Рекламу показываем только НЕзарегистрированным пользователям. Войдите или зарегистрируйтесь на Бухфоруме
    .

Декларации: подача, реквизиты, непринятие, подписание

Путеводитель по разделу. Наличка, РРО, труд, лицензирование, подотрасли хозяйственного права (земля, цены, ЦБ, хозобщества...)

Модератор: Ol_ua

UNREAD_POST vins » 06 июл 2011, 11:17

Чего только не бывает: налогоплательщики ламинируют декларации, налоговики их не признают :)
Суд - на стороне первых. Так что - ламинировать декларации можно

Дніпропетровський окружний адміністративний суд
ПОСТАНОВА
29 червня 2011 р. Справа № 2а/0470/3960/11

Скрытый текст: показать
...
10.03.2011р. позивачем на виконання вимог гл.2 р.II Податкового кодексу України та Порядку заповнення та подання податкової декларації з ПДВ №166 від 30.05.1997р., були надіслані до ДПІ у Жовтневому районі м.Дніпропетровська податкові декларації з ПДВ за січень-лютий 2011 року та з податку на доход фізичних осіб за січень-лютий 2011 року.

28.03.2011р. на адресу ТОВ «Укрфінпром 08» надійшло рішення від 16.03.2011р. №11658/10/28-222 ДПІ у Жовтневому районі м.Дніпропетровська. яким позивачу повідомлялось про невизнання податкових декларація з ПДВ за лютий 2011 року та з податку на доход фізичних осіб за січень-лютий 2011р., як податкових, оскільки їх оформлення, а саме: ламінування декларацій, не відповідає вимогам Податкового кодексу України, Порядку заповнення та подання декларації і податку на додану вартість № 166 від 30.05.1997р. та Порядку заповнення та подання декларації з податку на доходи фізичних осіб від 31.01.2011р. №58.

Суд, проаналізувавши чинне податкове законодавство України з питань оформлення, заповнення та подання податкових звітностей до податкового органу, зазначає наступне.

На думку відповідача, ТОВ «Укрфінпром 08» були порушені вимоги оформлення податкової декларації ПДВ, що виразились в ламінуванні зазначеної декларації, передбачені Податковим кодексом України та Порядком заповнення та подання податкової декларації з ПДВ від 30.05.1997р. №166.

Згідно п.1.2. Порядку заповнення та подання податкової декларації з ПДВ від 30.05.1997р. №166 (далі Порядок №166) декларація подається до податкового органу за місцем реєстрації особою, яка зареєстрована платником податку на додану вартість.

Відповідно до п.46.1. ст.46 Податкового кодексу України податкова декларація, розрахунок (далі - податкова декларація) - документ, що подається платником податків (у тому числі відокремленим підрозділом у випадках, визначених цим Кодексом) контролюючому органу у строки, встановлені законом, на підставі якого здійснюється нарахування та/або сплата податкового зобов'язання, чи документ, що свідчить про суми доходу, нарахованого (виплаченого) на користь платників податків - фізичних осіб, суми утриманого та/або сплаченого податку. Додатки до податкової декларації є її невід'ємною частиною.

Згідно п.48.1. ст.48 Податкового кодексу України податкова декларація складається за формою, затвердженою в порядку, визначеному положеннями пункту 46.5 статті 46 цього Кодексу та чинному на час її подання. Форма податкової декларації повинна містити необхідні обов'язкові реквізити і відповідати нормам та змісту відповідних податку та збору.

Пункт 48.3. ст.48 Податкового кодексу України визначає перелік обов'язкових реквізитів податкової декларації, а саме:

- тип документа (звітний, уточнюючий, звітний новий); звітний (податковий) період, за який подається податкова декларація;

- звітний (податковий) період, що уточнюється (для уточнюючого розрахунку);

- повне найменування (прізвище, ім'я, по батькові) платника податків згідно з реєстраційними і документами;

- код платника податків згідно з Єдиним державним реєстром підприємств та організацій України або податковий номер;

- реєстраційний номер облікової картки платника податків або серію та номер паспорта (для і фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку у паспорті); місцезнаходження (місце проживання) платника податків;

- найменування органу державної податкової служби, до якого подається звітність; дата подання звіту (або дата заповнення - залежно від форми);

- ініціали, прізвища та реєстраційні номери облікових карток посадових осіб платника податків;

- підписи платника податку - фізичної особи та/або посадових осіб платника податку, визначених цим Кодексом, засвідчені печаткою платника податку (за наявності).

Заборони щодо ламінування податкових декларацій, як Податковим кодексом України, так і Порядком заповнення та подання податкової декларації з ПДВ від 30.05.1997р. №166 не встановлена. Суд, дослідивши податку декларацію позивача з ПДВ за лютий 2011 року встановив, що вона повністю відповідає вимогам Податкового кодексу України та правилам передбаченим Порядком заповнення та подання податкової декларації з ПДВ від 30.05.1997р. №166.

В декларації ТОВ «Укрфінпром 08» з ПДВ за лютий 2011 року зазначені всі обов'язкові реквізити, декларація підписана відповідною посадовою особою та скріплена печаткою платника податків.

Згідно з пп.1.3 Порядку №166 в декларації з податку на додану вартість за лютий 2011 року заповнені вступна частина, службові поля, перші три розділи та додатки. При заповнені кожного розділу декларації дотримано порядок заповнення, наведений в розділі 5 цього Порядку.

Відповідно до пп.3.3 Порядку №166 декларація з податку на додану вартість за лютий 2011 року заповнені таким чином, щоб забезпечити збереження записів у ній та вільне читання тексту (цифр) протягом установленого строку зберігання звітності. В декларації відсутні виправлення і помарки, у рядках, де відсутні дані для заповнення, проставлені прочерки.

У відповідності з пп.4.1.2 Порядку №166 до Державної податкової інспекції у Жовтневому районі м.Дніпропетровська було подано оригінали декларацій з оригіналами відповідних додатків, що підтверджується описом поштових вкладень та повідомленням про вручення, наявними в матеріалах справи.

Згідно з пп.4.2 Порядку №166 одночасно з декларацією були подані всі необхідні додатки до декларації, подання яких передбачено цим Порядком, у тому числі розшифровки податкових зобов'язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів.

На підставі зазначеного вище, податкова декларація ТОВ «Укрфінпром 08» з ПДВ за січень-лютий 2011 року відповідача вимогам чинного законодавства Українита повинна була бути прийнятою посадовими особами податкового органу та визнана як податкова.

За это сообщение автора vins поблагодарили: 2
Аll, yur
Аватар пользователя
vins
 
Сообщений: 6654
Зарегистрирован: 27 дек 2010, 12:38
Благодарил (а): 2704 раз.
Поблагодарили: 2906 раз.

UNREAD_POST vins » 15 июл 2011, 11:38

Отсутствие обязательных приложений и обязательных оснований для корректировки - по мнению суда, не основание для отказа в приеме декларации.

Скрытый текст: показать
Справа № 2а/2570/3298/2011
ЧЕРНІГІВСЬКИЙ ОКРУЖНИЙ АДМІНІСТРАТИВНИЙ СУД
П О С Т А Н О В А 01 липня 2011 р.


16.06.2011 року позивач звернувся з позовом до Державної податкової інспекції у Борзнянському районі Чернігівської області і просить скасувати податкове повідомлення-рішення Державної податкової інспекції у Борзнянському районі Чернігівської області №0000071600 від 26.05.2011 року на суму 170,00 грн.
Товариство з обмеженою відповідальністю «АПБ-Цегла», який є правонаступником закритого акціонерного товариства «Агропромбуд» (відповідно до Статуту) свої позовні вимоги обґрунтовує тим, що декларація з податку на додану вартість за березень 2011 року з додатками була прийнята до районного рівня Державної податкової адміністрації України 20.04.2011 в 17.35.55 годин засобами електронного зв’язку, про що свідчить квитанція № 2 від 20.04.2011 р. Таким чином, оскільки у позивача є в наявності підтвердження прийняття декларації з податку на додану вартість за березень 2011 року засобами електронної звітності, позивач вважає, що ним не було порушення строків подання. Крім того, серед обов’язкових причин відмови у прийнятті декларації з ПДВ немає причини, за якою відмовлено закритому акціонерному товариству «Агропромбуд», а саме: відсутності обов’язкових додатків (оригінал четвертого основного аркуша вантажної митної декларації) та відсутність обов’язкової підстави для коригування. Таким чином вважає, що відмова ДПІ у Борзнянському районі у прийнятті декларації суперечить вимогам законодавства, а тому застосування до позивача штрафних санкцій є неправомірним.
В судовому засіданні представник позивача позовні вимоги підтримав та просив задовольнити в повному обсязі.
Представник ДПІ у Борзнянському районі позовні вимоги не визнав та пояснив, що 12.05.2011 року працівниками ДПІ у Борзнянському районі було проведено камеральну перевірку даних, задекларованих у податковій звітності з податку на додану вартість за березень 2011 року. В ході перевірки встановлено порушення вимог п.п. 49.18.1 (49.18.2) п.49.18 ст. 49 розділу ІІ, п. 203.1 ст. 203 розділу V Податкового Кодексу України від 02.12.2010 № 2755-УІ (далі – ПК України). Декларація, яка була подана відповідачем, «не визнана як податкова звітність», оскільки в ній відсутні обов’язкові додатки (оригінал четвертого основного аркуша вантажної митної декларації) та відсутні обов’язкові підстави для коригування, що є обов’язковими реквізитами податкового документу та являється порушенням загальних вимог оформлення документів податкової звітності.
Заслухавши пояснення сторін, дослідивши матеріали справи, суд вважає, що позов підлягає задоволенню з наступних підстав.
20.04.2011 року позивачем засобами електронного зв’язку було подано декларацію з податку на додану вартість за березень 2011 року з додатками, про що свідчить квитанція № 2 від 20.04.2011 (а.с.5).
Листом № 626 від 26.04.2011 ДПІ у Борзнянському районі повідомлено керівника позивача про невизнання, як податкової звітності, поданої позивачем декларації з податку на додану вартість за березень 2011 року, оскільки декларація заповнена всупереч правилам, а саме в ній відсутні обов’язкові додатки (оригінал четвертого основного аркуша вантажної митної декларації) та відсутні обов’язкові підстави для коригування.
12.05.2011 року працівниками ДПІ у Борзнянському районі було проведено камеральну перевірку даних, задекларованих у податковій звітності з податку на додану вартість за березень 2011 року.
За результатами перевірки було складено акт № 82/16-012/03588301 від 12.05.2011.
Перевіркою було встановлено факт несвоєчасного подання позивачем декларації з податку на додану вартість за березень 2011 року, чим порушено вимоги п.п. 49.18.1 (49.18.2) п.49.18 ст. 49 розділу ІІ, п. 203.1 ст. 203 розділу V ПК України (а.с.8-9).
Копію акта перевірки № 82/16-012/03588301 від 12.05.2011 листом від 13.05.2011 надіслано керівнику позивача для підписання.
На підставі акта перевірки позивачем прийнято податкове повідомлення-рішення № 0000071600 від 26.05.2011 року, яким визначено суму штрафних санкцій в розмірі 170,00 грн. (а.с.10).
Відповідно до п. 46.1 ст. 46 ПК України податкова декларація, розрахунок (далі - податкова декларація) - документ, що подається платником податків (у тому числі відокремленим підрозділом у випадках, визначених цим Кодексом) контролюючому органу у строки, встановлені законом, на підставі якого здійснюється нарахування та/або сплата податкового зобов'язання, чи документ, що свідчить про суми доходу, нарахованого (виплаченого) на користь платників податків - фізичних осіб, суми утриманого та/або сплаченого податку.
Відповідно до п. 49.18 ст. 49 ПК України, податкові декларації, крім випадків, передбачених цим Кодексом, подаються за базовий звітний (податковий) період, що дорівнює:
49.18.1. календарному місяцю (у тому числі в разі сплати місячних авансових внесків) - протягом 20 календарних днів, що настають за останнім календарним днем звітного (податкового) місяця;
49.18.2. календарному кварталу або календарному півріччю (у тому числі в разі сплати квартальних або піврічних авансових внесків) - протягом 40 календарних днів, що настають за останнім календарним днем звітного (податкового) кварталу (півріччя);
49.18.3. календарному року, крім випадків, передбачених підпунктами 49.18.4 та 49.18.5 цього пункту - протягом 60 календарних днів, що настають за останнім календарним днем звітного (податкового) року;
49.18.4. календарному року для платників податку на доходи фізичних осіб - до 1 травня року, що настає за звітним;
49.18.5. календарному року для платників податку на доходи фізичних осіб - підприємців - протягом 40 календарних днів, що настають за останнім календарним днем звітного (податкового) року.
Пунктом 49.3 статті 49 ПК України передбачено, що податкова декларація подається до органу державної податкової служби за вибором платника податків, якщо інше не передбачено цим Кодексом, в один із таких способів:
а) особисто платником податків або уповноваженою на це особою;
б) надсилається поштою з повідомленням про вручення та з описом вкладення;
в) засобами електронного зв'язку в електронній формі з дотриманням умови щодо реєстрації електронного підпису підзвітних осіб у порядку, визначеному законодавством.
Згідно з п. 49.11 ст. 49 ПК України у разі подання платником податків до органу державної податкової служби податкової декларації, заповненої з порушенням вимог пунктів 48.3 та 48.4 статті 48 цього Кодексу, такий орган державної податкової служби зобов'язаний надати такому платнику податків письмове повідомлення про відмову у прийнятті його податкової декларації із зазначенням причин такої відмови:
49.11.1. у разі отримання такої податкової декларації, надісланої поштою або засобами електронного зв'язку, - протягом п'яти робочих днів з дня її отримання;
49.11.2. у разі отримання такої податкової декларації особисто від платника податку або його представника - протягом трьох робочих днів з дня її отримання.
Відповідно до п. 48.3 ст. 48 ПК України податкова декларація повинна містити такі обов'язкові реквізити:
тип документа (звітний, уточнюючий, звітний новий);
звітний (податковий) період, за який подається податкова декларація;
звітний (податковий) період, що уточнюється (для уточнюючого розрахунку);
повне найменування (прізвище, ім'я, по батькові) платника податків згідно з реєстраційними документами;
код платника податків згідно з Єдиним державним реєстром підприємств та організацій України або податковий номер;
реєстраційний номер облікової картки платника податків або серію та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку у паспорті);
місцезнаходження (місце проживання) платника податків;
найменування органу державної податкової служби, до якого подається звітність;
дата подання звіту (або дата заповнення - залежно від форми);
ініціали, прізвища та реєстраційні номери облікових карток посадових осіб платника податків;
підписи платника податку - фізичної особи та/або посадових осіб платника податку, визначених цим Кодексом, засвідчені печаткою платника податку (за наявності).
Пунктом 48.4 статті 48 ПК України передбачено, що у окремих випадках, коли це відповідає сутності податку або збору та є необхідним для його адміністрування, форма податкової декларації додатково може містити такі обов'язкові реквізити:
відмітка про звітування за спеціальним режимом;
код виду економічної діяльності (КВЕД);
код органу місцевого самоврядування за КОАТУУ;
індивідуальний податковий номер та номер свідоцтва про реєстрацію платника податку на додану вартість згідно з даними реєстру платників податку на додану вартість за звітний (податковий) період.
Як вбачається з матеріалів справи, декларація з податку на додану вартість за березень 2011 року подана позивачем містить всі обов’язкові реквізити, підписана відповідною посадовою особою - директором, та скріплена печаткою платника податків.
На думку суду, відсутність оригіналу четвертого основного аркуша вантажної митної декларації та відсутність обов’язкових підстав для коригування не є законодавчо визначеною підставою для невизнання податкової звітності, оскільки статус таких реквізитів Податковим Кодексом України не визначений як обов’язковий.
Аватар пользователя
vins
 
Сообщений: 6654
Зарегистрирован: 27 дек 2010, 12:38
Благодарил (а): 2704 раз.
Поблагодарили: 2906 раз.

UNREAD_POST vins » 17 июл 2011, 19:49

Неправильное указание названия налоговой инспекции - основание для отказа в признании налоговой декларации

Скрытый текст: показать
ПОСТАНОВА
29 червня 2011 р. Справа № 2а/0470/3826/11


09 березня 2011 року товариством з обмеженою відповідальністю «Алвалім», згідно з положеннями глави 2 розділу II Податкового кодексу України та Порядком заповнення та подання податкової декларації з ПДВ, затвердженим Наказом Державної податкової адміністрації за №166 від 30.05.1997р., надіслано поштою до ДПІ у Жовтневому районі м.Дніпропетровська податкові декларації з податку на додану вартість за листопад, грудень 2010 року та січень 2011року.
Рішенням Державної податкової інспекції у Жовтневому районі м.Дніпропетровська, оформленим листом від 15.03.2011р. №11313/10/28-222 «Про надання податкової звітності», ТОВ «Алвалім» було повідомлено, що «надіслані податкові декларації з податку на додану вартість за листопад, грудень 2010року та січень 2011року не вважаються податковими деклараціями, тому що їх заповнено в порушення п.48.3 ст.48 Податкового Кодексу України, а саме: недостовірні обов’язкові реквізити – недостовірне найменування органу державної податкової служби, до якого подається звітність».
Отже, позивач вважає рішення Державної податкової інспекції у Жовтневому районі м.Дніпропетровська від 15.03.2011р. №11313/10/28-222 про відмову в прийнятті податкових декларацій протиправним та таким, що підлягає скасуванню, а дії Державної податкової інспекції у Жовтневому районі м.Дніпропетровська щодо невизнання податкових декларацій – протиправними.
Представники позивача в судовому засіданні підтримали позовні вимоги в повному обсязі та просили позов задовольнити за викладених у ньому підстав.
Представник відповідача заперечувала проти адміністративного позову та просила відмовити в його задоволенні, посилаючись на заперечення проти позовної заяви, в яких зазначила наступне.
Згідно п.48.3 ст.48 Податкового кодексу України податкова декларація повинна містити такий обов’язковий реквізит як найменування органу державної податкової служби, до якого подається податкова звітність. Враховуючи недотримання позивачем зазначеної норми Податкового Кодексу України, листом від 15.03.2011р. №11313/10/28-222 ДПІ у Жовтневому районі м. Дніпропетровська повідомила керівництво ТОВ «Алвалім» про невизнання як податкової звітності декларацій з податку на додану вартість за листопад, грудень 2010 року та січень - лютий 2011року.
Судом були досліджені наступні письмові докази, наявні в матеріалах справи: податкові декларації з податку на додану вартість за листопад, грудень 2010року та січень-лютий 2011року; супровідний лист від 09.03.2011р.; рішення від 15.03.2011р. №11313/10/28-222; докази направлення декларацій; свідоцтво про державну реєстрацію ТОВ «Алвалім».
Дослідивши матеріали справи та заслухавши пояснення представників сторін, всебічно і повно з’ясувавши всі фактичні обставини, на яких ґрунтується адміністративний позов, об’єктивно оцінивши докази, які мають значення для розгляду справи і вирішення спору по суті, суд встановив наступне.
09 березня 2011 року товариством з обмеженою відповідальністю «Алвалім» на виконання вимог гл.2 р.II Податкового кодексу України та Порядку заповнення та подання податкової декларації з ПДВ №166 від 30.05.1997р., були надіслані до ДПІ у Жовтневому районі м.Дніпропетровська податкові декларації з податку на додану вартість за листопад, грудень 2010року та січень 2011року, які були отримані відповідачем 11.03.2011 року, що підтверджується повідомленням про вручення поштового відправлення, копія якого міститься в матеріалах справи.
Рішенням від 15.03.2011р. №11313/10/28-222, оформленим у вигляді листа, ДПІ у Жовтневому районі м.Дніпропетровська було повідомлено позивачу про невизнання податкових декларацій з ПДВ за листопад, грудень 2010року та січень 2011року із зазначенням того, що надіслані податкові декларації з податку на додану вартість за листопад, грудень 2010року та січень 2011року не вважаються податковими деклараціями, тому що їх заповнено в порушення п.48.3 ст.48 Податкового Кодексу України, а саме: в зазначених деклараціях вказані недостовірні обов’язкові реквізити – недостовірне найменування органу державної податкової служби, до якого подається звітність.
З 01.01.2011р. набрав чинності Податковий Кодекс України від 02.12.2010р №2755-VI, який регулює відносини, що виникають у сфері справляння податків і зборів, зокрема, визначає вичерпний перелік податків та зборів, що справляються в Україні, та порядок їх адміністрування, платників податків та зборів, їх права та обов’язки, компетенцію контролюючих органів, повноваження і обов’язки їх посадових осіб під час здійснення податкового контролю, а також відповідальність за порушення податкового законодавства.
Правовідносини сторін щодо заповнення та подання податкових декларацій з ПДВ до набрання чинності Податковим Кодексом України регулювалися нормами Закону України №2181-ІІІ від 21.2.2000р. «Про погашення зобов’язання платників податків перед бюджетом та державними цільовими фондами» та Порядком заповнення та подання податкової декларації з ПДВ від 30.05.1997р. №166.
Суд, проаналізувавши чинне податкове законодавство України з питань оформлення, заповнення та подання податкових звітностей до податкового органу, зазначає наступне.
Згідно п.1.2. Порядку заповнення та подання податкової декларації з ПДВ від 30.05.1997р. №166 (далі Порядок №166) декларація подається до податкового органу за місцем реєстрації особою, яка зареєстрована платником податку на додану вартість.
Відповідно до п.46.1. ст.46 Податкового кодексу України податкова декларація, розрахунок (далі - податкова декларація) - документ, що подається платником податків (у тому числі відокремленим підрозділом у випадках, визначених цим Кодексом) контролюючому органу у строки, встановлені законом, на підставі якого здійснюється нарахування та/або сплата податкового зобов'язання, чи документ, що свідчить про суми доходу, нарахованого (виплаченого) на користь платників податків - фізичних осіб, суми утриманого та/або сплаченого податку. Додатки до податкової декларації є її невід'ємною частиною.
Згідно п.48.1. ст.48 Податкового кодексу України податкова декларація складається за формою, затвердженою в порядку, визначеному положеннями пункту 46.5 статті 46 цього Кодексу та чинному на час її подання. Форма податкової декларації повинна містити необхідні обов'язкові реквізити і відповідати нормам та змісту відповідних податку та збору.
Пункт 48.3. ст.48 Податкового кодексу України визначає перелік обов'язкових реквізитів податкової декларації, а саме:
- тип документа (звітний, уточнюючий, звітний новий); звітний (податковий) період, за який подається податкова декларація;
- звітний (податковий) період, що уточнюється (для уточнюючого розрахунку);
- повне найменування (прізвище, ім'я, по батькові) платника податків згідно з реєстраційними і документами;
- код платника податків згідно з Єдиним державним реєстром підприємств та організацій України або податковий номер;
- реєстраційний номер облікової картки платника податків або серію та номер паспорта (для і фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку у паспорті); місцезнаходження (місце проживання) платника податків;
- найменування органу державної податкової служби, до якого подається звітність; дата подання звіту (або дата заповнення - залежно від форми);
- ініціали, прізвища та реєстраційні номери облікових карток посадових осіб платника податків;
- підписи платника податку - фізичної особи та/або посадових осіб платника податку, визначених цим Кодексом, засвідчені печаткою платника податку (за наявності).
Згідно з пп.4.2 Порядку №166 одночасно з декларацією повинні подаватися всі необхідні додатки до декларації, подання яких передбачено цим Порядком, у тому числі розшифровки податкових зобов'язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів.
Згідно п.176.2 ст.176 Податкового кодексу України особи, які відповідно до цього Кодексу мають статус податкових агентів, зобов'язані:
- своєчасно та повністю нараховувати, утримувати та сплачувати (перераховувати) до бюджету податок з доходу, що виплачується на користь платника податку та оподатковується до або під час такої виплати за її рахунок;
- подавати у строки, встановлені цим Кодексом для податкового кварталу, якщо інше не визначено нормами цього Кодексу, податковий розрахунок суми доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податку, а також суми утриманого з них податку до органу державної податкової служби за місцем свого розташування. Такий розрахунок подається незалежно від того, виплачує чи ні доходи платникам податку зазначена особа протягом звітного періоду. Запровадження Інших форм звітності з зазначених питань не допускається;
- подавати органу державної податкової служби інші відомості про оподаткування доходів окремого платника податку в обсягах та згідно з процедурою, визначеною цим розділом та розділом II цього Кодексу;
- подавати до органу державної податкової служби за місцем його реєстрації податкову декларацію з податку на доходи фізичних осіб за базовий податковий період, що дорівнює календарному місяцю, за формою, встановленою центральним податковим органом, про загальні суми доходів, що нараховані (виплачені, надані) на користь платників податку, і загальні суми податку на доходи фізичних осіб, що утримані з цих доходів, а також обсяги перерахованого податку до бюджету.
Пункт 49.8. ст.49 Податкового кодексу України передбачає що, прийняття податкової декларації є обов'язком органу державної податкової служби. Під час прийняття податкової декларації уповноважена посадова особа органу державної податкової служби, в якому перебуває на обліку платник податків, зобов'язана перевірити наявність ти достовірність заповнення всіх обов'язкових реквізитів, передбачених пунктами 48.3 та 48.4 статті 48 цього Кодексу. Інші показники, зазначені в податковій декларації платники податків, до її прийняття перевірці не підлягають.
За умови дотримання платником податків вимог цієї статті (п.49.9. ст.49 Податкового кодексу України) посадова особа органу державної податкової служби, в якому перебуває на обліку платник податків, зобов'язана зареєструвати податкову декларацій платника датою її фактичного отримання органом державної податкової служби.
Відмова посадової особи органу державної податкової служби у прийнятті податкової декларації з будь-яких причин, не визначених цією статтею, у тому числі висунення буди яких не визначених цією статтею передумов щодо такого прийняття (включаючи зміст показників такої податкової декларації, зменшення або скасування від'ємного значення об'єктів оподаткування, сум бюджетних відшкодувань, незаконного збільшення податкових зобов'язань тощо) забороняється.
Суд, дослідивши податкові декларації позивача з ПДВ за листопад, грудень 2010 року та січень 2011року встановив, що вони не відповідають вимогам Податкового кодексу України та правилам передбаченим Порядком заповнення та подання податкової декларації з ПДВ від 30.05.1997р. №166 виходячи з наступного.
Не зважаючи на те, що декларації ТОВ «Алвалім» з ПДВ за листопад, грудень 2010 року та січень 2011року підписані відповідною посадовою особою та скріплені печаткою платника податків, у них зазначені не всі обов'язкові реквізити, необхідні для визнання таких декларацій як податкової звітності.
Суд не бере до уваги твердження представників позивача щодо дотримання ним повною мірою вимог статті п.48.1. ст.48 Податкового кодексу України, оскільки в судовому засіданні представником відповідача були надані для дослідження суду оригінали надісланих поштою декларацій ТОВ «Алвалім» з податку на додану вартість за листопад, грудень 2010 року та січень - лютий 2011року, які були досліджені в присутності представників позивача, і з яких чітко вбачається недотримання останнім зазначеної вище норми Податкового кодексу України в частині зазначення одного із обов’язкових реквізитів, а саме – достовірного найменування органу державної податкової служби, до якого подається звітність. Пояснити суду, чому, замість достовірного найменування органу державної податкової служби, до якого подається звітність, а саме: «463 ДПІ у Жовтневому районі м.Дніпропетровська» в зазначених деклараціях позивачем було вказано лише такий реквізит, як :«0464» представники позивача були не в змозі, зазначаючи, що причини вказання такого недостовірного реквізиту в податковій звітності їм незрозумілі. При цьому представники позивача тотожність наданих відповідачем для огляду суду декларацій за листопад, грудень 2010 року та січень 2011року деклараціям, надісланим на адресу відповідача поштовим відправленням з супровідним листом 09.03.2011 року, не заперечували, скріплення всіх аркушів зазначених вище декларацій відповідною наклейкою із зазначенням найменування позивача також сумніву не піддавали.
У відповідності зі ст.71 Кодексу адміністративного судочинства України, кожна сторона повинна довести ті обставини, на яких ґрунтуються її вимоги та заперечення, крім випадків, встановлених ст.72 цього Кодексу.
Згідно з ч.2 ст.72 КАС України в адміністративних справах про протиправність рішень, дій чи бездіяльності суб'єкта владних повноважень обов'язок щодо доказування правомірності свого рішення, дії чи бездіяльності покладається на відповідача, якщо він заперечує проти адміністративного позову.
Суд, згідно зі ст.86 КАС України, оцінює докази, які є у справі, за своїм внутрішнім переконанням, що ґрунтується на їх безпосередньому, всебічному, повному та об'єктивному дослідженні.
Згідно з ч.3 ст.2 КАС України у справах щодо оскарження рішень, дій чи бездіяльності суб'єктів владних повноважень адміністративні суди перевіряють, чи прийняті (вчинені) вони: на підставі, у межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України; з використанням повноваження з метою, з якою це повноваження надано; обґрунтовано, тобто з урахуванням усіх обставин, що мають значення для прийняття рішення (вчинення дії); безсторонньо (неупереджено); добросовісно; розсудливо; з дотриманням принципу рівності перед законом, запобігаючи несправедливій дискримінації; пропорційно, зокрема з дотриманням необхідного балансу між будь-якими несприятливими наслідками для прав, свобод та інтересів особи і цілями, на досягнення яких спрямоване це рішення (дія); з урахуванням права особи на участь у процесі прийняття рішення; своєчасно, тобто протягом розумного строку.
Як вбачається з викладеного вище, відповідачем - суб'єктом владних повноважень повністю була доведена правомірність підстав не прийняття податкових декларацій ТОВ «Алвалім» з ПДВ за листопад, грудень 2010року та січень - лютий 2011року та винесення рішення від 15.03.2010р. №11313/10/28-222 «Про надання податкової звітності». Натомість, позивачем жодною мірою не була спростована позиція відповідача, як не були доведені і обставини, якими обґрунтовувалися позовні вимоги.
Враховуючи викладене вище, суд вважає адміністративний позов товариства з обмеженою відповідальністю «Алвалім» до Державної податкової інспекції у Жовтневому районі м.Дніпропетровська про визнання протиправними дій, скасування рішення та зобов’язання вчинити певні дії таким, що не підлягає задоволенню.
Аватар пользователя
vins
 
Сообщений: 6654
Зарегистрирован: 27 дек 2010, 12:38
Благодарил (а): 2704 раз.
Поблагодарили: 2906 раз.

UNREAD_POST налоговик » 20 июл 2011, 13:14

foxy писал(а):
"Дата подачи" не совпадает с датой фактического предоставления :arrow: декларация считается непринятой


Чи може бути невизнана податкова декларація якщо реквізит - "дата подання" не співпадає з датою фактичного подання декларації, тобто декларація надрукована раніше, ніж подана згідно з Податковим кодексом України?
Отже, якщо реквізит - "дата подання" не співпадає з датою фактичного подання декларації (тобто декларація надрукована раніше, ніж подана) орган ДПС зобов’язаний надати такому платнику податків письмове повідомлення про відмову у прийнятті його податкової декларації із зазначенням причин такої відмови.


Мне кажется или эти дежурящие по стране повторяют Единую базу налоговых знаний, причем не самые лучшие ответы в ней :?

Чи може бути невизнана податкова декларація якщо реквізит - "дата подання" не співпадає з датою фактичного подання декларації, тобто декларація надрукована раніше, ніж подана згідно з ПКУ?

Державна податкова адміністрація у Дніпропетровській області

20.07.2011
Доброго дня! Дякую за питання.
Відповідно до статті 48 Податкового кодексу України податкова декларація повинна містити такі обов’язкові реквізити: тип документа (звітний, уточнюючий, звітний новий); звітний (податковий) період, за який подається податкова декларація; звітний (податковий) період, що уточнюється (для уточнюючого розрахунку); повне найменування (прізвище, ім’я, по батькові) платника податків згідно з реєстраційними документами; код платника податків згідно з Єдиним державним реєстром підприємств та організацій України або податковий номер; реєстраційний номер облікової картки платника податків або серію та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку у паспорті); місцезнаходження (місце проживання) платника податків; найменування органу державної податкової служби, до якого подається звітність; дата подання звіту; ініціали, прізвища та реєстраційні номери облікових карток посадових осіб платника податків; підписи платника податку - фізичної особи та/або посадових осіб платника податку, визначених цим Кодексом, засвідчені печаткою платника податку (за наявності). Отже, якщо реквізит - "дата подання" не співпадає з датою фактичного подання декларації (тобто декларація надрукована раніше, ніж подана) орган ДПС зобов’язаний надати такому платнику податків письмове повідомлення про відмову у прийнятті його податкової декларації із зазначенням причин такої відмови.
Аватар пользователя
налоговик
 
Сообщений: 5778
Зарегистрирован: 20 ноя 2010, 23:29
Благодарил (а): 835 раз.
Поблагодарили: 2641 раз.

UNREAD_POST vins » 26 июл 2011, 09:49

Отказ в приеме декларации, предоставленный после истечения 5 рабочих дней со дня ее получения налоговым органом, считается недействительным, а декларация поданной

ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА АДМІНІСТРАЦІЯ УКРАЇНИ

ЄДИНА БАЗА ПОДАТКОВИХ ЗНАНЬ


Чи вважається податкова декларація (розрахунок) прийнятою у разі коли платник податків має квитанції про приймання його податкових документів в електронному вигляді, проте орган ДПС надав письмове повідомлення про відмову у прийнятті його податкової декларації (розрахунку) після закінчення п'яти робочих днів?

Відповідно до п. 46.1 ст. 46 р. I Податкового кодексу України від 2 грудня 2010 року N 2755-VI, із змінами та доповненнями, (далі - ПКУ) податкова декларація, розрахунок (далі - податкова декларація) - документ, що подається платником податків (у тому числі відокремленим підрозділом у випадках, визначених ПКУ) контролюючому органу у строки, встановлені законом, на підставі якого здійснюється нарахування та/або сплата податкового зобов'язання, чи документ, що свідчить про суми доходу, нарахованого (виплаченого) на користь платників податків - фізичних осіб, суми утриманого та/або сплаченого податку. Додатки до податкової декларації є її невід'ємною частиною.

 Згідно із п. 49.3 ст. 49 р. I ПКУ податкова декларація подається до органу державної податкової служби за вибором платника податків, якщо інше не передбачено ПКУ, в один із таких способів:

а) особисто платником податків або уповноваженою на це особою;

б) надсилається поштою з повідомленням про вручення та з описом вкладення;

в) засобами електронного зв'язку в електронній формі з дотриманням умови щодо реєстрації електронного підпису підзвітних осіб у порядку, визначеному законодавством.

Платники податків, що належать до великих та середніх підприємств, подають податкові декларації до органу державної податкової служби в електронній формі з дотриманням умови щодо реєстрації електронного підпису підзвітних осіб у порядку, визначеному законодавством (п. 49.4 ст. 49 ПКУ).

Відповідно до р. III Інструкції з підготовки і подання податкових документів в електронному вигляді засобами телекомунікаційного зв'язку, затвердженої наказом ДПА України від 10.04.2008 N 233, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 16.04.2008 за N 320/15011, друга квитанція є підтвердженням платнику податків прийняття його податкових документів до бази даних ДПС в електронному вигляді у текстовому форматі, в якій визначаються реквізити прийнятого податкового документа в електронній формі, відповідність податкового документа в електронній формі формату (стандарту) електронного документа, результати перевірки електронного цифрового підпису (ЕЦП), інформація про платника податків, дата та час приймання, реєстраційний номер, податковий період, за який подається звіт, та дані про відправника квитанції. На цю квитанцію накладається ЕЦП органу ДПС, здійснюється її шифрування та надсилання платнику податків засобами телекомунікаційного зв'язку. Другий примірник другої квитанції в електронному вигляді зберігається в органі ДПС.

Якщо надіслані податкові документи сформовано помилково, то платнику податків надсилається друга квитанція в електронному вигляді у текстовому форматі про неприйняття податкових документів в електронному вигляді із зазначенням причин. На цю квитанцію накладається ЕЦП органу ДПС, здійснюється її шифрування та надсилання платнику податків засобами телекомунікаційного зв'язку. Другий примірник другої квитанції в електронному вигляді зберігається в органі ДПС

Відповідно до п. 49.11 ст. 49 ПКУ у разі подання платником податків до органу державної податкової служби податкової декларації, заповненої з порушенням вимог пунктів 48.3 та 48.4 статті 48 цього Кодексу, такий орган державної податкової служби зобов'язаний надати такому платнику податків письмове повідомлення про відмову у прийнятті його податкової декларації із зазначенням причин такої відмови:

(49.11.1) у разі отримання такої податкової декларації, надісланої поштою або засобами електронного зв'язку, - протягом п'яти робочих днів з дня її отримання;

(49.11.2) у разі отримання такої податкової декларації особисто від платника податку або його представника - протягом трьох робочих днів з дня її отримання.

 За умови дотримання вимог, встановлених статтями 48 і 49 ПКУ податкова декларація, надана платником, також вважається прийнятою:

(49.9.1) за наявності на всіх аркушах, з яких складається податкова декларація та, за бажанням платника податків, на її копії, відмітки (штампу) органу державної податкової служби, яким отримана податкова декларація, із зазначенням дати її отримання, або квитанції про отримання податкової декларації у разі її подання засобами електронного зв'язку, або поштового повідомлення з відміткою про вручення органу державної податкової служби, у разі надсилання податкової декларації поштою;

(49.9.2) у разі якщо орган державної податкової служби із дотриманням вимог пункту 49.11 цієї статті не надає платнику податків повідомлення про відмову у прийнятті податкової декларації або у випадках, визначених цим пунктом, не надсилає його платнику податків у встановлений цією статтею строк.

Отже, якщо платнику податків, який подавав податкову декларацію та додатки до неї засобами електронного зв'язку та має окремі квитанції про прийняття цих податкових документів, було надіслано письмове повідомлення про відмову у прийнятті його податкової декларації із зазначенням причин такої відмови після закінчення п'яти робочих днів з дня отримання податкової декларації, то податкова декларація вважається прийнятою.
Аватар пользователя
vins
 
Сообщений: 6654
Зарегистрирован: 27 дек 2010, 12:38
Благодарил (а): 2704 раз.
Поблагодарили: 2906 раз.

UNREAD_POST vins » 30 июл 2011, 20:42

Пример иска о признании неправомерным отказа принять декларацию от ЮП

Отказ от приема декларации
від «28» березня 2011 року
Окружний адміністративний суд м. Києва,
вул. Командарма Каменєва, 8, м. Київ, 01601
Позивач: товариство з обмеженою відповідальністю «А»,
код ЄДРПОУ:11122333,
адреса: вул. Борщагівська, 105, м. Київ, 03056,
засоби зв’язку:
тел. 044 322-33-22
Відповідач: Державна податкова інспекція в Солом’янському районі м. Києва,
адреса: вул. Смілянська, 6, м. Київ, 03151,
засоби зв’язку:
тел. 044 245-91-92
ПОЗОВНА ЗАЯВА

про визнання протиправними дій щодо відмови в прийнятті податкової декларації з податку на додану вартість

Товариство з обмеженою відповідальністю «А» (Позивач) 18 лютого 2011 року відповідно до вимог Податкового кодексу України подало до ДПІ в Солом’янському районі м. Києва (Відповідач) податкову декларацію з ПДВ за січень 2011 року (додаток № 1), що підтверджується позначкою про отримання на примірнику податкової декларації Позивача.
На адресу Позивача 17 березня 2011 року надійшов лист Відповідача № * від 20 лютого 2011 року (додаток № 2), яким Відповідач повідомив, що податкова декларація Позивача за січень 2011 року не містить усіх обов’язкових реквізитів, а саме — в ній неправильно зазначено місцезнаходження платника податків, у зв’язку з чим податкова декларація позивача вважається неподаною.
Тобто Відповідач фактично відмовив Позивачу в прийнятті податкової декларації. Позивач вважає, що ці дії неправомірні й порушують його права та інтереси з огляду на таке.
Відповідно до частини 2 статті 19 Конституції України органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їхні посадові особи зобов’язані діяти лише на підставі, у межах повноважень і способом, що передбачені Конституцією та законами України.
Пунктом 49.8 статті 49 Податкового кодексу України встановлено, що прийняття подат­кової декларації є обов’язком органу Державної податкової служби. Під час прийняття подат­кової декларації уповноважена посадова особа органу державної податкової служби, в якому перебуває на обліку платник податків, зобов’язана перевірити наявність та достовірність заповнення всіх обов’язкових реквізитів, передбачених пунктами 48.3 та 48.4 статті 48 цього Кодексу. Інші показники, зазначені в податковій декларації платника податків, до її прийняття перевірці не підлягають.
У податковій декларації з ПДВ за січень 2011 року Позивач зазначив усі обов’язкові реквізити, у тому числі й своє місцезнаходження. Так, відповідно до статуту Позивача (додаток № 3) та витягу з ЄДРПОУ (додаток № 4) місцезнаходженням Позивача є б-р Шевченка, 55, оф. 207, м. Київ, цю саму адресу було зазначено Позивачем у спірній податковій декларації.
Згідно з пунктом 49.9 статті 49 Податкового кодексу України, за умови дотримання платником податків вимог цієї статті посадова особа органу Державної податкової служби, в якому перебуває на обліку платник податків, зобов’язана зареєструвати податкову декларацію платника за датою її фактичного отримання органом Державної податкової служби.
Отже, за умови дотримання Позивачем порядку заповнення та подання податкової ­декларації з урахуванням положень статті 49 Податкового кодексу України Відповідач був зобов’язаний прийняти спірну податкову декларацію.
Таким чином, Позивач дотримався всіх вимог закону щодо заповнення та подання подат­кової декларації з ПДВ за січень 2011 року, а відмова Відповідача в прийнятті податкової декларації є неправомірною.
Крім того, відповідно до пункту 49.11 Податкового кодексу України в разі подання платником податків до органу Державної податкової служби податкової декларації, заповненої з порушенням вимог пунктів 48.3 та 48.4 статті 48 цього Кодексу, такий орган Державної податкової служби зобов’язаний надати такому платнику податків письмове повідомлення про відмову в прийнятті його податкової декларації протягом трьох робочих днів із дня її отримання особисто від платника податків.
Згідно з підпунктом 49.9.2 пункту 49.9 статті 49 Податкового кодексу України, податкова декларація вважається прийнятою в разі, якщо орган Державної податкової служби з дотриманням вимог пункту 49.11 цієї статті не надає платнику податків повідомлення про відмову в прийнятті податкової декларації або у випадках, визначених цим пунктом, не надсилає його платнику податків у встановлений цією статтею строк.
Як можна побачити зі штампа відділення поштового зв’язку на конверті, в якому на­дійшов лист № * від 20 лютого 2011 року, зазначений лист було надіслано Відповідачем лише 14 березня 2011 року, тобто з порушенням строку, встановленого пунктом 49.11 статті 49 Податкового кодексу України. Таким чином, податкова декларація з ПДВ за січень 2011 року з урахуванням положень підпункту 49.9.2 пунткту 49.9 статті 49 Податкового кодексу України вважається прийнятою.
Відповідно до частини 3 статті 2 Кодексу адміністративного судочинства України у справах щодо оскарження рішень, дій чи бездіяльності суб’єктів владних повноважень адміністративні суди перевіряють, чи прийняті (вчинені) вони: на підставі, у межах повноважень і способом, що передбачені Конституцією та законами України; обґрунтовано, тобто з урахуванням усіх обставин, що мають значення для прийняття рішення (вчинення дії).
Оскільки відмова Відповідача в прийнятті спірної податкової декларації була безпідставною, необґрунтованою та вчиненою з порушенням способу, передбаченого законодавством, на думку Позивача, такі дії Відповідача повинні бути визнані неправомірними.
У зв’язку з викладеним та керуючись пунктом 1 частини 2 статті 17, частиною 2 статті 18, частиною 1 та частиною 2 статті 19, частиною 2 статті 99, пунктом 1 частини 2 статті 162 Кодексу адміністративного судочинства України,
ПРОШУ:

визнати неправомірними дії Державної податкової інспекції в Солом’янському районі м. Києва щодо відмови в прийнятті податкової декларації з податку на додану вартість за січень 2011 року, поданої ТОВ «А».
Додатки:
1) копія податкової декларації з податку на додану вартість за січень 2011 року, поданої ТОВ «А»;
2) копія листа № * від 20 лютого 2011 року та поштового конверта;
3) копія статуту ТОВ «А»;
4) витяг з ЄДРПОУ стосовно ТОВ «А» станом на день подання позову;
5) копія свідоцтва про реєстрацію ТОВ «А» платником податку на додану вартість;
6) примірник позовної заяви з додатками для Відповідача;
7) платіжне доручення про сплату судового збору.
Директор ТОВ «А» Шевченко В.В.

За это сообщение автора vins поблагодарил:
yur
Аватар пользователя
vins
 
Сообщений: 6654
Зарегистрирован: 27 дек 2010, 12:38
Благодарил (а): 2704 раз.
Поблагодарили: 2906 раз.

UNREAD_POST Vetal' » 30 июл 2011, 23:05

Вечер добрый!
vins писал(а):У зв’язку з викладеним та керуючись пунктом 1 частини 2 статті 17, частиною 2 статті 18, частиною 1 та частиною 2 статті 19, частиною 2 статті 99, пунктом 1 частини 2 статті 162 Кодексу адміністративного судочинства України,ПРОШУ:визнати неправомірними дії Державної податкової інспекції в Солом’янському районі м. Києва щодо відмови в прийнятті податкової декларації з податку на додану вартість за січень 2011 року, поданої ТОВ «А».


А не мало ли этого? Просить обязать мытарей принять или просто в решении суда подтвердить статус декларации ("прийнята"), случайно, не нужно?
Vetal'
 
Сообщений: 2852
Зарегистрирован: 27 янв 2011, 11:57
Благодарил (а): 440 раз.
Поблагодарили: 1152 раз.

UNREAD_POST vins » 31 июл 2011, 09:13

Vetal' писал(а):Просить обязать мытарей принять или просто в решении суда подтвердить статус декларации ("прийнята"), случайно, не нужно?


Да тут не поймешь. ВАСУ считает это "не надлежащим способом защиты"

vins писал(а):К вопросу о том, как правильно формулировать исковые требования http://www.buhforum.com/viewtopic.php?f=19&t=713. Просить суд обязать налоговый орган принять декларацию не стоит. Если суды последуют практике ВАСУ, то они будут просто отказывать в удовлетворении иска и закрывать дело.

ВИЩИЙ АДМІНІСТРАТИВНИЙ СУД УКРАЇНИ

УХВАЛА

26.01.2011 р.  
N К-35400/06 

...
Виходячи із наведеного, суд касаційної інстанції знаходить правильним висновок суду апеляційної інстанції про те, що обраний позивачем спосіб захисту порушеного права - зобов'язання ДПІ у Ворошиловському районі м. Донецька прийняти до розгляду податкову декларацію, направлену поштою, за своїм змістом не відповідає визначеному законом матеріально-правовому способу захисту порушеного права. Однак вважає, що у зв'язку з цим у судів попередніх інстанцій були відсутні підстави для розгляду такого позову, що є підставою для скасування судових рішень та закриття провадження у справі


Определение вынесено еще по Закону № 2181, но в условиях действия Налогового кодекса вряд ли что-то изменится в этой части. Как я понимаю, надлежащим способом защиты суды будут считать требование: Визнати відмову податкового органу прийняти декларацію незаконною.

За это сообщение автора vins поблагодарил:
Vetal'
Аватар пользователя
vins
 
Сообщений: 6654
Зарегистрирован: 27 дек 2010, 12:38
Благодарил (а): 2704 раз.
Поблагодарили: 2906 раз.

UNREAD_POST vins » 03 авг 2011, 07:54

Возбуждение уголовного дела в отношении директора - не основание для отказа в приеме декларации

Дніпропетровський окружний адміністративний суд
ПОСТАНОВА
14 червня 2011 р. Справа № 2а/0470/4295/11

...
Як було повідомлено представником відповідача, додаток 5 Уточнюючий розрахунок податкових зобов’язань з податку на додану вартість у зв’язку з виправленням самостійно виявлених помилок ТОВ «КОРТ» за жовтень 2010 року не було визнано, як податкову звітність, на підставі листа ВПМ ДПІ у м. Дніпродзержинську від 23.03.2011 року та у зв’язку з порушенням 17.03.2011 року кримінальної справи у відношенні директора ТОВ «КОРТ» Радиша О.І.

Оскільки зазначені обставини не встановлені Податковим кодексом України як підстави відмови у прийнятті податкової декларації, суд вважає дії державної податкової інспекції у м. Дніпродзержинську такими, що вчинені всупереч ст. 19 Конституції України, згідно якої органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов'язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України, а рішення – як таке, що порушило права та охоронювані законом інтереси позивача.

За это сообщение автора vins поблагодарил:
Аll
Аватар пользователя
vins
 
Сообщений: 6654
Зарегистрирован: 27 дек 2010, 12:38
Благодарил (а): 2704 раз.
Поблагодарили: 2906 раз.

UNREAD_POST налоговик » 09 авг 2011, 09:51

КОРОТКА НАЗВА В ДЕКЛАРАЦИИ

Чи може юридична особа у податковій звітності зазначити коротку назву?

Згідно з ст.90 Цивільного кодексу України від 16 січня 2003 року №435-IV (далі – ЦКУ) юридична особа повинна мати своє найменування, яке містить інформацію про її організаційно-правову форму. Найменування установи має містити інформацію про характер її діяльності. Юридична особа може мати крім повного найменування скорочене найменування. Найменування юридичної особи вказується в її установчих документах і вноситься до єдиного державного реєстру.

Окрім того, ст.89 ЦКУ визначено, що до єдиного державного реєстру вносяться відомості про організаційно-правову форму юридичної особи, її найменування, місцезнаходження, органи управління, філії та представництва, мету установи, а також інші відомості, встановлені законом.

Відповідно до ст.7 Закону України від 15 травня 2003 року №755-ІV "Про державну реєстрацію юридичних та фізичних осіб – підприємців" із змінами та доповненнями спеціально уповноваженим органом з питань державної реєстрації є центральний орган виконавчої влади, який затверджує нормативно-правові акти щодо формування та ведення Єдиного державного реєстру.

Додатком 6 до наказу ДПА України від 22.12.2010р. №979 "Про затвердження Порядку обліку платників податків і зборів та визнання такими, що втратили чинність, наказів Державної податкової адміністрації України" передбачена форма 1-ОПП "Заява для юридичних осіб та відокремлених підрозділів" у рядку 2, якої передбачено повне найменування українською мовою (не більше 150 літер) та у рядку 3 передбачено скорочене найменування українською мовою ( не більше ніж 50 літер).

Отже, в податковій звітності та довідках юридична особа – платник податку повинна зазначати повне найменування, що містить не більше ніж 150 літер, або скорочене найменування, що містить не більше ніж 50 літер. При цьому, найменування юридичної особи, яке зазначається нею в податковій звітності та довідках, повинно відповідати найменуванню, що міститься в установчих документах такої юридичної особи, яке внесене до єдиного державного реєстру.

ДПА у Львівській області
08.08.11
http://www.sta.lviv.ua/index.php?id=30&tx_ttnews[tt_news]=26059&tx_ttnews[backPid]=1&cHash=995f09f1ec
Аватар пользователя
налоговик
 
Сообщений: 5778
Зарегистрирован: 20 ноя 2010, 23:29
Благодарил (а): 835 раз.
Поблагодарили: 2641 раз.

UNREAD_POST vins » 09 авг 2011, 09:56

налоговик писал(а):в податковій звітності та довідках юридична особа – платник податку повинна зазначати повне найменування, що містить не більше ніж 150 літер, або скорочене найменування, що містить не більше ніж 50 літер. При цьому, найменування юридичної особи, яке зазначається нею в податковій звітності та довідках, повинно відповідати найменуванню, що міститься в установчих документах такої юридичної особи, яке внесене до єдиного державного реєстру.

ДПА у Львівській області


Занимаются переписыванием ЕБНЗ :)
http://www.buhforum.com/viewtopic.php?p=5149#p5149
Аватар пользователя
vins
 
Сообщений: 6654
Зарегистрирован: 27 дек 2010, 12:38
Благодарил (а): 2704 раз.
Поблагодарили: 2906 раз.

UNREAD_POST vins » 25 авг 2011, 07:52

Суды признают правомерным отказ в приеме декларации, если в ней указан адрес, по которому юрлицо не находится (при условии наличия в Едином государственном реестре записи об отсутствии юрлица по местонахождению)

Дніпропетровський окружний адміністративний суд
ПОСТАНОВА
16 червня 2011 р. Справа № 2а/0470/4910/11

...
Відповідно до п.48.3. ст.48 Податкового кодексу України, податкова декларація повинна містити такі обов'язкові реквізити: тип документа (звітний, уточнюючий, звітний новий); звітний (податковий) період, за який подається податкова декларація; звітний (податковий) період, що уточнюється (для уточнюючого розрахунку); повне найменування (прізвище, ім'я, по батькові) платника податків згідно з реєстраційними документами; код платника податків згідно з Єдиним державним реєстром підприємств та організацій України або податковий номер; реєстраційний номер облікової картки платника податків або серію та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку у паспорті); місцезнаходження (місце проживання) платника податків; найменування органу державної податкової служби, до якого подається звітність; дата подання звіту (або дата заповнення - залежно від форми); ініціали, прізвища та реєстраційні номери облікових карток посадових осіб платника податків; підписи платника податку - фізичної особи та/або посадових осіб платника податку, визначених цим Кодексом, засвідчені печаткою платника податку (за наявності).

Таким чином, аналіз наведених вище норм дає підставу вважати, що орган державної податкової служби при прийнятті податкової декларації повинен перевіряти не лише повноту заповнення обов’язкових реквізитів податкової декларації, але й достовірність даних, що зазначені в цих обов’язкових реквізитах.

Лівобережною міжрайонною державною податковою інспекціє у м. Дніпропетровську було прийнято рішення про невизнання декларації з податку на додану вартість за грудень 2010 року товариства з обмеженою відповідальністю «АБЕРОН ЛТД», як податкової, у зв’язку із заповненням декларації з порушенням пунктів 48.3 та 48.4 ст.48 Податкового кодексу України, а саме: в рядку 6 відсутній достовірний реквізит (місцезнаходження), про що повідомлено позивача листом від 17.01.2011 року №1404/10/28-215.

Відповідно до п.45.2 ст.45 Податкового кодексу України, податковою адресою юридичної особи (відокремленого підрозділу юридичної особи) є місцезнаходження такої юридичної особи, відомості про що міститься у Єдиному державному реєстрі підприємств та організацій України.

Судом встановлено, що на момент прийняття рішення 17.01.2011 року в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців під записом 15 містяться відомості про внесення 05.01.2011 року інформації щодо відсутності юридичної особи ТОВ «АБЕРОН ЛТД» за вказаною адресою – 49130, м. Дніпропетровськ, вул. Березинська, 66-д, що підтверджується довідкою з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців.

Частиною 1 статті 18 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців» встановлено, що якщо відомості, які підлягають внесенню до Єдиного державного реєстру, були внесені до нього, то такі відомості вважаються достовірними і можуть бути використані в спорі з третьою особою, доки до них не внесено відповідних змін.

Таким чином, враховуючи вищевикладене, суд дійшов висновку, що Лівобережна міжрайонна державна податкова інспекція у м. Дніпропетровську на підставі, у межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України, прийняла рішення про невизнання декларації з податку на додану вартість за грудень 2010 року ТОВ «АБЕРОН ЛТД», як податкову.

Крім того, суд, оцінивши договір суборенди від 01.07.2010 року № Т-1 та виписки банку про сплату орендної плати, як докази перебування позивача за своїм місцезнаходженням, зазначає, що вказані документи не спростовують правомірність дій відповідача, а тому не можуть бути покладені в основу задоволення позовних вимог.

За змістом частин 4, 5 ст. 11 КАС України суд повинен визначити характер спірних правовідносин та зміст правової вимоги, матеріальний закон, який їх регулює, а також факти, що підлягають встановленню і лежать в основі вимог та заперечень; з’ясувати, які є докази на підтвердження зазначених фактів.

Таким чином, поданих позивачем доказів достатньо для встановлення обставин справи та для ухвалення судового рішення.
Аватар пользователя
vins
 
Сообщений: 6654
Зарегистрирован: 27 дек 2010, 12:38
Благодарил (а): 2704 раз.
Поблагодарили: 2906 раз.

UNREAD_POST vins » 16 сен 2011, 08:00

Порядок передачи полномочий на составление и подписание отчетности аудиторской фирме
ЄДИНА БАЗА ПОДАТКОВИХ ЗНАНЬ

Чи необхідно подавати заяву за ф. N 1-ОПП з позначкою "Перереєстрація", якщо керівник ЮО доручає аудиторській або іншій фірмі згідно договору бути уповноваженою особою щодо ведення бухгалтерського обліку (складання, підпису звітності)?

Відповідно до пункту 66.4 статті 66 Податкового кодексу України від 2 грудня 2010 року N 2755, із змінами та доповненнями (далі - ПКУ), платники податків - юридичні особи та їх відокремлені підрозділи зобов'язані подати органу державної податкової служби відомості стосовно осіб, відповідальних за ведення бухгалтерського та/або податкового обліку юридичної особи, її відокремлених підрозділів, у 10-денний строк з дня взяття на облік чи виникнення змін у облікових даних платників податків, шляхом подання заяви у порядку, визначеному центральним органом державної податкової служби.

Відповідно до частини 4 ст. 8 Закону України від 16 липня 1999 року N 996-XIV "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні", із змінами та доповненнями, для забезпечення ведення бухгалтерського обліку підприємство самостійно обирає форми його організації: введення до штату підприємства посади бухгалтера або створення бухгалтерської служби на чолі з головним бухгалтером; користування послугами спеціаліста з бухгалтерського обліку, зареєстрованого як підприємець, який здійснює підприємницьку діяльність без створення юридичної особи; ведення на договірних засадах бухгалтерського обліку централізованою бухгалтерією або аудиторською фірмою; самостійне ведення бухгалтерського обліку та складання звітності безпосередньо власником або керівником підприємства.

Відповідно до статті 5 Закону України від 22 квітня 1993 року N 3125-XII "Про аудиторську діяльність", із змінами та доповненнями, аудиторська фірма - юридична особа, створена відповідно до законодавства, яка здійснює виключно аудиторську діяльність.

Право на здійснення аудиторської діяльності мають аудиторські фірми, включені до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів.

Відповідно до пункту 9.3 розділу IX Порядку обліку платників податків і зборів, затвердженого наказом ДПА України від 22 грудня 2010 року N 979, платники податків - юридичні особи та відокремлені підрозділи юридичних осіб зобов'язані подати реєстраційну заяву за ф. N 1-ОПП з позначкою "Зміни" з відомостями стосовно осіб, відповідальних за ведення бухгалтерського та/або податкового обліку юридичної особи, відокремлених підрозділів юридичної особи, до органу державної податкової служби у 10-денний строк з дня взяття на облік чи виникнення змін у облікових даних платників податків.

Відповідно до п. 117.1 ст. 117 ПКУ неподання у строки та у випадках, передбачених цим Кодексом, заяв або документів для взяття на облік у відповідному органі державної податкової служби, реєстрації змін місцезнаходження чи внесення інших змін до своїх облікових даних, неподання виправлених документів для взяття на облік чи внесення змін, подання з помилками чи у неповному обсязі, неподання відомостей стосовно осіб, відповідальних за ведення бухгалтерського обліку та/або складення податкової звітності, відповідно до вимог, встановлених цим Кодексом, - тягнуть за собою накладення штрафу на юридичних осіб, відокремлені підрозділи юридичної особи - 510 гривень.
Аватар пользователя
vins
 
Сообщений: 6654
Зарегистрирован: 27 дек 2010, 12:38
Благодарил (а): 2704 раз.
Поблагодарили: 2906 раз.

UNREAD_POST vins » 16 сен 2011, 08:09

Об отметке "ОТРИМАНО, попереджено про можливість невизнання"

ЄДИНА БАЗА ПОДАТКОВИХ ЗНАНЬ

В яких випадках працівники органів ДПС проставляють штамп "ОТРИМАНО, попереджено про можливість невизнання" на примірнику податкової звітності платника?


Відповідно до п. 48.1 ст. 48 глави 2 розділу II Податкового кодексу України від 2 грудня 2010 року N 2755, із змінами та доповненнями (далі - ПКУ), податкова декларація складається за формою, затвердженою в порядку, визначеному положеннями пункту 46.5 статті 46 ПКУ та чинному на час її подання. Форма податкової декларації повинна містити необхідні обов'язкові реквізити і відповідати нормам та змісту відповідних податку та збору.

Податкова декларація повинна містити такі обов'язкові реквізити:

тип документа (звітний, уточнюючий, звітний новий);

звітний (податковий) період, за який подається податкова декларація;

 звітний (податковий) період, що уточнюється (для уточнюючого розрахунку);

повне найменування (прізвище, ім'я, по батькові) платника податків згідно з реєстраційними документами; 

код платника податків згідно з Єдиним державним реєстром підприємств та організацій України або податковий номер;

реєстраційний номер облікової картки платника податків або серію та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку у паспорті);

місцезнаходження (місце проживання) платника податків;

найменування органу державної податкової служби, до якого подається звітність;

дата подання звіту (або дата заповнення - залежно від форми); 

ініціали, прізвища та реєстраційні номери облікових карток посадових осіб платника податків;

підписи платника податку - фізичної особи та/або посадових осіб платника податку, визначених ПКУ, засвідчені печаткою платника податку (за наявності) (п. 48.3 ст. 48 ПКУ).

У окремих випадках, коли це відповідає сутності податку або збору та є необхідним для його адміністрування, форма податкової декларації додатково може містити такі обов'язкові реквізити:

відмітка про звітування за спеціальним режимом;

код виду економічної діяльності (КВЕД);

код органу місцевого самоврядування за КОАТУУ;

індивідуальний податковий номер та номер свідоцтва про реєстрацію платника податку на додану вартість згідно з даними реєстру платників податку на додану вартість за звітний (податковий) період (п. 48.4 ст. 48 ПКУ).

Згідно із п. 49.3 ст. 49 ПКУ податкова декларація подається за вибором платника податків, якщо інше не передбачено цим ПКУ, в один із таких способів:

а) особисто платником податків або уповноваженою на це особою; 

б) надсилається поштою з повідомленням про вручення та з описом вкладення;

в) засобами електронного зв'язку в електронній формі з дотриманням умови щодо реєстрації електронного підпису підзвітних осіб у порядку, визначеному законодавством.

Згідно з п. 49.8 ст. 49 ПКУ прийняття податкової декларації є обов'язком органу державної податкової служби. Під час прийняття податкової декларації уповноважена посадова особа органу державної податкової служби, в якому перебуває на обліку платник податків, зобов'язана перевірити наявність та достовірність заповнення всіх обов'язкових реквізитів, передбачених п. 48.3 та 48.4 ст. 48 ПКУ. Інші показники, зазначені в податковій декларації платника податків, до її прийняття перевірці не підлягають.

За умови дотримання платником податків вимог цієї статті посадова особа органу державної податкової служби, в якому перебуває на обліку платник податків, зобов'язана зареєструвати податкову декларацію платника датою її фактичного отримання органом державної податкової служби. На примірнику, що залишається у платника податків, проставляється штамп "ОТРИМАНО".


Правильно я понимаю ответ: отметки "ОТРИМАНО, попереджено про можливість невизнання" быть вообще не должно?
Аватар пользователя
vins
 
Сообщений: 6654
Зарегистрирован: 27 дек 2010, 12:38
Благодарил (а): 2704 раз.
Поблагодарили: 2906 раз.

UNREAD_POST Olenkabuh » 16 сен 2011, 10:11

Форумчане ,как вы считаете. Адрес у гос. регистратора поменяли 30.08., свидетельство плательщика НДС еще не поменяли - пришел отказ - нужно заново подавать 1-ПДВ. При подаче отчетности по НДС какой адрес указывать в отчете, а то получается у меня 4-ОПП с новым адресом , а свидетельство плательщика НДС еще нет с новым адресом?
В ЕБНЗ я уже читала, что ответа на мой вопрос у них нет.
Olenkabuh
 
Сообщений: 204
Зарегистрирован: 13 июл 2011, 16:38
Благодарил (а): 10 раз.
Поблагодарили: 8 раз.

Пред.След.

  • Похожие темы
    Ответов
    Просмотров
    Последнее сообщение

Вернуться в РАЗНОЕ ЮРИДИЧЕСКОЕ

Кто сейчас на форуме

Зарегистрированные пользователи: Gb, MR, Ya