Рекламу показываем только НЕзарегистрированным пользователям. Войдите или зарегистрируйтесь на Бухфоруме
    .

Ответственность налоговой (бюджета) и/или инспекторов

Путеводитель по разделу. Штрафы, санкции, проверки, админ-, уголовная ответственность, обжалование решений госорганов

Модератор: Ol_ua

UNREAD_POST Marlboro » 09 июл 2013, 09:19

Al Shurshun писал(а):Предлагаю расширить тему до народных избранников

Вы о президенте? Предлагаете устроить государственный переворот? :)
Свідомість - це місце зустрічі душі з земним життям
Аватар пользователя
Marlboro
 
Сообщений: 4846
Зарегистрирован: 05 июл 2012, 19:26
Благодарил (а): 324 раз.
Поблагодарили: 1244 раз.

UNREAD_POST vins » 18 июл 2013, 21:37

Marlboro писал(а):2) Обязательным ли условием о возмещении правовой помощи (убытков) является наличие у помогающего свидетельства адвоката? Достаточно ли будет наличие диплома юриста, регистрации ФЛП с нужными видами деятельности, или можно вообще обойтись без этого, привлекая любого человека по договору о правовой помощи?


РІШЕННЯ
КОНСТИТУЦІЙНОГО СУДУ УКРАЇНИ
у справі за конституційним зверненням Приватного малого підприємства-фірми "Максима" щодо офіційного тлумачення
положень частини першої статті 59 Конституції України, частини першої статті 44 Господарського процесуального кодексу України
(справа про відшкодування витрат на юридичні послуги у господарському судочинстві)
м. Київ
11 липня 2013 року Справа № 1-4/2013
№ 26-рп/2013

....
В аспекті конституційного звернення положення частини першої статті 44 Господарського процесуального кодексу України, згідно з яким до судових витрат віднесені, зокрема, витрати, пов'язані з оплатою послуг адвоката, у контексті статті 59 Конституції України потрібно розуміти так, що до складу судових витрат на юридичні послуги, які підлягають відшкодуванню юридичній особі у господарському судочинстві, належать суми, сплачею такою особою, якщо інше не передбачено законом, лише за послуги адвоката.

За это сообщение автора vins поблагодарил:
Marlboro
Аватар пользователя
vins
 
Сообщений: 6654
Зарегистрирован: 27 дек 2010, 12:38
Благодарил (а): 2704 раз.
Поблагодарили: 2906 раз.

UNREAD_POST Marlboro » 18 июл 2013, 22:00

Спасибо, хотя предсказуемо, по ХПК эта тема больное место :(
В КАС (или том же ГПК) формулировки более расплывчаты, есть некое поле для маневра.
Хотя, на сколько я понимаю, дела по убыткам должны рассматриваться именно хозяйственным судом.
Свідомість - це місце зустрічі душі з земним життям
Аватар пользователя
Marlboro
 
Сообщений: 4846
Зарегистрирован: 05 июл 2012, 19:26
Благодарил (а): 324 раз.
Поблагодарили: 1244 раз.

UNREAD_POST Marlboro » 20 авг 2013, 08:06

Думаю с темой не прогадаю :)
Появился вот такой вот приказ:

Правила поведінки посадових осіб Міністерства доходів і зборів України та його територіальних органів

Скрытый текст: показать
Розділ І.

ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ


Правила поведінки посадових осіб Міністерства доходів і зборів України та його територіальних органів (далі – Правила) встановлюють загальні вимоги до поведінки посадових осіб Міністерства доходів і зборів України та його територіальних органів (далі – органів Міндоходів) під час виконання службових повноважень та у позаробочий час.

Правила розроблено з урахуванням вимог Законів України «Про державну службу», «Про засади запобігання і протидії корупції», «Про правила етичної поведінки», Загальних правил поведінки державного службовця, затверджених наказом Головного управління державної служби України від 04.08.2010 № 214, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 11.11.2010 за № 1089/18384 зі змінами.

Метою Правил є:

забезпечення етики поведінки посадових осіб органів Міндоходів;

інформування фізичних та юридичних осіб про норми поведінки посадових осіб органів Міндоходів;

розширення можливостей впливу громадськості на оцінку та якість діяльності органів Міндоходів;

формування позитивного іміджу органів Міндоходів та репутації їх посадових осіб;

зміцнення авторитету та довіри громадян до органів Міндоходів.

Правила є загальними та поширюються на всіх посадових осіб органів Міндоходів.

Кожен працівник при прийнятті на державну службу в органи Міндоходів ознайомлюється з Правилами, про що робиться відповідний запис у його особовій справі.

Дотримання працівником Правил є обов’язковим та враховується при проведенні оцінювання результатів службової діяльності посадової особи органу Міндоходів, просуванні по службі, наданні характеристики чи рекомендації.

Терміни, що використовуються в Правилах, вживаються у значеннях, визначених Законом України «Про правила етичної поведінки».

Розділ ІІ.

ПРИНЦИПИ ЕТИКИ ПОВЕДІНКИ ПОСАДОВИХ ОСІБ ОРГАНІВ МІНДОХОДІВ


2.1. Принцип законності

2.1.1. Посадові особи органів Міндоходів зобов’язані своїми діями дотримуватись та відстоювати Конституцію України, закони та нормативно-правові акти України.

2.1.2. Недопущення порушення законодавства з будь-яких мотивів повинно бути морально-етичною нормою поведінки посадових осіб органів Міндоходів.

2.1.3. Морально-етичним обов’язком посадових осіб органів Міндоходів є не тільки особисте дотримання норм законодавства, але й активна протидія їх порушенням колегами.

2.2. Принцип пріоритету прав, свобод і законних інтересів людини і громадянина

2.2.1. Визнання, повага, дотримання й захист прав, свобод і законних інтересів людини і громадянина є морально-етичним та професійним обов’язком посадових осіб органів Міндоходів.

2.2.2. Посадові особи органів Міндоходів зобов’язані поважати честь та гідність будь-якої людини, її ділову репутацію, не проявляти свавілля або байдужість до правомірних вимог громадян, їх об’єднань, а також юридичних осіб, не допускати дискримінації одних осіб шляхом надання іншим непередбачених законодавством пільг або переваг.

2.2.3. Посадові особи органів Міндоходів толерантно і з повагою ставляться до політичних поглядів, ідеологічних та релігійних переконань інших осіб.

2.2.4. Посадові особи органів Міндоходів зобов’язані забезпечувати конфіденційність інформації, що стосується приватного життя, честі й гідності громадян, у тому числі колег, що стала відома їм під час виконання службових обов’язків.

2.3. Принцип компетентності, ефективності та відповідальності

2.3.1. Посадові особи органів Міндоходів відповідають за дії, вчинені ними особисто, а також за дії, вчинені підлеглими за їх вказівкою, та зобов’язані:

сумлінно виконувати свої службові обов’язки;

компетентно, вчасно, результативно і відповідально виконувати рішення органів державної влади, розпорядження і вказівки своїх керівників;

відмовлятись від виконання доручень,що суперечать чинному законодавству України або становлять загрозу правам, що охороняються законодавством, свободам чи інтересам окремих громадян, юридичних осіб, держави або суспільним інтересам, інформувати про це свого керівника, а в разі наполягання на його виконанні – повідомити вищу за посадою особу;

приймати рішення лише у межах своїх повноважень;

негайно інформувати свого керівника про недостатність ресурсів, навичок чи компетенції для виконання дорученої роботи;

при виявленні помилок у своїй роботі, у роботі своїх підлеглих або колег, негайно вживати заходів щодо їх виправлення;

не допускати зловживань та неефективного використання державної власності;

відповідати за рішення, ухвалені колегіально.

2.3.2. Посадові особи органів Міндоходів повинні постійно підвищувати рівень своєї професійної компетентності, удосконалювати організацію своєї роботи, поліпшувати стан відповідності своїх знань, умінь і навичок функціям та завданням займаної посади, підвищувати інтелектуальний та культурний рівень за освітньо-професійними програмами та шляхом самоосвіти.

2.4. Принцип об’єктивності, справедливості та неупередженості

2.4.1. Посадові особи органів Міндоходів зобов’язані діяти у загальнонаціональних інтересах та не повинні використовувати своє службове становище в інтересах окремих осіб за рахунок інтересів інших осіб.

2.4.2. Посадові особи органів Міндоходів діють об’єктивно, зокрема у відносинах з громадськістю, незважаючи на особисті інтереси, особисте ставлення до будь-яких осіб, на свої політичні погляди, ідеологічні, релігійні або інші особисті погляди чи переконання.

2.4.3. Посадові особи органів Міндоходів повинні розглядати конфлікт між інтересами різних осіб неупереджено та виключно з позиції законних прав, загальноприйнятих у суспільстві уявлень про справедливість та моральні цінності.

2.4.4. Посадові особи органів Міндоходів не повинні надавати привілеїв чи застосовувати обмеження за ознаками раси, кольором шкіри, політичними, релігійними та іншими переконаннями, статтю, етнічним та соціальним походженням, майновим станом, місцем проживання, мовними або іншими ознаками.

2.4.5. Посадові особи органів Міндоходів не повинні публічно демонструвати свої релігійні або політичні переконання чи уподобання, симпатії, антипатії чи виняткову увагу до окремих осіб чи груп осіб.

2.5. Принцип толерантності та лояльності

2.5.1. Посадові особи органів Міндоходів толерантно і з повагою ставляться до політичних поглядів, ідеологічних та релігійних переконань інших осіб.

2.5.2. Визначаючи головною метою діяльності органів Міндоходів служіння народу України та захист інтересів України, посадові особи органів Міндоходів зобов’язані:

Свідомо та добровільно дотримуватись установлених державою, окремими її органами й установами правил, норм та приписів;

проявляти відданість, повагу і коректність до держави, її символіки, усіх державних і громадських інститутів;

підтримувати позитивний імідж органів Міндоходів, постійно сприяти зміцненню їх авторитету;

сприяти зміцненню довіри громадян до влади, утверджувати чесність, неупередженість та ефективність влади;

утримуватись від публічних висловлювань, міркувань, оцінок та будь-яким іншим способом висловлювати свою думку, якщо вона принципово відрізняється від політики органів державної влади в цілому та політики Міндоходів, який вони представляють як посадова особи.

2.5.3. Принцип лояльності стосується відношення посадових осіб органів Міндоходів до усіх гілок державної влади, усіх державних органів та державних службовців.

2.5.4. Посадові особи органів Міндоходів не можуть брати участь у страйках та вчиняти інші дії, що перешкоджають нормальному функціонуванню органів державної влади.

2.5.5. Морально-етичним обов’язком посадової особи органу Міндоходів у випадку її принципової незгоди з політикою, яку проводить держава або конкретний орган Міндоходів, посадовою особою якого вона являється, є звільнення зі служби.

2.6. Принцип публічності та відкритості

2.6.1. Морально-етичним обов’язком посадових осіб органів Міндоходів є відкритість для суспільства їх службової діяльності, забезпечення доступності інформації про діяльність органів Міндоходів в обсягах та порядку, встановлених законодавством України.

2.6.2. Посадові особи органів Міндоходів повинні сприяти публічності та відкритості у діяльності Міндоходів та зобов’язані:

вимагати надання повної та достовірної інформації, яка стосується вирішення питань, що належать до їх компетенції;

пояснювати та обґрунтовувати свої рішення та (або) дії у порядку, встановленому нормативно-правовими актами;

надавати необхідну інформацію колегам, іншим державним службовцям та громадськості у порядку та за умов, передбачених законодавством України.

2.7. Принцип політичної нейтральності

2.7.1. Посадові особи органів Міндоходів повинні дотримуватись у своїй поведінці політичної нейтральності та зобов’язані:

незалежно від своїх власних політичних поглядів сумлінно виконувати свої службові обов’язки відповідно до вимог законодавства України;

не підписувати будь-які політичні або ідеологічні документи;

не брати участь як посадові особи в будь-яких політичних акціях;

не використовувати своє посадове становище в інтересах політичних партій, інших громадських організацій;

не використовувати своє посадове становище для передвиборчої агітації на свою користь або на користь інших кандидатів, політичних партій, виборчих блоків.

2.7.2. Морально-етичним обов’язком посадових осіб органів Міндоходів є виключення будь-якого впливу політичних партій або інших об’єднань громадян на виконання ними службових обов’язків та на рішення, які вони приймають.

2.7.3. Посадові особи органів Міндоходів не повинні використовувати матеріальні, адміністративні та інші ресурси органів Міндоходів для досягнення будь-яких політичних цілей.

2.8. Принцип конфіденційності

Посадовим особам органів Міндоходів забороняється розголошувати довірену їм таємну, службову та конфіденційну інформацію, а також використовувати таку інформацію у власних інтересах або інтересах інших осіб, у тому числі і після звільнення з органів Міндоходів.

Розділ ІІІ.

УНИКНЕННЯ КОНФЛІКТУ ІНТЕРЕСІВ


3. Запобігання виникненню та усунення конфлікту інтересів

3.1. Посадові особи органів Міндоходів зобов’язані:

чітко розмежовувати службову діяльність та приватне життя;

заявляти про наявність у них конфлікту інтересів;

вживати заходів для запобігання виникненню та усунення конфлікту інтересів.

3.2. При прийнятті на державну службу в органи Міндоходів, призначенні на посаду, просуванні по службі та безпосередньому виконанні своїх службових обов’язків, посадові особи органів Міндоходів зобов’язані письмово повідомити свого керівника про обставини, які можуть призвести до виникнення конфлікту інтересів.

Такими обставинами є приватний інтерес, тобто інтерес особи, зумовлений особистими, родинними, дружніми чи будь-якими іншими позаслужбовими стосунками з іншими особами, у тому числі особисті майнові та немайнові інтереси, а також ті, що виникають у зв'язку з членством особи або з її діяльністю, не пов'язаною з виконанням функцій держави, що впливає або може впливати на неупереджене та об’єктивне виконання службових обов’язків.

3.3. Обставини, які можуть призвести до виникнення конфлікту інтересів, повинні бути усунені до прийняття на державну службу чи призначення на нову посаду.

Неможливість усунення таких обставин є підставою для відмови у призначенні на посаду в органи Міндоходів або просуванні по службі.

3.4. Якщо обставини, що можуть призвести до виникнення конфлікту інтересів, виникають після призначення на посаду, посадова особа органу Міндоходів зобов’язана негайно у письмовій формі повідомити про це свого керівника та вжити термінових заходів для усунення таких обставин.

Керівник, якого повідомлено про обставини, що можуть призвести до виникнення конфлікту інтересів, повинен вжити заходів для недопущення його виникнення шляхом доручення виконання відповідного службового завдання іншій посадовій особі, особистого виконання службового завдання чи в інший спосіб, передбачений законодавством.

3.5. Посадовій особі органу Міндоходів рекомендується позбутись приватного інтересу, який може призвести до конфлікту інтересів, шляхом відчуження корпоративних прав, майна або майнових прав, передачі їх у довірче управління або в будь-який інший спосіб.

3.6. У разі неможливості усунення конфлікту інтересів шляхом заміщення посадової особи органу Міндоходів іншою особою та відсутності можливостей для її переведення на іншу посаду, керівник органу Міндоходів, де працює посадова особа, або його заступник відповідно до розподілу обов’язків у найкоротший строк (не більше одного робочого дня), приймає рішення про здійснення контролю за рішеннями, що приймаються цією посадовою особою.

У рішенні зазначаються форма контролю, відповідальна особа та вимоги до посадової особи органу Міндоходів щодо прийняття рішень про предмет конфлікту інтересів.

3.7. Посадова особа органу Міндоходів не пізніше наступного робочого дня з дня прийняття рішення про застосування контролю ознайомлюється з таким рішенням.

3.8. Контроль здійснюється у такій формі:

перевірка особою, визначеною керівником органу Міндоходів, змісту рішень чи проектів рішень, що приймаються або розробляються посадовою особою органу Міндоходів з питань, пов'язаних із предметом конфлікту інтересів;

розгляд справ та прийняття рішень посадовою особою органу Міндоходів у присутності особи, визначеної її керівником.

3.9. Посадові особи органів Міндоходів не можуть прямо чи опосередковано спонукати у будь-який спосіб підлеглих до прийняття рішень, вчиняти дії або бездіяльність на користь своїх особистих інтересів та/або інтересів третіх осіб.

Розділ ІV.

ОБМЕЖЕННЯ ЩОДО ВИКОРИСТАННЯ СЛУЖБОВОГО СТАНОВИЩА


4. Обмеження щодо використання інформації та майна

4.1. Посадові особи органів Міндоходів зобов’язані ощадливо та ефективно використовувати державне майно, інші засоби організаційно-технічного, матеріального та іншого забезпечення, користування і розпорядження якими входить до їх компетенції.

4.2. Посадовим особам органів Міндоходів забороняється використовувати державне майно, інші засоби організаційно-технічного, матеріального та іншого забезпечення в особистих інтересах та в цілях, не пов’язаних з виконанням ними службових обов’язків.

4.4. Використання посадовою особою органу Міндоходів службового майна та коштів у приватних цілях не допускається, крім випадків, коли на користування майном є дозвіл керівника органу Міндоходів, та за умови відшкодування посадовою особою відповідних витрат.

Розділ V.

ЗАПОБІГАННЯ ПРОЯВАМ КОРУПЦІЇ


5.1. Запобігання і протидія корупції

5.1.1. Посадові особи органів Міндоходів неухильно дотримуються обмежень і заборон, передбачених Законами України «Про засади запобігання і протидії корупції», «Про державну службу» та «Про правила етичної поведінки», уникають дій, які можуть бути сприйняті як підстава підозрювати їх в корупції. Своєю поведінкою посадові особи мають демонструвати, що не терплять жодних проявів корупції, відкидати пропозиції про незаконні послуги, чітко розмежовувати службу і приватне життя.

5.1.2. Посадова особа органів Міндоходів, яка має відомості про вчинення іншими посадовими особами порушень вимог, передбачених Законами України «Про засади запобігання і протидії корупції», «Про державну службу» та «Про правила етичної поведінки», передає такі відомості безпосередньому керівнику (за наявності) або одному з визначених Законом України "Про засади запобігання і протидії корупції" спеціально уповноваженому суб’єкту у сфері протидії корупції.

5.1.3. Керівники органів Міндоходів чи їх структурних підрозділів у разі виявлення чи отримання інформації про вчинення підлеглим корупційного діяння або порушення спеціальних обмежень, встановлених Законом України "Про засади запобігання і протидії корупції", у межах своєї компетенції зобов’язані вжити заходів до припинення таких діянь та негайно повідомити про їх вчинення будь-який з державних органів, зазначених у частині п’ятій статті 5 Закону України «Про засади запобігання і протидії корупції».

5.2. Запобігання одержанню неправомірної вигоди або дарунка (пожертви)

5.2.1. Морально-етичним обов’язком посадових осіб органів Міндоходів є неприпустимість створення приводу та підстав для вручення подарунка або іншого виду винагороди у зв’язку з виконанням службових обов’язків як під час їх виконання, так і в позаробочий час.

5.2.2. Посадовим особам органів Міндоходів забороняється безпосередньо або через інших осіб одержувати дарунки (пожертви) від фізичних або юридичних осіб:

за рішення, дії чи бездіяльність в інтересах дарувальника, що приймаються, вчиняються як безпосередньо такою особою, так і за її сприяння іншими посадовими особами та органами;

якщо особа, яка дарує (здійснює) дарунок (пожертву), перебуває в підпорядкуванні такої особи.

5.2.3. Посадові особи органів Міндоходів у разі надходження пропозиції щодо неправомірної вигоди або дарунка (пожертви), незважаючи на особисті інтереси, невідкладно вживають таких заходів:

відмовляються від такої пропозиції;

за можливості ідентифікують особу, яка зробила таку пропозицію;

залучають свідків, якщо це можливо, у тому числі з числа колег;

письмово повідомляють про таку пропозицію безпосереднього керівника (за наявності) або одного з визначених Законом України «Про засади запобігання і протидії корупції» спеціально уповноважених суб'єктів у сфері протидії корупції.

5.2.4. Якщо посадова особа органу Міндоходів виявила у своєму службовому приміщенні чи передану в інший спосіб неправомірну вигоду або дарунок (пожертву), вона зобов'язана невідкладно (не пізніше одного робочого дня), письмово повідомити про цей факт свого безпосереднього керівника.

5.2.5. Про виявлення неправомірної вигоди або дарунка (пожертви) складається акт, який підписується посадовою особою органу Міндоходів, яка виявила цю вигоду або дарунок (пожертву), та її безпосереднім керівником.

У разі якщо неправомірну вигоду або дарунок (пожертву) виявляє посадова особа органу Міндоходів, яка є керівником, акт про виявлення цієї вигоди або дарунка (пожертви) підписує ця особа та особа, яка обіймає посаду заступника керівника органу Міндоходів.

Забороняється приймати неправомірну вигоду або дарунок (пожертву) для використання в подальшому як доказу.

5.2.6. Предмети неправомірної вигоди, дарунки (пожертви) зберігаються в органі Міндоходів до їх передачі відповідним органам.

5.2.7.Посадові особи органів Міндоходів можуть приймати дарунки, які відповідають загальновизнаним уявленням про гостинність, та пожертви, крім випадків, зазначених у п.п.4.1.3, якщо вартість таких дарунків (пожертв) не перевищує 50 відсотків мінімальної заробітної плати, встановленої на день прийняття дарунка (пожертви), одноразово, а сукупна вартість таких дарунків (пожертв), отриманих з одного джерела протягом року, – однієї мінімальної заробітної плати, встановленої на 1 січня року.

5.2.8. Дарунки, одержані посадовими особами органів Міндоходів як подарунки державі, Автономній Республіці Крим, територіальній громаді, державним або комунальним установам чи організаціям, є відповідно державною або комунальною власністю і передаються органу, установі чи організації у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України.

Розділ VI.

ЗАГАЛЬНІ ВИМОГИ ДО ЕТИКИ КОЛЕГІАЛЬНОЇ ПОВЕДІНКИ6.1. Загальні правила поведінки посадової особи

6.1.1. Посадові особи органів Міндоходів при виконанні службових обов’язків повинні керуватись такими положеннями:

дотримуватись культури мови та спілкування, не вживати нецензурних слів;

берегти свій робочий час та робочий час своїх колег, максимально обмежувати приватні телефонні розмови;

забезпечувати чистоту і порядок на робочому місці;

не вживати алкогольні напої у робочий час;

у разі необхідності прийому у робочий час ліків, які містять у своєму складі наркотичні чи психотропні речовини або речовини, що знижують ефективність роботи, повідомити про це безпосереднього керівника.

6.1.2. Посадові особи органів Міндоходів повинні дотримуватись правил носіння форменого одягу, встановлених Міндоходів, та завжди мати охайний вигляд.

Морально недопустимо посадовій особі, вдягненій у формений одяг, купувати алкогольні напої та (або) вживати їх у публічних місцях, а також палити у місцях, спеціально не передбачених для цього.

6.1.3. Посадові особи органів Міндоходів мають дотримуватись установленого протоколу у відносинах з представниками міжнародних організацій, іноземних установ та громадян.

6.1.4. При спілкуванні з керівництвом посадові особи зобов’язані:

вислуховувати доручення не перериваючи, з подальшою постановкою необхідних питань для уточнення;

виконувати законні вказівки без зайвих розмов і суперечок, залишаючи за собою право мати власну думку з будь-якого питання і висловлювати її у ввічливій та коректній формі;

у разі одержання доручення, яке суперечить чинному законодавству, невідкладно в письмовій формі повідомити про це керівника, який дав доручення, а в разі наполяганні на його виконанні – повідомити вищу за посадою особу.

6.1.5. Посадова особа органів Міндоходів, підозрювана або обвинувачена у скоєнні злочину або стосовно якої порушено кримінальну справу чи застосовано адміністративні санкції, повинна негайно проінформувати про це свого керівника.

6.2. Взаємовідносини у колективі

6.2.1. Взаємовідносини посадових осіб органів Міндоходів ґрунтуються на взаємній довірі, повазі, чесності, толерантності та тактовності.

Неприпустимі прояви аморальної поведінки в колективі, такі як доноси, наклепи, підлабузництво, шантаж та погрози тощо.

Посадові особи органів Міндоходів повинні підтримувати доброзичливі відносини в колективі, прагнути до співробітництва з колегами.

6.2.2. Посадові особи не повинні порушувати права інших посадових осіб або надавати привілеї за ознаками національності, походження, мови, раси, статі, віку, соціального, матеріального чи сімейного стану, релігії, переконань, політичних та інших поглядів, посади, яку займає особа.

6.2.3. Посадові особи органів Міндоходів повинні:

ввічливо та стримано поводити себе з колегами, поважати їхню думку;

бути самокритичними, визнавати свої помилки та намагатись їх виправити;

обговорювати та вирішувати непорозуміння, які виникають у службовий час, обговорюючи їх між собою, а не вирішивши їх – звертатись до свого керівника;

не допускати принизливих висловлювань чи образ на адресу своїх колег, поширення неправдивих відомостей про інших осіб.

6.2.4. Нетерпимість до інших посадових осіб органів Міндоходів може проявлятись виключно за наявності вагомих підстав. Неприпустимі при цьому безтактовність, брутальність, приниження людської гідності та умисна дискримінація.

6.3. Вимоги до керівного складу

6.3.1. Керівні посадові особи органів Міндоходів для формування морального клімату колективу, який ґрунтується на співробітництві та взаємній повазі, зобов’язані:

вживати заходів для додержання підлеглими професійної етики;

заохочувати участь підлеглих у вирішенні спільних проблем колективу;

організувати роботу колективу так, щоб службові обов’язки підлеглих були чітко розмежовані і кожний відповідав за доручену ділянку роботи;

запобігати виникненню конфліктних ситуацій у колективі, усувати причини непорозумінь;

заохочувати підлеглих до постійного підвищення свого професійного, інтелектуального та культурного рівня;

забезпечувати гласність та об’єктивність під час оцінки службової діяльності підлеглих, присвоєння їм чергового звання або призначення на більш високу посаду;

виховувати в підлеглих сумлінне ставлення до служби, бережливе ставлення до державного, комунального та приватного майна, підтримувати їх ініціативу, вживати заходів для скорочення втрат робочого часу та зменшення плинності кадрів;

принципово реагувати на факти неналежної поведінки підлеглих працівників, у тому числі за повідомленнями (зверненнями) громадян;

у ставленні до підлеглих бути справедливими та вимогливими, бути прикладом у своїй службовій діяльності, поведінці та зовнішньому вигляді.

6.3.2. При спілкуванні з підлеглими керівні посадові особи повинні:

чітко формулювати свої вимоги до виконавця, уважно вислуховувати звіти підлеглих;

зауваження про допущені підлеглими помилки та недоліки у їхній роботі висловлювати у коректній формі, за відсутності інших посадових осіб;

заохочувати підлеглих висловлювати власну думку та вислуховувати її.

6.4. Поведінка посадових осіб органів Міндоходів у неробочий час

6.4.1. У неробочий час посадові особи органів Міндоходів повинні:

поводити себе відповідно до суспільних норм поведінки, аби своєю поведінкою не зашкодити репутації органів Міндоходів у суспільстві;

не зловживати своїми повноваженнями, не використовувати документи, які підтверджують їх посаду та повноваження, з метою прийняття іншими особами сприятливих для них рішень, вчинення дій чи бездіяльності.

6.4.2. Посадові особи не повинні зловживати алкогольними напоями, вживати психотропні або наркотичні речовини, крім випадків, коли це необхідно у лікувальних цілях.

РОЗДІЛ VII.

КОНТРОЛЬ ЗА ДОТРИМАННЯМ ПРАВИЛ ПОВЕДІНКИ ПОСАДОВИХ ОСІБ ОРГАНІВ МІНДОХОДІВ

7. Контроль за дотриманням Правил

7.1. Громадський контроль за дотриманням посадовими особами органів Міндоходів етики поведінки здійснюється за допомогою звернень громадян (об’єднань громадян) у відповідні державні органи та засоби масової інформації

7.2. Посадові особи органів Міндоходів, які відповідно до займаних посад здійснюють керівництво іншими посадовими особами органів Міндоходів або контролюють їх роботу, зобов’язані у межах своїх повноважень вживати заходів з контролю за дотриманням ними цих Правил.

Розділ VIII.

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ПОРУШЕННЯ ПРАВИЛ ПОВЕДІНКИ ПОСАДОВИХ ОСІБ ОРГАНІВ МІНДОХОДІВ


За порушення Правил посадові особи органів Міндоходів несуть відповідальність згідно з чинним законодавством України.


Директор Департаменту персоналу Е.С. Сазонова


Жаль что вопрос ответственности не раскрыт, а есть лишь отсылочное "согласно законодательству"... :ga-ze-ta;
Свідомість - це місце зустрічі душі з земним життям
Аватар пользователя
Marlboro
 
Сообщений: 4846
Зарегистрирован: 05 июл 2012, 19:26
Благодарил (а): 324 раз.
Поблагодарили: 1244 раз.

UNREAD_POST налоговик » 07 дек 2016, 10:12

Взыскиваем убытки с государства

Налоговики доначислили, плательщик заплатил, но отсудил. Возникла переплата, которую в срок не вернули. Взяли кредит и проценты по кредиту потребовали у государства :)

КИЇВСЬКИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД

ПОСТАНОВА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"14" листопада 2016 р. Справа№ 911/1361/16

Скрытый текст: показать
Київський апеляційний господарський суд у складі колегії суддів:

головуючого: Коршун Н.М.

суддів: Ткаченка Б.О.

Алданової С.О.

за участю представників:

Від позивача: Федоренко А.М. - представник за довіреністю.

Від відповідача-1: представник не з'явився.

Від відповідача-2: Самбор І.В. - представник за довіреністю,

розглянувши у відкритому судовому засіданні апеляційну скаргу Управління Державної казначейської служби України у Миронівському районі Київської області

на рішення Господарського суду Київської області від 10.06.2016 року

у справі № 911/1361/16 (суддя Горбасенко П.В.)

за позовом Публічного акціонерного товариства "Миронівське

хлібоприймальне підприємство"

до 1. Миронівської об"єднаної державної податкової інспекції

Головного управління ДВС у Київській області

2. Управління Державного казначейства у Миронівському районі

Головного управління Державного казначейства України

у Київській області

про стягнення 85 295,96 грн., -

ВСТАНОВИВ:

У квітні 2016 року Публічне акціонерне товариство "Миронівське хлібоприймальне підприємство" звернулося до Господарського суду Київської області з позовом до 1. Миронівської об"єднаної державної податкової інспекції Головного управління ДВС у Київській області, 2. Управління Державного казначейства у Миронівському районі Головного управління Державного казначейства України у Київській області про стягнення 85 295,96 грн.

В обґрунтування позовних вимог позивач посилається на те, що внаслідок встановленої адміністративними судами протиправної бездіяльності Миронівської об"єднаної державної податкової інспекції Головного управління ДВС у Київській області, що виявилося у непідготуванні та неподанні висновку про повернення Публічному акціонерному товариству "Миронівське ХПП" надмірно сплачених сум грошових зобов'язань, наслідком якої стало понесення останнім збитків для відновлення свого порушено права, які полягали у виплаті процентів за користування додатковими кредитними коштами, якими він був змушений користуватися для здійснення своєї господарської діяльності.

Рішенням Господарського суду Київської області від 10.06.2016 року у справі № 911/1361/16 позов задоволено.

Не погоджуючись із прийнятим рішенням суду, Управління Державної казначейської служби України у Миронівському районі Київської області звернувся з апеляційною скаргою, в якій просить оскаржуване рішення скасувати.В обґрунтування вимог апеляційної скарги апелянт посилається на те, що при зверненні платника податків до суду з позовом щодо визнання недійсним рішення контролюючого органу грошове зобов'язання вважається неузгодженим до дня набрання судовим рішенням законної сили, тоді як позивач міг скористатись нормами Податкового кодексу України, а саме оскарження повідомлення - рішення в адміністративному або судовому порядку у зазначені кодексом строки та не позбавляти себе можливості користуватися та розпоряджатися належними йому коштами у сумі 559 308,52 грн. відповідно і не використовувати додаткові кредитні кошти, за які він був змушений сплачувати проценти за користування, що завдало йому збитків.

Крім цього, апелянт зазначає, що відповідно до п. 5 Указу Президента України від 12.12.2011 року правонаступником Державного казначейства України є Державна казначейська служба України.

Позивачем подано відзив на апеляційну скаргу, в якому він проти її вимог заперечує та просить суд залишити без задоволення.

Миронівською об"єднаною державною податковою інспекцією Головного управління ДВС у Київській області не використано наданого їй законом права на участь її представника у судовому засіданні суду апеляційної інстанції. Причин неявки суду не повідомлено. Матеріали справи містять докази належного її повідомлення про час та місце судового засідання, а саме поштове повідомлення № 15441465.

За таких обставин, судова колегія дійшла висновку про можливість розгляду справи за відсутності представника Миронівської об"єднаної державної податкової інспекції Головного управління ДВС у Київській області, за наявними в матеріалах справи доказами.

Розглянувши доводи апеляційної скарги та відзиву, дослідивши зібрані у справі докази, заслухавши пояснення представників позивача та відповідача-2, судова колегія встановила наступне.

Як вбачається з матеріалів справи, 15.01.2014 року Миронівською об"єднаною державною податковою інспекцією Головного управління Міндоходів у Київській області складено Акт № 28/22-011/24219855 про результати виїзної планової перевірки Публічного акціонерного товариства "Миронівське хлібоприймальне підприємство" з питань дотримання вимог податкового законодавства, за період з 01.10.2010 року по 31.12.2012 року валютного та іншого законодавства за період з 01.10.2010 року по 31.12.2012 року.

Встановлено, що 28.01.2014 року Миронівською об"єднаною державною податковою інспекцією винесено податкове повідомлення-рішення № 0000382200, яким збільшено суму грошового зобов'язання Публічного акціонерного товариства "Миронівське хлібоприймальне підприємство" за платежем - податок на прибуток приватних підприємств в розмірі 537 033,00 грн. за основним платежем і 1 грн штрафних (фінансових) санкцій.

Матеріали справи свідчать про те, що з метою уникнення негативних наслідків для діяльності підприємства, таких як податкова застава, адміністративний арешт активів підприємства, примусова реалізація майна підприємства, Публічне акціонерне товариство "Миронівське хлібоприймальне підприємство" сплатило кошти в розмірі 537 033,00 грн. за основним платежем і 1 грн штрафних (фінансових) санкцій згідно неправомірно винесеного податкового повідомлення-рішення № 0000382200 від 28.01.2014 року, а також пеню, яка була нарахована Миронівською об"єднаною державною податковою інспекцією Публічному акціонерному товариства "Миронівське хлібоприймальне підприємство" та сплачена ним в розмірі 22 274,52 грн, що підтверджується платіжними дорученнями № 90 від 27.01.2014 року та № 127 від 03.02.2014 року (а.с. 17-18).

Однак, не погоджуючись із винесеним податковим повідомленням-рішенням № 0000382200, Публічне акціонерне товариство "Миронівське хлібоприймальне підприємство" у вересні 2014 року звернулося до Київського окружного адміністративного суду з адміністративним позовом про визнання протиправним та скасування податкового повідомлення-рішення Миронівської об"єднаної державної податкової інспекції Головного управління Міндоходів у Київській області.

Як встановлено Київським окружним адміністративним судом, податковим органом не доведено належними та достатніми доказами, що зазначені господарські операції є фіктивними чи безтоварними, не доведено фактів неправильного формування Публічним акціонерним товариством "Миронівське хлібоприймальне підприємство" валових витрат по господарських операціях з ТОВ ПП "Рус Бас", ФГ "Русичі", ФОП ОСОБА_1 та СГОК "Лебедин", не спростовано твердження Публічного акціонерного товариства "Миронівське хлібоприймальне підприємство" з цих обставин справи, не надано суду належних та достатніх доказів, які б свідчили про наявність законодавчо визначених обставин, що позбавляли б Публічне акціонерне товариство "Миронівське хлібоприймальне підприємство" права на формування валових витрат, не доведено недобросовісності Публічного акціонерного товариства "Миронівське хлібоприймальне підприємство", оскільки позиція відповідача про нікчемність угоди ґрунтується виключно на припущеннях, які не підтверджено належними доказами і не мають фактичного та правового обґрунтування, а відтак, не доведено правомірності прийняття спірного податкового повідомлення-рішення.

Таким чином, Постановою Київського окружного адміністративного суду від 23.09.2014 року, залишеною без змін ухвалою Київського апеляційного адміністративного суду від 03.02.2015 року, у справі № 810/5126/14 за позовом Публічного акціонерного товариства "Миронівське хлібоприймальне підприємство" до Миронівської об'єднаної державної податкової інспекції ГУ Міндоходів у Київській області про скасування податкового повідомлення-рішення, адміністративний позов задоволено та скасовано податкове повідомлення-рішення № 0000382200 від 28.01.2014 року, видане Миронівською об'єднаною податковою інспекцією ГУ Міндоходів у Київській області.

Судовою колегією встановлено, що листом № 35 від 14.02.2015 року (а.с. 37-38) позивач повідомив Миронівську об"єднану державну податкову інспекцію Головного управління ДВС у Київській області, що раніше сплачені Публічним акціонерним товариством "Миронівське хлібоприймальне підприємство" кошти в сумі 537 033,00 грн. за основним платежем і 1 грн штрафних (фінансових) санкцій, а також пеня в сумі 22 274,92 грн. відповідно до скасованого податкового повідомлення-рішення № 0000382200 від 28.01.2014 року, є надмірно сплаченими сумами грошового зобов'язання і підлягають поверненню платнику відповідно до статті 43.1. Податкового кодексу України.

Матеріали справи свідчать про те, що переплата підтверджується актом звірки № 230-20 від 05.05.2015 року та актом звірки № 575-20 від 27.08.2015 року (а.с. 39-40).

За приписами ч.ч. 43.1, 43.3, 43.5, ст. 43 Податкового кодексу України (далі- ПК України) помилково та/або надміру сплачені суми грошового зобов'язання підлягають поверненню платнику відповідно до цієї статті та статті 301 Митного кодексу України, крім випадків наявності у такого платника податкового боргу.

Обов'язковою умовою для здійснення повернення сум грошового зобов'язання є подання платником податків заяви про таке повернення (крім повернення надміру утриманих (сплачених) сум податку з доходів фізичних осіб, які розраховуються контролюючим органом на підставі поданої платником податків податкової декларації за звітний календарний рік шляхом проведення перерахунку за загальним річним оподатковуваним доходом платника податку) протягом 1095 днів від дня виникнення помилково та/або надміру сплаченої суми.

Контролюючий орган не пізніше ніж за п'ять робочих днів до закінчення двадцятиденного строку з дня подання платником податків заяви готує висновок про повернення відповідних сум коштів з відповідного бюджету та подає його для виконання відповідному органові, що здійснює казначейське обслуговування бюджетних коштів.

На підставі отриманого висновку орган, що здійснює казначейське обслуговування бюджетних коштів, протягом п'яти робочих днів здійснює повернення помилково та/або надміру сплачених грошових зобов'язань платникам податків у порядку, встановленому центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну політику.

Контролюючий орган несе відповідальність згідно із законом за несвоєчасність передачі органу, що здійснює казначейське обслуговування бюджетних коштів, для виконання висновку про повернення відповідних сум коштів з відповідного бюджету.

Судовою колегією встановлено, що 26.05.2015 року позивачем до Миронівської об"єднаної державної податкової інспекції Головного управління ДВС у Київській області направлено заяву на повернення помилково або надмірно перерахованих сум грошових зобов'язань, яка була отримана останньою 26.05.2015 року, про що свідчить штемпель Миронівської об"єднаної державної податкової інспекції Головного управління ДВС у Київській області з вхідним номером (а.с. 41).

У зв'язку з тим, що Миронівською об"єднаною державною податковою інспекцією Головного управління ДВС у Київській області не було відреаговано на вказаний вище лист позивача, 06.07.2015 року позивачем повторно направлено заяву на повернення помилково або надмірно перерахованих сум грошових зобов'язань та лист № 140 від 06.07.2015 року із вимогою виконати дії щодо повернення помилково та/або надміру сплачених грошових зобов'язань позивача та повідомити про прийняте рішення та дату передачі висновку органу, що здійснює казначейське обслуговування бюджетних коштів, яка була отримана останньою 06.07.2015 року, про що свідчить штемпель Миронівської об"єднаної державної податкової інспекції Головного управління ДВС у Київській області з вхідним номером (а.с. 42-43).

Натомість, листом № 378/10/10-15-20-04 від 10.07.2015 року Миронівська об"єднана державна податкова інспекція Головного управління ДВС у Київській області повідомила позивача про неможливість повернення помилково або надмірно сплачених грошових зобов'язань по акту перевірки від 15.01.2014 року до відповідного рішення суду касаційної інстанції (а.с. 44-45).

Матеріали справи свідчать про те, що у вересні 2015 року позивачем до Київського окружного адміністративного суду було подано адміністративний позов про визнання протиправною бездіяльності, зобов'язання вчинити певні дії, стягнення з бюджету надміру сплачених сум грошових зобов'язань, Постановою якого від 15.10.2015 року у справі № 810/4535/15, залишеною без змін ухвалою Київського апеляційного адміністративного суду від 01.02.2016 року, визнано протиправною бездіяльність Миронівської об'єднаної державної податкової інспекції Головного управління ДФС у Київській області щодо неподання висновку про повернення надмірно сплачених сум грошових зобов'язань з відповідного бюджету для виконання відповідному органові, що здійснює казначейське обслуговування бюджетних коштів, зобов'язано Миронівську об'єднану державну податкову інспекцію Головного управління ДФС у Київській області підготувати висновок про повернення Публічному акціонерному товариству "Миронівське хлібоприймальне підприємство" (код ЄДРПОУ 24219855) надміру сплачених грошових зобов'язань у сумі 559 308 (п'ятсот п'ятдесят дев'ять тисяч триста вісім) грн. 52 коп. та подати його для виконання Управлінню Державного казначейства у Миронівському районі Головного Управління Державного казначейства України у Київській області.

Частиною 3 ст. 35 ГПК України передбачено, що обставини, встановлені рішенням суду у господарській, цивільній або адміністративній справі, що набрало законної сили, крім встановлених рішенням третейського суду, не доказуються при розгляді інших справ, у яких беруть участь ті самі особи або особа, щодо якої встановлено ці обставини.Як свідчать матеріали справи, Миронівська об'єднана державна податкова інспекція Головного управління ДФС у Київській області на виконання рішення адміністративного суду подала до Управління Державного казначейства у Миронівському районі Головного Управління Державного казначейства України у Київській області для виконання висновок № 16 від 29.02.2016 року про повернення Публічному акціонерному товариству "Миронівське хлібоприймальне підприємство" надміру сплачених грошових зобов'язань у сумі 559 308 грн. 52 коп.

Встановлено, що Управлінням Державного казначейства у Миронівському районі Головного управління Державного казначейства України у Київській області за висновком Миронівської об"єднаної державної податкової інспекції Головного управління ДВС у Київській області були перераховані позивачу надмірно сплачені грошові зобов'язання у сумі 559 308,52 грн. лише 02.03.2016 року, що підтверджується відповідною банківською випискою (а.с. 56).

Як стверджує позивач, з метою забезпечення господарської діяльності підприємства позивач був змушений користуватися додатковими коштами за договором кредитної лінії № 28 від 24.06.2016 року на умовах додаткового договору № 2 від 31.03.2015 року (процентна ставка 23,5 % річних за період з 16.03.2015 до закінчення терміну кредитування) Публічного акціонерного товариства "Державний ощадний банк України" ТВБВ № 10026/0671 філії - Головне управління по м. Києву та Київській області АТ " Ощадбанк" і додатково сплатити кошти в сумі 85 295,96 грн., як відповідну плату за користування кредитом у період з 16.06.2015 року по 01.03.2016 року (а.с. 15-16).

Тоді як, належні йому надмірно сплачені кошти знаходилися на особовому рахунку і протиправно не поверталися Миронівською об"єднаною державною податковою інспекцією Головного управління ДВС у Київській області з 15.06.2015 року.

На підставі зазначеного вище, Публічне акціонерне товариство "Миронівське хлібоприймальне підприємство" звернулось до суду з даним позовом про стягнення 85 295,96 грн. збитків за користування кредитом у період з 16.06.2015 року по 01.03.2016 року, завданих протиправною бездіяльністю Миронівською об"єднаною державною податковою інспекцією Головного управління ДФС у Київській області.

За приписами ст. 56 Конституції України кожен має право на відшкодування за рахунок держави чи органів місцевого самоврядування матеріальної та моральної шкоди, завданої незаконними рішеннями, діями чи бездіяльністю органів державної влади, органів місцевого самоврядування, їх посадових і службових осіб при здійсненні ними своїх повноважень

Відповідно до ст. 25 БК України казначейство України здійснює безспірне списання коштів державного бюджету та місцевих бюджетів на підставі рішення суду. Відшкодування відповідно до закону шкоди, завданої фізичній чи юридичній особі внаслідок незаконно прийнятих рішень, дій чи бездіяльності органів державної влади (органів влади Автономної Республіки Крим, органів місцевого самоврядування), а також їх посадових і службових осіб при здійсненні ними своїх повноважень, здійснюється державою (Автономною Республікою Крим, органами місцевого самоврядування) у порядку, визначеному законом.

Як встановлено вище, п.п. 43.5., 43.6. ст. 43 ПК України передбачено, що контролюючий орган не пізніше ніж за п'ять робочих днів до закінчення двадцятиденного строку з дня подання платником податків заяви готує висновок про повернення відповідних сум коштів з відповідного бюджету та подає його для виконання відповідному органові, що здійснює казначейське обслуговування бюджетних коштів. На підставі отриманого висновку орган, що здійснює казначейське обслуговування бюджетних коштів протягом п'яти робочих днів здійснює повернення помилково та/або надміру сплачених грошових зобов'язань платникам податків у порядку, встановленому центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну політику. Контролюючий орган несе відповідальність згідно із законом за несвоєчасність передачі органу, що здійснює казначейське обслуговування бюджетних коштів для виконання висновку про повернення відповідних сум коштів з відповідного бюджету. Повернення помилково та/або надміру сплачених грошових зобов'язань платникам податків здійснюється з бюджету, у який такі кошти були зараховані.

В силу ст. 22 ЦК України особа, якій завдано збитків у результаті порушення її цивільного права, має право на їх відшкодування. Збитками є: 1) втрати, яких особа зазнала у зв'язку зі знищенням або пошкодженням речі, а також витрати, які особа зробила або мусить зробити для відновлення свого порушеного права (реальні збитки); 2) доходи, які особа могла б реально одержати за звичайних обставин, якби її право не було порушене (упущена вигода).

Статтею 1173 ЦК України передбачено, що шкода, завдана фізичній або юридичній особі незаконними рішеннями, дією чи бездіяльністю органу державної влади, органу влади Автономної Республіки Крим або органу місцевого самоврядування при здійсненні ними своїх повноважень, відшкодовується державою, Автономною Республікою Крим або органом місцевого самоврядування незалежно від вини цих органів.

Згідно зі ст. 1174 ЦК України шкода, завдана фізичній або юридичній особі в результаті прийняття органом державної влади, органом влади Автономної Республіки Крим або органом місцевого самоврядування нормативно-правового акта, що був визнаний незаконним і скасований, відшкодовується державою, Автономною Республікою Крим або органом місцевого самоврядування незалежно від вини посадових і службових осіб цих органів.

Стягнення збитків є одним із видів цивільно-правової відповідальності.

Чинним законодавством передбачено, що для застосування такої міри відповідальності, як стягнення збитків необхідна наявність усіх елементів складу цивільного правопорушення, а саме: 1) факт порушення зобов'язання (протиправна дія або бездіяльність); 2) наявність і розмір завданих збитків; 3) причинний зв'язок між порушенням зобов'язання і збитками; 4) вина особи, яка порушила зобов'язання.

За відсутності хоча б одного з цих елементів цивільна відповідальність не настає.

Слід довести, що протиправні дії чи бездіяльність заподіювача є причиною, а збитки, які виникли у потерпілої особи - безумовним наслідком такої протиправної поведінки.

При цьому, слід враховувати, що збитки мають реальний характер та у разі, якщо сторона, вважає, що її права були порушені та нею понесені збитків, вона повинна довести як розмір збитків так і факт їх понесення.

Судовою колегією встанволено, що відповідно до вимог ст. 43 ПК України помилково або надмірно перераховані суми грошових зобов'язань повинні бути повернуті упродовж двадцятиденного строку з дня подання платником податків заяви, яка була отримана першим відповідачем 26.05.2015 року, тобто граничний строк повернення закінчився 15.06.2015 року.

За таких обставин, судова колегія приходить до висновку про те, що позивач протиправно був позбавлений можливості користуватися та розпоряджатись належними йому коштами у сумі 559 308,52 грн. у період з 16.06.2015 року по 01.03.2016 року, внаслідок винної протиправної бездіяльності Миронівської об"єднаної державної податкової інспекції Головного управління ДВС у Київській області, що полягала у непідготуванні висновку про повернення позивачу надмірно сплачених грошових зобов'язань та неподанні його для виконання Управлінню Державного казначейства у Миронівському районі Головного управління Державного казначейства України у Київській області.

Судовою колегією встановлено, що Публічне акціонерне товариство "Миронівське хлібоприймальне підприємство" для забезпечення господарської діяльності підприємства вимушене було використовувати додаткові кредитні кошти та сплачувати проценти за користування кредитними ресурсами в сумі 85 295,96 грн. за договором кредитної лінії № 28 від 24.06.2016 року на умовах додаткового договору № 2 від 31.03.2015 року (процентна ставка 23,5 %), як відповідну плату за користування кредитом у період з 16.06.2015 року по 01.03.2016 року, оскільки позивач сплачував проценти за користування кредитними коштами, що підтверджується платіжними дорученнями (а.с. 72-79), тоді як його власні кошти знаходилися в якості помилково або надмірно перерахованих сум грошових зобов'язань на рахунках Миронівської об"єднаною державною податковою інспекцією Головного управління ДФС у Київській області та протиправно, в порушення вимог ст. 43 ПК України не поверталися, позивачу завдано 85 295,96 грн прямих збитків, які підлягають стягненню з Державного бюджету України.

За таких обставин, судова колегія вважає обґрунтованим висновок суду першої інстанції про задоволення позовної вимоги про стягнення з Державного бюджету України на користь позивача 85 295,96 грн. збитків, завданих протиправною бездіяльністю Миронівською об"єднаною державною податковою інспекцією Головного управління ДФС у Київській області.

Крім того, судова колегія погоджується з висновком суду першої інстанції про те, що відповідно до п. 13 ч. 2 ст. 3 Закону України "Про судовий збір" судовий збір не справляється за подання позовної заяви про відшкодування шкоди, заподіяної особі незаконними рішеннями, діями чи бездіяльністю органу державної влади, органу влади Автономної Республіки Крим або органу місцевого самоврядування, їх посадовою або службовою особою, а так само незаконними рішеннями, діями чи бездіяльністю органів, що здійснюють оперативно-розшукову діяльність, органів досудового розслідування, прокуратури або суду, у зв'язку з чим суд дійшов висновку про відсутність правових підстав для розподілу судових витрат на підставі ст. 49 Господарського процесуального кодексу України.

Відповідно до ст.33 ГПК України, кожна сторона повинна довести ті обставини, на які вона посилається як на підставу своїх вимог і заперечень.

Частиною 2 ст. 34 ГПК України передбачено, що обставини справи, які відповідно до законодавства повинні бути підтверджені певними засобами доказування, не можуть підтверджуватись іншими засобами доказування.

Апелянтом належними та допустимими доказами не спростовані встановлені вище обставини.Враховуючи зазначене вище, судова колегія вважає, що місцевим господарським судом повно і всебічно з'ясовані всі обставини справи та надано їм належну правову оцінку, рішення місцевого господарського суду відповідає чинному законодавству та матеріалам справи; колегія не вбачає підстав для задоволення апеляційної скарги та скасування чи зміни оскаржуваного рішення.

Як зазначено вище, відповідно до п. 5 Указу Президента України від 12.12.2011 року правонаступником Державного казначейства України є Державна казначейська служба України.

Частиною 1 ст. 25 ГПК України передбачено, що у разі смерті або оголошення фізичної особи померлою, припинення діяльності суб'єкта господарювання шляхом реорганізації (злиття, приєднання, поділу, перетворення), заміни кредитора чи боржника в зобов'язанні, а також в інших випадках заміни особи у відносинах, щодо яких виник спір, господарський суд залучає до участі у справі правонаступника відповідної сторони або третьої особи на будь-якій стадії судового процесу.

Враховуючи викладене вище, судова колегія вважає за необхідне здійснити заміну Управління Державного казначейства у Миронівському районі Головного управління Державного казначейства України у Київській області на його правонаступника Управління Державної казначейської служби України у Миронівському районі у Київській області.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 25, 99, 103, 105 ГПК України, Київський апеляційний господарський суд, -

ПОСТАНОВИВ:1. Здійснити заміну Управління Державного казначейства у Миронівському районі Головного управління Державного казначейства України у Київській області на його правонаступника Управління Державної казначейської служби України у Миронівському районі у Київській області.

2. Апеляційну скаргу Управління Державної казначейської служби України у Миронівському районі Київської області на рішення Господарського суду Київської області від 10.06.2016 року залишити без задоволення.3. Рішення Господарського суду Київської області від 10.06.2016 року у справі № 911/1361/16 - без змін.

4. Матеріали справи № 911/1361/16 повернути до Господарського суду Київської області.

Постанова може бути оскаржена протягом двадцяти днів до Вищого господарського суду України.

Головуючий суддя Н.М. Коршун

Судді Б.О. Ткаченко

С.О. Алданова

[/quote]

За это сообщение автора налоговик поблагодарил:
minibuh
Аватар пользователя
налоговик
 
Сообщений: 5778
Зарегистрирован: 20 ноя 2010, 23:29
Благодарил (а): 835 раз.
Поблагодарили: 2642 раз.

Пред.

  • Похожие темы
    Ответов
    Просмотров
    Последнее сообщение

Вернуться в ПРЕСТУПЛЕНИЕ И НАКАЗАНИЕ

Кто сейчас на форуме

Зарегистрированные пользователи: Gb, Ya