Рекламу показываем только НЕзарегистрированным пользователям. Войдите или зарегистрируйтесь на Бухфоруме
    .

Обязательная продажа валюты

Путеводитель по разделу. Наличка, РРО, труд, лицензирование, подотрасли хозяйственного права (земля, цены, ЦБ, хозобщества...)

Модератор: Ol_ua

UNREAD_POST anton » 22 дек 2010, 11:37

Все шумят, что возобновляется обязательная продажа валютной выручки. Действительно так? С какого момента?
anton
 
Сообщений: 128
Зарегистрирован: 23 ноя 2010, 23:38
Благодарил (а): 28 раз.
Поблагодарили: 5 раз.

UNREAD_POST Ol_ua » 22 дек 2010, 12:58

Действительно, шум подняли. Но, на мой взгляд, на пустом месте.
Пока, во всяком случае.

Дело все в том, что есть постановление Правление НБУ от 08.10.2010 г. № 457 "Про внесення змін до деяких нормативно-правових актів Національного банку України", которым признается утратившим силу постановление Правления НБУ от 31.03.2005 г. № 101 "Про скасування обов'язкового продажу надходжень в іноземній валюті на користь резидентів".
Из чего некоторые специалисты сделали вывод, что возобновляет действие обязательная продажа поступлений в инвалюте.
Но:
во-первых, Порядок подання нормативно-правових актів на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України та проведення їх державної реєстрації (утвержден приказом Минюста от 12.04.2005 г. № 34/5) предусматривает, что

Визнання нормативно-правового акта таким, що втратив чинність, не поновлює дію актів, які в свою чергу визнані ним такими, що втратили чинність.


т.е. постановление Правления НБУ от 04.09.98 г. № 349 "Про введення обов'язкового продажу надходжень в іноземній валюті на користь резидентів - юридичних осіб" действие не возобновляет.

во-вторых, ХК Украины предусматривает:
Стаття 387. Валютна виручка від зовнішньоекономічної діяльності

1. Суб'єкти зовнішньоекономічної діяльності після сплати передбачених законом податків та зборів (обов'язкових платежів) самостійно розпоряджаються валютною виручкою від проведених ними операцій, крім випадків, визначених законом відповідно до цього Кодексу.

2. Законом може бути запроваджено режим обов'язкового розподілу виручки від зовнішньоекономічних операцій в іноземній валюті між суб'єктами зовнішньоекономічної діяльності та уповноваженими державними валютними фондами, а також порядок і розміри відрахувань іноземної валюти. Інформація про запровадження вказаного режиму має бути опублікована в офіційному друкованому органі Кабінету Міністрів України не пізніш як за два місяці до запровадження цього режиму.


Т.е. подобная обязанность может быть установлена только законом.
Аватар пользователя
Ol_ua
 
Сообщений: 585
Зарегистрирован: 04 дек 2010, 22:20
Благодарил (а): 80 раз.
Поблагодарили: 78 раз.

UNREAD_POST Печкин » 19 ноя 2012, 12:10

Тема возрождается.

см. также заметку от Kloshar о постановлении НБУ 475 от 16 ноября, зарегистрированном в Министерстве юстиции 16 ноября.

Размера обязательной продажи пока нет!

ПС. Вот минюст шустро сработал (если, конечно, обком ничего не попутал).
живу на Бухфоруме
Аватар пользователя
Печкин
 
Сообщений: 6649
Зарегистрирован: 18 ноя 2010, 13:03
Благодарил (а): 73 раз.
Поблагодарили: 2891 раз.

UNREAD_POST Печкин » 19 ноя 2012, 12:13

Печкин писал(а):ПС. Вот минюст шустро сработал (если, конечно, обком ничего не попутал).


Не попутал. Текст постановления с сайта Урядового курьера.

ПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНОГО БАНКУ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА
від 16 листопада 2012 р. м. Київ № 475

Про зміну строків розрахунків за операціями з експорту та імпорту товарів і запровадження обов'язкового продажу надходжень в іноземній валюті
Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
16 листопада 2012 р.
за № 1921/22233

Відповідно до статті 387 Господарського кодексу України, статей 7, 25, 44, 45 Закону України "Про Національний банк України", статей 1 та 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті", розділів ІІ та ІІІ Декрету Кабінету Міністрів України від 19 лютого 1993 року № 15-93 "Про систему валютного регулювання і валютного контролю", а також з метою підтримки стабільності валютного ринку України та врівноваження платіжного балансу України Правління Національного банку України ПОСТАНОВЛЯЄ:

1. Затвердити Зміни до Положення про порядок та умови торгівлі іноземною валютою, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 10 серпня 2005 року № 281, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 29 серпня 2005 року за № 950/11230 (зі змінами), що додаються.
2. У другому реченні пункту 3.1 глави 3 Правил функціонування Системи підтвердження угод на міжбанківському валютному ринку України Національного банку України та перерахування (зарахування) коштів за окремими операціями з іноземною валютою і банківськими металами, затверджених постановою Правління Національного банку України від 10 серпня 2005 року № 281, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 29 серпня 2005 року за № 951/11231 (зі змінами), слова "в повній сумі" виключити.
3. Установити, що розрахунки за операціями з експорту та імпорту товарів, передбачені в статтях 1 та 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті", повинні здійснюватися у строк, що не перевищує 90 календарних днів.
4. Установити вимогу щодо обов'язкового продажу на міжбанківському валютному ринку України надходжень в іноземній валюті у вигляді валютної виручки резидентів від продажу товарів за зовнішньоекономічними договорами (далі - вимога щодо обов'язкового продажу).
Розмір надходжень в іноземній валюті, що підлягають згідно з абзацом першим цього пункту обов'язковому продажу на міжбанківському валютному ринку України, у тому числі безпосередньо Національному банку України, встановлюється окремим розпорядчим документом Національного банку України.
5. Вимога щодо обов'язкового продажу поширюється на надходження в іноземній валюті 1-ї групи Класифікатора іноземних валют та банківських металів, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 04 лютого 1998 року № 34 [у редакції постанови Правління Національного банку України від 02 жовтня 2002 року № 378, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 24 жовтня 2002 року за № 841/7129 (зі змінами)], та у російських рублях.
6. Уповноважений банк зобов'язаний попередньо зараховувати надходження в іноземній валюті, на які поширюється вимога щодо обов'язкового продажу, на окремий аналітичний рахунок балансового рахунку 2603 (далі - розподільчий рахунок).
7. Суб'єкт міжбанківського валютного ринку України (суб'єкт ринку) зобов'язаний здійснити обов'язковий продаж надходжень в іноземній валюті згідно з вимогами цієї постанови та у встановленому Національним банком України розмірі:
без доручення клієнта;
не пізніше ніж на наступний робочий день після дня зарахування таких надходжень на розподільчий рахунок.
8. На час дії цієї постанови інші нормативно-правові акти Національного банку України діють в частині, що не суперечить цій постанові.
9. Генеральному департаменту грошово-кредитної політики (Щербакова О. А.) після державної реєстрації в Міністерстві юстиції України довести зміст цієї постанови до відома територіальних управлінь Національного банку України та банків України для використання в роботі, а банкам України - до відома їх клієнтів.
10. Прес-службі (Кутерещин О. Р.) забезпечити опублікування цієї постанови в газеті "Урядовий кур'єр" або "Голос України" протягом трьох днів після державної реєстрації цієї постанови в Міністерстві юстиції України.
11. Організацію виконання цієї постанови покласти на Генеральний департамент грошово-кредитної політики (Щербакова О. А.).
12. Постанова набирає чинності з наступного робочого дня після дня її офіційного опублікування. Пункти 3 - 8 цієї постанови діють протягом 6 місяців з моменту набрання чинності цією постановою.
Голова С. Г. АРБУЗОВ
ЗАТВЕРДЖЕНО
Постанова Правління
Національного банку України
16.11.2012 № 475
Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
16 листопада 2012 р. за № 1921/22233
Зміни до Положення про порядок та умови торгівлі іноземною валютою
1. У розділі ІІІ:
1.1. У пункті 7 слова "протягом п'яти робочих днів, починаючи з дня зарахування на розподільчий рахунок," замінити словами "не пізніше ніж на наступний робочий день після дня зарахування на розподільчий рахунок".
1.2. В абзаці третьому пункту 8 слова "протягом п'яти робочих днів (починаючи з дня зарахування їх на розподільчий рахунок)" замінити словами "не пізніше ніж на наступний робочий день після дня їх зарахування на розподільчий рахунок".
1.3. В абзаці другому пункту 13 слова "протягом п'яти робочих днів, починаючи з дня зарахування на розподільчий рахунок" замінити словами "не пізніше ніж на наступний робочий день після дня їх зарахування на розподільчий рахунок".
Директор Генерального департаменту грошово-кредитної політики
О. А. ЩЕРБАКОВА
живу на Бухфоруме
Аватар пользователя
Печкин
 
Сообщений: 6649
Зарегистрирован: 18 ноя 2010, 13:03
Благодарил (а): 73 раз.
Поблагодарили: 2891 раз.

UNREAD_POST Vetal' » 19 ноя 2012, 12:15

Добрый день! Да, круто

3. Установити, що розрахунки за операціями з експорту та імпорту товарів, передбачені в статтях 1 та 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті", повинні здійснюватися у строк, що не перевищує 90 календарних днів.


http://ukurier.gov.ua/uk/articles/pro-z ... ami-z-eks/

Документ зарегили раньше чем Закон вступил в силу...
Vetal'
 
Сообщений: 2852
Зарегистрирован: 27 янв 2011, 11:57
Благодарил (а): 440 раз.
Поблагодарили: 1152 раз.

UNREAD_POST Печкин » 19 ноя 2012, 12:43

Добрый день!
Это выходит уже опубликовали?

+ витает информация об обязательной продаже переводов физикам в сумме большей 150 тыс. грн. в месяц (экв).
живу на Бухфоруме
Аватар пользователя
Печкин
 
Сообщений: 6649
Зарегистрирован: 18 ноя 2010, 13:03
Благодарил (а): 73 раз.
Поблагодарили: 2891 раз.

UNREAD_POST Vetal' » 19 ноя 2012, 12:52

Печкин писал(а):Добрый день!
Это выходит уже опубликовали?

+ витает информация об обязательной продаже переводов физикам в сумме большей 150 тыс. грн. в месяц (экв).


Да, 17-го опубликовали, выходит с 18-го работает.
Vetal'
 
Сообщений: 2852
Зарегистрирован: 27 янв 2011, 11:57
Благодарил (а): 440 раз.
Поблагодарили: 1152 раз.

UNREAD_POST vikakool » 19 ноя 2012, 12:56

Т.е. сие встпуило в силу с сегодняшнего дня, так?
vikakool
 
Сообщений: 4218
Зарегистрирован: 18 янв 2011, 10:56
Благодарил (а): 923 раз.
Поблагодарили: 647 раз.

UNREAD_POST Печкин » 19 ноя 2012, 12:59

Vetal' писал(а):
Печкин писал(а):Добрый день!
Это выходит уже опубликовали?

+ витает информация об обязательной продаже переводов физикам в сумме большей 150 тыс. грн. в месяц (экв).


Да, 17-го опубликовали, выходит с 18-го работает.Точно «Урядовий кур'єр» № 212 от 17.11.12.

16 приняли, 16 зарегистрировали, 17 уже на официальной бумаге.

ИМХО это рекорд. Не помню такого.

Остается вопрос - почему при такой спешке нет отдельного распоряжения по размеру :?
живу на Бухфоруме
Аватар пользователя
Печкин
 
Сообщений: 6649
Зарегистрирован: 18 ноя 2010, 13:03
Благодарил (а): 73 раз.
Поблагодарили: 2891 раз.

UNREAD_POST Печкин » 19 ноя 2012, 12:59

vikakool писал(а):Т.е. сие встпуило в силу с сегодняшнего дня, так?

Вчера :)
Но вступило что именно - разве что 90 дней, причем наверно по будущим поставкам.
___________________________
по дате вступления в силу ниже! :)
живу на Бухфоруме
Аватар пользователя
Печкин
 
Сообщений: 6649
Зарегистрирован: 18 ноя 2010, 13:03
Благодарил (а): 73 раз.
Поблагодарили: 2891 раз.

UNREAD_POST Vetal' » 19 ноя 2012, 13:17

Печкин писал(а):
Vetal' писал(а):
Печкин писал(а):Добрый день!
Это выходит уже опубликовали?

+ витает информация об обязательной продаже переводов физикам в сумме большей 150 тыс. грн. в месяц (экв).


Да, 17-го опубликовали, выходит с 18-го работает.Точно «Урядовий кур'єр» № 212 от 17.11.12.

16 приняли, 16 зарегистрировали, 17 уже на официальной бумаге.

ИМХО это рекорд. Не помню такого.


Сорри, не с 18-го, а с 19-го, т.е. с сегодняшнего дня.

12. Постанова набирає чинності з наступного робочого дня після дня її офіційного опублікування. Пункти 3 - 8 цієї постанови діють протягом 6 місяців з моменту набрання чинності цією постановою.
Vetal'
 
Сообщений: 2852
Зарегистрирован: 27 янв 2011, 11:57
Благодарил (а): 440 раз.
Поблагодарили: 1152 раз.

UNREAD_POST Vetal' » 19 ноя 2012, 13:20

А по физикам с 27.11.12 г.
Vetal'
 
Сообщений: 2852
Зарегистрирован: 27 янв 2011, 11:57
Благодарил (а): 440 раз.
Поблагодарили: 1152 раз.

UNREAD_POST Печкин » 19 ноя 2012, 13:22

Точно. Рабочего. vikakool глазастая :)

Но пока обязательной продажи все равно нет!
живу на Бухфоруме
Аватар пользователя
Печкин
 
Сообщений: 6649
Зарегистрирован: 18 ноя 2010, 13:03
Благодарил (а): 73 раз.
Поблагодарили: 2891 раз.

UNREAD_POST Vetal' » 19 ноя 2012, 13:25

Печкин писал(а):Точно. Рабочего. vikakool глазастая :)

Но пока обязательной продажи все равно нет!


Ну да, предельная сумма нужна.
Vetal'
 
Сообщений: 2852
Зарегистрирован: 27 янв 2011, 11:57
Благодарил (а): 440 раз.
Поблагодарили: 1152 раз.

UNREAD_POST VOA » 19 ноя 2012, 14:18

Печкин писал(а):Добрый день!
Это выходит уже опубликовали?

+ витает информация об обязательной продаже переводов физикам в сумме большей 150 тыс. грн. в месяц (экв).

Вот небольшая статья по физикам:
НБУ ввів обов'язковий продаж валютних переказів громадян
Національний банк ввів обов'язковий продаж переказів фізособам з-за кордону в іноземній валюті на суму понад 150 тис. гривень на місяць. Про це йдеться в постанові НБУ 476 від 16 листопада 2012 року, зареєстрованій в Мін'юсті.

«Встановити терміном на шість місяців вимоги щодо обов'язкового продажу на міжбанківському валютному ринку України надходжень з-за кордону в інвалюті на користь фізосіб (резидентів і нерезидентів) в сумі, яка дорівнює або перевищує в еквіваленті 150 тис. гривень на місяць», - йдеться в постанові.

Вимога щодо обов'язкового продажу поширюється на надходження в інвалюті 1-ї групи класифікатора інвалют та банківських металів, затвердженого постановою НБУ 34 від 4 лютого 1998 року (в редакції постанови 378 від 2 жовтня 2002 року) і в російських рублях.

Регулятор ухвалив, що комерційний банк зобов'язаний попередньо зараховувати кошти, які надходять з-за кордону, на окремий аналітичний рахунок балансового рахунку 2909 «інша кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку» і продавати інвалюту без доручення клієнта не пізніше, ніж на наступний робочий день після зарахування перекладу на аналітичний рахунок.

Кошти в гривні зараховуються клієнту на рахунок не пізніше наступного робочого дня після продажу інвалюти.
Українські новини

Видимо, закрома Родины пусты весьма сильно... Мало того, есть почти целый банковский день у банка для пользования "короткими" деньгами исходя из последнего абзаца новости. Прям овернайт, который клиент предоставляет банку, но только беспроцентно. :( Вернее даже два дня: вначале - не позднее следующего продать, а потом - не позднее следующего зачислить.
http://stopfake.org/ Бывают такие решения, после принятия которых тараканы в голове аплодируют стоя.
Аватар пользователя
VOA
 
Сообщений: 5458
Зарегистрирован: 07 сен 2012, 21:37
Благодарил (а): 1860 раз.
Поблагодарили: 2152 раз.

След.

  • Похожие темы
    Ответов
    Просмотров
    Последнее сообщение

Вернуться в РАЗНОЕ ЮРИДИЧЕСКОЕ

Кто сейчас на форуме

Зарегистрированные пользователи: Ads, Gb, MR, Ya