Рекламу показываем только НЕзарегистрированным пользователям. Войдите или зарегистрируйтесь на Бухфоруме
    .

Налоговые проверки

Путеводитель по разделу. Штрафы, санкции, проверки, админ-, уголовная ответственность, обжалование решений госорганов

Модератор: Ol_ua

UNREAD_POST Marlboro » 15 мар 2015, 23:31

Интересное решение ВСУ, комплексно по проверках. Затрагивается и вопрос выше.
http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/43075087

Колегія суддів Судової палати в адміністративних справах Верховного Суду України
ПОСТАНОВА ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
27 січня 2015 року


У листопаді 2011 року Товариство звернулося до суду з позовом, у якому просило визнати незаконним наказ начальника Інспекції від 27 липня 2011 року № 226 «Про проведення документальної невиїзної позапланової перевірки» (далі - наказ № 226) та протиправними дії Інспекції щодо її проведення.

На обґрунтування позовних вимог Товариство зазначило про відсутність у відповідача підстав для проведення перевірки та порушення порядку її проведення, а також зазначило про необґрунтованість викладених в акті перевірки висновків податкового органу.

Суди встановили, що листом-запитом від 7 липня 2011 року (надісланим 8 липня 2011 року та отриманим позивачем 12 липня 2011 року) Інспекція повідомила Товариству, що за результатами співставлення документів, пов'язаних з нарахуванням податків і зборів, інформації поданих податкових декларацій з податку на додану вартість (далі - ПДВ) за лютий 2011 року встановлено вірогідне завищення податкового кредиту за операціями з товариством з обмеженою відповідальністю (далі - ТОВ) «АВС Ресурси». У зв'язку з чим не пізніше 10 робочих днів від дати отримання зазначеного запиту директору Товариства було запропоновано прибути до Інспекції для надання пояснень щодо проведених Товариством господарських операцій та їх документального підтвердження. Також у цьому листі Інспекція запропонувала Товариству надати пояснення та підтверджуючі документи щодо подальшої реалізації отриманих від ТОВ «АВС Ресурси» послуг, виконаних робіт. Окрім того, у листі Інспекція зазначила, що ненадання Товариством необхідних пояснень та документів є підставою для проведення документальної позапланової перевірки.

19 липня 2011 року листом № 145-07 Товариство надіслало податковому органу відповідь, у якій виклало пояснення та додало їх документальне підтвердження.

27 липня 2011 року начальник Інспекції, керуючись пунктом 75.1 статті 75, пунктом 79.1 статті 79, підпунктом 78.1.1 пункту 78.1 статті 78, пунктом 82.2 статті 82 Податкового кодексу України (далі − ПК), у зв'язку з отриманням податкової інформації стосовно взаємовідносин Товариства з ТОВ «АВС Ресурси» за лютий 2011 року, яка, на його думку, свідчила про можливі порушення Товариством податкового законодавства (відповідь Товариства, на погляд відповідача, не містила жодного обґрунтованого пояснення з приводу того, які саме роботи виконала бригада ТОВ «АВС Ресурси», ураховуючи відсутність у останнього трудових ресурсів), видав оспорюваний наказ № 226, згідно з яким призначив проведення документальної невиїзної позапланової перевірки Товариства тривалістю 5 днів з 28 липня по 3 серпня 2011 року.

Наказ № 226 і повідомлення про проведення перевірки від 27 липня 2011 року № 21 надіслані на адресу позивача 29 липня 2011 року та отримані останнім 9 серпня 2011 року.

На підставі наказу № 226 Інспекція у період з 28 липня по 3 серпня 2011 року провела документальну невиїзну позапланову перевірку Товариства з питань дотримання вимог податкового, валютного та іншого законодавства щодо господарських відносин з ТОВ «АВС Ресурси» за лютий 2011 року.

Згідно з висновками перевірки, викладеними в акті від 10 серпня 2011 року № 3911/56/23-1007/34334724, укладені Товариством правочини не були спрямовані на реальне настання наслідків, передбачених ними, тому Товариство безпідставно сформувало податкові зобов'язання та податковий кредит з ПДВ.
***********************
Усуваючи розбіжності в застосуванні касаційним судом норм матеріального права, колегія суддів Судової палати в адміністративних справах Верховного Суду України доходить висновку про помилкове застосування норм права саме в оскаржуваній ухвалі суду касаційної інстанції.

Особливості регулювання проведення документальної невиїзної перевірки, встановлені статтею 79 ПК, не виключають необхідності дотримання загальних вимог до наявності підстав та порядку проведення документальних позапланових перевірок.

Як зазначено у пункті 79.1 зазначеної вище статті, документальна невиїзна перевірка здійснюється, зокрема, у разі прийняття керівником органу державної податкової служби рішення про її проведення та за наявності обставин для проведення документальної перевірки, визначених статтями 77 та 78 цього Кодексу.

У підпункті 78.1.1 пункту 78.1 статті 78 ПК, який був правовою підставою для проведення перевірки у цій справі (у редакції, чинній на час виникнення спірних відносин), передбачено, що перевірка здійснюється за наявності такої обставини: за наслідками перевірок інших платників податків або отримання податкової інформації виявлено факти, що свідчать про можливі порушення платником податків податкового, валютного та іншого законодавства, контроль за дотриманням якого покладено на органи державної податкової служби, якщо платник податків не надасть пояснення та їх документальні підтвердження на обов'язковий письмовий запит органу державної податкової служби протягом 10 робочих днів з дня отримання запиту.

Таким чином, з наведеної норми вбачається, що виявлені факти, які свідчать про можливі порушення платником податків податкового, валютного та іншого законодавства, можуть бути підставою для проведення перевірки лише у випадку, коли сумніви не усунуті наданими поясненнями та документальними підтвердженнями.

За таких обставин у контролюючого органу є право на оцінку пояснень і їх документальних підтверджень. Якщо ці пояснення не обґрунтовані або документально не підтверджені, перевірка може бути призначена.

Суб'єкт господарювання має право не погодитися з рішенням про призначення перевірки і оспорити його у суді.

У такому спорі суб'єкт владних повноважень зобов'язаний довести обґрунтованість свого рішення з посиланням на недоліки пояснень суб'єкта господарювання та їх документальне обґрунтування.

Слід звернути увагу на те, що до підпункту 78.1.1 пункту 78.1 статті 78 ПК пізніше були внесені зміни. Його нинішня редакція свідчить, що перевірка може проводитись у випадку, коли за наслідками перевірок інших платників податків або отримання податкової інформації виявлено факти, що свідчать про порушення платником податків податкового, валютного та іншого законодавства, контроль за дотриманням якого покладено на контролюючі органи, якщо платник податків не надасть протягом 10 робочих днів пояснення та їх документальні підтвердження на обов'язковий письмовий запит контролюючого органу, в якому зазначаються порушення цим платником податків податкового, валютного та іншого законодавства. Тобто зміни були направлені на гарантування дотримання прав платників податків, звуження підстав для проведення перевірки, усунення можливості зловживання правом на перевірку.

Колегія суддів Судової палати в адміністративних справах Верховного Суду України вважає помилковим тлумачення касаційним судом у зазначеній справі і пункту 79.2 статті 79 ПК як такого, що не містить жодної вимоги про необхідність отримання платником податків наказу про проведення перевірки та письмового повідомлення про дату початку та місце її проведення саме виключно до початку перевірки.

Ця норма встановлює, що документальна позапланова невиїзна перевірка проводиться посадовими особами органу державної податкової служби виключно на підставі рішення керівника органу державної податкової служби, оформленого наказом, та за умови надіслання платнику податків рекомендованим листом із повідомленням про вручення або вручення йому чи його уповноваженому представнику під розписку копії наказу про проведення документальної позапланової невиїзної перевірки та письмового повідомлення про дату початку та місце проведення такої перевірки.

Пункт 79.2 статті 79 доповнено абзацом другим згідно із Законом України від 24 травня 2012 року № 4834-VI «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо удосконалення деяких податкових норм» такого змісту: «Виконання умов цієї статті надає посадовим особам контролюючого органу право розпочати проведення документальної невиїзної перевірки». Це доповнення не змінює регулювання, воно уточнює дійсний зміст попередньої норми.

Як буквальне тлумачення аналізованої норми, так і системне тлумачення приписів ПК, КАС виключають тлумачення, яке навів касаційний суд у справі, що розглядається.

Право платника оскаржувати рішення контролюючого органу про проведення перевірки стосовно нього не залежить від виду такої. Реалізація такого права за відсутності обов'язку у контролюючого органу повідомляти про перевірку до її проведення була б неможливою.

Окрім того, незважаючи на проголошену підпунктом 79.3 статті 79 ПК необов'язковість присутності платника податків під час проведення документальних невиїзних перевірок, останній має право бути присутнім. Такий висновок узгоджується з приписами підпункту 17.1.6 пункту 17.1 статті 17 ПК.

Тлумачення, яке навів суд касаційної інстанції у цій справі, не відповідає меті перевірки, змісту прав платника податків, допускає можливість недосягнення перевіркою її мети, невиконання платником податків обов'язку надати посадовим (службовим) особам органів податкової служби у повному обсязі всі документи, що належать або пов'язані з предметом перевірки.

Підсумовуючи наведене, колегія суддів Судової палати в адміністративних справах Верховного Суду України доходить таких висновків: аналізованими нормами ПК, з дотриманням балансу публічних і приватних інтересів, встановлені умови та порядок прийняття контролюючими органами рішень про проведення перевірок, зокрема документальних позапланових невиїзних. Лише їх дотримання може бути належною підставою наказу про проведення перевірки. З наказом про перевірку, відомостями про дату її початку та місце проведення платник має бути ознайомлений у встановлений законом спосіб до її початку. Невиконання вимог підпункту 78.1.1 пункту 78.1 статті 78 та пункту 79.2 статті 79 ПК призводить до визнання перевірки незаконною та відсутності правових наслідків такої.
Свідомість - це місце зустрічі душі з земним життям

За это сообщение автора Marlboro поблагодарили: 3
alex88, Orange, serw
Аватар пользователя
Marlboro
 
Сообщений: 4846
Зарегистрирован: 05 июл 2012, 19:26
Благодарил (а): 324 раз.
Поблагодарили: 1244 раз.

UNREAD_POST Marlboro » 18 мар 2015, 14:47

Несколько интересных умозаключений из Одессы:
- при фактических проверках налоговики не имеют права требовать проведения инвентаризации;
- при отказе проводить фактическую проверку налоговый арест не применяется.

http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/42576589

ОДЕСЬКИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ АДМІНІСТРАТИВНИЙ СУД
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

29 січня 2015 р. Справа № 815/6024/14


22 жовтня 2014 р. Саратська об'єднана Державна податкова інспекція Головного управління Міндоходів в Одеській області (надалі - Саратська ОДПІ) звернулась до Одеського окружного адміністративного суду з поданням про підтвердження обґрунтованості адміністративного арешту товариства з обмеженою відповідальністю «Одеській завод класичних вин» (надалі - ТОВ «Одеський завод класичних вин»).

В обґрунтування зазначено про відмову платника податку на підставах, які не передбачені податковим законодавством, в допуску посадових осіб контролюючого органу до проведення фактичної перевірки, що тягне за собою застосування адміністративного арешту майна.

21 жовтня 2014 року посадові особи контролюючого органу, які були уповноважені на проведенні перевірки, склали «Акт відмови від допуску до перевірки» за №80, в якому зазначили про те, що ТОВ «Одеський завод класичних вин» відмовилося від проведення інвентаризації (а.с.7).

Зазначений Акт не був підписаний суб'єктом господарювання і перевіряючими не зроблено відмітку про відмову підписати зазначений документ.

На підставі зазначеного Акту, заступник начальника управління контролю за обігом та оподаткуванням підакцизних товарів ГУ Міндоходів в Одеській області А.В. Астрєйко, відповідно до положень пп.20.1.9 п.20.1 ст.20 Податкового Кодексу України, звернувся до начальника Саратської ОДПІ ГУ Міндоходів в Одеській області Савенко Є.Ю. про застосування адміністративного арешту майна платника податків, зазначивши у зверненні в якості підстави для застосування арешту - факт відмови від проведення інвентаризації та зняття залишків товарно-матеріальних цінностей (а.с.14).
********************************

Відмовляючи у задоволенні подання про підтвердження обґрунтованості адміністративного арешту, суд першої інстанції виходив із того, що системний аналіз правових норм податкового законодавства вказує на те, що при проведенні фактичної перевірки контролюючий орган не уповноважений вимагати проведення інвентаризації основних фондів платника податків, а відмова платника податків в проведенні такої інвентаризації не може бути підставою для застосування органом доходів і зборів адміністративного арешту майна ТОВ «Одеський завод класичних вин».
********************************
Як вбачається з рішення начальника Саратської ОДПІ ГУ Міндоходів в Одеській області про застосування адміністративного арешту майна платника податків від 22 жовтня 2014 року, останнє винесено на підставі пп.94.2.3 п.94.2 ст.94 Податкового кодексу України.

Як правильно зазначив суд першої інстанції, цією нормою передбачено, що арешт майна може бути застосовано, якщо платник податків відмовляється від проведення документальної перевірки за наявності законних підстав для її проведення або від допуску посадових осіб контролюючого органу.

Отже, розглядувана норма передбачає дві обставини, за наявності яких може бути застосований арешт майна платника податків: 1) платник податків відмовляється від проведення документальної перевірки за наявності законних підстав для її проведення; 2) платник податків відмовляється від допуску посадових осіб контролюючого органу.

Системний аналіз положень статей 75, 77-81 Податкового кодексу України дозволяє зробити висновок про те, що поняття камеральної, документальної та фактичної перевірок є розмежованими, та мають різне призначення, підстави та порядок проведення.

Процедура допуску посадових осіб до проведення перевірки регламентована статтею 81 Податкового кодексу України і однаково застосовується як для документальних, так і для фактичних перевірок.
*********************

Таким чином, аналізуючи норми Податкового кодексу України можна зробити висновок про те, що поняття відмови від проведення перевірки і поняття відмова від допуску до проведення перевірки мають самостійний правовий зміст, а тому повинні розглядатися як нетотожні поняття.

Тому, є підстави вважати, що приписи пп. 94.2.3 п. 94.2 ст. 94 Податкового кодексу України поширюються на випадки застосування арешту майна платника податків у разі: або відмови від проведення документальної перевірки, або не допуску до перевірки будь-якого виду, якщо для такої перевірки передбачено застосування процедури допуску.
Свідомість - це місце зустрічі душі з земним життям
Аватар пользователя
Marlboro
 
Сообщений: 4846
Зарегистрирован: 05 июл 2012, 19:26
Благодарил (а): 324 раз.
Поблагодарили: 1244 раз.

UNREAD_POST OlgaNata » 23 мар 2015, 14:26

Выездная налоговая проверка по НДС.
Наша фирма закупает сырьё и сдает на переработку (давальческие условия) заводу.
Своих складов и цехов нет. Есть только арендуемый офис и ОС.
При сдаче сырья есть внутренняя накладная, при вывозе готовой продукции есть акт "завантаження", на переработку имеется акт (к акту приложение квитанции о переработки каждой цистерны или машины и выход готовой продукции с данной цистерны с указание № цистерны).
Проверяющий хочет снять НК т.к. нет инвентаризационной книги. Инвентаризацию провожу ежегодно, но только ОС, НМА и делаю акты сверок по состоянию на конец года с контрагентами. На инвентаризацию ОС и НМА есть приказ, "інвентаризаційний опис" , инвентарной книги нет.
Сейчас все ведется в электронном виде в 1С и касса и гл. книга , т.д.....
Нужна ли инвентаризационная книга ?
Каковы основания снятия НК при отсутствии инвентаризации на конец 2014 года на складе(цехе) завода переработчика ?
OlgaNata
 
Сообщений: 50
Зарегистрирован: 06 ноя 2013, 10:27
Благодарил (а): 29 раз.
Поблагодарили: 5 раз.

UNREAD_POST Marlboro » 23 мар 2015, 14:35

Требования налоговой, безусловно, абсолютно незаконны. Нет ни одного НПА который бы хот как-то связывал сей документ с налоговым кредитом.
Свідомість - це місце зустрічі душі з земним життям

За это сообщение автора Marlboro поблагодарил:
OlgaNata
Аватар пользователя
Marlboro
 
Сообщений: 4846
Зарегистрирован: 05 июл 2012, 19:26
Благодарил (а): 324 раз.
Поблагодарили: 1244 раз.

UNREAD_POST minibuh » 26 мар 2015, 01:05

Коллеги будьте бдительны и осторожны! У нас в городе и области (Херсон) появился очередной развод в 2-х вариантах :
1 ) на телефон приходит смс о том,что якобы предприятие или ФОП попал в список проверок и для того,чтоб проверка не пришла требуют перевести определенную сумму денег на карточку
2) Приходят люди представляються работниками налоговой инспекции, говорят, что приехала Киевская налоговая и что б не попасть в список проверки надо срочно перечислить определенную сумму денег ( в нашем случае было 6 тыс грн) на карточный счет.
Соответственно время на раздумья как и все мошенники не дают и используют методы психологического давления.

За это сообщение автора minibuh поблагодарили: 3
Агафья, VOA, Мыша
minibuh
 
Сообщений: 2390
Зарегистрирован: 28 дек 2011, 14:00
Благодарил (а): 1277 раз.
Поблагодарили: 950 раз.

UNREAD_POST Mecano » 26 мар 2015, 11:41

minibuh писал(а):Коллеги будьте бдительны и осторожны! У нас в городе и области (Херсон) появился очередной развод в 2-х вариантах :
1 ) на телефон приходит смс о том,что якобы предприятие или ФОП попал в список проверок и для того,чтоб проверка не пришла требуют перевести определенную сумму денег на карточку
2) Приходят люди представляються работниками налоговой инспекции, говорят, что приехала Киевская налоговая и что б не попасть в список проверки надо срочно перечислить определенную сумму денег ( в нашем случае было 6 тыс грн) на карточный счет.
Соответственно время на раздумья как и все мошенники не дают и используют методы психологического давления.

Недавно был звонок от налоговой, предупреждали о возможных проверках с Киева, но денег не просили.
Mecano
 
Сообщений: 127
Зарегистрирован: 23 дек 2011, 10:41
Благодарил (а): 38 раз.
Поблагодарили: 25 раз.

UNREAD_POST Гульчатай » 30 мар 2015, 18:33

Помогите! очень срочно! :oops:
у нас проверка. У нас оптовая торговля. Лицензий нет. Так же являемся посредниками в организации строительных работ. Нанимаем фирмы с лицензиями и оказываем строительно-ремонтные работы. Правомерно ли мы оказываем такие услуги?
Гульчатай
 
Сообщений: 28
Зарегистрирован: 08 фев 2015, 17:21
Благодарил (а): 14 раз.
Поблагодарили: 0 раз.

UNREAD_POST Marlboro » 30 мар 2015, 18:41

Ну это спорный вопрос, люди время от времени часто бьются над лицензией и ген-суб-подрядом. Например: http://forum.liga.net/Messages.asp?did=214762&page=2
Свідомість - це місце зустрічі душі з земним життям

За это сообщение автора Marlboro поблагодарил:
Гульчатай
Аватар пользователя
Marlboro
 
Сообщений: 4846
Зарегистрирован: 05 июл 2012, 19:26
Благодарил (а): 324 раз.
Поблагодарили: 1244 раз.

UNREAD_POST serw » 30 мар 2015, 19:05

Гульчатай писал(а):Помогите! очень срочно! :oops:
у нас проверка. У нас оптовая торговля. Лицензий нет. Так же являемся посредниками в организации строительных работ. Нанимаем фирмы с лицензиями и оказываем строительно-ремонтные работы. Правомерно ли мы оказываем такие услуги?

Ген подрядчику лицензия не нужна, если он осуществляет строительство силами субподрядчиков (у которых лицензия есть).

За это сообщение автора serw поблагодарил:
Гульчатай
Аватар пользователя
serw
 
Сообщений: 19
Зарегистрирован: 08 фев 2013, 09:08
Благодарил (а): 3 раз.
Поблагодарили: 5 раз.

UNREAD_POST Гульчатай » 31 мар 2015, 13:51

serw - спасибо большое. Только ещё один вопрос: за 2014 год отсчитались по видам деятельности - как оптовая торговля. Если мы сами ничего не делали, а только документы оформляли, то можно как "поставка товарів та послуг" относить на КВЕД "Опт.торговля"?
Гульчатай
 
Сообщений: 28
Зарегистрирован: 08 фев 2015, 17:21
Благодарил (а): 14 раз.
Поблагодарили: 0 раз.

UNREAD_POST bur » 31 мар 2015, 17:00

Orange писал(а):Добрый день! прошу прокомментировать изменения в НКУ, кто и что думает о проверках бухучета налоговиками. чем это грозит предприятияю

С 1.01.15 налоговики получили право проверять правильность ведения бухучете
20.1.43. проводити перевірку правильності ведення бухгалтерського обліку відповідно до національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку або міжнародних стандартів фінансової звітності;

к счастью, они НЕ получили права наказывать за ошибки в бухучете (их налоговые последствия во внимание не берем)


Нацбанк уже запереживал

НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ

ЛИСТ

від 25.03.2015 р. N 60-08012/19917

Департамент бухгалтерського обліку
Незалежній асоціації банків України


Про перевірку фінансової звітності банків

Національний банк України розглянув лист Незалежної асоціації банків України від 25.02.2015 N 2447-25/02 стосовно функцій контролюючих органів здійснювати перевірку правильності ведення банком бухгалтерського обліку відповідно до міжнародних стандартів фінансової звітності (далі - МСФЗ) та правильності і повноти визначення доходів, витрат та фінансового результату до оподаткування згідно з бухгалтерським обліком відповідно до МСФЗ і повідомляє.

Національний банк України неодноразово наголошував на недоцільності запровадження зазначених функцій органів Державної фіскальної служби України стосовно перевірки відповідності даних фінансової звітності банків вимогам МСФЗ, зважаючи на їх перевірку Національним банком України та законодавчо встановлену обов'язковість аудиту річної фінансової звітності банків. Внаслідок дублювання контрольних функцій різними органами можуть виникати ситуації надання протилежних висновків у частині відповідності вимогам МСФЗ оціночних суджень банку та його фінансової звітності (її окремих показників). Свої пропозиції стосовно виключення цих прав контролюючих органів Національний банк України надавав у тому числі під час розгляду законопроекту про податкову реформу.

Що стосується редакції підпунктів 20.1.43, 20.1.44 та 20.1.46 пункту 20.1 статті 20 Податкового кодексу України (далі - Кодекс), запропонованої Незалежною асоціацією банків України, на наш погляд, слід врахувати таке.

Перевірками, проведеними Національним банком України, може бути охоплений не весь період, що перевіряється контролюючими органами, а також не всі види операцій. Тому відповідність фінансової звітності банку вимогам МСФЗ, насамперед, має підтверджуватися в аудиторському висновку. Разом із цим, необхідно врахувати, що аудиторський висновок може надаватися у вигляді:

- немодифікованої думки, якщо аудитор дійшов висновку про те, що фінансова звітність складена в усіх суттєвих аспектах відповідно до МСФЗ, або

- модифікованої думки (умовно-позитивної, негативної або відмова від висловлення думки), коли аудитор на основі отриманих аудиторських доказів доходить висновку, що фінансова звітність містить суттєві викривлення, або не має можливості отримати достатні і прийнятні аудиторські докази, щоб дійти висновку, що фінансова звітність у цілому не містить суттєвих викривлень.

Тому вважаємо, що змінена редакція підпунктів 20.1.43, 20.1.44 та 20.1.46 пункту 20.1 статті 20 Кодексу має чітко визначати права контролюючих органів стосовно можливості коригувати об'єкт оподаткування, визначений банком, на підставі даних фінансової звітності, до якої аудитором висловлено модифіковану думку.

Крім того, для випадків, якщо у контролюючих органів виникають підозри щодо невідповідності думки аудитора міжнародним стандартам аудиту, пропонуємо передбачити право контролюючих органів звернутися до уповноваженого органу (Аудиторської палати або Національного банку України), чий експертний висновок буде підставою для прийняття рішення контролюючим органом.

Також вважаємо за необхідне відмітити, що підставою для ініціювання змін до Кодексу у частині порушеного Незалежною асоціацією банків України питання має бути принципова підтримка цих змін Міністерством фінансів України. Тому рекомендуємо звернутися за підтримкою відпрацьованої редакції змін саме до цього Міністерства.

Зі свого боку, Національний банк України підтримує ініціативу банківської спільноти з питання внесення змін до Кодексу для виключення дублювання контрольних функцій щодо перевірки фінансової звітності банків різними органами.

 

В. о. Голови
Національного банку України
В. Л. Рашкован

 
bur
 
Сообщений: 1434
Зарегистрирован: 13 сен 2013, 16:25
Благодарил (а): 116 раз.
Поблагодарили: 425 раз.

UNREAD_POST VOA » 31 мар 2015, 18:16

bur писал(а):В. о. Голови
Національного банку України
В. Л. Рашкован

Я тут на семинаре была и что-то пропустила? Гонтарева - всё?
http://stopfake.org/ Бывают такие решения, после принятия которых тараканы в голове аплодируют стоя.
Аватар пользователя
VOA
 
Сообщений: 5456
Зарегистрирован: 07 сен 2012, 21:37
Благодарил (а): 1860 раз.
Поблагодарили: 2152 раз.

UNREAD_POST Marlboro » 31 мар 2015, 18:48

Таки замголови: http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/v0061500-15
В.о. заступника Голови
Національного банку України В.Л.Рашкован

Валєра - шоу маст гоу он
Свідомість - це місце зустрічі душі з земним життям

За это сообщение автора Marlboro поблагодарил:
VOA
Аватар пользователя
Marlboro
 
Сообщений: 4846
Зарегистрирован: 05 июл 2012, 19:26
Благодарил (а): 324 раз.
Поблагодарили: 1244 раз.

UNREAD_POST Мыша » 02 апр 2015, 10:11

Marlboro писал(а):Интересное решение ВСУ, комплексно по проверках. Затрагивается и вопрос выше.
http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/43075087

Колегія суддів Судової палати в адміністративних справах Верховного Суду України
ПОСТАНОВА ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
27 січня 2015 року


В продолжение темы о запросах на предоставление информации и следующих за ними проверках

ВИЩИЙ АДМІНІСТРАТИВНИЙ СУД УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
"09" лютого 2015 р. м. Київ К/9991/78183/11
...
Судами попередніх інстанцій встановлено, що фактичною підставою для прийняття наказу ДПІ у м. Суми від 24.06.2011 № 3449 про призначення позапланової невиїзної перевірки позивачки слугувало отримання відповідачем листа ДПІ у Ленінському районі м. Харкова від 30.03.2011 № 1659/7/23-314 про надання інформації щодо господарської діяльності позивачки.

У вказаному листі від 30.03.2011 № 1659/7/23-314, з посиланням на акт від 28.03.2011 № 437/23-304/37190526 про проведення документальної позапланової невиїзної перевірки ТОВ «Технобудальянс» та на результати співставлення відхилень між показниками податкових зобов'язань з податку на додану вартість та податкового кредиту ТОВ «Технобудальянс» та його контрагентів відповідно до бази даних «Система автоматизованого співставлення податкового кредиту та зобов'язань у розрізі контрагентів, декларацій з податку на додану вартість», зазначено, що ТОВ «Технобудальянс» сформовано податковий кредит у грудні 2010 року за операціями, укладеними з метою суперечною інтересам держави і суспільства, зокрема, з ФОП ОСОБА_2

Правовими підставами для прийняття оспорюваного наказу про призначення позапланової невиїзної перевірки ФОП ОСОБА_2 з питань дотримання вимог податкового, валютного та іншого законодавства за період з 01.01.2011 по 31.01.2011, податковим органом визначено п.п. 20.1.4 п. 20.1 ст. 20 п.п. 78.1.1 п. 78.1 ст. 78, п. 79.2 ст. 79, п. 82.2. ст. 82 Податкового кодексу України.

ФОП ОСОБА_2 обґрунтовуючи позов, вказує на те, що наказ про призначення документальної позапланової перевірки від 26.06.2011 прийнято в день отримання позивачкою запиту відповідача про надання інформації щодо її господарської діяльності - 24.06.2011, тому підстави, визначені у п.п. 78.1.1 п. 78.1 ст. 78 Податкового кодексу України, для призначення такої перевірки відсутні.

Відмовляючи в задоволенні позову, суд першої інстанції, з яким погодився суд апеляційної інстанції, застосувавши положення п.п. 20.1.4 ст. 20, п.п. 78.1.1 п. 78.1 ст. 78, п. 79.2 Податкового кодексу України, виходив з того, що у податкового органу були правові підстави для прийняття рішення, оформленого наказом, про призначення документальної невиїзної перевірки. Посилання позивачки на відсутність підстав для призначення документальної позапланової невиїзної перевірки, визначених в п.п. 78.1.1 п. 78.1 ст. 78, п. 82.2 ст. 82 Кодексу, суди залишені поза увагою, мотивуючи свою позицію тим, що ці норми встановлюють вимоги для призначення та проведення документальних позапланових виїзних перевірок і не поширюються на документальні позапланові виїзні перевірки.

При перевірці правильності застосування судами попередніх інстанцій норм матеріального права, правової оцінки встановлених судами обставин суд касаційної інстанції виходить з такого.

Підпунктом 20.1.4. п. 20.1 ст. 20 Податкового кодексу України (в редакції, чинній на час виникнення спірних відносин) (далі - Кодекс) органам державної податкової служби надано право проводити перевірки платників податків (крім Національного банку України) в порядку, встановленому цим Кодексом, а п.п. 20.1.6 п. 20.1 ст. 20 - право отримувати безоплатно від платників податків, у тому числі благодійних та інших неприбуткових організацій, у порядку, визначеному цим Кодексом, інформацію, довідки, копії документів (засвідчені підписом платника податків або його посадовою особою та скріплені печаткою (за наявності) про фінансово-господарську діяльність, отримувані доходи, видатки платників податків та іншу інформацію, пов'язану з обчисленням та сплатою податків, дотриманням вимог іншого законодавства, здійснення контролю за яким покладено на органи державної податкової служби, а також фінансову та статистичну звітність, в порядку та на підставах, визначених цим Кодексом.

Особливості проведення документальної невиїзної перевірки визначаються статтею 79 Податкового кодексу України, зокрема п. 79.1 статті 79 Податкового кодексу України передбачено, що документальна невиїзна перевірка здійснюється у разі прийняття керівником органу державної податкової служби рішення про її проведення та за наявності обставин для проведення документальної перевірки, визначених статтями 77 та 78 цього Кодексу.

Таким чином, обставини для проведення документальної невиїзної перевірки, визначені у статтях 77 (порядок проведення документальних планових перевірок) та 78 (порядок проведення документальних позапланових перевірок) цього Кодексу.

Враховуючи наведене, позиція судів попередніх інстанцій про те, що норми п.п. 78.1.1 п. 78.1 ст. 78 Кодексу не застосовуються до спірних відносин, які виникли з приводу прийняття наказу про призначення позапланової невиїзної перевірки, є помилковою.

Відповідно до п.п. 78.1.1. п. 78.1 ст. 78 Кодексу документальна позапланова виїзна перевірка здійснюється за наявності такої обставини: за наслідками перевірок інших платників податків або отримання податкової інформації виявлено факти, що свідчать про можливі порушення платником податків податкового, валютного та іншого законодавства, контроль за дотриманням якого покладено на органи державної податкової служби, якщо платник податків не надасть пояснення та їх документальні підтвердження на обов'язковий письмовий запит органу державної податкової служби протягом 10 робочих днів з дня отримання запиту.

Відповідно до п. 78.4 ст. 78 Кодексу про проведення документальної позапланової перевірки керівник органу державної податкової служби приймає рішення, яке оформлюється наказом.

Отже, для висновку про наявність в органу державної податкової служби правових підстав для проведення документальної позапланової невиїзної перевірки необхідно встановити наявність таких обставин як:

- надання платнику податків письмового запиту органу державної податкової служби, який підписаний керівником (заступником керівника) останнього та містить перелік інформації, яка запитується, та документів, що її підтверджують, а також підстави для надіслання запиту;

- ненадання платником податків пояснень та їх документальних підтверджень на такий запит протягом 10 робочих днів з дня отримання запиту.

Враховуючи отримання позивачкою запиту податкового органу про надання інформації щодо господарської діяльності 24.06.2011, то визначені п.п. 78.1.1 п. 78.1 ст. 78 Кодексу правові підстави для призначення позапланової документальної перевірки у відповідача могли виникнути не раніше 04.07.2011.

Відповідно, у керівника органу державної податкової служби були відсутні підстави (ненадання платником податків пояснень та їх документальних підтверджень на письмовий запит протягом 10 робочих днів з дня отримання запиту) для прийняття рішення, що оформлено наказом від 24.06.2011 № 3449, про проведення документальної позапланової невиїзної перевірки позивачки.

Таким чином, відповідач, склавши наказ про проведення документальної позапланової невиїзної перевірки позивачки діяв не на підставі, що визначена Податковим кодексом України, чим порушив закріплений в частині 2 статті 19 Конституції України принцип, відповідно до якого орган державної влади зобов'язаний діяти на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачений Конституцією України та чинним законодавством.

Враховуючи наведене, висновок судів попередніх інстанцій про правомірність наказу 24.06.2011 № 3449 є таким, що зроблений з порушенням норм матеріального права.

З огляду на те, що обставини у справі встановлені судами попередніх інстанцій правильно, але суди дійшли помилкових висновків, що зумовило ухвалення незаконних судових рішень, суд касаційної інстанції вважає за необхідне скасувати останні та прийняти нову постанову про задоволення позову.

Керуючись ст. ст. 220, 222, 223, 229, 232 Кодексу адміністративного судочинства України, суд касаційної інстанції, -

ПОСТАНОВИВ:

Касаційну скаргу Фізичної особи-підприємця ОСОБА_2 задовольнити.

Постанову Сумського окружного адміністративного суду від 26.07.2011 та ухвалу Харківського апеляційного адміністративного суду від 12.10.2011 скасувати.

Прийняти нову постанову.

Позов задовольнити повністю.

Скасувати наказ Державної податкової інспекції у м. Суми від 24.06.2011 № 3449 про призначення позапланової невиїзної перевірки Фізичної особи-підприємця ОСОБА_2 з питань правильності дотримання вимог податкового, валютного та іншого законодавства за період з 01.01.2011 по 31.01.2011.
Аватар пользователя
Мыша
 
Сообщений: 944
Зарегистрирован: 07 июн 2011, 10:40
Благодарил (а): 288 раз.
Поблагодарили: 331 раз.

UNREAD_POST налоговик » 02 апр 2015, 11:29

ДЕРЖАВНА ФІСКАЛЬНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

ЛИСТ

від 25.02.2015 р. N 6296/7/99-99-22-07-03-17

Головним управлінням ДФС в областях та м. Києві
Міжрегіональному головному управлінню ДФС - Центральному офісу з обслуговування великих платників

Про доповнення до листа

Державна фіскальна служба України на доповнення до листа від 10.02.2015 N 4315/7/99-99-22-07-03-17 щодо змін, внесених Законом України від 28 грудня 2014 року N 71-VIII "Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо податкової реформи" (далі - Закон N 71) до Податкового кодексу України та Закону України від 06 липня 1995 року N 265/95-ВР "Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг", повідомляє.

Фактичні перевірки суб'єктів господарювання, які провадять господарську діяльність, що підлягає ліцензуванню, відповідно до п. 3 Прикінцевих положень Закону N 71 здійснюються виключно з питань дотримання норм законодавства щодо наявності ліцензій.


Голова
І. О. Білоус
Аватар пользователя
налоговик
 
Сообщений: 5778
Зарегистрирован: 20 ноя 2010, 23:29
Благодарил (а): 835 раз.
Поблагодарили: 2640 раз.

Пред.След.

  • Похожие темы
    Ответов
    Просмотров
    Последнее сообщение

Вернуться в ПРЕСТУПЛЕНИЕ И НАКАЗАНИЕ

Кто сейчас на форуме

Зарегистрированные пользователи: Gb, Ya