Рекламу показываем только НЕзарегистрированным пользователям. Войдите или зарегистрируйтесь на Бухфоруме
    .

Налоговые проверки

Путеводитель по разделу. Штрафы, санкции, проверки, админ-, уголовная ответственность, обжалование решений госорганов

Модератор: Ol_ua

UNREAD_POST profi » 16 июн 2012, 12:09

vasilisa, не совсем понятен вопрос
profi
 
Сообщений: 90
Зарегистрирован: 06 дек 2010, 11:36
Благодарил (а): 5 раз.
Поблагодарили: 13 раз.

UNREAD_POST kollega » 21 июн 2012, 10:12

Якщо під час перевірки не було всіх документів
Який порядок і терміни надання суб’єктами господарювання до органу ДПС документів, яких не було під час проведення перевірки?
Відповідно до п. 44.1 ст. 44 ПКУ від 2 грудня 2010 року №2755-VІ зі змінами та доповненнями з метою оподаткування платники податків зобов’язані вести облік доходів, витрат та інших показників, пов’язаних з визначенням об’єктів оподаткування та/або податкових зобов’язань, на підставі первинних документів, регістрів бухгалтерського обліку, фінансової звітності, інших документів, пов’язаних з обчисленням та сплатою податків і зборів, ведення яких передбачено законодавством.
Платникам податків забороняється формування показників податкової звітності, митних декларацій на підставі даних, не підтверджених документами, що визначені абзацом першим цього пункту.
Згідно з п. 44.6 ст. 44 ПКУ, у разі якщо до закінчення перевірки або у терміни, визначені в абзаці другому пункту 44.7 ст. 44 ПКУ, платник податків не надає посадовим особам органу ДПС, які проводять перевірку, документи (незалежно від причин такого ненадання, крім випадків виїмки документів або іншого вилучення правоохоронними органами), що підтверджують показники, відображені таким платником податків у податковій звітності, вважається, що таких документів не було у такого платника податків на час складення такої звітності.
Якщо платник податків після закінчення перевірки та до прийняття рішення контролюючим органом за результатами такої перевірки надає документи, що підтверджують показники, відображені таким платником податків у податковій звітності, не надані під час перевірки (у випадках, передбачених абзацами другим і четвертим пункту 44.7 цієї статті), такі документи повинні бути враховані контролюючим органом під час розгляду ним питання про прийняття рішення.
Відповідно до п. 44.7 ст. 44 ПКУ, у разі якщо посадова особа контролюючого органу, яка здійснює перевірку, відмовляється з будь-яких причин від врахування документів, наданих платником податків під час проведення перевірки, платник податків має право до закінчення перевірки надіслати листом із повідомленням про вручення та з описом вкладеного або надати безпосередньо до контролюючого органу, який призначив проведення перевірки, копії таких документів (засвідчені печаткою платника податків (за наявності печатки) та підписом платника податків — фізособи або посадової особи платника податків — юрособи).
Протягом трьох робочих днів з дня отримання акта перевірки платник податків має право надати до контролюючого органу, що призначив перевірку, документи, визначені в акті перевірки як відсутні.
У разі якщо під час перевірки платник податків надає документи менше ніж за три дні до дня її завершення або коли надіслані у передбаченому абзацом першим цього пункту порядку документи надійшли до контролюючого органу менше ніж за три дні до дня завершення перевірки, проведення перевірки продовжується на строк, визначений статтею 82 ПКУ.
У разі якщо надіслані у передбаченому абзацом першим цього пункту порядку документи надійшли до контролюючого органу після завершення перевірки або у разі надання таких документів відповідно до абзацу другого цього пункту, контролюючий орган має право не приймати рішення за результатами проведеної перевірки та призначити позапланову документальну перевірку такого платника податків.
ДПС у Львівській обл.
Аватар пользователя
kollega
 
Сообщений: 1005
Зарегистрирован: 22 мар 2011, 12:27
Благодарил (а): 506 раз.
Поблагодарили: 452 раз.

UNREAD_POST налоговик » 30 июн 2012, 19:08

ПРОЕКТ


ЗАТВЕРДЖЕНО
наказ ДПС України
від __.__.20__ №____

Узагальнююча податкова консультація щодо окремих питань організації та проведення перевірок платників податків

В Узагальнюючій податковій консультації щодо окремих питань організації та проведення перевірок платників податків використовуються такі скорочення:
Кодекс - Податковий кодекс України.
Закон №265 – Закон України від 06 липня 1995 року №265 «Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг».
Перелік №41 – Перелік типових документів, що створюються в діяльності органів державної влади та місцевого самоврядування, інших установ, організацій і підприємств, із зазначенням термінів зберігання документів, затвердженому наказом Головного архівного управління при Кабінеті Міністрів України від 20.07.98 №41.
Порядок №614 – Порядок реєстрації, опломбування та застосування реєстраторів розрахункових операцій за товари (послуги), затверджений наказом ДПА України від 01.12.2000 №614.
Положення №614 – Положення про форму та зміст розрахункових документів, затверджений наказом ДПА України від 01.12.2000 №614.

Згідно із пунктом 44.3 статті 44 розділу ІІ Кодексу платники податків зобов'язані забезпечити зберігання документів, визначених у пункті 44.1 статті 44 Кодексу, а також документів, пов'язаних із виконанням вимог законодавства, контроль за дотриманням якого покладено на контролюючі органи, не менш як 1095 днів з дня подання податкової звітності, для складання якої використовуються зазначені документи, а у разі її неподання - з передбаченого Кодексом граничного терміну подання такої звітності.
У разі ліквідації платника податків документи, визначені у пункті 44.1 статті 44 розділу ІІ Кодексу, за період діяльності платника податків не менш як 1095 днів, що передували даті ліквідації платника податків, в установленому законодавством порядку передаються до архіву.
Терміни зберігання первинних документів, документів податкової звітності та іншої документації також визначено у Переліку № 41, відповідно до якого обчислення термінів зберігання документів провадиться з 1 січня року, наступного за роком їх складання.
Згідно із частиною 1 Переліку №41 первинні документи і додатки до них, що фіксують факт виконання господарських операцій і є підставою для записів у регістрах бухгалтерського обліку та податкових записах, облікові регістри (головна книга, журнали, розроблювальні таблиці та ін.) зберігаються три роки за умови завершення перевірки державними податковими органами з питань дотримання податкового законодавства, а для бюджетних установ та організацій, та для госпрозрахункових підприємств і організацій, які знаходяться у сфері управління міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, – ревізії, а у разі виникнення суперечок, спорів, слідчих і судових справ – зберігаються до ухвалення остаточного рішення.
Відповідно до пункту 46.1 статті 46 Кодексу податкова декларація, розрахунок (далі - податкова декларація) - документ, що подається платником податків (у тому числі відокремленим підрозділом у випадках, визначених цим Кодексом) контролюючому органу у строки, встановлені законом, на підставі якого здійснюється нарахування та/або сплата податкового зобов'язання, чи документ, що свідчить про суми доходу, нарахованого (виплаченого) на користь платників податків - фізичних осіб, суми утриманого та/або сплаченого податку.
Прийняття податкової декларації є обов'язком органу державної податкової служби (пункт 49.8 статті 49 Кодексу).
Відповідальність за неподання або несвоєчасне подання платником податків або іншими особами, зобов'язаними нараховувати та сплачувати податки, збори податкових декларацій (розрахунків) передбачена
пунктом 120.1 статті 120 Кодексу.
Відповідно до статті 77 Кодексу документальна планова перевірка повинна бути передбачена у плані-графіку проведення планових документальних перевірок.
До плану-графіка проведення документальних планових перевірок відбираються платники податків, які мають ризик щодо несплати податків та зборів, невиконання іншого законодавства, контроль за яким покладено на органи державної податкової служби.
Порядок формування та затвердження плану-графіка, перелік ризиків та їх поділ за ступенями встановлюються центральним органом державної податкової служби.
Про проведення документальної планової перевірки керівником органу державної податкової служби приймається рішення, яке оформлюється наказом.
Право на проведення документальної планової перевірки платника податків надається лише у випадку, коли йому не пізніше ніж за
10 календарних днів до дня проведення зазначеної перевірки вручено під розписку або надіслано рекомендованим листом з повідомленням про вручення копію наказу про проведення документальної планової перевірки та письмове повідомлення із зазначенням дати початку проведення такої перевірки.
Згідно пункту 78.1 статті 78 Кодексу документальна позапланова виїзна перевірка здійснюється за наявності обставин, передбачених Кодексом, зокрема, у разі коли платником податків не подано в установлений законом строк податкову декларацію або розрахунки, якщо їх подання передбачено законом.
Пунктом 78.4 статті 78 Кодексу визначено, що про проведення документальної позапланової перевірки керівник органу державної податкової служби приймає рішення, яке оформлюється наказом.
Право на проведення документальної позапланової перевірки платника податків надається лише у випадку, коли йому до початку проведення зазначеної перевірки вручено під розписку копію наказу про проведення документальної позапланової перевірки.
Згідно пункту 79.2 статті 79 Кодексу документальна позапланова невиїзна перевірка проводиться посадовими особами органу державної податкової служби виключно на підставі рішення керівника органу державної податкової служби, оформленого наказом, та за умови надіслання платнику податків рекомендованим листом із повідомленням про вручення або вручення йому чи його уповноваженому представнику під розписку копії наказу про проведення документальної позапланової невиїзної перевірки та письмового повідомлення про дату початку та місце проведення такої перевірки.
Відповідно до пункту 102.1 статті 102 Кодексу контролюючий орган, крім випадків, визначених пунктом 102.2 статті 102 Кодексу, має право самостійно визначити суму грошових зобов’язань платника податків у випадках, визначених Кодексом, не пізніше закінчення 1095 дня, що настає за останнім днем граничного строку подання податкової декларації та/або граничного строку сплати грошових зобов’язань, нарахованих контролюючим органом, а якщо така податкова декларація була надана пізніше, - за днем її фактичного подання. Якщо протягом зазначеного строку контролюючий орган не визначає суму грошових зобов’язань, платник податків вважається вільним від такого грошового зобов’язання, а спір стосовно такої декларації та/або податкового повідомлення не підлягає розгляду в адміністративному або судовому порядку.
У разі подання платником податку уточнюючого розрахунку до податкової декларації контролюючий орган має право визначити суму податкових зобов’язань за такою податковою декларацією протягом 1095 днів з дня подання уточнюючого розрахунку.
Згідно пункту 102.3 статті 102 Кодексу відлік строку давності зупиняється на будь-який період, протягом якого контролюючому органу згідно з рішенням суду заборонено проводити перевірку платника податків або платник податків перебуває поза межами України, якщо таке перебування є безперервним та дорівнює чи є більшим за 183 дні.
Згідно пункту 82.1 статті 82 Кодексу продовження строків проведення перевірок, визначених у статті 77 цього Кодексу (для документальних планових перевірок), можливе за рішенням керівника органу державної податкової служби не більш як на 15 робочих днів для великих платників податків, щодо суб'єктів малого підприємництва - не більш як на 5 робочих днів, інших платників податків - не більш як на 10 робочих днів.
Згідно пункту 82.2 статті 82 Кодексу продовження строків проведення перевірок, визначених у статті 78 Кодексу (для документальних позапланових перевірок), можливе за рішенням керівника органу державної податкової служби не більш як на 10 робочих днів для великих платників податків, щодо суб’єктів малого підприємництва – не більш як на 2 робочих дні, інших платників податків – не більш як на 5 робочих днів.
Відповідно до пункту 82.3 статті 82 Кодексу продовження строку таких перевірок здійснюється за рішенням керівника органу державної податкової служби не більш як на 5 діб. Підставами для подовження строку перевірки є:
заява суб'єкта господарювання (у разі необхідності подання ним документів, які стосуються питань перевірки);
змінний режим роботи або підсумований облік робочого часу суб'єкта господарювання та/або його господарських об'єктів.
Відповідно до пункту 82.4 статті 82 Кодексу проведення документальної виїзної планової та позапланової перевірки великого платника податків може бути зупинено за рішенням керівника податкового органу, що оформляється наказом, копія якого не пізніше наступного робочого дня вручається платнику податків або його уповноваженому представнику під розписку, з подальшим поновленням її проведення на невикористаний строк.
Зупинення документальної виїзної планової, позапланової перевірки перериває перебіг строку проведення перевірки в разі вручення платнику податків або його уповноваженому представнику під розписку копії наказу про зупинення документальної виїзної планової, позапланової перевірки.
При цьому перевірка може бути зупинена на загальний строк, що не перевищує 30 робочих днів, а в разі необхідності проведення експертизи, отримання інформації від іноземних державних органів щодо діяльності платника податків, завершення розгляду судом позовів з питань, пов’язаних з предметом перевірки, відновлення платником податків втрачених документів перевірка може бути зупинена на строк, необхідний для завершення таких процедур.
Загальний термін проведення перевірок, визначених у пунктах 200.10 та 200.11 статті 200 Кодексу, з урахуванням установлених цим пунктом строків зупинення, не може перевищувати 60 календарних днів.
Відповідно до пункту 8 статті 9 Закону №265 реєстратори розрахункових операцій та розрахункові книжки не застосовуються: при продажу товарів (крім підакцизних) (наданні послуг) особами, які отримали пільговий торговий патент для продажу товарів (надання послуг) відповідно до Податкового кодексу України.
Пунктом 2.3 Порядку №614 встановлено, що реєстрація РРО здійснюється на підставі письмової заяви СГ довільної форми, у якій зазначені сфера застосування та реквізити РРО (модифікація, заводський номер, версія програмного забезпечення, виробник або постачальник, дата виготовлення), а також надання ним таких документів та їх копій, завірених підписом керівника і печаткою СГ - юридичної особи або особистим підписом
СГ - фізичної особи:
копії свідоцтва про державну реєстрацію СГ (якщо СГ має зареєстровані в даному органі ДПС РРО чи книги обліку розрахункових операцій, то копію свідоцтва надавати не треба);
документа, що підтверджує факт купівлі або безоплатного отримання РРО у власність, іншого документа, що підтверджує право власності або користування РРО;
паспорта (формуляра) на РРО;
дозволу місцевого органу виконавчої влади на розміщення господарської одиниці (договору оренди, іншого документа на право власності або користування господарською одиницею); для реєстрації резервного РРО слід надати такі документи на кожну господарську одиницю, де буде використовуватися РРО;
Оригінали документів повертаються СГ, копії залишаються в органі ДПС.
Також, відповідно до п. 4.2 Порядку РРО може застосовуватись тільки в тій господарській одиниці, назва та адреса якої зазначені в реєстраційному посвідченні, та у сфері застосування, визначеній Державним реєстром реєстраторів розрахункових операцій.
Відповідно до п. 3.1, 3.2 Положення №614 фіскальний касовий чек на товари (послуги) (далі - касовий чек) - це розрахунковий документ, надрукований реєстратором розрахункових операцій при проведенні розрахунків за продані товари (надані послуги).
Касовий чек повинен містити такі обов'язкові реквізити: назву господарської одиниці; адресу господарської одиниці; для СГ, що зареєстровані як платники ПДВ, - індивідуальний податковий номер платника ПДВ, перед номером друкуються великі літери "ПН"; для СГ, що не є платниками ПДВ, - ідентифікаційний код за ЄДРПОУ або ідентифікаційний номер за ДРФО, перед яким друкуються великі літери "ІД".
Установлені Положенні №614 вимоги до змісту розрахункових документів визначають обов'язкові реквізити розрахункових документів. У разі відсутності хоча б одного з обов'язкових реквізитів, а також недотримання сфери призначення, документ не є розрахунковим.

Питання 1. Чи може платник податків – юридична особа після отримання повідомлення та копії наказу про проведення планової документальної перевірки (до її початку) подати звітні декларації (розрахунки) із запізненням встановлених Кодексом термінів, за періоди, що підлягають перевірці?
Відповідь. Кодексом не встановлено заборони щодо подання платником податків – юридичною особою після отримання повідомлення та копії наказу про проведення планової документальної перевірки (до її початку) звітних декларацій (розрахунків) із запізненням встановлених Кодексом термінів, за періоди, що підлягають перевірці.
Платник податків зобов’язаний подати податкову декларацію або розрахунок (далі – декларація) до органу ДПС у строки, встановлені законом. Відповідальність за неподання або несвоєчасне подання платником податків або іншими особами, зобов'язаними нараховувати та сплачувати податки, збори декларацій передбачена пунктом 120.1 статті 120 Кодексу.
До плану-графіка документальних виїзних перевірок органи ДПС включають лише тих платників податків, які мають ризик щодо несплати податків та зборів, невиконання іншого законодавства, контроль за яким покладено на органи державної податкової служби. При цьому періодичність таких перевірок залежить від ступеня ризику в діяльності платників податків, який визначається, зокрема при здійсненні аналізу показників декларацій.
Отже, платники податків, що не подають звітність до податкових органів, не включаються до плану-графіка документальних виїзних перевірок. У відношенні таких платників податків орган ДПС має право на проведення документальної позапланової перевірки.

Питання 2. За який період проводиться документальна планова перевірка платника податків – юридичної особи?
Відповідь. Обмежень щодо періоду, за який органи державної податкової служби проводять перевірки платників податків, діючим законодавством не встановлено. При цьому, за результатами проведення документальної перевірки платника податків грошові зобов’язання платника податків визначаються органом ДПС не пізніше закінчення 1095 дня, що настає за останнім днем граничного строку подання податкової декларації, якщо така податкова декларація була надана пізніше, – за днем її фактичного подання, а у разі подання платником податку уточнюючого розрахунку до податкової декларації – протягом 1095 днів з дня подання уточнюючого розрахунку.
Первинні та оброблені документи, регістри і звітність повинні зберігатись не менш як 1095 днів з дня подання податкової звітності, для складання якої використовуються зазначені документи, а у разі її неподання - з передбаченого Кодексом граничного терміну подання такої звітності за умови завершення перевірки державними податковими органами з питань дотримання податкового законодавства, а у разі виникнення суперечок, спорів, слідчих і судових справ – зберігаються до ухвалення остаточного рішення.
У разі ліквідації платника податків такі документи за період діяльності платника податків не менш як 1095 днів, що передували даті ліквідації платника податків, передаються до архіву.

Питання 3. При проведенні яких видів перевірок органом ДПС надаються платнику податків письмові повідомлення із зазначенням дати початку проведення перевірки?
Відповідь.     Письмові повідомлення про проведення перевірки надаються платнику податків органом ДПС у разі проведення документальної планової перевірки (не пізніше ніж за 10 календарних днів до дня її початку із зазначенням дати початку проведення перевірки) та у разі проведення документальної позапланової невиїзної перевірки (із зазначенням дати початку та місця її проведення).
Письмові повідомлення про проведення перевірок надсилаються платнику податків рекомендованим листом із повідомленням про вручення або вручаються йому чи його уповноваженому представнику під розписку.

Питання 4. Які підстави та терміни встановлено Кодексом для зупинення та продовження розпочатої перевірки працівниками органів ДПС?
Відповідь. Зупинення або продовження строків проведення перевірки працівниками органів ДПС здійснюється за рішенням керівника податкового органу.
Терміни продовження документальних перевірок залежать від виду перевірки (планова або позапланова) та категорії платника податків (великий платник податків, платник податків малого підприємства або інший) і встановлені статтею 82 Кодексу.
Продовження термінів проведення фактичних перевірок здійснюється лише у разі надходження заяви суб'єкта господарювання (у разі необхідності подання ним документів, які стосуються питань перевірки), або змінного режиму роботи чи підсумованого обліку робочого часу суб'єкта господарювання та/або його господарських об'єктів.
Зупинення розпочатої перевірки Кодексом передбачається лише при проведенні документальної планової або позапланової перевірки великого платника податків на загальний строк, що не перевищує 30 робочих днів, а в разі необхідності проведення експертизи, отримання інформації від іноземних державних органів щодо діяльності платника податків, завершення розгляду судом позовів з питань, пов’язаних з предметом перевірки, відновлення платником податків втрачених документів перевірка може бути зупинена на строк, необхідний для завершення таких процедур.

Питання 5. Чи застосовуються реєстратори розрахункових операцій та розрахункові книжки при продажу товарів (крім підакцизних) (наданні послуг) особами, які отримали пільговий торговий патент для продажу товарів (надання послуг) відповідно до Кодексу?
Відповідь. Реєстратори розрахункових операцій та розрахункові книжки не застосовуються: при продажу товарів (крім підакцизних) (наданні послуг) особами, які отримали пільговий торговий патент для продажу товарів (надання послуг) відповідно до Податкового кодексу України.

Питання 6. Чи необхідно перереєструвати реєстратори розрахункових операцій у межах одного адміністративного району, якщо змінились реквізити суб’єкта господарювання?
Відповідь. У разі зміни реквізитів суб’єкта господарювання, такому суб’єкту необхідно звернутись до податкового органу для перереєстрації РРО і надати заяву довільної форми, у якій зазначити сферу застосування РРО, реєстраційне посвідчення з відміткою, при потребі, про зняття РРО з обліку, а також визначені пунктом 2.3 Порядку №614 документи на господарську одиницю.


Директор Департаменту податкового контролю

С.Б. Крухмальов
Аватар пользователя
налоговик
 
Сообщений: 5778
Зарегистрирован: 20 ноя 2010, 23:29
Благодарил (а): 835 раз.
Поблагодарили: 2641 раз.

UNREAD_POST vasilisa » 08 июл 2012, 08:38

Рада лишила ГНС регуляторных полномочий
Права формирования и утверждения плана-графика проведения документальных плановых проверок переданы Министерству финансов

Верховная Рада Украины лишила Государственную налоговую службу (ГНС) большинства функций и полномочий в сфере нормативно-правового регулирования, передав их Министерству финансов и другим государственным органам. За принятие соответствующего закона (N10224) проголосовало в четверг 262 депутата. об этом сообщает агентство Интерфакс-Украина.

Закон, в частности, лишает ГНС права формирования и утверждения плана-графика проведения документальных плановых проверок, перечня рисков и их разделения на степени риска, и наделяет такими функциями Министерство финансов.

Кроме этого, министерство будет определять формат и порядок предоставления в ходе проверок налогоплательщиками документов должностным лицам ГНС, а также устанавливать порядок рассрочки налогового долга и порядок списания налогового долга.

Законом предусмотрена передача Минфину и функции утверждения форм налоговых деклараций и выполнения функции установления порядка налогового учета и отчетности о результатах совместной деятельности.

Порядок контроля таможенными органами за уплатой плательщиками НДС, акцизного и экологического налога, согласно закону, будет устанавливаться Минфином, а не совместным решением Налоговой и Таможенной служб.

Кроме того, ранее подконтрольный ГНС Единый реестр налоговых накладных в электронном виде теперь будет вести Минфин, а также принимать решение об изменении основного места учета налогоплательщика.

Минфин также будет определять порядок учета, устанавливать перечень документов для взятия на учет и формы заявлений по вопросам регистрации и учета налогоплательщиков, а также определять форму Кинги учета доходов и расходов и порядок ее ведения.

Кроме того, документ наделяет налоговую милицию функцией сбора и анализа информации о нарушениях налогового законодательства и прогнозирования тенденций развития негативных процессов уголовного характера в сфере налогообложения.

По материалам: ЛИГА:ЗАКОН

За это сообщение автора vasilisa поблагодарил:
Мыша
Аватар пользователя
vasilisa
 
Сообщений: 333
Зарегистрирован: 14 июл 2011, 13:21
Благодарил (а): 154 раз.
Поблагодарили: 238 раз.

UNREAD_POST Печкин » 17 июл 2012, 17:01

Еще из ВНСУ № 26

Порядок проведения документальных внеплановых проверок юридических лиц

Со вступлением в силу Налогового кодекса немного изменился порядок и основания для проведения документальных внеплановых проверок.
Согласно пп. 75.1.2 п. 75.1 ст. 75 Налогового кодекса документальной внеплановой проверкой считается проверка, которая не предусматривается в плане работы органа ГНС и проводится при наличии хотя бы одного из обстоятельств, определенных этим Кодексом. При этом такая проверка может быть как выездной, так и невыездной.
Документальной выездной проверкой считается проверка, которая проводится по местонахождению налогоплательщика или месту расположения объекта права собственности, относительно которого проводится такая проверка.
Документальной невыездной проверкой считается проверка, которая проводится в помещении органа ГНС.
Согласно нормам Налогового кодекса введены новые обстоятельства для проведения документальных внеплановых проверок, которые позволяют избегать конфликтных ситуаций с налогоплательщиками и обеспечивать равенство всех плательщиков перед законом. Среди таких обстоятельств, в частности, следующие:
налогоплательщиком представлен в орган ГНС уточняющий расчет по соответствующему налогу за период, который уже проверялся;
относительно плательщика налога подана жалоба о непредоставлении им налоговой накладной покупателю или о нарушении правил заполнения налоговой накладной в случае непредоставления таким налогоплательщиком объяснений и документального подтверждения на письменный запрос органа ГНС в течение 10 рабочих дней со дня его получения;
получение информации об уклонении налоговым агентом от налогообложения выплаченной (начисленной) наемным лицам (в том числе без документального оформления) заработной платы, пассивных доходов, дополнительных благ, других выплат и возмещений, подлежащих налогообложению, в том числе вследствие незаключения налогоплательщиком трудовых договоров с наемными лицами согласно закону, а также осуществление лицом хозяйственной деятельности без государственной регистрации. Такая проверка проводится исключительно по вопросам, которые стали основанием для проведения такой проверки.
В настоящее время существуют 11 обстоятельств (ст. 78 Налогового кодекса), предусматривающих проведение документальных внеплановых проверок. Рассмотрим детальнее некоторые из них.
Что касается обстоятельства, предусмотренного для проведения проверки представленного в орган ГНС уточняющего расчета по соответствующему налогу за период, уже проверявшийся органом ГНС (пп. 78.1.3 п. 78.1 ст. 78 Налогового кодекса), следует отметить, что данное обстоятельство является следствием определенного этим Кодексом разрешения предоставлять в орган ГНС уточняющие расчеты к налоговой декларации, кроме случаев, когда у такого плательщика начата и проводится документальная плановая или внеплановая выездная проверка. В этом случае представлять уточняющие расчеты к налоговым декларациям за какой-либо отчетный (налоговый) период по соответствующему налогу и сбору, который проверяется контролирующим органом, запрещается (п. 50.2 ст. 50 Налогового кодекса).
В случае если налогоплательщик представляет уточняющий расчет к налоговой декларации, представленной за период, который проверялся, снова возникает необходимость проверки показателей такого расчета. В связи с этим согласно п. 50.3 ст. 50 и пп. 78.1.3 п. 78.1 ст. 78 Налогового кодекса соответствующий контролирующий орган имеет право на проведение внеплановой проверки налогоплательщика за определенный налоговый период.
Обстоятельством, при котором должна проводится документальная внеплановая проверка, является начало процедуры реорганизации юридического лица (кроме преобразования), прекращение юридического лица, возбуждение производства по делу о признании банкротом налогоплательщика или подача заявления о снятии с учета налогоплательщика (пп. 78.1.7 п. 78.1 ст. 78 Налогового кодекса).
При этом такая проверка в соответствии с Порядком № 1588 назначается и начинается в определенные сроки.
В случае ликвидации юридического лица по решению учредителей (участников) юридического лица или уполномоченного ими органа проверка назначается и начинается в течение 10 рабочих дней с даты публикации уведомления о решении учредителей (участников) юридического лица или уполномоченного ими органа о прекращении юридического лица. В других случаях проверка назначается и начинается в течение месяца после получения соответствующего документа, поступившего в орган ГНС первым.
Что касается реализации обстоятельства для проведения проверки в случае получения постановления (определения) суда о назначении проверки или постановления органа дознания, следователя, прокурора, вынесенного ими в соответствии с законом по уголовным делам, находящимся в их производстве (пп. 78.1.11 п. 78.1 ст. 78 Налогового кодекса), следует отметить, что в связи с принятием Уголовного процессуального кодекса, который еще не вступил в силу, предусмотрены изменения к данной норме Налогового кодекса, предоставляющие органам ГНС право на проведение документальной внеплановой проверки в случае получения судебного решения суда (следственного судьи) о назначении проверки или постановления органа, осуществляющего оперативно-розыскную деятельность, следователя, прокурора, вынесенного ими в соответствии с законом.
Следует обратить внимание, что ограничения в основаниях проведения проверок налогоплательщиков, определенные Налоговым кодексом, не распространяются на проверки, проводимые на обращение такого налогоплательщика, или проверки, проводимые в рамках возбужденного уголовного дела.
Особенностью организации документальной внеплановой проверки является то, что право на проведение такой проверки налогоплательщика предоставляется органам ГНС только в случае, когда ему до начала проведения проверки вручена под расписку копия приказа о проведении документальной внеплановой проверки.
При этом в случае проведения документальной выездной проверки налогоплательщику также предоставляются направления на проведение такой проверки, служебные удостоверения лиц, указанных в направлении на проведение проверки, а проведение документальной невыездной проверки возможно при условии письменного уведомления о дате начала и месте проведения такой проверки.
Продолжительность проведения документальных внеплановых проверок в соответствии со ст. 82 Налогового кодекса не должна превышать: 15 рабочих дней — для крупных налогоплательщиков; 5 рабочих дней — для субъектов малого предпринимательства; 10 рабочих дней — для других налогоплательщиков. Продление сроков таких проверок возможно по решению руководителя налогового органа не более чем на: 10 рабочих дней — для крупных налогоплательщиков; 2 рабочих дня — для субъектов малого предпринимательства; 5 рабочих дней — для других налогоплательщиков.
Согласно п. 85.2 ст. 85 Налогового кодекса после начала документальной проверки налогоплательщик обязан предоставить должностным (служебным) лицам органов ГНС в полном объеме все документы, относящиеся или связанные с предметом проверки.
При этом крупный налогоплательщик обязан также предоставить в электронной форме с соблюдением условия относительно регистрации электронной подписи подотчетных лиц копии документов по учету доходов, расходов и других показателей, связанных с определением объектов налогообложения (налоговых обязательств), первичных документов, регистров бухгалтерского учета, финансовой отчетности, других документов, связанных с исчислением и уплатой налогов и сборов (если такие документы создаются им в электронной форме), не позднее рабочего дня, следующего за днем начала документальной выездной (невыездной) проверки.
Что касается порядка оформления органами ГНС результатов документальной внеплановой проверки, то акт (справка) документальной внеплановой как выездной, так и невыездной проверки составляется в двух экземплярах, подписывается должностными лицами органа ГНС, которые проводили проверку, и регистрируется в органе ГНС в течение пяти рабочих дней со дня, наступающего за днем окончания установленного для проведения проверки срока (для налогоплательщиков, имеющих филиалы и/или находящихся на консолидированной уплате, — в течение 10 рабочих дней). При этом один экземпляр акта или справки о результатах документальной выездной проверки в день его подписания или отказа от подписания вручается или направляется налогоплательщику или его законному представителю, а акт (справка) документальной невыездной проверки после его регистрации вручается налогоплательщику или его законным представителям лично.
С целью урегулирования вопроса, когда невозможно вручить акт (справку) документальной невыездной проверки по каким-либо причинам лично налогоплательщику, Законом № 4834 предусмотрены изменения к ст. 86 Налогового кодекса, в соответствии с которыми в случае невозможности вручения акта (справки) документальной невыездной проверки орган ГНС направляет его по месту регистрации налогоплательщика заказным письмом с уведомлением о вручении. Этой нормой обеспечивается право налогоплательщика на ознакомление с материалами документальных невыездных проверок и дальнейшего их обжалования в случае несогласия.
Следовательно, нормами Налогового кодекса установлен четкий порядок организации и проведения органами ГНС документальной внеплановой проверки, которая должна осуществляться с соблюдением всех процедур, предусмотренных этим Кодексом.

Людмила Слаутина,
заместитель директора Департамента налогового контроля — начальник Управления планирования и информационно-аналитического обеспечения налогового контроля
Лолита Хропун,
главный государственный налоговый ревизор-инспектор отдела проверок качества налогового контроля, разработки и анализа налогового законодательства Управления планирования и информационно-аналитического обеспечения налогового контроля
Перечень использованных документов

Налоговый кодекс — Налоговый кодекс Украины от 02.12.2010 г. № 2755-VI
Закон № 4834 — Закон Украины от 24.05.2012 г. № 4834-VІ «О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно усовершенствования некоторых налоговых норм»
Порядок № 1588 — Порядок учета плательщиков налогов и сборов, утвержденный приказом Минфина Украины от 09.12.2011 г. № 1588
живу на Бухфоруме
Аватар пользователя
Печкин
 
Сообщений: 6649
Зарегистрирован: 18 ноя 2010, 13:03
Благодарил (а): 73 раз.
Поблагодарили: 2891 раз.

UNREAD_POST vins » 16 авг 2012, 18:32

Должны ли заранее уведомлять о составе проверяющих?
Суд отвечает: Нет.

ДОНЕЦЬКИЙ ОКРУЖНИЙ АДМІНІСТРАТИВНИЙ СУД
П О С Т А Н О В А
31 липня 2012 р. Справа № 2а/0570/7423/2012

...
Як вбачається з наявних в матеріалах справи документів, у відповідності із вимогами пункту 77.4. статті 77 Податкового кодексу України керівником відповідача 28 березня 2012 року прийнято рішення, оформлено наказом про проведення планової виїзної документальної перевірки № 85 від 28 вересня 2012 року (арк. справи 56). Правомірність прийнятого наказу, наявність підстав для проведення планової виїзної документальної перевірки та початок її проведення посадовими особами відповідача не оспорюються позивачем.

Що стосується Наказу №255 від 28 квітня 2012 року, то згідно зазначеного наказу до проведення перевірки позивача з 3-го травня 2012 року залучено головного державного ревізора інспектора відділу фінансових розслідувань управління боротьби з відмиванням доходів, одержаних злочинним шляхом ДПС в Донецькій області Зеленського М.М. На підставі направлення № 144 від 28 квітня 2012 року, отриманого представником позивача 3 травня 2012 року головний державний ревізор інспектор Зеленський М.М. приступив до участі у проведенні перевірки діяльності позивача (арк. справи 22). Наявне в матеріалах справи направлення на перевірку № 144 від 28 квітня 2012 року містить всі обов'язкові реквізити, визначені підпунктом 81.1. статті 81 Податкового кодексу України.

При вирішенні питання про наявність підстав для скасування зазначеного наказу суд виходить з викладеного нижче.

Визначення персонального складу направлених на перевірку суб'єкта господарювання осіб є складовою повноваження податкового органу на проведення перевірок. З метою реалізації зазначеного повноваження орган державної податкової служби наділений правом визначати на власний розсуд персональний склад осіб, що направляються на проведення перевірки шляхом видачі їм направлення на перевірку, наявність якого є передумовою допуску такої особи до проведення перевірки. Склад направлених на перевірку осіб не може узгоджуватися із платником податків, позбавлення податкового органу права самостійного визначення персонального складу направлених на перевірку осіб та зобов'язання податкової інспекції наводити обґрунтування включення до складу перевіряючих певної особи позбавить можливості органи державної податкової служби виконувати законодавчо визначений обсяг функцій.

Суд не приймає до уваги посилання позивача на те, що прийняття спірного наказу суперечить положенням Податкового кодексу України, оскільки такий наказ не може бути врученим платнику податків за 10 днів до початку проведення перевірки з огляду на наступне. Необхідність надання платнику податків за 10 днів до початку проведення перевірки копії наказу про проведення перевірки та повідомлення пов'язано із необхідністю інформування платника податків про період перевірки та надання можливості підготувати необхідні до перевірки документи бухгалтерського та податкового обліку. Що стосується відомостей про посадових осіб, направлених на перевірку діяльності підприємства, то чинним законодавством не передбачено обов'язку інформування платника податків про склад перевіряючих, перелік осіб направлених на перевірку визначається шляхом видачі направлення на перевірку, а не в наказі про призначення перевірки.
Аватар пользователя
vins
 
Сообщений: 6654
Зарегистрирован: 27 дек 2010, 12:38
Благодарил (а): 2704 раз.
Поблагодарили: 2906 раз.

UNREAD_POST vikakool » 22 авг 2012, 16:27

Коллеги, а если предыдущая плановая проверка началась 8.12.2011г., а закончилась 21.02.2012г., и теперь ГНС сообщают о новой плановой проверке в сентябре 2012г., правильно ли это?

должна быть 1 проверка за календарный год...а с какого момента вести отсчет - в нашем варианте с даты начала проверки?
vikakool
 
Сообщений: 4218
Зарегистрирован: 18 янв 2011, 10:56
Благодарил (а): 922 раз.
Поблагодарили: 647 раз.

UNREAD_POST vins » 22 авг 2012, 16:34

vikakool писал(а):Коллеги, а если предыдущая плановая проверка началась 8.12.2011г., а закончилась 21.02.2012г., и теперь ГНС сообщают о новой плановой проверке в сентябре 2012г., правильно ли это?

должна быть 1 проверка за календарный год...а с какого момента вести отсчет - в нашем варианте с даты начала проверки?


Налоговики, видимо, эту норму толкуют так: 2011 год - это один календарный год, и в 2011 году на вашем предприятии была одна плановая проверка. 2012 год - это уже второй календарный год. И в 2012 году на вашем предприятии еще не было плановых проверок.
Аватар пользователя
vins
 
Сообщений: 6654
Зарегистрирован: 27 дек 2010, 12:38
Благодарил (а): 2704 раз.
Поблагодарили: 2906 раз.

UNREAD_POST vikakool » 22 авг 2012, 16:50

а как правильно?
vikakool
 
Сообщений: 4218
Зарегистрирован: 18 янв 2011, 10:56
Благодарил (а): 922 раз.
Поблагодарили: 647 раз.

UNREAD_POST vins » 22 авг 2012, 16:51

vikakool писал(а):а как правильно?


думаю, это и есть правильно.

За это сообщение автора vins поблагодарил:
vikakool
Аватар пользователя
vins
 
Сообщений: 6654
Зарегистрирован: 27 дек 2010, 12:38
Благодарил (а): 2704 раз.
Поблагодарили: 2906 раз.

UNREAD_POST Наташа216 » 16 сен 2012, 16:57

Добрый день. Может ли налоговая при проверке требовать аудиторское заключение и обязаны ли мы ей его давать? ведь в нем описаны все наши нарушения, да и в самом заключении указано, что оно предназначено только для нас и не предоставлять его третьим лицам
Наташа216
 
Сообщений: 314
Зарегистрирован: 18 июл 2011, 14:51
Благодарил (а): 31 раз.
Поблагодарили: 5 раз.

UNREAD_POST VOA » 16 сен 2012, 18:02

А у Вас именно в заключении перечислены ошибки? Наша аудиторская фирма ошибки перечисляла только в акте, а в заключении указывалось: подтверждаем мы данные учёта и отчётности - или нет (и оно так и называлось - положительное или отрицательное). И потом мы давали время на исправленые выявленных нарушений (если заказчику это требовалось) и после этого выдавалось положительное заключение. Возможно сейчас новые требования к аудиторским заключениям?
Что касается требования налоговиками заключения, то если Вы не подлежите обязательному аудиту, то 100% не имеет права. Если же подлежите - то всё равно я не помню в НКУ такого требования в перечне документов, предоставляемых на проверку, как заключение аудита. Может они считают, что Вы просто так деньги заплатили и хотят видеть результат в, так сказать, натуральной форме? Так затраты подтверждаются первичными, расчётными и налоговыми документами: счетами, актами вып.работ, налоговыми накладными, выписками банка и договорами (последнее демонстрировать не обязательно).
Последний раз редактировалось VOA 16 сен 2012, 18:10, всего редактировалось 1 раз.
http://stopfake.org/ Бывают такие решения, после принятия которых тараканы в голове аплодируют стоя.
Аватар пользователя
VOA
 
Сообщений: 5458
Зарегистрирован: 07 сен 2012, 21:37
Благодарил (а): 1860 раз.
Поблагодарили: 2152 раз.

UNREAD_POST Наташа216 » 16 сен 2012, 18:08

у нас именно в заключении (на 35 листах - все ошибки перечислены). причем проверка 1 квартала 2012 года, и заключение этого же периода
Наташа216
 
Сообщений: 314
Зарегистрирован: 18 июл 2011, 14:51
Благодарил (а): 31 раз.
Поблагодарили: 5 раз.

UNREAD_POST VOA » 16 сен 2012, 18:12

Так может обратиться к фирме, с просьбой переделать заключение, отразив ошибки именно в акте проверки?
Хотя, Ваш вопрос больше касается - обязаны Вы предоставлять заключение или нет на обозрение ГНИ. Повторюсь, я не помню в НКУ в перечне документов для проверки аудиторского заключения.
Само заключение - не первичный документ, поэтому предоставлять его на проверку не требуется. Кстати, в нём ещё и коммерческая тайна может фигурировать.
http://stopfake.org/ Бывают такие решения, после принятия которых тараканы в голове аплодируют стоя.
Аватар пользователя
VOA
 
Сообщений: 5458
Зарегистрирован: 07 сен 2012, 21:37
Благодарил (а): 1860 раз.
Поблагодарили: 2152 раз.

UNREAD_POST Наташа216 » 16 сен 2012, 18:38

спасибо. 85.4. При проведенні перевірок посадові особи органу державної податкової служби мають право отримувати у платників податків належним чином завірені копії первинних фінансово-господарських, бухгалтерських та інших документів, що свідчать про приховування (заниження) об'єктів оподаткування, несплату податків, зборів (обов'язкових платежів), порушення вимог іншого законодавства, контроль за дотриманням якого покладено на органи державної податкової служби.
Налоговая ссылается на этот пункт "... та інші документи..."
Наташа216
 
Сообщений: 314
Зарегистрирован: 18 июл 2011, 14:51
Благодарил (а): 31 раз.
Поблагодарили: 5 раз.

Пред.След.

  • Похожие темы
    Ответов
    Просмотров
    Последнее сообщение

Вернуться в ПРЕСТУПЛЕНИЕ И НАКАЗАНИЕ

Кто сейчас на форуме

Зарегистрированные пользователи: Gb, MR, Ya