Рекламу показываем только НЕзарегистрированным пользователям. Войдите или зарегистрируйтесь на Бухфоруме
    .

Внеплановая проверка

Путеводитель по разделу. Штрафы, санкции, проверки, админ-, уголовная ответственность, обжалование решений госорганов

Модератор: Ol_ua

UNREAD_POST vins » 06 фев 2013, 10:04

ВАСУ настаивает на незаконности повторных проверок.

ВИЩИЙ АДМІНІСТРАТИВНИЙ СУД УКРАЇНИ
У Х В А Л А
"18" грудня 2012 р. м. Київ К/9991/29978/12

...
у процесі встановлення обставин у справі судом першої інстанції було з'ясовано, що раніше (у період з 24.02.2010 по 17.03.2010) фахівцями податкової інспекції було проведено планову виїзну перевірку Товариства з питань дотримання вимог податкового, валютного та іншого законодавства за період з 08.07.2008 по 30.06.2009, "об'єктом контролю" якої був податковий кредит з ПДВ. За результатами зазначеної перевірки було складено акт від 23.03.2010. Як вбачається з матеріалів справи Товариством у ході зазначеної перевірки крім податкових декларацій перевіряючим були надані інші первинні документи та регістри бухгалтерського обліку, за результати перевірки яких порушень, зазначених у акті документальної невиїзної перевірки від 05.08.2011, які, зокрема, були зроблені лише на підставі даних податкових декларацій, наданих позивачем за період, що перевірявся, без врахування інших документів, пов'язаних з нарахуванням і сплатою податків та зборів (обов'язкових платежів), встановлено не було.

Тобто, відображення в бухгалтерському та податковому обліку результатів господарських операцій за березень 2009 року вже були предметом попередньої перевірки, яка проводилася відповідачем у період з 24.02.2010 по 17.03.2010 (акт від 23.03.2010).

Згідно з ч. 2 ст. 19 Конституції України органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов'язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України.

Положеннями Податкового кодексу України передбачено проведення повторної перевірки платника податку з тих же самих питань за той же самий період лише у випадку, коли органом державної податкової служби вищого рівня в порядку контролю за діями або бездіяльністю посадових осіб органу державної податкової служби нижчого рівня здійснено перевірку документів обов'язкової звітності платника податків або матеріалів документальної перевірки, проведеної контролюючим органом нижчого рівня, і виявлено невідповідність висновків акта перевірки вимогам законодавства або неповне з'ясування під час перевірки питань, що повинні бути з'ясовані під час перевірки для винесення об'єктивного висновку щодо дотримання платником податків вимог законодавства, контроль за дотриманням якого покладено на органи державної податкової служби (пп. 78.1.12 п. 78.1 ст. 78 Податкового кодексу України).

При цьому, рішення про проведення документальної позапланової перевірки в цьому випадку приймається органом державної податкової служби вищого рівня лише у тому разі, коли стосовно посадових осіб органу державної податкової служби нижчого рівня, які проводили документальну перевірку зазначеного платника податків, розпочато службове розслідування або їм повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення.

Аналогічні підстави проведення повторної перевірки визначені п. 4 Указу Президента України від 23.07.1998 № 817/98 "Про деякі заходи щодо дерегулювання підприємницької діяльності": "вищестоящий контролюючий орган вправі прийняти рішення щодо повторної перевірки суб'єкта підприємницької діяльності лише в тому разі, коли стосовно посадових або службових осіб контролюючого органу, які проводили планову або позапланову перевірку зазначеного суб'єкта, розпочато службове розслідування або порушено кримінальну справу. Державна податкова адміністрація України вправі прийняти рішення про проведення повторної перевірки суб'єкта підприємницької діяльності в разі, коли таке рішення оформляється наказом за підписом її Голови".

У даному випадку щодо підстав документальної невиїзної перевірки Товариства за період з 08.07.2008 по 30.06.2009 посилання на службове розслідування або кримінальну справу відсутнє та відсутній наказ Державної податкової адміністрації України.

Відтак, оскільки у законах України не передбачається обов'язку податкових органів проводити повторні перевірки за той же самий період, то визначення податкових зобов'язань за результатами такої перевірки є неправомірним.

За это сообщение автора vins поблагодарили: 3
nachfin, noosfera, vikakool
Аватар пользователя
vins
 
Сообщений: 6654
Зарегистрирован: 27 дек 2010, 12:38
Благодарил (а): 2704 раз.
Поблагодарили: 2908 раз.

UNREAD_POST lutishka » 07 апр 2013, 18:44

Анонимные налоговые проверки.
В ВР зарегистрирован законопроект № 2679 о внесении изменений в Налоговый кодекс. Автор документа предлагает запретить проведение органами налоговой службы любых проверок на основании анонимных заявлений, жалоб и обращений, другой необоснованной информации. Более того, устанавливается, что документальная внеплановая проверка осуществляется в случае получения именно обоснованной информации, а не просто информации, как это указано в действующей редакции ст. 78 Кодекса.

За это сообщение автора lutishka поблагодарил:
vins
Аватар пользователя
lutishka
 
Сообщений: 2405
Зарегистрирован: 24 ноя 2012, 11:47
Благодарил (а): 1060 раз.
Поблагодарили: 1089 раз.

UNREAD_POST lutishka » 13 апр 2013, 13:07

КАРТА ПРОХОДЖЕННЯ ПРОЕКТУ
ПРОЕКТ ЗАКОНУ УКРАЇНИ

від 06.04.2013 р. N 2752
Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо обмеження проведення контрольних заходів, подання уточнюючих розрахунків та посилення відповідальності посадових осіб контролюючих органів

Суб'єкт законодавчої ініціативи: Кабінет Міністрів України
Автор законодавчої ініціативи: М. Я. Азаров
Відповідальний комітет: Комітет з питань податкової та митної політики
Голова комітету: В. Хомутиннік
Проходження проекту за стадіями

Одержаний ВР України
06.04.2013
ЗАКОН УКРАЇНИ
Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо обмеження проведення контрольних заходів, подання уточнюючих розрахунків та посилення відповідальності посадових осіб контролюючих органів

Верховна Рада України постановляє:

1. Внести до Податкового кодексу України (Відомості Верховної Ради України, 2011 р., N 13-17, ст. 112) такі зміни:

1) пункт 21.2 статті 21 доповнити підпунктом 21.2.1 такого змісту:

"21.2.1. За прийняття неправомірних рішень, що впливають на права та обов'язки платників податків, у тому числі тих, якими визначаються податкові та/або грошові зобов'язання, посадові особи контролюючих органів несуть відповідальність згідно із законом.";

2) пункт 50.2 статті 50 доповнити абзацом такого змісту:

"Платник податків не має права подавати уточнюючі розрахунки до поданих ним податкових декларацій за будь-який звітний (податковий) період, за який контролюючим органом проводилась документальна планова перевірка.";

3) пункт 78.2 статті 78 викласти в такій редакції:

"78.2. Забороняється проведення документальної позапланової перевірки платника податків за періоди, за які проведено документальну планову перевірку, крім випадків, коли посадових осіб органу державної податкової служби, які проводили таку перевірку, притягнуто до дисциплінарної, адміністративної або кримінальної відповідальності за корупційні правопорушення або правопорушення у сфері службової діяльності, пов'язані з цим платником податків.

Обмеження щодо визначення підстав для проведення перевірок платників податків, передбачені цим Кодексом, не поширюються на перевірки, що:

проводяться:

- за зверненням такого платника податків;

- у межах порушеного кримінального провадження;

- на виконання постанови (ухвали) суду;

- відповідно до пункту 200.11 статті 200 цього Кодексу;

пов'язані із вжиттям заходів за результатами зустрічних звірок, що здійснювались у зв'язку з проведенням документальної планової перевірки.".

2. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.

Голова Верховної Ради України

За это сообщение автора lutishka поблагодарили: 3
noosfera, vins, VOA
Аватар пользователя
lutishka
 
Сообщений: 2405
Зарегистрирован: 24 ноя 2012, 11:47
Благодарил (а): 1060 раз.
Поблагодарили: 1089 раз.

UNREAD_POST VOA » 14 апр 2013, 14:35

Полумёртвые нормы. Но ничего иного от КМУ не стоило и ожидать. Показуха. ИМХО
Ни разу не было внеплановой за период, проверенный плановой проверкой. Не говоря уже о том, что через 1095 дней при наличии проверки можно смело уничтожить доки.
Об ответственности чиновников - как всегда никакой конкретики.
И запрет уточнёнок за проверенный период - это громкий звонок для тех, кто пытается соблюсти налоговую нагрузку и откладывают НК и расходы до лучших времён.
А на данный момент - позиция ГНС по проверенному периоду:
Имеют ли право работники органов ГНС при проведении документальной проверки (плановой или внеплановой) требовать документы за период, уже проверенный органами ГНС?

Для целей налогообложения налогоплательщики обязаны вести учет доходов, расходов и других показателей, связанных с определением объектов налогообложения и/или налоговых обязательств, на основании первичных документов, регистров бухгалтерского учета, финансовой отчетности, других документов, связанных с исчислением и уплатой налогов и сборов, ведение которых предусмотрено законодательством (п. 44.1 ст. 44 Налогового кодекса).

В соответствии с подпунктам 20.1.4 и 20.1.8 п. 20.1 ст. 20 этого Кодекса органы ГНС имеют право:
проводить проверки налогоплательщиков (кроме Нацбанка Украины) в порядке, установленном Кодексом;
при проведении проверок изучать и проверять первичные документы, которые используются в бухгалтерском и налоговом учете, другие регистры, финансовую, статистическую отчетность, связанные с исчислением и уплатой налогов и сборов, выполнением требований другого законодательства, контроль за соблюдением которого возложен на органы ГНС.

Согласно п. 85.2 ст. 85 Налогового кодекса налогоплательщик обязан предоставить должностным (служебным) лицам органов ГНС в полном объеме все документы, надлежащие или связанные с предметом проверки. Такая обязанность возникает у налогоплательщика после начала проверки.

При этом налоговый орган может требовать от налогоплательщика первичные документы, используемые в бухгалтерском и налоговом учете, другие регистры, финансовую, статистическую отчетность, связанные с исчислением и уплатой налогов и сборов, выполнением требований другого законодательства, контроль за соблюдением которого возложен на органы ГНС, с учетом сроков их хранения, предусмотренных Налоговым кодексом и Перечнем типовых документов, создаваемых во время деятельности государственных органов и органов местного самоуправления, других учреждений, предприятий и организаций, с указанием сроков хранения документов, утвержденным приказом Минюста Украины от 12.04.2012 г. № 578/5, в том числе за период, уже проверенный органами ГНС.

«Горячая» телефонная линия при участии заместителя директора Департамента —
начальника Управления планирования и информационного обеспечения
Департамента налогового и таможенного аудита Министерства доходов и сборов Украины
Людмилы СЛАУТИНОЙ
"Вестник ГНСУ от 05.04.2013, № 14
http://www.visnuk.com.ua/ru/pubs/fromarchive/1/id/5266

Внизу под этим ответом есть похожие статьи - тоже информативно о мнении ГНСУ по проверкам и их одновременному количеству.
http://stopfake.org/ Бывают такие решения, после принятия которых тараканы в голове аплодируют стоя.
Аватар пользователя
VOA
 
Сообщений: 5476
Зарегистрирован: 07 сен 2012, 21:37
Благодарил (а): 1864 раз.
Поблагодарили: 2165 раз.

UNREAD_POST amazonky » 14 апр 2013, 16:12

Підприємець-єдинник у 2007 році не сплатив внесів до Пенсійного фонду. Чи має право Пенсійний фонд України застосувати штраф за таку несплату?
Если истек срок исковой давности, то чем можно это подтвердить?
amazonky
 
Сообщений: 1
Зарегистрирован: 14 апр 2013, 16:09
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.

UNREAD_POST vins » 14 апр 2013, 16:18

amazonky писал(а):Підприємець-єдинник у 2007 році не сплатив внесів до Пенсійного фонду. Чи має право Пенсійний фонд України застосувати штраф за таку несплату?
Если истек срок исковой давности, то чем можно это подтвердить?


Вам сюда Re: Сроки давности по применению санкций
Там уже есть ответ на Ваш вопрос. Резюме такое: сроков давности, применить штраф могут :(
Аватар пользователя
vins
 
Сообщений: 6654
Зарегистрирован: 27 дек 2010, 12:38
Благодарил (а): 2704 раз.
Поблагодарили: 2908 раз.

UNREAD_POST VOA » 14 апр 2013, 16:40

amazonky писал(а):Підприємець-єдинник у 2007 році не сплатив внесів до Пенсійного фонду. Чи має право Пенсійний фонд України застосувати штраф за таку несплату?
Если истек срок исковой давности, то чем можно это подтвердить?

А кто Вас, ЧПЕНа, в 2007 (в период действия указа 727 и Закона 1058) мог ОБЯЗАТЬ платить в ПФУ? Тогда всё было добровольно и то, что у Вас от ЕН ушло в ПФ 42% ни к какой доплате Вас не обязывало. Кроме Вашего личного желания получить страховой (трудовой) стаж. Или Вы в отчёте показали взносы в полном объёме в дод.26, а на самом деле не уплатили? Тогда всё законно.
http://stopfake.org/ Бывают такие решения, после принятия которых тараканы в голове аплодируют стоя.
Аватар пользователя
VOA
 
Сообщений: 5476
Зарегистрирован: 07 сен 2012, 21:37
Благодарил (а): 1864 раз.
Поблагодарили: 2165 раз.

UNREAD_POST Агафья » 18 июл 2013, 21:47

Вчера, 17.07 получили по почте уведомление на внеплановую невыездную проверку по сомнительному контрагенту (дата начала проверки 17.07), сроком на 5 дней).
сегодня поступила неофициальная информация, что якобы сегодняшним числом подписан приказ на выездную внеплановую. :o
Смотрю НКУ, и не вижу - сейчас уже не должны уведомлять заранее о внеплановой выездной проверке? Могут прийти день-в-день, да?
Имею ли право при еще незаконченной внеплановой невыездной прийти на внеплановую выездную?
Аватар пользователя
Агафья
 
Сообщений: 391
Зарегистрирован: 08 дек 2011, 14:30
Благодарил (а): 173 раз.
Поблагодарили: 70 раз.

UNREAD_POST Marlboro » 18 июл 2013, 22:05

Да, вроде есть такое, внеплановую могут начинать ВНЕЗАПНО :(
Свідомість - це місце зустрічі душі з земним життям
Аватар пользователя
Marlboro
 
Сообщений: 4846
Зарегистрирован: 05 июл 2012, 19:26
Благодарил (а): 324 раз.
Поблагодарили: 1244 раз.

UNREAD_POST Агафья » 18 июл 2013, 22:12

Мало того, что внезапно - так еще и невыездная не окончена - и уже внеплановая выездная? :cry:
Аватар пользователя
Агафья
 
Сообщений: 391
Зарегистрирован: 08 дек 2011, 14:30
Благодарил (а): 173 раз.
Поблагодарили: 70 раз.

UNREAD_POST Агафья » 19 июл 2013, 15:55

Планируем обжаловать результаты внеплановой проверки в суде (с нас снимают НДС по факту проверки нашего контрагента в июне 2013г., и признания сделок с ним ничтожными, (хотя апрелем 2013г. есть Ухвала суда о ликвидации контрагента. Но на сайте ЕДР висит статус "порушено справу про банкрутство" . Даже не знаю - это существенно?)
Я вот не пойму, тот налоговый долг который возникнет по результатам проверки будет висеть на нашем ЛС? И до тех пор, пока не будет положительного решения суда по нам?
Аватар пользователя
Агафья
 
Сообщений: 391
Зарегистрирован: 08 дек 2011, 14:30
Благодарил (а): 173 раз.
Поблагодарили: 70 раз.

UNREAD_POST Marlboro » 19 июл 2013, 17:16

Агафья писал(а):Я вот не пойму, тот налоговый долг который возникнет по результатам проверки будет висеть на нашем ЛС? И до тех пор, пока не будет положительного решения суда по нам?

Налогового долга не будет - если подать иск в суд вовремя, то НУР будет "заморожен": фактически в карточке он будет, но на показатели никак не будет влиять.
Свідомість - це місце зустрічі душі з земним життям

За это сообщение автора Marlboro поблагодарил:
Агафья
Аватар пользователя
Marlboro
 
Сообщений: 4846
Зарегистрирован: 05 июл 2012, 19:26
Благодарил (а): 324 раз.
Поблагодарили: 1244 раз.

UNREAD_POST Fortuna » 02 июл 2014, 10:06

Предприятие получило от ГНИ запрос о предоставлении информации, на который был дан своевременно ответ и предоставлены все затребуемые документы, а через 2 недели после ответа на запрос прислали приказ о проведении внеплановой невыездной документальной проверки. Подскажите пожалуйста, правомерны ли действия ГНИ?
Fortuna
 
Сообщений: 6
Зарегистрирован: 22 апр 2014, 13:50
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.

UNREAD_POST alex88 » 02 июл 2014, 10:32

Fortuna писал(а):Предприятие получило от ГНИ запрос о предоставлении информации, на который был дан своевременно ответ и предоставлены все затребуемые документы, а через 2 недели после ответа на запрос прислали приказ о проведении внеплановой невыездной документальной проверки. Подскажите пожалуйста, правомерны ли действия ГНИ?


Я считаю, нет.

78.1. Документальна позапланова перевірка здійснюється за наявності хоча б однієї з таких обставин:
78.1.1. за наслідками перевірок інших платників податків або отримання податкової інформації виявлено факти, що свідчать про можливі порушення платником податків податкового, валютного та іншого законодавства, контроль за дотриманням якого покладено на контролюючі органи, якщо платник податків не надасть пояснення та їх документальні підтвердження на обов'язковий письмовий запит контролюючого органу, в якому зазначаються можливі порушення цим платником податків податкового, валютного та іншого законодавства протягом 10 робочих днів з дня отримання запиту;

(ст. 78 НКУ)

(т.е., как я понимаю, Вы условия выполнили)

+

Аналізуючи положення наведеної норми матеріального права в кореспонденції з приписами ст.ст. 42, 73 Податкового кодексу України, суд зазначає, що рішення про проведення документальної позапланової виїзної перевірки може бути прийнято податковим органом лише в разі одночасної наявності таких умов: 1) належного складення податковим органом і направлення адресу платника податків обов'язкового письмового запиту; 2) фактичного отримання платником податків такого запиту, тобто вручення запиту під підпис посадовій (службовій) особі платника податків або уповноваженому представнику платника податків чи повернення до податкового органу поштового повідомлення про вручення такого запиту платнику податків; 3) минування строку в 10 робочих днів від дня отримання платником податків письмового запиту податкового органу; 4) ненадання платником податків до податкового органу письмових пояснень та документальних підтверджень по суті отриманого запиту.

Подробнее: Запрос органа ГНС предоставить информацию


(советую, кстати, почитать тему, там много полезного)
“Taxation is just a sophisticated way of demanding money with menaces.”(с)
Аватар пользователя
alex88
 
Сообщений: 870
Зарегистрирован: 16 дек 2011, 09:45
Благодарил (а): 406 раз.
Поблагодарили: 451 раз.

UNREAD_POST Fortuna » 02 июл 2014, 12:25

Спасибо большое! Пошла читать!
Fortuna
 
Сообщений: 6
Зарегистрирован: 22 апр 2014, 13:50
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.

Пред.

Вернуться в ПРЕСТУПЛЕНИЕ И НАКАЗАНИЕ

Кто сейчас на форуме

Зарегистрированные пользователи: Gb, Ya