Рекламу показываем только НЕзарегистрированным пользователям. Войдите или зарегистрируйтесь на Бухфоруме
    .

Реквизиты расчетных документов

Путеводитель по разделу. Наличка, РРО, труд, лицензирование, подотрасли хозяйственного права (земля, цены, ЦБ, хозобщества...)

Модератор: Ol_ua

UNREAD_POST vins » 27 окт 2011, 07:41

Думал-думал.. и решил начать новую тему.
Повод - нехорошая позиция ВСУ в вопросе о том, является ли отсутствие названия и адреса хозяйственной единицы в чеке РРО основанием считать, что отсутствует расчетный документ в целом.
ВЕРХОВНИЙ СУД УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А від 19 вересня 2011 року

У липні 2009 року Товариство звернулося в Чернівецький окружний адміністративний суд з позовом, в якому з урахуванням уточнення позовних вимог просило визнати протиправним та скасувати рішення ДПІ від 2 червня 2009 року № 00009340234/0 про застосування штрафних (фінансових) санкцій у розмірі 305 896 грн 65 коп., прийняте на підставі пункту 1 статті 17 Закону України від 6 липня 1995 року № 265/95-ВР “Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг” (далі – Закон № 265/95-ВР).

Позовні вимоги мотивувало тим, що Законом № 265/95-ВР не передбачено застосування до господарюючого суб’єкта фінансових санкцій у разі невідповідності розрахункового документа вимогам Положення про форму та зміст розрахункових документів, затвердженого наказом Державної податкової адміністрації України від 1 грудня 2000 року № 614, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 5 лютого 2001 року за №105/5296 (далі – Положення).

Постановою Чернівецького окружного адміністративного суду від 26 серпня 2009 року позовні вимоги задоволено.

Ухвалюючи рішення, суд вказав, що ДПІ помилково послалася на проведення розрахункових операцій із не роздрукуванням Товариством відповідних розрахункових документів у зв’язку із відсутністю певних реквізитів (назви та адреси господарюючого суб’єкта) як на підставу для застосування штрафних (фінансових) санкцій за оскаржуваним рішенням, оскільки пункт 1 статті 17 Закону № 265/95-ВР не передбачає відповідальності за такий склад порушення як невідповідність роздрукованого суб’єктом підприємницької діяльності розрахункового документа вимогам статті 8 зазначеного Закону та Положення.

Львівський апеляційний адміністративний суд постановою від 15 квітня 2010 року рішення суду першої інстанції скасував, у задоволенні позовних вимог відмовив. На обґрунтування рішення суд послався на те, що відповідно до підпункту 2.1 пункту 2, та підпункту 3.2 пункту 3 Положення назва та адреса господарської одиниці є обов’язковими реквізитами розрахункового документа (касового чека) і у разі відсутності хоча б одного із них такий документ не є розрахунковим. Таким чином, оскільки підтверджуючі факт продажу документи, які роздруковувались Товариством, не містили обов’язкових реквізитів, це свідчить про здійснення розрахункових операцій без роздрукування відповідних розрахункових документів, за що пунктом 1 статті 17 Закону № 265/95-ВР передбачена відповідальність у виді застосування штрафних (фінансових) санкцій.

Ухвалою Вищого адміністративного суду України від 1 грудня 2010 року скасовано постанову Львівського апеляційного адміністративного суду від 15 квітня 2010 року та залишено в силі постанову Чернівецького окружного адміністративного суду від 26 серпня 2009 року.

У заяві про перегляд ухвали суду касаційної інстанції з підстави, встановленої пунктом 1 частини першої статті 237 Кодексу адміністративного судочинства України (далі – КАС), ДПІ, посилаючись на неоднакове застосування пункту 1 статті 3, пункту 1 статті 17 Закону № 265/95-ВР, пункту 1, підпункту 2.1 пункту 2, підпунктів 3.1, 3.2 пункту 3 Положення, просить скасувати ухвалу Вищого адміністративного суду України від 1 грудня 2010 року.

На підтвердження неоднакового застосування судом касаційної інстанції однієї й тієї ж самої норми права надано копію судового рішення Вищого адміністративного суду України від 29 липня 2010 року у справі № 2-а-10676/09.

Ухвалою Вищого адміністративного суду України від 21 квітня 2011 року справу допущено для перегляду Верховним Судом України.

Перевіривши за матеріалами справи наведені у заяві доводи, Верховний Суд України дійшов висновку про їх обґрунтованість.

Суди встановили, що відповідно до плану-графіку проведення перевірок суб’єктів господарської діяльності відділом контролю за розрахунковими операціями на травень 2009 року ДПІ провела планову перевірку господарської одиниці – магазину, розташованого за адресою: м. Чернівці, вул. Червоноармійська, б. 69, що належить Товариству, з питань дотримання порядку проведення розрахунків за товари (послуги), вимог з регулювання обігу готівки, наявності торгових патентів і ліцензій.

За результатами проведеної перевірки складено акт від 28 травня 2009 року № 2056/24/12/23/22838672, яким зафіксовано порушення позивачем пункту 1 статті 3 Закону № 265/95-ВР, а саме: проведення Товариством розрахункових операцій через опломбований, зареєстрований у встановленому порядку та переведений у фіскальний режим роботи реєстратор розрахункових операцій (далі – РРО) з роздрукуванням документів (касових чеків), які не мають статусу розрахункового документа, що підтверджують виконання розрахункових операцій; невідповідність сум готівкових коштів на місці проведення розрахунків сумі коштів, яка зазначена у денному звіті РРО, на суму 27 грн 5 коп.; нероздрукування фіскальних звітних чеків РРО № 2412007391 за 14 вересня 2008 року, РРО № 2412004389 за 3 листопада 2008 року, РРО № 24120091500 за 9 грудня 2008 року. Касовий чек на порушення вимог Положення не відповідає формі і змісту розрахункового документа через відсутність обов’язкового реквізиту – назви та адреси розташування господарської одиниці.

На підставі акта перевірки ДПІ прийняла рішення від 2 червня 2009 року № 0009340234/0 про застосування до Товариства відповідно до пункту 1 статті 17 Закону № 265/95-ВР штрафних (фінансових) санкцій у розмірі 307 051 грн 90 коп. (у п’ятикратному розмірі вартості проданих товарів).

Як встановлено судом, позивач частково погодився із таким рішенням у частині застосування штрафних (фінансових) санкцій у розмірі 135 грн 25 коп. та 1 020 грн.

Ухвалюючи рішення у цій справі, Вищий адміністративний суд України, погодившись з висновками суду першої інстанції, виходив із того, що стаття 17 Закону № 265/95-ВР не передбачає такий склад правопорушення як невідповідність розрахункового документа вимогам Положення та не містить відсилочної норми з цього приводу. На думку суду, формальна невідповідність роздрукованих позивачем та виданих особам, які отримували товар, фіскальних касових чеків у зв’язку з відсутністю окремого реквізиту не може ототожнюватися з непроведенням розрахункових операцій через РРО або нероздрукуванням відповідного розрахункового документа, за які застосовуються фінансові санкції, передбачені пунктом 1 статті 17 Закону № 265/95-ВР.

В ухвалі, наданій на підтвердження неоднакового застосування норм матеріального права, Вищий адміністративний суд України дійшов протилежного висновку, зазначивши, що проведення розрахункових операцій з роздрукуванням фіскальних касових чеків на товари (послуги), які не містять обов’язкового реквізиту – індивідуального податкового номера платника податку на додану вартість, є порушенням пункту 1 статті 3 Закону № 265/95-ВР.

Аналіз зазначених судових рішень свідчить про неоднакове застосування судами пункту 1 статті 3, пункту 1 статті 17 Закону № 265/95-ВР у подібних правовідносинах, при цьому висновок суду у справі, що розглядається є необґрунтованим та помилковим з огляду на таке.

Правові засади застосування РРО у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг визначено Законом № 265/95-ВР.

Пункт 1 статті 3 цього Закону зобов’язує суб’єктів підприємницької діяльності проводити розрахункові операції в готівковій та/або в безготівковій формі (із застосуванням платіжних карток, платіжних чеків, жетонів тощо) при продажу товарів (наданні послуг) у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг на повну суму покупки (надання послуги) через зареєстровані, опломбовані у встановленому порядку та переведені у фіскальний режим роботи РРО з роздрукуванням відповідних розрахункових документів, що підтверджують виконання розрахункових операцій.

За порушення вимог Закону № 265/95-ВР (проведення розрахункових операцій через РРО без роздрукування відповідних розрахункових документів) застосовуються визначені пунктом 1 статті 17 цього Закону фінансові санкції у п’ятикратному розмірі вартості проданих товарів (наданих послуг), на які виявлено невідповідність, в тому числі у разі нероздрукування відповідного розрахункового документа.

Згідно з цим Законом термін “розрахунковий документ” вживається в такому значенні: це документ встановленої форми та змісту (касовий чек, товарний чек, розрахункова квитанція, проїзний документ тощо), що підтверджує факт продажу (повернення) товарів, надання послуг, отримання (повернення) коштів, купівлі-продажу іноземної валюти, надрукований у випадках, передбачених цим Законом, і зареєстрованим у встановленому порядку РРО або заповнений вручну.

Водночас статтею 8 цього Закону повноваження щодо встановлення форми і змісту розрахункових документів покладені на Державну податкову адміністрацію України.

На виконання вимог закону Державна податкова адміністрація України затвердила Положення, яким встановила вимоги до форми та змісту розрахункових документів. Установлені цим Положенням вимоги до змісту розрахункових документів визначають їх обов’язкові реквізити, у разі відсутності хоча б одного з яких, а також недотримання сфери призначення, документ не є розрахунковим (підпункт 2.1 пункту 2).

Зазначене свідчить, що Закон № 265/95-ВР встановив для суб’єктів підприємницької діяльності обов’язок проводити розрахункові операції з роздрукуванням документів на підтвердження виконання цих операцій, які відповідають вимогам Положення, тобто є розрахунковими документами.

Підпунктом 3.2. пункту 3 цього Положення визначені обов’язкові реквізити такого розрахункового документа як фіскальний касовий чек на товари (послуги), до яких, зокрема, належать адреса та назва господарської одиниці.

Враховуючи викладене, висновок суду про неправомірність застосування фінансових санкцій, передбачених пунктом 1 статті 17 Закону № 265/95-ВР, за проведення Товариством розрахункових операцій з роздрукуванням фіскальних касових чеків на товари (послуги), які не містили обов’язкових реквізитів – назви та адреси господарської одиниці, а відтак за своїм змістом не відповідали вимогам Положення, є помилковим і таким, що суперечить вимогам цього Закону.
Аватар пользователя
vins
 
Сообщений: 6654
Зарегистрирован: 27 дек 2010, 12:38
Благодарил (а): 2704 раз.
Поблагодарили: 2906 раз.

UNREAD_POST lutishka » 01 мар 2013, 14:27

Недолік реквізиту касового чеку не прирівняний до його відсутності: штрафу немає
Сегодня 12:00

Постанова ВСУ від 05.12.2011 р., справа № 21-242а11

Закон про РРО висуває низку вимог до суб’єктів, які здійснюють розрахункові операції у готівковій та/або безготівковій формі під час продажу товарів (надання послуг), зокрема:

1) проводити розрахункові операції на повну суму покупки (надання послуги) через зареєстровані, опломбовані у встановленому порядку та переведені у фіскальний режим роботи РРО з роздрукуванням відповідних розрахункових документів, що підтверджують виконання розрахункових операцій;

2) проводити розрахункові операції через РРО з використанням режиму попереднього програмування найменування, цін товарів (послуг) та обліку їхньої кількості;

3) форма, зміст розрахункових документів встановлюються ДПСУ. На виконання приписів цієї норми остання визначила, що касовий чек повинен містити обов'язкові реквізити, такі як назву та адресу господарської одиниці. А у разі відсутності хоча б одного з таких реквізитів, а також недотримання сфери призначення документ не є розрахунковим.

Водночас проблема полягає у тому, що закон встановлює відповідальність у вигляді фінансової санкції за нероздрукування розрахункового документа, що підтверджує виконання розрахункової операції.

Отже, чи можна вважати відсутнім документ, якщо останній роздруковано з порушенням вимог, скажімо, у ньому немає одного з реквізитів?

Незважаючи на різну позицію судів, ВСУ все ж таки став на бік платника податків, а саме недолік реквізиту розрахункового документа не прирівняно у Положенні до відсутності розрахункового документа. Тож і застосування фінансових санкцій у цьому разі не можна визнати законним та обґрунтованим.

Автор: Канарева Наталия
Джерело: «Дебет-Кредит»
Аватар пользователя
lutishka
 
Сообщений: 2400
Зарегистрирован: 24 ноя 2012, 11:47
Благодарил (а): 1056 раз.
Поблагодарили: 1088 раз.

UNREAD_POST vikakool » 26 янв 2018, 20:10

Коллеги, возник вопрос по одному из реквизитов - стоимость товара в чеке РРО.

Речь о продажах со скидками.

Не смогла найти письма/консультации ГФС, где прописано, что я обязательно должна указать в чеке изначальную цену товара, сумму скидки и конечную цену с учетом скидки. Все бух.издания так пишут, но...само Положение № 13 об этом умалчивает. А мне надо на что-то ссылаться, чтоб убедить своих сотрудников.

Может, кому попадалось что-то? Плиз!
vikakool
 
Сообщений: 4218
Зарегистрирован: 18 янв 2011, 10:56
Благодарил (а): 923 раз.
Поблагодарили: 647 раз.

UNREAD_POST vikakool » 29 янв 2018, 15:21

Откликнитесь, плиз!
vikakool
 
Сообщений: 4218
Зарегистрирован: 18 янв 2011, 10:56
Благодарил (а): 923 раз.
Поблагодарили: 647 раз.

UNREAD_POST налоговик » 15 фев 2018, 17:46

vikakool писал(а):Коллеги, возник вопрос по одному из реквизитов - стоимость товара в чеке РРО.

Речь о продажах со скидками.

Не смогла найти письма/консультации ГФС, где прописано, что я обязательно должна указать в чеке изначальную цену товара, сумму скидки и конечную цену с учетом скидки. Все бух.издания так пишут, но...само Положение № 13 об этом умалчивает. А мне надо на что-то ссылаться, чтоб убедить своих сотрудников.

Может, кому попадалось что-то? Плиз!


Наверняка пишут под

5. Розрахункові документи, що друкуються реєстраторами розрахункових операцій на паперовому носії, можуть містити додаткові дані про проміжний підрахунок загальної суми за чеком, суму здачі та інші дані, зокрема інформацію, яка визначена технічними вимогами до спеціалізованих реєстраторів розрахункових операцій.


Таких требований нет.

Были разъяснения ГФС по близкой ситуации.

Відповідно до пункту 9.3 розділу 9 Порядку реєстрації та ведення книг обліку розрахункових операцій і розрахункових книжок, затвердженого наказом ДПА України від 01.12.2000 р. N 614, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 05.02.2001 р. за N 106/5297, із змінами і доповненнями, якщо при продажу товару (послуги) встановлюється знижка або надбавка відносно вартості одиниці виміру товару (послуги), то за бажанням (!!!!!!!!!!!) суб'єкта господарювання загальна сума знижки (надбавки) вказується на корінці та у відривній частині розрахункової квитанції у дужках поряд із сумою розрахунку з відповідною позначкою ("зн" або "нд").


Важно чтобы право потребителя на информацию о скидке было обеспечено в порядке ЗУ о защите прав потребителей. Именно в чеке - это не обязательно.

За это сообщение автора налоговик поблагодарил:
vikakool
Аватар пользователя
налоговик
 
Сообщений: 5778
Зарегистрирован: 20 ноя 2010, 23:29
Благодарил (а): 835 раз.
Поблагодарили: 2641 раз.

UNREAD_POST vikakool » 15 фев 2018, 18:11

Спасибо!

Но, по идее, права потребителя должны быть соблюдены и в ценнике, и в чеке РРО, который не может противоречить ценнику. Соответственно, и там, и там должна быть изначальная цена, сумма скидки и конечная цена продажи.
Разве не так?

За это сообщение автора vikakool поблагодарил:
dmn
vikakool
 
Сообщений: 4218
Зарегистрирован: 18 янв 2011, 10:56
Благодарил (а): 923 раз.
Поблагодарили: 647 раз.

UNREAD_POST налоговик » 15 фев 2018, 18:39

vikakool писал(а):Спасибо!

Но, по идее, права потребителя должны быть соблюдены и в ценнике, и в чеке РРО, который не может противоречить ценнику. Соответственно, и там, и там должна быть изначальная цена, сумма скидки и конечная цена продажи.
Разве не так?


Я не помню чтобы где-то было про непротиворечение чека ценнику. + непонятно, что в таком случае непротиворечие. в ценнике одни реквизиты - в чеке другие.

Есть реквизиты чека. Есть реквизит "вартість одиниці виміру товару (послуги)".
Можно исходить из предположения что цена=стоимость.

ЗУ о защите ... требует предоставлять информацию о цене до и о цене после "начала распродажи". На момент приобретения цена - это цена после. Т.е. цена которая уже учитывает скидку.
Поэтому "вартість одиниці виміру товару (послуги)" это цена после применения скидки.

Развернутое отражение цена до, скидка, цена после в чеке РРО нормально. Возможность включения дополнительных реквизитов положение прямо допускает.

Но не вижу строгой необходимости в этом (если не хочется делать или не делали и тут вопрос - штрафоопасно или нет).

За это сообщение автора налоговик поблагодарил:
dmn
Аватар пользователя
налоговик
 
Сообщений: 5778
Зарегистрирован: 20 ноя 2010, 23:29
Благодарил (а): 835 раз.
Поблагодарили: 2641 раз.


  • Похожие темы
    Ответов
    Просмотров
    Последнее сообщение

Вернуться в РАЗНОЕ ЮРИДИЧЕСКОЕ

Кто сейчас на форуме

Зарегистрированные пользователи: Ads, Gb, MR, Ya