Рекламу показываем только НЕзарегистрированным пользователям. Войдите или зарегистрируйтесь на Бухфоруме
    .

Сроки хранения документов

Путеводитель по разделу. Наличка, РРО, труд, лицензирование, подотрасли хозяйственного права (земля, цены, ЦБ, хозобщества...)

Модератор: Ol_ua

UNREAD_POST vasilisa » 13 май 2012, 09:10

vasilisa писал(а):Перечень типовых документов, которые создаются в деятельности органов государственной власти, местного самоуправления, других учреждений и организаций и предприятий, утвержденный приказом Главархива при КМУ от 20.07.98 г. № 41...

Утратил силу. Вместо него приказом Министерства юстиции Украины от 12.04.2012 г. № 578/5 утвержден Перечень типовых документов, которые создаются во время деятельности органов государственной власти и местного самоуправления, других учреждений, предприятий и организаций, с указанием сроков хранения документов.Вынес в отдельную тему, чтобы не потерялось
Есть также смежные темы:
Печкин
Аватар пользователя
vasilisa
 
Сообщений: 333
Зарегистрирован: 14 июл 2011, 13:21
Благодарил (а): 154 раз.
Поблагодарили: 238 раз.

UNREAD_POST Печкин » 13 май 2012, 09:14

vasilisa, спасибо.
маленькое уточнение

МІНІСТЕРСТВО ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ
НАКАЗ
12.04.2012 № 578/5

Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
17 квітня 2012 р.
за № 571/20884

Про затвердження Переліку типових документів, що створюються під час діяльності органів державної влади та місцевого самоврядування, інших установ, підприємств та організацій, із зазначенням строків зберігання документів

Відповідно до статті 6 Закону України “Про Національний архівний фонд та архівні установи”, пункту 16 Порядку утворення та діяльності комісій з проведення експертизи цінності документів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 08 серпня 2007 року № 1004, НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Перелік типових документів, що cтворюються під час діяльності органів державної влади та місцевого самоврядування, інших установ, підприємств та організацій, із зазначенням строків зберігання документів, що додається.
...
3. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Головного архівного управління при Кабінеті Міністрів України від 20 липня 1998 року № 41 “Про затвердження Переліку типових документів”, зареєстрований у Міністерстві юстиції України 17 вересня 1998 року за № 576/3016 (із змінами).
...
5. Цей наказ набирає чинності з 01 січня 2013 року.
живу на Бухфоруме

За это сообщение автора Печкин поблагодарил:
vasilisa
Аватар пользователя
Печкин
 
Сообщений: 6649
Зарегистрирован: 18 ноя 2010, 13:03
Благодарил (а): 73 раз.
Поблагодарили: 2891 раз.

UNREAD_POST rutra » 13 май 2012, 09:51

Приказ Министерства юстиции Украины от 12.04.2012 г. № 578/5 вступает в силу с 1 января 2013 года. Одновременно с этим утрачивает силу приказ Главного архивного управления при Кабинете Министров Украины «Об утверждении Перечня типовых документов» от 20.07.98 г. № 41.
rutra
 
Сообщений: 2
Зарегистрирован: 14 сен 2011, 14:43
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.

UNREAD_POST vins » 22 май 2012, 11:09

Кстати, есть такой вот законопроект


ЗАКОН УКРАЇНИ
Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо
посилення відповідальності керівників підприємств, установ та
організацій усіх форм власності за порушення вимог щодо зберігання
документів, пов'язаних із забезпеченням соціального захисту громадян

____________________________________________
Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
І. Внести зміни до таких законодавчих актів України:
1. У “Господарському кодексі України” (Відомості Верховної Ради
України, 2003, № 18, № 19-20, № 21-22, ст. 144):
1) статтю 49 доповнити частинами третьою та четвертою такого
змісту:
“3. Підприємці зобов’язані забезпечити документування інформації
про свою діяльність, упорядкування та зберігання документів, у тому числі,
пов'язаних із забезпеченням соціального захисту громадян, протягом строків,
визначених законодавством.
4. Відповідальність за стан діловодства та архівної справи у суб'єкті
господарювання несуть їх керівники відповідно до законодавства.”.
2) додати частину п'яту статті 60 у такій редакції:
“5. Ліквідаційна комісія суб'єкта господарювання зобов’язана
передбачити у кошторисі ліквідаційної комісії кошти на упорядкування,
дострокове приймання, подальше зберігання документів та забезпечити
передачу документів, що нагромадилися під час його діяльності, для їх
подальшого зберігання у порядку, встановленому центральним органом
виконавчої влади у сфері архівної справи і діловодства.”.
У зв’язку з цим частину п’яту вважати частиною шостою. 2. У Цивільному Кодексі України (Відомості Верховної Ради України,
2003, №№ 40-44, ст.356):
частину 13 статті 111 викласти в такій редакції:
“13. Ліквідатор зобов’язаний передбачити кошти у кошторисі
ліквідаційної комісії на упорядкування, дострокове приймання документів та
забезпечити передачу документів, що нагромадилися під час діяльності
юридичної особи, для їх подальшого зберігання у порядку, встановленому
центральним органом виконавчої влади у сфері архівної справи і
діловодства.”.
3. У Законі України “Про господарські товариства” (Відомості
Верховної Ради України, 1991 р., № 49, ст. 682):
1) розділ І доповнити статтею 18-1 такого змісту:
“Зберігання документів господарського товариства”
1. Товариство зобов’язане забезпечити зберігання документів, що
створюються у процесі його діяльності, у тому числі документів з кадрових
питань (особового складу) протягом строків, визначених законодавством.
2. Відповідальність за стан діловодства, упорядкування та зберігання
документів товариства покладається на голову виконавчого органу
товариства.”.
2) статтю 19 доповнити частиною шостою такого змісту:
“У випадку реорганізації товариства правонаступник приймає
документи товариства, у порядку, встановленому центральним органом
виконавчої влади у сфері архівної справи і діловодства, із збереженням
відповідної форми власності на документи та забезпечує видачу архівних
довідок, архівних копій та витягів з цих документів юридичним та фізичним
особам.”.
3) статтю 20 доповнити частиною третьою такого змісту:
“Ліквідаційна комісія повинна передбачити у кошторисі комісії кошти
на упорядкування, дострокове приймання, подальше зберігання документівта забезпечити передачу документів, що нагромадилися під час діяльності
товариства, для їх подальшого зберігання у порядку, встановленому
центральним органом виконавчої влади у сфері архівної справи і
діловодства.”.
4. У Законі “Про акціонерні товариства” (Відомості Верховної Ради
України, 2008, № 50-51, ст. 384):
1) у статті 77:
додати пункт 17) частини першої у такій редакції:
“17) документи, пов'язані із забезпеченням соціального захисту
громадян;”
У зв’язку з цим пункт 17) вважати пунктом 18).
абзац другий частини другої викласти в такій редакції:
“Відповідальність за стан діловодства, упорядкування та зберігання
документів товариства покладається на голову колегіального органу (особу,
що здійснює повноваження одноосібного виконавчого органу) та головного
бухгалтера – щодо бухгалтерського обліку і фінансової звітності.”.
II. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його
опублікування.
Президент України В.ЯНУКОВИ
Аватар пользователя
vins
 
Сообщений: 6654
Зарегистрирован: 27 дек 2010, 12:38
Благодарил (а): 2704 раз.
Поблагодарили: 2906 раз.

UNREAD_POST налоговик » 23 май 2012, 07:55

Новые стандарты документооборота: уничтожать не следует хранить

Наказом Міністерства юстиції України від 12.04.2012 № 578/5 затверджено Перелік типових документів, що створюються під час діяльності органів влади та місцевого самоврядування, інших установ, підприємств та організацій, із зазначенням строків зберігання документів (далі - Перелік). Цей Перелік є нормативно-правовим актом, призначеним для визначення строків зберігання документів, їх відборі на зберігання або для знищення. Наказ набирає чинності з 1 січня 2013 року. Відповідно має втратити чинність наказ Головного архівного управління при КМУ "Про затвердження Переліку типових документів", що регулює ці питання дотепер.

ЩО І СКІЛЬКИ ЗБЕРІГАЄМО

Строки зберігання документів є мінімальними, їх не можна скорочувати. Строки зберігання документації на електронних носіях відповідають строкам зберігання аналогічних документів на паперовихносіях. При визначенні конкретних строків зберігання слід знайти відповідну статтю в Переліку і провести поаркушний перегляд справ. Відбір справ на архівне зберігання або для знищення лише за заголовками в номенклатурі справ, описах або на обкладинках справ не допускається. Контроль за правильністю застосування цього Переліку здійснюють Укрдержархів та уповноважені ним державні архівні установи та архівні відділи міських рад.

Строки зберігання для конкретних видів документів, визначені у відповідних таблицях, слід звернути увагу на пояснення та відмітки, що супроводжують встановлені строки. Так, відмітка "Доки не мине потреба" означає, що строк зберігання визначається самими підприємствами, організаціями, але не може бути меншим одного року. Примітки, що застосовуються у цьому Переліку (графа 5), коментують і уточнюють строки зберігання документів. У примітках зазначено ознаки відокремлення певних видів документації або конкретних документів, строки зберігання яких відрізняються від указаних у графах 3, 4 цього Переліку.

Для більшості бухгалтерських документів і договорів характерною є відмітка, що уточнює встановлений строк зберігання - "За умови завершення перевірки державними податковими органами з питань дотримання податкового законодавства, а для органів виконавчої влади, державних фондів, бюджетних організацій, суб’єктів господарювання державного сектора економіки, підприємств і організацій, які отримували кошти з бюджетів усіх рівнів та державних фондів або використовували державне чи комунальне майно, - ревізії, проведеної органами державної контрольно-ревізійної служби за сукупними показниками фінансово-господарської діяльності. У разі виникнення спорів (суперечок), порушення кримінальних справ, відкриття судами провадження у справах - зберігаються до ухвалення остаточного рішення".

Поширеними є також відмітки "Після закінчення строку дії договору", "Після затвердження", "Після заміни новими", "Після зняття виробів з виробництва", "Після введення об’єкта в експлуатацію".

Обчислення строків зберігання документів проводиться з 1 січня року, який іде за роком завершення їх діловодством. Наприклад, обчислення строку зберігання справ, завершених діловодством у 2011 році, починається з 1 січня 2012 року. Строки зберігання договорів залежать від їх виду та категорії. Передбачені договори-зобов’язання, договори-контракти, господарські договори тощо. Як на мене, то подібна класифікація є надмірною і значно ускладнює практичне користування Переліком. Так, якщо йдеться про звичайні підприємства, то договори поруки, застави, переводу боргу мають зберігатись до закінчення строку їх дії або погашення кредиту. Але за умови завершення відповідних перевірок державними податковими органами з питань дотримання податкового законодавства. Якщо ж документи підприємства становлять цінність для Національного архівного фонду, то термін зберігання складає 5 років. Для листування з правових питань цей термін складає 3 роки.

Наскільки вказані нормативи обов’язкові, наприклад, для банків - не зрозуміло. Навряд чи банки можна віднести до установ і організацій, зазначених у назві Переліку.

ПОДАТКОВІ - ОКРЕМО

Істотною вадою Переліку слід вважати відсутність посилань на норми Податкового кодексу України (далі - ПКУ), а відповідно й відсутність специфіки для податкових документів. Варто нагадати, що ПКУ містить норми, що встановлюють власні конкретні терміни зберігання. Так, відповідно до п.44.3. платники податків зобов"язані забезпечити зберігання документів не менш як 1095 днів з дня подання податкової звітності, для складення якої використовуються зазначені документи, а у разі її неподання - з передбаченого цим Кодексом граничного терміну подання такої звітності. Зрозуміло, що до таких документів можуть належати і вищезгадані договори. Наявна відповідна колізія між ПКУ і Переліком.

ЧИ МОЖНА СПАЛЮВАТИ ДОКУМЕНТИ І ЯК ЦЕ РОБИТИ?

Підприємства, установи, незалежно від форм власності, зобов"язані не пізніше одного року з початку діяльності звернутися до одного з державних архівів, у зоні комплектування якого вони перебувають, для проведення експертизи цінності документів з метою їх можливого віднесення до Національного архівного фонду.

Стосовно можливого знищення документів, за якими пройшов термін зберігання, то у новому Переліку лише зазначено, що забороняється знищувати документи без попереднього проведення експертизи їхньої цінності. Така експертиза здійснюється згідно з Порядком утворення та діяльності комісій з проведення експертизи цінності документів, затвердженим постановою КМУ від 08.08.2007 №1004. Для звичайних підприємств, фірм приватної власності також передбачено створення відповідної експертної комісії на чолі з керівником цих структур, з урахуванням рекомендацій Укрдержархіву. Завданням експертної комісії юридичної особи є організація та проведення експертизи цінності документів, що утворилися в діловодстві цієї юридичної особи. Експертна комісія приймає рішення про схвалення та подання до експертно-перевірної комісії (експертної комісії архівного відділу райдержадміністрації, міської ради) проектів таких документів: описи справ постійного зберігання, внесені до Національного архівного фонду, описи справ з особового складу, номенклатури справ, інструкції з діловодства, положення про служби діловодства, архівні підрозділи та експертні комісії, анотовані переліки унікальних документів зазначеного Фонду, акти про вилучення для знищення документів, не внесені до Фонду.

Більш детально процедуру відбору документів для знищення розписано у наказі Державного комітету архівів України від 16.03.2001 № 16, яким затверджені Правила роботи архівних підрозділів органів державної влади, місцевого самоврядування, підприємств, установ і організацій (далі - Правила). Ці Правила є нормативно-правовим актом, обов"язковим для виконання всіма установами незалежно від форм власності.

Відповідно до п.4.5.6. Правил відбір документів, строки зберігання яких закінчилися, та складання акта про вилучення цих документів для знищення здійснюються після зведення описів справ установи за відповідний період. Схвалені експертною комісією підприємства описи справ, акти про вилучення для знищення документів разом подаються на розгляд відповідного державного архіву.

Схвалені описи справ постійного зберігання, а також погоджені нею описи справ з особового складу та акти про вилучення для знищення документів затверджуються керівником установи, після чого установа-фондоутворювач має право знищувати документи. Справи включаються в акт про вилучення їх для знищення, якщо передбачений для них строк зберігання закінчився до 1 січня року, у якому складений акт. Наприклад, справи з трирічним строком зберігання, закінчені у 2000 році, можуть включатися в акт, що буде складений не раніше 1 січня 2004 року. Акт про вилучення документів для знищення складається в двох примірниках на всі справи установи в цілому.

Знищення документів проводиться після затвердження акта керівником установи. Справи, відібрані до знищення, після погодження та затвердження актів передаються організаціям із заготівлі вторинної сировини за накладними, у яких зазначається вага паперової макулатури, що передана для переробки. Дата здачі документів, їх вага та номер накладної вказуються в актах про вилучення документів для знищення. Ці акти вміщуються в справу архівного фонду установи та зберігаються в архіві установи. Якщо обсяг справ, що виділені до знищення, незначний, вони можуть бути спалені, про що в акті робиться позначка. Порядок знищення документів і справ з грифом "Для службового користування" визначається спеціальною Інструкцією, затвердженою постановою Кабінету Міністрів України від 27 листопада 1998 р. № 1893.

БЕЗВІСТИ ЗНИКЛІ ПАПІРЦІ…

Значний інтерес становить п. 4.5.4. Правил, що передбачає певний правовий алгоритм дій на випадок зникнення, нестачі документів підприємства. У разі встановлення в процесі експертизи цінності фактів нестачі документів і справ, що рахуються за номенклатурою, відповідними структурними підрозділами, підприємством здійснюється їх розшук. У разі негативного результату розшуку керівник установи за поданням ЕК та архіву затверджує акт про нестачу архівних справ (документів), створює комісію зі службового розслідування, призначає службове розслідування і видає наказ про притягнення до відповідальності осіб, винних у втраті документів або справ. Довідка про причини відсутності документів або справ, підписана керівником відповідного структурного підрозділу, передається до архіву установи.

Окремий порядок передбачений для податкових документів, що втрачені або відсутні з інших причин. На підставі п.44.5, п.139.1.9. ПКУ у разі втрати, знищення або зіпсуття зазначених документів платник податку має право письмово заявити про це органу державної податкової служби та здійснити заходи, необхідні для поновлення таких документів. Платник податків зобов"язаний відновити втрачені, знищені або зіпсовані документи протягом 90 календарних днів з дня, що настає за днем надходження такої заяви до органу державної податкової служби, митного органу. Якщо платник податку поновить зазначені документи в наступних податкових періодах, підтверджені витрати включаються до витрат за податковий період, на який припадає таке поновлення; Насамкінець слід додати, що Перелік може використовуватися також фізичними особами - підприємцями.

Сергій ТЕНЬКОВ
Юридичний вісник України №20, 19-25 травня 2012
Аватар пользователя
налоговик
 
Сообщений: 5778
Зарегистрирован: 20 ноя 2010, 23:29
Благодарил (а): 835 раз.
Поблагодарили: 2641 раз.

UNREAD_POST anzzzzz » 23 май 2012, 08:53

В тексте документа сказано:

1.4. Цей Перелік є нормативно-правовим актом, призначеним для використання всіма організаціями при визначенні строків зберігання документів, їх відборі на постійне та тривале (понад 10 років) зберігання (далі – архівне зберігання) або для знищення.
Цей Перелік може використовуватися також фізичними особами – підприємцями.


т.е. он используется предпринимателями по желанию

вместе с тем ст.273 Перечня установлено, что Отчеты предпринимателей-единщиков (декларации) должны храниться 3/5 лет.

противоречие?
anzzzzz
 
Сообщений: 178
Зарегистрирован: 05 июл 2011, 06:56
Благодарил (а): 30 раз.
Поблагодарили: 35 раз.

UNREAD_POST Печкин » 23 май 2012, 09:12

Думаю, что п. 1.4 соответствует закону, а 273 - нет :) (точнее он рекомендателен).

ЗАКОН УКРАЇНИ
Про Національний архівний фонд та архівні установи 

Стаття 31. Архівні підрозділи органів державної влади, органів місцевого самоврядування, державних і комунальних підприємств, установ та організацій

Органи державної влади, органи місцевого самоврядування, державні і комунальні підприємства, установи та організації створюють архівні підрозділи для тимчасового зберігання архівних документів, що нагромадилися за час їх діяльності, використання відомостей, що містяться в цих документах, для службових, виробничих, наукових та інших цілей, а також для захисту прав і законних інтересів громадян. Зазначені юридичні особи передають документи поточного діловодства до своїх архівних підрозділів у порядку, встановленому центральним органом виконавчої влади у сфері архівної справи і діловодства.

Строки тимчасового зберігання архівних документів в архівних підрозділах органів державної влади, органів місцевого самоврядування, державних і комунальних підприємств, установ та організацій визначаються центральним органом виконавчої влади у сфері архівної справи і діловодства з урахуванням правового статусу та особливостей діяльності зазначених юридичних осіб.

Зазначені в частині першій цієї статті юридичні особи зобов'язані після закінчення строків тимчасового зберігання документів Національного архівного фонду, в тому числі електронних, кіно-, відео-, фото-, фонодокументів, передати їх у порядку, встановленому центральним органом виконавчої влади у сфері архівної справи і діловодства, на постійне зберігання відповідно до центральних державних архівів України, галузевих державних архівів, місцевих державних архівних установ або архівних відділів міських рад.

У разі ліквідації або реорганізації органів державної влади, органів місцевого самоврядування, державних і комунальних підприємств, установ та організацій документи, що нагромадилися за час їх діяльності, передаються ліквідаційною комісією (ліквідатором) правонаступникам у порядку, встановленому центральним органом виконавчої влади у сфері архівної справи і діловодства, із збереженням відповідної форми власності на зазначені документи, а у випадках відсутності правонаступників - відповідним державним архівним установам або іншим місцевим архівним установам.

Положення про архівні підрозділи органів державної влади, органів місцевого самоврядування, державних і комунальних підприємств, установ та організацій затверджується зазначеними юридичними особами на основі типового положення, затвердженого центральним органом виконавчої влади у сфері архівної справи і діловодства.

Стаття 32. Архівні підрозділи об'єднань громадян, релігійних організацій, а також підприємств, установ та організацій, заснованих на приватній формі власності

Об'єднання громадян і релігійні організації, а також підприємства, установи та організації, засновані на приватній формі власності, мають право створювати архівні підрозділи для постійного або тимчасового зберігання документів, що не належать державі, територіальним громадам, передавати документи Національного архівного фонду на зберігання до державних та інших архівних установ. Зазначені юридичні особи зобов'язані забезпечити збереженість документів, що нагромадилися за час їх діяльності, до проведення експертизи їх цінності в порядку, встановленому цим Законом, та протягом року з дня реєстрації цих юридичних осіб в установленому законодавством порядку погодити свою номенклатуру справ з однією з державних архівних установ або архівним відділом міської ради.

Мінімальні строки зберігання архівних документів юридичними особами, зазначеними у частині першій цієї статті, визначаються центральним органом виконавчої влади у сфері архівної справи і діловодства, якщо інше не передбачено законом.

У разі ліквідації зазначених юридичних осіб ліквідаційні комісії зобов'язані забезпечити збереженість їх архівних документів і за погодженням із центральним органом виконавчої влади у сфері архівної справи і діловодства або уповноваженою ним архівною установою визначити місце подальшого зберігання архівних документів цих юридичних осіб (усі первинні документи, регістри бухгалтерського обліку, бухгалтерську звітність та інші документи, пов'язані з обчисленням і сплатою податків і зборів (обов'язкових платежів) за період 1095 днів, що передують даті останньої господарської операції, - протягом трьох років з дня здачі в архів, документи про нарахування та виплату заробітної плати найманим працівникам - протягом сімдесяти років).

Положення про архівні підрозділи об'єднань громадян, релігійних організацій, а також підприємств, установ та організацій, заснованих на приватній формі власності, затверджуються їх засновниками з урахуванням рекомендацій центрального органу виконавчої влади у сфері архівної справи і діловодства.
живу на Бухфоруме

За это сообщение автора Печкин поблагодарил:
vins
Аватар пользователя
Печкин
 
Сообщений: 6649
Зарегистрирован: 18 ноя 2010, 13:03
Благодарил (а): 73 раз.
Поблагодарили: 2891 раз.

UNREAD_POST vins » 23 май 2012, 09:18

По статье из Юрвестника

К сожалению, г-н Теньков исходит из того, что у читателей Юридического вестника в большинстве своем нет доступа к текстам действующих нормативных актов и потому берет на себя миссию ознакомить их с отдельными цитатами из тех или иных документов.

К примеру
налоговик писал(а):Для більшості бухгалтерських документів і договорів характерною є відмітка, що уточнює встановлений строк зберігання - "За умови завершення перевірки державними податковими органами з питань дотримання податкового законодавства, а для органів виконавчої влади, державних фондів, бюджетних організацій, суб’єктів господарювання державного сектора економіки, підприємств і організацій, які отримували кошти з бюджетів усіх рівнів та державних фондів або використовували державне чи комунальне майно, - ревізії, проведеної органами державної контрольно-ревізійної служби за сукупними показниками фінансово-господарської діяльності. У разі виникнення спорів (суперечок), порушення кримінальних справ, відкриття судами провадження у справах - зберігаються до ухвалення остаточного рішення".

автор не захотел высказаться: речь об уже начатых, но еще не завершенных проверках, или хранить так долго, пока не придут с проверкой?

налоговик писал(а):Обчислення строків зберігання документів проводиться з 1 січня року, який іде за роком завершення їх діловодством. Наприклад, обчислення строку зберігання справ, завершених діловодством у 2011 році, починається з 1 січня 2012 року. Строки зберігання договорів залежать від їх виду та категорії. Передбачені договори-зобов’язання, договори-контракти, господарські договори тощо. Як на мене, то подібна класифікація є надмірною і значно ускладнює практичне користування Переліком. Так, якщо йдеться про звичайні підприємства, то договори поруки, застави, переводу боргу мають зберігатись до закінчення строку їх дії або погашення кредиту. Але за умови завершення відповідних перевірок державними податковими органами з питань дотримання податкового законодавства. Якщо ж документи підприємства становлять цінність для Національного архівного фонду, то термін зберігання складає 5 років. Для листування з правових питань цей термін складає 3 роки.


То есть закончился срок действия договора, мы его уничтожили, видимо, в надежде что в следующие три года срока исковой давности ни у кого претензий к нам по этому договору не возникнет.
Обращу внимание, что сам Перечень предусматривает срок хранения 3 года после окончания срока действия договора.

налоговик писал(а):Наскільки вказані нормативи обов’язкові, наприклад, для банків - не зрозуміло. Навряд чи банки можна віднести до установ і організацій, зазначених у назві Переліку.


Интересно, чем же банки так не угодили. Другое дело, что для них в том числе могут существовать специальные требования по срокам хранения отдельных документов. Но неужели, к примеру, документы, касающиеся трудовых отношений в банке, имеют некую специфику по сравнению с другими "учреждениями и организациями".

налоговик писал(а):Істотною вадою Переліку слід вважати відсутність посилань на норми Податкового кодексу України (далі - ПКУ), а відповідно й відсутність специфіки для податкових документів. Варто нагадати, що ПКУ містить норми, що встановлюють власні конкретні терміни зберігання. Так, відповідно до п.44.3. платники податків зобов"язані забезпечити зберігання документів не менш як 1095 днів з дня подання податкової звітності, для складення якої використовуються зазначені документи, а у разі її неподання - з передбаченого цим Кодексом граничного терміну подання такої звітності. Зрозуміло, що до таких документів можуть належати і вищезгадані договори. Наявна відповідна колізія між ПКУ і Переліком.


Да что ж такое.
Вот и "Бухгалтерия" пишет о неких противоречиях между НКУ и Перечнем.
ИМХО, нет их, противоречий. Указанными документами сроки установлены для разных целей.

За это сообщение автора vins поблагодарил:
Люба П
Аватар пользователя
vins
 
Сообщений: 6654
Зарегистрирован: 27 дек 2010, 12:38
Благодарил (а): 2704 раз.
Поблагодарили: 2906 раз.

UNREAD_POST налоговик » 23 май 2012, 09:29

vins писал(а):Вот и "Бухгалтерия" пишет о неких противоречиях между НКУ и Перечнем.
ИМХО, нет их, противоречий. Указанными документами сроки установлены для разных целей.


Да, см. в теме Можно ли уничтожить документы до проверки
Аватар пользователя
налоговик
 
Сообщений: 5778
Зарегистрирован: 20 ноя 2010, 23:29
Благодарил (а): 835 раз.
Поблагодарили: 2641 раз.

UNREAD_POST VOA » 29 мар 2013, 15:02

Заблудилась - в какой теме разместить.
Есть кусочек обсуждения по срокам хранения и архивированию здесь Ликвидация путём продажи корпоративных прав и здесь Бухгалтерская справка

Приказ Минюста, ещё не вступил в силу
"Про затвердження Переліку видів документів, пов’язаних із забезпеченням соціального захисту громадян, що мають надходити до архівних установ у разі ліквідації підприємств, установ, організацій, які не належать до джерел формування Національного архівного фонду"

Небольшой комментарий от "Главбух24":
Строки зберігання соціально значущих документів у разі ліквідації підприємств
Наказ Мін’юсту від 14.03.2013 №430/5


Мін’юст затвердив Перелік видів документів, пов’язаних із забезпеченням соціального захисту громадян, що мають надходити до архівних установ у разі ліквідації підприємств (далі — Перелік).

Використовувати його можуть усі підприємства, що не належать до джерел формування Національного архівного фонду.

Зокрема, він дозволяє визначити строки зберігання документів під час проведення експертизи їх цінності, відібрати документи та підготувати описи справ, що підлягають передаванню до архівних установ у зв’язку з ліквідацією підприємств.

Документи у Переліку розміщено за ступенем значущості їх видів та питань, що в них відображаються, у логічній послідовності.

У Переліку наведено узагальнені назви видів документів:
документи з кадрових питань (особового складу), у т. ч. з нарахування і виплати зарплати працівникам;
деякі види організаційно-розпорядчих документів, що містять інформацію про ліквідоване підприємство;
документи з питань акціонування.

Перелік включає види документів, що використовуються архівними установами під час виконання запитів соціально-правового характеру, зі строком зберігання 75 років.

Строки зберігання документів обчислюються з 1 січня року, наступним за роком завершення їх діловодством.
Контроль за застосуванням цього Переліку здійснюють Укрдержархів та уповноважені ним державні архівні установи та архівні відділи міських рад.

Таким чином, систематизовано та встановлено строки зберігання соціально значущих документів, що можуть бути використані для підтвердження законних прав громадян на виплату пенсії, різних видів матеріальної допомоги та компенсацій, отримання інших виплат, пільг, послуг тощо.

Наказ набере чинності з дня його офіційного опублікування.
http://stopfake.org/ Бывают такие решения, после принятия которых тараканы в голове аплодируют стоя.

За это сообщение автора VOA поблагодарил:
vins
Аватар пользователя
VOA
 
Сообщений: 5457
Зарегистрирован: 07 сен 2012, 21:37
Благодарил (а): 1860 раз.
Поблагодарили: 2152 раз.

UNREAD_POST Marlboro » 27 мар 2015, 13:37

ВАСУ согласился с апелляционным судом в том, что если предприятие утратило документы и своевременно совершало действия предусмотренные в этом случае НПА, но с их помощью восстановить документы не удалось - оснований для доначислений налогов и начисления штрафов в этом случае нет. В том числе штрафов исходя из того, что таких документов не было вовсе.
Скрытый текст: показать
http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/41601828

ВИЩИЙ АДМІНІСТРАТИВНИЙ СУД УКРАЇНИ
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
20 листопада 2014 року К/800/31992/14


Броварською ОДПІ була проведена документальна позапланова невиїзна перевірка ТОВ "НВК "Техімпекс" на предмет дотримання вимог податкового законодавства по взаємовідносинах з ТОВ «РЕТОМЕ» за вересень 2010 року.

Перевіркою встановлено порушення позивачем п.5.1, п.п.5.2.1 п.5.2 ст.5, п.п.5.3.9 п.5.3 ст.5 Закону України «Про оподаткування прибутку підприємств», що призвело до завищення валових витрат у сумі 3350000, 00 грн., що мало своїм наслідком заниження податку на прибуток на загальну суму 837500, 00 грн. за III квартал 2010 року.

Перевіркою достовірності відображених показників у поданих товариством деклараціях з ПДВ за вересень 2010 року встановлено, що згідно даних додатку 10 «Реєстр суб'єкта господарювання», з якими у господарських відносинах у перевіряємому періоді перебував позивач та згідно довідки про загальну інформацію до акту планової перевірки від 18.01.2011 року, даних додатку про валові витрати визначено, що підприємство позивача мало господарські відносини з ТОВ «РЕТОМЕ» у III квартал 2010 року.

За даними податкового органу, позивачем було сплачено кошти через розрахунковий рахунок ТОВ «РЕТОМЕ» в сумі 3350000, 00 грн. Однак, до перевірки не надані первинні документи по взаємовідносинах із вказаним підприємством, зокрема, договори, платіжні доручення, видаткові та податкові накладні у зв'язку з чим зафіксовано порушення п.85.2 ст.85, п.44.3, п.44.5 ст.44 ПК України в частині недотримання умов зберігання первинних документів, облікових та інших регістрів бухгалтерської звітності, інших документів з питань обчислення і сплати податків і зборів протягом установлених строків і зберігання та/або ненадання контролюючим органам оригіналів документів чи їх копій при здійсненні податкового контролю.

На підставі акту перевірки відповідачем винесено податкове повідомлення - рішення від 28.10.2013 року №0007512201, яким збільшено суму грошового зобов'язання з податку на прибуток за основним платежем - 837500,00 грн. та штрафними санкціями - 418750,00 грн.
*************
*************
Тобто, у разі втрати податкової та бухгалтерської документації підприємства, з врахуванням приписів законодавства, необхідними є такі дії: складання актів знищення - у разі їх дострокового безпідставного знищення на підприємстві; повідомлення правоохоронних органів, в тому числі органи міністерства внутрішніх справ, - у разі крадіжки або їх втрати (загублення) в суспільних місцях чи не передання зобов'язаною особою; а також одержання документального підтвердження втрати у вигляді:

- акту про знищення - у разі їх дострокового безпідставного знищення на підприємстві;

- довідки органу міністерства внутрішніх справ - у разі крадіжки або їх втрати (загублення) в суспільних місцях чи не передання зобов'язаною особою тощо з обов'язковим письмовим повідомленням державної податкової інспекції, наручно чи поштовим відправленням з повідомленням про вручення та описом вкладення.

Обов'язковим є також видача наказу по підприємству про створення комісії для встановлення переліку відсутніх документів та розслідування причин їх пропажі або знищення. Для участі в роботі комісії запрошуються представники державної податкової служби, слідчих органів, а також охорони, МНС і державного пожежного нагляду - залежно від обставин втрати документів. Результати роботи комісії оформлюються актом, який затверджується керівником підприємства, копія якого в 10-тиденний строк надсилається органу, в сфері управління якого перебуває підприємство, та державній податковій інспекції.

Вказані дії не позбавляють платника податків від обов'язку негайного відновлення втраченої документації підприємства.

З метою відновлення первинної документації щодо операцій з контрагентами витребовувається їх докладний перелік в державній податковій інспекції, який буде визначено автоматизованою системою співставлення звітності та на підставі раніше поданих звітів підприємства. За цим переліком встановлюються адреси контрагентів (наприклад через загальнодоступні в мережі Internet відомості Єдиного державного реєстру юридичних осіб і фізичних осіб-підприємців) та надсилаються запити про надання копій всіх втрачених первинних документів та про проведення звіряння розрахунків.

З метою аналізу руху грошових коштів інформація надається шляхом роздруківки руху грошових коштів за всіма банківськими рахунками підприємства.

Отримавши запитувані перелічені документи або їх копії, підприємство відновлює власну документацію, в тому числі шляхом створення дублікатів документів - повторно оформлених для використання службових документів замість втрачених чи пошкоджених оригіналів, які мають, згідно ДСТУ 2732:2004 «Діловодство й архівна справа», таку ж юридичну силу, що й оригінали.

Судами попередніх інстанцій встановлено, що після викрадення первинних документів позивача, ТОВ "НВК "Техімпекс", в особі головного бухгалтера гр. ОСОБА_7 звернувся до Печерського РУ ГУ МВС України в м. Києві із заявою від 09.07.2012 року з якої слідувало, що мало місце викрадення документів ТОВ «НВК «Техімпекс», в тому числі, і по взаємовідносинах з ТОВ «РЕТОМЕ».

За результатами проведеної працівниками міліції перевірки Печерським РУ ГУ МВС України в м. Києві 10.07.2012 року була прийнята постанова про відмову в порушенні кримінальної справи.

На підставі даної постанови та на виконання приписів норм чинного законодавства, позивач 17.07.2012 року (Вих. №857/07-12) звернувся до Броварської ОДПІ із заявою про допомогу у відновлені викрадених документів. Жодної відповіді на вказаний лист ТОВ "НВК "Техімпекс" отримано не було, що позбавило власне позивача в повній мірі виконати вимоги п. 44.4 - 44.7 ст. 44 ПК України, спрямовані на відновлення податкової та бухгалтерської звітності, проте з вини контролюючого органу.

Судом апеляційної інстанції зазначено, що на виконання вимог норм ПК України, позивачем надсилались листи контрагентам, первинні документи по яких було викрадено, в тому числі, такий лист від 19.07.2012 року № 863/07-12 було надіслано і ТОВ «Ретоме», в якому позивач просив сприяти у відновленні втрачених документів та в максимальні строки надати копії фінансово - господарських документів по взаємовідносинах з ТОВ «Ретоме».

Крім того, судом апеляційної інстанції встановлено, що Наказом від 18.07.2012 року «Про затвердження комісії з відновлення викрадених документів» ТОВ «Техімпекс» було створено комісію для відновлення викрадених документів у складі: головного бухгалтера ОСОБА_7, начальника фінансового департамент Демянчук Н.В., бухгалтера Коломієць К.О., юрисконсульта Шуманської О.Г., старшого інспектора ВДІМ Печерського РУ ГУМВС України в м. Києві (за згодою) Рибак Ю.С. Даним актом було зазначено про необхідність вжити усіх заходів для оперативного та повного відновлення викрадених документів та в термін до 1 жовтня 2012 року надати акт на його затвердження.

01.10.2012 року ТОВ «Техімпекс» було складено та затверджено Акт відновлення викрадених документів в якому було зазначено, що Комісією постійно здійснювався контроль, щодо належного відновлення викрадених первинних документів.

Судом апеляційної інстанції встановлено, що Броварська ОДПІ на лист від 17.07.2012 року за вих. №857/07-12 не надала жодної відповіді та будь-якої фактичної або консультативної допомоги. Також на адресу ТОВ «НВК «Техімпекс» не надійшло відповіді та відповідно не отримано копій документів від контрагентів позивача. Тобто протягом своєї діяльності комісія вжила усі необхідні заходи, відповідно з вимогами чинних норм законодавства України, однак викрадені документи не вдалось відновити.

Колегія суддів Вищого адміністративного суду України погоджується з висновками суду апеляційної інстанції про задоволення позовних вимог ТОВ "НВК "Техімпекс".

Враховуючи викладене, колегія суддів вважає, що касаційну скаргу слід відхилити, оскільки рішення суду апеляційної інстанції постановлене з додержанням норм процесуального та матеріального права, правова оцінка обставинам у справі дана вірно, а доводи касаційної скарги висновок суду не спростовують.
Свідомість - це місце зустрічі душі з земним життям

За это сообщение автора Marlboro поблагодарил:
VOA
Аватар пользователя
Marlboro
 
Сообщений: 4846
Зарегистрирован: 05 июл 2012, 19:26
Благодарил (а): 324 раз.
Поблагодарили: 1244 раз.

UNREAD_POST VOA » 26 мар 2018, 12:59

Архивное дело на предприятии - спецвыпуск от НиБУ за август 2017 - 11 статей спецвыпуска в открытом доступе.
https://i.factor.ua/ukr/journals/nibu/2 ... 29866.html
http://stopfake.org/ Бывают такие решения, после принятия которых тараканы в голове аплодируют стоя.

За это сообщение автора VOA поблагодарил:
lutishka
Аватар пользователя
VOA
 
Сообщений: 5457
Зарегистрирован: 07 сен 2012, 21:37
Благодарил (а): 1860 раз.
Поблагодарили: 2152 раз.


  • Похожие темы
    Ответов
    Просмотров
    Последнее сообщение

Вернуться в РАЗНОЕ ЮРИДИЧЕСКОЕ

Кто сейчас на форуме

Зарегистрированные пользователи: Ads, Gb, MR, Ya

cron