Рекламу показываем только НЕзарегистрированным пользователям. Войдите или зарегистрируйтесь на Бухфоруме
    .

Мораторий на штрафы за нарушения 2-4 кв.2011 г.: мнение ВАСУ

Путеводитель по разделу. Штрафы, санкции, проверки, админ-, уголовная ответственность, обжалование решений госорганов

Модератор: Ol_ua

UNREAD_POST Vetal' » 15 май 2012, 15:47

Лихо, очень лихо.

1. Для прибыльщиков мораторий касается только нарушений в части налога на прибыль.
2. Для перешедших с упрощенной системы на общую мораторий касается любых налоговых нарушений.
3. Если Вас турнули с упрощенки, за нарушения отвечаете по полной.

Ну и еще несколько более мелких выводов.


ВИЩИЙ АДМІНІСТРАТИВНИЙ СУД УКРАЇНИ
ЛИСТ
від 04.05.2012 р. N 1197/12/13-12


Головам апеляційних адміністративних судів

У зв'язку з виникненням у судовій практиці питань, пов'язаних із застосуванням пункту 6 підрозділу 10 розділу XX Податкового кодексу України, на підставі пункту 4 частини першої статті 32 Закону України "Про судоустрій і статус суддів" Вищий адміністративний суд України вважає за необхідне повідомити таке.

Відповідно до пункту 6 підрозділу 10 розділу XX Податкового кодексу України не застосовуються фінансові санкції до платників податку на прибуток підприємств та платників податків, що перейшли на загальну систему оподаткування, за порушення податкового законодавства за наслідками діяльності у другому - четвертому календарних кварталах 2011 року.
Ця норма Перехідних положень Податкового кодексу України передбачає звільнення від фінансової відповідальності двох категорій платників податків:
- платників податку на прибуток підприємств;
- платників податків, що перейшли на загальну систему оподаткування, тобто осіб, які раніше перебували на спрощеній системі оподаткування.
При вирішенні питання щодо кола порушень податкового законодавства, на які поширюється передбачене пунктом 6 підрозділу 10 розділу XX Податкового кодексу України звільнення від фінансової відповідальності, судам варто виходити з такого.
Установлене Перехідними положеннями Податкового кодексу України звільнення від фінансових санкцій платників податку на прибуток (першої категорії осіб, зазначених у пункті 6 підрозділу 10 розділу XX Податкового кодексу України) пов'язане з перебуванням таких осіб у статусі платника цього податку.
Правові наслідки перебування особи у статусі платника податку на прибуток пов'язані саме з відносинами, що виникають у процесі справляння цього податку. Відповідно фінансові санкції, від яких звільняються платники податку на прибуток згідно з пунктом 6 підрозділу 10 розділу XX Податкового кодексу України, можуть стосуватися лише податкових правопорушень, вчинених особами як платниками податку на прибуток, тобто порушення правил справляння виключно цього податку.
Водночас відповідальність за порушення інших норм податкового законодавства, які не пов'язані із справлянням податку на прибуток, застосовуються до платників податків на загальних підставах.
Наведене також узгоджується із законодавчою метою впровадження звільнення від фінансових санкцій платників податку на прибуток за наслідками діяльності у другому - четвертому кварталах 2011 року. Відповідне звільнення покликане забезпечити умови для адаптації платників податку на прибуток до нових правил його справляння, що значно відрізняються від тих, які діяли до набрання чинності 1 квітня 2011 року розділом III Податкового кодексу України.
Щодо звільнення від фінансових санкцій платників податків, які перейшли на загальну систему оподаткування, тобто осіб, що раніше перебували на спрощеній системі оподаткування, судам варто враховувати таке.
Пунктом 6 підрозділу 10 розділу XX Податкового кодексу України передбачено окреме звільнення від відповідальності у вигляді фінансових санкцій осіб, що раніше перебували на спрощеній системі оподаткування. Як випливає з аналізу розглядуваної норми Перехідних положень Податкового кодексу України зазначене звільнення впроваджене поряд із звільненням від відповідальності інших платників податку на прибуток, а отже не тотожне йому і має самостійний правовий зміст. При цьому такий зміст не можна обмежувати звільненням колишніх платників єдиного податку лише від фінансових санкцій за порушення правил справляння податку на прибуток.
Обмежувальне тлумачення норми пункту 6 підрозділу 10 розділу XX Податкового кодексу України позбавляє цю норму окремого правового змісту щодо платників податків, які перейшли на загальну систему оподаткування.
Дійсно, всі платники податку на прибуток, незалежно від того, чи перебували вони раніше в статусі суб'єктів спрощеної системи оподаткування, звільнені від фінансових санкцій за порушення податкового законодавства щодо правил сплати податку на прибуток за результатами діяльності другого - четвертого кварталів 2011 року. Якщо особа, яка раніше перебувала на спрощеній системі оподаткування, набуває статусу платника податку на прибуток, то передбачене пунктом 6 підрозділу 10 розділу XX Податкового кодексу України звільнення від фінансових санкцій поширюється на неї, як і на решту платників податку на прибуток, безвідносно до того, що раніше така особа була платником єдиного податку.

Таким чином, окрема вказівка законодавця щодо осіб, які раніше перебували на спрощеній системі оподаткування, вказує на особливий зміст звільнення таких осіб від фінансових санкцій за результатами діяльності за другий - четвертий квартали 2011 року.
За відсутності відповідних обмежень у пункті 6 підрозділу 10 розділу XX Податкового кодексу України установлене цією нормою звільнення повинно поширюватися на будь-які порушення податкового законодавства, вчинені особами, які раніше перебували на спрощеній системі оподаткування, а не лише на порушення цими особами правил справляння податку на прибуток.
Таким чином, особи, які перейшли зі спрощеної на загальну систему оподаткування, на підставі пункту 6 підрозділу 10 розділу XX Податкового кодексу України звільняються від фінансових санкцій за порушення податкового законодавства за наслідками діяльності у другому - четвертому кварталі 2011 року, незалежно від видів податків, норми щодо справляння яких порушені.

Водночас судам варто мати на увазі, що звільнення, передбачене пунктом 6 підрозділу 10 розділу XX Податкового кодексу України, застосовується лише до правовідносин, які виникли після набрання чинності цим Кодексом. Тому розглядуване звільнення від фінансових санкцій може бути поширене лише на тих платників податків, які перейшли на загальну систему оподаткування після набрання чинності Податковим кодексом України, тобто починаючи з 1 січня 2011 року. Якщо особа перейшла на загальну систему оподаткування до 1 січня 2011 року, вона не охоплюється колом осіб, щодо яких запроваджене звільнення від фінансових санкцій. Якщо така особа є водночас платником податку на прибуток, вона звільняється від фінансових санкцій лише за порушення правил сплати цього податку нарівні з іншими платниками податку на прибуток відповідно до пункту 6 підрозділу 10 розділу XX Податкового кодексу України.

Одночасно судам варто мати на увазі, що встановлене пунктом 6 підрозділу 10 розділу XX Податкового кодексу України звільнення від фінансових санкцій поширюється на осіб, що перейшли на загальну систему оподаткування. За змістом розглядуваної законодавчої норми такий перехід має бути наслідком цілеспрямованого волевиявлення платника податків, вчиненого у передбачений законодавством спосіб. Такими способами є подача відповідної заяви платником єдиного податку (як це було передбачено пунктом 4 Указу Президента України "Про спрощену систему оподаткування, обліку та звітності суб'єктів малого підприємництва"), а також неотримання свідоцтва платника єдиного податку на наступний календарний рік.

Від переходу на загальну систему оподаткування необхідно відрізняти втрату платником єдиного податку права перебувати на спрощеній системі оподаткування. Така втрата має місце в разі порушення платником єдиного податку обов'язкових умов перебування на спрощеній системі оподаткування, зокрема в разі перевищення ним граничного розміру виручки, встановленого для платників єдиного податку названим Указом Президента України.

За наявності обставин, що вказують на втрату права перебування особи на спрощеній системі оподаткування, така особа несе відповідальність на загальних підставах. Зокрема, не звільняється від фінансових санкцій на підставі пункту 6 підрозділу 10 розділу XX Податкового кодексу України особа, що не виконала податкового обов'язку, який виник унаслідок необхідності оподатковувати за правилами загальної системи оподаткування сум перевищення виручки понад установлені для платників єдиного податку межі.

Цей лист пропонуємо довести до відома суддів апеляційного та окружних адміністративних судів відповідного апеляційного округу для врахування при здійсненні правосуддя.

Заступник Голови суду
М. Цуркан

 

За это сообщение автора Vetal' поблагодарили: 2
diachik, vins
Vetal'
 
Сообщений: 2852
Зарегистрирован: 27 янв 2011, 11:57
Благодарил (а): 440 раз.
Поблагодарили: 1152 раз.

UNREAD_POST vins » 15 май 2012, 16:39

Да уж.

Vetal' писал(а):Для прибыльщиков мораторий касается только нарушений в части налога на прибыль.


Скажем, толкование ожидаемое. Хотя и выводимое не из буквального прочтения, а некого системного.
На презумпцию правомерности решений налогоплательщика тут не сошлешься

4.1.4. презумпція правомірності рішень платника податку в разі, якщо норма закону чи іншого нормативно-правового акта, виданого на підставі закону, або якщо норми різних законів чи різних нормативно-правових актів припускають неоднозначне (множинне) трактування прав та обов'язків платників податків або контролюючих органів, внаслідок чого є можливість прийняти рішення на користь як платника податків, так і контролюючого органу

поскольку, как представляется, она распространяется на нормы, устанавливающие права и обязанности, а не освобождающие от ответственности. То есть на нормы, предполагающие активные действия со стороны налогоплательщика.

А вот на общеправовой принцип определенности правового регулирования вполне можно сослаться. Раз уж законодатель оставил простор для того, чтобы норма была истолкована в пользу налогоплательщика, то именно она так и должна быть истолкована. Иначе по вине законодателя плательщик рассчитывает на одни правовые последствия. А они оказываются другими.

В вывод по упрощенцам, перешедшим на общую, пока вообще въехать не могу.
Аватар пользователя
vins
 
Сообщений: 6654
Зарегистрирован: 27 дек 2010, 12:38
Благодарил (а): 2704 раз.
Поблагодарили: 2905 раз.

UNREAD_POST Vetal' » 15 май 2012, 17:16

vins писал(а):Да уж.Vetal' писал(а):Для прибыльщиков мораторий касается только нарушений в части налога на прибыль.Скажем, толкование ожидаемое. Хотя и выводимое не из буквального прочтения, а некого системного.


Да, у меня такая мысль тоже проскальзывала.

vins писал(а):На презумпцию правомерности решений налогоплательщика тут не сошлешься

vins писал(а):А вот на общеправовой принцип определенности правового регулирования вполне можно сослаться.


Нету смысла. Это же ВАСУ "спустил вниз", а не Жмеринская ОГНИ. Как в точку сказал мой товарищ - социальные инициативы накрываются...
Так что придется платить.
Vetal'
 
Сообщений: 2852
Зарегистрирован: 27 янв 2011, 11:57
Благодарил (а): 440 раз.
Поблагодарили: 1152 раз.

UNREAD_POST vins » 15 май 2012, 17:27

Vetal' писал(а):Нету смысла. Это же ВАСУ "спустил вниз"


Кстати, вдруг подумалось: это же если ВАСУ, к примеру, будет гнуть единообразную несправедливую практику применения той или иной нормы (или пускай не "несправедливую", но, скажем, основанную на спорном прочтении нормы), то шансов ни на обращение в ВСУ, ни на иное официальное толкование КСУ, ни на решение в ЕвроСуд не будет. Для всего этого надо, чтобы практика была противоречивой.
Аватар пользователя
vins
 
Сообщений: 6654
Зарегистрирован: 27 дек 2010, 12:38
Благодарил (а): 2704 раз.
Поблагодарили: 2905 раз.

UNREAD_POST Печкин » 15 май 2012, 17:45

vins писал(а):Кстати, вдруг подумалось: это же если ВАСУ, к примеру, будет гнуть единообразную несправедливую практику применения той или иной нормы (или пускай не "несправедливую", но, скажем, основанную на спорном прочтении нормы), то шансов ни на обращение в ВСУ, ни на иное официальное толкование КСУ, ни на решение в ЕвроСуд не будет. Для всего этого надо, чтобы практика была противоречивой.


Да, именно такая картина.
Интересно, что есть постановы ВСУ где он с одной стороны отказывает в пересмотре, но с другой - оценивает единообразную позицию ВАСУ. То что я видел - оценивал как законное. Интересно что было бы если бы оценка была иной. Написал бы позиция ВАСУ незаконна и отказал в пересмотре ? :)
живу на Бухфоруме

За это сообщение автора Печкин поблагодарил:
vins
Аватар пользователя
Печкин
 
Сообщений: 6649
Зарегистрирован: 18 ноя 2010, 13:03
Благодарил (а): 73 раз.
Поблагодарили: 2891 раз.

UNREAD_POST vins » 16 май 2012, 12:53

А в целом обратите внимание на тон письма:
Vetal' писал(а):При вирішенні питання щодо кола порушень податкового законодавства, на які поширюється передбачене пунктом 6 підрозділу 10 розділу XX Податкового кодексу України звільнення від фінансової відповідальності, судам варто виходити з такого.


Vetal' писал(а):Цей лист пропонуємо довести до відома суддів
Аватар пользователя
vins
 
Сообщений: 6654
Зарегистрирован: 27 дек 2010, 12:38
Благодарил (а): 2704 раз.
Поблагодарили: 2905 раз.

UNREAD_POST Печкин » 16 май 2012, 14:07

1. Ну потому что он может давать рекомендационные разъяснения и методическую помощь.
2. Давать судам. Поэтому и предлагает (очевидно, судам) донести смысл до судей :)
живу на Бухфоруме
Аватар пользователя
Печкин
 
Сообщений: 6649
Зарегистрирован: 18 ноя 2010, 13:03
Благодарил (а): 73 раз.
Поблагодарили: 2891 раз.

UNREAD_POST налоговик » 30 июн 2012, 19:30

Читают в ГНСУ ВАСУ
Хорошо что не наоборот

ПРОЕКТ

Про затвердження Узагальнюючої податкової консультації з окремих питань застосування штрафних санкцій за порушення норм Податкового кодексу України.

Керуючись статтею 52 Податкового кодексу України, з метою забезпечення єдиного підходу до практичного застосування норм податкового законодавства,

НАКАЗУЮ:
1. Затвердити Узагальнюючу податкову консультацію з окремих питань застосування штрафних санкцій за порушення норм Податкового кодексу України. (додається).
2. Департаменту взаємодії із засобами масової інформації та громадськістю (Семченко О. В.) забезпечити оприлюднення цього наказу та розмістити на веб-сайті ДПС України та у засобах масової інформації.
3. Головам державних податкових служб в Автономній Республіки Крим, областях, містах Києві та Севастополі довести цей наказ до відома підпорядкованих державних податкових інспекцій.
4. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника Голови Ігнатова А.П.


Голова О.В. Клименко

Куц 6506


ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ ДПС України
„__”.06.2012 №______


Узагальнююча податкова консультація з окремих питань застосування штрафних санкцій за порушення норм Податкового кодексу України


Регулювання відносин у сфері справляння податків і зборів, порядку їх адміністрування, кола суб’єктів податкових правовідносин та відповідальності за порушення податкового законодавства належать до сфери дії Кодексу з набранням ним чинності.
Згідно зі статтею 6 Конституції України органи законодавчої, виконавчої та судової влади здійснюють свої повноваження у встановлених цією Конституцією межах та відповідно до законів України.
Органи державної влади, їх посадові особи відповідно до статті 19 Конституції України зобов’язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України.
Статтею 58 Конституцій України визначено: „Закони та інші нормативно-правові акти не мають зворотної дії в часі, крім випадків, коли вони пом'якшують або скасовують відповідальність особи.
Ніхто не може відповідати за діяння, які на час їх вчинення не визнавалися законом як правопорушення”.
Суть зворотної дії нормативно-правових актів у часі полягає в тому, що їх юридична обов'язковість поширюється на правовідносини, які виникли до набрання цими нормативно-правовими актами чинності.
Результати аналізу положень статей 8, 58, 92, 152, пункту 1 розділу XV "Перехідні положення" Конституції України свідчать, що виключно законами України про оподаткування визначаються події та факти, які є порушеннями, та встановлюється відповідальність за їх вчинення. Відповідно і зворотна дія в часі реалізується через податкові закони у випадках, коли вони скасовують або пом'якшують відповідальність особи.
Починаючи з 01.01.11 повноваження, підстави та спосіб дій органів державної податкової служби та їх посадових осіб, права, обов’язки та відповідальність платників податків визначені Податковим кодексом України (далі - Кодекс).
До податкового законодавства (п.3.1 ст. 3 Кодексу) належить Конституція України; Податковий та Митний кодекси; інші закони з питань митної справи у частині регулювання правовідносин, що виникають у зв'язку з оподаткуванням ввізним або вивізним митом операцій з переміщення товарів через митний кордон України (далі - законами з питань митної справи); чинні міжнародні договори, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України і які регулюють питання оподаткування; нормативно-правові акти, прийняті на підставі та на виконання Кодексу та закони з питань митної справи; рішення Верховної Ради Автономної Республіки Крим, органи місцевого самоврядування з питань місцевих податків та зборів, прийняті за правилами, встановленими Кодексом.
З огляду на наведене Кодекс – це кодифікований законодавчий акт, яким регулюється сфера податкових правовідносин, що вміщує в собі узгоджені норми, пов’язані з нарахуванням та сплатою податків, та забезпечує комплексне врегулювання питань, пов’язаних з оподаткуванням.
Кодекс не передбачає наявність будь-яких інших законів з питань оподаткування, так як всі питання щодо основних засад визначення суб’єктів правових відносин, їх права і обов’язки, перелік податків і зборів, що становлять систему оподаткування, об’єктів та бази оподаткування, розміри податкових ставок, порядок ведення податкового обліку, забезпечення виконання податкових зобов’язань та міра відповідальності за порушення у сфері оподаткування передбачені цим актом.
Але, так як на момент набрання чинності останнім не всі закони України з питань оподаткування скасовані, то для врегулювання їх застосування пунктом 3 Підрозділу 10 „Інші перехідні положення” передбачена тимчасова перехідна норма, яка пов’язує дію цих законів з Податковим кодексом.
До 01.01.11 принципи побудови системи оподаткування в Україні, податки і збори (обов'язкові платежі) до бюджетів та до державних цільових фондів, а також права, обов'язки і відповідальність платників, визначались Законом України від 25.06.91 №1251-XII „Про систему оподаткування” (далі – Закон №1251, втратив чинність з 01.01.11), статтею 1 якого закони, що регулюють сферу податкових правовідносин, визначені як закони про оподаткування (тобто закони України „Про оподаткування прибутку підприємств”, „Про податок на додану вартість” тощо).
Пунктом 113.3 ст.113 Податкового кодексу встановлено, що штрафні (фінансові) санкції (штрафи) за порушення норм законів з питань оподаткування або іншого законодавства, контроль за дотриманням якого покладено на органи державної податкової служби, застосовуються у порядку та у розмірах, встановлених цим Кодексом та іншими законами України.
Застосування за порушення норм законів з питань оподаткування або іншого законодавства, контроль за дотриманням якого покладено на органи державної податкової служби, штрафних (фінансових) санкцій (штрафів), не передбачених цим Кодексом та іншими законами України, не дозволяється.
Виходячи із послідовного аналізу вищенаведених норм слідує, що податкові органі здійснюють контроль за дотриманням норм законів з питань оподаткування, чинними до 01.01.11, а штрафні (фінансові) санкції (штрафи) за порушення норм таких законів застосовуються у порядку та у розмірах, встановлених цим Кодексом та іншими законами України, чинними на момент застосування санкцій.
Відповідно до норм ст. 58 Конституції України та враховуючи вищенаведене рішення Конституційного суду України від 09.02.99 №1-рп/99, слідує, що якщо подія, факт визначались як правопорушення податковим законодавством, чинним до 01.01.11, і ця ж подія, факт визначаються в новому законодавчому акті як правопорушення, за вчинення якого застосовується юридична відповідальність і ця відповідальність пом’якшує або скасовує відповідальність особи, то у такому разі застосовуються норми нового законодавчого акта.
Якщо подія, факт не кваліфікувались як правопорушення податковим законодавством чинним до 01.01.11, а в новому законодавчому акті ця ж подія, факт визначаються як правопорушення, за вчинення якого передбачено застосування юридичної відповідальності, то у такому разі юридична відповідальність не застосовується.
У тому разі, коли податковим законодавством, чинним до 01.01.11, подія, факт визначались як правопорушення, за вчинення якого застосовувалась юридична відповідальність, і в новому законодавчому акті ця ж подія, факт визначаються як правопорушення, за вчинення якого також застосовується юридична відповідальність, то у такому випадку застосовується відповідальність, яка є чинною на момент її застосування.
Тож, у зв’язку із втратою чинності Закону України „Про порядок погашення зобов’язань платників податків перед бюджетами та державними цільовими фондами” і введенням у дію Кодексу, за порушення вчинені платниками податків у періоди до набрання ним чинності за результатами перевірок проведених з 01.01.11 застосовуються санкції та пеня передбачені останнім.
При цьому, необхідно враховувати приписи п. 4.1.2. ст.4 Кодексу щодо рівності усіх платників перед законом, недопущення будь-яких проявів податкової дискримінації - забезпечення однакового підходу до всіх платників податків незалежно від соціальної, расової, національної, релігійної приналежності, форми власності юридичної особи, громадянства фізичної особи, місця походження капіталу.
Крім того, при застосуванні санкцій за порушення податкового законодавства необхідно враховувати вимоги пунктів 5-7,11 Підрозділу 10 розділу ХХ Перехідних положень.


Питання 1: Який строк розуміється під поняттям „протягом року” при застосуванні штрафних (фінансових санкцій) згідно з положеннями Кодексу, у тому числі і пункту 120.1 статті 120 Кодексу ?

Відповідь.
Так, наприклад, стаття 120 Кодексу передбачає, що за неподання або несвоєчасне подання платником податків або іншими особами, зобов'язаними нараховувати та сплачувати податки, збори податкових декларацій (розрахунків), тягнуть за собою накладення штрафу в розмірі 170 гривень, за кожне таке неподання або несвоєчасне подання.
Ті самі дії, вчинені платником податків, до якого протягом року було застосовано штраф за таке порушення, тягнуть за собою накладення штрафу в розмірі 1020 гривень за кожне таке неподання або несвоєчасне подання.
Тобто, повторним порушенням, за яке передбачено штраф у розмірі 1020 гривень згідно із пунктом 120.1 статті 120 Кодексу, буде несвоєчасне подання податкової декларації (розрахунку) платником податків незалежно від виду податку, за яке до такого платника протягом року вже було застосовано штраф за неподання (несвоєчасне подання) податкової декларації (розрахунку) та у період до одного року (до 365 або 366 днів - для високосного року) винесено податкове повідомлення-рішення.
Отже, стаття 120 Кодексу не прив'язує термін „календарний рік” до можливості застосування повторного штрафу.
При повній або частковій відсутності норм, які регулюють певні суспільні відносини, можливо застосувати аналогію закону, тобто, рішення справи або окремого юридичного питання на основі правової норми, розрахованої на схожі випадки.
Слід зазначити, що застосування аналогії забороняється, якщо вона прямо заборонена законом, чи якщо закон пов'язує настання юридичних наслідків з наявністю конкретних норм.
Відповідно до статті 35 Кодексу України про адміністративні правопорушення (далі - КУпАП) обставинами, що обтяжують відповідальність за адміністративне правопорушення, зокрема визнається повторне протягом року вчинення однорідного правопорушення, за яке особу вже було піддано адміністративному стягненню; вчинення правопорушення особою, яка раніше вчинила злочин.
Статтею 39 КУпАП встановлено, якщо особа, піддана адміністративному стягненню, протягом року з дня закінчення виконання стягнення не вчинила нового адміністративного правопорушення, то ця особа вважається такою, що не була піддана адміністративному стягненню.
Отже, для визначення повторності правопорушення відповідно до частини другої пункту 120.1 статті 120 Кодексу відлік 365 днів (для високосного року 366 днів) починається з дати винесення органом державної податкової служби податкового повідомлення рішення.

Питання 2: За які порушення Кодексу не застосовуються штрафні санкції згідно з пунктом 6 підрозділу 10 розділу XX Кодексу ?

Відповідь.
Відповідно до пункту 6 підрозділу 10 розділу XX Кодексу не застосовуються фінансові санкції до платників податку на прибуток підприємств та платників податків, що перейшли на загальну систему оподаткування, за порушення податкового законодавства за наслідками діяльності у другому - четвертому календарних кварталах 2011 року.
Ця норма Перехідних положень Кодексу передбачає звільнення від фінансової відповідальності двох категорій платників податків:

1) платників податку на прибуток підприємств;

2) платників податків, що перейшли на загальну систему оподаткування, тобто осіб, які раніше перебували на спрощеній системі оподаткування.

Установлене Перехідними положеннями Кодексу звільнення від фінансових санкцій платників податку на прибуток (першої категорії осіб, зазначених у пункті 6 підрозділу 10 розділу XX Кодексу пов'язане з перебуванням таких осіб у статусі платника цього податку.
Правові наслідки перебування особи у статусі платника податку на прибуток пов'язані саме з відносинами, що виникають у процесі справляння цього податку, а отже фінансові санкції, від яких звільняються платники податку на прибуток згідно з пунктом 6 підрозділу 10 розділу XX Кодексу, можуть стосуватися лише податкових правопорушень, вчинених особами як платниками податку на прибуток, тобто порушення правил справляння виключно цього податку.
Водночас відповідальність за порушення інших норм податкового законодавства, які не пов'язані із справлянням податку на прибуток, застосовуються до платників податків на загальних підставах.
Пунктом 6 підрозділу 10 розділу XX Кодексу передбачено окреме звільнення від відповідальності у вигляді фінансових санкцій осіб, що раніше перебували на спрощеній системі оподаткування.
Як випливає з аналізу вказаної норми Перехідних положень зазначене звільнення впроваджене поряд із звільненням від відповідальності інших платників податку на прибуток, а отже не тотожне йому і має самостійний правовий зміст. При цьому такий зміст не можна обмежувати звільненням колишніх платників єдиного податку лише від фінансових санкцій за порушення правил справляння податку на прибуток.
Таким чином, особи, які перейшли зі спрощеної на загальну систему оподаткування, на підставі пункту 6 підрозділу 10 розділу XX Кодексу звільняються від фінансових санкцій за порушення податкового законодавства за наслідками діяльності у другому - четвертому кварталі 2011 року, незалежно від видів податків, норми щодо справляння яких порушені.
Водночас, звільнення, передбачене пунктом 6 підрозділу 10 розділу XX Кодексу, застосовується лише до правовідносин, які виникли після набрання чинності цим Кодексом. Тож розглядуване звільнення від фінансових санкцій може бути поширене лише на тих платників податків, які перейшли на загальну систему оподаткування після набрання чинності Кодексом, тобто починаючи з 1 січня 2011 року. Якщо особа перейшла на загальну систему оподаткування до 1 січня 2011 року, вона не підпадає під коло осіб, щодо яких запроваджене звільнення від фінансових санкцій, але якщо така особа є водночас платником податку на прибуток, то вона звільняється від фінансових санкцій лише за порушення правил сплати цього податку нарівні з іншими платниками податку на прибуток відповідно до пункту 6 підрозділу 10 розділу XX Кодексу.

Питання 3: Чи до будь-якого платника, який перейшов на загальну систему не застосовуються штрафні санкції згідно з пунктом 6 підрозділу 10 розділу XX Кодексу ?

Відповідь.
Установлене пунктом 6 підрозділу 10 розділу XX Кодексу звільнення від фінансових санкцій поширюється на осіб, що перейшли на загальну систему оподаткування. За змістом законодавчої норми такий перехід має бути наслідком цілеспрямованого волевиявлення платника податків, вчиненого у передбачений законодавством спосіб. Такими способами є подача відповідної заяви платником єдиного податку, а також неотримання свідоцтва платника єдиного податку на наступний календарний рік.
Втрату права перебувати на спрощеній системі оподаткування платником єдиного податку потрібно відрізняти від переходу на загальну систему оподаткування. Така втрата має місце у випадку порушення платником єдиного податку обов'язкових умов перебування на спрощеній системі оподаткування, зокрема в разі перевищення ним граничного розміру виручки, встановленого для платників єдиного податку названим Указом Президента України.
За наявності обставин, що вказують на втрату права перебування особи на спрощеній системі оподаткування, така особа несе відповідальність на загальних підставах. Зокрема, не звільняється від фінансових санкцій на підставі пункту 6 підрозділу 10 розділу XX Кодексу особа, що не виконала податкового обов'язку, який виник унаслідок необхідності оподатковувати за правилами загальної системи оподаткування сум перевищення виручки понад установлені для платників єдиного податку межі.

Директор Департаменту правової роботи В.В. Кочкаров

Куц 6506
Аватар пользователя
налоговик
 
Сообщений: 5776
Зарегистрирован: 20 ноя 2010, 23:29
Благодарил (а): 835 раз.
Поблагодарили: 2633 раз.


  • Похожие темы
    Ответов
    Просмотров
    Последнее сообщение

Вернуться в ПРЕСТУПЛЕНИЕ И НАКАЗАНИЕ

Кто сейчас на форуме

Зарегистрированные пользователи: Gb, MR, Ya

cron