Рекламу показываем только НЕзарегистрированным пользователям. Войдите или зарегистрируйтесь на Бухфоруме
    .

Обязательная продажа валюты

Путеводитель по разделу. Наличка, РРО, труд, лицензирование, подотрасли хозяйственного права (земля, цены, ЦБ, хозобщества...)

Модератор: Ol_ua

UNREAD_POST vikakool » 20 ноя 2013, 18:40

Кстати, коллеги, сегодня, 20.11.2013г. постановление № 381 утратило силу.

А новое уже есть, не подскажете? они ж планируют продлить действие этих ограничений, насколько я помню.
vikakool
 
Сообщений: 4227
Зарегистрирован: 18 янв 2011, 10:56
Благодарил (а): 925 раз.
Поблагодарили: 647 раз.

UNREAD_POST Mихаил » 20 ноя 2013, 18:49

457 от 15.11
Mихаил
 
Сообщений: 73
Зарегистрирован: 15 авг 2012, 21:23
Благодарил (а): 1 раз.
Поблагодарили: 15 раз.

UNREAD_POST Печкин » 20 ноя 2013, 19:02

Причем вступило в силу с сегодня. Мышь не проскочит :)
живу на Бухфоруме
Аватар пользователя
Печкин
 
Сообщений: 6649
Зарегистрирован: 18 ноя 2010, 13:03
Благодарил (а): 73 раз.
Поблагодарили: 2891 раз.

UNREAD_POST vikakool » 20 ноя 2013, 19:13

Мышь - это хорошо :D

Уже нашла текст - выкладываю, ежели кому нужно:

Правління Національного банку України

ПОСТАНОВА

від 15 листопада 2013 року № 457
м. Київ

м. Київ


Про встановлення розміру обов’язкового продажу
надходжень в іноземній валюті

Відповідно до статті 387 Господарського кодексу України, статей 25 та 44 Закону України “Про Національний банк України”, а також на підставі пункту 2 постанови Правління Національного банку України від 14 листопада 2013 року № 453 “Про зміну строків розрахунків за операціями з експорту та імпорту товарів і запровадження обов’язкового продажу надходжень в іноземній валюті”, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 15 листопада 2013 року за № 1951/24483 (далі – Постанова № 453), Правління Національного банку України постановляє:

1. Надходження в іноземній валюті 1-ї групи Класифікатора іноземних валют та банківських металів, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 04 лютого 1998 року № 34 [у редакції постанови Правління Національного банку України від 02 жовтня 2002 року № 378, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 24 жовтня 2002 року за № 841/7129 (зі змінами)], та в російських рублях, на які поширюються вимоги пункту 2 Постанови № 453, підлягають обов’язковому продажу на міжбанківському валютному ринку України в розмірі 50 процентів.
Решта надходжень в іноземній валюті залишається в розпорядженні резидентів та нерезидентів і використовується ними відповідно до правил валютного регулювання.

2. Генеральному департаменту грошово-кредитної політики (Щербакова О. А.) довести зміст цієї постанови до відома територіальних управлінь Національного банку України та банків України для використання в роботі, а банкам України – до відома їх клієнтів.

3. Постанова набирає чинності одночасно з набранням чинності Постановою № 453 та діє до 17 травня 2014 року.


Голова І. В. Соркін


Інд. 29-2
vikakool
 
Сообщений: 4227
Зарегистрирован: 18 янв 2011, 10:56
Благодарил (а): 925 раз.
Поблагодарили: 647 раз.

UNREAD_POST vikakool » 20 ноя 2013, 19:15

Правління Національного банку України

ПОСТАНОВА

від 14 листопада 2013 року № 453
м. КиївПро зміну строків розрахунків за операціями з експорту та імпорту товарів і запровадження обов’язкового продажу надходжень в іноземній валюті Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 15 листопада 2013 р.
за № 1951/24483

Відповідно до статті 387 Господарського кодексу України, статей 7, 25, 44, 45, 56 Закону України “Про Національний банк України”, статей 1 та 2 Закону України “Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті”, розділів ІІ та ІІІ Декрету Кабінету Міністрів України від 19 лютого 1993 року № 15-93 “Про систему валютного регулювання і валютного контролю”, а також з метою підтримки стабільності валютного ринку України Правління Національного банку України постановляє:

1. Установити, що розрахунки за операціями з експорту та імпорту товарів, передбачені в статтях 1 та 2 Закону України “Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті”, здійснюються у строк, що не перевищує 90 календарних днів.

2. Установити вимогу щодо обов’язкового продажу на міжбанківському валютному ринку України надходжень в іноземній валюті із-за кордону на користь юридичних осіб, які не є уповноваженими банками, фізичних осіб-підприємців, іноземних представництв (крім офіційних представництв), на рахунки, відкриті в уповноважених банках для ведення спільної діяльності без створення юридичної особи, а також надходжень в іноземній валюті на рахунки резидентів, відкриті за межами України на підставі індивідуальних ліцензій Національного банку України.
Не підлягають обов’язковому продажу на міжбанківському валютному ринку України надходження в іноземній валюті:
на користь держави або під державні гарантії;
за кредитами, позиками, що залучаються відповідно до міжнародних договорів України, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України, або від міжнародних фінансових організацій, членом яких є Україна, або від міжнародних фінансових організацій, за договорами з якими Україна зобов’язалася забезпечувати правовий режим, який надається іншим міжнародним фінансовим організаціям;
за проектами (програмами) міжнародної технічної допомоги, що пройшли державну реєстрацію;
на користь резидентів-посередників за договорами комісії, доручення, консигнації або за агентськими угодами, що підлягають подальшому перерахуванню власникам коштів. Уповноважені банки, які обслуговують власників цих коштів, здійснюють обов’язковий продаж надходжень в іноземній валюті відповідно до вимог цього пункту;
що надійшли як помилковий переказ.
Розмір надходжень в іноземній валюті, що підлягають згідно з абзацом першим цього пункту обов’язковому продажу на міжбанківському валютному ринку України, у тому числі безпосередньо Національному банку України, установлюється окремим розпорядчим документом Національного банку України.
Вимога щодо обов’язкового продажу поширюється на надходження в іноземній валюті 1-ї групи Класифікатора іноземних валют та банківських металів, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 04 лютого 1998 року № 34 (у редакції постанови Правління Національного банку України від 02 жовтня 2002 року № 378, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 24 жовтня 2002 року за № 841/7129) (зі змінами) (далі –Класифікатор), та в російських рублях.
Уповноважений банк зобов’язаний попередньо зараховувати надходження в іноземній валюті, на які згідно з абзацом першим цього пункту поширюється вимога щодо обов’язкового продажу, на окремий аналітичний рахунок балансового рахунку 2603 “Розподільчі рахунки суб’єктів господарювання” (далі – розподільчий рахунок).
Уповноважений банк зобов’язаний здійснити обов’язковий продаж надходжень в іноземній валюті згідно з вимогами цього пункту та в установленому Національним банком України розмірі:
без доручення клієнта;
не пізніше ніж на наступний робочий день після дня зарахування таких надходжень на розподільчий рахунок.

3. Установити вимогу щодо обов’язкового продажу на міжбанківському валютному ринку України надходжень із-за меж України в іноземній валюті на користь фізичних осіб (резидентів та нерезидентів) у сумі, що дорівнює або перевищує в еквіваленті 150 000 гривень за місяць.
Вимога щодо обов’язкового продажу поширюється на надходження в іноземній валюті 1-ї групи Класифікатора та в російських рублях.
Уповноважений банк зобов’язаний попередньо зараховувати кошти, які надходять із-за меж України за переказами на користь фізичних осіб в іноземній валюті, на окремий аналітичний рахунок балансового рахунку 2909 “Інша кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку” (далі – аналітичний рахунок).
Уповноважений банк зобов’язаний здійснити обов’язковий продаж надходжень в іноземній валюті згідно з вимогами цього пункту:
без доручення клієнта;
не пізніше ніж на наступний робочий день після дня зарахування таких надходжень на аналітичний рахунок.
Уповноважений банк здійснює зарахування гривневого еквівалента на поточний рахунок отримувача переказу не пізніше наступного робочого дня з дня здійснення обов’язкового продажу.

4. Унести до Правил здійснення за межі України та в Україні переказів фізичних осіб за поточними валютними неторговельними операціями та їх виплати в Україні, затверджених постановою Правління Національного банку України від 29 грудня 2007 року № 496, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 01 лютого 2008 року за № 74/14765 (зі змінами), такі зміни:
главу 1 після пункту 1.7 доповнити новим пунктом такого змісту:
“1.8. Виплата переказу (переказів), що надійшов (надійшли) в іноземній валюті з-за кордону на користь фізичної особи, у сумі, що дорівнює або перевищує в еквіваленті 150 000 гривень за місяць, здійснюється в гривнях і зараховується на поточний рахунок отримувача переказу (переказів)”.
У зв’язку з цим пункти 1.8 – 1.10 уважати відповідно пунктами 1.9 – 1.11;
пункт 2.5 глави 2 виключити.

5. На час дії цієї постанови інші нормативно-правові акти Національного банку України діють у частині, що не суперечить цій постанові.

6. Генеральному департаменту грошово-кредитної політики (Щербакова О. А.) після державної реєстрації в Міністерстві юстиції України довести зміст цієї постанови до відома територіальних управлінь Національного банку України та банків України для використання в роботі, а банкам України – до відома їх клієнтів.

7. Прес-службі (Кутерещин О. Р.) забезпечити опублікування цієї постанови в газеті “Урядовий кур’єр” протягом трьох днів після її державної реєстрації в Міністерстві юстиції України.

8. Постанова набирає чинності з 20 листопада 2013 року та діє до 17 травня 2014 року.Голова І. В. СоркінІнд. 29-2
vikakool
 
Сообщений: 4227
Зарегистрирован: 18 янв 2011, 10:56
Благодарил (а): 925 раз.
Поблагодарили: 647 раз.

UNREAD_POST налоговик » 29 ноя 2013, 19:12

Валютные ограничения: третье пришествие

Александр КЛУНЬКО, эксперт-консультант

Как и ожидалось(1), Нацбанк в третий раз и снова на полгода, а именно с 20 ноября 2013 года до 17 мая 2014 года, продлил действие в Украине валютных ограничений. Речь идет о 90-дневном сроке возврата валютных ценностей из-за границы (постановление от 14.11.2013 г. № 453) и 50-процентной обязательной продаже резидентами Украины на межбанковском валютном рынке выручки в иностранной валюте 1 группы и в российских рублях (постановление от 15.11.2013 г. № 457). Следовательно, фактический срок действия указанных валютных ограничений с учетом первичного срока их введения с 19 ноября 2012 года составляет полтора года (правда, без двух дней — 19 мая и 19 ноября 2013 года, но об этом — далее).
В течение последних двух месяцев невооруженным глазом были видны негативные тенденции в экономике Украины и в денежно-кредитной сфере: стагнация производства, уменьшение экспорта, значительные выплаты правительства по внешним долгам, уменьшение валютных запасов, падение наличного обменного курса национальной валюты. И это несмотря на годовое действие валютных ограничений и принятие правительством ряда противокризисных мер. В отличие от первого полугодия 2013 года, сегодня представители КМУ открыто заявляют о проблемах в экономической и денежно-кредитной сферах.
Для экономики страны, имеющей отрицательный торговый баланс, факт плавного падения курса национальной валюты — не критическое явление. Большинство развитых стран мира удешевление собственной валюты используют для поддержания экономики, в частности путем стимулирования экспорта товаров (работ, услуг). Однако на фоне спада производства в Украине, потери иностранных рынков сбыта для украинской продукции, увеличения отрицательного торгового баланса, «газовых войн» гривня может «обвалиться». И для того, чтобы падение гривни происходило плавно, стране нужна твердая иностранная валюта, которой, судя по принятым постановлениям НБУ, не хватает.
Именно этими обстоятельствами объясняется продление действия валютных ограничений. Понятно, что для субъектов ВЭД эти ограничения невыгодны. Но хорошо, что Нацбанк не ввел 100-процент¬ную продажу поступлений в иностранной валюте.
Примечательно, что как и полгода тому назад — 19 мая 2013 года, НБУ (непонятно, по какой причине) дал отдых валютным ограничениям на один день — 19 ноября 2013 года (промежуток времени между действием предыдущих ограничений НБУ и новых). Это был рабочий день, поэтому если субъекты ВЭД заключили контракты именно этим числом, то, руководствуясь ст.58 Конституции Украины и ст.5 Гражданского кодекса Украины(2), согласно которым законы и нормативно-правовые акты не имеют обратного действия во времени, новый 90-дневный срок не должен распространяться на такие внешнеэкономические контракты. Срок возврата валютной выручки по этим контрактам должен составлять 180 календарных дней. То же касается срока поставки импортных товаров (работ, услуг) в Украину по контрактам, заключенным именно 19 мая 2013 года.
Однако, принимая во внимание практику прошлых лет, можно уверенно утверждать, что НБУ и Миндоходов дадут указания о том, что на экспорт товаров, работ, услуг (авансы), который происходит с 20.11.2013 г., даже согласно заключенным именно 19.11.2013 г. контрактам, распространяется 90-дневный срок возврата валютной выручки и 50-процентная обязательная продажа. Доказательством тому служат предыдущие разъяснения НБУ и ГНСУ (например, письмо НБУ от 05.12.2012 г. № 29-209/12263(3)). При этом следует отметить, что, в отличие от НБУ и ГНСУ (Миндоходов), судебные органы при рассмотрении данного вопроса в прошлые годы учитывали дату заключения контракта и требование ст.58 Конституции Украины.
Теперь — о таможенных декларациях (ТД). Определенная часть экспортеров оформила ТД на вывоз товаров именно 19 ноября 2013 года. По таким ТД срок возврата валютной выручки должен составлять 180 календарных дней и на него не должно распространяться требование о 90-дневном сроке.
То же касается работ или услуг, по которым ситуация еще проще. Гражданским и хозяйственным правом не запрещается акты на выполненные работы или предоставленные услуги оформлять в сроки по взаимному согласию сторон. Поэтому у тех украинских исполнителей — экспортеров, которые такие акты оформят именно 19 ноября 2013 года, срок возврата валютной выручки будет составлять также 180 дней.
Что касается валютных поступлений, полученных из-за границы украинскими уполномоченными банками в пользу субъектов ВЭД именно 19 ноября 2013 года, то они не подлежат обязательной 50-процентной продаже. Банки, осуществившие такую продажу без согласия клиента, нарушили действующее законодательство, а их должностные лица превысили свои полномочия. Этим они могли нанести ущерб налогоплательщикам в виде потерь денежных средств от уплаченных банку комиссии и курсовых разниц, за что такие лица могут быть привлечены к ответственности.
В отличие от действовавшего ранее постановления НБУ от 14.05.2013 г. № 163, Нацбанк в п.2 постановления от 14.11.2013 г. № 453 привел перечень видов поступлений в иностранной валюте, не подлежащих обязательной продаже. Речь идет о поступлениях в пользу государства или под государственные гарантии, по международным кредитам и займам, в виде технической помощи, поступлениях посредникам (обязательная продажа ждет владельцев валюты), ошибочных переводах.
Следует признать, что валютные ограничения НБУ имеет право вводить на законных основаниях. Законом Украины от 06.11.2012 г. № 5480-VI «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины в части расширения инструментов влияния на денежно-кредитный рынок»(4) были внесены изменения в ст.387 Хозяйственного кодекса Украины(5) и профильные Законы «О Национальном банке Украины», «О внешнеэкономической деятельности», «О порядке осуществления расчетов в иностранной валюте», согласно которым НБУ были предоставлены дополнительные полномочия по установлению сроков проведения расчетов в иностранной валюте по экспортно-импортным операциям, отличных от 180 календарных дней, и право на введение обязательной продажи части поступлений в иностранной валюте. При этом нужно обратить внимание на то, что НБУ было предоставлено право на введение продажи лишь части, а не 100-процентного размера поступлений в иностранной валюте.
Напомним, что введению с 19 ноября 2012 года срока возврата валютной выручки в 90 календарных дней и обязательной 50-процентной продажи валютных поступлений предшествовало установление других валютно-ограничительных мер, которые продолжают действовать. Сначала НБУ постановлением от 31.08.2012 г. № 364(6) внес изменения в Инструкцию о порядке осуществления контроля за экспортными, импортными операциями, которыми ограничил индивидуальное лицензирование и уточнил порядок представления резидентами ГТД в банковские учреждения.
Потом постановлением КМУ от 29.10.2012 г. № 1009 «О внесении изменений в пункт 3 Порядка определения срока и условий завершения импортной операции без ввоза товара на территорию Украины»(7) было уточнено, что импортные операции резидентов без ввоза товара на территорию Украины считаются завершенными после зачисления выручки, полученной исключительно от нерезидента, и поступление денежных средств от другого резидента Украины по такой операции не является основанием для завершения импортной операции и снятия ее с валютного контроля. Ограничение было введено также относительно зачета встречных однородных требований. В довершение всего НБУ указал: проведение внешнеэкономических зачетов следует расценивать как нарушение требований валютного законодательства (письмо от 24.05.2013 г. № 28-312/1652/6131(8)).
В заключение подчеркнем следующие моменты. В отличие от действовавшего ранее порядка, обязательная 50-процентная продажа валютных поступлений как с 19 ноября 2012 года, так и с 20 ноября 2013 года осуществляется обслуживающим банком без поручения клиента в автоматическом режиме не в течение 5 рабочих дней, а на следующий рабочий день после зачисления средств на распределительный счет. Срок зачисления банком гривневого эквивалента от продажи соответствующей суммы иностранной валюты — следующий рабочий день после дня осуществления такой продажи.
В письме от 18.11.2013 г. № 29-216/23235(9) Нацбанк утверждает, что постановление № 457 вступает в силу с 20 ноября 2013 года. Однако специалисты сомневаются в правомерности данного вывода. Это постановление не зарегистрировано в Минюсте и официально не опубликовано (на дату подготовки материала)(10).
Газета «Бухгалтерия» будет и в дальнейшем отслеживать события, связанные с изменениями валютного законодательства.

(1)Подробнее см.: Клунько А. Валютные ограничения — 2013: будет ли дежавю 2012-го? / Бухгалтерия. — 2013. — № 16-17. — С.7—8; Клунько А. [Комментарий к постановлениям НБУ от 14.05.2013 г. № 163 и № 164] / Бухгалтерия. — 2013. — № 21. — С.11—12 (прим. ред.).
(2)Опубликован: Гражданский и Хозяйственный кодексы: точки пересечения: Сборник систематизированного законодательства. — 2008. — Вып.4. — С.34—236 (прим. ред.).
(3)Опубликовано: Бухгалтерия. — 2012. — № 51. — С.34—35 (прим. ред.).
(4)Опубликован: Бухгалтерия. — 2012. — № 49. — С.11 (прим. ред.).
(5)Опубликован: Гражданский и Хозяйственный кодексы: точки пересечения: Сборник систематизированного законодательства. — 2008. — Вып.4. — С.237—326 (прим. ред.).
(6)Опубликовано: Бухгалтерия. — 2012. — № 47. — С.19—20 (прим. ред.).
(7)Опубликовано: Бухгалтерия. — 2012. — № 49. — C.16 (прим. ред.).
(8)Опубликовано: Бухгалтерия. — 2013. — № 43. — С.38 (прим. ред.).
(9)Опубликовано на с.15 данного номера (прим. ред.).
(10)Другое постановление НБУ — от 14.11.2013 г. № 453 — опубликовано в газете «Урядовий кур’єр» от 19.11.2013 г. № 213 (прим. ред.).

Опубликовано в Бухгалтерии N48 (1087) от 2 ДЕКАБРЯ 2013 года


Правление Национального банка Украины
Постановление
от 14 ноября 2013 года № 453
Зарегистрировано в Министерстве юстиции Украины 15 ноября 2013 года под № 1951/24483

Об изменении сроков расчетов по операциям экспорта и импорта товаров и введении обязательной продажи поступлений в иностранной валюте

В соответствии со статьей 387 Хозяйственного кодекса Украины, статьями 7, 25, 44, 45, 56 Закона Украины «О Национальном банке Украины», статьями 1 и 2 Закона Украины «О порядке осуществления расчетов в иностранной валюте», разделами II и III Декрета Кабинета Министров Украины от 19 февраля 1993 года № 15-93 «О системе валютного регулирования и валютного контроля», а также в целях поддержки стабильности валютного рынка Украины Правление Национального банка Украины ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить, что расчеты по операциям экспорта и импорта товаров, предусмотренные в статьях 1 и 2 Закона Украины «О порядке осуществления расчетов в иностранной валюте», производятся в срок, не превышающий 90 календарных дней.
2. Установить требование об обязательной продаже на межбанковском валютном рынке Украины поступлений в иностранной валюте из-за границы в пользу юридических лиц, не являющихся уполномоченными банками, физических лиц — предпринимателей, иностранных представительств (кроме официальных представительств), на счета, открытые в уполномоченных банках для ведения совместной деятельности без создания юридического лица, а также поступлений в иностранной валюте на счета резидентов, открытые за пределами Украины на основании индивидуальных лицензий Национального банка Украины.
Не подлежат обязательной продаже на межбанковском валютном рынке Украины поступления в иностранной валюте:
в пользу государства или под государственные гарантии;
по кредитам, займам, привлекаемым в соответствии с международными договорами Украины, согласие на обязательность которых дано Верховной Радой Украины, или от международных финансовых организаций, членом которых является Украи¬на, или от международных финансовых организаций, по договорам с которыми Украина обязалась обеспечивать правовой режим, предоставляемый другим международным финансовым организациям;
по проектам (программам) международной технической помощи, прошедшим государственную регистрацию;
в пользу резидентов-посредников по договорам комиссии, поручения, консигнации или по агентским соглашениям, которые подлежат дальнейшему перечислению собственникам денежных средств. Уполномоченные банки, обслуживающие собственников этих денежных средств, осуществляют обязательную продажу поступлений в иностранной валюте в соответствии с требованиями этого пункта;
поступившие как ошибочный перевод.
Размер поступлений в иностранной валюте, подлежащих согласно абзацу первому этого пункта обязательной продаже на межбанковском валютном рынке Украины, в том числе непосредственно Национальном банку Украины, устанавливается отдельным распорядительным документом Национального банка Украины.
Требование об обязательной продаже распространяется на поступления в иностранной валюте 1-й группы Классификатора иностранных валют и банковских металлов, утвержденного постановлением Правления Национального банка Украины от 4 февраля 1998 года № 34 (в редакции постановления Правления Национального банка Украины от 2 октября 2002 года № 378, зарегистрированного в Министерстве юстиции Украины 24 октября 2002 года под № 841/7129) (с изменениями) (далее — Классификатор), и в российских рублях.
Уполномоченный банк обязан предварительно зачислить поступления в иностранной валюте, на которые согласно абзацу первому этого пункта распространяется требование об обязательной продаже, на отдельный аналитический счет балансового счета 2603 «Распределительные счета субъектов хозяйствования» (далее — распределительный счет).
Уполномоченный банк обязан осуществить обязательную продажу поступлений в иностранной валюте согласно требованиям этого пункта и в установленном Национальным банком Украины размере:
без поручения клиента;
не позднее следующего рабочего дня после дня зачисления таких поступлений на распределительный счет.
3. Установить требование об обязательной продаже на межбанковском валютном рынке Украины поступлений из-за пределов Украины в иностранной валюте в пользу физических лиц (резидентов и нерезидентов) в сумме, равной либо превышающей в эквиваленте 150000 гривен в месяц.
Требование об обязательной продаже распространяется на поступления в иностранной валюте 1-й группы Классификатора и в российских рублях.
Уполномоченный банк обязан предварительно зачислить денежные средства, поступающие из-за пределов Украины по переводам в пользу физических лиц в иностранной валюте, на отдельный аналитический счет балансового счета 2909 «Прочая кредиторская задолженность по операциям с клиентами банка» (далее — аналитический счет).
Уполномоченный банк обязан осуществить обязательную продажу поступлений в иностранной валюте согласно требованиям этого пункта:
без поручения клиента;
не позднее следующего рабочего дня после дня зачисления таких поступлений на аналитический счет.
Уполномоченный банк производит зачисление гривневого эквивалента на текущий счет получателя перевода не позднее следующего рабочего дня со дня осуществления обязательной продажи.
4. Внести в Правила осуществления за пределы Украины и в Украине переводов физических лиц по текущим валютным неторговым операциям и их выплаты в Украине, утвержденные постановлением Правления Национального банка Украины от 29 декабря 2007 года № 496, зарегистрированные в Министерстве юстиции Украины 1 февраля 2008 года под № 74/14765 (с изменениями), следующие изменения:
главу 1 после пункта 1.7 дополнить новым пунктом следующего содержания:
«1.8. Выплата перевода (переводов), поступившего (поступивших) в иностранной валюте из-за границы в пользу физического лица, в сумме, равной либо превышающей в эквиваленте 150000 гривен в месяц, осуществляется в гривнях и зачисляется на текущий счет получателя перевода (переводов)».
В связи с этим пункты 1.8—1.10 считать соответственно пунктами 1.9—1.11;
пункт 2.5 главы 2 исключить.


ИСКЛЮЧЕННЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
2.5. Иностранная валюта, переведенная из-за границы в пользу физического лица – резидента и нерезидента для выплаты наличностью без открытия счета, может быть выплачена получателю в один операционный (рабочий) день в сумме, не превышающей в эквиваленте 50000 гривен. Если сумма перевода (переводов), поступившего (поступивших) в один операционный (рабочий) день, превышает в эквиваленте 50000 гривен, то банк такой перевод (переводы) в полной сумме зачисляет на текущий счет в иностранной валюте получателя.

5. На время действия настоящего постановления другие нормативно-правовые акты Национального банка Украины действуют в части, не противоречащей настоящему постановлению.

8. Постановление вступает в силу с 20 ноября 2013 года и действует до 17 мая 2014 года.
Председатель И.СОРКИН


Правление Национального банка Украины
Постановление
от 15 ноября 2013 года № 457

Об установлении размера обязательной продажи поступлений в иностранной валюте

В соответствии со статьей 387 Хозяйственного кодекса Украины, статьями 25 и 44 Закона Украины «О Национальном банке Украины», а также на основании пункта 2 постановления Правления Национального банка Украины от 14 ноября 2013 года № 453 «Об изменении сроков расчетов по операциям экспорта и импорта товаров и введении обязательной продажи поступлений в иностранной валюте», зарегистрированного в Министерстве юстиции Украины 15 ноября 2013 года под № 1951/24483 (далее — Постановление № 453), Правление Национального банка Украины ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Поступления в иностранной валюте 1-й группы Классификатора иностранных валют и банковских металлов, утвержденного постановлением Правления Национального банка Украины от 4 февраля 1998 года № 34 [в редакции постановления Правления Национального банка Украины от 2 октября 2002 года № 378, зарегистрированного в Министерстве юстиции Украины 24 октября 2002 года под № 841/7129 (с изменениями)], и в российских рублях, на которые распространяются требования пункта 2 Постановления № 453, подлежат обязательной продаже на межбанковском валютном рынке Украины в размере 50 процентов.
Остальные поступления в иностранной валюте остаются в распоряжении резидентов и нерезидентов и используются ими в соответствии с правилами валютного регулирования.
3. Постановление вступает в силу одновременно со вступлением в силу Постановления № 453(1) и действует до 17 мая 2014 года. Председатель И.СОРКИН
(1)Постановление № 453 вступило в силу с 20.11.2013 г. (прим. ред.).


ДЛЯ СПРАВКИ

Национальный банк Украины
Письмо от 18.11.2013 г. № 29-216/23235

Валютное регулирование: сроки расчетов, продажа валюты

Национальный банк Украины направляет для использования и руководства в работе постановление Правления Национального банка Украины от 14 ноября 2013 года № 453 «Об изменении сроков расчетов по операциям экспорта и импорта товаров и введении обязательной продажи поступлений в иностранной валюте», зарегистрированное в Министерстве юстиции Украины 15 ноября 2013 года под № 1951/24483 (далее – Постановление № 453), и постановление Правления Национального банка Украины от 15 ноября 2013 года № 457 «Об установлении размера обязательной продажи поступлений в иностранной валюте» (далее – Постановление № 457).
Постановление № 453 и Постановление № 457 вступают в силу с 20 ноября 2013 года и действуют до 17 мая 2014 года.
Директор Генерального департамента денежно-кредитной политики Е.ЩЕРБАКОВА
Аватар пользователя
налоговик
 
Сообщений: 5778
Зарегистрирован: 20 ноя 2010, 23:29
Благодарил (а): 835 раз.
Поблагодарили: 2643 раз.

UNREAD_POST Анюта » 04 янв 2014, 12:20

Народ подскажите на 31.03.2013 на сч 312 1782 евро.
05.04.13 поступило евро Д312 К361 600 евро курс НБУ 10,2454 = 6147,26 грн
05.04.13 Перечислено 300 евро Д 377 К 312 300 евро курс нбу = 10,2454 = 3073,63 грн
05.04.13 Отражена курсовая разница во валюте на основе курса НБУ на дату продажу и на предворит оценки(Вопрос Предварит оценку брать от поступивших евро или от тех что на остаитке на начало месяца?) Д 312 К 714
05.0413 Зачислены гривны от продажи 311 377 3143,24 грн
Комиссия банка 92 377 9,43 грн
Отражена в составе доходов "+" разница цены продажи валюты, на основе коммерч курса и ее балансовой стоимости 300 евро *10,509 (комерч курс)-3073,63 = 79,07 грн
Все ли сделала правильно? Очень надо :?
Анюта
 
Сообщений: 1
Зарегистрирован: 04 янв 2014, 12:06
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.

UNREAD_POST bur » 19 май 2014, 10:09

ПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНОГО БАНКУ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

14.11.2013
м. Київ
N 453

Про зміну строків розрахунків за операціями з експорту та імпорту товарів і запровадження обов'язкового продажу надходжень в іноземній валюті

Постанова втратила чинність
(у зв'язку із закінченням строку її дії)

bur
 
Сообщений: 1434
Зарегистрирован: 13 сен 2013, 16:25
Благодарил (а): 116 раз.
Поблагодарили: 425 раз.

UNREAD_POST Galla » 19 май 2014, 13:17

і ще продовжили до 20.08 http://business.vesti.ua/52376-objazate ... ri-mesjaca

За это сообщение автора Galla поблагодарил:
Люба П
Galla
 
Сообщений: 761
Зарегистрирован: 21 июн 2012, 11:20
Благодарил (а): 600 раз.
Поблагодарили: 266 раз.

UNREAD_POST bur » 19 май 2014, 13:22

Неплохо.
Об этом говорится в постановлении НБУ №271 от 12 мая.

Уже 19 мая, кто-то постановление видел?
bur
 
Сообщений: 1434
Зарегистрирован: 13 сен 2013, 16:25
Благодарил (а): 116 раз.
Поблагодарили: 425 раз.

UNREAD_POST irina_kob » 21 май 2014, 14:18

Добрый день. Помогите разобраться вот в таком казусе- 19 мая на расчетный счет юр лица зашли рубли и висят на счету до сих пор. А чего банк не делает обязательную продажу? Мне повезло ...из-за того что старая постанова утратила силу 17 мая 2014, а новая начала действовать с 20 мая 2014....и мне за это что-то будет?
irina_kob
 
Сообщений: 5
Зарегистрирован: 24 фев 2014, 22:30
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.

UNREAD_POST bur » 20 авг 2014, 12:35

irina_kob писал(а):Добрый день. Помогите разобраться вот в таком казусе- 19 мая на расчетный счет юр лица зашли рубли и висят на счету до сих пор. А чего банк не делает обязательную продажу? Мне повезло ...из-за того что старая постанова утратила силу 17 мая 2014, а новая начала действовать с 20 мая 2014....и мне за это что-то будет?


19 мая обязательная продажа не действовала.
bur
 
Сообщений: 1434
Зарегистрирован: 13 сен 2013, 16:25
Благодарил (а): 116 раз.
Поблагодарили: 425 раз.

UNREAD_POST bur » 20 авг 2014, 12:36

Национальный банк решил ввести 100% обязательной продажи инвалютной выручки юридическими лицами и физическими лицами-предпринимателями, являющимися резидентами Украины, вместо 50% предусмотренных ранее.
Об этом со ссылкой на источники передают агентства УНИАН и Українські новини.
bur
 
Сообщений: 1434
Зарегистрирован: 13 сен 2013, 16:25
Благодарил (а): 116 раз.
Поблагодарили: 425 раз.

UNREAD_POST Вотруба » 21 авг 2014, 12:13

Национальный банк решил ввести ввел 100% обязательной продажи инвалютной выручки.

Постанова Правління НБУ від 20.08.2014 р. № 515

Скрытый текст: показать
Правління Національного банку України
П О С Т А Н О В А
від 20 серпня 2014 р. № 515
м. Київ
Про врегулювання ситуації на валютному ринку України

Ураховуючи суспільне політичне напруження, невизначеність щодо подальшого розвитку ситуації, а також беручи до уваги економічні проблеми, пов’язані з проведенням антитерористичної операції на території України, з метою недопущення використання фінансової системи України для відмивання грошей і фінансування тероризму та врегулювання ситуації на валютному ринку України, керуючись статтею 387 Господарського кодексу України, статтями 7, 25, 44, 45, 56 Закону України “Про Національний банк України”, статями 1 та 2 Закону України “Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті”, розділами ІІ та ІІІ Декрету Кабінету Міністрів України від 19 лютого 1993 року № 15-93 “Про систему валютного регулювання і валютного контролю”, Правління Національного банку України постановляє:

1. Установити, що розрахунки за операціями з експорту та імпорту товарів, передбачені в статтях 1 та 2 Закону України “Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті”, здійснюються у строк, що не перевищує 90 календарних днів.

2. Установити вимогу щодо обов’язкового продажу на міжбанківському валютному ринку України надходжень в іноземній валюті із-за кордону на
користь юридичних осіб, які не є уповноваженими банками, фізичних осіб-підприємців, іноземних представництв (крім офіційних представництв), на рахунки, відкриті в уповноважених банках для ведення спільної діяльності без створення юридичної особи, а також надходжень в іноземній валюті на рахунки резидентів, відкриті за межами України на підставі індивідуальних ліцензій Національного банку України.
Надходження в іноземній валюті, зазначені в абзаці першому цього пункту, підлягають обов’язковому продажу на міжбанківському валютному ринку України, у тому числі безпосередньо Національному банку України, у розмірі 100 відсотків.
Не підлягають обов’язковому продажу на міжбанківському валютному ринку України надходження в іноземній валюті:
на користь держави або під державні гарантії;
за кредитами, позиками, що залучаються відповідно до міжнародних договорів України, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України, або від міжнародних фінансових організацій, членом яких є Україна, або від міжнародних фінансових організацій, за договорами з якими Україна зобов’язалася забезпечувати правовий режим, який надається іншим міжнародним фінансовим організаціям;
за проектами (програмами) міжнародної технічної допомоги, що пройшли державну реєстрацію;
на кореспондентські рахунки банків-нерезидентів в іноземній валюті, відкриті в уповноважених банках;
за операціями з розміщення депозитів банками-нерезидентами на рахунках в уповноважених банках;
на користь резидентів-посередників за договорами комісії, доручення, консигнації або за агентськими угодами, що підлягають подальшому перерахуванню власникам коштів. Уповноважені банки, які обслуговують власників цих коштів, здійснюють обов’язковий продаж надходжень в іноземній валюті відповідно до вимог цього пункту;
за операціями з обміну іноземної валюти на рахунках резидентів, відкритих за межами України на підставі індивідуальних ліцензій Національного банку України;
що надійшли як помилковий переказ.
Вимога щодо обов’язкового продажу поширюється на надходження в іноземній валюті 1-ї групи Класифікатора іноземних валют та банківських металів, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 04 лютого 1998 року № 34 (у редакції постанови Правління Національного банку України від 02 жовтня 2002 року № 378, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 24 жовтня 2002 року за № 841/7129) (зі змінами), і в російських рублях.
Уповноважений банк зобов’язаний попередньо зараховувати надходження в іноземній валюті, на які згідно з абзацом першим цього пункту поширюється вимога щодо обов’язкового продажу, на окремий аналітичний рахунок балансового рахунку 2603 “Розподільчі рахунки суб’єктів господарювання” (далі – розподільчий рахунок).
Уповноважений банк зобов’язаний здійснити обов’язковий продаж надходжень в іноземній валюті згідно з вимогами цього пункту:
без доручення клієнта;
не пізніше ніж на наступний робочий день після дня зарахування таких надходжень на розподільчий рахунок.

3. Національний банк України здійснює моніторинг роботи уповноваженого банку з метою перевірки добросовісного характеру платежів за операціями клієнтів. З цією метою Національний банк України має право вимагати від банків призупинення проведення операцій, що мають підвищений ризик їх використання з протиправною метою, та отримувати документи, що підтверджують добросовісний характер здійснення таких операцій.

4. На час дії цієї постанови інші нормативно-правові акти Національного банку України діють у частині, що не суперечить цій постанові.

5. Генеральному департаменту грошово-кредитної політики (Щербакова О. А.) довести зміст цієї постанови до відома територіальних управлінь Національного банку України та банків України для використання в роботі, а банкам України – до відома їх клієнтів.

6. Постанова набирає чинності з 21 серпня 2014 року і діє до 21 листопада 2014 року.

Голова
В. О. Гонтарева
Если мы с Вами думаем одинаково, то мы вообще не думаем.
Аватар пользователя
Вотруба
 
Сообщений: 1996
Зарегистрирован: 30 мар 2011, 19:35
Благодарил (а): 604 раз.
Поблагодарили: 2018 раз.

UNREAD_POST Вотруба » 29 авг 2014, 11:24

Нова Постанова НБУ (набрала чинності сьогодні, 29.08.2014 р.)

Скрытый текст: показать
http://www.bank.gov.ua/doccatalog/document?id=9963180
Правління Національного банку України
П О С Т А Н О В А
28 серпня 2014 року____ № 534
м. Київ

Про внесення змін до постанови Правління Національного банку України від 20серпня 2014 року № 515

З метою підвищення ефективності застосування інструментів впливу на грошово-кредитний ринок України, зокрема вимоги щодо обов’язкового продажу надходжень в іноземній валюті, відповідно до статей 7, 25, 44, 45, 56 Закону України “Про Національний банк України”, статтями 1 та 2 Закону України “Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті”, Декрету Кабінету Міністрів України від 19 лютого 1993 року № 15-93 “Про систему валютного регулювання і валютного контролю”, Правління Національного банку України постановляє:

1. Унести до постанови Правління Національного банку України від 20 серпня 2014 року № 515 “Про врегулювання ситуації на валютному ринку
України” такі зміни:

1) в абзаці шістнадцятому пункту 2 слова “не пізніше ніж” замінити словом “виключно”;

2) доповнити постанову після пункту 3 трьома новими пунктами такого змісту:
“4. У зв’язку із запровадженням вимоги щодо обов’язкового продажу на міжбанківському валютному ринку України надходжень в іноземній валюті із-за кордону в розмірі 100% уповноважені банки не можуть знімати з контролю експортні операції клієнтів на підставі документів про припинення зобов’язань зарахуванням зустрічних однорідних вимог.
Надходження в іноземній валюті за експортними операціями клієнтів банку мають бути продані в повному обсязі згідно з порядком, визначеним у пункті 2 цієї постанови.

5. Уповноваженим банкам не допускати надання кредитів в іноземній валюті юридичним особам, фізичним особам-підприємцям та постійним представництвам юридичних осіб-нерезидентів (далі – клієнти) з метою використання цієї іноземної валюти на внутрішньому ринку України.
Уповноважені банки надають кредити в іноземній валюті клієнтам виключно для оплати їх зовнішньоекономічних зобов’язань.
У разі виявлення випадків кредитування в іноземній валюті на внутрішні зобов’язання клієнтів Національний банк України застосовуватиме до банків жорсткі заходи впливу, включно до відкликання генеральної ліцензії на здійснення валютних операцій.

6. Після закінчення функціонування Системи підтвердження угод на міжбанківському валютному ринку України Національного банку України банк протягом наступних двох годин поточного дня подає розгорнуту заявку щодо загального обсягу обов’язкового продажу іноземної валюти, запланованого на наступний робочий день.
Розгорнута заявка уключає інформацію про загальний обсяг надходжень та загальний обсяг обов’язкового продажу за кодами іноземної валюти, інформацію про вид надходження і розширену інформацію для операцій, сума яких становить більше 50000 доларів США в еквіваленті за офіційним курсом гривні до іноземних валют, установленим Національним банком України поточного робочого дня. У розширеній інформації банк в окремому записі зазначає ідентифікаційний код юридичної особи/реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта, що внесені до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, скорочену назву юридичної особи або прізвище, ім’я та по батькові для фізичної особи-підприємця, код валюти, обсяг обов’язкового продажу”.
У зв’язку з цим пункти 4 – 6 уважати відповідно пунктами 7 – 9.

2. Генеральному департаменту грошово-кредитної політики (Щербакова О. А.) довести зміст цієї постанови до відома територіальних управлінь Національного банку України та банків України для використання в роботі, а банкам України – до відома їх клієнтів.

3. Постанова набирає чинності з дня її офіційного опублікування.

Голова В. О. Гонтарева
Если мы с Вами думаем одинаково, то мы вообще не думаем.

За это сообщение автора Вотруба поблагодарили: 2
bur, vins
Аватар пользователя
Вотруба
 
Сообщений: 1996
Зарегистрирован: 30 мар 2011, 19:35
Благодарил (а): 604 раз.
Поблагодарили: 2018 раз.

Пред.След.

  • Похожие темы
    Ответов
    Просмотров
    Последнее сообщение

Вернуться в РАЗНОЕ ЮРИДИЧЕСКОЕ

Кто сейчас на форуме

Зарегистрированные пользователи: Ads, Gb, Ya, вика_новичок