Рекламу показываем только НЕзарегистрированным пользователям. Войдите или зарегистрируйтесь на Бухфоруме
    .

Неприбыльные организации

Путеводитель по разделу. Торговые патенты, земельный налог, спецводопользование, ресурсные платежи, единый налог для юрлиц, отчет о льготах

UNREAD_POST diesel » 24 янв 2014, 17:18

Добрый день. Подскажите. Неприбыльная организация, код 0006. Сколько можно тратить на внутренние потребности организации(з/та, офис, мебель в офис, возможно будут командировки)?
diesel
 
Сообщений: 20
Зарегистрирован: 16 дек 2013, 15:33
Благодарил (а): 9 раз.
Поблагодарили: 0 раз.

UNREAD_POST Люба П » 03 фев 2014, 17:25

Доброго дня!
В календарі від бухгалтерії пишуть що, ост. день подання звіту про використання коштів неприбуткових установ та організацій за 2013 рік = 10 лютого.
А чому не 03 березня?
Щоб у нас все було, і за це нам нічого не було.
Аватар пользователя
Люба П
 
Сообщений: 550
Зарегистрирован: 08 июл 2011, 13:59
Откуда: Львів
Благодарил (а): 461 раз.
Поблагодарили: 166 раз.

UNREAD_POST Palma » 04 фев 2014, 16:09

Неприбуткова організація. Міськрадою виділено нам приміщення (зал). Скажіть, будь ласка, як мені правильно його оформити і поставити на баланс.
Palma
 
Сообщений: 4
Зарегистрирован: 21 фев 2013, 13:54
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.

UNREAD_POST bur » 03 июн 2014, 10:15

Основна діяльність неприбуткової організації: податкова суть та податкові наслідки

Нормативна база:
ПКУ
Податковий кодекс України від 02.12.2010 р. № 2755-VI
Закон про благодійність
Закон України «Про благодійну діяльність та благодійні організації» від 05.07.2012 р. № 5073-VI
Закон про свободу совісті
Закон України «Про свободу совісті та релігійні організації» від 23.04.1991 р. № 987-XII
Закон про кредитні спілки
Закон України «Про кредитні спілки» від 20.12.2001 р. № 2908-III
Положення про Реєстр
Положення про Реєстр неприбуткових установ та організацій, затверджене наказом Міністерства фінансів України від 24.01.2013 № 37, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 14.02.2013 р. за № 267/22799

Неприбуткові організації називаються неприбутковими не тому, що не мають прибутку, а тому, що не мають за мету його отримання при їх створенні, хоча отримання прибутку як побічний ефект не виключається. Не мають за мету отримання прибутку, то й податок на прибуток платити не зобов’язані законом.
Відповідно до п.14.1.121. ст.14 ПКУ «неприбуткові підприємства, установи та організації – підприємства, установи та організації, основною метою діяльності яких є не одержання прибутку, а провадження благодійної діяльності та меценатства і іншої діяльності, передбаченої законодавством».
Як бачимо, основна вимога щодо віднесення організації до неприбуткової – це основна мета діяльності. Саме від того, прагне така організація досягнення цієї мети чи ні, й залежить віднесення організації до неприбуткової та надання їй відповідних пільг.
Критерії статусу «неприбутковості».
Оподаткування неприбуткових організацій і установ врегульовано спеціальною ст.157 ПКУ. Вона застосовується до неприбуткових установ та організацій, зареєстрованих згідно з вимогами законодавства та внесених контролюючими органами в установленому порядку до Реєстру неприбуткових організацій та установ (далі – Реєстр). При цьому відповідно до п.157.12 ПКУ право неприбуткової організації на користування пільгами в оподаткуванні податком на прибуток виникає після внесення такої організації до вказаного Реєстру органами державної податкової служби в порядку, встановленому законодавством.
Отже, першим критерієм, який дозволяє скористатися податковими пільгами неприбуткової організації, є внесення такої організації до вказаного Реєстру. Відповідно до п.2 Положення про Реєстр «реєстр неприбуткових установ та організацій (далі – Реєстр) – це автоматизована система збору, накопичення та обробки даних про неприбуткові підприємства, установи та організації та їх відокремлені підрозділи (далі – неприбуткові установи та організації), визначені підпунктом 14.1.121 пункту 14.1 статті 14 розділу I Кодексу, доходи яких згідно зі статтею 157 розділу III Кодексу звільняються від сплати податку на прибуток». Створення і ведення Реєстру покладено на Міністерство доходів і зборів, як центральний орган ДПС.
При включенні неприбуткової установи та організації до бази Реєстру їй за кодом з ЄДРПОУ присвоюється ознака неприбутковості установи чи організації, якою є нумерація установ та організацій за окремими групами відповідно до п.157.1 ст.157 ПКУ. Наприклад, (0001) – органи державної влади України; (0005) – благодійні фонди (організації), створені у порядку, визначеному законом для провадження благодійної діяльності; (0007) – творчі спілки; (0008) – політичні партії; (0009) – пенсійні фонди; (0013) – релігійні організації та ін.
Оскільки податкові пільги, пов’язані із статусом «неприбутковості», виникають із внесенням до Реєстру, то й припиняються вони у разі виключення з цього Реєстру. Відповідно до п.157.14. Міндоходів «вирішує питання про виключення організацій із Реєстру неприбуткових організацій та установ і оподаткування їх доходів у разі порушення ними положень цього Кодексу та інших законодавчих актів про неприбуткові організації». При цьому, порушеннями вважаються також використання звільнених від оподаткування коштів на цілі, не передбачені статутом, зокрема, для провадження господарської діяльності. Окрім наслідку у вигляді виключення з Реєстру неприбуткова організація зобов’язана ще й податок на прибуток з таких коштів сплатити за звичайною ставкою.
Другим критерієм, який дозволяє організації перебувати у статусі неприбуткової, є її діяльність. Вірніше сказати, «основна діяльність». Варто не плутати «основну діяльність» з «основною метою діяльності», про яку йдеться у п.14.1.121 ПКУ. Ці два терміни відрізняються один від одного як подорож відрізняється від місця, до якого вона здійснюється.
Відповідно до п.157.15. ПКУ термін «основна діяльність» означає «діяльність неприбуткових організацій, яка визначена для них як основна законом, що регулює діяльність відповідної неприбуткової організації, у тому числі з надання реабілітаційних та фізкультурно-спортивних послуг для інвалідів (дітей-інвалідів), благодійної допомоги, просвітніх, культурних, наукових, освітніх, соціальних та інших подібних послуг для суспільного споживання, зі створення систем соціального самозабезпечення громадян (недержавні пенсійні фонди та інші подібні організації)». Продаж неприбутковою організацією товарів, виконання робіт, надання послуг, які пропагують принципи та ідеї, для захисту яких було створено таку неприбуткову організацію, та які є тісно пов’язаними з її основною діяльністю, якщо ціна таких товарів, виконаних робіт, наданих послуг є нижчою від звичайної або якщо така ціна регулюється державою, також потрапляє під визначення основної діяльності. Наприклад, якщо політична партія продає прапори із своє символікою, за символічну плату (нижчу собівартості чи ринкової ціни на аналогічну сувенірну продукцію), то така діяльність у розумінні ПКУ також цілком потрапляє під визначення основної діяльності.
А от, якщо неприбуткова організація здійснює операції з надання товарів, виконання робіт, надання послуг особам, іншим, ніж засновники (члени, учасники) таких організацій, то така діяльність виключається ПКУ з основної. Наприклад, якщо кредитна спілка, яка створена для надання її членам кредитів, то надання цих кредитів саме членам спілки охоплюється поняттям «основна діяльність», а надання кредитів іншим особам вже виходить за межі такої діяльності.
Критерії основної діяльності.
ПКУ таких критеріїв виділяє три:
1. Діяльність має бути передбачена спеціальним законом.
2. Вона має бути відображена в статуті неприбуткової організації.
3. Вона має відповідати іншим спеціальним вимогам, встановленим законом.

Діяльність має бути передбачена спеціальним законом та ПКУ.
Спеціальним законом, що обмежує діяльність тієї чи іншої неприбуткової організації є закон, яким регулюється її діяльність, а також сам ПКУ. Так перелік неприбуткових організацій, а вірніше сказати перелік «потенційних неприбуткових організацій», тобто таких організацій, які можуть розраховувати на те, щоб бути включеними до Реєстру, міститься в п.157.1. ПКУ. До них належать: органи державної влади України, органи місцевого самоврядування, Національна академія наук України та створені ними установи або організації, що утримуються за рахунок коштів відповідних бюджетів; благодійні фонди і благодійні організації; громадські організації; кредитні спілки, пенсійні фонди; релігійні організації; житлово-будівельні кооперативи та об’єднання співвласників багатоквартирного будинку; професійні спілки, їх об’єднання та організації профспілок; організації роботодавців та їх об’єднання; садівничі та гаражні кооперативи або товариства. ПКУ не містить будь-яких натяків на можливість існування інших неприбуткових організацій, тож варто зробити висновок про те, що податківці наполягатимуть на тому, що цей перелік є вичерпним і організації, що в ньому не зазначені, мають примарні шанси потрапити до Реєстру.
Законодавством, яким встановлюється діяльність, що може бути віднесена до основної, є спеціальні закони про такі організації. Крім того, сам ПКУ, встановлюючи перелік доходів неприбуткової організації того чи іншого виду, також встановлює по суті перелік видів основної діяльності такої організації, оскільки відповідно до ПКУ не оподатковуються доходи неприбуткових організацій саме від основної діяльності. Наприклад, відповідно до ст.7 Закону про свободу совісті «релігійні організації в Україні утворюються з метою задоволення релігійних потреб громадян сповідувати і поширювати віру». А згідно з п.157.7. ПКУ від оподаткування звільняються доходи релігійних організацій, отримані у вигляді: коштів або майна, які надходять безоплатно або у вигляді безповоротної фінансової допомоги чи добровільних пожертвувань, а також будь-яких інших доходів від надання культових послуг, а також пасивних доходів.
Отже, кожного разу, маючи на увазі ту чи іншу неприбуткову організацію, слід співставляти діяльність, зазначену в спеціальному законі з діяльністю, від якої отримані доходи, зазначені в пп.157.2 – 157.9 ст.157 ПКУ. І якщо вони співпадають, можна розраховувати на те, що конфлікт з контролюючими органами у цьому плані малоймовірний.
Діяльність має бути відображена в статуті неприбуткової організації.
Як було вказано вище, згідно з п.157.14 ПКУ порушенням, яке є підставою для виключення неприбуткової організації з Реєстру, є «використання звільнених від оподаткування коштів на цілі, не передбачені статутом, зокрема, для провадження господарської діяльності». Витрачати кошти на цілі не передбачені статутом означає здійснювати діяльність, не зазначену в статуті неприбуткової організації. Хай навіть вона в спеціальному законі та ПКУ вказана. А це у свою чергу означає, що для збереження статусу неприбуткової організації обов’язковим є здійснення лише тих видів діяльності, що вказані в статуті такої організації та ще й зазначені у відповідному законі та ПКУ.
Так, наприклад, згідно із ст.19 Закону про свободу совісті релігійні організації «мають право для виконання своїх статутних завдань засновувати видавничі, поліграфічні, виробничі, реставраційно-будівельні, сільськогосподарські та інші підприємства, а також добродійні заклади (притулки, інтернати, лікарні тощо), які мають право юридичної особи». Засновувати, значить і доходи отримувати від таких підприємств.
Діяльність має відповідати іншим спеціальним вимогам, встановленим законом.
Для того, щоб діяльність неприбуткової організації вважалася основною, вона повинна відповідати ще й ряду спеціальних вимог, за умови, що вони встановлені законами. Наприклад, відповідно до ст.1 Закону про кредитні спілки «кредитна спілка – це неприбуткова організація, заснована фізичними особами, професійними спілками, їх об’єднаннями на кооперативних засадах з метою задоволення потреб її членів у взаємному кредитуванні та наданні фінансових послуг за рахунок об’єднаних грошових внесків членів кредитної спілки». Проте ст.21 цього ж Закону дозволяє цим неприбутковим організаціям надавати «кредити іншим кредитним спілкам, якщо інше не встановлено рішенням Уповноваженого органу». А відповідно до 157.15. ПКУ надання послуг кредитними спілками особам, іншим, ніж засновники (члени, учасники) таких організацій до основної діяльності не включається. Отже Закон про свободу совісті дозволяє кредитній спілці кредитувати інші кредитні спілки, а ПКУ вважає таку діяльність не «основною». Ще один приклад: відповідно до цього ж п.157.15. ПКУ до основної діяльності неприбуткової організації включається продаж нею «товарів, виконання робіт, надання послуг, які пропагують принципи та ідеї, для захисту яких було створено таку неприбуткову організацію, та які є тісно пов’язаними з її основною діяльністю, якщо ціна таких товарів, виконаних робіт, наданих послуг є нижчою від звичайної або якщо така ціна регулюється державою». Тобто лише за умови дотримання зазначених цінових вимог діяльність такої неприбуткової організації вважатиметься основною.
Суть податкових пільг для неприбуткових організацій.
Розібравшись з тим, як потрапити у неприбуткові організації, можна перейти до питання: «А для чого цього прагнути?».
Мета, з якою організація прагне набути статусу неприбуткової шляхом внесення її до Реєстру, полягає у звільненні її доходів від оподаткування податком на прибуток. Доходи неприбуткових організацій, перелічені в пп.157.2. – 157.9. ПКУ, звільняються від оподаткування. Тобто доходи неприбуткових організацій від здійснення ними основної діяльності звільнені від оподаткування.
Що стосується інших доходів неприбуткової організації, то податкові наслідки їх отримання в залежності від «критичності» слід поділити на дві групи:
Некритичні, тобто такі, що не породжують суттєвих наслідків для статусу неприбуткової організації. Відповідно до п.157.11. ПКУ у разі якщо неприбуткова організація отримує дохід з джерел, інших, ніж визначені пунктами 157.2 – 157.9 ПКУ, тобто не від основної діяльності, проте від діяльності, що відповідає статутним цілям, то це не є підставою для позбавлення такої організації статусу неприбуткової. У такому разі ця «неприбуткова організація зобов’язана сплатити податок на прибуток, який визначається як сума доходів, отриманих з таких інших джерел, зменшена на суму витрат, пов’язаних з отриманням таких доходів, але не вище суми таких доходів». Вираховуючи у такому разі суми оподатковуваного прибутку, неприбуткова організація не має права враховувати суму амортизаційних відрахувань.
У Листі від 30.12.2013 р. № 18710/6/99-99-19-03-02-15 «Щодо оподаткування доходів неприбуткових установ» Міндоходів вказує на те, що «покриття витрат від здійснення основної діяльності неприбуткової організації, в тому числі від надання послуг, які відповідають законодавству, що регулює діяльність відповідної неприбуткової організації, не є підставою для виключення організації із Реєстру неприбуткових організацій та установ». У той час, як, на думку Міндоходів, «у разі порушення неприбутковою організацією положень Податкового кодексу та інших законодавчих актів про неприбуткові організації контролюючі органи вправі виключити таку організацію із Реєстру неприбуткових організацій та установ». Це означає, що отримання неприбутковою організацією доходів, які, хоча й не є доходами від основної діяльності, не є порушенням. Просто наслідком такого отримання доходів є їх оподаткування.
До некритичних наслідків можна віднести й наслідки отримання доходів підприємствами, створеними неприбутковими організаціями. Так, наприклад, згідно із ст.19 Закону про свободу совісті «прибуток від виробничої діяльності та інші доходи підприємств релігійних організацій оподатковуються відповідно до чинного законодавства в порядку і розмірах, установлених для підприємств громадських організацій. Суми їх прибутку, які використовуються в добродійних цілях, не оподатковуються».
Критичні, тобто такі, що призводять до втрати статусу неприбутковості. Наприклад, відповідно до п.157.14. ПКУ до порушень, що тягнуть виключення з Реєстру неприбуткових організацій, належить «використання звільнених від оподаткування коштів на цілі, не передбачені статутом, зокрема, для провадження господарської діяльності». Окрім того, що «кошти та майно, використані не за цільовим призначенням, вважаються доходом і підлягають оподаткуванню», неприбуткова організація може ще й втратити статус неприбуткової.
Висновки:
• основною є діяльність неприбуткових організацій, яка зазначена як така в спеціальних законах про неприбуткові організації, а також вказана як джерело доходів, зазначених в ПКУ;
• отримання доходів від неосновної діяльності має податкові наслідки, які залежить від того, вказані вони в статуті такої організації чи ні. Якщо вказані, то вони лише оподатковуються податком на прибуток підприємств, якщо не вказані, то окрім обов’язку сплати податку на прибуток, ймовірним є також виключення з Реєстру неприбуткових організацій.

Олександр ЄФІМОВ, доцент кафедри цивільного та трудового права Київського національного економічного університету імені Вадима Гетьмана, к.ю.н.
Опубліковано в газеті “Бухгалтерія” № 2@ (1113), 2 червня 2014 року, стор.66-68

За это сообщение автора bur поблагодарил:
minibuh
bur
 
Сообщений: 1434
Зарегистрирован: 13 сен 2013, 16:25
Благодарил (а): 116 раз.
Поблагодарили: 425 раз.

UNREAD_POST Руся-2 » 03 июн 2014, 21:12

Втратили неприбутковість – подайте декларацію
http://kyiv.minrd.gov.ua/media-ark/news-ark/149543.html
Головне управління Міндоходів у м. Києві інформує, щодо звітності, яку платник податку на прибуток має подати до органів Міндоходів України, якщо протягом звітного періоду втратив право на застосування особливих правил оподаткування прибутку як неприбуткова організація.
Відповідно до пп. 16.1.3. п. 16.1 статті 16 Податкового кодексу платник податків зобов’язаний подавати до контролюючих органів у порядку, встановленому податковим та митним законодавством, декларації, звітність та інші документи, пов’язані з обчисленням і сплатою податків та зборів.
Платник податку на прибуток, який протягом звітного року виключений із Реєстру неприбуткових організацій та установ, положення про який затверджено наказом Мінфіну України від 12.03.2013 р. №37, має подати після закінчення звітного (податкового) року до територіального органу Міндоходів України, в якому перебуває на обліку, таку звітність: податковий звіт про використання коштів неприбуткових установ та організацій, форму та Порядок складання якого затверджено наказом Міндоходів України від 27.01.2014 р. № 85, та податкову декларацію з податку на прибуток підприємства, форму якої затверджено наказом Міндоходів України від 30.12.2013 року № 872.
При цьому у звіті відображаються дані податкового обліку за період застосування окремих правил оподаткування прибутку, а в декларації – за період застосування загальних правил оподаткування прибутку.
Руся-2
 
Сообщений: 557
Зарегистрирован: 21 апр 2014, 16:10
Благодарил (а): 31 раз.
Поблагодарили: 144 раз.

UNREAD_POST bur » 11 июн 2014, 09:48

VLADAN писал(а):Підкажіть будь ласка. Неприбуткова організація надола ПФД. Згідно договору з отримувачем ПФД завтра закінчується термін договору, а допомога не повернена. Які дії, як бухгалтеру неприбуткової організації я маю робити і які робити проводки. І чи можна продовжити договір по поверненню ПФД. Дуже чекаю на відповідь :roll:


Отже, оскільки проценти, умовно нараховані на суму поворотної фінансової допомоги від звичайного платника податку на прибуток, яка залишилася неповернутою на кінець звітного періоду, прирівнюються до безповоротної фінансової допомоги відповідно до пп. 14.1.257 п. 14.1 ст. 14 Податкового кодексу, такі умовні проценти потрібно включати до доходів з інших джерел (рядок 10 Податкового звіту), позаяк їх джерелом є сума, що не належить до пільгової операції.
У разі отримання кредитною спілкою допомоги від осіб, які не є платниками податку (у тому числі нерезидентів чи осіб, які мають пільги з цього податку або право застосовувати ставки податку нижчі, ніж загальна), і неповернення її на кінець звітного періоду таку суму допомоги потрібно відобразити в доходах, а при поверненні — у витратах у частині ІІ Податкового звіту.

Олексій Задорожний,
заступник начальника Управління адміністрування податку на прибуток та податкових платежів Департаменту оподаткування юридичних осіб ДПС України
bur
 
Сообщений: 1434
Зарегистрирован: 13 сен 2013, 16:25
Благодарил (а): 116 раз.
Поблагодарили: 425 раз.

UNREAD_POST div » 16 июл 2014, 15:21

Здравствуйте, подскажите, пожалуйста, как завести благотворительную помощь благотворительному фонду (код 005) от нерезидента-физ.лица, чтобы не попасть на налоги.
Нерезидент - физ.лицо хочет перевести валюту на валютный счет благотворительного фонда. Согласно ст.157.3 ПКУ не должны облагаться налогом доходы в виде
"коштів або майна, які надходять безоплатно або у вигляді безповоротної фінансової допомоги чи добровільних пожертвувань;"
И вот тут меня как у НЕбухгалтера и НЕюриста, а просто как у участника БО возникает много вопросов:

Что значит "надходять безоплатно"? Ка это оформляется по документам, и можно ли такое делать с нерезидентом?
Или лучше завести как безвозвратную помощь или добровольное пожертвование, опять таки не знаю, можно ли так получать помощь от нерезидента и какие документы для этого нужны?
Можно ли как-то завести валюту НЕ оформляя некий договор с нерезидентом, а если договор все же нужен, должен ли он быть в простой письменной форме или нотариальный?
Благотворительное пожертвование по определению предусматривает целевую направленность средств, значит где-то это должно быть предусмотрено, значит, наверное, нужно оформлять договор?
Заранее благодарна за ответ.
div
 
Сообщений: 1
Зарегистрирован: 16 июл 2014, 14:49
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.

UNREAD_POST Іра » 07 авг 2014, 12:36

Прошу підсказати. Громадська організація (код 0006) отримує грант від американської організації . На ці кошти ми проводимо навчання в радіо - школі згідно статуту. Кошти витрачаються на цілі та в розмірах згідно затвердженого кошторису (Американською організацією ). Відповідно до кошторису, громад. організація компенсує витрати на проїзд, каву-брейк та проживання для учасників з інших міст. Чи потрібно утримувати пдфо з цих сум. В бюджеті не закладено кошти на сплату пдфо. Дякую за відповідь
Іра
 
Сообщений: 2
Зарегистрирован: 07 авг 2014, 12:23
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.

UNREAD_POST lelmvj » 07 авг 2014, 14:31

Іра писал(а):Прошу підсказати. Громадська організація (код 0006) отримує грант від американської організації . На ці кошти ми проводимо навчання в радіо - школі згідно статуту. Кошти витрачаються на цілі та в розмірах згідно затвердженого кошторису (Американською організацією ). Відповідно до кошторису, громад. організація компенсує витрати на проїзд, каву-брейк та проживання для учасників з інших міст. Чи потрібно утримувати пдфо з цих сум. В бюджеті не закладено кошти на сплату пдфо. Дякую за відповідь


Похоже, нужно.
пп. «в» пп. 165.1.4 НКУ освобождает только с учетом п. 170.7 НКУ.
А у вас будет наверно 164.2.17
lelmvj
 
Сообщений: 1094
Зарегистрирован: 10 янв 2012, 12:23
Благодарил (а): 46 раз.
Поблагодарили: 272 раз.

UNREAD_POST Іра » 07 авг 2014, 18:51

Будь-ласка, а можна якось це все оформити щоб не обкладати пдфо
Іра
 
Сообщений: 2
Зарегистрирован: 07 авг 2014, 12:23
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.

UNREAD_POST bur » 04 фев 2015, 10:06

Регулювання оподаткування неприбуткових організацій зникло з Податкового кодексу

Після внесення змін до Податкового кодексу України (ПКУ) від 01.01.2015 р. порядок оподаткування доходів неприбуткових організацій став невизначеним. Виключено всі статті, які регламентували це питання.

Стаття 14.1.121. ПКУ визначає неприбуткові підприємства, установи та організації як підприємства, установи та організації, основною метою діяльності яких є не одержання прибутку, а провадження благодійної діяльності та меценатства і іншої діяльності, передбаченої законодавством.
Це визначення відсилає до інших нормативно-правових актів, зокрема

- Закон України «Про благодійну діяльність та благодійні організації», де визначені види благодійних організацій та види діяльності, яка визнається благодійною

- Закон України «Про професійних творчих працівників та творчі спілки»

- Закон України «Про політичні партії в Україні»

- Закон України «Про свободу совісті та релігійні організації», тощо.


При цьому, відповідно до п.133.1 нової редакції ПКУ, неприбуткові організації, а саме: громадські об'єднання, політичні партії, релігійні, благодійні організацій, пенсійні фонди, метою яких не може бути одержання і розподіл прибутку серед засновників, членів органів управління, інших пов'язаних з ними осіб, а також серед працівників таких організацій, не є платниками податку на прибуток за умови внесення таких установ та організацій до Реєстру неприбуткових організацій та установ контролюючими органами в порядку, встановленому центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну політику.

Одночасно, в п. 57.1 нової редакції ПКУ вказується, що неприбуткові установи (організації) сплачують податок на прибуток на підставі податкової декларації, яку подають до контролюючих органів за звітний (податковий) рік і не сплачують авансових внесків.

Із цього можна зробити висновок, що за певних обставин неприбуткові організації будуть платниками податку на прибуток, однак критеріїв для визначення доходів неприбуткових організацій, які обкладатимуться податком на прибуток (як це було раніше визначено у ст. 157 ПК) не вказано.

Законодавство щодо бухгалтерського обліку цю ситуацію також не прояснює. Зокрема, Положення (стандарт) бухгалтерського обліку (П(С)БО)- 15 «Дохід» вказує лише на особливості обліку цільових доходів (до них, наприклад, можна віднести пожертви благодійним організаціям), однак жодним чином не конкретизує порядок обліку інших доходів неприбуткових організацій.

На гарячій лінії Державної фіскальної служби України зазначають, що неприбуткові організації з 01.01.2015 не вважаються платниками податку на прибуток і більше інформації щодо порядку їх оподаткування у них на даний момент немає.

Значне занепокоєння викликає думка про те, що тепер фіскальна служба самостійно визначатиме умови оподаткування таких організацій, бо подібна ситуація завжди є відкритим шляхом до порушення прав платників податків.

Вважаю зміни, що вносяться у систему оподаткування вимагають більш професійного і зваженого підходу. Адже ми повинні працювати над вдосконаленням діючого законодавства, забезпеченням максимальної прозорості та виключенням корупційної складової. Натомість, на жаль, відбувається погіршення існуючих норм і ускладнення становища платників податків.

Валентин Гвоздий

За это сообщение автора bur поблагодарили: 3
annette_05, m_tetyana, yustesh
bur
 
Сообщений: 1434
Зарегистрирован: 13 сен 2013, 16:25
Благодарил (а): 116 раз.
Поблагодарили: 425 раз.

UNREAD_POST bur » 10 мар 2015, 17:03

Державна фіскальна служба України

З 2015 року змінено порядок оподаткування неприбуткових організацій

Після внесення змін до Податкового кодексу України (далі − Кодекс) Законом України від 28 грудня 2014 року
№ 71-VIII «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо податкової реформи» (далі – Закон № 71), починаючи з 01 січня 2015 року, змінено порядок оподаткування неприбуткових організацій.
Підпунктом 14.1.121 п. 14.1 ст. 14 Кодексу визначено, що неприбуткові підприємства, установи та організації – це підприємства, установи та організації, основною метою діяльності яких є не одержання прибутку, а провадження благодійної діяльності та меценатства і іншої діяльності, передбаченої законодавством.
Підпунктом 133.1.1 п. 133.1 ст. 133 Кодексу встановлено, зокрема, що платниками податку на прибуток-резидентами є суб'єкти господарювання – юридичні особи, які провадять господарську діяльність як на території України, так і за її межами, крім:
1) бюджетних установ;
2) громадських об'єднань, політичних партій, релігійних, благодійних організацій, пенсійних фондів, метою яких не може бути одержання і розподіл прибутку серед засновників, членів органів управління, інших пов'язаних з ними осіб, а також серед працівників таких організацій.
З метою оподаткування центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну податкову політику, веде реєстр всіх установ та організацій, які зазначені у
підпунктах 1 та 2 цього підпункту.
Такі установи та організації не є платниками податку на прибуток лише після їх внесення до Реєстру неприбуткових організацій та установ (далі − Реєстр) контролюючими органами в порядку, встановленому центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну політику.
Згідно з положеннями Закону України від 22 березня 2012 року № 4572-VI «Про громадські об'єднання» із змінами та доповненнями громадським об'єднанням вважається добровільне об'єднання фізичних осіб та/або юридичних осіб приватного права для здійснення та захисту прав і свобод, задоволення суспільних, зокрема економічних, соціальних, культурних, екологічних, та інших інтересів.
Громадське об'єднання за організаційно-правовою формою утворюється як громадська організація або громадська спілка. Громадське об'єднання, засновниками та членами (учасниками) якого є фізичні особи, є громадською організацією.
Відповідно до Закону України від 15 вересня 1999 року № 1045-XIV «Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності» із змінами та доповненнями (далі – Закон
№ 1045) професійною спілкою (профспілкою) вважається добровільна неприбуткова громадська організація, що об'єднує громадян, пов'язаних спільними інтересами за родом їх професійної (трудової) діяльності (навчання).
Отже, професійна спілка, створена відповідно до вимог Закону № 1045, за своїм правовим статусом належить до громадських об’єднань, які мають право скористатися статусом неприбуткової організації відповідно до положень п.п. 133.1.1 п. 133.1 ст. 133 Кодексу.
До внесення змін до Положення про Реєстр неприбуткових установ та організацій, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 24.01.2013 № 37, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 14.02.2013 за № 267/22799, профспілкові організації зі статусом юридичної особи, які станом на 31.12.2014 внесені до Реєстру та відповідають умовам, визначеним п.п. 133.1.1 п. 133.1 ст. 133 Кодексу (метою яких не може бути одержання і розподіл прибутку серед засновників, членів органів управління, інших пов'язаних з ними осіб, а також серед працівників таких організацій), продовжують використовувати статус неприбутковості та не є платниками податку на прибуток.
Разом з тим повідомляємо, що ті установи та організації, які станом на 31.12.2014 були внесені до Реєстру, повинні подати податковий звіт за 2014 рік за діючими формами в установлений для річного звітного періоду термін – протягом 60 календарних днів по закінченню звітного року, тобто не пізніше 2 березня 2015 року.

///Ну это ничего. Листівка "З 2015 року змінено порядок оподаткування неприбуткових організацій" 10.03.2015///
bur
 
Сообщений: 1434
Зарегистрирован: 13 сен 2013, 16:25
Благодарил (а): 116 раз.
Поблагодарили: 425 раз.

UNREAD_POST lelmvj » 18 мар 2015, 16:20

ОСМД снова неприбыльные


ЗАКОН УКРАЇНИ
Про внесення змін до Податкового кодексу України
щодо оподаткування деяких неприбуткових організацій

Верховна Рада України постановляє:
I. Внести до Податкового кодексу України (Відомості Верховної Ради України, 2011 р., №№ 13-17, ст. 112) такі зміни:
підпункт 2 пункту 133.1.1 статті 133 після слів “благодійних організацій” доповнити словами “об’єднань співвласників багатоквартирного будинку, асоціацій власників жилих будинків, житлово-будівельних кооперативів”.
ІІ. Прикінцеві положення
1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.
2. Встановити, що повторне внесення до Реєстру неприбуткових організацій та установ (перереєстрація) неприбуткових організацій, які зазначені у підпунктах 1 та 2 пункту 133.1.1 статті 133 Податкового кодексу України, і які були внесені до Реєстру неприбуткових організацій та установ станом на 1 січня 2015 року, не вимагається.
3. Встановити, що неприбуткові організації, які зазначені у підпунктах 1 та 2 пункту 133.1.1 статті 133 Податкового кодексу України, державна реєстрація яких відбулася після 31 грудня 2014 року та до набрання чинності цим Законом, в разі внесення їх до Реєстру неприбуткових організацій та установ протягом шести місяців з дня набрання чинності цим Законом, вважаються такими, що внесені до Реєстру неприбуткових організацій та установ з дня їх державної реєстрації.


Голова Верховної Ради України


1892 Закон прийнято (18.03.2015)
lelmvj
 
Сообщений: 1094
Зарегистрирован: 10 янв 2012, 12:23
Благодарил (а): 46 раз.
Поблагодарили: 272 раз.

UNREAD_POST VOA » 11 апр 2015, 22:28Президент подписал Закон от 18.03.15 г. № 263-VIII "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно налогообложения некоторых неприбыльных организаций", который возвращает объединениям совладельцев многоквартирного дома, ассоциациям владельцев жилых домов и жилищно-строительным кооперативам статус неприбыльных организаций.
Этот Закон восстанавливает условия для аккумулирования и использования совладельцами многоквартирных домов средств на проведение капитального ремонта и энергоэффективных мероприятий в таких домах и призван способствовать обеспечению жилищных прав и интересов граждан.

Закон от 18.03.15 г. № 263-VIII вступит в силу с 10.04.15 г. ("Голос Украины" от 09.04.15 г. № 64),
http://stopfake.org/ Бывают такие решения, после принятия которых тараканы в голове аплодируют стоя.
Аватар пользователя
VOA
 
Сообщений: 5458
Зарегистрирован: 07 сен 2012, 21:37
Благодарил (а): 1860 раз.
Поблагодарили: 2152 раз.

UNREAD_POST leovit » 19 май 2015, 18:53

Подскажите такой вопрос, неприбыльная организация (садовническое товарищество) принимает деньги и в дальнейшем оплачивает электричество, зарплату - РРО нужен?
какими нормами оговорено о не использовании РРО? или все таки необходимо применять?
leovit
 
Сообщений: 30
Зарегистрирован: 24 апр 2014, 11:28
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 5 раз.

Пред.След.

  • Похожие темы
    Ответов
    Просмотров
    Последнее сообщение

Вернуться в ПРОЧИЕ НАЛОГИ (СБОРЫ)

Кто сейчас на форуме

Зарегистрированные пользователи: Ads, Gb, MR, Ya