Рекламу показываем только НЕзарегистрированным пользователям. Войдите или зарегистрируйтесь на Бухфоруме
    .

Оплата труда в командировке

Путеводитель по разделу. Наличка, РРО, труд, лицензирование, подотрасли хозяйственного права (земля, цены, ЦБ, хозобщества...)

Модератор: Ol_ua

UNREAD_POST налоговик » 03 июн 2012, 09:48

Про оплату часу відрядження


Роз’яснює начальник відділу Департаменту заробітної плати та умов праці Міністерства соціальної політики України Неля СИНЬКО

Співробітник перебував у відрядженні 20—25 листопада, розрахунковий період: вересень—жовтень. У вересні він одержав оклад за 15 відпрацьованих днів і премію за виробничі показники за серпень, розраховану за фактично відпрацьований час серпня, — 1000 грн; у жовтні — оклад за 10 робочих днів і виробничу премію за вересень — 1500 грн. У січні р. було виплачено винагороду за підсумками роботи за 2010 р. Чи включаються 2/12 цієї винагороди в розрахунок?
Чи має право підприємство передбачити в колективному договорі, що за відрядженими працівниками зберігається протягом усього часу заробітна плата (оклад, надбавки, премії тощо), розрахована як за час перебування на своєму робочому місці Згідно зі зміною з травня 2011 р. ст. 121 КЗпП?


Відповідь. Згідно з п.З Порядку обчислення середньої заробітної плати, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 08.02.95 р. N2 100, під час обчислення середньої заробітної плати в усіх випадках її збереження враховуються: основна заробітна плата; доплати і надбавки, премії постійного характеру, винагорода за підсумками річної роботи та вислугу років; індексація тощо.
Премії включаються в заробіток того місяця, на який вони припадають згідно з розрахунковою відомістю на заробітну плату.
Тобто, якщо положенням про преміювання передбачається, що премія в поточному місяці виплачується за попередній місяць, а число робочих днів розрахункового періоду відпрацьовано неповністю, то премії під час обчислення середньої заробітної плати за останні два місяці враховуються пропорційно до часу, відпрацьованого в розрахунковому періоді.
Одноразова винагорода за підсумками роботи за рік включається до середнього заробітку додаванням до заробітку кожного місяця розрахункового періоду 1/12 винагороди за умови її нарахування в поточному році за попередній календарний рік.
Оскільки у випадку, наведеному в листі, основна умова врахування винагороди за рік виконана, то в розрахунок середньої заробітної плати за час відрядження в листопаді мали враховуватись 2/12 винагороди за рік (1/12 винагороди до заробітної плати вересня і 1/12 — до заробітної плати жовтня).
Відповідно до ст.121 КЗпП працівникам, які направляються у службове відрядження, оплачують виконану роботу відповідно до умов, визначених трудовим або колективним договором, і розмір такої оплати праці не може бути нижчим від середнього заробітку, що зберігається за такими працівниками на всі робочі дні у відрядженні за графіком, установленим за місцем постійної роботи.
Положення ст.121 КЗпП, у тому числі порівняння виплат, які зберігаються за працівником, є обов’язковими для підприємств усіх форм власності.
Крім того, відповідно до ч.2 ст.5 Закону України «Про колективні договори і угоди» умови колективних договорів, що погіршують порівняно з чинним законодавством становище працівників, є недійсними, і забороняється включати їх до договорів.

Чи поширюється ч.4 ст. 121 КЗпП щодо оплати за умовами трудового договору на дні перебування відрядженого працівника в дорозі (вибуття у відрядження чи прибуття з нього), коли він фактично не виконує ніякої роботи? Які виплати потрібно брати для порівняння заробітку за умовами трудового договору та середнього заробітку?

Відповідь. Службове відрядження — це поїздка працівника за розпорядженням керівника органу державної влади, підприємства на певний строк до іншого населеного пункту для виконання службового доручення поза місцем його постійної роботи (за наявності документів, що підтверджують зв’язок службового відрядження з основною діяльністю підприємства).
Керівник підприємства або його заступник направляє працівників у відрядження наказом (розпорядженням) із зазначенням: пункту призначення, найменування підприємства, куди відряджається працівник, строку й мети відрядження.
Весь період перебування у відрядженні є робочим часом працівника, за який відповідно до ст.121 КЗпП має виплачуватися заробітна плата згідно з умовами трудового або колективного договору, і розмір такої оплати праці не може бути нижчим від середнього заробітку.
Тобто в разі направлення працівника у відрядження потрібно порівняти суму середньоденного заробітку і денного заробітку працівника відповідно до умов трудового договору і, якщо заробітна плата вища від його середнього заробітку, заплатити за час відрядження заробітну плату, а якщо вищий середній заробіток, то виплачується середня заробітна плата.
До денного заробітку працівника, який має порівнюватись із середньоденним заробітком, включаються всі елементи заробітної плати, які працівник одержує згідно з умовами трудового, колективного договору в місяці, в якому його направляють у відрядження: оклад, доплати, надбавки, премії, індексація тощо.
Середньоденний заробіток визначається з урахуванням п.8 Порядку обчислення середньої заробітної плати, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 08.02.95 р. № 100 (далі — Порядок).
Згідно з п.З Порядку для обчислення середньої заробітної плати за два місяці враховуються: основна заробітна плата, доплати і надбавки, премії постійного характеру, індексація тощо.
Пунктом 4 Порядку передбачено виплати, які не враховуються для обчислення середньої заробітної плати в усіх випадках її збереження, в тому числі і за час відрядження, зокрема не враховуються виплати за час, упродовж якого зберігається середній заробіток працівника (за час виконання державних і громадських обов’язків, щорічної і додаткової відпусток, відрядження тощо), та допомога по тимчасовій непрацездатності.

За это сообщение автора налоговик поблагодарил:
vins
Аватар пользователя
налоговик
 
Сообщений: 5776
Зарегистрирован: 20 ноя 2010, 23:29
Благодарил (а): 835 раз.
Поблагодарили: 2638 раз.

UNREAD_POST Мыша » 11 июл 2012, 08:17

МИНИСТЕРСТВО СОЦИАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ УКРАИНЫ
ПИСЬМО
от 18.04.2012 г. N 283/13/155-12
Относительно осуществления выплат за время пребывания в командировке
Департамент заработной платы и условий труда рассмотрел письмо относительно осуществления выплат за время пребывания работника в командировке и сообщает.
Весь период пребывания в командировке является рабочим временем работника, за который в соответствии со статьей 121 Кодекса законов о труде Украины должна выплачиваться заработная плата согласно условиям трудового или коллективного договора, в т. ч. насчитываться премии, если они предусмотрены этими условиями, и размер такой оплаты труда не может быть ниже среднего заработка.
Для проведения расчета средней заработной платы для сравнения ее с дневным заработком используют нормы Порядка исчисления средней заработной платы, утвержденного постановлением Кабинета Министров Украины от 08.02.95 г. N 100 (далее - Порядок).
К дневному заработку работника, который должен сравниваться с среднедневным заработком, включаются все элементы заработной платы, которые работник получит согласно условиям трудового, коллективного договора в месяце, в котором его направляют в командировку,: оклад, доплаты, надбавки, премии, индексация и тому подобное.
Если за период командировки начисленная заработная плата ниже средней заработной платы, исчисленной согласно законодательству, тогда выплачивается средняя заработная плата.
В случае выплаты средней заработной платы за период командировки премий за этот период не начисляют.
Относительно учета премий при исчислении средней заработной платы, исходя из выплат за последние два календарных месяца работы, то пунктом 3 Порядка определено, что премии включаются в заработок того месяца, на который они приходятся согласно расчетной ведомости на заработную плату. В случае, когда число рабочих дней в расчетном периоде (два календарных месяца) отработано не полностью, премии учитываются пропорционально времени, отработанному в расчетном периоде.
Если премии выплачиваются месяц в месяц, и они уже исчислены пропорционально отработанному времени, то в таком случае премии включаются в заработок в фактически начисленном размере.
Если премия в текущем месяце выплачивается за предыдущий месяц, а число рабочих дней расчетного периода отработано не полностью, то премии во время исчисления средней заработной платы за последние два месяца учитываются пропорционально времени, отработанному в расчетном периоде.
Директор Департамента А. Товстенко
Аватар пользователя
Мыша
 
Сообщений: 944
Зарегистрирован: 07 июн 2011, 10:40
Благодарил (а): 288 раз.
Поблагодарили: 331 раз.

UNREAD_POST vins » 17 сен 2012, 11:22

Оплата труда в командировке на примерах

... если работник направлен в командировку в установленном порядке (на основании приказа о командировке), вернулся из нее вовремя (в срок, установленный в приказе о командировке), у него имеются документы, подтверждающие его пребывание в командировке (проездные билеты, документы, подтверждающие проживание по месту командировки, и т. п.), и он выполнил задание на командировку (определенное руководителем в приказе о командировке), то имеются все основания для начисления ему оплаты за все время командировки. При этом как хозрасчетные предприятия, так и бюджетные учреждения оплачивают командированному работнику только те дни командировки, которые приходятся на рабочие дни согласно графику его работы. Если на время командировки приходятся выходные дни работника, то за такие дни заработная плата, в т. ч. средний заработок, не начисляется, кроме случаев, когда работник специально командирован для работы в выходной день.
Что касается табелирования работников в период командировки, то Государственная служба статистики Украины в письме от 12.01.2012 г. № 9/4-10/9 разъяснила следующее3. В табеле учета рабочего времени, типовая форма которого (№ 5-П) утверждена приказом Государственного комитета статистики Украины от 05.12.2008 г. № 489 (далее — табель), рабочие дни пребывания работника в командировке могут отмечаться следующим образом: в первой строке указывается количество отработанных часов согласно режиму по основному месту работы (например, 8); во второй строке проставляется условное обозначение нахождения в командировке — «ВД» («07»). Обозначение в табеле выходных (праздничных) дней, приходящихся на период командировки, в которые работник не работал, осуществляется согласно Инструкции № 59 (например, по коду «ВД» или «07»), Положению о командировках, утвержденному на предприятии в соответствии с действующим законодательством и порядком, установленным коллективным договором. При этом в составе общего количества отработанных за месяц дней/часов в графе «Отработано за месяц» табеля отражаются только рабочие дни/часы, приходящиеся на период командировки. Таким образом, учет времени нахождения работника в командировке для отражения в формах государственной статистической отчетности по труду осуществляется только в той части, которая приходится на рабочие дни, т. е. без учета выходных и праздничных (нерабочих) дней.
Варианты оплаты дней командировки
Исходя из норм статьи 121 КЗоТ в настоящее время предприятия должны исчислить заработную плату работника за период командировки по двум вариантам:
I — за все рабочие дни, приходящиеся на период командировки, работнику начисляется средний заработок (в этом случае начисление заработной платы за дни командировки осуществляется в порядке, действовавшем до 13 мая 2011 года). При таком варианте согласно нормам Порядка № 100 определяется среднедневной заработок, который затем умножается на количество рабочих дней по графику работы работника, приходящихся на период командировки;
II — за все рабочие дни, приходящиеся на период командировки, работнику начисляется заработная плата в обычном порядке — исходя из установленной месячной заработной платы (месячной тарифной ставки, должностного оклада, доплат, надбавок и т. д.). То есть фактически за каждый рабочий день, приходящийся на время командировки, работнику начисляется дневной заработок (как будто бы работник не был в командировке, а работал в обычном режиме).
Таким образом, для начисления оплаты за время командировки необходимо определить и сравнить между собой сумму среднедневного заработка (вариант I), исчисленного согласно Порядку № 100, и дневного заработка (вариант II) работника, определенного в соответствии с условиями трудового (коллективного) договора. В случае, когда за время командировки заработная плата работника (с учетом оплаты всех рабочих дней командировки по дневному заработку — вариант II) больше среднего заработка (с учетом оплаты всех рабочих дней командировки по среднедневному заработку — вариант I), ему необходимо начислить заработную плату, а если больше средний заработок, то выплачивается последний.

Обращаем внимание, даже если работнику установлена почасовая оплата труда, для оплаты времени командировки применяется среднедневная, а не среднечасовая заработная плата. Это объясняется тем, что продолжительность командировки исчисляется в днях и оплате подлежат рабочие дни (а не часы), приходящиеся на время командировки.
ПРИМЕРЫ

[list][*]Оплата за время командировки по среднему заработку, если в расчетном периоде начислялись полугодовая премия и премии за прошедший месяц
Работник предприятия с 5-дневной рабочей неделей и выходными днями в субботу и воскресенье находился в командировке с 13 по 23 августа 2012 года(11 календарных дней, из них 9 рабочих дней). Оклад работника — 3000 грн. В расчетном периоде (июнь - июль) ему были начислены:
в июне:
- заработная плата за июнь — 3000 грн. (в июне отработаны все 19 рабочих дней согласно графику работы в этом месяце);
- производственная премия за май в размере 1000 грн.; в июле:
- заработная плата за отработанные 9 рабочих дней июля — 1227,27 грн.;
- отпускные в сумме 1179,76 грн. за 10 дней ежегодного отпуска, предоставленного с 9 по 18 июля;
- «больничные» в сумме 853,66 грн. за дни болезни с 25 по 31 июля;
- производственная премия за I полугодие в размере 4200 грн.;
- производственная премия за июнь в размере 1000 грн.
Количество рабочих дней {далее — р. д.) по графику работы работника в расчетном периоде:
19 р. д. (июнь) + 22 р. д. (июль) = 41 р. д.
Количество отработанных рабочих дней (далее — отраб. д.) работником в расчетном периоде:
19 отраб. д. (июль) + 9 отраб. д. (август) = 28 отраб. д.
Отпускные и «больничные» не учитываются при исчислении среднего заработка для оплаты времени командировки (абз. второй п. 4 Порядка № 100).
Поскольку расчетный период включает 2 месяца, а производственная премия за I полугодие выплачена по итогам работы за 6 месяцев (январь - июнь), то при расчете среднего заработка первоначально учитывается только 2/6 такой премии, т. е. сумма 1400 грн. (4200 грн. х 2/6). Учитывая, что работник в расчетном периоде отработал не все рабочие дни, установленные ему графиком работы, то указанная часть премии за I полугодие учитывается пропорционально отработанному в расчетном периоде времени:
1400 грн. :41 р. д. х 28 отраб. д. = 956,10 грн.
Учитывая, что ежемесячные производственные премии начислялись работнику в текущем месяце за предыдущий месяц (в июне за май и в июле за июнь), они учитываются пропорционально отработанному в расчетном периоде времени:
(1000 грн. + Ю00 грн.): 41 р. д. х28 отраб. д. = 1365,85 грн.
Сумма выплат, учитываемых при исчислении среднего заработка в расчетном периоде:
3000 + 1227,27 + 956,10+1365,85 = 6549,22 грн.
Среднедневной заработок:
6549,22 грн.: 28 отраб. д. = 233,90 грн.
Средний заработок работника за время командировки:
233,90 грн. х 9 р. д. = 2105,10 грн.

[*]Оплата за время командировки по среднему заработку, если в расчетном периоде начислялись квартальная премия и премии за текущий месяц
Работник предприятия с 5-дневной рабочей неделей и выходными днями в субботу и воскресенье находился в командировке с 3 по 11 сентября 2012 года (9 календарных дней, из них 7 рабочих дней). Оклад работника — 3500 грн. В расчетном периоде (июль - август) ему были начислены:
в июле:
- заработная плата за июль в сумме 2704,55 грн. за отработанные 17 рабочих дней июля из 22 рабочих дней согласно графику работы;
- средний заработок за время командировки с 16 по 20 июля в сумме 975,61 грн.;
- суточные в размере 250 грн., компенсация расходов на проезд и проживание в командировке в сумме 1200 грн.;
- производственная премия за июль пропорционально отработанному в этом месяце рабочему времени в размере 772,73 грн. (1000 грн.: 22 р. д. х 17 р. д.);
- производственная премия за N квартал в размере 1800 грн.;
в августе:
- заработная плата за август в сумме 1909,09 грн. за отработанные 12 рабочих дней августа из 22 рабочих дней согласно графику работы;
- отпускные в сумме 1836,07 грн. за 14 дней ежегодного отпуска с 6 по 19 августа;
- производственная премия за август пропорционально отработанному в этом месяце рабочему времени в размере 545,45 грн. (1000 грн.: 22 р. д. х 12 р. д.);
- премия по случаю дня рождения в размере 500 грн.
Количество рабочих дней по графику работы работника в расчетном периоде:
22 р. д. (июль) + 22 р. д. (август) = 42 р. д.
Количество отработанных рабочих дней работником в расчетном периоде:
17 отраб. д. (июль) + 12 отраб. д. (август) = 29 отраб. д.
Отпускные и средний заработок за время предыдущей командировки (в июле) не учитываются при исчислении среднего заработка для оплаты времени командировки в сентябре (абз. второй п. 4 Порядка № 100). Компенсационные выплаты на командировку в июле (суточные, оплата за проезд, расходы на наем жилья), премия по случаю дня рождения также не учитываются при расчете среднего заработка (пп. «в», «и» п. 4 Порядка № 100).
Поскольку расчетный период включает 2 месяца, а производственная премия за II квартал выплачена по итогам работы за 3 месяца (апрель - июнь), то в расчет среднего заработка первоначально включается только 2/3 такой премии, т. е. сумма 1200 грн. (1800 грн. х 2/3). Учитывая, что работник в расчетном периоде отработал не все рабочие дни, установленные ему графиком работы, то указанная часть премии за II квартал учитывается пропорционально отработанному в расчетном периоде времени:
1200 грн.: 42 р. д. х 29 отраб. д. = 828,57 грн.
Поскольку ежемесячные премии начислены в текущем месяце за текущий месяц — в июле за июль и августе за август и исчислены пропорционально отработанному в указанных месяцах времени, они учитываются в фактически начисленном размере.
Сумма выплат, учитываемых при исчислении среднего заработка в расчетном периоде:
2704,55 + 828,57 + 1909,09 + 772,73 + 545,45 = 6760,39 грн.
Среднедневной заработок:
6760,39 грн. : 29 отраб. д. = 233,12 грн.
Средний заработок работника за время командировки:
233,12 грн. х 7 р. д. = 1631,84 грн.

[*]Оплата за время командировки по среднему заработку, если расчетный период менее двух календарных месяцев
Работник предприятия с 6-дневной рабочей неделей и выходным днем в воскресенье принят на работу 9 июля 2012 года с окладом 2700 грн. В период с 27 августа по 7 сентября он находился в командировке (12 календарных дней, из них 11 рабочих дней). В расчетном периоде (9 июля - 26 августа) ему были начислены:
- заработная плата за июль в размере 2076,92 грн. за отработанные 20 рабочих дней июля;
- материальная помощь в размере 500 грн.;
- заработная плата за август в размере 2180,77 грн. за отработанный 21 рабочий день августа перед командировкой — 1923,08 грн.
Материальная помощь как одноразовая выплата не учитывается при исчислении средней заработной платы для оплаты дней командировки (пп. «б» п. 4 Порядка № 100). Количество отработанных рабочих дней в расчетном периоде: 20 отраб. д. (июль) + 21 отраб. д. (август) = 41 отраб. д.
Сумма выплат, учитываемых при исчислении среднего заработка в расчетном периоде: 2076,92 + 2180,77 = 4257,69 грн. Среднедневной заработок: 4257,69 грн. : 41 отраб. д. = 103,85 грн. Средний заработок работника за время командировки: 103,85 грн. х 11 р. д. = 1142,35 грн.

[*]Начисление оплаты за время командировки, если в расчетном периоде состоялось повышение заработной платы
Работник хозрасчетного предприятия с 5-дневной рабочей неделей и выходными днями в субботу и воскресенье находился в командировке с 13 по 17 августа 2012 года (5 календарных дней, из них 5 рабочих дней). В расчетном периоде (июнь - июль) он отработал все рабочие дни по графику работы предприятия — 41 р. д. (19 р. д. + 22 р. д.). На предприятии согласно коллективному договору с 1 июля 2012 года состоялось повышение должностных окладов на 25%, поэтому оклад работника увеличился с указанной даты с 3000 грн. до 3750 грн. (3000 грн. х 1,25). Заработная плата работника в расчетном периоде составила:
в июне — 3300 грн. (3000 грн. (оклад) + 300 грн. (надбавка за знание и использование в работе иностранного языка));
в июле — 4125 грн. (3750 грн. (оклад) + 375 грн. (надбавка за знание и использование в работе иностранного языка)).
Исходя из финансовых возможностей руководство предприятия после согласования с профсоюзом соответствующим приказом установило, что для расчета выплат, рассчитываемых исходя из средней заработной платы, необходимо корректировать заработную плату в связи с ее увеличением с 1 июля 2012 года на коэффициент 1,15.
Суммарная откорректированная заработная плата в расчетном периоде, учитываемая при исчислении среднего заработка для начисления оплаты за время командировки:
3300 грн. х 1,15 (откорректированная зарплата за июнь) + 4125 грн. (зарплата за июль) = = 7920 грн.
Среднедневной заработок:
7920 грн.: 41 отраб. д. = 193,17 грн.
Средний заработок работника за время командировки:
193,17 грн. х 5 р. д. = 965,85 грн.

[*]Корректировка оплаты за время командировки, если в период командировки состоялось повышение оклада работника
Работник хозрасчетного предприятия с 5-дневной рабочей неделей и выходными днями в субботу и воскресенье находился в командировке с 20 августа по 14 сентября 2012 года (26 календарных дней, из них 19 рабочих дней). В расчетном периоде (июнь- июль) он отработал все рабочие дни по графику работы предприятия—41 р. д. (19 р. д. + 22 р. д.). С 1 сентября 2012 года на предприятии согласно коллективному договору состоялось повышение должностных окладов на 20%, поэтому оклад работника увеличился с указанной даты с 3500 грн. до 4200 грн. (3500 грн. х 1,2). Руководство предприятия после согласования с профсоюзом соответствующим приказом установило, что для расчета выплат, рассчитываемых исходя из средней заработной платы, необходимо корректировать заработную плату в связи с ее увеличением с 1 сентября 2012 года на коэффициент 1,2.
Заработная плата работника в расчетном периоде составила:
в июне — 4025 грн. (3500 грн. (оклад) + 700 грн. (доплата за интенсивность труда));
в июле — 4025 грн. (3500 грн. (оклад) + 700 грн. (доплата за интенсивность труда)).
Среднедневной заработок:
(4025 грн. + 4025 грн.): 41 отраб. д. = 196,34 грн.
Сумма оплаты (средний заработок) за дни командировки, приходящиеся на август:
196,34 грн. х 9 р. д. = 1767,06 грн.
Сумма оплаты (средний заработок) за дни командировки, приходящиеся на сентябрь:
196,34 грн. х 10 р. д. = 1963,40 грн.
Поскольку повышение заработной платы произошло в период командировки (с 1 сентября), то необходимо произвести корректировку оплаты за дни командировки, приходящиеся на сентябрь (с 1 по 14 сентября).
Сумма оплаты за дни командировки в сентябре с учетом корректировки:
1963,40 грн. х 1,2 = 2356,08 грн.
Общая сумма оплаты за время командировки, которую необходимо выплатить работнику:
1767,06 + 2356,08 = 4123,14 грн.

[*]Оплата дней командировки, если дневной заработок меньше средневного заработка
Работник предприятия с 5-дневной рабочей неделей и выходными днями в субботу и воскресенье находился в командировке с 13 по 22 августа 2012 года (10 календарных дней, из них 8 рабочих дней). В августе согласно нормам трудового (коллективного) договора заработная плата работника составляет 4000 грн. В августе работник, кроме пребывания в командировке, отработал все 14 рабочих дней по графику работы. В расчетном периоде (июнь - июль) он отработал все рабочие дни по графику работы и его заработная плата составила: в июне — 3950 грн., в июле — 3970 грн.
Определим оплату за дни командировки по двум вариантам и суммарную месячную зарплату в августе.
Вариант I — оплата дней командировки исходя из среднего заработка.
Суммарная заработная плата в расчетном периоде:
3950+ 3970 = 7920 грн.
Количество отработанных рабочих дней работником в расчетном периоде:
19 отраб. д. (июнь) + 22 отраб. д. (июль) = 41 отраб. д.
Среднедневной заработок:
7920 грн.: 41 отраб. д. = 193,17 грн.
Средний заработок работника за время командировки:
193,17 грн. х 8 р. д. = 1545,36 грн.
Вариант II — оплата дней командировки исходя из месячной заработной платы.
Поскольку в августе 2012 года по графику работы предприятия 22 рабочих дня, то дневной заработок работника в этом месяце составляет:
4000 грн. : 22 р. д. = 181,82 грн.
Из приведенных расчетов видно, что дневной заработок в августе меньше рассчитаного среднедневного заработка в расчетном периоде (181,82 грн. < 193,17 грн.). Следовательно, предприятие должно начислить работнику за время командировки оплату по варианту I — средний заработок в сумме 1545,36 грн.
Заработная плата работника за 14 рабочих дней, отработанных в августе (кроме дней, отработанных в командировке):
181,82 грн. х 14 отраб. д. = 2545,48 грн.
Суммарная заработная плата работника в августе (с учетом оплаты командировки по среднему заработку):
2545,48 + 1545,36 = 4090,84 грн.

[*]Оплата дней командировки, если дневной заработок больше средневного заработка
Работник предприятия с 5-дневной рабочей неделей и выходными днями в субботу и воскресенье находился в командировке с 4 по 14 сентября 2012 года (11 календарных дней, из них 9 рабочих дней). В сентябре согласно нормам трудового (коллективного) договора заработная плата работника составляет 4100 грн. В сентябре работник, кроме пребывания в командировке, отработал все 11 рабочих дней по графику работы. В расчетном периоде (июль - август) ему были начислены: в июле:
- заработная плата за июль в сумме 636,36 грн. за отработанных 4 рабочих дня июля из 22 рабочих дней согласно графику работы;
- отпускные в сумме 2993,26 грн. за 24 дня ежегодного отпуска, предоставленного с 2 по 25 июля;
- производственная премия за июль пропорционально отработанному в этом месяце рабочему времени в размере 145,45 грн. (800 грн.: 22 р. д. х4отраб. д.);
в августе:
- заработная плата за август в сумме 2863,64 грн. за отработанные 18 рабочих дней августа из 22 рабочих дней согласно графику работы;
- «больничные» в сумме 694,21 грн. за дни болезни с 20 по 23 августа;
- производственная премия за август пропорционально отработанному в этом месяце рабочему времени в размере 654,55 грн. (800 грн.: 22 р. д. х 18 отраб. д.);
- премия по случаю юбилея организации в размере 700 грн.
Определим оплату за дни командировки по двум вариантам и суммарную месячную зарплату в сентябре.
Вариант I — оплата дней командировки исходя из среднего заработка.
Отпускные и «больничные» не учитываются при исчислении среднего заработка для оплаты времени командировки (абз. второй п. 4 Порядка № 100). Премия по случаю юбилея организации также не учитывается при расчете среднего заработка, поскольку является разовой выплатой (пп. «и» п. 4 Порядка № 100).
Поскольку ежемесячные премии начислены в текущем месяце за текущий месяц — в июле за июль и августе за август и исчислены пропорционально отработанному в указанных месяцах времени, они учитываются в фактически начисленном размере.
Сумма выплат, учитываемых при исчислении среднего заработка в расчетном периоде:
636,36 + 145,45 + 2863,64 + 654,55 = 4300 грн.
Количество отработанных рабочих дней работником в расчетном периоде:
4 отраб. д. (июль) + 18 отраб. д. (август) = 22 отраб. д.
Среднедневной заработок:
4300 грн.: 22 отраб. д. = 195,45 грн.
Вариант II — оплата дней командировки исходя из месячной заработной платы.
Поскольку в сентябре 2012 года по графику работы предприятия 20 рабочих дней, то дневной заработок работника в этом месяце составляет:
4100 грн. : 20 р. д. = 205 грн.
Оплата за время командировки исходя из дневного заработка:
205 грн. х 9 р. д. = 1845 грн.
Из проведенных расчетов видно, что дневной заработок в сентябре больше рассчитанного среднедневного заработка в расчетном периоде (205 грн. > 195,45 грн.). Следовательно, предприятие должно начислить работнику за время командировки оплату по варианту II — исходя из месячной заработной платы, равной 4100 грн.

[*]Оплата, если работник специально направляется в командировку для работы в выходной день
Работник предприятия «А», на котором установлена 5-дневная рабочая неделя с двумя выходными днями (суббота и воскресенье), с 21 по 29 августа 2012 года находился в командировке на предприятии «Б», на котором установлена 6-дневная рабочая неделя с одним выходным днем (воскресенье). В приказе о командировке указано, что работник должен работать как в рабочие дни своего предприятия (21-23 и 27-29 августа), так и в выходной день своего предприятия — 25 августа (суббота), который является рабочим у предприятия «Б». Сравнение среднедневного заработка в расчетном периоде и дневного заработка в августе показало, что оплата дней командировки осуществляется исходя из месячной заработной платы, которая в августе составляет 3700 грн.
Дневной заработок работника в августе:
3700 грн.: 22 р. д. = 168,18 грн.
Заработная плата за время командировки исходя из количества рабочих дней по графику работы предприятия, на котором работает работник:
168,18 грн. х 6 р. д. = 1009,08 грн.,
где 6 р. д. — рабочие дни по графику работы работника (предприятия «А»).
Работа в выходной день 25 августа (суббота) в командировке на предприятии «Б» оплачивается в двойном размере дневной ставки следующим образом:
168,18 грн. х2 = 336,36 грн.
Общая оплата труда работника за время командировки:
1009,08 + 336,36 = 1345,44 грн.
Аналогичный подход применяется и при оплате дней работы в выходной день при командировках за границу.

Нелля СИНЬКО
начальник відділу Департаменту заробітної плати та умов праці Міністерства соціальної політики України
Аватар пользователя
vins
 
Сообщений: 6654
Зарегистрирован: 27 дек 2010, 12:38
Благодарил (а): 2704 раз.
Поблагодарили: 2906 раз.

UNREAD_POST налоговик » 09 фев 2013, 23:04

Відрядження припадає на вихідні дні: відображаємо в табелі

Відповідно до статті 14 Закону України «Про державну статистику » від 17.09.1992 N 2614-ХІІ органи державної статистики затверджують статистичну методологію та звітно-статистичну документацію, а також типові форми первинної облікової документації, необхідні для проведення державних статистичних спостережень.
Типова форма первинного обліку N П-5 «Табель обліку використання робочого часу», затверджена наказом Держкомстату України від 05.12.2008 N 489, надається як рекомендована для застосування і використовується як формалізований набір показників у складі первинного обліку підприємства, установи, організації щодо використання робочого часу, необхідний для заповнення форм державних статистичних спостережень з праці.
На практиці табель використовується також для інших цілей (нарахування заробітної плати, контроль трудової дисципліни тощо), тому за необхідності підприємство має право застосовувати й іншу форму табелю, але при цьому обов' язковим для респондентів є наявність первинного обліку показників щодо використання
робочого часу, явок та неявок працівників, які визначено формами державних статистичних спостережень з праці.
Оскільки табель слугує інструментом нарахування заробітної плати не лише за фактично відпрацьований час, а й за дні, коли працівник фактично не працював на робочому місці, але за ним відповідно до законодавства чи колективного договору зберігалася заробітна плата, порядок табелювання періоду перебування у відрядженні напряму залежить від порядку оплати праці за цей час.

Табелювання відряджень у бюджетних організаціях
Відповідно до пункту 14 розділу І Інструкції про службові відрядження в межах України та за кордон, затвердженої наказом Міністерства фінансів України від 13.03.1998 N 59, що поширюється на органи державної влади, підприємства, установи та організації, що повністю або частково утримується (фінансується) за рахунок бюджетних коштів, під час відрядження за працівниками зберігається середній заробіток на всі робочі дні тижня за графіком, установленим за місцем постійної роботи.
Отже, робочі дні перебування працівника бюджетної організації у службових відрядженнях можуть відображатися в табелі таким чином: у першому рядку зазначається кількість годин згідно зі встановленим для відповідної категорії працівників режимом за основним місцем роботи (наприклад, 8), а в другому
рядку - умовні позначення перебування у відрядженні (ВД).
Вихідні, святкові та неробочі дні, що припали на час відрядження, в табелі відображають так само, як і для решти працівників, які не перебувають у відрядженні.
Такі дні можна відображати в табелі як робочі лише у разі, коли працівника направлено у відрядження спеціально для виконання робіт у зазначені дні. Таке направлення вважається залученням до роботи у вихідні, святкові, неробочі дні і може відбуватися лише у випадках, передбачених частиною другою статті 71 Кодексу законів про працю України (КЗпП).
Пунктами 11-12 розділу І Інструкції N 59 встановлено, що у разі відбуття працівника у відрядження у вихідний день, йому після повернення з відрядження в установленому порядку надається інший день відпочинку. А якщо наказом про відрядження передбачено повернення працівника з відрядження у вихідний день, то
працівникові може надаватися інший день відпочинку відповідно до законодавства у сфері регулювання трудових відносин.
Як бачимо, зазначені пункти Інструкції N 59 не є нормами прямої дії, а мають відсильний характер. Причому не відсилають нас до інших нормативних актів, а лише зазначають, що надання таких днів відпочинку має бути «встановлено» і до того ж має відповідати законодавству щодо регулювання робочого часу працівників.
Таким чином, можна дійти висновку, що надання інших днів відпочинку, обумовлене вибуттям/прибуттям з відрядження у вихідні дні, має бути передбачено у колективному договорі бюджетної організації, а порядок надання днів відпочинку може бути регламентований правилами внутрішнього розпорядку. Причому
такий порядок не може призводити до збільшення та/або зменшення нормальної тривалості робочого часу за місяць, квартал тощо.
Отже, у разі якщо працівнику буде надано інший день відпочинку, наприклад, за вибуття у відрядження у вихідний день, то день вибуття слід вважати (табелювати) робочим днем, а інший день відпочинку - вихідним днем.

Питання виходу працівника на роботу в день вибугтя у відрядження
та в день прибугтя з відрядження також мають врегульовуватися правилами внутрішнього трудового розпорядку бюджетної організації (п. 13 розділу І Інструкції N 59).

Табелювання відряджень у комерційних організаціях
Розглянутий порядок збереження заробітної плати під час відряджень (за робочі дні за графіком роботи за основним місцем роботи) може мати місце не на всіх підприємствах, оскільки відповідно до частини четвертої статті 121 КЗпП працівникам, які направлені у службове відрядження, оплата праці за виконану роботу здійснюється відповідно до умов, визначених трудовим або колективним договором, і розмір такої оплати праці не може бути нижчим середнього заробітку.
Якщо відповідно до колективного договору підприємства, що не належить до бюджетних організацій, заробітна плата за час відряджень працівниками зберігається в такому ж порядку, що і в бюджетних організаціях, то відображати у табелі робочі, вихідні, святкові і неробочі дні слід у порядку, зазначеному вище.
Якщо на підприємстві передбачено інший порядок нарахування заробітної плати за час відрядження (наприклад, за дні фактичної роботи за місцем відрядження, за фактично виконаний обсяг робіт/виробленої продукції), то порядок оформлення табелю має бути визначено локальним нормативним актом підприємства (наприклад, Положенням про облік робочого часу). При цьому норма робочого часу за місяць, квартал тощо має бути додержана.
Таким чином, облік часу перебування працівника у відрядженні для відображення у формах державної статистичної звітності з праці здійснюється тільки у тій частині, яка припадає на робочі дні (за графіком роботи за основним місцем роботи чи за графіком, визначеним колективним договором), тобто без урахування вихідних, святкових і неробочих днів.

Оксана КОГУТ, начальник відділу статистики соціально-трудових відносин Державної служби статистики України


См. также тему Табель учёта рабочего времени
Аватар пользователя
налоговик
 
Сообщений: 5776
Зарегистрирован: 20 ноя 2010, 23:29
Благодарил (а): 835 раз.
Поблагодарили: 2638 раз.

UNREAD_POST annet.g » 30 апр 2013, 12:01

Помогите, пожалуйста! расчитываю командировочные за два дня в апреле, среднюю за два месяца расчитала, теперь ее нужно сравнить с средней за апрель, в кот. отработано 10 дней, 2 дня - командировка, и 10 рабочих дней - отпуск. как расчитать среднюю за апрель для сравнения с средней за два месяца
1. оклад по штатному / на план рабочих дней,
2. зп за факт.отраб/ дни фактич отработанные.
3. зп за фактич.отраб + отпускные /фактич. отработанные + рабочие дни отпуска
4. зп за фактич.отраб + отпускные /фактич. отработанные + календарные дни отпуска
или как?
annet.g
 
Сообщений: 19
Зарегистрирован: 28 мар 2013, 13:27
Благодарил (а): 6 раз.
Поблагодарили: 0 раз.

UNREAD_POST vins » 30 апр 2013, 15:00

annet.g писал(а):Помогите, пожалуйста! расчитываю командировочные за два дня в апреле, среднюю за два месяца расчитала, теперь ее нужно сравнить с средней за апрель, в кот. отработано 10 дней, 2 дня - командировка, и 10 рабочих дней - отпуск. как расчитать среднюю за апрель для сравнения с средней за два месяца
1. оклад по штатному / на план рабочих дней,
2. зп за факт.отраб/ дни фактич отработанные.
3. зп за фактич.отраб + отпускные /фактич. отработанные + рабочие дни отпуска
4. зп за фактич.отраб + отпускные /фактич. отработанные + календарные дни отпуска
или как?


А эти примеры не подходят Оплата труда в командировке ?
Аватар пользователя
vins
 
Сообщений: 6654
Зарегистрирован: 27 дек 2010, 12:38
Благодарил (а): 2704 раз.
Поблагодарили: 2906 раз.

UNREAD_POST Kalina » 19 мар 2015, 15:06

Допоможіть, будь ласка, розібратися в такій ситуації при проведенні порівняльних розрахунків середньоденної та середньомісячної заробітної плати при оплаті праці за час відрядження.
Працівник знаходився у відрядженні 1 день, 13 березня 2014 року.
У розрахунковому періоді за січень-лютий 2014 року йому було нараховано:
1) у січні 2014 року, в т.ч.:
- оклад з надбавками за січень 2014 року = 639,45 грн. (відпрацьовано 6 роб.днів)
- виробнича премія за січень 2014 року = 319,73 грн. (за 6 роб.днів, тобто пропорційно відпрацьованому часу)
- середня з/п за час відрядження у січні 2014 року = 328,19 грн. (за 3 роб.дні)
- відпустка з 20.01.14 по 05.02.14 = 1994,14 грн.

2) у лютому 2014 року, в т.ч.:
- оклад з надбавками та доплатами за лютий 2014 року = 2030,00 грн. (відпрацьовано 20 роб.днів, повну норму місяця)
- сторновано відпускні за 2 дні відпустки у зв'язку із відкликанням = -159,53 грн.
Кількість роб.днів по графіку в розрахунковому періоді = 41 роб.день (січень 2014 = 20 роб.днів, лютий 2014 = 21 роб.день)
Кількість відпрацьованих роб.днів в розрахунковому періоді = 26 роб.днів (січень 2014 = 6 роб.днів, лютий 2014 = 20 роб.днів)
За березень 2014 року йому нараховано заробітну плату 3146,50 грн., в т.ч.:
- оклад з надбавками та доплатами = 2131,50 грн. (за 20 роб.днів, повна норма місяця)
- виробнича премія за лютий 2014 року = 1015,00 грн. (за 20 роб.днів, тобто пропорційно відпрацьованому часу)
Як необхідно було оплатити 1 день відрядження у березні 2014 року, з урахуванням того, що у квітні 2014 року йому було нараховано премію за березень 2014 року у сумі 1065,75 грн. (пропорційно відпрацьованому часу, за 20 роб.днів березня 2014).
Середньомісячна з/п за січень-лютий 2014 року склала (639,45+319,73+2030,00) = 2989,18/26=114,97 грн.
Середньоденна з/п за березень 2014 року (без урахування премії за лютий 2014, нарахованої у березні 2014) = 2131,50/20=106,58 грн.
Середньоденна з/п за березень 2014 року (з урахуванням премії за лютий 2014, нарахованої у березні 2014) = 3146,50/20=157,33 грн.
Середньоденна з/п за березень 2014 року (якби він не іздив би у відрядження; 2131,50+1065,75) = 3197,25/20=159,86 грн.
Як правильно було оплатити цей 1 день відрядження у березні 2014???
Якщо по середньомісячній з/п 114,97 грн., то виходить, що працівник отримав би з/п більше, якби не іздив би у відрядження (159,86 грн.).
Чи включати до порівняння середньоденної з/п премію нараховану у поточному місяці за попередній (яка є вже розрахованою пропорційно відпрацьованому часу).
Тобто, виходить, что при нарахуванні виробничої премії у поточному місяці за попередній завжди доведеться робити розрахунки тільки по середньомісяній з/п. А виробнича премія завжди розраховується тільки пропорційно відпрацьованому часу. В такому разі працівник, який часто знаходиться у відрядженнях суттєво буде втрачати з/п, бо доведеться розраховувати пропорційно й так вже пропорційно розраховану премію.
Чи правильно було б рахувати по середньоденній 157,33 грн.?
:oops:
Kalina
 
Сообщений: 69
Зарегистрирован: 23 июн 2011, 11:24
Благодарил (а): 17 раз.
Поблагодарили: 0 раз.

UNREAD_POST tanechka5 » 19 май 2015, 12:18

Доброго дня! Ми установа, яка частково фінансується з держ.бюджету та має на балансі власний пасажирський автомобіль. Але у звязку з тим,що розхід палива дуже великий (автомобіль дуже старий), директор який має власне авто хоче їхати у відрядження разом з групою працівників на 14 днів по містах України. Чи можна це робити, якщо так-то на яких умовах,як відобразити у наказах, бух. обліку використання власного автомобіля керівника,списання ПММ,нарахування зарплати та відряджувальних?
Дуже дякуємо за відповідь !!!
tanechka5
 
Сообщений: 2
Зарегистрирован: 19 май 2015, 10:55
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.

UNREAD_POST lala555 » 25 июл 2016, 08:36

добрый день, подскажите пож. обязательно считать ср. зп для командировки?
lala555
 
Сообщений: 408
Зарегистрирован: 03 июн 2013, 14:34
Благодарил (а): 220 раз.
Поблагодарили: 12 раз.

UNREAD_POST p_o_d_a_t_k_u » 19 авг 2016, 10:00

кто стыкался..как считать среднюю зп, если сотрудник начал командировку в конце июля, а закончил в начале августа.. 2 месяца брать июнь и май как для средний для июля и августа??? или для августа надо считать 2 месяца - июль и июнь???

Постанова 100:
У всіх інших випадках збереження середньої заробітної плати середньомісячна заробітна плата обчислюється виходячи з виплат за останні 2 календарні місяці роботи, що передують події, з якою пов'язана відповідна виплата.

вроде бы и для подсчета средний для августа тоже надо брать июнь и май.... да???? кто как делает на практике???
p_o_d_a_t_k_u
 
Сообщений: 235
Зарегистрирован: 04 окт 2012, 10:55
Благодарил (а): 30 раз.
Поблагодарили: 22 раз.

UNREAD_POST dawuk » 13 сен 2016, 12:19

підскажіть будь-ласка, працівника у вересні направлено на підвищення кваліфікації. середню розраховують за два місяці липень (був повністю місяць у відпустці) та серпень (є премія до дня ветеринара, яка прописана в колдоговорі), як включати липень та чи потрібно премію включати
dawuk
 
Сообщений: 2
Зарегистрирован: 22 фев 2015, 22:55
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.

UNREAD_POST lily27 » 04 апр 2017, 14:40

скажите пож. при расчете ср. зп корректировать зп на коэффициент нужно если зп повышали всем работникам или это не важно и нужно корректировать даже если одному сотруднику увеличили зп?
lily27
 
Сообщений: 66
Зарегистрирован: 19 дек 2016, 14:12
Благодарил (а): 41 раз.
Поблагодарили: 1 раз.

UNREAD_POST minibuh » 04 апр 2017, 16:04

lily27 писал(а):скажите пож. при расчете ср. зп корректировать зп на коэффициент нужно если зп повышали всем работникам или это не важно и нужно корректировать даже если одному сотруднику увеличили зп?

корректировать зп на коэффициент нужно если у работника, по которому вы проводите расчет ср.зп ,в расчетном периоде было поднятие з/п.

За это сообщение автора minibuh поблагодарил:
lily27
minibuh
 
Сообщений: 2353
Зарегистрирован: 28 дек 2011, 14:00
Благодарил (а): 1268 раз.
Поблагодарили: 928 раз.

UNREAD_POST lily27 » 04 апр 2017, 17:52

Спасибо, у этого работника было поднятие зп, а у некотрых не было, получается что я должна ему корректировать с учетом коефициента? Я читала письмо что если всем работникам а не отдельным сотрудникам было повышение, тогда корректируем на коэффициент
lily27
 
Сообщений: 66
Зарегистрирован: 19 дек 2016, 14:12
Благодарил (а): 41 раз.
Поблагодарили: 1 раз.

UNREAD_POST minibuh » 05 апр 2017, 09:22

Да конкретно ему.

За это сообщение автора minibuh поблагодарил:
lily27
minibuh
 
Сообщений: 2353
Зарегистрирован: 28 дек 2011, 14:00
Благодарил (а): 1268 раз.
Поблагодарили: 928 раз.

След.

  • Похожие темы
    Ответов
    Просмотров
    Последнее сообщение

Вернуться в РАЗНОЕ ЮРИДИЧЕСКОЕ

Кто сейчас на форуме

Зарегистрированные пользователи: Gb, MR, Ya