Рекламу показываем только НЕзарегистрированным пользователям. Войдите или зарегистрируйтесь на Бухфоруме
    .

Декларации: подача, реквизиты, непринятие, подписание

Путеводитель по разделу. Наличка, РРО, труд, лицензирование, подотрасли хозяйственного права (земля, цены, ЦБ, хозобщества...)

Модератор: Ol_ua

UNREAD_POST vins » 07 июн 2011, 21:24

Декларация может быть заполнена частично с помощью технических средств, частично - ручкой

Чи має право орган ДПС відмовити у прийнятті податкової декларації (розрахунку), якщо вона заповнена частково за допомогою технічних засобів (обов’язкові реквізити), а частково ручкою (в т.ч. рядок "дата подання податкової Декларації")?
Коротка відповідь : Ні, не має.
Повна відповідь : Відповідно до п.49.8 ст.49 розділу ІІ Податкового кодексу України від 2 грудня 2010 року №2755-VІ із змінами та доповненнями (далі –ПКУ) прийняття податкової декларації є обов'язком органу ДПС. Під час прийняття податкової декларації уповноважена посадова особа органу ДПС, в якому перебуває на обліку платник податків, зобов'язана перевірити наявність та достовірність заповнення всіх обов'язкових реквізитів, передбачених п. 48.3 та 48.4 ст. 48 ПКУ. Інші показники, зазначені в податковій декларації платника податків, до її прийняття перевірці не підлягають. Податкова декларація повинна містити такі обов’язкові реквізити: тип документа (звітний, уточнюючий, звітний новий); звітний (податковий) період, за який подається податкова декларація; звітний (податковий) період, що уточнюється (для уточнюючого розрахунку); повне найменування (прізвище, ім’я, по батькові) платника податків згідно з реєстраційними документами; код платника податків згідно з Єдиним державним реєстром підприємств та організацій України або податковий номер; реєстраційний номер облікової картки платника податків або серію та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку у паспорті); місцезнаходження (місце проживання) платника податків; найменування органу державної податкової служби, до якого подається звітність; дата подання звіту (або дата заповнення - залежно від форми); ініціали, прізвища та реєстраційні номери облікових карток посадових осіб платника податків; підписи платника податку - фізичної особи та/або посадових осіб платника податку, визначених ПКУ, засвідчені печаткою платника податку (за наявності) (п.48.3 ст.48 ПКУ). У окремих випадках, коли це відповідає сутності податку або збору та є необхідним для його адміністрування, форма податкової декларації додатково може містити такі обов’язкові реквізити: відмітка про звітування за спеціальним режимом; код виду економічної діяльності (КВЕД); код органу місцевого самоврядування за КОАТУУ; індивідуальний податковий номер та номер свідоцтва про реєстрацію платника податку на додану вартість згідно з даними реєстру платників податку на додану вартість за звітний (податковий) період (п.48.4 ст.48 ПКУ). Додатки до податкової декларації є її невід’ємною частиною (абз.3 п.46.1 ст.46 ПКУ). Відмова посадової особи органу державної податкової служби прийняти податкову декларацію з будь-яких причин, не визначених цією статтею, у тому числі висунення будь-яких не визначених цією статтею передумов щодо такого прийняття (включаючи зміну показників такої податкової декларації, зменшення або скасування від'ємного значення об'єктів оподаткування, сум бюджетних відшкодувань, незаконного збільшення податкових зобов'язань тощо) забороняється (п. 49.10 ст.49 ПКУ). Отже, орган ДПС не може відмовити у прийнятті податкової декларації з будь-яких причин, не визначених статтею 49 ПКУ.
Аватар пользователя
vins
 
Сообщений: 6654
Зарегистрирован: 27 дек 2010, 12:38
Благодарил (а): 2704 раз.
Поблагодарили: 2906 раз.

UNREAD_POST vins » 07 июн 2011, 21:35

Если декларация направлена по почте позже чем за 10 дней до предельного срока подачи отчетности, но получена налоговым органом до его наступления, штраф не применяется

Чи вважається прийнятою своєчасно податкова декларація (розрахунок), яка надіслана поштою з повідомленням про вручення пізніше ніж за 10 днів до закінчення граничного строку подання, але отримана органом ДПС вчасно та чи застосовується у цьому випадку штрафна санкція?
Відповідно до п.49.3 ст.49 розділу ІІ Податкового кодексу України від 2 грудня 2010 року №2755-VІ із змінами та доповненнями (далі –ПКУ) податкова декларація, розрахунок (далі – податкова декларація) подається до органу державної податкової служби за вибором платника податків, якщо інше не передбачено ПКУ, в один із таких способів: а) особисто платником податків або уповноваженою на це особою; б) надсилається поштою з повідомленням про вручення та з описом вкладення; в) засобами електронного зв’язку в електронній формі з дотриманням умови щодо реєстрації електронного підпису підзвітних осіб у порядку, визначеному законодавством. Платники податків, що належать до великих та середніх підприємств, подають податкові декларації до органу державної податкової служби в електронній формі з дотриманням умови щодо реєстрації електронного підпису підзвітних осіб у порядку, визначеному законодавством (п.49.4 ст.49 ПКУ). У разі надсилання податкової декларації поштою, платник податку зобов’язаний здійснити таке відправлення на адресу відповідного органу державної податкової служби не пізніше ніж за десять днів до закінчення граничного строку подання податкової декларації, визначеного цією статтею ( п.49.5 ст.49 ПКУ). Згідно із п.49.6 ст.49 ПКУ у разі втрати або зіпсуття поштового відправлення чи затримки його вручення органу державної податкової служби з вини оператора поштового зв’язку, такий оператор несе відповідальність відповідно до закону. У такому разі платник податків звільняється від будь-якої відповідальності за неподання або несвоєчасне подання такої податкової декларації. Платник податків протягом п’яти робочих днів з дня отримання повідомлення про втрату або зіпсуття поштового відправлення зобов’язаний надіслати поштою або надати особисто (за його вибором) органу державної податкової служби другий примірник податкової декларації разом з копією повідомлення про втрату або зіпсуття поштового відправлення. Незалежно від факту втрати або зіпсуття такого поштового відправлення чи затримки його вручення платник податків зобов’язаний сплатити суму податкового зобов’язання, самостійно визначену ним у такій податковій декларації, протягом строків, установлених ПКУ (п.49.7 ст.49 ПКУ). Прийняття податкової декларації є обов'язком органу ДПС (п.49.8 ст.49 ПКУ). За умови дотримання платником податків вимог цієї статті посадова особа органу державної податкової служби, в якому перебуває на обліку платник податків, зобов’язана зареєструвати податкову декларацію платника датою її фактичного отримання органом державної податкової служби (п.49.9 ст.49 ПКУ). Таким чином, при відправленні декларації (розрахунку) поштою платникам податків необхідно керуватись п.49.5 ст.49 ПКУ. Платник податків за несвоєчасне подання податкової декларації сплачує штраф у розмірі, визначеному ст.120 ПКУ. При цьому, у разі якщо платник податку надсилає податкову декларацію поштою пізніше ніж за десять днів до закінчення граничного строку її подання, але при цьому органи ДПС отримують її в терміни, що не перевищують граничні строки подання декларації, визначені ПКУ, то до такого платника не застосовуються штрафні санкції, визначені ст.120 ПКУ.
Аватар пользователя
vins
 
Сообщений: 6654
Зарегистрирован: 27 дек 2010, 12:38
Благодарил (а): 2704 раз.
Поблагодарили: 2906 раз.

UNREAD_POST vins » 09 июн 2011, 09:42

Проверьте печати - они могут стать причиной отказа в приеме Декларации

ЄДИНА БАЗА ПОДАТКОВИХ ЗНАНЬ


Чи мають співпадати дані свідоцтва про державну реєстрацію ЮО або ФОП ([i]читаем - выписки либо извлечения из Госреестра - прим. vins) з даними, зазначеними у печатці, при поданні звітності до органів ДПС?[/i]

Згідно із п. 48.3 ст. 48 Податкового кодексу України від 2 грудня 2010 року N 2755-VI, із зміною та доповненнями (далі - ПКУ), податкова декларація, розрахунок (далі - податкова декларація) повинна містити такі обов'язкові реквізити:
тип документа (звітний, уточнюючий, звітний новий);
звітний (податковий) період, за який подається податкова декларація;
звітний (податковий) період, що уточнюється (для уточнюючого розрахунку);
повне найменування (прізвище, ім'я, по батькові) платника податків згідно з реєстраційними документами;
код платника податків згідно з Єдиним державним реєстром підприємств та організацій України або податковий номер;
реєстраційний номер облікової картки платника податків або серію та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку у паспорті);
місцезнаходження (місце проживання) платника податків;
 найменування органу державної податкової служби, до якого подається звітність;
дата подання звіту (або дата заповнення - залежно від форми);
ініціали, прізвища та реєстраційні номери облікових карток посадових осіб платника податків;
підписи платника податку - фізичної особи та/або посадових осіб платника податку, визначених цим Кодексом, засвідчені печаткою платника податку (за наявності).

Відповідно до п. 4 ст. 62 Господарського кодексу України від 16 січня 2003 року N 436-IV, із змінами та доповненнями, підприємство є юридичною особою, має відокремлене майно, самостійний баланс, рахунки в установах банків, печатку із своїм найменуванням та ідентифікаційним кодом. Пунктом 49.11 статті 49 ПКУ визначено, що у разі подання платником податків до органу ДПС податкової декларації, заповненої з порушенням вимог пунктів 48.3 та 48.4 статті 48 ПКУ, такий орган ДПС зобов'язаний надати такому платнику податків письмове повідомлення про відмову у прийнятті його податкової декларації із зазначенням причин такої відмови:

у разі отримання такої податкової декларації, надісланої поштою або засобами електронного зв'язку, - протягом п'яти робочих днів з дня її отримання;

у разі отримання такої податкової декларації особисто від платника податку або його представника - протягом трьох робочих днів з дня її отримання.

Таким чином, дані свідоцтва про державну реєстрацію мають співпадати з даними, зазначеними у печатці, при поданні податкової декларації до органів ДПС. У випадку невідповідності даних, зазначених у свідоцтві про державну реєстрацію із даними зазначеними у печатці, платнику податків може бути надано письмове повідомлення про відмову у прийнятті його податкової декларації із зазначенням причин такої відмови.
Аватар пользователя
vins
 
Сообщений: 6654
Зарегистрирован: 27 дек 2010, 12:38
Благодарил (а): 2704 раз.
Поблагодарили: 2906 раз.

UNREAD_POST vins » 17 июн 2011, 16:00

Факсимиле для подписания отчетности использовать нельзя

никто, собственно, и надеялся, наверное :)


ЄДИНА БАЗА ПОДАТКОВИХ ЗНАНЬ
Чи має право платник податків використовувати факсиміле для підпису податкової декларації, розрахунку?
Відповідно до частини третьої ст. 207 Цивільного кодексу України від 16 січня 2003 року №435-IV із змінами та доповненнями використання при вчиненні правочинів факсимільного відтворення підпису за допомогою засобів механічного або іншого копіювання, електронно-числового підпису або іншого аналога власноручного підпису допускається у випадках, встановлених законом, іншими актами цивільного законодавства, або за письмовою згодою сторін, у якій мають міститися зразки відповідного аналога їхніх власноручних підписів. Чинним законодавством не встановлено чіткого визначення термінів "факсимільний підпис", а також не врегульовано питання щодо порядку їх використання. Згідно із п.48.3 ст.48 Податкового кодексу України від 2 грудня 2010 року №2755-VІ із змінами та доповненнями (далі – ПКУ) податкова декларація, розрахунок повинна містити такі обов’язкові реквізити: тип документа (звітний, уточнюючий, звітний новий); звітний (податковий) період, за який подається податкова декларація; звітний (податковий) період, що уточнюється (для уточнюючого розрахунку); повне найменування (прізвище, ім’я, по батькові) платника податків згідно з реєстраційними документами; код платника податків згідно з Єдиним державним реєстром підприємств та організацій України або податковий номер; реєстраційний номер облікової картки платника податків або серію та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку у паспорті); місцезнаходження (місце проживання) платника податків; найменування органу державної податкової служби, до якого подається звітність; дата подання звіту (або дата заповнення залежно від форми); ініціали, прізвища та реєстраційні номери облікових карток посадових осіб платника податків; підписи платника податку фізичної особи та/або посадових осіб платника податку, визначених ПКУ, засвідчені печаткою платника податку (за наявності). Таким чином, використовувати факсиміле для підпису податкових декларацій, розрахунків чиним законодавстом не передбачено.
Аватар пользователя
vins
 
Сообщений: 6654
Зарегистрирован: 27 дек 2010, 12:38
Благодарил (а): 2704 раз.
Поблагодарили: 2906 раз.

UNREAD_POST aniri » 25 июн 2011, 17:04

Надеюсь я уже в "правильной" теме. Ситуация следующая, за 1кв-л сдана декларация по прибыли с убытками. Приняли, что меня очень удивило. Ждала, что получу письмо с непризнанием деки тем более, заметила, что не отразила в стр. 11 и 11.1 (прибуток, що підлягає оподаткуванню) показатель с минусом, хотя по логике там ничего не должно переноситься из стр.08. Но 1с посчитала так, а в ОПЗ, да, действительно переносится отрицательный показатель...Жду письмо, ничего не получив, пошла свериться с налоговой, в базе проведен додаток К1/1 и декларация, но сама декларация проведена красным з позначкою помилковий. Спросила, что с этим делать. Мне в ответ-ничего, в базе отчет есть. Но я теперь думаю, что по сути мой отчет не принят, и если я не подам до 30/06/11 новую деку с убытками + штраф 170 грн (как несвоевременно сданную декларацию), то при сдаче отчета за 2 кв-л мои убытки вообще могут не признать...Может потому никто из письмом не заморачивался...И еще где-то читала (своим письмом регулировали), что сроки по уведомлениям о непринятии деки за 1 кв-л распространяются аж 09/08/11... Как лучше поступить, сразу к инспектору с новой деко? +170 грн. (хотелось бы с 1 грн), но говорят 1 грн не проходит. Спасибо. Сорри, за повтор.
aniri
 
Сообщений: 32
Зарегистрирован: 18 апр 2011, 09:39
Благодарил (а): 18 раз.
Поблагодарили: 2 раз.

UNREAD_POST vins » 25 июн 2011, 17:37

ИМХО, сами себе проблему придумали.
49.9. За умови дотримання платником податків вимог цієї статті посадова особа органу державної податкової служби, в якому перебуває на обліку платник податків, зобов'язана зареєструвати податкову декларацію платника датою її фактичного отримання органом державної податкової служби.

За умови дотримання вимог, встановлених статтями 48 і 49 цього Кодексу податкова декларація, надана платником, також вважається прийнятою:

49.9.1. за наявності на всіх аркушах, з яких складається податкова декларація та, за бажанням платника податків, на її копії, відмітки (штампу) органу державної податкової служби, яким отримана податкова декларація, із зазначенням дати її отримання, або квитанції про отримання податкової декларації у разі її подання засобами електронного зв'язку, або поштового повідомлення з відміткою про вручення органу державної податкової служби, у разі надсилання податкової декларації поштою;

49.9.2. у разі, якщо орган державної податкової служби із дотриманням вимог пункту 49.11 цієї статті не надає платнику податків повідомлення про відмову у прийнятті податкової декларації або у випадках, визначених цим пунктом, не надсилає його платнику податків у встановлений цією статтею строк.

49.11. У разі подання платником податків до органу державної податкової служби податкової декларації, заповненої з порушенням вимог пунктів 48.3 та 48.4 статті 48 цього Кодексу, такий орган державної податкової служби зобов'язаний надати такому платнику податків письмове повідомлення про відмову у прийнятті його податкової декларації із зазначенням причин такої відмови:

49.11.1. у разі отримання такої податкової декларації, надісланої поштою або засобами електронного зв'язку, - протягом п'яти робочих днів з дня її отримання;

49.11.2. у разі отримання такої податкової декларації особисто від платника податку або його представника - протягом трьох робочих днів з дня її отримання.


Вам же уведомление об отказе в принятии не приходило.
aniri писал(а):по сути мой отчет не принят


Поэтому по сути Ваш отчет принят.

aniri писал(а):если я не подам до 30/06/11 новую деку с убытками + штраф 170 грн (как несвоевременно сданную декларацию), то при сдаче отчета за 2 кв-л мои убытки вообще могут не признать.


Почему?

aniri писал(а):И еще где-то читала (своим письмом регулировали), что сроки по уведомлениям о непринятии деки за 1 кв-л распространяются аж 09/08/11


Очень интересно было бы почитать. Вот даже если предположить (просто на одну минуту), что это так - то тогда действуют требования Закона № 2181 к порядку принятия налоговой отчетности.

aniri писал(а):Как лучше поступить, сразу к инспектору с новой деко? +170 грн. (хотелось бы с 1 грн), но говорят 1 грн не проходит.


Кто говорит? :) Вы все время ссылаетесь на незванные источники информации :)
Если пойдете (а как я понимаю, Вам очень хочется пойти), то штраф 1 грн. Но это же не самоштраф. Ждите налоговое уведомление-решение, если прийдет.

За это сообщение автора vins поблагодарил:
aniri
Аватар пользователя
vins
 
Сообщений: 6654
Зарегистрирован: 27 дек 2010, 12:38
Благодарил (а): 2704 раз.
Поблагодарили: 2906 раз.

UNREAD_POST aniri » 25 июн 2011, 18:11

Спасибо за "постатейный" отклик, так сказать. Да, идти не хочется, но все равно надо - справку об отс. валютных ценностей надо подписать, а там картина маслом...Я просто о чем, думаю, письма нет (формально есть к чему придраться - не перенесен показатель, хотя по логике там и ничего не должно быть), дека помилкова ( я так думаю, они ее спецом красным провели, дабы не рапортовать об убытках) - сомнения есть по поводу деки за 2кв-л и отражения убытка из непринятой декларации (или принятой?) Вы правы, слышу звон, да не знаю откуда он...
aniri
 
Сообщений: 32
Зарегистрирован: 18 апр 2011, 09:39
Благодарил (а): 18 раз.
Поблагодарили: 2 раз.

UNREAD_POST vins » 03 июл 2011, 10:35

Справка налоговой милиции о ненахождении налогоплательщика по своему юридическому адресу - не основание для непризнания декларации

Скрытый текст: показать
Дніпропетровський окружний адміністративний суд
ПОСТАНОВА
20 червня 2011 р. Справа № 2а/0470/4289/11

...
Відповідно Довідки з ЄДРПОУ Серії АБ № 015331 адресою ТОВ «Батіман» є вул. Шаумяна, 19-г, м. Дніпродзержинськ, 51900 /а.с. 28/.
21.03.2011 року ТОВ «Батіман» була направлена кур’єрською поштою /а.с. 10/ до ДПІ у м.Дніпродзержинську податкова звітність у вигляді декларації по податку на додану вартість за лютий 2011 року /а.с. 6-9/.
23.03.2011 року на адресу ТОВ «Батіман» було направлено листа вих. № 10348/10/28 з ДПІ у м. Дніпродзержинську про не визнання податкової декларація як податкової звітності, зазначивши в якості причини неприйняття - це заповнення в супереч порядку заповнення відповідної звітності, затвердженої наказами ДПА України /а.с. 5/. Даний висновок було зроблена на підставі довідки про встановлення фактичного місцезнаходження (місця проживання) платника податків, складеної начальником підрозділу податкової міліції 03.03.2011 року, відповідно до якої не встановлено фактичне місцезнаходження платника податків ТОВ «Батіман» /а.с. 48/.
Згідно ст. 49 Податкового кодексу України податкова декларація подається за звітний період в установлені цим Кодексом строки органу державної податкової служби, в якому перебуває на обліку платник податків.
Відповідно до п. 49.3 ст. 49 Податкового кодексу України податкова декларація подається до органу державної податкової служби за вибором платника податків, якщо інше не передбачено цим Кодексом, в один із таких способів: а) особисто платником податків; б) надсилається поштою з повідомленням про вручення та з описом вкладення; в) засобами електронного зв’язку в електронній формі з дотриманням умови щодо реєстрації електронного підпису підзвітних осіб у порядку, визначеному законодавством.
Відповідно до п. 49.8. ст. 49 Податкового кодексу України прийняття податкової декларації є обов'язком органу державної податкової служби, в якому перебуває на обліку платник податків. Під час прийняття податкової декларації уповноважена посадова особа органу державної податкової служби, в якому перебуває на обліку платник податків, зобов’язана перевірити наявність та достовірність заповнення всіх обов’язкових реквізитів, передбачених пунктами 48.3 та 48.4 статті 48 цього Кодексу. Інші показники, зазначені в податковій декларації платника податків, до її прийняття перевірці не підлягають.
Як зазначено в п. 49.9. ст. 49 Податкового кодексу України за умови дотримання платником податків вимог цієї статті посадова особа органу державної податкової служби, в якому перебуває на обліку платник податків, зобов’язана зареєструвати податкову декларацію платника датою її фактичного отримання органом державної податкової служби.
Згідно п.п. 49.11. ст. 49 Податкового кодексу України у разі подання платником податків до органу державної податкової служби податкової декларації, заповненої з порушенням вимог пунктів 48.3 та 48.4 статті 48 цього Кодексу, такий орган державної податкової служби зобов'язаний надати такому платнику податків письмове повідомлення про відмову у прийнятті його податкової декларації із зазначенням причин такої відмови: 49.11.1. у разі отримання такої декларації, надісланої поштою або засобами електронного зв'язку, - протягом п'яти робочих днів з дня її отримання; 49.11.2. у разі отримання такої декларації особисто від платника податку або його представника - протягом трьох робочих днів з дня її отримання.
В п. 49.12. ст. 49 Податкового кодексу України зазначено, що у разі отримання відмови органу державної податкової служби у прийнятті податкової декларації платник податків має право: п. 49.12.1. подати податкову декларацію та сплатити штраф у разі порушення строку її подання; п. 49.12.2. оскаржити рішення органу у порядку, передбаченому статтею 56 цього Кодексу.
Відповідно п.45.2. ст. 45 Податкового кодексу України податковою адресою юридичної особи (відокремленого підрозділу юридичної особи) є місцезнаходження такої юридичної особи, відомості про що містяться у Єдиному державному реєстрі підприємств та організацій України.
Згідно ч. 2 ст. 72 Кодексу адміністративного судочинства України в адміністративних справах про протиправність рішень, дій чи бездіяльності суб'єкта владних повноважень обов'язок щодо доказування правомірності свого рішення, дії чи бездіяльності покладається на відповідача у разі, якщо він заперечує проти адміністративного позову.
Враховуючи, що Податковим кодексом України дано чітке визначення податкової адреси юридичної особи, а тому в податковій декларації підлягає зазначенню саме адреса, яка міститься у Єдиному державному реєстрі підприємств та організацій України, що у свою чергу і зробив позивач, а тому суд дійшов висновку, що дії ДПІ у м.Дніпродзержинську з невизнання податкової декларації з податку на додану вартість за лютий 2011 року ТОВ «Батіман», як податкової звітності ТОВ «Батіман» є протиправними, у зв’язку з чим суд вважає за можливе зобов’язати відповідача прийняти до обліку податкову декларацію з податку на додану вартість за лютий 2011 року ТОВ «Батіман», як податкову звітність ТОВ «Батіман».
Аватар пользователя
vins
 
Сообщений: 6654
Зарегистрирован: 27 дек 2010, 12:38
Благодарил (а): 2704 раз.
Поблагодарили: 2906 раз.

UNREAD_POST vins » 03 июл 2011, 10:40

Налоговый орган должен указать конкретные причины отказа в признании налоговой отчетности. Общие фразы "Нарушен порядок заполнения декларации" - надлежащим основанием не считаются

Скрытый текст: показать
Дніпропетровський окружний адміністративний суд
ПОСТАНОВА
10 червня 2011 р. Справа № 2а/0470/4117/11

...
Відповідач не надав жодних доказів та не навів у запереченнях жодних підстав, які б свідчили про правомірність прийнятого ним рішення щодо не визнання ним податкової декларації з податку на додану вартість за січень 2011р. як податкової звітності ПП «Аквахімпобут». Навпаки, з повідомлення від 04.03.2011р. вбачається, що в порушення п.49.11 ст. 49 Податкового кодексу України відповідачем не зазначені причини відмови в прийнятті податкової декларації, як податкової звітності, а вказано лише на загальні порушення, а саме: «Заповнено всупереч порядку заповнення відповідної звітності, затвердженого наказом ДПА України. Порушено загальні вимоги оформлення»(а.с.6).
Такі висновки відповідача, як суб’єкта владних повноважень, без зазначення причин та посилань на норми чинного законодавства України без зазначення реквізитів нормативно-правового акту є неприпустимими, суперечать Конституції України та нормам Податкового кодексу України.
За таких обставин, суд дійшов висновку, що відповідач діяв упереджено, без врахування усіх обставин, що мають значення для прийняття рішення (вчинення дії) та не у спосіб, що передбачений Конституцією України та Законами України, а тому слід визнати дії відповідача протиправними та зобов’язати відповідача прийняти податкову декларацію з податку на додану вартість за січень 2011р. як податкову звітність ПП «Аквахімпобут».
Аватар пользователя
vins
 
Сообщений: 6654
Зарегистрирован: 27 дек 2010, 12:38
Благодарил (а): 2704 раз.
Поблагодарили: 2906 раз.

UNREAD_POST vins » 03 июл 2011, 18:02

Ошибку в данных декларации, не влияющих на исчисление налоговых обязательств, через УР исправить нельзя. Только путем подачи новой декларации.

Единая база налоговых знаний

Чи має право платник податків подати уточнюючу декларацію (розрахунок), у разі коли ним у поданій раніше декларації (розрахунку) було не вірно заповнені деякі обов’язкові реквізити (КОАТУУ, код за ЄДРПОУ тощо), що не вплинуло на визначення суми податкового зобов’язання?
Відповідно до п.48.7. ст.48 Податкового кодексу України податкова звітність, у якій не вірно заповнені обов’язкові реквізити, не вважається податковою декларацією. Отже, не передбачено подання уточнюючої декларації (розрахунку) у разі невірного заповнення деяких обов’язкових реквізитів (КОАТУУ, код за ЄДРПОУ тощо), що не вплинуло на визначення суми податкового зобов’язання.

За это сообщение автора vins поблагодарил:
yur
Аватар пользователя
vins
 
Сообщений: 6654
Зарегистрирован: 27 дек 2010, 12:38
Благодарил (а): 2704 раз.
Поблагодарили: 2906 раз.

UNREAD_POST kollega » 04 июл 2011, 09:59

aniri писал(а):Надеюсь я уже в "правильной" теме. Ситуация следующая, за 1кв-л сдана декларация по прибыли с убытками. Приняли, что меня очень удивило. Ждала, что получу письмо с непризнанием деки тем более, заметила, что не отразила в стр. 11 и 11.1 (прибуток, що підлягає оподаткуванню) показатель с минусом, хотя по логике там ничего не должно переноситься из стр.08. Но 1с посчитала так, а в ОПЗ, да, действительно переносится отрицательный показатель...Жду письмо, ничего не получив, пошла свериться с налоговой, в базе проведен додаток К1/1 и декларация, но сама декларация проведена красным з позначкою помилковий. Спросила, что с этим делать. Мне в ответ-ничего, в базе отчет есть. Но я теперь думаю, что по сути мой отчет не принят, и если я не подам до 30/06/11 новую деку с убытками + штраф 170 грн (как несвоевременно сданную декларацию), то при сдаче отчета за 2 кв-л мои убытки вообще могут не признать...Может потому никто из письмом не заморачивался...И еще где-то читала (своим письмом регулировали), что сроки по уведомлениям о непринятии деки за 1 кв-л распространяются аж 09/08/11... Как лучше поступить, сразу к инспектору с новой деко? +170 грн. (хотелось бы с 1 грн), но говорят 1 грн не проходит. Спасибо. Сорри, за повтор.

Я бы рекомендовала сделать сверку по лицевому счету, а потом уже в зависимости от результатов двигаться дальше.
Аватар пользователя
kollega
 
Сообщений: 1005
Зарегистрирован: 22 мар 2011, 12:27
Благодарил (а): 506 раз.
Поблагодарили: 452 раз.

UNREAD_POST vins » 04 июл 2011, 10:09

kollega писал(а):Я бы рекомендовала сделать сверку по лицевому счету, а потом уже в зависимости от результатов двигаться дальше.


Вариантов, ИМХО, не так много.
Давайте предположим (!), что по результатам сверки будут расхождения. Дальше либо ждать налоговое уведомление - решение и его обжаловать, либо подавать декларацию заново (теперь уже со штрафом 170 грн., вместо 1 грн., действовавшей до 30 июня).
Аватар пользователя
vins
 
Сообщений: 6654
Зарегистрирован: 27 дек 2010, 12:38
Благодарил (а): 2704 раз.
Поблагодарили: 2906 раз.

UNREAD_POST kollega » 04 июл 2011, 10:40

Если декларацию не приняли к учету, а вторые квитанции есть, то можно (нужно!) поспорить.. ;) Но раз не было письма о непринятии деки ( по п.49.11), то в этом случае она скорее всего принята. Тем более меня в ГНИ консультиравали, что при наличии отрицательного объекта налогообложения стр.11 не заполняется.
Последний раз редактировалось kollega 04 июл 2011, 10:57, всего редактировалось 1 раз.
Аватар пользователя
kollega
 
Сообщений: 1005
Зарегистрирован: 22 мар 2011, 12:27
Благодарил (а): 506 раз.
Поблагодарили: 452 раз.

UNREAD_POST vins » 04 июл 2011, 10:54

kollega писал(а):Если декларацию не приняли к учету, а вторые квитанции есть, то можно (нужно!) поспорить..


Именно. Я об этом выше и говорил

vins писал(а):Вам же уведомление об отказе в принятии не приходило.
Поэтому по сути Ваш отчет принят.


Вопрос о том, что делать.
Если предприятие обратиться, чтобы сделали сверку, в ходе которой выявят расхождения, то акт сверки все равно не подлежит обжалованию - спорить еще будет не с чем.
В любом случае необходимо дождаться реакции налоговиков в виде НУР (если таковой вообще последует).

vins писал(а):либо подавать декларацию заново (теперь уже со штрафом 170 грн., вместо 1 грн., действовавшей до 30 июня).


Это вариант для тех, кто тратить время / деньги / человеческий ресурс на судебные споры не готов.
Аватар пользователя
vins
 
Сообщений: 6654
Зарегистрирован: 27 дек 2010, 12:38
Благодарил (а): 2704 раз.
Поблагодарили: 2906 раз.

UNREAD_POST kollega » 04 июл 2011, 11:04

Думаю они обойдутся писменным уведомлением о непринятии (п.49.11 ст.49), но там есть сроки, раз до сих пор не уведомили, то она скорее всего принята. Что делать если нет? Вы правы, варианта всего 2, либо сдавать со штрафом, либо в суд.
Аватар пользователя
kollega
 
Сообщений: 1005
Зарегистрирован: 22 мар 2011, 12:27
Благодарил (а): 506 раз.
Поблагодарили: 452 раз.

Пред.След.

  • Похожие темы
    Ответов
    Просмотров
    Последнее сообщение

Вернуться в РАЗНОЕ ЮРИДИЧЕСКОЕ

Кто сейчас на форуме

Зарегистрированные пользователи: Ads, Gb, imbir63, MR, Ya