Рекламу показываем только НЕзарегистрированным пользователям. Войдите или зарегистрируйтесь на Бухфоруме
    .

Десепаратизация

Путеводитель по разделу. Наличка, РРО, труд, лицензирование, подотрасли хозяйственного права (земля, цены, ЦБ, хозобщества...)

Модератор: Ol_ua

UNREAD_POST bur » 23 июл 2014, 01:09

ЗАКОН УКРАЇНИ
Про протидію і запобігання сепаратизму та подолання наслідків
сепаратистської діяльності на території України
(десепаратизацію)

Скрытый текст: показать
Цей Закон визначає правові та організаційні засади протидії сепаратизму на основі реалізації системи заходів із звільнення державного, суспільно-політичного, економічного та гуманітарного життя України від проявів сепаратизму, подолання наслідків сепаратистської діяльності на всій території України та попередження загроз сепаратизму в майбутньому.


Розділ І. Загальні положення

Стаття 1. Визначення сепаратизму

Cепаратизм – діяльність, спрямована на відокремлення частини території України з етнічних, мовних, релігійних мотивів для створення нової держави, наділеної політичною самостійністю або широкою автономією.

Стаття 2. Юридична відповідальність за сепаратизм

В основу цього Закону покладена конституційна відповідальність за сепаратизм, яка носить передусім політичний характер. Дії, пов’язані з участю особи у сепаратистській діяльності, можуть також містити ознаки правопорушень, що передбачають кримінальну чи адміністративну відповідальність.

Стаття 3. Поняття десепаратизації

Під десепаратизацією в цьому Законі розуміється комплекс заходів, що здійснюються з метою звільнення органів законодавчої, виконавчої, судової влади, правоохоронних органів, Збройних Сил України, Служби безпеки України, органів місцевого самоврядування, політичних партій та громадських об’єднань, вищих навчальних закладів, засобів масової інформації, підприємств, установ і організації усіх форм власності від будь-яких проявів сепаратизму та запобігання загрозам сепаратизму в майбутньому.
Десепаратизація в Україні спрямована на забезпечення територіальної цілісності України, недоторканності її державних кордонів, зміцнення єдності та незалежної державності України, гарантування права громадян України жити у вільній суверенній державі.

Стаття 4. Надзвичайність правових заходів десепаратизації

Виборче законодавство, законодавство про статус народного депутата України, законодавство про статус депутатів місцевих рад, законодавство про статус суддів, законодавство, яким визначаються права особи незалежно від її статусу, законодавство, яке регулює порядок поводження з інформацією з обмеженим доступом, інше законодавство застосовується в частині, що не суперечить цьому Закону.
Застосування щодо особи положень цього Закону не виключає притягнення її до кримінальної чи адміністративної відповідальності. Докази, виявлені під час застосування положень цього Закону, які вказують на наявність у діях особи складу злочину чи складу адміністративного правопорушення, підлягають дослідженню й оцінці у загальному порядку, передбаченому відповідним процесуальним законодавством.

Стаття 5. Дія положень щодо фізичних осіб у випадках їхнього
звільнення від кримінальної відповідальності
чи від покарання

Дія цього Закону поширюється на фізичних осіб, зазначених у статтях 10 і 16 цього Закону, також у випадку, якщо такі особи звільнені від покарання у вигляді позбавлення волі на певний строк та від інших покарань, не пов’язаних з позбавленням волі, або звільнені від адміністративної відповідальності в порядку та на умовах, визначених окремими Законами України, спрямованими на збереження територіальної цілісності України та стабілізацію суспільно-політичної ситуації в країні.
Звільнення від кримінальної відповідальності чи від покарання за вчинення злочину, а також звільнення від адміністративної відповідальності зазначених фізичних осіб, не звільняє цих осіб від дії положень цього Закону.

Стаття 6. Заходи десепаратизації

Досягнення визначеної в цьому Законі мети десепаратизації базується на комплексній реалізації державою люстраційних, ліквідаційних, конфіскаційних, освітніх та інформаційних заходів.


Розділ ІІ. Люстраційні заходи десепаратизації

Стаття 7. Люстраційні заходи десепаратизації

Люстраційні заходи десепаратизації (десепаратизаційна люстрація) – це тимчасове позбавлення права обіймати певні посади, бути обраними або призначеними на посади в об’єктах десепаратизаційної люстрації особам, що відповідають люстраційним критеріям, визначеним цим Законом.

Стаття 8. Об’єкти десепаратизаційної люстрації

Об’єктами десепаратизаційної люстрації є органи законодавчої, виконавчої, судової влади, правоохоронні органи, Збройні Сили України, Служба безпеки України, органи місцевого самоврядування, політичні партії, вищі навчальні заклади та засоби масової інформації усіх форм власності.

Стаття 9. Суб’єкти десепаратизаційної люстрації

До суб’єктів десепаратизаційної люстрації належать:
1) народні депутати України та помічники народних депутатів України, на яких поширюється дія Закону України «Про державну службу», депутати Верховної Ради Автономної Республіки Крим, депутати обласних, Київської чи Севастопольської міських рад;
2) державні службовці, які обіймають керівні посади в центральних органах виконавчої влади та їх регіональних підрозділах;
3) голови місцевих рад та їх заступники, сільські, селищні, міські голови, керівники та заступники керівників виконавчих органів місцевих рад;
4) судді;
5) працівники органів прокуратури;
6) голови, їх заступники та секретарі виборчих комісій;
7) військовослужбовці Збройних сил України, інших військових формувань України, крім військовослужбовців строкової військової служби;
8) інші особи, уповноважені на виконання функцій держави;
9) керівники, їх заступники та члени керівних органів політичних партій, осередків політичних партій в Автономній Республіці Крим, областях, м. Києві та м. Севастополі;
10) керівники, заступники керівника вищих навчальних закладів усіх рівнів акредитації незалежно від форми власності, керівники кафедр, факультетів, відділень, філій та інститутів цих закладів;
11) директори та їх заступники, редактори та заступники редакторів, відповідальні секретарі засобів масової інформації усіх форм власності.

Стаття 10. Критерії десепаратизаційної люстрації

Підлягають звільненню із займаної посади та тимчасово позбавляються права обіймати посади, бути обраними чи призначеними на посади, визначені статтею 9 цього Закону, такі особи:
1) підозрювані або обвинувачені у вчиненні в період з 22 лютого 2014 року дій, які містять ознаки кримінальних правопорушень, передбачених статтями 109, 110, 1102, 112, 113, 121, 122, 125, 128, 129, 146, 147, 161, 162, 170, 174, 182, 185, 186, 187, 189, 194, 195, 196, 231, 241, 255, 256, 257, 258, 2581, 2582, 2583, 2584, 2585, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 267, 270, 2701, 277, 279, 280, 286, 289, 291, 293, 294, 295, 296, 304, 325, 335, 336, 337, 338, 340, 341, 342, 343, 344, 345, 346, 347, 348, 349, 350, 351, 352, 353, 355, 356, 365, 376, 377, 382, 386, 396, 436, 437, 438, 444, 447 Кримінального кодексу України, за умови, що ці дії пов’язані з участю у сепаратистській діяльності або у масових акціях сепаратистського спрямування після 22 лютого 2014 року;
2) особи, які вчинили дії, що можуть містити ознаки кримінальних злочинів, передбачених зазначеними статтями Кримінального кодексу України, за умови, що ці дії пов’язані з участю у сепаратистській діяльності або у масових акціях сепаратистського спрямування;
3) особи, які були учасниками масових акцій громадянського протистояння сепаратистського спрямування і які вчинили в період з 22 лютого 2014 року адміністративні правопорушення, передбачені Кодексом України про адміністративні правопорушення, за умови, що ці правопорушення пов’язані з масовими акціями громадянського протистояння сепаратистського спрямування;
4) обвинувачені у вчиненні в період до 22 лютого 2014 року дій, які містять ознаки кримінальних правопорушень, передбачених статтями 109, 110, 113, 146, 147, 258, 2581, 2582, 2583, 2584, 2585, 260, 262, 436, 437, 438, 444, 447 Кримінального кодексу України;
5) особи, що одночасно з громадянством України мають громадянство іншої держави.

Стаття 11. Термін тимчасового позбавлення права обіймати посади

Тимчасове позбавлення права обіймати посади, бути обраним або призначеним на посади, визначені статтею 9 цього Закону, в рамках застосування заходів десепаратизаційної люстрації діє протягом терміну:
15 років – для люстрованих осіб, що підпадають під пункти 1), 2) і 4) частини першої статті 10 цього Закону;
5 років – для люстрованих осіб, що підпадають під пункти 3) і 5) частини першої статті 10 цього Закону,
що обчислюється з дня прийняття відповідного рішення органом люстрації.

Стаття 12. Процедура десепаратизаційної люстрації та організація
діяльності органів люстрації

Процедура десепаратизаційної люстрації та організація діяльності відповідних органів люстрації здійснюється згідно спеціального Закону України, що визначає організаційні засади проведення люстрації, повноваження та порядок діяльності органів люстрації в Україні.


Розділ ІІІ. Ліквідаційні та конфіскаційні заходи десепаратизації

Стаття 13. Ліквідаційні заходи десепаратизації

Ліквідаційні заходи десепаратизації – це застосування механізму ліквідації відповідно до вимог законодавства України юридичних осіб, що відповідають критеріям, визначеним цим Законом.

Стаття 14. Ліквідаційні критерії десепаратизації

1. Ліквідації відповідно до вимог законодавства України підлягають:
політичні партії, які вчинили дії, передбачені статтею 5 Закону України «Про політичні партії в Україні», що пов’язані з їхньою участю в сепаратистській діяльності;
громадські об’єднання, які вчинили дії, передбачені статтею 4 Закону України «Про громадські об’єднання», що пов’язані з їхньою участю в сепаратистській діяльності;
юридичні особи – суб’єкти приватного та публічного права резидентів та нерезидентів України, включаючи підприємства, установи чи організації, державні органи, органи влади Автономної Республіки Крим, органи місцевого самоврядування, організації, створені ними у встановленому порядку, фонди, а також міжнародні організації, інші юридичні особи, що створені у відповідності до вимог національного чи міжнародного права, до яких можуть бути застосовані заходи кримінально-правового характеру при вчиненні їх уповноваженими особами від імені та/або в інтересах юридичної особи злочинів, передбачених статтями 109, 110, 113, 146, 147, 258, 2581, 2582, 2583, 2584, 2585, 260, 262, 436, 437, 438, 444, 447 Кримінального кодексу України, за умови, якщо їх діяльність пов’язана із сепаратизмом та/або пособництвом сепаратистській діяльності;
банки, які засновані іноземними банками, що перебувають під контролем іноземних урядів, які здійснили військову агресію проти України, анексію частини території України або підтримують сепаратизм в Україні, та банки, які перебувають під контролем таких іноземних урядів.
2. Рішення про ліквідацію юридичних осіб, зазначених у частині першій цієї статті, приймається судом у порядку, передбаченому законодавством України.

Стаття 15. Конфіскаційні заходи десепаратизації

Конфіскаційні заходи десепаратизації – це застосування механізму конфіскації відповідно до вимог законодавства України майна юридичних та фізичних осіб, що відповідають критеріям, визначеним цим Законом.

Стаття 16. Конфіскаційні критерії десепаратизації

1. Конфіскації відповідно до вимог законодавства України підлягає:
майно юридичних осіб, які ліквідуються згідно частини першої статті 14 цього Закону та положень Кримінального кодексу України;
майно фізичних осіб, які засуджені за вчинення в період з 22 лютого 2014 року дій, які містять ознаки кримінальних правопорушень, передбачених статтями 1102 і 2585 Кримінального кодексу України, за умови, що ці дії пов’язані з участю у сепаратистській діяльності або пособництві такій діяльності.
2. Рішення про конфіскацію майна осіб, зазначених у частині першій цієї статті, приймається судом у порядку, передбаченому законодавством України.
3. Конфіскація майна фізичних осіб здійснюється в частині майна, яке безпосередньо використовувалося для вчинення дій, зазначених в частині першій цієї статті, та в частині майна, яке могло бути джерелом отримання доходів, що використовувалися для вчинення таких дій.


Розділ IV. Освітні та інформаційні заходи десепаратизації

Стаття 17. Освітні та інформаційні заходи десепаратизації

Освітні та інформаційні заходи десепаратизації – це застосування комплексу заходів в освітній та інформаційній сферах, спрямованих на звільнення сфери освіти і засобів масової інформації України від проявів сепаратизму, подолання сепаратистських настроїв серед частини українського суспільства, укріплення єдності України та запобігання загрозам сепаратизму в майбутньому, до яких належать:
1) заборона відповідно до вимог законодавства України трансляції телерадіопрограм, мовлення чи діяльності в Україні телерадіоорганізацій, які пропагують в явній чи неявній формі будь-які види сепаратизму або сприяють сепаратистським настроям;
2) висвітлення у навчальних програмах та підручниках для навчальних закладів теми єдності України та протиправності сепаратизму;
3) розробка та затвердження відповідно до вимог законодавства України державних цільових програм в інформаційній та освітній сферах щодо подолання сепаратистських настроїв серед частини громадян України, зміцнення єдності України та запобігання загрозам сепаратизму в майбутньому.


Розділ V. Організація виконання Закону

Стаття 18. Органи, які проводять десепаратизацію

1. Виконання цього Закону в частині забезпечення реалізації державної політики України щодо звільнення державного, суспільно-політичного, економічного та гуманітарного життя України від проявів сепаратизму, подолання наслідків сепаратистської діяльності на всій території України, попередження загроз сепаратизму в майбутньому здійснюється центральним органом виконавчої влади з питань десепаратизації у співпраці з іншими органами центральної виконавчої влади, органами місцевого самоврядування в межах їхньої компетенції та повноважень.
До повноважень центрального органу виконавчої влади з питань десепаратизації належать:
забезпечення системної реалізації державної політики щодо проведення десепаратизації на всій території України;
здійснення координації заходів, що реалізуються органами центральної виконавчої влади, органами місцевого самоврядування щодо проведення десепаратизації;
збір доказів (з подальшою їх передачею до правоохоронних органів) щодо наявності у діях особи складу злочину чи складу адміністративного правопорушення, якщо ці дії пов’язані з участю у сепаратистській діяльності та/або пособництві такій діяльності;
звернення до судів, правоохоронних органів та органів юстиції, внесення подань до органів виконавчої влади, місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій щодо застосування чи дотримання законодавства України щодо десепаратизації та запобігання сепаратизму;
розроблення та внесення пропозицій щодо вдосконалення правового регулювання питань десепаратизації;
ведення Державного реєстру з питань десепаратизації;
здійснення моніторингу дотримання цього Закону.
2. Виконання цього Закону в частині проведення десепаратизаційної люстрації покладається на органи люстрації, що діють відповідно до статті 12 цього Закону і в частині реалізації цього Закону підпорядковуються центральному органу виконавчої влади з питань десепаратизації.
3. Реалізація цього Закону в частині виконання вимог кримінального, кримінально-процесуального та адміністративного законодавства України покладається на суди, органи прокуратури, органи Міністерства внутрішніх справ України та Службу безпеки України.

Стаття 19. Робота з персональними даними осіб, зазначених
у статтях 10 і 16 цього Закону

Збирання, реєстрація, накопичення, зберігання, адаптування, зміна, поновлення і використання персональних даних осіб, зазначених у статтях 10 і 16 цього Закону, здійснюється центральним органом виконавчої влади з питань десепаратизації відповідно до вимог законодавства України.
Ці персональні дані не підлягають знищенню до ухвалення окремого рішення Верховною Радою України про їх знищення в установленому законодавством порядку.


II. Прикінцеві положення

1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.
2. Кабінету Міністрів України у місячний термін з дня набрання чинності цим Законом:
ухвалити тимчасове положення про процедуру десепаратизаційної люстрації та організацію діяльності відповідних органів люстрації, що діє до прийняття Верховною Радою України спеціального Закону, який визначає організаційні засади проведення люстрації, повноваження та порядок діяльності органів люстрації в Україні;
створити центральний орган виконавчої влади з питань десепаратизації та тимчасові органи десепаратизаційної люстрації на місцях у підпорядкуванні центрального органу виконавчої влади з питань десепаратизації;
привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;
забезпечити приведення у відповідність із цим Законом нормативно-правових актів центральних органів виконавчої влади України.


Голова Верховної Ради
України
bur
 
Сообщений: 1434
Зарегистрирован: 13 сен 2013, 16:25
Благодарил (а): 116 раз.
Поблагодарили: 425 раз.

UNREAD_POST lelmvj » 23 июл 2014, 09:52

Автора шедевра в студию.

bur писал(а):ЗАКОН УКРАЇНИ
Про протидію і запобігання сепаратизму та подолання наслідків
сепаратистської діяльності на території України
(десепаратизацію)

Стаття 1. Визначення сепаратизму

Cепаратизм – діяльність, спрямована на відокремлення частини території України з етнічних, мовних, релігійних мотивів для створення нової держави, наділеної політичною самостійністю або широкою автономією.


Дальше ст. 1 можно не читать.
Новое государство, наделенное широкой автономией :D :D :D :D Гении.
Кстати, по этому определению можно требовать присоединения части территории к другому государству и это не сепаратизм.
lelmvj
 
Сообщений: 1094
Зарегистрирован: 10 янв 2012, 12:23
Благодарил (а): 46 раз.
Поблагодарили: 272 раз.

UNREAD_POST Marlboro » 23 июл 2014, 10:05

Если я не ошибаюсь, то в СССР республики де-юре были суверенными государствами, при этом в составе СССР были автономиями.
Свідомість - це місце зустрічі душі з земним життям
Аватар пользователя
Marlboro
 
Сообщений: 4846
Зарегистрирован: 05 июл 2012, 19:26
Благодарил (а): 324 раз.
Поблагодарили: 1243 раз.

UNREAD_POST lelmvj » 23 июл 2014, 10:22

Marlboro писал(а):Если я не ошибаюсь, то в СССР республики де-юре были суверенными государствами, при этом в составе СССР были автономиями.


Прошу прощения. Не учел, что мировозрение авторов проекта основано на советской науке в отношении де-юре понятия государства. Им пора бы уже более свежий учебник прочесть. Либо как более простой для них вариант - свежие учебники переписать под их советское правовое мировозрение. Хотя такой ерунды и без этого до сих пор хватает. Википедия подтвердит.

Авторов нашел:

Ляшко О.В. VII скликання
Соболєв С.В. VII скликання
Карпунцов В.В. VII скликання
Єремеєв І.М. VII скликання
Тягнибок О.Я. VII скликання
lelmvj
 
Сообщений: 1094
Зарегистрирован: 10 янв 2012, 12:23
Благодарил (а): 46 раз.
Поблагодарили: 272 раз.

UNREAD_POST Marlboro » 23 июл 2014, 10:27

Я не заострял внимание именно на совке головного мозга у авторов :) Просто привел пример того, как государство может быть автономией.
Кроме того, определенные признаки автономии и одновременно государственности, есть в федеративном и конфедеративном устройстве.
Свідомість - це місце зустрічі душі з земним життям
Аватар пользователя
Marlboro
 
Сообщений: 4846
Зарегистрирован: 05 июл 2012, 19:26
Благодарил (а): 324 раз.
Поблагодарили: 1243 раз.

UNREAD_POST lelmvj » 23 июл 2014, 10:29

Marlboro писал(а): Просто привел пример того, как государство может быть автономией.


Не может. Несмотря на википедию в отношении конфедераций.
Могло быть в совке. Больше таких изобретений пока нет.

Marlboro писал(а):Кроме того, определенные признаки автономии и одновременно государственности, есть в федеративном и конфедеративном устройстве.


Определенные (т.е. некоторые) признаки не формируют государства.
lelmvj
 
Сообщений: 1094
Зарегистрирован: 10 янв 2012, 12:23
Благодарил (а): 46 раз.
Поблагодарили: 272 раз.

UNREAD_POST Marlboro » 23 июл 2014, 10:31

lelmvj писал(а):
Marlboro писал(а): Просто привел пример того, как государство может быть автономией.


Не может. Несмотря на википедию в отношении конфедераций.
Могло быть в совке. Больше таких изобретений пока нет.

Статья 5 Конституции РФ:
Статья 5
1. Российская Федерация состоит из республик, краев, областей, городов федерального значения, автономной области, автономных округов — равноправных субъектов Российской Федерации.
2. Республика (государство) имеет свою конституцию и законодательство. Край, область, город федерального значения, автономная область, автономный округ имеет свой устав и законодательство.
Свідомість - це місце зустрічі душі з земним життям
Аватар пользователя
Marlboro
 
Сообщений: 4846
Зарегистрирован: 05 июл 2012, 19:26
Благодарил (а): 324 раз.
Поблагодарили: 1243 раз.

UNREAD_POST lelmvj » 23 июл 2014, 10:33

Читайте толкование КС РФ этой нормы, никакого госсуверенитета там не имелось в виду.
lelmvj
 
Сообщений: 1094
Зарегистрирован: 10 янв 2012, 12:23
Благодарил (а): 46 раз.
Поблагодарили: 272 раз.

UNREAD_POST Marlboro » 23 июл 2014, 10:39

lelmvj писал(а):Читайте толкование КС РФ этой нормы, никакого госсуверенитета там не имелось в виду.

Я такого толкования не нашел - http://constitution.ru/decisions/index.htm
Есть ссылка?
Свідомість - це місце зустрічі душі з земним життям
Аватар пользователя
Marlboro
 
Сообщений: 4846
Зарегистрирован: 05 июл 2012, 19:26
Благодарил (а): 324 раз.
Поблагодарили: 1243 раз.

UNREAD_POST lelmvj » 23 июл 2014, 10:40

Кстати почти все исследователи Конституции РФ признают, что это норма - пережиток СССР. Она полностью подтверждает сказанное выше :)

lelmvj писал(а):Прошу прощения. Не учел, что мировозрение авторов проекта основано на советской науке в отношении де-юре понятия государства. Им пора бы уже более свежий учебник прочесть. Либо как более простой для них вариант - свежие учебники переписать под их советское правовое мировозрение. Хотя такой ерунды и без этого до сих пор хватает.
lelmvj
 
Сообщений: 1094
Зарегистрирован: 10 янв 2012, 12:23
Благодарил (а): 46 раз.
Поблагодарили: 272 раз.

UNREAD_POST lelmvj » 23 июл 2014, 10:43

Marlboro писал(а):
lelmvj писал(а):Читайте толкование КС РФ этой нормы, никакого госсуверенитета там не имелось в виду.

Я такого толкования не нашел - http://constitution.ru/decisions/index.htm
Есть ссылка?


Постановление Конституционного Суда РФ от 7 июня 2000 г. N 10-П
lelmvj
 
Сообщений: 1094
Зарегистрирован: 10 янв 2012, 12:23
Благодарил (а): 46 раз.
Поблагодарили: 272 раз.

UNREAD_POST Marlboro » 23 июл 2014, 10:51

lelmvj писал(а):Кстати почти все исследователи Конституции РФ признают, что это норма - пережиток СССР. Она полностью подтверждает сказанное выше :)

Утверждать, что Конституцию самой большой страны мира писали бестолковые юристы - как-то некрасиво :)
Свідомість - це місце зустрічі душі з земним життям
Аватар пользователя
Marlboro
 
Сообщений: 4846
Зарегистрирован: 05 июл 2012, 19:26
Благодарил (а): 324 раз.
Поблагодарили: 1243 раз.

UNREAD_POST bur » 23 июл 2014, 10:52

lelmvj писал(а):Дальше ст. 1 можно не читать.
Новое государство, наделенное широкой автономией :D :D :D :D Гении.


Да, в этой части интересно, КЕМ наделенное.
Расхожим высказыванием стало: как женщина не может быть немного беременной, так и государство не может быть немножко суверенным.
А если его кто-то наделяет автономией, значит нет признаков суверенитета:

верховенство, самостійність, повнота і неподільність влади в межах її території та незалежність і рівноправність у зовнішніх зносинах.


Цитата из Декларации о государственном суверенитете Украины.
То есть такое: либо данная территория - не государство (и тогда государство наделяет ее автономией / может наделить). Либо данная территория государство. Но тогда ни о какой автономии речь не идет.
Но это даже не право. Это логика.
bur
 
Сообщений: 1434
Зарегистрирован: 13 сен 2013, 16:25
Благодарил (а): 116 раз.
Поблагодарили: 425 раз.

UNREAD_POST lelmvj » 23 июл 2014, 11:01

Marlboro писал(а):
lelmvj писал(а):Кстати почти все исследователи Конституции РФ признают, что это норма - пережиток СССР. Она полностью подтверждает сказанное выше :)

Утверждать, что Конституцию самой большой страны мира писали бестолковые юристы - как-то некрасиво :)


Они не бестолковые. Они советские и писали сразу после развала совка. В отношении этой нормы данный факт широко признается даже научными кругами России. Чего бы и нам его не признавать? Если бы писали сейчас - все бы признали их бестолковыми.

А вот цепляться за осколки советской правовой доктрины в качестве аргумента выгораживания очевидного (по состоянию на 2014 год) идиотизма современной нормы из проекта это как раз некрасиво. Но логика понятна. Вначале по субъектному составу определяется прав/не прав. Потом подбираются аргументы :)
lelmvj
 
Сообщений: 1094
Зарегистрирован: 10 янв 2012, 12:23
Благодарил (а): 46 раз.
Поблагодарили: 272 раз.

UNREAD_POST lelmvj » 23 июл 2014, 11:02

bur писал(а):Но это даже не право. Это логика.

вот!
пока писал не увидел этого сообщения. В моем предыдущем термин "логика" несколько в ином значении :)

PS Жду юр заключения на проект :)
lelmvj
 
Сообщений: 1094
Зарегистрирован: 10 янв 2012, 12:23
Благодарил (а): 46 раз.
Поблагодарили: 272 раз.

След.

Вернуться в РАЗНОЕ ЮРИДИЧЕСКОЕ

Кто сейчас на форуме

Зарегистрированные пользователи: Ads, Al Shurshun, Gb, Ya