательство. ВРУ принял 10224, которым прикончил и авансы и ответственность 126.2

Можно, конечно и детализировать, однако, подождем подписания 10224.

С уважением Изображение

P.S. К чему рассуждать о рентабельности нефтегазодобычи.
Ну не знаешь ты, что себестоимость добычи газа в Украине от 100 до 200 гривен, при ценах реализации - 350 -3400 гривен за учетную единицу - бывает.
Ну не знаешь ты, что себестоимость добычи нефти в Украине от 600 до 1000 гривен, при ценах реализации - 6500 -7000 гривен за учетную единицу - не пиши чего ни попадя - не искушай.

P.P.S.
Изменения, внесенные в пп.263.6.1 и 263.6.2 ст.263 НКУ, будут определять порядок исчисления стоимости единицы добытого полезного ископаемого
Так без внесения изменений пп.263.6.1 и 263.6.2 определяли порядок исчисления стоимости единицы добытого полезного ископаемого - а то читаешь и думаешь, что до изменений то и не было ничего - изменения - прямо тебе откровения Господни.

P.P.P.S. А вот это вообще вершина экономической мысли:
В частности, стоимость единицы добытой нефти и конденсата будет определяться по фактической цене реализации
и развивается то как замысловато:
При этом приведен порядок определения фактической цены реализации нефти и конденсата (дополнение, внесенное в пп. 263.6.2): средняя цена одного барреля нефти «Urals»
Это, кто же в Украине добывает нефть «Urals», дабы реализовать ее за фактической ценой.

Вообщем то не статья, а смехота одна и на месте подписчиков, я бы денежки за подписку потребовал взад
Жизнь коротка, а глупость - безгранична

Готовое изделие в виде паровоза обработать лобзиком до формы самолета
Аватар пользователя
Al Shurshun
 
Сообщений: 3093
Зарегистрирован: 13 май 2011, 22:22
Благодарил (а): 640 раз.
Поблагодарили: 1399 раз.

UNREAD_POST Al Shurshun » 10 июл 2012, 20:15

Уважаемые коллеги !

В письме ДПСов 20068/7/15-0917 для идентификации продукции горнодобывающего предприятия, как объекта налогообложения (14.1.128 НКУ), используется Номенклатура промышленной продукции ("подвесил" гиперссылки - может кому пригодиться).
Наверное, пока лето - пока безделье, полезно было бы "повывешивать" доступные стандарты продукции - не знаю

С уважением Изображение

P.S. Ссылка на письмо №20068 не работала - мои извинения Изображение
Жизнь коротка, а глупость - безгранична

Готовое изделие в виде паровоза обработать лобзиком до формы самолета
Аватар пользователя
Al Shurshun
 
Сообщений: 3093
Зарегистрирован: 13 май 2011, 22:22
Благодарил (а): 640 раз.
Поблагодарили: 1399 раз.

UNREAD_POST Al Shurshun » 14 июл 2012, 23:31

Уважаемые коллеги !

Поскольку с этого квартала база налогообложения для платы за недра - стоимость добытого полезного ископаемого, то вопрос о себестоимости продукции (в том числе сопутствующей), который рассматривается на ветви "Налоговая" себестоимость: общепроизводственные расходы и др становится предметным и существенным

С уважением Изображение
Жизнь коротка, а глупость - безгранична

Готовое изделие в виде паровоза обработать лобзиком до формы самолета
Аватар пользователя
Al Shurshun
 
Сообщений: 3093
Зарегистрирован: 13 май 2011, 22:22
Благодарил (а): 640 раз.
Поблагодарили: 1399 раз.

UNREAD_POST налоговик » 16 июл 2012, 15:54

ОТНОСИТЕЛЬНО УСТАНОВЛЕНИЯ ВРЕМЕННОГО КОЭФФИЦИЕНТА РЕНТАБЕЛЬНОСТИ ГОРНОДОБЫВАЮЩЕГО ПРЕДПРИЯТИЯ

Письмо Государственной налоговой службы Украины от 06.06.12 г. № 15718/7/15-2117

Государственная налоговая служба Украины высылает для использования в работе и информирования субъектов хозяйствования, которые взимают плату за пользование недрами для добычи полезных ископаемых, письмо Государственной комиссии Украины по запасам полезных ископаемых при Государственной службе геологии и недр Украины от 18.05.12 г. № 502/07 о временном коэффициенте рентабельности для горнодобывающих предприятий (далее - временный коэффициент рентабельности).
Временный коэффициент рентабельности в размере 0,125 (12,5 процентов) применяется для исчисления налоговых обязательств по плате за пользование недрами для добычи полезных ископаемых по расчетной стоимости единицы добытых полезных ископаемых (подпункт 263.6.9 пункта 263.6 статьи 263 раздела XI Налогового кодекса Украины), начиная со II квартала 2012 года, в связи с изменением учетной ставки НБУ в марте 2012 года.
Приложение: письмо ГКЗ Украины от 18.05.12 г. № 502/07.
Заместитель Председателя А. ИГНАТОВ


Письмо Государственной комиссии Украины по запасам полезных ископаемых при Государственной службе геологии и недр Украины от 18.05.12 г. № 502/07

На письмо Государственной налоговой службы Украины от 08.05.12 г. № 6609/5/115.2116 относительно установления временного коэффициента рентабельности горнодобывающего предприятия (Крмпе) для применения плательщиками при исчислении налоговых обязательств в 2012 году на участках недр, где осуществляется хозяйственная деятельность по добыче полезных ископаемых, но геолого-экономическая оценка запасов полезных ископаемых и надлежащее определение этого коэффициента еще не выполнены, сообщаем следующее.
Пунктом 27 Классификации запасов и ресурсов полезных ископаемых государственного фонда недр, утвержденной постановлением Кабинета Министров Украины от 05.05.97 г. № 432, установлено, что «Условно балансовые и забалансовые запасы, которые привлекаются к разработке, переводятся в балансовые». Соответственно, запасы полезных ископаемых, которые рентабельно разрабатываются на участках недр, где геолого-экономическая оценка еще не выполнена, надлежит рассматривать как балансовые добываемые запасы.
Абзацем шестым пункта 3-го данной Классификации определено, что признаком балансовых добываемых запасов полезных ископаемых является рентабельность производственной деятельности горнодобывающего предприятия по их разработке, которая превышает ставку рефинансирования НБУ.
Поскольку в блоки балансовых добываемых запасов включаются запасы, рентабельность разработки которых равняется или превышает ставку рефинансирования НБУ, усредненная рентабельность разработки балансовых запасов всего лицензионного участка всегда превышает этот показатель и соответственно коэффициент рентабельности предприятия, как усредненный показатель, который устанавливается на значительный промежуток времени, превышает ставку рефинансирования НБУ.
Для прибыльно работающего предприятия, накопленный дисконтированный денежный поток от производственной деятельности которого является положительным, усредненная рентабельность разработки запасов лицензионного участка должна превышать ставку рефинансирования НБУ в 1,65 и более раз.
При учетной ставке НБУ - 7,75 % временный коэффициент рентабельности горнодобывающего предприятия в 2011 г. равнялся 0Д29.
В настоящее время учетная ставка НБУ снижена до 7,5 %, и соответствующий ей минимальный временный коэффициент рентабельности горнодобывающего предприятия должен равняться 0,125.
Приведенная величина временного коэффициента рентабельности горнодобывающего предприятия определяется как минимально возможная для безубыточно работающего предприятия в текущих экономических условиях, которые определяются учетной ставкой НБУ, равной 7,5 %, и рекомендуется ГКЗ для применения плательщиками при исчислении налоговых обязательств в 2012 году на участках недр, где осуществляется хозяйственная деятельность по добыче полезных ископаемых, но геолого-экономическая оценка запасов полезных ископаемых и надлежащее определение Крмпе еще не выполнены.
С уважением председатель ГКЗ Г. РУДЬКО
Аватар пользователя
налоговик
 
Сообщений: 5778
Зарегистрирован: 20 ноя 2010, 23:29
Благодарил (а): 835 раз.
Поблагодарили: 2644 раз.

UNREAD_POST Al Shurshun » 20 июл 2012, 22:30

Уважаемые коллеги !

Жизнь не стоит на месте.

Как обозначено коллегой kollega
Все течет, все изменяется...а больше всего налоговые законы.
, так и в платности недропользования.

Не успели высохнуть чернила под 4834 и не успели недропользовали впервые воспользоваться адвалорными ставками, которые распространились на все, кроме подземной воды виды полезных ископаемых, как зарегистрировался новый законопроект Проект Закону про внесення змін до Податкового кодексу України (щодо зміни ставок деяких податків і зборів). При этом в пояснительной записке к нему (проекту) значится:
2. Цілі і завдання прийняття Закону

Проект направлений на нівелювання впливу інфляційних процесів на рівень податків шляхом щорічного перегляду ставок деяких податків і зборів, з визначених в абсолютних значеннях, а також збільшення надходжень бюджету від збільшення ставок
акцизного податку;
збору за першу реєстрацію транспортного засобу;
екологічного податку;
плати за користування надрами для видобування корисних копалин;
плати за користування надрами в цілях, не пов'язаних з видобуванням корисних копалин;

При этом, анализ приведенной ниже части таблицы пункта 263.9.1, которая доложна вступить в силу в 2013 году:
Изображение показывает, что собственно ставки-то и не поменялись - налоговая нагрузка стабилизирована благодаря применению адвалорной ставки.
Претерпели лишь изменения величин в колонке поименованной
але не менше ніж гривень за одиницю видобутих корисних копалин
и порядок применения которой в статье 263 так и не описан.
Принимая во внимание утверждение 4834 адвалорного типа ставок абсолютно не понятна цель изменений от 10687 Изображение.

С уважением Изображение
Жизнь коротка, а глупость - безгранична

Готовое изделие в виде паровоза обработать лобзиком до формы самолета
Аватар пользователя
Al Shurshun
 
Сообщений: 3093
Зарегистрирован: 13 май 2011, 22:22
Благодарил (а): 640 раз.
Поблагодарили: 1399 раз.

UNREAD_POST Al Shurshun » 22 июл 2012, 18:49

Уважаемые коллеги !

Полное отсутствие интереса к теме, где за 2-е недели поменялся принцип определения базы налогообложения, приходится все списывать на жару, отпуска и малое число недропользователей (говорят меньше 3 тысяч)
Или же все, что можно сказать это - Изображение
Или же так написано, что - Изображение

Коллеги, это же не какое то там 20-ОПП или 1-ДФ или отшкодование НДСа, а тем более базы суперсональных данных "о влиянии рачьего свиста на фазы Луны" - это реальные бабуляшки от 1 до 7,5% от 56% ВВП, которые надо будет уплатить и, по которым за 2 месяца необходимо официально выписать учетную политику и методику вычисления себестоимости, чего благодаря закону о прибыли не делали с 13-го года ...
Изображение

С уважением Изображение
Жизнь коротка, а глупость - безгранична

Готовое изделие в виде паровоза обработать лобзиком до формы самолета
Аватар пользователя
Al Shurshun
 
Сообщений: 3093
Зарегистрирован: 13 май 2011, 22:22
Благодарил (а): 640 раз.
Поблагодарили: 1399 раз.

UNREAD_POST налоговик » 25 июл 2012, 22:29

Подумал, может, для уважаемого коллеги Al Shurshun будет интересно

Письмо
Харьковской объединенной Государственной налоговой инспекции
от 26.12.2011 г. № 18146/10/24-013

В ответ на письмо Харьковская ОГНИ предоставляет следующую налоговую консультацию.
В соответствии с п.258.1 ст.258 Налогового кодекса Украины (далее — НКУ) ставки рентной платы устанавливаются за природный газ (в том числе нефтяной (попутный) газ):
1) добытый в налоговом (отчетном) периоде, кроме объемов добытого природного газа, которые соответствуют условию, предусмотренному пп.258.1.2 этого пункта:
♦ в размере 237 гривен за 1000 куб. метров добытого природного газа (в том числе нефтяного (попутного) газа);
♦ в размере 118,5 гривни за 1000 куб. метров добытого природного газа (в том числе нефтяного (попутного) газа) из залежей, которые полностью залегают на глубине более 5000 метров, на участках недр (месторождениях) в пределах территории Украины;
2) добытый в отчетном периоде и реализованный плательщиками рентной платы по соответствующим актам приемки-передачи в отчетном налоговом периоде, когда такой газ был добыт, субъекту, уполномоченному КМУ, для формирования ресурса природного газа (в том числе нефтяного (попутного) газа), используемого для нужд населения, а также производственно-технологические расходы природного газа таких плательщиков рентной платы, в объеме, определенном пропорционально к удельному весу объемов природного газа, реализованного субъекту, уполномоченному КМУ, для формирования ресурса природного газа, используемого для нужд населения, в общем объеме природного газа, который подлежит обложению рентной платой, уменьшенном на объем производственно-технологических расходов природного газа:
♦ в размере 59,25 гривни за 1000 куб. метров добытого природного газа (в том числе нефтяного (попутного) газа) из залежей, которые полностью или частично залегают на глубине до 5000 метров, на участках недр (месторождениях) в пределах территории Украины;
♦ в размере 47,4 гривни за 1000 куб. метров добытого природного газа (в том числе нефтяного (попутного) газа) из залежей, которые полностью залегают на глубине более 5000 метров, на участках недр (месторождениях) в пределах территории Украины;
♦ в оазмеие 11.85 гоивни за 1000 kv6. метоов до-
бытого природного газа (в том числе нефтяного (попутного) газа) из залежей на участках недр (месторождениях) в пределах континентального шельфа и/или исключительной (морской) экономической зоны Украины.
Согласно п.260.3 ст.260 НКУ плательщик самостоятельно составляет расчет налоговых обязательств по рентной плате, в котором определяет и/ или уточняет сумму налогового обязательства по рентной плате, по форме, утвержденной в порядке, предусмотренном ст.46 этого Кодекса.
В налоговом расчете по рентной плате за природный газ (в том числе нефтяной (попутный) газ), который плательщики рентной платы реализуют субъекту, уполномоченному КМУ, для формирования ресурса природного газа (в том числе нефтяного (попутного) газа), используемого для нужд населения, налоговые обязательства определяются согласно актам приемки-передачи, оформленным в соответствии с типовыми договорами, утвержденными специально уполномоченным центральным органом исполнительной власти, к ведению которого отнесены вопросы государственного регулирования нефтегазовой отрасли, о реализации такого газа в отчетном налоговом периоде, когда он был добыт, которые не позднее 8 числа месяца, следующего за отчетным налоговым периодом, подписываются плательщиком и уполномоченным субъектом на основании заключенных ими хозяйственных договоров.
Таким образом, необходимым условием для применения ставок рентной платы, установленных пп.258.1.2 п.258.1 ст.258 НКУ, является реализация таким налогоплательщиком добытого природного газа субъекту, уполномоченному КМУ, для формирования ресурса природного газа (в том числе нефтяного (попутного) газа), используемого для нужд населения с соответствующим оформлением актов приемки-передачи.
В случае если имеется документальное подтверждение, что природный газ, добытый в октябре и ноябре 2011 года, реализован в другом налоговом периоде субъекту, уполномоченному КМУ, для формирования ресурса природного газа (в том числе нефтяного (попутного) газа), используемого для нужд населения с соответствующим оформлением актов приемки-передачи, то при начислении рентной платы на этот природный газ применяются ставки, установленные пп.258.1.2 п.258.1 ст.258 НКУ, а именно:
♦ в размере 59,25 гривни за 1000 куб. метров добытого природного газа (в том числе нефтяного (попутного) газа) из залежей, которые полностью или частично залегают на глубине до 5000 метров, на участках недр (месторождениях) в пределах территории Украины;
♦ в размере 47,4 гривни за 1000 куб. метров добытого природного газа (в том числе нефтяного (попутного) газа) из залежей, которые полностью залегают на глубине более 5000 метров, на участках недр (месторождениях) в пределах территории Украины;
♦ в размере 11,85 гривни за 1000 куб. метров добытого природного газа (в том числе нефтяного (попутного) газа) из залежей на участках недр (месторождениях) в пределах континентального шельфа и/или исключительной (морской) экономической зоны Украины.
В соответствии с п.50.1 ст.50 НКУ в случае, если в будущих налоговых периодах (с учетом сроков давности, определенных статьей 102 этого Кодекса) налогоплательщик самостоятельно выявляет ошибки, содержащиеся в ранее представленной им налоговой декларации (кроме ограничений, определенных данной статьей), он обязан направить уточняющий расчет к такой налоговой декларации по форме действующего на время представления уточняющего расчета.
Таким образом, компания обязана направить уточняющие расчеты к расчетам по рентной плате за природный газ согласно действующему законодательству.
Первый заместитель председателя комиссии по проведению реорганизации Харьковской ОГНИ,
и.о. первого заместителя начальника Харьковской ОГНИ

За это сообщение автора налоговик поблагодарили: 2
Al Shurshun, irinka-veret
Аватар пользователя
налоговик
 
Сообщений: 5778
Зарегистрирован: 20 ноя 2010, 23:29
Благодарил (а): 835 раз.
Поблагодарили: 2644 раз.

UNREAD_POST Al Shurshun » 26 июл 2012, 00:12

Уважаемый коллега, налоговик !

Спасибо Вам за опубликование этого опуса.
Хочу заметить, что ДПС-консультант, который его писал - слабокомпетентный ДПС-консультант.
Основанием для такого вывода является то, что много слов о ставках рентной платы в 258.1.1 для объемов природного газа, который условно назовем "рыночным", в отличие от объемов природного газа, ценообразование которого статьей 10 закона о функционировании рынка природного газа является регулиорованным.
Но, ДПС-консультант почему-то запыл указать, что
259.2. До визначеної у підпункті 258.1.1 пункту 258.1 статті 258 цього Кодексу ставки рентної плати за природний газ (у тому числі нафтовий (попутний) газ) у кожномуподатковому (звітному) періоді застосовується коригуючий коефіцієнт, який обчислюється Міністерством фінансів України за даними центрального органу державної митної служби для кожного податкового (звітного) періоду шляхом ділення середньої митної вартості імпортного природного газу, що склалася у процесі його митного оформлення під час ввезення на територію України за податковий (звітний) період, на базову ціну, яка дорівнює 179,5 долара США за 1000 куб. метрів.

Из 259.2 следует, что разглагольствования о отчетном периоде октабрь-ноябрь - несостоятельны.
Кроме того, путем простейших расчетов каждый читающий может убедиться, что эффективная ставка ретной плати за природный газ, как минимум в 2 раза превышает записанную в 258.1.1
Таким образом, ДПС-консультант дезинформировал плательщика о размере и порядке определения ставок, а так же дезинформировал плательщика, который не поименован в статье 10 закона о функционировании рынка газа, но который изъявил желание направить газ на нужды населения, о содержании обязательного условия применения ставок пункта 258.1.2 являтся
добытый в отчетном периоде и реализованный плательщиками рентной платы по соответствующим актам приемки-передачи в отчетном налоговом периоде, когда такой газ был добыт

Если мы не хотим лишнего геммороя, давайте вместе поборемся за компетентные ответы наших ДПСов.

С уважением
Жизнь коротка, а глупость - безгранична

Готовое изделие в виде паровоза обработать лобзиком до формы самолета
Аватар пользователя
Al Shurshun
 
Сообщений: 3093
Зарегистрирован: 13 май 2011, 22:22
Благодарил (а): 640 раз.
Поблагодарили: 1399 раз.

UNREAD_POST Печкин » 26 июл 2012, 18:52

Al Shurshun писал(а):Если мы не хотим лишнего геммороя, давайте вместе поборемся за компетентные ответы наших ДПСов.


Al Shurshun
Давайте. Остается вопрос только "как именно". Скромный вариант здесь.
живу на Бухфоруме
Аватар пользователя
Печкин
 
Сообщений: 6649
Зарегистрирован: 18 ноя 2010, 13:03
Благодарил (а): 73 раз.
Поблагодарили: 2891 раз.

UNREAD_POST Al Shurshun » 26 июл 2012, 22:01

Уважаемые коллеги !
Печкин писал(а):
Al Shurshun писал(а):Если мы не хотим лишнего геммороя, давайте вместе поборемся за компетентные ответы наших ДПСов.


Al Shurshun
Давайте. Остается вопрос только "как именно". Скромный вариант здесь.
Ветка Плата за недра уже подтянулась к новому рубежу - 10 тыс. посещений - почти как у других "приличных" налогов.
Но все, как будто, затаились ...
Вот только коллега налоговик - прикалывается с ДПС-комментариями, где он только их выкапывает; да коллега Печкин вежливо констатирует, что готов поддержать разумные начинания в обсуждении проблемы

От себя добавлю лишь, что
Изображение


С уважением
Жизнь коротка, а глупость - безгранична

Готовое изделие в виде паровоза обработать лобзиком до формы самолета
Аватар пользователя
Al Shurshun
 
Сообщений: 3093
Зарегистрирован: 13 май 2011, 22:22
Благодарил (а): 640 раз.
Поблагодарили: 1399 раз.

UNREAD_POST Al Shurshun » 29 июл 2012, 17:27

Уважаемые коллеги !

Некоторые мысли касающиеся определения объекта налогообложения платой за пользование недрами изложены здесь здесь :ga-ze-ta; , а также здесь :ga-ze-ta;
Может будет полезно

С уважением
Жизнь коротка, а глупость - безгранична

Готовое изделие в виде паровоза обработать лобзиком до формы самолета
Аватар пользователя
Al Shurshun
 
Сообщений: 3093
Зарегистрирован: 13 май 2011, 22:22
Благодарил (а): 640 раз.
Поблагодарили: 1399 раз.

Пред.След.

  • Похожие темы
    Ответов
    Просмотров
    Последнее сообщение

Вернуться в ПРОЧИЕ НАЛОГИ (СБОРЫ)

Кто сейчас на форуме

Зарегистрированные пользователи: Ads, Gb, Ya