Рекламу показываем только НЕзарегистрированным пользователям. Войдите или зарегистрируйтесь на Бухфоруме
    .

Процедура обжалования налоговых решений-уведомлений

Путеводитель по разделу. Штрафы, санкции, проверки, админ-, уголовная ответственность, обжалование решений госорганов

Модератор: Ol_ua

UNREAD_POST ФЛ7 » 09 мар 2011, 11:59

Вот такое появилось интересное письмо ВАСУ
Основной вывод: срок обжалования в админсуде налоговых уведомлений-решений и других решений о начислении налоговых обязательств (полученных начиная с 01.01.2011 г. ) составляет не 1 месяц, а 1095 дней.

ВИЩИЙ АДМІНІСТРАТИВНИЙ СУД УКРАЇНИ ЛИСТ
10.02.2011 N 203/11/13-11
Головам апеляційних адміністративних судів України

1 січня 2011 року набрав чинності Податковий кодекс України ( 2755-17 ) (пункт 1 розділу XIX "Прикінцеві положення"
зазначеного Кодексу).
З метою однакового застосування адміністративними судами окремих приписів Податкового кодексу України ( 2755-17 ) та
Кодексу адміністративного судочинства України ( 2747-15 ) Вищий адміністративний суд України звертає увагу на таке.
Статтею 102 Податкового кодексу України ( 2755-17 ) врегульовано питання застосування строків давності визначення
податкових зобов'язань, які становлять 1095 днів.
Пунктом 56.18 статті 56 Податкового кодексу України ( 2755-17 ) встановлено, що з урахуванням строків давності платник
податків має право оскаржити в суді податкове повідомлення-рішення або інше рішення контролюючого органу про нарахування грошового
зобов'язання у будь-який момент після отримання такого рішення.
Із змісту зазначеної законодавчої норми, з урахуванням вимог статті 102 Податкового кодексу України ( 2755-17 ), випливає, що
платник податків може звертатися до суду з вимогою щодо протиправності податкового повідомлення-рішення протягом 1095 днів
з моменту отримання такого рішення.

Поряд із цим абзацом другим пункту 56.18 статті 56 Податкового кодексу України ( 2755-17 ) передбачено, що в разі,
коли платником податків до подання позовної заяви проводилася процедура адміністративного оскарження, строк звернення до суду
продовжується на строк, що фактично пройшов з дати звернення платника податків із скаргою до контролюючого органу до дати
отримання (включно) таким платником податків остаточного рішення контролюючого органу, прийнятого за результатами розгляду скарги.
При цьому згідно з абзацом четвертим пункту 56.18 статті 56 зазначеного Кодексу ( 2755-17 ) процедура адміністративного
оскарження вважається досудовим порядком вирішення спору.
Таким чином, підпунктом 56.18 статті 56 Податкового кодексу України ( 2755-17 ) безпосередньо врегульовано застосування
строків оскарження податкового повідомлення-рішення до суду, а саме:
- визначено тривалість строку звернення до суду з вимогою щодо протиправності податкового повідомлення-рішення (1095 днів);
- визначено момент початку перебігу строку звернення до суду з вимогою щодо протиправності податкового повідомлення-рішення (з
моменту отримання такого рішення);
- визначено підставу і межі продовження тривалості зазначеного строку в разі застосування платником податку
досудового врегулювання спору у вигляді процедури адміністративного оскарження (на строк, що фактично пройшов з дати
звернення платника податків із скаргою до контролюючого органу до дати отримання (включно) таким платником податків остаточного
рішення контролюючого органу, прийнятого за результатами розгляду скарги).

Відповідно до частини третьої статті 99 Кодексу адміністративного судочинства України ( 2747-15 ) для захисту
прав, свобод та інтересів особи цим Кодексом ( 2747-15 ) та іншими законами можуть встановлюватися інші строки для звернення до
адміністративного суду, які, якщо не встановлено інше, обчислюються з дня, коли особа дізналася або повинна була
дізнатися про порушення своїх прав, свобод чи інтересів.
Отже, Кодекс адміністративного судочинства України ( 2747-15 ) передбачає можливість встановлення іншими законами
спеціальних строків звернення до адміністративного суду, а також спеціального порядку обчислення таких строків. Такі спеціальні
строки мають перевагу в застосуванні порівняно із загальним строком звернення до адміністративного суду, визначеним
частиною другою статті 99 цього Кодексу ( 2747-15 ), а також скороченими строками, визначеними, зокрема, частинами четвертою та
п'ятою статті 99 Кодексу адміністративного судочинства України ( 2747-15 ).

З урахуванням викладеного приписи пункту 56.18 статті 56 Податкового кодексу України ( 2755-17 ) є нормою, що регулює
питання застосування строків звернення до адміністративного суду з позовами про визнання протиправними податкових повідомлень-рішень.
За таких обставин строк для звернення платника податків із позовом до адміністративного суду становить 1095 днів і
обчислюється з дня отримання платником податків рішення, що оскаржено. Зазначений строк продовжується на час досудового
врегулювання спору - процедури адміністративного оскарження відповідного рішення до контролюючого органу (від дня подачі
скарги до моменту отримання рішення контролюючого органу за результатами її розгляду).

Слід зазначити, що відповідно до пункту 56.19 статті 56 Податкового кодексу України ( 2755-17 ) у разі, коли до подання
позовної заяви проводилася процедура адміністративного оскарження, платник податків має право оскаржити в суді податкове
повідомлення-рішення або інше рішення контролюючого органу про нарахування грошового зобов'язання протягом місяця, що настає за
днем закінчення процедури адміністративного оскарження, відповідно до пункту 56.17 цієї статті.
Зазначений пункт Податкового кодексу України ( 2755-17 ) встановлює місячний строк для оскарження податкових
повідомлень-рішень, який, за змістом цієї норми, починає перебіг з дня, що настає за днем закінчення процедури адміністративного
оскарження.
При цьому пункт 56.19 статті 56 Податкового кодексу України ( 2755-17 ) регулює ті самі правовідносини, що й абзац другий
пункту 56.18 цієї ж статті. Пряме порівняння змісту абзацу другого пункту 56.18 статті 56 Податкового кодексу України ( 2755-17 ) із
змістом пункту 56.19 цієї ж статті свідчить, що обидва правила повинні застосовуватися в разі, коли до подання позовної заяви
проводилася процедура адміністративного оскарження.
Водночас пункт 56.18 статті 56 Податкового кодексу України ( 2755-17 ) визначає, що строк звернення до суду продовжується на
строк, що фактично пройшов з дати звернення платника податків із скаргою до контролюючого органу до дати отримання (включно) таким
платником податків остаточного рішення контролюючого органу, прийнятого за результатами розгляду скарги. Натомість пункт 56.19
статті 56 цього ж Кодексу ( 2755-17 ) визначає, що місячний строк для оскарження в суді податкового повідомлення-рішення лише
починає перебіг від дня закінчення процедури адміністративного оскарження. Тобто відповідно до пункту 56.18 статті 56 Податкового
кодексу України ( 2755-17 ) строк судового оскарження продовжується на час процедури адміністративного оскарження, в той
час як згідно з пунктом 56.19 цей строк під час відповідної процедури ще не почав перебіг.
Крім того, якщо норма пункту 56.18 статті 56 Податкового кодексу України ( 2755-17 ) визначає строк судового оскарження
податкових повідомлень-рішень шляхом відсилання до строків давності, встановлених статтею 102 Податкового кодексу України
( 2755-17 ), то пункт 56.19 статті 56 цього Кодексу ( 2755-17 ) прямо передбачає, що відповідний строк становить один місяць.
Таким чином, два зазначені приписи Податкового кодексу України ( 2755-17 ) по-різному регулюють ті самі правовідносини і
при цьому суперечать один одному. За таких обставин пункти 56.18 та 56.19 статті 56 Податкового кодексу України ( 2755-17 ) не
можуть застосуватися судами одночасно, натомість перевагу повинно бути надано одній із цих законодавчих норм.

При розв'язанні розглядуваної законодавчої колізії суди повинні виходити з такого.
Пункти 56.18 та 56.19 статті 56 Податкового кодексу України ( 2755-17 ) містяться в одному і тому самому нормативно-правовому
акті, прийняті одночасно і регулюють ті самі відносини. Тому суперечність між ними не може бути розв'язана за рахунок
застосування загальновизнаних прийомів тлумачення законодавчих норм (надання переваги нормі, яку прийнято пізніше або яка є
спеціальною). Отже, вони припускають неоднозначне (множинне) трактування змісту права платників податків на судове оскарження
рішень про нарахування грошових зобов'язань у частині тривалості й початку перебігу строків для відповідного оскарження.
У цій ситуації судам слід керуватися пунктом 56.21 статті 56 Податкового кодексу України ( 2755-17 ). Цією нормою встановлено,
що у разі, коли норма цього Кодексу ( 2755-17 ) чи іншого нормативно-правового акта, виданого на підставі цього Кодексу
( 2755-17 ), або коли норми різних законів чи різних нормативно-правових актів припускають неоднозначне (множинне)
трактування прав та обов'язків платників податків або контролюючих органів, внаслідок чого є можливість прийняти рішення на користь
як платника податків, так і контролюючого органу, рішення приймається на користь платника податків.
Відповідно до наведеного при прийнятті позовної заяви від платників податків про оскарження податкових повідомлень-рішень та
інших рішень про нарахування грошових зобов'язань суди повинні вирішувати питання на користь платника податків і застосовувати
пункт 56.18 статті 56 Податкового кодексу України ( 2755-17 ), який передбачає більш тривалий строк для звернення до суду
(1095 днів), ніж пункт 56.19 цієї ж статті (один місяць).
Строк звернення до суду з позовом про оскарження рішення контролюючого органу обчислюється з дня отримання платником
податків рішення, що оскаржено, як це передбачено пунктом 56.18 статті 56 Податкового кодексу України ( 2755-17 ). Відповідно до
цього пункту зазначений строк продовжується на час досудового врегулювання спору - процедури адміністративного оскарження
відповідного рішення до контролюючого органу (від дня подачі скарги до моменту отримання рішення контролюючого органу за
результатами її розгляду).
За таких обставин норма пункту 56.19 статті 56 Податкового кодексу України ( 2755-17 ) не може використовуватися при
обчисленні строків звернення платника податків до суду, оскільки її застосування суперечить правилам пункту 56.21 цієї ж статті,
яка вимагає прийняття рішень на користь платників податків. Тому строк для оскарження в суді податкового повідомлення-рішення
починає перебіг відповідно до пункту 56.18 статті 56 Податкового кодексу України ( 2755-17 ) - від дня отримання платником податків
цього повідомлення-рішення.

Щодо строків звернення податкових органів із вимогою про стягнення податкового боргу з платників податків, судам слід мати
на увазі таке.
Відповідно до пункту 102.1 статті 102 Податкового кодексу України ( 2755-17 ) контролюючий орган, крім випадків, визначених
пунктом 102.2 цієї статті, має право самостійно визначити суму грошових зобов'язань платника податків у випадках, визначених цим
Кодексом ( 2755-17 ), не пізніше закінчення 1095 дня, що настає за останнім днем граничного строку подання податкової декларації
та/або граничного строку сплати грошових зобов'язань, нарахованих контролюючим органом, а якщо така податкова декларація була надана
пізніше, - за днем її фактичного подання. Якщо протягом зазначеного строку контролюючий орган не визначає суму грошових
зобов'язань, платник податків вважається вільним від такого грошового зобов'язання, а спір стосовно такої декларації та/або
податкового повідомлення не підлягає розгляду в адміністративному або судовому порядку.
При цьому пунктом 102.2 статті 102 Податкового кодексу України ( 2755-17 ) визначено перелік випадків, коли грошове
зобов'язання може бути нараховане або провадження у справі про стягнення такого податку може бути розпочате без дотримання строку
давності, визначеного у частині першій цієї статті.
Згідно з пунктом 102.4 статті 102 Податкового кодексу України ( 2755-17 ) у разі, якщо грошове зобов'язання нараховане
контролюючим органом до закінчення строку давності, визначеного у пункті 102.1 цієї статті, податковий борг, що виник у зв'язку з
відмовою у самостійному погашенні такого грошового зобов'язання, може бути стягнутий протягом наступних 1095 календарних днів з дня
виникнення податкового боргу. Якщо платіж стягується за рішенням суду, строки стягнення встановлюються до повного погашення такого
платежу або визначення боргу безнадійним.
Отже, наведена законодавча норма встановлює строк примусового стягнення податкового боргу - це 1095 днів з дня виникнення
податкового боргу.
Системний аналіз пунктів 102.1, 102.2 та 102.4 статті 102 Податкового кодексу України ( 2755-17 ) свідчить про те, що
застосування строків давності, визначених статтею 102 Податкового кодексу України ( 2755-17 ), поширюється і на випадки порушення
провадження у справі про стягнення відповідного податку.
Відповідно позовні вимоги контролюючого органу, пов'язані зі стягненням податкового боргу з платників податків, повинні
пред'являтися протягом 1095 днів з дня виникнення податкового боргу.
Судам варто ураховувати, що Податковим кодексом України ( 2755-17 ) розрізняються строки, протягом яких податковий орган
має право самостійно визначити суму грошових зобов'язань платника податків, і строк, протягом якого може бути стягнуто податковий
борг.
Пункт 102.1 статті 102 Податкового кодексу України ( 2755-17 ) визначає строки для визначення грошових зобов'язань
платників податків. Наслідком збігу цього строку є звільнення платника податків від відповідного грошового зобов'язання. При
цьому спір стосовно відповідної декларації та/або податкового повідомлення, які мали бути підставою для визначення грошового
зобов'язання, не підлягає розгляду в адміністративному або судовому порядку.
У свою чергу, пункт 102.4 статті 102 зазначеного Кодексу ( 2755-17 ) встановлює строки стягнення податкового боргу, що
виник у зв'язку з відмовою у самостійному погашенні такого грошового зобов'язання.
Розглядувані строки (для визначення грошових зобов'язань контролюючим органом і для стягнення податкового боргу)
обчислюються окремо. При цьому строк для стягнення податкового боргу починає свій перебіг з дня виникнення податкового боргу, в
той час як строк для визначення грошового зобов'язання контролюючим органом відлічується з дня, що настає за останнім
днем граничного строку подання податкової декларації та/або граничного строку сплати грошових зобов'язань, нарахованих
контролюючим органом, а якщо така податкова декларація була надана пізніше, - за днем її фактичного подання.
Так, якщо відповідна податкова декларація підлягала поданню до 20 січня 2011 року, податковий орган може визначити грошове
зобов'язання платникові податків у зв'язку з цією декларацією починаючи з 21 січня 2011 року протягом 1095 днів.
Строки сплати податкових зобов'язань регулюються статтею 57 Податкового кодексу України ( 2755-17 ).
Визначене контролюючим органом грошове зобов'язання (незалежно від того, на який з 1095 днів припаде відповідне
визначення) в разі його несплати платником податків набуде статусу податкового боргу. З дня виникнення податкового боргу починається
відлік строку тривалістю 1095 днів для звернення податкового органу до суду з вимогою, пов'язаною зі стягненням такого боргу.
Порядок стягнення податкового боргу регулюється главою 9 Податкового кодексу України ( 2755-17 ).
Водночас судам слід мати на увазі, що застосування строків звернення до адміністративного суду, визначених Податковим
кодексом України ( 2755-17 ), можливе лише щодо тих правовідносин, що виникли після набрання чинності Податковим кодексом України
( 2755-17 ). Відповідно нові строки оскарження до суду податкових повідомлень-рішень поширюються на ті податкові
повідомлення-рішення, що отримані платником податку починаючи з 1 січня 2011 року.
Аналогічно строк тривалістю 1095 днів для звернення контролюючого органу з вимогою, пов'язаною зі стягненням
податкового боргу, поширюється лише на податковий борг, який виник починаючи з 1 січня 2011 року.
Цей лист пропонуємо довести до відома суддів місцевих та апеляційних адміністративних судів для врахування при здійсненні
правосуддя.


В.о. голови суду М.Цуркан
(ДЖEРEЛО - http://zakon1.rada.gov.ua )


Добавлено:
Извиняюсь, уже было здесь http://www.buhforum.com/viewtopic.php?p=4908#p4908
Но, все равно, поскольку речь о "FAQ: процедура обжалования налоговых решений-уведомлений", наверное, есть смысл его и здесь оставить.

За это сообщение автора ФЛ7 поблагодарил:
Лоли
Аватар пользователя
ФЛ7
 
Сообщений: 211
Зарегистрирован: 20 ноя 2010, 01:05
Благодарил (а): 39 раз.
Поблагодарили: 70 раз.

UNREAD_POST 245390 » 10 мар 2011, 10:19

Как-то вот момент перехода НУР к налоговому требованию мне не понятен.
1.Если я подаю жалобу в вышестоящий орган, он дает отказ, я хочу обжаловать это решение в ГНАУ или в суде. Суд по первому посту после первого же отказа я получаю налоговое требование и обязанность его оплатить? или как? Опять же если проверяла областная налоговая, а решение выносит районная, то вышестоящий орган это какой?
2.Можно привести пример жалобы?
3.А что по поводу пени, она начинает начисляться с какого момента и в каком размере?
245390
 
Сообщений: 399
Зарегистрирован: 11 дек 2010, 14:55
Благодарил (а): 66 раз.
Поблагодарили: 68 раз.

UNREAD_POST Ol_ua » 10 мар 2011, 10:36

245390 писал(а):1.Если я подаю жалобу в вышестоящий орган, он дает отказ, я хочу обжаловать это решение в ГНАУ или в суде. Судя по первому посту после первого же отказа я получаю налоговое требование и обязанность его оплатить? или как?


Нет, а что именно в первом посте привело к такому выводу? Спрашиваю с целью поправить первый пост, потому что из него такого вывода не должно следовать.
Налоговое требование выписывается и направляется налогоплательщику после истечения предельных сроков уплаты согласованного налогового обязательства. А если Вы подали жалобу в вышестоящий налоговый орган в течение 10 календарных дней после получения НУР, то обязательство еще не согласовано. Если Вы обжалуете отказ в удовлетворении жалобы опять же в течение 10 календарных дней, то обязательство останется не согласованным. Т.е. оснований для направления налогового требования не будет.
P.S. Отмечу, что некоторыми специалистами отстаивается позиция, что если обязательство будет оставаться не согласованным еще месяц, если налогоплательщик уведомит налоговый орган о том, что собирается обжаловать отказ в удовлетворении жалобы в суде. Мне эта позиция представляется, как минимум, очень рискованной.

Поэтому по первому вопросу: нет, обязанности оплатить пока нет, налоговое требование прислать не должны.

245390 писал(а):2.Можно привести пример жалобы?

Можно, но ее нужно писать с нуля. Рыбы пока нет :(
Это я в плане времени говорю. Если вопрос срочный и у Вас уже есть заготовка, то можно выложить и обсудим, поправим, если что, либо присылайте в личку (если выкладывать нет желания) :)
А если терпит, то через некоторое время выложим тут пример жалобы.

245390 писал(а):3.А что по поводу пени, она начинает начисляться с какого момента и в каком размере?

Смотря о какой пене речь. Если по результатам проверки выявлено занижение налогового обязательства, то пеня начисляется с момента, когда произошло занижение. Т.е. обжалование / необжалование на начисление пени не влияет. В такой ситуации, если в результатах рассмотрения дела не уверены, может быть, даже лучше сразу заплатить, а потом обжаловать.
Если же речь о пене на налоговый долг, то его пока идет обжалование (если оно началось в течение 10 календарных дней после НУР) нет, а значит и пени нет.
Аватар пользователя
Ol_ua
 
Сообщений: 585
Зарегистрирован: 04 дек 2010, 22:20
Благодарил (а): 80 раз.
Поблагодарили: 78 раз.

UNREAD_POST Ol_ua » 10 мар 2011, 10:45

245390 писал(а):Опять же если проверяла областная налоговая, а решение выносит районная, то вышестоящий орган это какой?


Эта ситуация мне, честно говоря, непонятна. Проверять должен тот орган, на учете которого находится налогоплательщик. И выносить решение он же.
В любом случае - ориентируемся на то, кто вынес обжалуемое решение. Вынесла районная - обжалуем в областную.
Аватар пользователя
Ol_ua
 
Сообщений: 585
Зарегистрирован: 04 дек 2010, 22:20
Благодарил (а): 80 раз.
Поблагодарили: 78 раз.

UNREAD_POST Ol_ua » 10 мар 2011, 12:49

На всякий случай
4. У скарзі мають бути зазначені:

а) прізвище, ім'я, по батькові, місце проживання фізичної особи - платника податку, для юридичної особи - платника податку - найменування, місцезнаходження, а також адреса, на яку необхідно надіслати рішення за скаргою;

б) найменування органу державної податкової служби, яким видано податкове повідомлення-рішення про визначення суми грошового зобов'язання платника податків або будь-яке інше рішення органу державної податкової служби, що оскаржується, дата і номер, назва податку, збору або штрафної (фінансової) санкції та сума;

в) суть порушеного питання, прохання чи вимоги й обґрунтування незгоди платника податків із сумою грошового зобов'язання, визначеною органом державної податкової служби у податковому повідомленні-рішенні, або незгоди з іншим рішенням органу державної податкової служби;

г) про повідомлення чи неповідомлення відповідного органу державної податкової служби про подання скарги органу державної податкової служби вищого рівня;

ґ) підпис фізичної особи - платника податку, для юридичної особи - платника податку - підпис керівника або особи, яка виконує обов'язки керівника юридичної особи - платника податку. Якщо скарга в інтересах фізичної особи - платника податку або юридичної особи - платника податку подається її представником, то до скарги долучається копія довіреності, оформленої відповідно до вимог законодавства. Підпис представника юридичної особи - платника податку на скарзі повинен бути скріплений печаткою юридичної особи - платника податку;

д) перелік документів і розрахунків, що додаються до скарги, у разі надсилання скарги поштою додається опис укладеного та повідомлення про вручення.
Положення про порядок подання та розгляду скарг платників податків органами державної податкової служби
ЗАТВЕРДЖЕНО Наказ Державної податкової адміністрації України 23.12.2010 № 1001

Аватар пользователя
Ol_ua
 
Сообщений: 585
Зарегистрирован: 04 дек 2010, 22:20
Благодарил (а): 80 раз.
Поблагодарили: 78 раз.

UNREAD_POST 245390 » 10 мар 2011, 13:54

а что именно в первом посте привело к такому выводу? Спрашиваю с целью поправить первый пост, потому что из него такого вывода не должно следовать.


1. Куда подавать жалобу на НУР?
В вышестоящий налоговый орган (налоговую АРК, области, городов Києва, Севастополя). Решение вышестоящего органа по результатам рассмотрения жалобы можно обжаловать в ГНАУ.
Раньше жалоба на НУР вначале подавалась в тот же орган, который его принял. Теперь в процедуре обжалования на один уровень меньше.


как-то этот пункт переделать, ибо потом следует
12. Что происходит дальше, если жалоба на НУР не подавалась или налогоплательщик получил отказ в удовлетворении жалобы?
Налогоплательщику направляется налоговое требование.


а ведь можно продолжать обжаловать НУР в следующей инстанции - вот этого я не нашел

За это сообщение автора 245390 поблагодарил:
Ol_ua
245390
 
Сообщений: 399
Зарегистрирован: 11 дек 2010, 14:55
Благодарил (а): 66 раз.
Поблагодарили: 68 раз.

UNREAD_POST Ol_ua » 10 мар 2011, 16:10

245390 писал(а):а ведь можно продолжать обжаловать НУР в следующей инстанции - вот этого я не нашел


Ну как же - в процитированном же Вами и было:

245390 писал(а):Решение вышестоящего органа по результатам рассмотрения жалобы можно обжаловать в ГНАУ.


Но в любом случае за замечание спасибо.
Поправлю формулировки.
Аватар пользователя
Ol_ua
 
Сообщений: 585
Зарегистрирован: 04 дек 2010, 22:20
Благодарил (а): 80 раз.
Поблагодарили: 78 раз.

UNREAD_POST 245390 » 04 апр 2011, 15:26

4. Как оформить жалобу?
ГНАУ должна утвердить требования к оформлению жалоб. А пока в качестве ориентира используем старое доброе Положення про порядок подання та розгляду скарг платників податків державними податковими адміністраціями, затверджене наказом Державної податкової адміністрації України від 11 грудня 1996 року N 29


http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/ ... g=z0010-11
ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА АДМІНІСТРАЦІЯ УКРАЇНИ
Н А К А З
23.12.2010 N 1001
Про затвердження Положення про порядок подання та розгляду скарг платників податків органами державної податкової служби
245390
 
Сообщений: 399
Зарегистрирован: 11 дек 2010, 14:55
Благодарил (а): 66 раз.
Поблагодарили: 68 раз.

UNREAD_POST vins » 04 апр 2011, 15:32

245390, спасибо!
Вы решили таки воспользоваться подсказкой Ol_ua http://www.buhforum.com/viewtopic.php?p=6485#p6485
Как я понял, тогда извлечение из Порядка № 1001 как раз в контексте Вашего вопроса и приводилось ;)
Аватар пользователя
vins
 
Сообщений: 6654
Зарегистрирован: 27 дек 2010, 12:38
Благодарил (а): 2704 раз.
Поблагодарили: 2908 раз.

UNREAD_POST vins » 04 апр 2011, 16:01

Но в целом замечание правильное - FAQ надо поправить.
Аватар пользователя
vins
 
Сообщений: 6654
Зарегистрирован: 27 дек 2010, 12:38
Благодарил (а): 2704 раз.
Поблагодарили: 2908 раз.

UNREAD_POST vins » 30 апр 2011, 09:18

Письмо от ВАСУ
ВИЩИЙ АДМІНІСТРАТИВНИЙ СУД УКРАЇНИ

ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЛИСТ

від 22.04.2011 р. N 571/11/13-11


Головам апеляційних адміністративних судів 

На доповнення до інформаційного листа від 2 лютого 2011 року N 149/11/13-11 Вищий адміністративний суд України вважає за необхідне повідомити таке.

1. Відповідно до частини першої статті 183-3 Кодексу адміністративного судочинства України шляхом внесення подання податкового органу може бути ініційовано розгляд в адміністративному суді питання про стягнення коштів за податковим боргом.

Судам слід мати на увазі, що стягнення коштів за податковим боргом є одним із видів процедур стягнення податкового боргу, що встановлені Податковим кодексом України.

Згідно з пунктом 87.2 статті 87 Податкового кодексу України джерелами погашення податкового боргу платника податків є будь-яке майно такого платника податків з урахуванням обмежень, визначених цим Кодексом, а також іншими законодавчими актами.

При цьому відповідно до пункту 87.11 статті 87 Податкового кодексу України орган стягнення звертається до суду з позовом про стягнення суми податкового боргу платника податку - фізичної особи. Стягнення податкового боргу за рішенням суду здійснюється державною виконавчою службою відповідно до закону про виконавче провадження.

Таким чином, для стягнення податкового боргу з платника податку, що є фізичною особою, необхідне відповідне рішення суду. Зазначене рішення з урахуванням вимог пункту 87.11 статті 87 Податкового кодексу України підлягає виконанню державною виконавчою службою.

При цьому, як випливає з аналізу норм Податкового кодексу України, зміст вимоги про стягнення суми податкового боргу з фізичної особи не тотожний змісту вимоги про стягнення коштів за податковим боргом, передбаченого статтею 183-3 Кодексу адміністративного судочинства України.

Тому вирішення справ за позовом податкового органу про стягнення податкового боргу з платника податків - фізичної особи повинно здійснюватися за загальними правилами позовного провадження. Звернутися з поданням у порядку статті 183-3 Кодексу адміністративного судочинства України в розглядуваному випадку податковий орган не має права.

У разі пред'явлення органом державної податкової служби подання про стягнення податкового боргу з платника податків - фізичної особи у порядку статті 1833 Кодексу адміністративного судочинства України суд відмовляє у прийнятті такого подання на підставі частини четвертої вказаної статті.

2. Порядок стягнення податкового боргу платників податків, крім фізичних осіб, регулюється статтями 95 - 99 Податкового кодексу України.

Стягнення коштів та продаж майна платника податків провадиться не раніше ніж через 60 календарних днів з моменту надіслання такому платнику податкової вимоги (пункт 95.2 статті 95 Податкового кодексу України).

Отже, право на стягнення коштів у рахунок погашення податкового боргу виникає у контролюючого органу на наступний день після закінчення 60 днів з дня надіслання платникові податків податкової вимоги.

При цьому відповідно до пункту 59.1 Податкового кодексу України порядок надіслання платникові податків податкової вимоги є тотожним порядку надіслання податкового повідомлення-рішення.

У свою чергу, відповідно до пункту 58.3 Податкового кодексу України, податкове повідомлення-рішення вважається надісланим (врученим) юридичній особі, якщо його передано посадовій особі такої юридичної особи під розписку або надіслано листом з повідомленням про вручення.

У разі коли пошта не може вручити платнику податків податкове повідомлення-рішення або податкові вимоги, або рішення про результати розгляду скарги через відсутність за місцезнаходженням посадових осіб, їх відмову прийняти податкове повідомлення-рішення або податкову вимогу, або рішення про результати розгляду скарги, незнаходження фактичного місця розташування (місцезнаходження) платника податків або з інших причин, податкове повідомлення-рішення або податкова вимога, або рішення про результати розгляду скарги вважаються врученими платнику податків у день, зазначений поштовою службою в повідомленні про вручення із зазначенням причин невручення.

Відповідно подання органу державної податкової служби про стягнення коштів за податковим боргом у порядку статті 183-3 Кодексу адміністративного судочинства України може бути внесено протягом двадцяти чотирьох годин з моменту спливу 60 днів, наступних за днем надіслання платникові податків податкової вимоги.

Для встановлення зазначеного факту та підтвердження обставин, що зумовлюють внесення відповідного подання, суди повинні з'ясовувати день надіслання податкової вимоги платникові податків.

Згідно з пунктом четвертим частини другої статті 183-3 Кодексу адміністративного судочинства України подання податкового органу повинно містити, зокрема, підстави звернення з поданням, обставини, що підтверджуються доказами. Таким чином, податковий орган зобов'язаний долучити до подання про стягнення коштів за податковим боргом докази надіслання податкової вимоги платникові податків, що є необхідним для правильного розрахунку строку в 60 днів, який повинен минути з дня надіслання відповідного подання.

Строк у 24 години, протягом яких згідно з частиною другою статті 183-3 Кодексу адміністративного судочинства України до суду повинно бути внесено подання про стягнення коштів за податковим боргом, починає перебіг з нуля годин дня, наступного за тим, у який сплинули 60 днів із дня надіслання податкової вимоги.

Подання про стягнення коштів за податковим боргом, внесене раніше, ніж минуть 60 днів із дня надіслання податкової вимоги платникові податків, підлягає залишенню без руху з наданням заявникові строку не більше ніж 24 години для усунення недоліків, як це передбачено частиною третьою статті 183-3 Кодексу адміністративного судочинства України.

При цьому невиконання вимог суду, тобто ненадання податковим органом доказів спливу 60 днів з дня направлення податкової вимоги, є підставою для повернення подання заявникові згідно з частиною третьою статті 183-3 Кодексу адміністративного судочинства України. Зазначене зумовлено тим, що подання підлягає поверненню в разі недотримання заявником вимог частини другої статті 183-3 Кодексу адміністративного судочинства України, у тому числі вимог щодо настання строку внесення подання, встановленого цією частиною розглядуваної статті.

Повернення подання не є перешкодою для повторного звернення з ним до суду після усунення його недоліків, але не пізніше ніж протягом 48 годин з моменту встановлення обставин, що зумовлюють звернення до суду. Строк у 48 годин слід розраховувати з дня фактичного виникнення відповідних обставин (тобто спливу 60 днів з моменту надіслання податкової вимоги), незалежно від дати внесення раніше повернутого подання з тим самим змістом вимог.

3. У разі залишення без розгляду подання податкового органу внаслідок відсутності поважних причин для поновлення встановленого статтею 183-3 Кодексу адміністративного судочинства України строку податковий орган не позбавлений права звернутися з відповідною вимогою у загальному порядку позовного провадження.

4. Судам варто мати на увазі, що в порядку статті 183-3 Кодексу адміністративного судочинства України може бути внесено подання про стягнення коштів за податковим боргом, який виник внаслідок несплати як самостійно визначених платником податків грошових зобов'язань, так і грошових зобов'язань, визначених податковим органом відповідно до статті 54 Податкового кодексу України.

5. Згідно з частиною четвертою статті 183-3 Кодексу адміністративного судочинства України суд ухвалою відмовляє у прийнятті подання в разі, якщо, зокрема, із поданих до суду матеріалів вбачається спір про право.

Наявність спору про право в окремих випадках може бути виявлена також і після відкриття провадження у справі за відповідним поданням. У такому разі судам необхідно закривати провадження у справі на підставі пункту 1 частини першої статті 157 Кодексу адміністративного судочинства України, оскільки відповідні вимоги не можуть бути розглянуті в порядку окремого виду адміністративного судочинства, яким є провадження за поданням податкового органу.

При цьому судам слід мати на увазі, що закриття провадження у справі за поданням податкового органу не позбавляє заявника права звернутися до суду з відповідною вимогою у загальному порядку позовного провадження.

Закриваючи провадження у справі за поданням податкового органу у зв'язку з виявленням спору про право суд, згідно з частиною другою статті 157 Кодексу адміністративного судочинства України, повинен роз'яснити позивачеві, до юрисдикції якого суду віднесено розгляд таких справ. Тому в ухвалі про закриття провадження у справі в розглядуваних випадках суд повинен роз'яснити, що відповідні вимоги підлягають розгляду в адміністративних судах України, але в загальному порядку позовного провадження.

6. Оскільки статтею 183-3 Кодексу адміністративного судочинства України не передбачено інше, податковий орган не позбавлений права збільшувати розмір вимог за внесеним ним поданням, а також об'єднувати в одному поданні декілька пов'язаних між собою вимог, тобто реалізовувати права, передбачені статтями 51 та 116 Кодексу адміністративного судочинства України. Єдиною необхідною умовою цього є належність відповідних вимог до тих, що підлягають розгляду в порядку статті 183-3 Кодексу адміністративного судочинства України.

При цьому судам необхідно враховувати, що збільшення вимог у разі внесення подання про стягнення коштів за податковим боргом має місце в тому разі, коли збільшується сума заявленого до стягнення боргу, що виник у той самий податковий період із тих самих підстав (наприклад, за тією самою податковою декларацією чи на підставі того самого податкового повідомлення-рішення).

Якщо ж податковим органом заявлені вимоги про стягнення коштів за податковим боргом, який виник із різних підстав (у різних податкових періодах, на підставі різних процедур узгодження тощо), у цьому разі має місце об'єднання однорідних позовних вимог.

Згідно з частиною першою статті 116 Кодексу адміністративного судочинства України суд може своєю ухвалою об'єднати в одне провадження кілька однорідних позовних вимог за позовами одного й того ж позивача до того ж відповідача чи до різних відповідачів або за позовними заявами різних позивачів до одного й того самого відповідача, а також роз'єднати одну чи декілька поєднані в одне провадження позовні вимоги у самостійні провадження, якщо їхній спільний розгляд ускладнює чи сповільнює вирішення справи.

Отже, декілька однорідних вимог можуть бути об'єднані в одному поданні і розглянуті судом в одному провадженні в тому разі, якщо це не призводить до сповільнення вирішення справи, зокрема, за рахунок необхідності додаткового ознайомлення сторін із матеріалами справи тощо.

Цей лист пропонуємо довести до відома суддів місцевих та апеляційних адміністративних судів для врахування при здійсненні правосуддя.

За это сообщение автора vins поблагодарил:
Heloise
Аватар пользователя
vins
 
Сообщений: 6654
Зарегистрирован: 27 дек 2010, 12:38
Благодарил (а): 2704 раз.
Поблагодарили: 2908 раз.

UNREAD_POST 245390 » 10 май 2011, 10:55

Мне кажеться необходимо добавить в FAQ сведения об обязательности предоставления копии жалобы (с отметкой о получении) в районную НИ (ту, которая выносит решение). Это есть в наказе 23.12.2010 N 1001, ссылку см.выше.
Но вот в плане если обжалуем налоговое решение-уведомление в суде. Тут мало. иска, надо еще приложить ухвалу суда о принятии к производству. Но тут в 10-дневный срок никак не уложиться.
У меня получилось так, что иск я подал во время (6 дней после получения НУР), затем суд затребовал дополнительны уточняющих бумаг, затем была вышеупомянутая ухвала. Тем временем налоговая присылает податкову вимогу и встречный иск в окружной суд, хотя копию иска и потом ухвалу суда я им предоставил. Но тем не менее исполнительная служба налоговой считает, что она обязана мне выслать податкову вимогу.
Насколько их действия правомочны?
Податкова вимога выписана через 30 дней после выписывания НУР (НУР выписано-1марта, но я то получил НУР 11/3, а обжаловал в суде 17/3, ухвала суда была 5/04)

За это сообщение автора 245390 поблагодарил:
vins
245390
 
Сообщений: 399
Зарегистрирован: 11 дек 2010, 14:55
Благодарил (а): 66 раз.
Поблагодарили: 68 раз.

UNREAD_POST vins » 10 май 2011, 11:13

245390 писал(а):Мне кажеться необходимо добавить в FAQ сведения об обязательности предоставления копии жалобы (с отметкой о получении) в районную НИ (ту, которая выносит решение). Это есть в наказе 23.12.2010 N 1001, ссылку см.выше.
Но вот в плане если обжалуем налоговое решение-уведомление в суде. Тут мало. иска, надо еще приложить ухвалу суда о принятии к производству. Но тут в 10-дневный срок никак не уложиться.
У меня получилось так, что иск я подал во время (6 дней после получения НУР), затем суд затребовал дополнительны уточняющих бумаг, затем была вышеупомянутая ухвала. Тем временем налоговая присылает податкову вимогу и встречный иск в окружной суд, хотя копию иска и потом ухвалу суда я им предоставил. Но тем не менее исполнительная служба налоговой считает, что она обязана мне выслать податкову вимогу.
Насколько их действия правомочны?
Податкова вимога выписана через 30 дней после выписывания НУР (НУР выписано-1марта, но я то получил НУР 11/3, а обжаловал в суде 17/3, ухвала суда была 5/04)


Есть такая проблема :(

ЄДИНА БАЗА ПОДАТКОВИХ ЗНАНЬ

Чи необхідно повідомляти ОДПС про оскарження податкового повідомлення-рішення в суді?
Згідно з п.56.18 ст.56 Податкового кодексу України від 2 грудня 2010 року № 2755-IV з урахуванням строків давності платник податків має право оскаржити в суді податкове повідомлення-рішення або інше рішення контролюючого органу про нарахування грошового зобов’язання у будь-який момент після отримання такого рішення. Рішення контролюючого органу, оскаржене в судовому порядку, не підлягає адміністративному оскарженню. Процедура адміністративного оскарження вважається досудовим порядком вирішення спору. При зверненні платника податків до суду з позовом щодо визнання недійсним рішення контролюючого органу податкове зобов’язання вважається неузгодженим до дня набрання судовим рішенням законної сили. Порядок обліку в органах державної податкової служби податкових повідомлень-рішень, отриманих платниками податків встановлено розділом IV Порядку направлення органами державної податкової служби податкових повідомлень-рішень платникам податків, затвердженого наказом ДПА України від 22.12.2010, № 985, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України30 грудня 2010 р. за N 1440/18735 (далі – Порядок). Відповідно до п.4.4. розділом IV Порядку у разі звернення платника податків до суду з позовом щодо визнання недійсним податкового повідомлення-рішення за умови надходження до органу державної податкової служби ухвали суду про порушення провадження у справі за позовом платника податків не пізніше настання граничного строку сплати, зазначеного в податковому повідомленні-рішенні, структурний підрозділ, який склав таке податкове повідомлення-рішення, у день отримання ухвали вносить відповідні дані до реєстру податкових повідомлень-рішень. При цьому сума грошового зобов'язання в той самий день виводиться з реєстру податкових повідомлень-рішень та обліковується в окремому реєстрі до дня набрання рішенням суду законної сили. Аналогічні дії здійснюються у разі оскарження платником податків рішення суду в апеляційному порядку (за умови прийняття апеляційної скарги апеляційним господарським судом до провадження). У разі надходження до органу державної податкової служби ухвали суду про порушення провадження у справі за позовом платника податків після закінчення граничного строку сплати сума грошового зобов'язання, нарахована в картці особового рахунку платника податків, підлягає виведенню з неї до окремого реєстру, де вона міститься до дня набрання судовим рішенням законної сили. Тобто, платнику необхідно повідомляти орган державної податкової служби про кожний випадок оскарження податкового повідомлення-рішення в суді для уникнення порушень в частині несвоєчасної сплати оскаржуваних податкових повідомлень – рішень.


Но!
НКУ говорит о том, что
При зверненні платника податків до суду з позовом щодо визнання недійсним рішення контролюючого органу податкове зобов'язання вважається неузгодженим до дня набрання судовим рішенням законної сили.


Т.е. с момента обращения в суд с иском.

Смотрим Кодекс административного судопроизводства - ст. 108
2. Якщо позивач усунув недоліки позовної заяви у строк, встановлений судом, вона вважається поданою у день первинного її подання до адміністративного суду.


Т.е. днем обращения считает день подачи иска, а не день принятия определения об открытии производства.

P.S. С предложением по FAQ полностью согласен.

За это сообщение автора vins поблагодарил:
245390
Аватар пользователя
vins
 
Сообщений: 6654
Зарегистрирован: 27 дек 2010, 12:38
Благодарил (а): 2704 раз.
Поблагодарили: 2908 раз.

UNREAD_POST 245390 » 13 май 2011, 18:05

Развитие моего дела.
Налоговая среагировала и приостановила налоговый долг только после получения копии Ухвалы о начале делопроизводства из суда по почте. Получил от них официальное письмо. Та копия, что я отдал в канцелярию действия на них не произвела (как я уже говорил выше они подали на меня встречный иск о взыскании долга).
245390
 
Сообщений: 399
Зарегистрирован: 11 дек 2010, 14:55
Благодарил (а): 66 раз.
Поблагодарили: 68 раз.

UNREAD_POST vins » 13 май 2011, 18:08

245390 писал(а):Развитие моего дела.
Налоговая среагировала и приостановила налоговый долг только после получения копии Ухвалы о начале делопроизводства из суда по почте. Получил от них официальное письмо. Та копия, что я отдал в канцелярию действия на них не произвела (как я уже говорил выше они подали на меня встречный иск о взыскании долга).


Если говорить, как "должно быть", то впечатление должно это все произвести на судью, который по идее должен отказать в рассмотрении иска налоговой.
Аватар пользователя
vins
 
Сообщений: 6654
Зарегистрирован: 27 дек 2010, 12:38
Благодарил (а): 2704 раз.
Поблагодарили: 2908 раз.

Пред.След.

Вернуться в ПРЕСТУПЛЕНИЕ И НАКАЗАНИЕ

Кто сейчас на форуме

Зарегистрированные пользователи: Ads, Gb, Ya

cron