Рекламу показываем только НЕзарегистрированным пользователям. Войдите или зарегистрируйтесь на Бухфоруме
    .

Хозяйственные и налоговые вопросы в отношениях с Крымом

Путеводитель по разделу. Наличка, РРО, труд, лицензирование, подотрасли хозяйственного права (земля, цены, ЦБ, хозобщества...)

Модератор: Ol_ua

UNREAD_POST bur » 03 июн 2014, 22:22

Щодо діяльності фінансових установ та/або відокремлених підрозділів фінансових установ, що розташовані на території Автономної Республіки Крим і міста Севастополя

Відповідно до частини другої статті 133 Конституції України Автономна Республіка Крим та місто Севастополь входять до складу України як окремі одиниці адміністративно-територіального устрою України; місто Севастополь не входить до складу Автономної Республіки Крим, має спеціальний статус, який визначається законом України.

Також відповідно до статті 134 Конституції України Автономна Республіка Крим є невід’ємною складовою частиною України і в межах повноважень, визначених Конституцією України, вирішує питання, віднесені до її відання.

15 квітня 2014 року у другому читанні та в цілому був прийнятий Закон України

„Про забезпечення прав і свобод громадян та правовий режим на тимчасово окупованій території України” (далі – Закон), який визначає статус території України, тимчасово окупованої внаслідок збройної агресії Російської Федерації, встановлює особливий правовий режим на цій території, визначає особливості діяльності державних органів, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ і організацій в умовах цього режиму, додержання та захисту прав і свобод людини і громадянина, а також прав, свобод і законних інтересів юридичних осіб.

Відповідно до статті 3 Закону тимчасово окупованою територією визначається, зокрема, сухопутна територія Автономної Республіки Крим та міста Севастополя, внутрішні води України цих територій.

Відповідно до статті 13 Закону особливості здійснення економічної діяльності на тимчасово окупованій території визначаються законом.

На даний момент закон, який би врегульовував особливості здійснення економічної діяльності на тимчасово окупованій території, відсутній.

Частиною першою статті 17 Закону визначено, що у разі порушення положень цього Закону державні органи України застосовують механізми, передбачені законами України та нормами міжнародного права, з метою захисту миру, безпеки, прав, свобод і законних інтересів громадян України, які перебувають на тимчасово окупованій території, а також законних інтересів держави Україна.

Пунктом 8 розділу І Положення про Державний реєстр фінансових установ, затвердженого розпорядженням Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України від 28 серпня 2003 року № 41 (в редакції розпорядження Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України від 16 січня 2007 року № 6640), зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 11 вересня 2003 року за № 797/8118 (далі – Положення про Реєстр), встановлено, що документом, що підтверджує статус фінансової установи, є Свідоцтво про реєстрацію фінансової установи (далі – Свідоцтво).

Пунктом 11 розділу І Положення про Реєстр визначено, що фінансова установа має право надавати фінансові послуги через свій відокремлений підрозділ за умови внесення інформації про такий відокремлений підрозділ до Реєстру.

Пунктом 1 розділу І Положення про Реєстр встановлено, що відокремлений підрозділ – філія, інший відокремлений структурний підрозділ юридичної особи, що розташований поза місцезнаходженням юридичної особи та здійснює всі або частину функцій з надання фінансових послуг від її імені.

Пунктом 13 розділу І Положення про Реєстр встановлено, що вимоги, установлені законодавством України щодо діяльності, пов'язаної з наданням відповідних видів фінансових послуг, повинні виконуватись фінансовою установою протягом усього строку перебування інформації про неї в Реєстрі.

Розділом VI Положення про Реєстр визначено, що підставами для переоформлення Свідоцтва є: зміна найменування фінансової установи, якщо ця зміна не пов'язана з її реорганізацією; зміна місцезнаходження фінансової установи.

Порядок виключення інформації про фінансову установу з Реєстру та анулювання Свідоцтва встановлений розділом VIII Положення про Реєстр.

Так підставами для виключення інформації про фінансову установу з Реєстру та анулювання Свідоцтва, зокрема, є: заява про виключення інформації про фінансову установу з Державного реєстру фінансових установ у зв'язку з припиненням надання фінансових послуг; припинення юридичної особи, крім перетворення.

Ліцензійними умовами провадження діяльності з надання певних видів фінансових послуг серед підстав для переоформлення ліцензії є зміна місцезнаходження юридичної особи.

Крім того, ліцензійними умовами провадження діяльності з надання певних видів фінансових послуг встановлені вимоги до фінансових установ у разі зміни свого місцезнаходження повідомити про це Нацкомфінпослуг у встановлені строки.

Також ліцензійними умовами провадження діяльності з надання фінансових послуг встановлені вимоги до ліцензіатів протягом усього строку дії ліцензії виконувати вимоги нормативно-правових актів, що регулюють діяльність з надання фінансових послуг.

При цьому, питання внесення змін до відомостей про юридичну особу, які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців врегульовані Законом України „Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців” (далі – Закон про реєстрацію).

Так відповідно до Закону про реєстрацію державна реєстрація зміни місцезнаходження юридичної особи може бути проведена:

у випадку, коли відомості про місцезнаходження юридичної особи не містяться в установчих документах юридичної особи, то зміна місцезнаходження проводиться в порядку, встановленому статтею 19 Закону про реєстрацію;

у випадку, коли відомості про місцезнаходження юридичної особи містяться в установчих документах юридичної особи, то зміна місцезнаходження проводиться в порядку, встановленому статтею 29 Закону про реєстрацію.

Звертаємо увагу, що відповідно до статті 39 Закону України від 12 липня 2001 року № 2664-ІІІ „Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг” (далі – Закон № 2664) у разі порушення законів та інших нормативно-правових актів, що регулюють діяльність з надання фінансових послуг, національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, обирає та застосовує заходи впливу відповідно до закону на основі аналізу даних та інформації стосовно порушення, враховуючи наслідки порушення та наслідки застосування таких заходів.

Крім того, фінансові установи як суб’єкти первинного фінансового моніторингу, визначені статтею 5 Закону України „Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму”, повинні дотримуватись законодавства у сфері запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів одержаних злочинним шляхом.

Частиною п’ятою статті 23 вказаного вище Закону встановлено, що крім застосування фінансових санкцій за повторне аналогічне протягом одного року порушення суб'єктами первинного фінансового моніторингу вимог цього Закону та/або нормативно-правових актів, що регулюють діяльність у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, суб'єкт державного фінансового моніторингу може обмежити, тимчасово припинити дію чи анулювати ліцензію або інший спеціальний дозвіл на право провадження певних видів діяльності у порядку, встановленому законом.

Звертаємо увагу, що пунктом 4 постанови Правління Національного банку України від 06 травня 2014 року № 260 „Про відкликання та анулювання банківських ліцензій та генеральних ліцензій на здійснення валютних операцій окремих банків і закриття банками відокремлених підрозділів, що розташовані на території Автономної Республіки Крим і міста Севастополя”, заборонено банкам України встановлювати кореспондентські відносини з банками України та/або іноземними банками, іншими кредитними або фінансовими установами, що розташовані та/або здійснюють свою діяльність на території Автономної Республіки Крим і міста Севастополя, а також зобов’язано банки України з дня набрання чинності цією постановою припинити кореспондентські відносини з банками України та/або іноземними банками, іншими кредитними або фінансовими установами, що розташовані та/або здійснюють свою діяльність на території Автономної Республіки Крим і міста Севастополя.

Враховуючи вищевикладене, з метою захисту інтересів споживачів фінансових послуг та недопущення порушень фінансовими установами та/або відокремленими підрозділами фінансових установ, що розташовані та/або здійснюють свою діяльність на території Автономної Республіки Крим і міста Севастополя, законодавства України, що регулює діяльність з надання фінансових послуг, Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, інформує:

1. Фінансові установи та/або відокремлені підрозділи фінансових установ, що розташовані та/або здійснюють свою діяльність на території Автономної Республіки Крим і міста Севастополя можуть провадити діяльність з надання фінансових послуг за умови виконання ними законодавства України, що регулює діяльність з надання фінансових послуг.

2. У разі неможливості виконувати вимоги законодавства України на тимчасово окупованій території:

фінансові установи, що розташовані на території Автономної Республіки Крим і міста Севастополя можуть змінити своє місцезнаходження. При цьому, такі фінансові установи повинні повідомити Нацкомфінпослуг про зміну свого місцезнаходження у спосіб та строки, визначені законодавством України, що регулює діяльність з надання фінансових послуг, або

фінансові установи, що розташовані на території Автономної Республіки Крим і міста Севастополя можуть звернутися до Нацкомфінпослуг із заявою про виключення інформації про таку фінансову установу та/або відокремлений підрозділ фінансової установи з Державного реєстру фінансових установ у зв'язку з припиненням надання фінансових послуг та заявою про анулювання ліцензії (у разі якщо відповідно до закону надання певних фінансових послуг потребує ліцензування).

3. Звертаємо увагу фінансових установ, що відповідальність за порушення законодавства України, що регулює діяльність з надання фінансових послуг відокремленими підрозділами, які розташовані та/або здійснюють свою діяльність на території Автономної Республіки Крим і міста Севастополя несуть фінансові установи, чиї відокремлені підрозділи розташовані на території Автономної Республіки Крим і міста Севастополя.

У разі порушення такими фінансовими установами та/або відокремленими підрозділами фінансових установ законодавства України, що регулює діяльність з надання фінансових послуг, до них будуть застосовані заходи впливу передбачені статтею 40 Закону № 2664.

Враховуючи ускладнення в роботі фінансових установ та/або їх відокремлених підрозділів, які можуть мати місце у зв’язку із прийняттям постанови Національного банку України від 06 травня 2014 року № 260 „Про відкликання та анулювання банківських ліцензій та генеральних ліцензій на здійснення валютних операцій окремих банків і закриття банками відокремлених підрозділів, що розташовані на території Автономної Республіки Крим і міста Севастополя”, а також негативний вплив таких ускладнень на фінансовий стан таких фінансових установ, Нацкомфінпослуг буде приймати рішення про застосування заходів впливу з урахуванням наслідків порушення та наслідків застосування таких заходів у кожному конкретному випадку.

4. У зв’язку з тимчасовою складністю доставки поштових відправлень фінансові установи та/або відокремлені підрозділи фінансових установ, що розташовані та/або здійснюють свою діяльність на території Автономної Республіки Крим і міста Севастополя, можуть листуватися з Нацкомфінпослуг через електронну пошту Нацкомфінпослуг info@dfp.gov.ua.


Довідково

Відповідно до пункту 1 частини першої статті 1 Закону України від

12 липня 2001 року № 2664-ІІІ „Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг” (далі – Закон № 2664) фінансова установа - юридична особа, яка відповідно до закону надає одну чи декілька фінансових послуг, а також інші послуги (операції), пов'язані з наданням фінансових послуг, у випадках, прямо визначених законом, та внесена до відповідного реєстру в установленому законом порядку.

Статтею 7 Закону № 2664 встановлено, що юридична особа, яка має намір надавати фінансові послуги, зобов'язана звернутися до відповідного органу державного регулювання ринків фінансових послуг протягом тридцяти календарних днів з дати державної реєстрації для включення її до державного реєстру фінансових установ.

У разі якщо відповідно до закону надання певних фінансових послуг потребує ліцензування, фінансова установа має право на здійснення таких послуг лише після отримання відповідних ліцензій.

Відповідно до статті 21 Закону № 2664 державне регулювання ринків фінансових послуг, крім ринку банківських послуг та діяльності з переказу коштів, ринків цінних паперів та похідних цінних паперів (деривативів) здійснюється національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг.

Повноваження національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, визначені статтею 28 Закону № 2664.

Так національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, у межах своєї компетенції, зокрема, здійснює реєстрацію та веде Державний реєстр фінансових установ; видає фінансовим установам відповідно до законів з питань регулювання окремих ринків фінансових послуг відповідні дозволи, а також ліцензії на провадження діяльності з надання фінансових послуг та затверджує умови провадження діяльності з надання фінансових послуг, здійснення яких потребує відповідної ліцензії чи дозволу, та порядок контролю за їх додержанням.

Обов’язковість ліцензування певних видів фінансових послуг визначено статтею 34 Закону № 2664.

Так національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, у межах своєї компетенції видає ліцензії для здійснення фінансовими установами: страхової діяльності; діяльності з надання послуг накопичувального пенсійного забезпечення; надання фінансових кредитів за рахунок залучених коштів; діяльності з надання будь-яких фінансових послуг, що передбачають пряме або опосередковане залучення фінансових активів від фізичних осіб.

На виконання вказаних норм Закону № 2664 Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, затверджено положення про Державний реєстр фінансових установ, та ліцензійні умови провадження діяльності з надання певних видів фінансових послуг.

Пунктом 6 розділу І Положення про Державний реєстр фінансових установ, затвердженого розпорядженням Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України від 28 серпня 2003 року № 41 (в редакції розпорядження Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України від 16 січня 2007 року № 6640), зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 11 вересня 2003 року за № 797/8118 (далі – Положення про Реєстр), встановлено, що юридична особа набуває статусу фінансової установи з дати внесення відповідного запису про неї до Реєстру.

Види заходів впливу, що може застосовувати національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, визначено статтею 40 Закону № 2664.

Так національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, може, зокрема, тимчасово зупиняти або анулювати ліцензію на право здійснення діяльності з надання фінансових послуг; виключати відповідно до законодавства учасників ринків фінансових послуг (крім споживачів фінансових послуг) з Державного реєстру фінансових установ або реєстру осіб, які не є фінансовими установами, але мають право надавати окремі фінансові послуги.

Крім того, статтею 6 Закону № 2664 встановлено, що фінансові послуги відповідно до положень цього Закону надаються суб'єктами господарювання на підставі договору.

Договір, якщо інше не передбачено законом, повинен містити, зокрема, розмір фінансового активу, зазначений у грошовому виразі, строки його внесення та умови взаєморозрахунків; права та обов'язки сторін, відповідальність сторін за невиконання або неналежне виконання умов договору; підтвердження, що інформація, зазначена в частині другій статті 12 цього Закону, надана клієнту.

Право клієнта на інформацію визначене статтею 12 Закону № 2664.

Фінансова установа до укладення з клієнтом договору про надання фінансової послуги додатково надає йому інформацію, зокрема, про фінансову послугу, що пропонується надати клієнту, із зазначенням вартості цієї послуги для клієнта, якщо інше не передбачено законами з питань регулювання окремих ринків фінансових послуг; правові наслідки та порядок здійснення розрахунків з фізичною особою внаслідок дострокового припинення надання фінансової послуги; механізм захисту фінансовою установою прав споживачів та порядок урегулювання спірних питань, що виникають у процесі надання фінансової послуги.
bur
 
Сообщений: 1434
Зарегистрирован: 13 сен 2013, 16:25
Благодарил (а): 116 раз.
Поблагодарили: 425 раз.

UNREAD_POST bur » 10 июн 2014, 14:07

налоговик писал(а):Но пока лучше так. Юрлицо В регистрируется за границей. Б передает в аренду В, В передает в аренду А.


Модификация этой схемы для товаров:

Украина - Россия - Крым: "Бермудский треугольник" для бизнеса 09.06.2014

Поставка товара в Крым – сейчас проблема. Как украинскому предприятию поставлять товары на полуостров? Украина считает Крым своей территорией. Для Российской Федерации Крым – субъект РФ, территория России. Существует проблема с расчетами, так как в Крыму сейчас все платежи осуществляются в российских рублях, которые украинские предприятия принимать не вправе.

Закон Украины «Об обеспечении прав и свобод граждан и правовой режим на временно оккупированной территории Украины» от 15.04.2014г. № 1207-VII на ситуацию с бизнесом свет не проливает. Кроме утверждения, что Крым - по-прежнему часть Украины, в законе нет никакой конкретики, есть лишь оговорка, что особенности осуществления экономической деятельности на временно оккупированной территории определяются законом. На сайте Торгово-промышленной палаты Крыма много консультаций, кроме важного момента: как фактически украинским предприятиям работать с Крымом?

Так что происходит на самом деле с поставками товара в Крым?

Во-первых, отгрузить товар в Крым украинское предприятие может. Согласно требованиям украинского документооборота, который оформляется между резидентами: расходная накладная, налоговая накладная. Поставка товара в Крым – это поставка товара на территории Украины. Крымские предприятия на данный момент эти документы принять не могут: составлены они не по форме документооборота РФ и не в той валюте.

Может ли украинская компания оформить сделку на поставку товара в рублях РФ? Нет. Расчеты с резидентом в иностранной валюте (в том числе в рублях) запрещены без получения на такую операцию индивидуальной лицензии НБУ. Таможни между материковой частью Украины и Крымом нет, поэтому для украинского предприятия поставка экспортом не считается, операция облагается НДС по нашим общим нормам.

Но для хозяйствующего субъекта Крыма Украина – иностранный партнер. Ввоз товара следует оформить как импорт, иначе это нелегальный ввоз без уплаты пошлин и НДС согласно законодательству РФ. Госдума РФ приняла закон, предусматривающий, что до 1 июня 2014 года в Крыму и Севастополе допускается обращение гривны и расчеты в наличной и безналичной формах в гривне. С 1 июня 2014 года на расчеты в наличной и безналичной формах в гривнах распространяется правовой режим, установленный законодательством РФ для расчетов в иностранной валюте. То есть, с 1 июня обращение гривны в Крыму запрещено (применяется режим обращения иностранной валюты).

Получается, что напрямую, скажем, из Киева в Симферополь поставить товар невозможно. Только для бизнеса слово «невозможно» - это не вариант.

Появилась схема поставки товара в Крым. Привлекается посредническая компания из РФ, которая берет на себя функции покупки товара в Украине и продажи его в Крым. Однако для продажи товара на экспорт требуется фактический вывоз за пределы страны. Груз, который будет продаваться в Крыму, можно отправить на экспорт через Краснодарскую область, где следует пройти таможенную очистку. Затем товар поставляется между двумя резидентами РФ с соблюдением требований налогового законодательства и документооборота РФ.

Есть схема – есть рынок услуг. Некоторые компании в РФ уже предлагают «помочь» в организации таких поставок. Но просчет надо делать индивидуально, так как небольшая наценка на товаре может не покрыть возросшие накладные расходы.

Законодательная лазейка существует для маленьких поставок (мелких посылок). Закон Украины «О почтовой связи» позволяет осуществить доставку посылки от одного гражданина другому. Посылка не проходит таможенный досмотр, но стоимость пересылаемого, конечно, ограничена. Ну и вопрос расчетов – это либо электронные деньги, либо платежи через банки с конвертацией: рубль/гривна.

По факту сотрудничество с Крымом не прекращено. Но бизнес нуждается в немедленном урегулировании «крымского экономического вопроса».

Александра Томашевская (Федак),

Налоговый консультант Киевского центра поддержки и развития бизнеса, генеральный директор компании Е.С.Консалтинг
bur
 
Сообщений: 1434
Зарегистрирован: 13 сен 2013, 16:25
Благодарил (а): 116 раз.
Поблагодарили: 425 раз.

UNREAD_POST Руся-2 » 10 июн 2014, 23:18

Госдума РФ поддержала создание игорной зоны в Крыму

Госдума России сегодня, 10 июня, приняла в первом чтении законопроект, допускающий создание игорной зоны в аннексированном Крыму. Проект закона, внесенный президентом РФ Владимиром Путиным, включает Республику Крым в перечень регионов, на территориях которых разрешается создание игорных зон.
«По нашему мнению, это позволит привлечь дополнительные инвестиции, создать необходимые предпосылки для расширения инфраструктуры на территории Республики Крым и, таким образом, позволит придать дополнительный импульс в развитии этого региона», — заявил полномочный представитель президента в Госдуме Гарри Минх, представляя документ депутатам. Границы новой игорной зоны, по его словам, будут определяться органами исполнительной власти Республики Крым.
«Создание игорной зоны на территории в Республике Крым будет способствовать привлечению дополнительных инвестиций в регион, созданию новых рабочих мест, пополнению доходной базы регионального бюджета. По экспертным оценкам, бюджет Крыма может получить от создания игорной зоны в год до 25 млрд рублей», — сообщил первый заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике, инновационному развитию и предпринимательству Анатолий Карпов. Кроме того, по его словам, «можно ожидать увеличения потока туристов в регион, развития гостиничного бизнеса и сферы общественного питания».
Действующее законодательство РФ допускает создание игорных на территориях четырех регионов — Алтайского, Краснодарского, Приморского краев и Калининградской области.
Источник: 1prime.ru
Руся-2
 
Сообщений: 557
Зарегистрирован: 21 апр 2014, 16:10
Благодарил (а): 31 раз.
Поблагодарили: 144 раз.

UNREAD_POST Руся-2 » 11 июн 2014, 18:00

Кримчан змусять платити податок за туристів
Податкова служба Росії буде штрафувати кримчан, які без спеціального дозволу здають житло туристам.
Цей захід впливу вже почали застосовувати в Ялті. За інформацією міської мерії, тепер місцевим мешканцям, які хочуть заробити на відпочиваючих, доведеться оформляти спеціальне свідоцтво.
«Це стосується громадян, які надають приміщення для тимчасового розміщення з обмеженою кількістю місць — не більше 30 — і не надають додаткові послуги з організації харчування та екскурсій, а також не здають в оренду належні їм об’єкти нерухомості під офіси та магазини», — пояснили в міськраді Ялти.
Згідно з новими правилами, власники об’єктів, площа яких не перевищує 50 кв. м., будуть платити близько 4 грн за 1 кв. м. Якщо ж площа виявиться більше — потрібно буде заплатити близько 7 грн.
«У разі встановлення фактів надання послуг з проживання без отримання дозволу будуть застосовуватися штрафні санкції у п’ятикратному розмірі фіксованої ставки податку, встановленої органом місцевого самоврядування», — зазначили в ялтинській мерії.
Источник: pic.com.ua
Руся-2
 
Сообщений: 557
Зарегистрирован: 21 апр 2014, 16:10
Благодарил (а): 31 раз.
Поблагодарили: 144 раз.

UNREAD_POST Руся-2 » 12 июн 2014, 22:53

Россия предложила завозить продукты в Крым из Турции и Дубая
Внешнеторговое объединение «Крым» предложило крымским торговым сетям завозить продукты питания из Турции и Дубая.
Об этом в ходе совещания в Совете министров сообщил директор объединения Григорий Новопашин.
Объединение базируется в Москве, но, зная сложившуюся торговую ситуацию на полуострове, было создано структурное подразделение в Крыму.
«Мы готовы заниматься крупными поставками продовольственных товаров из Турции и Дубая в порты Евпатории, Севастополя, Феодосии и Керчи по 200 тонн в каждый. Сейчас нам нужно понимать, кто готов с нами сотрудничать», — объяснил Новопашин.
Директор торгового объединения подчеркнул, что они готовы зафрахтовать судно со всеми необходимыми продуктами питания, начиная от овощей и фруктов и заканчивая мясной продукцией объемом до 1 тыс. тонн.
В свою очередь, торговые сети Крыма высказали заинтересованность в сотрудничестве и желание вести дальнейшие переговоры на этот счет.
Источник: allretail.ua

За это сообщение автора Руся-2 поблагодарил:
vins
Руся-2
 
Сообщений: 557
Зарегистрирован: 21 апр 2014, 16:10
Благодарил (а): 31 раз.
Поблагодарили: 144 раз.

UNREAD_POST Al Shurshun » 13 июн 2014, 07:01

Уважаемая коллега, Руся-2 !

Какое отношение имеют Ваши сообщения к ветви "Хозяйственные и налоговые вопросы в отношениях с Крымом" в разделе юридические вопросы - совершенно не понятно.

Очевидно, что рубрикация Форума для Вас - пустой звук :x

Если так уж хочется эпистолярных упражнений - для новостийного СПАМа можно завести в Бухгалтерском кабачке тему - "Новости из Крыма от Руси-2" и пописывать для собственного удовольствия ...


С уважением :a_g_a:


Подробнее: Хозяйственные и налоговые вопросы в отношениях с Крымом
Жизнь коротка, а глупость - безгранична

Готовое изделие в виде паровоза обработать лобзиком до формы самолета

За это сообщение автора Al Shurshun поблагодарили: 2
vikakool, VOA
Аватар пользователя
Al Shurshun
 
Сообщений: 2989
Зарегистрирован: 13 май 2011, 22:22
Благодарил (а): 615 раз.
Поблагодарили: 1331 раз.

UNREAD_POST Татиана » 13 июн 2014, 09:24

По поводу "Новости из Крыма от Руси-2" , не плохая идея ;)

Руся , заводите тему - буду Вашей читательницей . ,

Только не уподобляйтесь анекдоту :
" - Вчера прочитал в интернетовских новостях…
- Да не читай ты инет-новости!
- Почему?
- А там половина новостей – лажа голимая.
- Но ведь остальная половина – правда?
- Остальная половина – полулажа голимая, лажа полуголимая и совсем немного полулажи полуголимой.
- И что, правды совсем не пишут?
- Изредка пишут. Но только когда наврать нет абсолютно никакой возможности."
Если хотите быть на плаву, не держите камни за пазухой : не знаешь - учись, не понимаешь - подумай, не умеешь - пробуй , спроси … и дерзай ))
Аватар пользователя
Татиана
 
Сообщений: 238
Зарегистрирован: 30 окт 2013, 11:47
Благодарил (а): 169 раз.
Поблагодарили: 53 раз.

UNREAD_POST bur » 13 июн 2014, 09:30

Поддержу Русю-2

По моему новости в тему. По крайней мере, большинство.

Некоторые очень в тему. Мы как раз обсуждали как строить отношения с Крымом - вот и очень интересная новость по поводу работы через Турцию и Дубаи.

Лучше одно лишнее сообщение, чем отсутствие одного важного.

В общем, призываю Русю-2 продолжать!

За это сообщение автора bur поблагодарили: 2
Руся-2, Татиана
bur
 
Сообщений: 1434
Зарегистрирован: 13 сен 2013, 16:25
Благодарил (а): 116 раз.
Поблагодарили: 425 раз.

UNREAD_POST VOA » 13 июн 2014, 14:32

А Турция и Дубаи признают Крым в составе РФ? Чёт самолёты свои они туда не направляют. Паром турецкий (житель Крыма ещё в апреле сказала, что не ходит - оттого и поступление весной овощей так сильно сократилось в Крым).

ИМХО, но советую даже не персональную ветку открыть, а сразу целый подфорум - ввиду большого количества свободного времени у автора, а также большого жизненного опыта. Ну, и в силу профессии опять же. :oops: Сотрудник консультационного отдела налоговой всегда найдёт большую и благодарную аудиторию на бухгалтерском форуме, но затруднится передать "бывшим коллегам", что "пепелац без гравицаппы" не работает (это я о реестре ЕН хотя бы).
http://stopfake.org/ Бывают такие решения, после принятия которых тараканы в голове аплодируют стоя.

За это сообщение автора VOA поблагодарили: 2
Al Shurshun, minibuh
Аватар пользователя
VOA
 
Сообщений: 5343
Зарегистрирован: 07 сен 2012, 21:37
Благодарил (а): 1846 раз.
Поблагодарили: 2089 раз.

UNREAD_POST bur » 13 июн 2014, 15:06

VOA писал(а):А Турция и Дубаи признают Крым в составе РФ? Чёт самолёты свои они туда не направляют. Паром турецкий (житель Крыма ещё в апреле сказала, что не ходит - оттого и поступление весной овощей так сильно сократилось в Крым).


Исходя именно из этого Вы считаете предложенную схему торговли через Турцию и Дубаи нереальной?
bur
 
Сообщений: 1434
Зарегистрирован: 13 сен 2013, 16:25
Благодарил (а): 116 раз.
Поблагодарили: 425 раз.

UNREAD_POST VOA » 13 июн 2014, 15:11

Я ничего не считаю. Я усомнилась в реалистичности предложений - там знак вопроса, а не утверждение. И потом - зачем Турция и Дубаи? Новая/старая огромная родина не способна сама обеспечить нужды так радостно принятого и столь долгожданного нового кусочка территории? Или нужна была только территория, а люди пошли довеском? Вот теперь приходится их кормить.
А вообще - не та тема для подобной дискуссии. Удаляюсь.
http://stopfake.org/ Бывают такие решения, после принятия которых тараканы в голове аплодируют стоя.

За это сообщение автора VOA поблагодарил:
Al Shurshun
Аватар пользователя
VOA
 
Сообщений: 5343
Зарегистрирован: 07 сен 2012, 21:37
Благодарил (а): 1846 раз.
Поблагодарили: 2089 раз.

UNREAD_POST bur » 13 июн 2014, 15:19

Ну из сомнений у вас было только о признании. На эту тему сомнений ни у кого вроде нет.

На самом деле вопрос интересный. Если, конечно, тему не переводить с полоборота в политико-идеологическую плоскость.

Есть целый ряд авторитетных юркомпаний которые эту схему уже продают.

Причем заинтересованы в ней прежде всего не "новая/старая огромная родина", а украинские клиенты этих компаний, которые хотят сохранить продажи в этом направлении и готовы платить за реализацию таких схем.
bur
 
Сообщений: 1434
Зарегистрирован: 13 сен 2013, 16:25
Благодарил (а): 116 раз.
Поблагодарили: 425 раз.

UNREAD_POST Руся-2 » 13 июн 2014, 18:31

VOA писал(а):А Турция и Дубаи признают Крым в составе РФ? Чёт самолёты свои они туда не направляют. Паром турецкий (житель Крыма ещё в апреле сказала, что не ходит - оттого и поступление весной овощей так сильно сократилось в Крым).

ИМХО, но советую даже не персональную ветку открыть, а сразу целый подфорум - ввиду большого количества свободного времени у автора, а также большого жизненного опыта. Ну, и в силу профессии опять же. :oops: Сотрудник консультационного отдела налоговой всегда найдёт большую и благодарную аудиторию на бухгалтерском форуме, но затруднится передать "бывшим коллегам", что "пепелац без гравицаппы" не работает (это я о реестре ЕН хотя бы).

(это ответ не только Вам, но и всем, высказавшим некоторое сомнение относительно нужности статьи в этой теме)

1. Разве Вы не поняли, что арендовать корабль будет именно российская фирма (причем, может арендовать даже без "местной" команды, а обеспечив ее российской командой). И это уже ее нюансы, что какой-либо корабль зайдет в крымский порт. Закупку эта российская фирма в том же Дубаи или в Турции может делать по договору поручения, а значит будет закупать продукты питания "от своего имени". Значит фирмы-продавцы могут даже и не узнать в какую точку мира будет продан их товар.
2. Перед тем, как выставить эту статью, я думала, и все же решила ее тут выставить, ведь в ее названии есть и "хозяйственные" отношения. Посчитала, что она будет познавательной и для тех представителей хозяйствования, которые продавали в Крым продукты питания. При этом они могут понадеяться, что раз в Крыму такое не растет, то крымчане просто обязаны будут у них "это" приобрести и, типа, пусть крымчане ищут пути как им сделать закупку у фирмы с материковой части. Но, как видно из этой статьи, - оказывается есть и другие пути наполнения продовольствием Крыма. Поэтому фирмам-продавцам с материковой части не стоит расслабляться, а и самим стоит искать пути реализации своего товара на крымскую территорию.

За это сообщение автора Руся-2 поблагодарили: 2
bur, vins
Руся-2
 
Сообщений: 557
Зарегистрирован: 21 апр 2014, 16:10
Благодарил (а): 31 раз.
Поблагодарили: 144 раз.

UNREAD_POST Al Shurshun » 13 июн 2014, 20:02

Уважаемая коллега, Руся-2 !
Руся-2 писал(а):...
2. Перед тем, как выставить эту статью, я думала, и все же решила ее тут выставить, ведь в ее названии есть и "хозяйственные" отношения. Посчитала, что она будет познавательной и для тех представителей хозяйствования, которые продавали в Крым продукты питания. При этом они могут понадеяться, что раз в Крыму такое не растет, то крымчане просто обязаны будут у них "это" приобрести и, типа, пусть крымчане ищут пути как им сделать закупку у фирмы с материковой части. Но, как видно из этой статьи, - оказывается есть и другие пути наполнения продовольствием Крыма. Поэтому фирмам-продавцам с материковой части не стоит расслабляться, а и самим стоит искать пути реализации своего товара на крымскую территорию.

Читаю и слезы не глазах - забота о ближнем это святое :roll: :oops:
Но я всегда считал, что это Бухфорум, а не маркенгивое оборзение - что? где ? когда ?
Ну очень прошу, в Кабачке откройте индивидуальную тему "Крымские новости от Руси-2" - честно обещают "like" для каждого сообщения ...

С уважением :a_g_a:
Жизнь коротка, а глупость - безгранична

Готовое изделие в виде паровоза обработать лобзиком до формы самолета
Аватар пользователя
Al Shurshun
 
Сообщений: 2989
Зарегистрирован: 13 май 2011, 22:22
Благодарил (а): 615 раз.
Поблагодарили: 1331 раз.

UNREAD_POST Руся-2 » 13 июн 2014, 22:39

Al Shurshun писал(а):Читаю и слезы не глазах - забота о ближнем это святое :roll: :oops:
Но я всегда считал, что это Бухфорум, а не маркенгивое оборзение - что? где ? когда ?
Ну очень прошу, в Кабачке откройте индивидуальную тему "Крымские новости от Руси-2" - честно обещают "like" для каждого сообщения ...[/justify]
С уважением :a_g_a:

Ну, я тоже так когда-то считала, но...
Перечитав эту тему с самого начала, и увидев, что народ в этой теме позволяет себе обсуждать и красный диван крымской прокурорши, и информацию о том, что ЧП “НОЧНОЙ ЭКСПРЕСС” возобновил перевозки, и отдых по путевкам в Крыму, и о том, что людей, поехавших туда выбросили из санатория, позволила себе именно в этой теме выставить указанную статью.

А на счет создания отдельной темы - не просите, только зря тратите время.

За это сообщение автора Руся-2 поблагодарил:
vins
Руся-2
 
Сообщений: 557
Зарегистрирован: 21 апр 2014, 16:10
Благодарил (а): 31 раз.
Поблагодарили: 144 раз.

Пред.След.

  • Похожие темы
    Ответов
    Просмотров
    Последнее сообщение

Вернуться в РАЗНОЕ ЮРИДИЧЕСКОЕ

Кто сейчас на форуме

Зарегистрированные пользователи: Ads, Blumental, Gb, vikakool, Ya