Рекламу показываем только НЕзарегистрированным пользователям. Войдите или зарегистрируйтесь на Бухфоруме
    .

Хозяйственные и налоговые вопросы в отношениях с ....

Путеводитель по разделу. Наличка, РРО, труд, лицензирование, подотрасли хозяйственного права (земля, цены, ЦБ, хозобщества...)

Модератор: Ol_ua

UNREAD_POST Руся-2 » 18 июл 2014, 00:19

Яценюк призвал бизнес выделить деньги на восстановление Донбасса.
http://sud.ua/news/2014/07/17/66066-yat ... assa-video
Премьер-министр Украины Арсений Яценюк выступает за совместное финансирование восстановления Донбасса государством и бизнесом. Об этом Яценюк заявил, открывая заседание Кабмина.
В частности, по его словам, часть средств на восстановление Донбасса будет выделяться из государственного бюджета, часть - из местных бюджетов, а остальные средства должны поступить от крупного бизнеса. По его словам, для финансирования восстановительных работ в Донбассе необходимы миллиарды.
Он также напомнил, что осенью произойдет так называемая донорская конференция с участием представителей крупного международного бизнеса, где также могут быть приняты решения о финансировании восстановления Донбасса.
Руся-2
 
Сообщений: 557
Зарегистрирован: 21 апр 2014, 16:10
Благодарил (а): 31 раз.
Поблагодарили: 144 раз.

UNREAD_POST lelmvj » 18 июл 2014, 15:02

ПРОЕКТ
вноситься народним депутатом України

Денисенком А.П. (посв. №396)

ЗАКОН УКРАЇНИ
Про невідкладні заходи щодо недопущення погіршення соціально-економічного положення громадян України, а також
малого та середнього бізнесу на території
Донецької та Луганської областей


Цей Закон встановлює правові механізми, що сприятимуть стабілізації соціально-економічного положення громадян, які проживають на території Донецької та Луганської областей, недопущенню надмірного фінансового навантаження щодо таких громадян у кредитній, податковій сферах, правовідносинах, пов'язаних з природними монополіями, а також запроваджує додаткові законодавчі заходи для попередження посилення кризових явищ щодо суб'єктів малого та середнього бізнесу, які здійснюють господарську діяльність у зазначених регіонах.

Стаття 1. Додаткові заходи захисту у сфері фінансово-кредитних правовідносин
Протягом дії цього Закону зупиняється нарахування пені, штрафів та інших санкції за невиконання грошових зобов'язань за кредитними договорами, укладеними банками та іншими фінансовими установами з позичальниками - громадянами України (у тому числі фізичними особами - підприємцями), які зареєстровані та постійно проживають на території Донецької та Луганської областей.

Стаття 2. Заходи щодо збереження нерухомого майна, яке перебуває в іпотеці
Протягом дії цього Закону щодо нерухомого майна, яке розташоване на території Донецької або Луганської областей, належить громадянам України (у тому числі фізичним особам - підприємцям) та перебуває в іпотеці, зупиняється дія таких положень Закону України "Про іпотеку":
- статті 37 - в частині реалізації права іпотекодержателя на набуття права власності на предмет іпотеки;
- статті 38 - в частині реалізації права іпотекодержателя на продаж предмета іпотеки;
- статті 40 - в частині виселення мешканців житлових будинків та приміщень, переданих в іпотеку, щодо яких є судове рішення про звернення стягнення на такі об'єкти;
- статей 41, 43-47 - в частині реалізації предмету іпотеки на прилюдних торгах.

Стаття 3. Підтвердження обставин непереборної сили
Протягом дії цього Закону єдиним належним та достатнім документом, що підтверджує настання обставин непереборної сили (форс-мажору), як підстави для звільнення від відповідальності за невиконання (неналежного виконання) зобов'язань для громадян (у тому числі фізичних осіб-підприємців), які зареєстровані та постійно проживають на території Донецької та Луганської областей, є висновок (довідка) Торгово-промислової палати.

Стаття 4. Заходи щодо захисту малого та середнього бізнесу
Положення статей 1-3 цього Закону, встановлені для громадян України (у тому числі на фізичних осіб - підприємців), поширюються на юридичних осіб, які згідно з положеннями чинного законодавства вважаються суб'єктами малого та середнього підприємництва.

Стаття 5. Заходи щодо недопущення надмірного навантаження у податковій сфері
Протягом дії цього Закону забороняється проведення документальних планових та документальних позапланових перевірок відповідно до статей 77, 78 Податкового кодексу України, щодо фізичних осіб - підприємців та юридичних осіб - суб'єктів малого та середнього підприємництва, які зареєстровані та здійснюють господарську діяльність на території Донецької та Луганської областей.
На період дії цього Закону зупиняється дія положень статті 89 Податкового кодексу України в частині виникнення права податкової застави щодо майна платників податків - фізичних осіб-підприємців та юридичних осіб, які згідно з положеннями чинного законодавства вважаються суб'єктами малого та середнього підприємництва. Щодо майна таких платників податків, яке на момент набрання чинності цим Законом перебуває в податковій заставі, не застосовуються адміністративний арешт та продаж, передбачені положеннями статей 94, 95 Податкового кодексу України.
Плата за землю з власників земельних ділянок та землекористувачів - фізичних осіб (у тому числі фізичних осіб - підприємців) та юридичних осіб, які згідно з положеннями чинного законодавства вважаються суб'єктами малого та середнього підприємництва, протягом дії цього Закону стягується в частині, що становить 50% від затверджених ставок земельного податку або орендної плати.

ІІ. Прикінцеві та перехідні положення
1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування та діє впродовж шести місяців.
2. Кабінету Міністрів України впродовж місяця з моменту набрання чинності цим Законом затвердити Перелік товарів, робіт та послуг, що закуповуються виключно у суб'єктів господарювання, що зареєстровані та здійснюють господарську діяльність на території Донецької та Луганської областей.
3. У Законі України "Про торгово-промислові палати в Україні" (Відомості Верховної Ради України, 1998, № 13, ст. 52):
1) частину третю статті 14 доповнити абзацом п'ятим такого змісту:
"засвідчує форс-мажорні обставини за зверненнями суб'єктів господарської діяльності та фізичних осіб, що пов'язані з проявами тероризму та масових заворушень у Луганській та Донецькій областях, для вирішення питань щодо виконання податкових та інших зобов'язань, встановлених чинним законодавством, а також договірних зобов'язань заявників;"
2) вважати абзац п'ятий частини третьої статті 14 абзацом шостим.
4. Розділ VI "Прикінцеві положення" Закону України "Про електроенергетику" (Відомості Верховної Ради України, 1998, № 1, ст. 1) доповнити пунктом 6 такого змісту:
"6. Національній комісії, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики, забороняється:
- підвищувати ціни (тарифи) на електричну енергію, тарифи на її передачу та постачання в населених пунктах Донецької та Луганської областей;
- підвищувати роздрібні ціни на природний газ, що використовується для потреб населення, в населених пунктах Донецької та Луганської областей;
- збільшувати граничні рівні цін на природний газ для установ та організацій, що фінансуються з державного і місцевих бюджетів, та суб'єктів малого і середнього підприємництва, що розташовані (зареєстровані) в Донецькій та Луганській областях".
4. Статтю 5 Закону України "Про здійснення державних закупівель" (Офіційний вісник України, 2014, №34 ст. 15) доповнити частиною четвертою такого змісту:
"4. Відповідно до затвердженого Кабінетом Міністрів України переліку окремі товари, роботи та послуги закуповуються виключно у суб'єктів господарювання, що зареєстровані та здійснюють господарську діяльність на території Донецької та Луганської областей".
Голова
Верховної Ради України
lelmvj
 
Сообщений: 1094
Зарегистрирован: 10 янв 2012, 12:23
Благодарил (а): 46 раз.
Поблагодарили: 272 раз.

UNREAD_POST irina zhurova » 18 июл 2014, 20:48

С сайта ТПП
"Донецкая ТПП проводит правовую экспертизу документов на предмет наличия или отсутствия форс-мажорных обстоятельств (обстоятельств непреодолимой силы). По результатам рассмотрения выдается заключение (справка).
Согласно п.15 Положения «О порядке подтверждения Торгово-промышленной палатой Украины форс-мажорных обстоятельств», утвержденного Президиумом ТПП Украины от 14.05.2013 г. №29(9), Донецкая торгово-промышленная имеет право оказывать услуги по консультации и подготовке необходимых документов для дальнейшей передачи в ТПП Украины (в том числе для выдачи заключения с целью дальнейшей отсрочки/рассрочки уплаты налоговых обязательств, списания безнадежной налоговой задолженности и отсрочки подачи налоговой отчетности).

Дополнительная информация:

Тел.: +38 050 477 0111; +38 067 567 0111; +38 095 884 6444; +38 062 345 0115.
Согласно постановлению Кабмина №1235 от 27.12.2010, в регионах, где проходит АТО, предприниматели могут воспользоваться:

- продлением предельных сроков подачи декларации,

- отсрочкой оплаты денежных обязательств,

- списанием налоговых задолженностей как безнадежных.

Для этого субъектам хозяйственной деятельности необходимо документальное подтверждение наступления обстоятельств непреодолимой силы, которыми являются, в частности, теракты и угроза войны.

С выданным ТПП заключением о форс-мажоре предприниматель должен обратиться в фискальный орган с заявлением об отсрочке подачи декларации, уплате налогов, а при необходимости, и списании безнадежных задолженностей перед бюджетом (к последним относятся начисленные штрафы по невыплаченным налогам в период проведения АТО).

Соответствующие заявления в налоговые органы следует подать по месту нахождения в течение месяца со дня окончания форс-мажорных обстоятельств. За все время действия форс-мажора штрафные санкции к налогоплательщикам за просрочки обязательных платежей применяться не должны.

За это сообщение автора irina zhurova поблагодарил:
Руся-2
irina zhurova
 
Сообщений: 209
Зарегистрирован: 19 апр 2011, 13:46
Благодарил (а): 149 раз.
Поблагодарили: 41 раз.

UNREAD_POST Руся-2 » 18 июл 2014, 22:58

irina zhurova писал(а):С сайта ТПП
"Донецкая ТПП проводит правовую экспертизу документов на предмет наличия или отсутствия форс-мажорных обстоятельств (обстоятельств непреодолимой силы). По результатам рассмотрения выдается заключение (справка).
Согласно п.15 Положения «О порядке подтверждения Торгово-промышленной палатой Украины форс-мажорных обстоятельств», утвержденного Президиумом ТПП Украины от 14.05.2013 г. №29(9), Донецкая торгово-промышленная имеет право оказывать услуги по консультации и подготовке необходимых документов для дальнейшей передачи в ТПП Украины (в том числе для выдачи заключения с целью дальнейшей отсрочки/рассрочки уплаты налоговых обязательств, списания безнадежной налоговой задолженности и отсрочки подачи налоговой отчетности).

Дополнительная информация:

Тел.: +38 050 477 0111; +38 067 567 0111; +38 095 884 6444; +38 062 345 0115.
Согласно постановлению Кабмина №1235 от 27.12.2010, в регионах, где проходит АТО, предприниматели могут воспользоваться:

- продлением предельных сроков подачи декларации,

- отсрочкой оплаты денежных обязательств,

- списанием налоговых задолженностей как безнадежных.

Для этого субъектам хозяйственной деятельности необходимо документальное подтверждение наступления обстоятельств непреодолимой силы, которыми являются, в частности, теракты и угроза войны.

С выданным ТПП заключением о форс-мажоре предприниматель должен обратиться в фискальный орган с заявлением об отсрочке подачи декларации, уплате налогов, а при необходимости, и списании безнадежных задолженностей перед бюджетом (к последним относятся начисленные штрафы по невыплаченным налогам в период проведения АТО).

Соответствующие заявления в налоговые органы следует подать по месту нахождения в течение месяца со дня окончания форс-мажорных обстоятельств. За все время действия форс-мажора штрафные санкции к налогоплательщикам за просрочки обязательных платежей применяться не должны.

Кстати, мне пришла в голову одна идея, - а ведь, пусть и дополнительным документом, указывающим на форс-мажорные обстоятельства, могут являться и такие документы:
- Розпорядження Головного управління Міндоходів у Луганській області від 16.07.2014 №210-р "Про перенесення термінів" (Завантажити) http://lg.minrd.gov.ua/data/material/00 ... ugansk.doc
- Наказ Головного управління Міндоходів у Донецькій області від 15.07.2014 №217 "Про перенесення терміну подання заяви" (Завантажити) http://lg.minrd.gov.ua/data/material/00 ... srokov.doc

Когда эти форс-мажорные обстоятельства закончатся, то эти документы или будут отменены, или будут созданы новые.
Руся-2
 
Сообщений: 557
Зарегистрирован: 21 апр 2014, 16:10
Благодарил (а): 31 раз.
Поблагодарили: 144 раз.

UNREAD_POST Руся-2 » 18 июл 2014, 23:26

irina zhurova писал(а):С сайта ТПП

Жаль, что не дали адрес данного сообщения.
Зашла на сайт ТПП, через ссылку попала на сайт Донецкой ТПП (http://donetskcci.com/uk/golovna/454-pr ... -sily.html ).
Там есть это сообщение, но обрезанное по телефоны.
Важную информацию о том, что такое заявление подается в Миндоходов после того, как закончатся форс-мажорные обстоятельства - убрали!
Явно хотят сейчас заработать на тех, кто плохо вычитывает нормативно-правовые акты и письма Миндоходов!
Руся-2
 
Сообщений: 557
Зарегистрирован: 21 апр 2014, 16:10
Благодарил (а): 31 раз.
Поблагодарили: 144 раз.

UNREAD_POST Руся-2 » 20 июл 2014, 00:29

Нардепы предлагают временно освободить от уплаты налогов жителей зоны АТО
http://delo.ua/ukraine/nardepy-predlaga ... le-241943/
В парламенте зарегистрированы два законопроекта, временно освобождающих физлиц и предпринимателей, которые находятся в зоне АТО, от уплаты налогов, процентов по кредитам и начисления пени за услуги ЖКХ
Авторы законопроектов № 4295 "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины" (о социально-экономической защите граждан Украины на территориях, где проводится АТО) и № 4296 "О внесении изменений в Закон Украины "О сборе и учете единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование" (о социально-экономической защите граждан Украины на территориях, где проводится АТО) — народные депутаты от фракции "УДАР" Оксана Продан и Ирина Геращенко.
"Законопроекты призваны решить проблему огромного количества людей, которые оказались в очень трудном положении из-за агрессии другого государства и не могут по объективным причинам выполнить свои обязательства. Задача центральной власти, правительства и парламента, — протянуть руку помощи всем, кто находится в зоне АТО, и вслед за восстановлением Славянска и Краматорска решить правовую коллизию, дать возможность им через некоторое время вернуться к нормальной жизни", — отметила Оксана Продан.
В частности, в документах предусмотрено на период проведения АТО:
- Освобождение субъектов хозяйствования малого и среднего бизнеса, осуществляющих свою деятельность в населенных пунктах Донецкой и Луганской областей, где проводится антитеррористическая операция, от начисления, уплаты и предоставления налоговой отчетности по каждому налогу, плательщиками которого они являются;
- Освобождение от налогообложения материальной помощи, оказываемой семьям погибших, раненым и пострадавшим в результате антитеррористической операции;
- Освобождение физических лиц, проживающих на территории, где проводится антитеррористическая операция, от уплаты налогов, плательщиками которых они являются, и предоставления налоговой отчетности по ним;
- Освобождение от уплаты процентов по кредитам и начисления пени;
- Запрет на начисление пени за неуплату жилищно-коммунальных услуг в период проведения антитеррористической операции.
Инициаторы законопроектов предлагают временно освободить указанную категорию лиц от выполнения своих обязанностей на период с 14 апреля, когда был подписан Указ Президента Украины о проведении АТО, до завершения антитеррористической операции.
"Как авторы законопроектов, мы надеемся на поддержку парламента. Это то, что реально уже сегодня поможет нашим людям, которые оказались на территории, где идет война", — подытожила Оксана Продан.
Ранее глава Государственной фискальной службы Игорь Билоус сообщал, что его ведомство рассматривает возможность отсрочки подачи отчетности и уплаты налогов для плательщиков Донецкой и Луганской областей, не исключая возможности индивидуального подхода к решению проблем бизнеса, работающего в регионе. Он отметил, что во время личных встреч с представителями бизнеса Донецкого и Луганского региона предприниматели все чаще рассказывают о вынужденных убытках, которые они несут из-за фактически военных действий в регионе.
Руся-2
 
Сообщений: 557
Зарегистрирован: 21 апр 2014, 16:10
Благодарил (а): 31 раз.
Поблагодарили: 144 раз.

UNREAD_POST Руся-2 » 21 июл 2014, 04:25

Является ли АТО форс-мажором?
http://buhgalter911.com/ShowArticle.aspx?a=121587
<...>
<...> Что касается других категорий правоотношений, то в законодательстве отсутствуют нормы относительно органа, уполномоченного подтверждать форс-мажор. ТПП Украины принимает соответствующие запросы и предоставляет заключения, но заключение ТПП не является в таком случае единственной формой подтверждения форс-мажора.
<...>
Руся-2
 
Сообщений: 557
Зарегистрирован: 21 апр 2014, 16:10
Благодарил (а): 31 раз.
Поблагодарили: 144 раз.

UNREAD_POST bur » 21 июл 2014, 09:12

Якщо діяльність суб'єктів господарювання перенесена до інших територій Донецької області, респонденти можуть звітувати до будь-якого місцевого органу державної статистики або безпосередньо до Головного управління статистики у Донецькій області. Звіти можна подавати через систему електронної звітності, у паперовому вигляді, а також будь-якими можливими способами зв'язку (електронною поштою, за телефоном з подальшим підтвердженням у паперовому вигляді тощо).
У разі перенесення діяльності до інших регіонів, незалежно від юридичної (фактичної) адреси, респонденти Донецької області можуть звертатися до будь-якого іншого територіального органу державної статистики з метою подання форм державних статистичних спостережень і фінансової звітності в паперовому вигляді або через систему електронної звітності.
При виникненні ситуації неможливості надання органам державної статистики звітів просимо офіційно попередити про це безпосередньо Головне управління статистики або місцевий орган статистики (поштою, електронним зв'язком).

Главное управление статистики в Донецкой области
bur
 
Сообщений: 1434
Зарегистрирован: 13 сен 2013, 16:25
Благодарил (а): 116 раз.
Поблагодарили: 425 раз.

UNREAD_POST bur » 21 июл 2014, 09:57

ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ МІНДОХОДІВ У ЛУГАНСЬКІЙ ОБЛАСТІ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

від 16.07.2014 р. N 210-р

Про перенесення термінів

На виконання вимог листа Міністерства доходів і зборів України від 07.07.2014 N 16031 "Про перенесення термінів" та у зв'язку зі складною ситуацією на території Луганської області, численними зверненнями платників податків щодо неможливості подання заяви про анулювання реєстрації платником єдиного податку зобов'язую:

1. Перенести граничний термін подання заяви про анулювання реєстрації платником єдиного податку з III кварталу 2014 року на 18.07.2014.

2. Заступнику начальника управління - начальнику відділу доходів і зборів з фізичних осіб Тюпі Л. А. невідкладно:

2.1. довести лист Міністерства доходів і зборів України від 07.07.2014 N 16031 "Про перенесення термінів" до відома податкових інспекцій ГУ Міндоходів у Луганській області;

2.2. повідомити Міністерство доходів і зборів України для оприлюднення на офіційному веб-порталі в порядку, передбаченому наказом Міндоходів від 27.06.2013 N 197.

Контроль за виконанням розпорядження залишаю за собою.

 

В. о. начальника
В. В. Папу

 


ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ МІНДОХОДІВ У ДОНЕЦЬКІЙ ОБЛАСТІ

НАКАЗ

від 15 липня 2014 року N 217

Про перенесення терміну подання заяви

Враховуючи чисельні звернення платників податків щодо неможливості подання заяви про анулювання реєстрації платником єдиного податку у встановлені законом терміни у зв'язку з проведення антитерористичної операції на території Донецької області та на виконання листа Міністерства доходів і зборів України від 07.07.2014 N 1631 "Про перенесення термінів", наказую:

1. Перенести граничний термін подання заяви про анулювання реєстрації платником єдиного податку з III кварталу 2014 року на 18.07.2014.

2. Начальнику управління доходів і зборів з фізичних осіб Луньову В. В.:

2.1 довести цей наказ до відома підрозділів доходів і зборів з фізичних осіб підпорядкованих ДПІ;

2.2 направити копію цього наказу до Міністерства доходів і зборів для розміщення на web-сайті.

3. Контроль за виконанням наказу покласти на першого заступника Головного управління Міндоходів у Донецькій області Ткача А. А.

 

Начальник
В. І. Луценко
bur
 
Сообщений: 1434
Зарегистрирован: 13 сен 2013, 16:25
Благодарил (а): 116 раз.
Поблагодарили: 425 раз.

UNREAD_POST Руся-2 » 22 июл 2014, 23:40

Определение КМУ районов проведения АТО защитит предприятия и предпринимателей от штрафов
http://www.interbuh.com.ua/ru/documents/onenews/38900
22.07.2014 г. в «Офіційному віснику України» опубликовали Закон Украины «О внесении изменения в статью 6 Закона Украины «О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты» от 01.07.2014 г. № 1547-VII. В частности, в нем содержится норма, обязывающая КМУ определить порядок предоставления статуса участника боевых действий лицам, категории таких лиц и сроки их участия (обеспечения проведения) в антитеррористической операции, а также районы антитеррористической операции.
Определение таких районов, особенно с датами, поможет Торгово-промышленной палате Украины выдавать корректные справки об обстоятельствах непреодолимой силы, которые помешали своевременному перечислению налогов, подаче отчетности и т.п. А это, в свою очередь, защитит юридических и физических лиц от штрафов и санкций со стороны налоговиков.
Руся-2
 
Сообщений: 557
Зарегистрирован: 21 апр 2014, 16:10
Благодарил (а): 31 раз.
Поблагодарили: 144 раз.

UNREAD_POST bur » 23 июл 2014, 00:48

Руся-2 писал(а):Определение таких районов, особенно с датами, поможет Торгово-промышленной палате Украины выдавать корректные справки об обстоятельствах непреодолимой силы, которые помешали своевременному перечислению налогов, подаче отчетности и т.п. А это, в свою очередь, защитит юридических и физических лиц от штрафов и санкций со стороны налоговиков.


Там может ну ее эту ТПП если будет указана территория и даты? Зачем платить больше?
bur
 
Сообщений: 1434
Зарегистрирован: 13 сен 2013, 16:25
Благодарил (а): 116 раз.
Поблагодарили: 425 раз.

UNREAD_POST Руся-2 » 23 июл 2014, 00:52

bur писал(а):
Руся-2 писал(а):Определение таких районов, особенно с датами, поможет Торгово-промышленной палате Украины выдавать корректные справки об обстоятельствах непреодолимой силы, которые помешали своевременному перечислению налогов, подаче отчетности и т.п. А это, в свою очередь, защитит юридических и физических лиц от штрафов и санкций со стороны налоговиков.


Там может ну ее эту ТПП если будет указана территория и даты? Зачем платить больше?

В том-то и дело, что я на многих ресурсах доказываю, что, если у кого-то проблема только с налоговой, то чего бежать раньше времени "поперед батька в пекло". Закончится АТО - тогда и будут знать каким документом можно подтвердить.
Но я читала, что некоторым предприятиям уже сегодня нужна такая справка именно из-за невозможности выполнить договорные отношения с клиентами.
Руся-2
 
Сообщений: 557
Зарегистрирован: 21 апр 2014, 16:10
Благодарил (а): 31 раз.
Поблагодарили: 144 раз.

UNREAD_POST Руся-2 » 23 июл 2014, 01:00

bur писал(а):Там может ну ее эту ТПП если будет указана территория и даты? Зачем платить больше?

С другой стороны, в справке ТПП может быть указан более длительный срок форс-мажорных обстоятельств.
Например, разбомбили офис фирмы, в котором были документы и компьютера. АТО-то закончилось, но фирме понадобится еще время, чтобы восстановить информацию. Для нее продолжаются форс-мажорные обстоятельства.
И это можно будет подтвердить той же справкой ТПП (на основании фото и прочего).

За это сообщение автора Руся-2 поблагодарил:
bur
Руся-2
 
Сообщений: 557
Зарегистрирован: 21 апр 2014, 16:10
Благодарил (а): 31 раз.
Поблагодарили: 144 раз.

UNREAD_POST Руся-2 » 24 июл 2014, 23:21

НБУ ввел чрезвычайный режим работы банков в Донбассе и Крыму
http://www.ukrtax.com/?p=16468
Скрытый текст: показать
Национальный банк Украины с сегодняшего дня, 24 июля, ввел чрезвычайный режим работы банковской системы в Донецкой, Луганской областях и Автономной Республике Крым, пишет «Сегодня».
«Такое решение вызвано ситуацией, которая делает невозможной работу банковской системы в обычном порядке, и имеет целью обеспечить финансирование потребностей государства и жизнедеятельности населения», — сообщили в пресс-службе НБУ.
Особенности организации работы банковской системы в чрезвычайном режиме, определены постановлением Правления Национального банка Украины от 22 июля 2014 № 435.
Инструкция определяет порядок проведения банковских операций, описание изменений в технологиях их проведения, отдельные вопросы организации деятельности Национального банка Украины и банков Украины, полномочия по принятию решений, связанных с выполнением таких операций в случае возникновения нештатного режима, что делает невозможным работу банковской системы в обычном порядке (далее — чрезвычайный режим работы). Чрезвычайный режим работы может быть введен в период проведения антитеррористических операций, во время техногенных и природных катастроф и т.п.
«Обычно деятельность банков является четко регламентированной, проведение банковских операций предполагает соблюдение большого количества процедур, однако в условиях, связанных с возникновением ситуаций, требующих быстрого реагирования и принятия соответствующих решений, например в условиях угрозы жизни и здоровью работников, банкам Украины и Национальному банку Украины Инструкцией предоставлена возможность по отдельным направлениям действовать по упрощенной процедуре. Вместе с этим повышается уровень ответственности за принятие решений и определение механизмов контроля за их принятием», - пояснили в НБУ.
Инструкцией также определены особенности порядка прекращения работы участника в системе электронных платежей Национального банка Украины (далее — СЭП) и восстановления функционирования участника СЭП после временной приостановки работы, особенности выполнения банком платежных поручений клиентов в случае отключения от СЭП или нарушения работы системы автоматизации банка.
Инструкцией предусмотрены также особенности порядка организации работы с наличными в банковской системе, в частности вопрос перевозки валютных ценностей и инкассации средств, повреждения и уничтожения наличности банками Украины (в случае невозможности ее инкассации НБУ). Определены особенности работы информационных систем Нацбанка, организации и ведения бухгалтерского учета в чрезвычайном режиме работы, организации и проведения работы по восстановлению бухгалтерского учета.
Требования инструкции распространяются на Национальный банк Украины, банки Украины и Государственную казначейскую службу Украины.
Руся-2
 
Сообщений: 557
Зарегистрирован: 21 апр 2014, 16:10
Благодарил (а): 31 раз.
Поблагодарили: 144 раз.

UNREAD_POST Руся-2 » 25 июл 2014, 01:42

МІНІСТЕРСТВО ДОХОДІВ І ЗБОРІВ УКРАЇНИ
НАКАЗ від 08.07.2014 р. N 389
(із змінами і доповненнями, внесеними наказом Державної фіскальної служби України від 18.07.2014 року N 4)
Про встановлення простою у роботі
Скрытый текст: показать
МІНІСТЕРСТВО ДОХОДІВ І ЗБОРІВ УКРАЇНИ

НАКАЗ

від 08.07.2014 р. N 389
(із змінами і доповненнями, внесеними наказом Державної фіскальної служби України від 18.07.2014 року N 4)

Про встановлення простою у роботі

У зв'язку із проведенням антитерористичної операції на території Донецької області, відповідно до Указу Президента України від 14 квітня 2014 року N 405/2014 "Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 13 квітня 2014 року "Про невідкладні заходи щодо подолання терористичної загрози і збереження територіальної цілісності України", положень ст. 34 Кодексу законів про працю України, ст. 12 Закону України від 24 березня 1995 року N 108/95-ВР "Про оплату праці", ст. 6 Закону України від 14 жовтня 1992 року N 2694-XII "Про охорону праці" та з метою збереження життя і здоров'я працівників територіального органу Міндоходів, захисту їх законних прав та інтересів, наказую:

1. Встановити простій у роботі Державної податкової інспекції у м. Харцизьку ГУ Міндоходів у Донецькій області (далі - ДПІ у м. Харцизьку), Торезької об'єднаної державної податкової інспекції, Горлівської об'єднаної державної податкової інспекції, Шахтарської об'єднаної державної податкової інспекції та Макіївської об'єднаної державної податкової інспекції ГУ Міндоходів у Донецькій області (далі - Торезька, Горлівська, Шахтарська та Макіївська ОДПІ).

2. Визнати встановлений п. 1 цього наказу простій у роботі ДПІ у м. Харцизьку, Торезької, Горлівської, Шахтарської та Макіївської ОДПІ таким, що виник не з вини працівників та зумовлений загрозою їх життю та здоров'ю.

3. Визначити строком дії простою період з дня видання цього наказу до закінчення дії обставин, які створюють загрозу життю і здоров'ю працівників ДПІ у м. Харцизьку, Торезької, Горлівської, Шахтарської та Макіївської ОДПІ.

4. У період простою:

4.1. виконання функціональних обов'язків з обслуговування платників податків, які перебувають на обліку в Горлівській ОДПІ, покласти у межах компетенції на Артемівську об'єднану державну податкову інспекцію ГУ Міндоходів у Донецькій області, ДПІ у м. Харцизьку, Шахтарської, Макіївської ОДПІ - на державну податкову інспекцію у м. Краматорську ГУ Міндоходів у Донецькій області, Торезької ОДПІ - на Костянтинівську об'єднану державну податкову інспекцію ГУ Міндоходів у Донецькій області;

4.2. дозволити працівникам ДПІ у м. Харцизьку, Торезької, Горлівської, Шахтарської та Макіївської ОДПІ не перебувати за основним місцем роботи до закінчення простою;

4.3. залучати до роботи працівників, які підпадають під дію простою, виключно у разі крайньої необхідності та за умов гарантування безпечних умов роботи;

4.4. зберегти у межах кошторису середній заробіток для працівників, які підпадають під дію простою;

4.5. керівництву ДПІ у м. Харцизьку, Торезької, Горлівської, Шахтарської та Макіївської ОДПІ вжити усіх можливих заходів для збереження державного майна, що перебуває в управлінні (користуванні) ДПІ у м. Харцизьку, Торезької, Горлівської, Шахтарської та Макіївської ОДПІ;

4.6. виконання функцій, закріплених відповідно до наказу Міндоходів від 30.12.2013 N 888 "Про функціональні повноваження структурних підрозділів територіальних органів Міндоходів" за структурними підрозділами Горлівської ОДПІ, покласти на Артемівську об'єднану державну податкову інспекцію ГУ Міндоходів у Донецькій області, ДПІ у м. Харцизьку, Шахтарської та Макіївської ОДПІ - на державну податкову інспекцію у м. Краматорську ГУ Міндоходів у Донецькій області, Торезької ОДПІ - на Костянтинівську об'єднану державну податкову інспекцію ГУ Міндоходів у Донецькій області.

5. Департаменту розвитку ІТ, електронних сервісів та обліку платників (Калєніченко Н. Г.) забезпечити доступ до ІС "Податковий блок" працівників ДПІ у м. Харцизьку, Торезької, Горлівської, Шахтарської та Макіївської ОДПІ у нових місцях дислокації.

6. Координаційно-моніторинговому департаменту (Притула Є. М.) забезпечити внесення цього наказу до Репозиторія звітності і статистичної інформації Міністерства доходів і зборів України, затвердженого наказом Міндоходів від 06.09.2013 N 448.

Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.


Перший заступник Міністра І. О. Білоус
Руся-2
 
Сообщений: 557
Зарегистрирован: 21 апр 2014, 16:10
Благодарил (а): 31 раз.
Поблагодарили: 144 раз.

Пред.След.

  • Похожие темы
    Ответов
    Просмотров
    Последнее сообщение

Вернуться в РАЗНОЕ ЮРИДИЧЕСКОЕ

Кто сейчас на форуме

Зарегистрированные пользователи: Gb, Ya