Рекламу показываем только НЕзарегистрированным пользователям. Войдите или зарегистрируйтесь на Бухфоруме
    .

Неплатежеспособный банк (банк банкрот)

Путеводитель по разделу. Наличка, РРО, труд, лицензирование, подотрасли хозяйственного права (земля, цены, ЦБ, хозобщества...)

Модератор: Ol_ua

UNREAD_POST vins » 15 сен 2014, 23:46

Неплатежеспособные банки и уплаченные через них налоги. Для налогоплательщика хорошее решение.

Харківський окружний адміністративний суд

ПОСТАНОВА

21 травня 2014 р. справа № 820/4258/14

Пунктом 1.24 статті 1 Закону України «Про платіжні системи та переказ коштів в Україні» від 05.04. 2001 р. № 2346-III (далі - Закон № 2346-III) визначено, що переказом коштів є рух певної суми коштів з метою її зарахування на рахунок отримувача або видачі йому у готівковій формі. Ініціатор та отримувач можуть бути однією і тією ж особою.

Відповідно до п. 8.1 ст. 8 Закону № 2346-III, банк зобов'язаний виконати доручення клієнта, що міститься в розрахунковому документі, який надійшов протягом операційного часу банку, в день його надходження.

Пунктом 1.29 статті 1 Закону № 2346-III передбачено, що проведення переказу коштів є обов'язковою функцією, що має виконувати платіжна система.

Згідно із ст.ст. 22.3, 22.4 Закону № 2346-III, розрахункові документи, за винятком платіжної вимоги-доручення, мають подаватися ініціатором до банку, що його обслуговує. При використанні розрахункового документа ініціювання переказу для платника вважається завершеним з моменту прийняття банком платника розрахункового документа на виконання.

Днем подання до установ банків платіжного доручення за всіма видами податкових платежів вважається день його реєстрації у цих установах (п.п. 16.5.2 п. 16.2 ст. 16 Закону № 2346-III).

Відповідальність банків при здійсненні переказу визначається положеннями статті 32 вказаного Закону № 2346-III, якою, зокрема, передбачено право отримувача на відшкодування банком, що обслуговує платника, шкоди, заподіяної йому внаслідок порушення цим банком строків виконання документа на переказ.

Таким чином, виконання платником податкового обов'язку по перерахуванню в бюджет суми податкового зобов'язання пов'язане з моментом подання в банк платіжного доручення на перерахування відповідних сум податкових зобов'язань, а у разі несвоєчасного надходження до державного бюджету грошових коштів не з вини платника податку, останній звільняється від відповідальності за несвоєчасне або перерахування не в повному обсязі таких податків, зборів та інших платежів до бюджетів та державних цільових фондів.

Позивачем були надані докази того, що платіжним дорученням від 26.02.2014 р. № 1930 він сплатив зі свого рахунку № 26008033190001 в ПАТ "Брокбізнесбанк" на відповідний казначейський рахунок суму 630 000,00 грн., це платіжне доручення було прийнято ПАТ "Брокбізнесбанк" до виконання 26.02.2014 р., і платіж був фактично проведений цим банком 28.02.2014 р. (кошти позивача списані з рахунку) (т. 1 а.с. 15, 16, 17).

Згідно наданої на запит суду відповіді від ПАТ «Брокбізнесбанк» вих. № 396/4996/010-01/4856БТ від 15.04.2014 р. (т. 1 а.с. 188), станом на 26.02.2014 р. залишок коштів на рахунку позивача № 26008033190001 складав 249 871,37 грн. Станом на 28.02.2014 р. залишок коштів на вказаному рахунку складав 811848,02 грн. Платіжне доручення від 26.02.2014 р. № 1930 в сумі 630 000,00 грн. 28.02.2014 р. списано з вищевказаного рахунку позивача та взято на облік за позабалансовим рахунком банку в зв'язку з відсутністю коштів на кореспондентському рахунку банку. Також, у листі повідомлялось, що в ПАТ «Брокбізнесбанк» строком на три місяці з 03.03.2014 р. по 02.06.2014 р. запроваджено тимчасову адміністрацію, під час якої не здійснюється задоволення вимог вкладників та інших кредиторів банку. Оскільки під час виконання своїх повноважень уповноважена особа Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на тимчасову адміністрацію не пізніше п'ятого робочого дня, починаючи з дня свого призначення, має повернути клієнтам розрахункові документи, що не сплачені в строк з вини неплатоспроможного банку, грошові кошти в сумі 630 000,00 грн. за вищевказаним платіжним дорученням було повернуто 07.03.2014 р. з позабалансового рахунку банку на рахунок позивача. Зазначене підтверджується копією платіжного доручення (т. 1 а.с. 213).

Суд також звертає увагу, що позивач позбавлений можливості розпоряджатися належними йому коштами на банківських рахунках в ПАТ "Брокбізнесбанк". У зв'язку з поверненням 07.03.2014 р. коштів на банківський рахунок позивача, листом від 11.03.2014 р. № 48/9-771/Мз на адресу тимчасової адміністрації ПАТ "Брокбізнесбанк" позивачем було надіслано примірник (оригінал) нового платіжного доручення від 11.03.2014 р. № 2147 про сплату ПДВ в сумі 630 000,00 грн. (т. 1 а.с. 215). Проте цей платіж станом на час розгляду даної справи тимчасовою адміністрацією ПАТ "Брокбізнесбанк" не проведений. На це звернення позивачем отримано відповідь тимчасової адміністрації ПАТ "Брокбізнесбанк" вих. № 1927/005-04 від 11.03.2014 р. про нездійснення тимчасовою адміністрацією задоволення вимог кредиторів банку (т. 1 а.с. 216).

Крім того, стосовно відповіді ПАТ «Брокбізнесбанк» щодо недостатності коштів на рахунку позивача суд зазначає, що згідно виписок з системи "Клієнт-Банк" (т. 1 а.с. 217, 226, 227) сума грошових коштів позивача на рахунку № 26008033190001 в ПАТ "Брокбізнесбанк" у розмірі 249871,37 грн. була лише на початок банківського дня 26.02.2014 р., а на кінець банківського дня 26.02.2014 р. ця сума становила вже 651910,23 грн. Крім цього, на кінець банківського дня 27.02.2014 р. ця сума становила вже 811848,02 грн., що було цілком достатньо для того, щоб провести зазначений платіж у сумі 630000,00 грн. безпосередньо 27.02.2014 р. Причин неперерахування ПАТ "Брокбізнесбанк" коштів позивача у сумі 630000,00 грн. 27.02.2014 р. вказана вище відповідь уповноваженої особи ФГВФО на тимчасову адміністрацію ПАТ "Брокбізнесбанк" не містить. Таким чином, на момент подання позивачем 26.02.2014 р. до ХРВ ПАТ "Брокбізнесбанк" платіжного доручення від 26.02.2014 р. № 1930 необхідні кошти на рахунку позивача № 26008033190001 в ПАТ "Брокбізнесбанк" для проведення платежу були в наявності, але цей платіж не було проведено банком у зв'язку з його неплатоспроможністю.

Пунктом 129.6 статті 129 ПК України визначено, що за порушення строку зарахування податків до бюджетів або державних цільових фондів, установлених Законом України "Про платіжні системи та переказ коштів в Україні", з вини банку такий банк сплачує пеню за кожний день прострочення, включаючи день сплати, та штрафні санкції у розмірах, встановлених цим Кодексом, а також несе іншу відповідальність, встановлену цим Кодексом, за порушення порядку своєчасного та повного внесення податків, зборів, платежів до бюджету або державного цільового фонду. При цьому платник податків звільняється від відповідальності за несвоєчасне або перерахування не в повному обсязі таких податків, зборів та інших платежів до бюджетів та державних цільових фондів, включаючи нараховану пеню або штрафні санкції. Визначальним у змісті даної норми є те, з чиєї вини відбулося невнесення чи неповне внесення податку, збору (обов'язкового платежу) до бюджету або державного цільового фонду.

Пунктом 129.7 статті 129 ПК України також визначено, що не вважається порушенням строку перерахування податків, зборів, платежів з вини банку порушення, вчинене внаслідок регулювання Національним банком України економічних нормативів такого банку, що призводить до нестачі вільного залишку коштів на такому кореспондентському рахунку. Якщо у майбутньому банк або його правонаступники відновлюють платоспроможність, відлік строку зарахування податків, зборів та інших платежів розпочинається з моменту такого відновлення.

Таким чином, платник податків, який ініціював банківський переказ коштів зі сплати податку, вказаними вище нормами пунктів 129.6, 129.7 статті 129 ПК України повністю звільняється від відповідальності як за несвоєчасне зарахування банком сплачених коштів до бюджету, так і за не зарахування цих сплачених коштів до бюджету взагалі, оскільки вся відповідальність за зарахування цих коштів до бюджету покладена законом на банківську установу, яка здійснює обслуговування платника податків.

Така правова позиція повністю узгоджується з висновками Вищого адміністративного суду України з розгляду аналогічних спорів, викладених в ухвалах: від 26.02.2014 р. по справі № К/800/13275/13, від 17.03.2014 р. по справі № К-33911/10, від 18.02.2014 р. по справі № К/9991/28419/11 (т. 1 а.с. 138-142, 144-146).

Отже, суд зазначає, що неперерахування коштів до бюджету відбулось не з вини позивача, а з вини банку. Наведені положення законодавства дають підстави вважати, що відповідальність за це має нести саме банк, а позивач, в свою чергу, здійснив передбачені законодавством дії по сплаті відповідних сум ПДВ до бюджету.

Таким чином, суд приходить до висновку, що з моменту прийняття АТ "Брокбізнесбанк" платіжного доручення від 26.02.2014 р. № 1930 податкове зобов'язання УДСО при ГУМВС в Харківській області зі сплати ПДВ за січень 2014 року в сумі 630000,00 грн. є виконаним у повному обсязі, у зв'язку з чим у відповідача були відсутні підстави вважати, що позивачем порушено строки сплати податкових зобов'язань у зв'язку з неперерахуванням банком грошових коштів. До того ж, позивач повідомив відповідача про причини ненадходження коштів до бюджету.

Щодо нарахованої відповідачем та стягнутої з позивача пені за березень, квітень 2014 року у загальній сумі 8274,35 грн. у зв'язку з ненадходженням до бюджету сплачених позивачем згідно платіжного доручення від 26.02.2014 р. № 1930 коштів, суд зазначає наступне.

Окрім зазначених вище положень пунктів 129.6, 129.7 статті 129 ПК України, пунктом 2.10 Інструкції про порядок нарахування та погашення пені за платежами, що контролюються органами державної податкової служби, затвердженої наказом ДПА України від 17.12.2010 р. № 953 (зареєстрований Міністерством юстиції України 27.12.2010 р. за № 1350/18645) встановлено, що за несвоєчасне або перерахування не в повному обсязі податків, зборів і інших платежів до бюджетів та державних цільових фондів, якщо таке несвоєчасне або неповне перерахування відбулось через порушення банком строків зарахування податків, зборів (обов'язкових платежів) до бюджетів або державних цільових фондів, встановлених Законом України "Про платіжні системи та переказ коштів в Україні" пеня не нараховується.

Отже, дії відповідача по нарахуванню і стягненню з позивача пені в сумі 2809,46 грн. за березень 2014 року та 5464,89 грн. за квітень 2014 року (разом - 8274,35 грн.) є незаконними.

Також, відповідно до п. 57.4 ст. 57 ПК України, пеня та штрафні санкції, нараховані на суму грошового зобов'язання (її частку), скасовану за результатами адміністративного чи судового оскарження, також підлягають скасуванню, а якщо такі пеня та санкції були сплачені, вони підлягають зарахуванню в рахунок погашення податкового боргу, грошових зобов'язань або поверненню в порядку, встановленому статтею 43 цього Кодексу.

Таким чином, суд дійшов висновку, що відповідачем було безпідставно та неправомірно винесено податкову вимогу від 15.05.2014 р. № 47-25 про наявність у позивача узгоджених грошових зобов'язань зі сплати ПДВ на суму 626059,69 грн., прийнято рішення про опис майна у податкову заставу від 15.05.2014 р. № 7, складено акт опису майна від 16.05.2014 р. № 9, які підлягають скасуванню у повному обсязі, а також нараховано та стягнуто з позивача пеню за березень, квітень 2014 року у загальній сумі 8274,35 грн. у зв'язку з ненадходженням до бюджету сплачених позивачем згідно платіжного доручення від 26.02.2014 р. № 1930 коштів.

За это сообщение автора vins поблагодарил:
dmkushnir
Аватар пользователя
vins
 
Сообщений: 6654
Зарегистрирован: 27 дек 2010, 12:38
Благодарил (а): 2704 раз.
Поблагодарили: 2906 раз.

UNREAD_POST vins » 16 сен 2014, 09:52

+ еще одно решение, освобождающее налогоплательщика, подавшего платежку в неплатежеспособный банк, от обязанности повторной уплаты и от санкций

ЖИТОМИРСЬКИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ АДМІНІСТРАТИВНИЙ СУД
УХВАЛА

"03" березня 2014 р. Справа № 806/6299/13-а

...
Як свідчать матеріали справи, ПАТ "Західінкомбанком" були перераховані до Державного бюджету України суми податку на додану вартість за січень 2009 року 07 лютого 2012 р. (а.с. 61, 62).

Згідно довідки ПАТ "Західінкомбанк" за вих. № 193 від 02.12.2013 р., постановами Національного банку України № 68 від 12 лютого 2009 р. та № 450 від 05 серпня 2009 р. у ТОВ КБ "Західінкомбанк" було введено мораторій на задоволенні вимог кредиторів до 12 лютого 2010 р. (а.с. 60).

Як свідчить лист керуючого ЖФ ПАТ "Західінкомбанк" за вих. № 006 від 10.01. 2014р., комісія Національного банку України з питань нагляду та регулювання діяльності банків рішенням від 10.02.2010 р. продовжила Програму фінансового оздоровлення ПАТ "Західінкомбанк". Через недостатність коштів на рахунку банку, платіжні доручення СП "Сан" у формі ТОВ були сплачені за наявності фінансової можливості у цьому.

Відповідно до п. 129.6 ст. 129 ПК України, за порушення строку зарахування податків до бюджетів або державних цільових фондів, установлених Законом України "Про платіжні системи та переказ коштів в Україні", з вини банку такий банк сплачує пеню за кожний день прострочення, включаючи день сплати, та штрафні санкції у розмірах, встановлених цим Кодексом, а також несе іншу відповідальність, встановлену цим Кодексом, за порушення порядку своєчасного та повного внесення податків, зборів, платежів до бюджету або державного цільового фонду. При цьому платник податків звільняється від відповідальності за несвоєчасне або перерахування не в повному обсязі таких податків, зборів та інших платежів до бюджетів та державних цільових фондів, включаючи нараховану пеню або штрафні санкції.

Так, визначальним в даному випадку є те, з чиєї вини не відбулося повного внесення податку, збору (обов'язкового платежу) до бюджету або державного цільового фонду. Коли це не є наслідком винних дій платника податку, то до нього не можуть бути застосовані штрафні санкції, пеня або пред'явлена вимога про повне перерахування податкових платежів до бюджетів та державних цільових фондів.

Відповідно до Закону України "Про платіжні системи та переказ коштів в Україні", переказ коштів (далі - переказ) - рух певної суми коштів з метою її зарахування на рахунок отримувача або видачі йому у готівковій формі. Ініціатор та отримувач можуть бути однією і тією ж особою. Ініціатор - особа, яка на законних підставах ініціює переказ коштів шляхом формування та/або подання відповідного документа на переказ або використання електронного платіжного засобу

Згідно із п. 22.4 ст. 22 Закону, під час використання розрахункового документа ініціювання переказу є завершеним: для платника - з дати надходження розрахункового документа на виконання до банку платника.

Відповідно до п. 129.7 ст. 129 ПК України, не вважається порушенням строку перерахування податків, зборів, платежів з вини банку порушення, вчинене внаслідок регулювання Національним банком України економічних нормативів такого банку, що призводить до нестачі вільного залишку коштів на такому кореспондентському рахунку.

Якщо у майбутньому банк або його правонаступники відновлюють платоспроможність, відлік строку зарахування податків, зборів та інших платежів розпочинається з моменту такого відновлення.

Саме для банку, а не для платника податків розпочинається відлік термінів зарахування податків, зборів (обов'язкових платежів) після відновлення платоспроможності банку.

За обставинами справи, встановленими судом, банком, обслуговуючим платника податків - позивача, були прийняті платіжні доручення на сплату всіх сум податків, а отже, у контролюючого органу були відсутні підстави для застосування штрафних (фінансових) санкцій, тому податкові повідомлення-рішення Житомирської об'єднаної державної податкової інспекції Головного управління Міндоходів у Житомирській області № 0003131502 від 15 травня 2013 р. та № 0005401502 від 02 липня 2013 р. є протиправними та підлягали скасуванню.

З таким висновком суду першої інстанції погоджується і колегія суддів.

За это сообщение автора vins поблагодарил:
dmkushnir
Аватар пользователя
vins
 
Сообщений: 6654
Зарегистрирован: 27 дек 2010, 12:38
Благодарил (а): 2704 раз.
Поблагодарили: 2906 раз.

UNREAD_POST bur » 20 окт 2014, 10:11

Вопрос: В банке введена временная администрация. У предприятия на счете в этом банке заблокировано 120 000 грн. Какие меры необходимо предпринять для возврата указанных денежных средств с нашего счета?

В соответствии с ч. 2 ст. 76 Закона Украины от 07.12.2000 г. № 2121-III "О банках и банковской деятельности" при принятии решения об отнесении банка к категории неплатежеспособных НБУ не позднее следующего дня уведомляет об этом Фонд гарантирования вкладов физических лиц (далее - Фонд) для принятия последним мер, предусмотренных Законом Украины от 23.02.2012 г. № 4452-VI "О системе гарантирования вкладов физических лиц" (далее - Закон № 4452).
На следующий день после официального получения решения НБУ Фонд начинает процедуру вывода неплатежеспособного банка с рынка и осуществления временной администрации в банке, о чем размещает соответствующую информацию на своей официальной странице в сети Интернет (http://www.fg.gov.ua/) и не позднее 10 дней публикует ее в газете "Урядовий кур’єр" или "Голос України" (ст. 34 Закона № 4452).
Временная администрация вводится Фондом на срок, не превышающий 3 месяцев, а для системно важных банков - 6 месяцев. В течение этого периода банк не может осуществлять расчетно-кассовое обслуживание своих клиентов. Перечень операций, которые не могут проводиться банком в течение действия временной администрации, определен п. 5 ст. 36 Закона № 4452, в том числе им предусмотрен и мораторий на удовлетворение требований вкладчиков и прочих кредиторов.
Если предприятию стало известно, что в отношении обслуживающего его банка вынесено решение о неплатежеспособности и Фондом назначена временная администрация, то, к сожалению, в течение срока работы временной администрации в банке предприятие свой остаток денежных средств на текущем счете вернуть не сможет, поскольку на такие операции введен мораторий (предприятие в этом случае относится к категории прочих кредиторов).
Дальнейшие действия предприятия зависят от результатов работы временной администрации.
Согласно ст. 39 Закона № 4452 предусмотрены следующие способы урегулирования (выведения банка с рынка):
- ликвидация банка с возмещением Фондом денежных средств по вкладам физических лиц;
- ликвидация банка с отчуждением в процессе ликвидации всех или части его активов и обязательств в пользу принимающего банка (инвестора-правопреемника);
- отчуждение всех или части активов и обязательств неплатежеспособного банка в пользу принимающего банка с отзывом банковской лицензии неплатежеспособного банка и дальнейшей его ликвидацией;
- создание и продажа инвестору переходного банка с передачей его активов и обязательств неплатежеспособного банка и дальнейшей ликвидацией неплатежеспособного банка;
- продажа неплатежеспособного банка инвестору.
К сожалению, в большинстве случаев банк ликвидируется первым из указанных выше способов, то есть ликвидация без продажи (или передачи) его активов и обязательств другим лицам.
По заключению Фонда (о результатах работы временной администрации) НБУ принимает решение о ликвидации банка и отзыве банковской лицензии, о чем информирует Фонд не позднее дня, следующего за днем принятия такого решения. В этот же срок Фонд размещает решение НБУ о ликвидации банка на своей официальной странице в сети Интернет и не позднее 7 дней публикует его в газете "Урядовий кур’єр" или "Голос України".
Согласно ч. 5 ст. 45 Закона № 4452 в течение 30 дней со дня опубликования сведений об отзыве банковской лицензии, ликвидации банка и назначения уполномоченного лица Фонда кредиторы имеют право заявить уполномоченному лицу Фонда о своих требованиях к банку.
Такое заявление на имя уполномоченного лица Фонда о включении предприятия в реестр акцептованных кредиторов составляется в произвольной форме. Как правило, образец этого заявления размещается на сайте Фонда или ликвидируемого банка.
В заявлении необходимо указать наименование предприятия-кредитора, его код ЕГРПОУ, местонахождение, сумму требования, реквизиты банка (нового, где открыт текущий счет) и номер текущего счета, на который надо перечислить сумму кредиторских требований. К заявлению можно приложить копию договора на расчетно-кассовое обслуживание (банковского счета) с ликвидирующимся банком. Такое заявление целесообразно отправить почтой с уведомлением о вручении и описью вложений.
Информация о включении предприятия в реестр акцептованных кредиторов размещается на сайте Фонда. Если в результате ликвидации банка денежных средств будет достаточно для погашения задолженности, то она будет перечислена Фондом на указанный в заявлении текущий счет.

АВЕРС
bur
 
Сообщений: 1434
Зарегистрирован: 13 сен 2013, 16:25
Благодарил (а): 116 раз.
Поблагодарили: 425 раз.

UNREAD_POST lelmvj » 21 окт 2014, 14:30

Знаете ли Вы, что…
исполнительный лист по решению суда о взыскании вклада (депозита) можно повесить в рамочке на стене

Потому что обстоятельством, которое влечет обязательное приостановление исполнительного производства, является осуществление временной администрации неплатежеспособного банка или ликвидация банка в соответствии с Законом Украины "О системе гарантирования вкладов физических лиц". Точка.
До принятия закона от 04.07.2014 г. № 1586-VII исполнительное производство не приостанавливалось в случаях, связанных с выплатой средств по вкладам по договорам, срок которых закончился, и по договорам банковского счета вкладчиков в пределах суммы возмещения, которая гарантируется Фондом, а также расходов, связанных с обеспечением операционной деятельности такого банка; выплаты заработной платы, авторского вознаграждения, возмещения вреда, причиненного жизни и здоровью работников банка.

legal-protection-ua

За это сообщение автора lelmvj поблагодарил:
el2011
lelmvj
 
Сообщений: 1094
Зарегистрирован: 10 янв 2012, 12:23
Благодарил (а): 46 раз.
Поблагодарили: 272 раз.

UNREAD_POST el2011 » 30 окт 2014, 13:48

и еще более-менее свежак, чтоб "не раззевали роток" налогоплательщики на 129,6 НКУ снять зависшие деньги хотя-бы через уплату налогов в бюджет с неплатежеспособного банка, письмо госфискалов от 13.08.2014 г. N 1128/5/99-99-20-03-01-16
3. Нужно ли повторно осуществлять платеж, если средства в бюджет так и не попали?

За нарушение сроков зачисления налогов в бюджеты или государственные целевые фонды, установленных Законом Украины "О платежных системах и переводе средств в Украине", по вине банка такой банк уплачивает пеню за каждый день просрочки, включая день уплаты, и штрафные санкции в размерах, установленных Кодексом, а также несет другую ответственность, установленную Кодексом, за нарушение порядка своевременного и полного внесения налогов, сборов, платежей в бюджет или государственный целевой фонд. При этом налогоплательщик освобождается от ответственности за несвоевременное или перечисление не в полном объеме таких налогов, сборов и других платежей в бюджеты и государственные целевые фонды, включая начисленную пеню или штрафные санкции (п. 129.6 ст. 129 Кодекса).

Таким образом, несмотря на причину неуплаты налоговых обязательств, в частности, в случае нарушения банком сроков выполнения поручений клиентов на перевод средств, Кодекс не освобождает налогоплательщика от обязанности уплатить основную сумму налогового обязательства или налогового долга, а налоговый орган, соответственно, - от взыскания такого налогового долга.


Т.е. от штрафов/пени - так и быть, освобождаетесь, а вот сам налог - уж будьте любезны... уплатить... повторно! http://www.profiwins.com.ua/ru/letters-and-orders/gna/5097-1128.html

За это сообщение автора el2011 поблагодарил:
dmkushnir
el2011
 
Сообщений: 106
Зарегистрирован: 14 янв 2011, 14:12
Благодарил (а): 74 раз.
Поблагодарили: 11 раз.

UNREAD_POST lelmvj » 03 мар 2015, 12:03

Признаны неплатежеспособными
«Дельта Банк»
«Кредитпромбанк»
«Омега Банк»

За это сообщение автора lelmvj поблагодарил:
BUH2004
lelmvj
 
Сообщений: 1094
Зарегистрирован: 10 янв 2012, 12:23
Благодарил (а): 46 раз.
Поблагодарили: 272 раз.

UNREAD_POST dmkushnir » 06 мар 2015, 11:33

та ж сама ситуація по зарплаті з Укргазпромбанком з 23 лютого 2015 року. На письмові звернення не реагують. Я так розумію потрібно писати скаргу в НБУ, звернення в суд. Потім лист в податкову і пенсійний фонд що ми платіжки набрали і відправили такого то числа і по сьогоднішній день не проведено. Сиджу шукаю зразок листа в ДФС і ПФ. Може в кого є, допожіть
dmkushnir
 
Сообщений: 151
Зарегистрирован: 16 ноя 2012, 16:28
Благодарил (а): 101 раз.
Поблагодарили: 8 раз.

UNREAD_POST lelmvj » 20 мар 2015, 13:03

lelmvj писал(а):Признаны неплатежеспособными
«Дельта Банк»
«Кредитпромбанк»
«Омега Банк»


+ Астра Банк и банк "Киевская Русь"
lelmvj
 
Сообщений: 1094
Зарегистрирован: 10 янв 2012, 12:23
Благодарил (а): 46 раз.
Поблагодарили: 272 раз.

UNREAD_POST Мыша » 20 мар 2015, 16:56

Коллеги, так а вот в аспекте признания неплатежеспособными названных банков, и вот этой нормы Закона

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про мораторій на стягнення майна громадян України, наданого як забезпечення кредитів в іноземній валюті

(Відомості Верховної Ради (ВВР), 2014, № 28, ст.940)

Верховна Рада України постановляє:

1. Протягом дії цього Закону:

1) не може бути примусово стягнуте (відчужене без згоди власника) нерухоме житлове майно, яке вважається предметом застави згідно із статтею 4 Закону України "Про заставу" та/або предметом іпотеки згідно із статтею 5 Закону України "Про іпотеку", якщо таке майно виступає як забезпечення зобов’язань громадянина України (позичальника або майнового поручителя) за споживчими кредитами, наданими йому кредитними установами - резидентами України в іноземній валюті, та за умови, що:

таке нерухоме житлове майно використовується як місце постійного проживання позичальника/майнового поручителя або є об’єктом незавершеного будівництва нерухомого житлового майна, яке перебуває в іпотеці, за умови, що у позичальника або майнового поручителя у власності не знаходиться інше нерухоме житлове майно;

загальна площа такого нерухомого житлового майна (об’єкта незавершеного будівництва нерухомого житлового майна) не перевищує 140 кв. метрів для квартири та 250 кв. метрів для житлового будинку;

2) не може бути примусово стягнуте (відчужене без згоди власника) інше майно (майнові права), яке відповідно до законодавства або кредитного договору підлягає стягненню з позичальника, зазначеного у підпункті 1 цього пункту, при недостатності коштів, одержаних стягувачем від реалізації (переоцінки) предмета застави (іпотеки);

3) кредитна установа не може уступити (продати, передати) заборгованість або борг, визначений у підпункті 1 цього пункту, на користь (у власність) іншої особи.


выходит, что все кредиторы этих банков теперь могут спать спокойно? и ничего платить? им простится? перепродать никому банк не может....
Аватар пользователя
Мыша
 
Сообщений: 944
Зарегистрирован: 07 июн 2011, 10:40
Благодарил (а): 288 раз.
Поблагодарили: 331 раз.

UNREAD_POST VOA » 20 мар 2015, 18:57

:oops: :ugeek:
По-моему эта норма лояльна к дебеторам/заёмщикам, нет? А "зачёт" безнадёжных задолженностей происходит за счёт кредиторов-СХД, которым возврата средств с расчётных счетов в случае банкротства банка, скорее всего, не видать.

Вообще для банков это больной вопрос - даже в средине 2000-х не так просто было отобрать залог в виде жилья у неплательщика. Зачастую в кредитные договоры специально прописывали ещё и условие о запрете прописки несовершеннолетних, т.к. в подобном случае банк вообще оказывался "в пролёте" с залогом по кредиту, который не погашался. С одной стороны - банкам запретили выдавать валютные кредиты гражданам, с другой стороны - раньше многие физлица именно на валютные кредиты напирали, т.к. там ставка была ниже, чем по гривневым и даже после запрета валютного кредитования физлица не захотели перевводить кредит в гривневый.
http://stopfake.org/ Бывают такие решения, после принятия которых тараканы в голове аплодируют стоя.
Аватар пользователя
VOA
 
Сообщений: 5376
Зарегистрирован: 07 сен 2012, 21:37
Благодарил (а): 1850 раз.
Поблагодарили: 2100 раз.

UNREAD_POST Мыша » 20 мар 2015, 19:22

VOA писал(а):По-моему эта норма лояльна к дебеторам/заёмщикам, нет?


Да, конечно. Имел в виду заемщиков, но в голове сидело другое - написал неправильно.
Так Вы согласны, что эту норму надо понимать так: все, у кого кредит в обанкротившимся банке, могут считать теперь себя людьми, свободными от такого кредитного обязательства?
Аватар пользователя
Мыша
 
Сообщений: 944
Зарегистрирован: 07 июн 2011, 10:40
Благодарил (а): 288 раз.
Поблагодарили: 331 раз.

UNREAD_POST Marlboro » 20 мар 2015, 20:04

А этот неплатежеспособный банк не сможет сам подать в суд, начать процедуру взыскания? Ну, с ограничением насчет взыскания квартир.
Свідомість - це місце зустрічі душі з земним життям
Аватар пользователя
Marlboro
 
Сообщений: 4846
Зарегистрирован: 05 июл 2012, 19:26
Благодарил (а): 324 раз.
Поблагодарили: 1244 раз.

UNREAD_POST Мыша » 20 мар 2015, 21:33

Marlboro писал(а):А этот неплатежеспособный банк не сможет сам подать в суд, начать процедуру взыскания? Ну, с ограничением насчет взыскания квартир.


Ну да... наверное, срок исполнения считается наступившим в связи с банкротством займодателя. Но взыскать то все равно невозможно
Я вот помню, был раньше спор о том, можно ли уступить долг по уже вынесенному суд решению. Вот интересно, если банк получит сейчас суд решение о взыскании суммы.. и уступит право взыскания ее. То есть это уже будет взыскание не кредитных средств, а взыскание долга по суд решению. Будет ли мораторий на такие суммы распространяться?
Аватар пользователя
Мыша
 
Сообщений: 944
Зарегистрирован: 07 июн 2011, 10:40
Благодарил (а): 288 раз.
Поблагодарили: 331 раз.

UNREAD_POST VOA » 20 мар 2015, 23:58

Уважаемый Мыша, я читаю эту норму как индульгенцию заёмщику и отношение у меня к ней двойственное. Например, и как если бы я была банкиром, и как другой добросовестный заёмщик - скорее отрицательное, т.к. это своего рода "дыра", через которую пролезает, как правило, довольно платежеспособный заёмщик. Опять же: живя в Украине и имея доход в гривне - зачем брать кредит в валюте? Т.е. человек сознательно идёт на риск. Почему ему, взявшему кредит в валюте и "выигравшему" на ставке ещё и такое "всепрощение"? Опять же - чем не схема вымывания средств: собирается КК накануне банкротства и выдаёт массу ипотек валютных?

Слава, по поводу - почему банк, находясь в процедуре банкротства, не инициирует сам судебную тяжбу? Помните, мы обсуждали ситуацию по снятию ареста с погашенной ипотеки, если банк в момент снятия обременения находится в стадии ликвидации по причине неплатежеспособности? Там же не выдал госреестр оплаченные вытяги именно потому, что на тот момент лицензия банка была отозвана, поэтому были аннулированы все доверенности представителям, которые могли выступать от имени ипотекодержателя? Наверное, в этом и есть загвоздка.
http://stopfake.org/ Бывают такие решения, после принятия которых тараканы в голове аплодируют стоя.
Аватар пользователя
VOA
 
Сообщений: 5376
Зарегистрирован: 07 сен 2012, 21:37
Благодарил (а): 1850 раз.
Поблагодарили: 2100 раз.

UNREAD_POST Marlboro » 21 мар 2015, 00:18

Мыша писал(а):Будет ли мораторий на такие суммы распространяться?

Я думаю что да. Насколько я знаю, то теоретики (и следом за ними практики, т.е. суды) в основном исходят из того, что решение суда не порождает и не заменяет обязательство, не может быть источником гражданских прав, а только своеобразным способом "подтверждает его наличие". Соответственно, после получения решения о взыскании это то же самое обязательство по займу, на которое распространяется все то же зак-во, в том числе мораторий.

Там же не выдал госреестр оплаченные вытяги именно потому, что на тот момент лицензия банка была отозвана, поэтому были аннулированы все доверенности представителям, которые могли выступать от имени ипотекодержателя? Наверное, в этом и есть загвоздка.

То-есть у банка просто нет законных представителей подать иск в суд?
Свідомість - це місце зустрічі душі з земним життям
Аватар пользователя
Marlboro
 
Сообщений: 4846
Зарегистрирован: 05 июл 2012, 19:26
Благодарил (а): 324 раз.
Поблагодарили: 1244 раз.

Пред.След.

  • Похожие темы
    Ответов
    Просмотров
    Последнее сообщение

Вернуться в РАЗНОЕ ЮРИДИЧЕСКОЕ

Кто сейчас на форуме

Зарегистрированные пользователи: Ads, Gb, MR, Ya