Рекламу показываем только НЕзарегистрированным пользователям. Войдите или зарегистрируйтесь на Бухфоруме
    .

Штраф за отсутствие таблички "Куріння заборонено!"

Путеводитель по разделу. Штрафы, санкции, проверки, админ-, уголовная ответственность, обжалование решений госорганов

Модератор: Ol_ua

UNREAD_POST vins » 14 июн 2011, 11:25

Популярный в последнее время штраф. Доходит до абсурда - штрафуют даже за отсутствие таблички на складе. Привожу решение суда в качестве иллюстрации.

Скрытый текст: показать
Справа № 2а/2570/2153/2011

ЧЕРНІГІВСЬКИЙ ОКРУЖНИЙ АДМІНІСТРАТИВНИЙ СУД

П О С Т А Н О В А


12 травня 2011 р. м. Чернігів


19.04.2011 року Товариство з обмеженою відповідальністю «ВАТЕСС» (далі – ТОВ «ВАТЕСС») звернулось до суду з адміністративним позовом до Департаменту контролю за виробництвом та обігом спирту, алкогольних напоїв і тютюнових виробів ДПА України (далі –Департамент САТ ДПА України) про визнання протиправним та скасування рішення про застосування фінансових санкцій від 16.03.2011 року № 000437. Свої вимоги обґрунтовує тим, що 26.01.2011 року працівниками РУ Департаменту САТ ДПА України в Чернігівській області проведено фактичну перевірку ТОВ «ВАТЕСС» з питань додержання суб’єктами господарювання вимог, встановлених законодавством України, які є обов’язковими до виконання при здійсненні оптової і роздрібної торгівлі алкогольними напоями та/або тютюновими виробами. За наслідками перевірки складено акт від 26.01.2011 року № 001/32/36571054 та на підставі вказаного акта Департаментом САТ ДПА України прийнято рішення від 16.03.2011 року № 000437, яким до позивача застосовано фінансові санкції в розмірі 3400,00 грн. Позивач вважає рішення незаконним та необґрунтованим зважаючи на те, що відповідачем зроблено помилковий висновок про порушення ТОВ «ВАТЕСС» статті 15-2 Закону України «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів». Тому позивач просить визнати протиправним та скасувати рішення про застосування фінансових санкцій від 16.03.2011 року № 000437.

Представник позивача в судовому засіданні позовні вимоги підтримав та просив їх задовольнити в повному обсязі, посилаючись на обставини, викладені в позовній заяві.

Представник відповідача в судовому засіданні позов не визнав, заперечував проти його задоволення, посилаючись на те, що під час перевірки 26.01.2011 року ТОВ «ВАТЕСС» встановлено порушення вимог статті 15-2 Закону України «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів», а саме: у складському приміщенні ТОВ «ВАТЕСС» не розміщена наочна інформація, яка складається із графічного знаку про заборону куріння та тексту такого змісту: «Куріння заборонено!», а також не обладнано спеціально відведених для куріння місць. Тому за вказані порушення Департаментом САТ ДПА України прийнято рішення від 16.03.2011 року № 000437, яким до позивача застосовано фінансові санкції в розмірі 3400,00 грн. Представник відповідача вважає, що рішення є законним, обґрунтованим та прийняте відповідно до вимог чинного законодавства.

Розглянувши подані сторонами документи і матеріали, заслухавши пояснення сторін, з’ясувавши всі фактичні обставини, на яких ґрунтується позов, оцінивши докази, які мають юридичне значення для розгляду справи і вирішення спору по суті, суд вважає, що позов не підлягає задоволенню з наступних підстав.

ТОВ «ВАТЕСС» (ідентифікаційний код-36571054) зареєстровано в якості юридичної особи Виконавчим комітетом Чернігівської міської ради 16.06.2009 року, що підтверджується свідоцтвом про державну реєстрацію юридичної особи серії А 00 № 582165 (а.с. 28).

Основні засади державної політики щодо регулювання виробництва, експорту, імпорту, оптової і роздрібної торгівлі спиртом етиловим, коньячним і плодовим, спиртом етиловим ректифікованим виноградним, спиртом етиловим ректифікованим плодовим, спиртом-сирцем виноградним, спиртом-сирцем плодовим, алкогольними напоями та тютюновими виробами, забезпечення їх високої якості та захисту здоров’я громадян, а також посилення боротьби з незаконним виробництвом та обігом алкогольних напоїв і тютюнових виробів на території України визначає Закон України «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів» від 19 грудня 1995 року № 481/95-ВP (далі – Закон України № 481 ).

Відповідно до ст. 16 Закону України № 481 контроль за дотриманням норм цього Закону здійснюють органи, які видають ліцензії, а також інші органи в межах компетенції, визначеної Законами України.

Судом встановлено, що з метою контролю за дотриманням вимог чинного законодавства начальником РУ Департаменту САТ ДПА України в Чернігівській області прийнято наказ від 25.01.2011 року № 17-о про проведення фактичної перевірки складських приміщень, що розташовані за адресою: м. Чернігів, проспект Миру, 310-а, які належать ТОВ «ВАТЕСС», та 26.01.2011 року видано направлення № 1 на проведення фактичної перевірки ТОВ «ВАТЕСС» (а.с. 11,12).

Відповідно до пункту 80.2. статті 80 Податкового кодексу України (далі-ПК України) фактична перевірка може проводитися на підставі рішення керівника органу податкової служби, оформленого наказом, копія якого вручається платнику податків або його уповноваженому представнику під розписку до початку проведення такої перевірки.

Пунктом 81.1 статті 81 ПК України передбачено, що посадові особи органу державної податкової служби вправі приступити до фактичної перевірки за умови пред'явлення направлення на проведення перевірки, в якому зазначається дата видачі, найменування органу державної податкової служби, реквізити наказу про проведення відповідної перевірки, найменування та реквізити суб'єкта (об'єкта), перевірка якого проводиться (прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи-платника податку, який перевіряється), мета, вид, підстави, дата початку та тривалість перевірки, посада та прізвище посадової (службової) особи, яка проводитиме перевірку. Направлення на перевірку у такому випадку є дійсним за наявності підпису керівника органу державної податкової служби або його заступника, що скріплений печаткою органу державної податкової служби. При пред'явленні направлення платнику податків та/або посадовим (службовим) особам, які фактично проводять розрахункові операції такі особи розписуються у направленні із зазначенням свого прізвища, імені, по-батькові, посади, дати і часу ознайомлення.

Так, 26.01.2011 року працівниками РУ Департаменту САТ ДПА України в Чернігівській області проведено фактичну перевірку складських приміщень, що належать ТОВ «ВАТЕСС», та розташовані за адресою: м. Чернігів, проспект Миру, 310-а, з питань додержання вимог, встановлених законодавством України, які є обов’язковими до виконання при здійсненні оптової і роздрібної торгівлі алкогольними напоями та/або тютюновими виробами.

За результатами перевірки складено акт від 26.01.2011 року № 001/32/36571054 (а.с. 9-10).

Перевіркою встановлено порушення вимог чинного законодавства, а саме: у спеціально відведених місцях для куріння відсутня наочна інформація, яка повинна складатись із відповідного знаку та тексту такого змісту «Місце для куріння. Куріння шкодить вашому здоров’ю», чим порушено статтю 15-2 Закону України № 481.

Про проведення перевірки зроблено запис в журналі реєстрації перевірок. Директором підприємства Ковтун О.Ф. надано пояснення.

Судом встановлено, що складські приміщення, що належать ТОВ «ВАТЕСС», орендовані згідно договору оренди від 15.07.2009 року (а.с. 22-23).

Відповідно до статті 15-2 Закону України № 481 у місцях та закладах, де куріння заборонено, має бути розміщена наочна інформація, яка складається із графічного знака про заборону куріння та тексту такого змісту: "Куріння заборонено!". У спеціально відведених для куріння місцях розміщується наочна інформація, яка складається із відповідного графічного знака та тексту такого змісту: "Місце для куріння. Куріння шкодить Вашому здоров'ю!". У закладах громадського харчування відводиться не менше 50 відсотків площі торгових залів таких закладів для обслуговування осіб, які не курять. Власник або уповноважені ним особи чи орендарі відповідних споруд, окремих приміщень зобов'язані відвести спеціальні місця для куріння, обладнані витяжною вентиляцією чи іншими засобами для видалення тютюнового диму, а також розмістити наочну інформацію про розташування таких місць та про шкоду, яку завдає здоров'ю людини куріння тютюнових виробів.

За порушення норм Закону України № 481 щодо виробництва і торгівлі спиртом етиловим, коньячним і плодовим, спиртом етиловим ректифікованим виноградним, спиртом етиловим ректифікованим плодовим, спиртом-сирцем виноградним, спиртом-сирцем плодовим, алкогольними напоями та тютюновими виробами, посадові особи і громадяни притягаються до відповідальності згідно з чинним законодавством.

Відповідно до статті 17 Закону України № 481 за нерозміщення наочної інформації, передбаченої статтею 15-2 даного Закону, до суб’єктів господарювання застосовуються фінансові санкції в розмірі 3400,00 грн.

Механізм застосування фінансових санкцій, передбачених статтею 17 Закону України № 481 визначається Порядком застосування фінансових санкцій, передбачених статтею 17 Закону України «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів», затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 02 червня 2003 року № 790 (далі – Порядк № 790).

Відповідно до вищевказаного Порядку № 790 за результатами розгляду матеріалів перевірки Департаментом САТ ДПА України на підставі абзацу 9 частини 2 статті 17 Закону України № 481 прийнято рішення від 16.03.2011 року № 000437, яким до позивача застосовано фінансові санкції в розмірі 3400,00 грн. (а.с. 8).

Не погоджуючись з прийнятим рішенням позивач оскаржив його до Державної податкової адміністрації України, подавши скаргу від 23.03.2011 року № 92 (а.с. 13-16).

Рішенням про результати розгляду скарги від 06.04.2011 року № 6588/6/25-0415 залишено без змін рішення Департаменту САТ ДПА України від 16.03.2011 року № 000437, а скаргу ТОВ «ВАТЕСС» без задоволення (а.с. 19-20).

Позивач посилається на те, що складське приміщення, в якому проводилась перевірка, є приміщенням, яке використовується виключно для забезпечення складування товарних запасів та знаходження обслуговуючого персоналу, а працівники ТОВ «ВАТЕСС» не здійснювали паління.

Наказом ТОВ «ВАТЕСС» від 13.01.2011 року № 4/1 «Про дотримання вимог пожежного та санітарного законодавства» заборонено куріння в офісному та складському приміщеннях ТОВ «ВАТЕСС» (а.с. 27).

Проте, такі посилання позивача судом не приймаються до уваги, оскільки підставою застосування адміністративно-господарських санкцій є виключно правопорушення, якого припустився суб’єкт господарювання.

Порушення, які встановлені перевіркою, а саме: у спеціально відведених місцях для куріння відсутня наочна інформація, яка повинна складатись із відповідного знаку та тексту такого змісту «Місце для куріння. Куріння шкодить вашому здоров’ю», чим порушено статтю 15-2 Закону України № 481, підтверджені в повному обсязі доказами, наявними в матеріалах справи.
Последний раз редактировалось vins 09 июл 2011, 19:56, всего редактировалось 1 раз.

За это сообщение автора vins поблагодарил:
yur
Аватар пользователя
vins
 
Сообщений: 6654
Зарегистрирован: 27 дек 2010, 12:38
Благодарил (а): 2704 раз.
Поблагодарили: 2906 раз.

UNREAD_POST kollega » 14 июн 2011, 16:23

А флюрографию на стене повесить не требуют (как в налоговой)? :D
Аватар пользователя
kollega
 
Сообщений: 1005
Зарегистрирован: 22 мар 2011, 12:27
Благодарил (а): 506 раз.
Поблагодарили: 452 раз.

UNREAD_POST vins » 14 июн 2011, 16:44

kollega писал(а):А флюрографию на стене повесить не требуют (как в налоговой)? :D


:lol:


P.S. Смех смехом, а проблема действительно существует :( 241 постановление за последние полгода по поводу этих злосчастных табличек.
Аватар пользователя
vins
 
Сообщений: 6654
Зарегистрирован: 27 дек 2010, 12:38
Благодарил (а): 2704 раз.
Поблагодарили: 2906 раз.

UNREAD_POST КЛЕР » 15 июн 2011, 08:19

А что, раньше на оптовом складе легковоспламеняющейся продукции МОЖНО было курить?
ИМХО, на месте этого предприятия я бы тихо заплатила три с хвостиком штрафа, а не возмущалась и судилась... (тем более, что при торговле таким товаром данная сумма штрафа - сущие копейки).
КЛЕР
 
Сообщений: 85
Зарегистрирован: 25 дек 2010, 12:28
Благодарил (а): 13 раз.
Поблагодарили: 18 раз.

UNREAD_POST yur » 15 июн 2011, 08:38

а кто-нибудь подскажет - есть ли аналогичные правила для розничных магазов ?
..фторой день ишчу табличку "Не курить!"
yur
 
Сообщений: 305
Зарегистрирован: 05 май 2011, 09:35
Благодарил (а): 435 раз.
Поблагодарили: 42 раз.

UNREAD_POST vins » 15 июн 2011, 08:41

КЛЕР писал(а):А что, раньше на оптовом складе легковоспламеняющейся продукции МОЖНО было курить?
ИМХО, на месте этого предприятия я бы тихо заплатила три с хвостиком штрафа, а не возмущалась и судилась... (тем более, что при торговле таким товаром данная сумма штрафа - сущие копейки).А я бы судился, тем более что есть все основания.
На оптовом складе легковоспламеняющейся продукции курить нельзя - согласен. Но это правила пожарной безопасности, а не борьба государства с курением. А к предприятию применили штраф, предусмотренный именно в целях борьбы с курением.
Тут же нельзя вырывать из контекста - смотрим ст. 15-2 Закона № 481
Стаття 15-2. Обмеження щодо споживання пива (крім безалкогольного), алкогольних, слабоалкогольних напоїв, вин столових та тютюнових виробів
....
Забороняється куріння тютюнових виробів:

1) у ліфтах і таксофонах;

2) у закладах охорони здоров'я;

3) у навчальних та освітньо-виховних закладах;

4) на дитячих майданчиках;

5) на спортивних майданчиках;

6) у під'їздах жилих будинків;

7) у підземних переходах;

8) у громадському транспорті (включаючи транспорт міжнародного сполучення).

Забороняється, крім спеціально відведених для цього місць, куріння тютюнових виробів:

1) у закладах громадського харчування;

2) у приміщеннях органів державної влади та органів місцевого самоврядування, інших державних установ;

3) у приміщеннях закладів культури;

4) у приміщеннях закритих спортивних споруд;

5) у приміщеннях підприємств, установ та організацій всіх форм власності.

У місцях та закладах, де куріння заборонено, має бути розміщена наочна інформація, яка складається із графічного знака про заборону куріння та тексту такого змісту: "Куріння заборонено!".

У спеціально відведених для куріння місцях розміщується наочна інформація, яка складається із відповідного графічного знака та тексту такого змісту: "Місце для куріння. Куріння шкодить Вашому здоров'ю!".

У закладах громадського харчування відводиться не менше 50 відсотків площі торгових залів таких закладів для обслуговування осіб, які не курять.

Власник або уповноважені ним особи чи орендарі відповідних споруд, окремих приміщень зобов'язані відвести спеціальні місця для куріння, обладнані витяжною вентиляцією чи іншими засобами для видалення тютюнового диму, а також розмістити наочну інформацію про розташування таких місць та про шкоду, яку завдає здоров'ю людини куріння тютюнових виробів.

У місцях для куріння має бути розміщено прямокутний графічний знак із текстом такого змісту: "Місце для куріння" та інформація про шкоду, яку завдає здоров'ю людини куріння тютюнових виробів, із текстом такого змісту: "Куріння шкодить Вашому здоров'ю!".


Т.е. речь идет о необходимости установления таблички в местах, о которых говорится в этой статье - и штраф предусмотрен за отсутствие таблички именно в таких местах. А не в любых, где этого требуют правила пожарной безопасности. Да и налоговики у нас пока еще, к счастью, не контролируют соблюдение последних.
Аватар пользователя
vins
 
Сообщений: 6654
Зарегистрирован: 27 дек 2010, 12:38
Благодарил (а): 2704 раз.
Поблагодарили: 2906 раз.

UNREAD_POST vins » 15 июн 2011, 18:40

yur писал(а):а кто-нибудь подскажет - есть ли аналогичные правила для розничных магазов ?
..фторой день ишчу табличку "Не курить!"


По мнению Все о бухгалтерском учете, указанные требования распространяются на все предприятия, учреждения, организации - т.е. любое предприятие можно оштрафовать на 3400 грн. за отсутствие таблички (все-равно какой - то ли "Куріння заборонено!" то ли "Місце для куріння").
Нашлась вот такая публикация.

НАГЛЯДНАЯ ИНФОРМАЦИЯ О МЕСТАХ КУРЕНИЯ: КАК ИЗБЕЖАТЬ ШТРАФА
Скрытый текст: показать
Знаете ли вы, что даже если на вашем предприятии идеальный порядок в бумагах, а бюджет уже получил причитающееся ему сполна, существует еще один гарантированный способ наложить на вас штраф? И это не банальные 85 или 170 грн, а солидные 3400. И эта санкция не зависит от профиля фирмы, ее оборотов или географического расположения. Угроза притаилась не в казармах имперских штурмовиков из сериала "Звездные войны", а в Законе Украины " О государственном регулировании производства и обращения спирта этилового, коньячного и плодового, алкогольных напитков и табачных изделий" от 19.12.95 г. № 481/95-ВР (далее - Закон №481). Он содержит следующее требование:
В местах и заведениях, где курение запрещено, может размещаться наглядная информация, которая состоит из графического знака о запрете курения и текста следующего содержания: "Куріння заборонено!" В специально отведенных для курения местах располагается наглядная информация, состоящая из соответствующего графического знака и текста: "Місце для куріння. Куріння шкодить Вашому здоров'ю!" (ч.ч. 4,5 ст. 152 Закона № 481)1.
Именно пренебрежение данным требованием и может привести к фатальным в финансовом плане последствиям. Ведь ч. 2 ст. 17 того же Закона предусматривает за необорудование специально отведенных для курения мест и неразмещение вышеуказанной наглядной информации ответственность в виде штрафа — 3400 грн. И, судя по сообщениям некоторых наших уважаемых читателей, штрафной маховик уже набирает обороты. Причем этим занимаются налоговики. Итак, во избежание лишних неприятностей, нужно заранее устранить их потенциальные причины. Выясним пошагово.
Сначала о том, где должны висеть "антиникотиновые" таблички.
Помните, что без каких-либо исключений запрещено курение в местах, определенных ч. 2 ст. 15-2 Закона № 481. Субъектов хозяйствования могут касаться: учебные, образовательно-воспитательные учреждения, учреждения здравоохранения, спортивные площадки, лифты. Соответственно, с формальной точки зрения, следует позаботиться, чтобы табличка с запретом висела в каждой кабинке лифта, если он у вас есть.
Ч. 3 той же статьи запрещает курение табачных изделий везде, кроме специально отведенных для этого мест, в помещениях: заведений общественного питания, органов власти и государственных учреждений, заведений культуры, закрытых спортивных сооружений; помещениях предприятий, учреждений и организаций всех форм собственности.
Обратите внимание на последний пункт — он касается каждого, даже бюджетных учреждений. Из этой нормы следует, что каждый руководитель должен прежде всего (если не сделал этого до сих пор) четко определить места, где курение разрешено. Думаем, для этого подойдет приказ или распоряжение.
Требование относительно "курительных" табличек отдельно продублировано в ст. 15-2 Закона № 481 для заведений ресторанного хозяйства (они же — заведения общественного питания). Как известно, там отводится не менее 50% площади торговых залов для обслуживания некурящих. А в местах для курения размещают прямоугольный графический знак с текстом "Місце для куріння" и информацией о вреде, наносимом здоровью человека курением табачных изделий, с текстом: "Куріння шкодить Вашому здоров'ю!"
Непонятно, повсюду ли должна размещаться табличка о запрете курения — в каждой комнате или кабинете — либо достаточно одной на этаже или просто предупреждения при входе в здание, если в таковом нельзя коптить небо вообще. К сожалению, до сих пор никаких разъяснений не было, поэтому поступайте по собственному усмотрению. В принципе, если на этаже нет отдельного места для курения, то хватит и одной таблички при входе. Однако если ваше предприятие арендует одну или несколько комнат, следует, пожалуй, побеспокоиться о своих "персональных" табличках. Ведь иначе проверяющие могут заявить, что их визит — именно к вам, а поэтому они не особо присматривались, что висит еще где-то.
Еще одно замечание: поскольку в Законе № 481 речь идет именно о помещениях, отсутствует прямая необходимость "украшать" антиникотиновыми табличками территорию предприятия (конечно, если у вас нет своей спортплощадки — там без предупреждения не обойтись). Но можете перестраховаться и установить обозначения на стене или ограждении.
Следующий вопрос: как должны выглядеть таблички? Общие требования к ним мы уже процитировали выше, а вот относительно деталей законодательство умалчивает — заминка с графическим знаком. Как правило, для табличек-запретов используют изображение сигареты, перечеркнутое в красном круге. Кстати, аналогичный знак для мест, где курение запрещено, уже установлен, но не антиникотиновыми нормами, а Техническим регламентом знаков безопасности и защиты здоровья работников, утвержденным постановлением КМУ от 25.11.09 г. № 1262.
А вот для табличек, развешиваемых в местах для курения, предлагаем (поскольку нормативка ничего конкретного не содержит) брать опять же изображение сигареты в круге красного, желтого или оранжевого цвета2, но уже без перечеркивания. Это не аксиома, так что не лишенные нотки авантюризма могут использовать и другую символику — например, изображение делающего затяжку черепа или унылой лошади, которую, как известно, и капля никотина убивает.
Разумеется, не стоит играть с текстом табличек, а писать его строго по требованиям Закона № 481. Не следует давать контролерам лишний повод побурчать ввиду другой надписи.
Третий вопрос, который нам надо выяснить: кто может оштрафовать по ст. 17 Закона № 481? Часть 1 его ст. 16 уполномочивает на контроль за соблюдением норм этого Закона органы, выдающие лицензии, а также другие органы в рамках компетенции, определенной законами Украины. Первый — налоговый Департамент контроля производства и обращения спирта, алкогольных напитков и табачных изделий, его региональные управления и их территориальные подразделения. Именно его работники чаще всего проводят фактические проверки соблюдения требований Закона № 481. И именно во время таких проверок, по сообщениям наших читателей, зачастую возникают претензии, а значит, и штрафы за отсутствие антиникотиновых табличек.
Однако в законодательстве не сказано, что фактические проверки проводят только представители упомянутого Департамента. Нередко их осуществляют и сотрудники обычных налоговых инспекций. Тем более что чаще всего поводом для такого контроля становятся вопросы применения РРО, а вот уж алкотабачные моменты — следующая ступень. Кроме того, претензии из-за отсутствия табличек могут возникнуть и в ходе классических выездных налоговых проверок. Таким образом, эти таблички нужно развесить (если это еще не сделано) до какого-либо визита налоговиков на ваше предприятие.
Теперь о других органах, упомянутых в ч. 1 ст. 16 Закона № 481. Существует Порядок применения финансовых санкций, предусмотренных статьей 17 Закона Украины "О государственном регулировании производства и обращения спирта этилового, коньячного и плодового, алкогольных напитков и табачных изделий", утвержденный постановлением КМУ от 02.06.03 г. № 790. Его п. 6 уполномочивает на санкции не только налоговых руководителей, но и визитеров из Минэкономики, органов МВД, Минздрава, Госкомстата, Госпотребстандарта. Правда, с уточнением "в пределах их компетенции, определенной законодательством". И хотя именно за отсутствие антиникотиновых табличек эти органы на сегодня оштрафовать не могут, нужно быть осторожными. Ведь п. 5 того же Порядка предупреждает, что основаниями для применения санкций, кроме актов проверки, могут стать результаты проверки другими органами власти или материалы правоохранительных и прочих органов. То есть налоговики вправе штрафовать, получив данные об отсутствии табличек, например, от проверяющих по управлению защиты прав потребителей или от милиционеров.
Наконец четвертый вопрос: сколько штрафов могут наложить за один раз? Ведь некоторые из наших читателей сообщают, что порой налоговики составляют акты и хотят штрафовать за каждую отдельную торговую точку. Считаем, это неправомерно, поскольку по ст.ст. 15-2 и 17 Закона № 481 санкция налагается на предприятие единовременно за нарушение. А поэтому позиция "нет табличек на пяти этажах — значит, и пять штрафов" безосновательна. Таким образом, при получении нескольких решений о применении финансовых санкций нужно обратиться в суд.
Богдан СВИРЖСКИЙ

Все о бухгалтерском учете № 22 за 2011 г., с. 61-62

За это сообщение автора vins поблагодарил:
yur
Аватар пользователя
vins
 
Сообщений: 6654
Зарегистрирован: 27 дек 2010, 12:38
Благодарил (а): 2704 раз.
Поблагодарили: 2906 раз.

UNREAD_POST vins » 09 июл 2011, 12:41

Иногда налоговики штрафуют даже за наличие таблички "Паління заборонено!" вместо "Куріння заборонено!" - хорошо, что суды у нас "знаються на українській мові".
Скрытый текст: показать
ДОНЕЦЬКИЙ ОКРУЖНИЙ АДМІНІСТРАТИВНИЙ СУД
П О С Т А Н О В А
20 червня 2011 р. справа № 2а/0570/7951/2011


Позивач, фізична особа – підприємець ОСОБА_1 звернулась до Донецького окружного адміністративного суду із позовом до Регіонального управління Департаменту контролю за виробництвом та обігом спирту, алкогольних напоїв та тютюнових виробів Державної податкової адміністрації України в Донецькій області про визнання протиправним та скасування рішення про застосування фінансових санкцій № 051585-0302-32-94 від 22 квітня 2011 року. В обґрунтування заявлених вимог позивач зазначав, що оскаржуване рішення прийнято відповідачем необґрунтовано, оскільки з 2009 року в приміщенні, в якому здійснює господарську діяльність позивач, встановлено графічне зображення та напис змісту «Паління заборонено». Таким чином, з його боку відсутнє порушення приписів статті 15-2 Закону України «Про державне регулювання виробництва та обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів» в частині нерозміщення наочної інформації, яка складається із графічного знака про заборону куріння та тексту такого змісту: "Куріння заборонено!".
...
1 квітня 2011 року Регіональним управлінням департаменту контролю за виробництвом та обігом спирту, алкогольних напоїв та тютюнових виробів Державної податкової адміністрації України в Донецькій області було проведено перевірку господарської одиниці, що розташована за адресою: АДРЕСА_1, яка належить позивачу на праві власності. За наслідками проведення перевірки, представниками регіонального управління департаменту складений акт № 192/03/НОМЕР_1. Як вбачається зі змісту наявного в матеріалах справи акту перевірки, перевіркою встановлено, що на момент проведення перевірки в приміщенні позивача відсутні графічні знаки щодо заборони куріння та текст «куріння заборонено!», чим порушено вимоги ст. 15-2 Закону України “Про державне регулювання виробництва та обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів”.
22 квітня 2011 року, на підставі викладених в акті перевірки від 1 квітня 2011 року висновків відповідачем прийнято рішення № 051585-0302-32-94, яким до позивача за порушення абз. 9 статті 17 Закону України “Про державне регулювання виробництва та обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів” застосовані штрафні санкції в сумі 3400,00 грн.
...
Статтею 15-2 Закону України № 481 передбачено, що у місцях та закладах, де куріння заборонено, має бути розміщена наочна інформація, яка складається із графічного знака про заборону куріння та тексту такого змісту: "Куріння заборонено!".
Позивачем в підтвердження наявності у приміщенні графічного знака про заборону куріння та тексту такого змісту: "Паління заборонено!" надано фотокартки з зображенням графічного знаку та відповідного тексту в приміщенні позивача. Належність вказаних фотокарток з відповідним зображенням та текстом до приміщення, в якому здійснює діяльність позивач, підтверджено показанням свідка - Позивача, яка була допитана у судовому засіданні.
...
З урахуванням наведеного, спірною обставиною по даній адміністративній справі є наявність відповідного тексту та графічного зображення станом на дату проведення перевірки.
Відповідно до статті 10 Конституції України, державною мовою в Україні є українська мова. Відповідно до Рішення Конституційного суду України від 14.12.1999 року № 10-рп/99 визначено, що українська мова як державна є обов'язковим засобом спілкування на всій території України при здійсненні повноважень органами державної влади та органами місцевого самоврядування (мова актів, роботи, діловодства, документації тощо), а також в інших публічних сферах суспільного життя, які визначаються законом (частина п'ята статті 10 Конституції України).
Суд зазначає, що текст, який було розміщено в приміщенні позивача, надрукований українською мовою.
Відповідно до Словника синонімів української мови, автор ОСОБА_9, 2 видання-К.: Довіра, 2006-477 с., слова палити, курити, смалити, диміти, кадити є словами – синонімами. Тобто, як за змістом, так і за смисловим навантаженням слова «паління» вбачається його повна тотожність зі словом «куріння».


А вот за табличку на русском языке "Курение запрещено!" вместо украинской "Куріння заборонено!" - штраф!!!

Скрытый текст: показать
ДОНЕЦЬКИЙ ОКРУЖНИЙ АДМІНІСТРАТИВНИЙ СУД
П О С Т А Н О В А
30 травня 2011 р. справа № 2а/0570/6513/2011Наочна інформація про заборону куріння в залі ресторану «Джон Хьюз» розміщена, та складається з графічного знаку про заборону куріння та тексту викладеного російською мовою: «Курение запрещено!»;
В Законі України "Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів" або будь-якому іншому нормативно-правовому акті не вказано, що текст про заборону куріння повинен викладатися виключно українською мовою;
Згідно Закону України «Про мови в Україні» у всіх сферах обслуговування громадян вживається українська або інша мова, прийнятна для сторін.
Позивач вважає рішення про застосування фінансових санкцій №051522-016232-35 від 25.05.2011 року протиправним та просить його скасувати.
Представник позивача в судовому засіданні підтримав позов у повному обсязі, надав пояснення аналогічні викладеним у позовній заяві, просив суд задовольнити позов.
Представник відповідача проти позову заперечував. Вважає спірне рішення таким, що винесене Департаментом САТ ДПА України в Донецькій області на підставі, у межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України. Просить відмовити у задоволенні позову.
Перевіривши матеріали справи, вирішивши питання чи мали місце обставини, якими обґрунтовувалися вимоги та заперечення, та якими доказами вони підтверджуються, чи є інші фактичні дані, які мають значення для вирішення справи, та докази на їх підтвердження, яку правову норму належить застосувати до цих правовідносин, суд приходить до висновку про наступне.
Позивач - Товариство з обмеженою відповідальністю «Динамо Люкс», свідоцтво про державну реєстрацію від 09.12.1998р. №12661200000008086, юридична адреса м.Донецьк, вул.Челюскінців, б.157, код ЄДРПОУ 30255047.
Згідно пп. 4 п. 1 ч. 1 ст. 8 Закону України "Про державну податкову службу в Україні" від 04.12.1990 року № 509-XII, п.6.4 "Положення про Департамент з контролю за виробництвом та обігом спирту, алкогольних напоїв і тютюнових виробів Державної податкової адміністрації України", затвердженого наказом Державної податкової адміністрації України від 10.02.2007 року № 71, до повноважень регіональних управлінь Департаменту контролю за виробництвом та обігом спирту, алкогольних напоїв і тютюнових виробів ДПА України належить право звернення до суду з позовом, в тому числі про стягнення з суб'єктів господарювання сум фінансових санкцій у вигляді штрафів за порушення вимог законодавства, яке регулює відносини при здійсненні роздрібної торгівлі алкогольними напоями та тютюновими виробами.
Частиною 1 статті 16 Закону України "Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів" (із змінами та доповненнями) від 19.12.2008 року № 481/95-ВР (далі – Закон № 481) передбачено, що контроль за дотриманням норм цього Закону здійснюють органи, які видають ліцензії, а також інші органи в межах компетенції, визначеної законами України.
У відповідності до постанови Кабінету Міністрів України від 24.01.2007 року № 58 "Про реорганізацію Департаменту з питань адміністрування акцизного збору і контролю за виробництвом та обігом підакцизних товарів", Указу Президента України від 11.07.2001 року № 510 "Про посилення державного контролю за виробництвом та обігом спирту, алкогольних напоїв і тютюнових виробів" та постанови Кабінету Міністрів України від 07.08.2001 року № 940 "Про заходи щодо посилення державного контролю за виробництвом та обігом спирту, алкогольних напоїв і тютюнових виробів та справлянням акцизного збору" та Положення про Департамент контролю за виробництвом та обігом спирту, алкогольних напоїв і тютюнових виробів Державної податкової адміністрації України, затвердженого наказом Державної податкової адміністрації України від 10.02.2007 року № 71, Департамент контролю за виробництвом та обігом спирту, алкогольних напоїв і тютюнових виробів Державної податкової адміністрації України та його регіональні управління визначенні як державні органи контролю за дотриманням вимог законодавства про виробництво та обіг спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів.
Судом встановлено, що 17.02.2011року на підставі наказу та направлення №000105 від 17.02.2011р. відповідачем проведена позапланова виїзна перевірка ресторану «Джон Хьюз», що належить ТОВ «Динамо Люкс», та розташовано за адресою м.Донецьк, вул.Челюскінців, б.157, з питань додержання суб’єктами господарювання вимог встановлених законодавством України, які є обов’язковими до виконання при здійсненні оптової і роздрібної торгівлі алкогольними напоями та/або тютюновими виробами.
За результатами перевірки складено акт 31/03/30255047 від 17.02.2011р. яким встановлено порушення вимог ст. 15-2 Закону України "Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів", а саме за відсутність в ресторані на знаку наочній інформації про заборону куріння тексту змісту: "Куріння заборонено!".
В наслідок виявленого порушення відповідачем винесено рішення про застосування до ТОВ «Динамо Люкс» фінансових санкцій №051522-016232-35 від 25.05.2011 року у сумі 3400 грн.
Рішення про застосування фінансових санкцій № 051522-0162-32-35 від 25.02.2011 р. було отримано TOB «Динамо Люкс» поштою 15 березня 2011 р.
25.03. 201 1 року TOB «Динамо Люкс» звернулося до Департаменту контролю за виробництвом та обігом спирту, алкогольних напоїв і тютюнових виробів ДПА України зі скаргою про скасування Рішення про застосування фінансових санкцій № 051522-0162-32-35 Департаменту CAT ДПА України у Донецькій області (лист № б/н від 24.03.2011 p.).
13.04.2011 р. на адресу Позивача надійшла відповідь Департаменту контролю за виробництвом та обігом спирту, алкогольних напоїв і тютюнових виробів ДПА України Департаменту контролю за виробництвом та обігом спирту, алкогольних напоїв і тютюнових виробів ДПА України № 2084/32-0417 від 08.04.2011 р. про відмову в скасуванні Рішення про застосування фінансових санкцій № 051522-0162-32-35 від 25.02.2011 р. Департаменту CAT ДПА України у Донецькій області як такого, що винесене правомірно.
Не погодившись з зазначеним рішенням суб’єкта владних повноважень, TOB «Динамо Люкс» звернувся з адміністративним позовом до Департаменту CAT ДПА України у Донецькій області.
Як встановлено у судовому засіданні та не заперечується сторонами, у залі ресторану «Джон Хюьз» на час проведення перевірки була розміщена наочна інформація, яка складається із графічного знака про заборону куріння та тексту змісту на російській мові: "Курение запрещено!".
В обґрунтування позовних вимог позивач зазначає, що в Законі України "Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів" або будь-якому іншому нормативно-правовому акті не вказано, що текст про заборону куріння повинен викладатися виключно українською мовою, крім того, згідно Закону України «Про мови в Україні» у всіх сферах обслуговування громадян вживається українська або інша мова, прийнятна для сторін.
Проте, суд не погоджується з такими доводами позивача з наступних підстав.
Основні засади державної політики щодо регулювання виробництва, експорту, імпорту, оптової і роздрібної торгівлі спиртом етиловим, коньячним і плодовим, спиртом етиловим ректифікованим виноградним, спиртом етиловим ректифікованим плодовим, спиртом-сирцем виноградним, спиртом-сирцем плодовим, алкогольними напоями та тютюновими виробами, забезпечення їх високої якості та захисту здоров'я громадян, а також посилення боротьби з незаконним виробництвом та обігом алкогольних напоїв і тютюнових виробів на території України визначені Законом України "Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів".
Згідно статті 15-2 Закону № 481, забороняється, крім спеціально відведених для цього місць, куріння тютюнових виробів:
1) у закладах громадського харчування;
2) у приміщеннях органів державної влади та органів місцевого самоврядування, інших державних установ;
3) у приміщеннях закладів культури;
4) у приміщеннях закритих спортивних споруд;
5) у приміщеннях підприємств, установ та організацій всіх форм власності.
У місцях та закладах, де куріння заборонено, має бути розміщена наочна інформація, яка складається із графічного знака про заборону куріння та тексту такого змісту: "Куріння заборонено!".
Частиною 2 статті 17 Закону № 481 визначено, що до суб'єктів господарювання застосовуються фінансові санкції у вигляді штрафів у разі необладнання спеціально відведених для куріння місць та нерозміщення наочної інформації, передбаченої статтею 152 цього Закону, - 3400 гривень.
Отже, Законом України "Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів" передбачено наявність на наочній інформації крім графічного знака про заборону куріння, обов’язковість наявності тексту саме такого змісту: "Куріння заборонено!".
Щодо використання мови на текстах офіційних оголошень, суд зазначає, що відповідно до статті 92 Конституції України порядок застосування мов визначається виключно законами України.
В своєму рішенні від 14.12.1999р. по справі №1-6/99 Конституційний суд України зазначив, що використання російської та інших мов національних меншин України визначається виключно законами України.
Відповідно до статті 35 Закону Української РСР «Про мови в Українській РСР» (який введено в дію з 1 січня 1991 року Постановою Верховної Ради Української РСР від 28 жовтня 1989 року N 8313-XII, із змінами і доповненнями, внесеними Законами України від 28 лютого 1995 року N 75/95-ВР, від 6 березня 2003 року N 594-IV) тексти офіційних оголошень, повідомлень, плакатів, афіш, реклами і т. ін. виконуються українською мовою. Поряд з текстом, викладеним українською мовою, може бути вміщено його переклад іншою мовою.
Суд зазначає, що текстова частина наочної інформації про заборону куріння, в розумінні статті 35 Закону Української РСР «Про мови в Українській РСР» є офіційним документом, визначеним у зазначеній статті. При цьому суд виходить з наступного.
Встановлені законодавством України види та засоби інформації є офіційними. Використання підприємствами, організаціями, установами усіма формами власності цієї інформації є офіційним.
Таким чином, визначена ст. 15-2 Законом України "Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів" наочна інформація є офіційною і її належить використовувати у відповідності до правил Закону Української РСР «Про мови в Українській РСР».
Аватар пользователя
vins
 
Сообщений: 6654
Зарегистрирован: 27 дек 2010, 12:38
Благодарил (а): 2704 раз.
Поблагодарили: 2906 раз.

UNREAD_POST Lidvanmax » 29 июл 2011, 14:20

Привет всем! Нашему предприятию также выписали этот штраф. Решение собираемся опротестовывать следующим образом:
Согласно Закону України "Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів" , статьи 17 "Відповідальність за порушення норм цього Закону" штраф налагается за неразмещение наглядной информации в местах для курения, про наложение штрафа об отсутствии знака "курить запрещено" и соответствующей надписи нет и слова.
Lidvanmax
 
Сообщений: 6
Зарегистрирован: 29 июл 2011, 14:02
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.

UNREAD_POST vins » 29 июл 2011, 14:33

Lidvanmax писал(а):Привет всем! Нашему предприятию также выписали этот штраф. Решение собираемся опротестовывать следующим образом:
Согласно Закону України "Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів" , статьи 17 "Відповідальність за порушення норм цього Закону" штраф налагается за неразмещение наглядной информации в местах для курения, про наложение штрафа об отсутствии знака "курить запрещено" и соответствующей надписи нет и слова.


Честно говоря, пока не очень понял. Поясните еще раз :) Видно, жара и конец недели таки сказались на мне.
В статье 17 речь идет о неразмещении наглядной информации, предусмотренной ст. 15-2 Закона. Последняя в свою очередь и говорит о табличке о запрете курения.
Аватар пользователя
vins
 
Сообщений: 6654
Зарегистрирован: 27 дек 2010, 12:38
Благодарил (а): 2704 раз.
Поблагодарили: 2906 раз.

UNREAD_POST Lidvanmax » 29 июл 2011, 16:39

Дело в том, что 17 статья регулирует штрафные санкции по невыполнению норм по данному закону, в том числе и по статье 15-2. Конкретнее:

"необладнання спеціально відведених для куріння місць та
нерозміщення наочної інформації, передбаченої статтею 15-2 цього
Закону, - 3400 гривень; { Абзац частини другої статті 17 в
редакції Закону N 1824-VI ( 1824-17 ) від 21.01.2010 } "
Lidvanmax
 
Сообщений: 6
Зарегистрирован: 29 июл 2011, 14:02
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.

UNREAD_POST vins » 29 июл 2011, 16:42

Lidvanmax писал(а):Дело в том, что 17 статья регулирует штрафные санкции по невыполнению норм по данному закону, в том числе и по статье 15-2. Конкретнее:

"необладнання спеціально відведених для куріння місць та
нерозміщення наочної інформації, передбаченої статтею 15-2 цього
Закону, - 3400 гривень; { Абзац частини другої статті 17 в
редакції Закону N 1824-VI ( 1824-17 ) від 21.01.2010 } "


Это я в курсе. Так в чем Ваши аргументы против штрафа, который на Вас наложили?
Аватар пользователя
vins
 
Сообщений: 6654
Зарегистрирован: 27 дек 2010, 12:38
Благодарил (а): 2704 раз.
Поблагодарили: 2906 раз.

UNREAD_POST Lidvanmax » 29 июл 2011, 16:46

Обратите внимание , что штраф налагается в случае отсутствия таблички "место для курения" и соответствующей надписи, но не как за отсутствие знака запрещающего курение.
Lidvanmax
 
Сообщений: 6
Зарегистрирован: 29 июл 2011, 14:02
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.

UNREAD_POST vins » 29 июл 2011, 16:53

Lidvanmax писал(а):Обратите внимание , что штраф налагается в случае отсутствия таблички "место для курения" и соответствующей надписи, но не как за отсутствие знака запрещающего курение.


Откуда Вы делаете такой вывод?
Ст. 17 - штраф за отсутствие наочной информации, предусмотренной ст. 15.2
Статья 15-2

Стаття 15-2. Обмеження щодо споживання пива (крім безалкогольного), алкогольних, слабоалкогольних напоїв, вин столових та тютюнових виробів

Забороняється куріння тютюнових виробів:

1) у ліфтах і таксофонах;

2) у закладах охорони здоров'я;

3) у навчальних та освітньо-виховних закладах;

4) на дитячих майданчиках;

5) на спортивних майданчиках;

6) у під'їздах жилих будинків;

7) у підземних переходах;

8) у громадському транспорті (включаючи транспорт міжнародного сполучення).

Забороняється, крім спеціально відведених для цього місць, куріння тютюнових виробів:

1) у закладах громадського харчування;

2) у приміщеннях органів державної влади та органів місцевого самоврядування, інших державних установ;

3) у приміщеннях закладів культури;

4) у приміщеннях закритих спортивних споруд;

5) у приміщеннях підприємств, установ та організацій всіх форм власності.

У місцях та закладах, де куріння заборонено, має бути розміщена наочна інформація, яка складається із графічного знака про заборону куріння та тексту такого змісту: "Куріння заборонено!".
Аватар пользователя
vins
 
Сообщений: 6654
Зарегистрирован: 27 дек 2010, 12:38
Благодарил (а): 2704 раз.
Поблагодарили: 2906 раз.

UNREAD_POST Lidvanmax » 29 июл 2011, 17:08

Ещё раз подчеркиваю, в абзаце который я привел в виде примера, конкретно указывается что штраф налагается за необорудованное место для курения и неразмещение наглядной информации по этому месту. Этот абзац не касается ст 15-2 в целом, а конкретной её части, про место для курения, в противном случае в этом абзаце, через запятую, было бы указано и про знаки запрещающие курить.
Lidvanmax
 
Сообщений: 6
Зарегистрирован: 29 июл 2011, 14:02
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.

След.

  • Похожие темы
    Ответов
    Просмотров
    Последнее сообщение

Вернуться в ПРЕСТУПЛЕНИЕ И НАКАЗАНИЕ

Кто сейчас на форуме

Зарегистрированные пользователи: Al, Gb, Ya

cron