Рекламу показываем только НЕзарегистрированным пользователям. Войдите или зарегистрируйтесь на Бухфоруме
    .

Заявление работника: от руки или на компьютере

Путеводитель по разделу. Наличка, РРО, труд, лицензирование, подотрасли хозяйственного права (земля, цены, ЦБ, хозобщества...)

Модератор: Ol_ua

UNREAD_POST vins » 31 июл 2012, 15:33

Відповідно до Збірника уніфікованих форм організаційно-розпорядчих документів (схвалений протоколом Методичної комісії Державного комітету архівів України від 20.06.2006 № 3; далі — Збірник форм ОРД) заява — це письмове офіційне повідомлення і/або прохання, що подають на ім'я посадової особи, як правило, керівника підприємства, установи, організації (далі — підприємство).
Заяви належать до організаційних документів підприємства.
Вимоги до оформлювання організаційно-розпорядчих документе визначено Національним стандартом України ДСТУ 4163-2003. Так, відповідно до пункту 7.1 ДСТУ 4163-2003 документи виготовляють за допомогою комп'ютерної техніки. При цьому, окремі внутрішні документи (заяви, пояснювальні та доповідні записки тощо), авторами яких є посадові та інші фізичні особи, дозволено оформлювати рукописним способом.
Як бачимо, оформления заяв власноруч є лише дозволеним винятком із загального правила, за яким документи оформлюють з використанням комп'ютерних технологій.
Слід зазначити, що обов'язковість рукописного оформления певних видів заяв може бути передбачена окремими відомчими нормативними актами. Так, наприклад, відповідно до частини десятої розділу 3 Порядку ведения особових справ державних службовців в органах виконавчої влади, затвердженого постановою Кабінету Мі-ністрів України від 25.05.1998 № 731, заяви про призначення, перемі-щення на іншу посаду, звільнення з посади оформляються власноруч і підписуються із зазначенням дати. Цю норму збережено у Порядку ведення, обліку та зберігання особових справ державних службовців, затвердженому наказом Національного агентства України з питань державної служби від 05.03.2012 № 44, який набирає чинності 01.01.2013.
3 метою уніфікації та стандартизації діловодних процесів можна вводити на підприємстві трафаретні форми для заяв найпоширеніших видів, що міститимуть надруковану постійну інформацію та визначене місце для фіксування змінної інформації. При цьому, незалежно від способу оформления, юридичної сили та доказовості заяві придаватимуть підпис заявника та дата написания заяви. На документі заявник мае проставити власноруч не лише особистий підпис, а й дату написания заяви.
Надамо кілька порад щодо запровадження трафаретних форм.
Відповідно до вимог стандарту ДСТУ 4163-2003 при розробленні трафаретних форм заяв слід:
• використовувати аркуші паперу формату А4;
• дотримувати встановлених розмірів полів:
30 мм — ліве; 10 мм — праве; 20 мм — верхне та нижнє.
Збірником уніфікованих форм ОРД передбачена, зокрема, уніфікована форма заяви громадянина про прийняття на роботу.
Чи можна розробити трафаретну форму для заяви про звіль-нення за власним бажанням? Так, безумовно.
Відповідно до статті 38 Кодексу законів про працю України працівник мае право розірвати трудовий договір, укладений на невизначений строк, попередивши про це власника або уповноважений ним орган письмово за два тижні. Жодних пояснень, чим саме зумовлено бажання звільнитися, від працівника не вимагається. Дату звільнення у заяві працівник може не вказувати. Строк попередження починають відраховувати з наступного дня після отримання роботодавцем заяви про звільнення (дати реєстрації заяви).
Згідно зі статтею 241-1 КЗпП строк, обчислюваний тижнями, закінчуєть-ся у відповідний день тижня. Якщо заяву про звільнення за власним бажанням прийнято і зареєстровано, скажімо, у вівторок, то останній ро-бочий день працівника і відповідно день його звільнення припаде на вівторок через два тижні.
Якщо останній день строку припаде на святковий, вихідний або неробочий день, то днем закінчення строку буде найближчий робочий день.
Утім, статтею 38 КЗпП також передбачено, що у разі, коли заява працівника про звільнення з роботи за власним бажанням зумовлена
неможлйвістю продовжувати роботу (переїзд на нове місце проживания; переведения чоловіка або дружини на роботу в іншу місцевість; вступ до навчального закладу; неможливість проживания у даній місце-вості, підтверджена медичним висновком; вагітність; догляд за дитиною до досягнення нею чотирнадцятирічного віку або дитиною-інвалідом; догляд за хворим членом сім'ї відповідно до медичного висновку або інвалідом I групи; вихід на пенсію; прийняття на роботу за конкурсом, а також з інших поважних причин), роботодавець повинен розірвати трудовий договір у строк, про який просить працівник.
За потреби кадрова служба може розробити трафаретну форму й для випадку звільнення за власним бажанням з поважних причин.
У трафаретній формі працівник мае вказати бажану дату звільнення та причини, що зумовили неможливість продовження роботи. До заяви працівник додає документи, що підтверджують цей факт, або у відповідних випадках — копії документів (медичний висновок; копія свідоцтва про народження дитини; копія пенсійного посвідчення тощо).
Доцільно заздалегідь передбачити у трафаретній формі місце для відмітки про реєстрацію заяви.
Наостанок зауважимо, що з часом, розроблюючи трафаретні форми для різних документів, ви зможете скласти власний альбом трафаретних форм документів кадрової служби (що, безумовно, полегшить вашу роботу). А якщо до розроблення трафаретних форм долучаться й фахівці інших підрозділів, результатом цієї роботи стане альбом трафаретних форм вашого підприємства.

Олександр ДЕНИСЕНКО,
заступник директора департаменту — начальник відділу нормативно-методичного забезпечення департаменту діловодства, формування, обліку та зберігання документів Національного архівного фонду Державної архівної служби України

За это сообщение автора vins поблагодарили: 2
Apolinaria, e_lana
Аватар пользователя
vins
 
Сообщений: 6654
Зарегистрирован: 27 дек 2010, 12:38
Благодарил (а): 2704 раз.
Поблагодарили: 2905 раз.

Вернуться в РАЗНОЕ ЮРИДИЧЕСКОЕ

Кто сейчас на форуме

Зарегистрированные пользователи: Ads, Gb, MR, Ya