Рекламу показываем только НЕзарегистрированным пользователям. Войдите или зарегистрируйтесь на Бухфоруме
    .

Изъяли печать и первичку (подача отчетности)

Путеводитель по разделу. Штрафы, санкции, проверки, админ-, уголовная ответственность, обжалование решений госорганов

Модератор: Ol_ua

UNREAD_POST налоговик » 24 апр 2012, 17:02

Правоохранительные органы (о/у СБУ) изъяли по постановлению следователя все первичные документы налогоплательщика. Каким образом следует составлять отчетность в данной ситуации?

Повноваження податкової міліції визначено ст. 21 Закону України від 04.12.90 р. № 509-ХІІ «Про державну податкову службу в Україні» із змінами та доповненнями (далі – Закон №509), зокрема податкова міліція відповідно до покладених на неї завдань: - здійснює відповідно до закону оперативно-розшукову діяльність, досудову підготовку матеріалів за протокольною формою, а також проводить дізнання та досудове (попереднє) слідство в межах своєї компетенції, вживає заходів до відшкодування заподіяних державі збитків; - виявляє причини і умови, що сприяли вчиненню злочинів та інших правопорушень у сфері оподаткування, вживає заходів до їх усунення. Відповідно до ст.22 Закону №509, посадовим особам податкової міліції для виконання покладених на них обов’язків надаються права, передбачені пп. 20.1.2, 20.1.4, 20.1.30 п.20.1 ст.20 розділу I Податкового кодексу України від 2 грудня 2010 року №2755-VI (далі – ПКУ), а також п.1 - 4, абз.2,3,6 п.5, п. 6 - 12, 14, пп. ”а” і ”б” п. 15 (з урахуванням положень Закону №509, інших законів з питань оподаткування), п.16 із дотриманням правил проведення податкових перевірок, встановлених законодавством, п.17, 19, 23, 24, 25, 27, 28, 30 ст.11, ст. 12 - 151 Закону України від 20.12.1990 р. № 565-ХІІ «Про міліцію» із змінами та доповненнями. Також повноваження посадових осіб податкової міліції, правоохоронних та інших органів визначено Кримінально-процесуальним кодексом України від 05.04.2001 №2341-ІІІ із змінами та доповненнями (далі –КПК) та Законом України від 18.02.1992 р. № 2135-ХІІ «Про оперативно-розшукову діяльність» із змінами та доповненнями. У випадку порушення кримінальної справи основним нормативним документом, що приписує, як проводити вилучення документів, є КПК, зокрема статті 80 і 186. Так, згідно зі ст. 186 КПК «документи, що вилучаються, повинні бути перелічені у протоколі обшуку чи виїмки або в описі, що додається до нього, із зазначенням їх найменування, кількості, індивідуальних ознак». Отже, у випадку вилучення у платника податків податковою міліцією або іншими оперативними підрозділами документів та печатки на момент подання звітності до органів ДПС, така звітність надається разом з відповідним описом, який засвідчує вилучення документів та печатки.

Державна податкова служба у Дніпропетровській області

За это сообщение автора налоговик поблагодарил:
Apolinaria
Аватар пользователя
налоговик
 
Сообщений: 5776
Зарегистрирован: 20 ноя 2010, 23:29
Благодарил (а): 835 раз.
Поблагодарили: 2633 раз.

UNREAD_POST Apolinaria » 24 апр 2012, 17:23

и в былые времена была такая же процедура
*****
Аватар пользователя
Apolinaria
 
Сообщений: 244
Зарегистрирован: 02 фев 2011, 17:41
Откуда: Седьмое небо
Благодарил (а): 126 раз.
Поблагодарили: 72 раз.

UNREAD_POST vins » 25 апр 2012, 07:16

налоговик писал(а):у випадку вилучення у платника податків податковою міліцією або іншими оперативними підрозділами документів та печатки на момент подання звітності до органів ДПС, така звітність надається разом з відповідним описом, який засвідчує вилучення документів та печатки.


Можно добавить, что согласно НКУ если изъятые документы налоговикам нужны для проверки, по их письменному запросу правоохранительные органы обязаны в течение 3 рабочих дней копии таких документов предоставить.
85.9. У разі коли до початку або під час проведення перевірки оригінали первинних документів, облікових та інших регістрів, фінансової та статистичної звітності, інших документів з питань обчислення і сплати податків та зборів, а також виконання вимог іншого законодавства, контроль за дотриманням якого покладено на контролюючі органи, були вилучені правоохоронними та іншими органами, зазначені органи зобов'язані надати для проведення перевірки контролюючому органу копії зазначених документів або забезпечити доступ до перевірки таких документів.


У разі вилучення документів правоохоронними або іншими органами підрозділ, який проводить (очолює) перевірку, забезпечує підготовку та направлення у той же день письмового запиту до відповідного органу про надання органу ДПС копій зазначених документів або забезпечення доступу до перевірки таких документів.

У запиті зазначаються: інформація щодо переліку вилучених документів, дані протоколу (іншого документа), на підставі якого були вилучені документи, посилання на пункт 85.9 статті 85 розділу II Кодексу щодо обов'язку відповідного органу забезпечити протягом 3 робочих днів з дня отримання запиту надання органу ДПС копій документів або доступу його посадовим (службовим) особам до перевірки таких документів.
Аватар пользователя
vins
 
Сообщений: 6654
Зарегистрирован: 27 дек 2010, 12:38
Благодарил (а): 2704 раз.
Поблагодарили: 2905 раз.

UNREAD_POST vasilisa » 29 апр 2012, 08:02

Советы от Бухгалтерской недели.
Немного устарело, но где-то так.
КАК ЗАВЕРЯТЬ ОТЧЕТНОСТЬ,

если изъята печатьПисьмо Министерства внутренних дел Украины от 03.02.10 г. № 13/7-1240

Письмо Министерства финансов Украины от 04.03.10 г. № 31-21010-08-10/5007

Письмо Государственного центра занятости Министерства труда и социальной политики Украины от 08.02.10 г. № ДЦ-03-769/0/6-10

Письмо исполнительной дирекции Фонда социального страхования от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний Украины от 24.02.10 г. № 185-07-2

Письмо Пенсионного фонда Украины от 25.02.10 г. № 3311/05-10

Письмо исполнительной дирекции Фонда социального страхования по временной потере трудоспособности от 05.02.10 г. № 07-35-217

«О заверении отчетности в случае выемки печати»В комментируемых письмах госорганы изложили свою позицию по поводу того, как следует заверять отчетность в ситуации, когда на предприятии органами Министерства внутренних дел (МВД) была изъята печать.

Отвечая на этот вопрос, Минфин и МВД в своих письмах заметили, что выемка печати предприятия в ходе проведения обыска или выемки в соответствии с положениями статей 177 и 178 Уголовно-процессуального кодекса Украины (далее — УПК) может быть проведено только в тех случаях, когда данная печать действительно имеет значение для установления истины в уголовном деле. Например, когда она изымается с целью проведения необходимых экспертиз по уголовному делу, прекращения преступной деятельности руководства предприятия и т. п. Заметим также, что выемка печати проводится по мотивированному постановлению следователя (ст. 178 УПК) или по постановлению и с санкции прокурора (абз. «б», п. 4, ст. 12 Закона Украины «Об организационно-правовых основах борьбы с организованной преступностью» от 30.06.93 г. № 3341-XII; далее — Закон об ОБОП).

В письмах Минфина и МВД также было обращено внимание на необходимость составления в случае выемки печати в ходе проведения обыска или выемки в соответствии с положениями ст. 188 и 189 УПК протокола в 2 экземплярах, второй из которых вручается представителю предприятия. И поскольку, по мнению этих госорганов, именно протокол о выемке печати является документом, объясняющим причины отсутствия оттиска печати на налоговых отчетах предприятия, к его оформлению следует подходить с особой внимательностью. В частности, он должен быть составлен с соблюдением требований ст. 85 УПК (должен содержать место и дату его составления; должности и фамилии лиц, которые проводят действие; фамилии лиц, которые принимали участие в проведении следственного действия, адреса этих лиц; разъяснение их прав и обязанностей; содержание проведенного следственного действия, время его начала и окончания; все существенные для дела обстоятельства, обнаруженные при выполнении данного следственного действия).

К тому же следует учесть, что при выемке печати в ходе проведения соответствующих действий работниками специальных подразделений по борьбе с организованной преступностью составляется акт изъятия, а не протокол выемки (абз. «б», п. 4, ст. 12 Закона об ОБОП).

На основании копии протокола выемки (акта изъятия), предоставленной в соответствующие органы с объяснением обстоятельств дела, предприятие может сдать не заверенную печатью отчетность в Государственный центр занятости (письмо от 08.02.10 г. № ДЦ-03-769/0/6-10), Фонд социального страхования от несчастных случаев на производстве (письмо от 24.02.10 г. № 185-07-2), Пенсионный фонд Украины (письмо от 25.02.10 г. № 3311/05-10).

При решении вопроса о возможности предоставления беспечатной отчетности в налоговые органы Минфин в письме от 04.03.10 г. № 31-21010-08-10/5007 сослался на аналогию с нормами п. 4.3 приложения 1 к приказу ГНАУ от 31.12.08 г. № 827 «Методические рекомендации о централизованном приеме и компьютерной обработке налоговой отчетности плательщиков налогов в ОГНС Украины», в соответствии с которыми в случае утери печати отчетность может быть представлена вместе с соответствующим документом, выданным органом внутренних дел, удостоверяющим утерю печати. Кроме того, этот орган обратился в ГНАУ с инициативой внесения в нормативные документы изменений, регулирующих данную ситуацию.

Фонд социального страхования по временной потере трудоспособности в письме от 05.02.10 г. № 07-35-217 фактически уклонился от ответа на заданный вопрос, но обратил внимание на то, что не скрепленный печатью отчет может быть не признан как отчет по средствам Фонда (п. 5 Порядка предоставления и учета отчетов по средствам общеобязательного государственного социального страхования в связи с временной утратой трудоспособности и расходами, обусловленными рождением и погребением, утвержденного постановлением Фонда от 04.03.04 г. № 21).

Итак, сейчас в этот орган, а также в ГНИ беспечатную отчетность предоставлять небезопасно. Поэтому в таких случаях лучше обратиться к следователю с просьбой о заверении отчетности предприятия в его присутствии. И хотя МВД в письме от 03.02.10 г. № 13/7-1240 по этому поводу заметил, что единый порядок возможной временной выдачи изъятой печати ввести фактически невозможно, поскольку указанное решение следователя должно приниматься исходя из конкретных обстоятельств расследования того или иного преступления по уголовному делу, косвенно в письме была подтверждена возможность проведения таких действий.

Еще один вариант выхода из ситуации — предоставить отчетность в электронном виде, на что обратил внимание и Госцентр занятости в письме от 08.02.10 г. № ДЦ-03-769/0/6-10, но он возможен только в ситуации, когда на предприятии не были изъяты электронные ключи.
Аватар пользователя
vasilisa
 
Сообщений: 333
Зарегистрирован: 14 июл 2011, 13:21
Благодарил (а): 154 раз.
Поблагодарили: 237 раз.

UNREAD_POST vikakool » 22 сен 2014, 14:49

Коллеги, а ежели изъяли наличные средства из кассы предприятия? деньги там были на законных основаниях - на ЗП.

Вот и думаю - как это провести в кассовой книге и бух.учете?

В БУ, наверно, из кассы убрать на "деньги в пути" (бо обещают вернуть)...а вот по кассе как быть - не РКО же их убирать?..
vikakool
 
Сообщений: 4150
Зарегистрирован: 18 янв 2011, 10:56
Благодарил (а): 901 раз.
Поблагодарили: 633 раз.

UNREAD_POST Galla » 22 сен 2014, 14:57

vikakool писал(а):а вот по кассе как быть - не РКО же их убирать?..


певно, якийсь акт виїмки мав би бути? на підставі чого забрали?
Galla
 
Сообщений: 753
Зарегистрирован: 21 июн 2012, 11:20
Благодарил (а): 598 раз.
Поблагодарили: 263 раз.

UNREAD_POST vikakool » 22 сен 2014, 15:10

Да, протокол выемки есть.

Я просто перечитала Положение 637 - там только по РКО или по расходной ведомости можно деньги из кассы выводить.. :(
vikakool
 
Сообщений: 4150
Зарегистрирован: 18 янв 2011, 10:56
Благодарил (а): 901 раз.
Поблагодарили: 633 раз.

UNREAD_POST Galla » 23 сен 2014, 11:56

vikakool писал(а):Да, протокол выемки есть.

Я просто перечитала Положение 637 - там только по РКО или по расходной ведомости можно деньги из кассы выводить.. :(


ну так і напишіть РКО, де підставою буде протокол виїмки
Galla
 
Сообщений: 753
Зарегистрирован: 21 июн 2012, 11:20
Благодарил (а): 598 раз.
Поблагодарили: 263 раз.


Вернуться в ПРЕСТУПЛЕНИЕ И НАКАЗАНИЕ

Кто сейчас на форуме

Зарегистрированные пользователи: Ads, Gb, Ya