Рекламу показываем только НЕзарегистрированным пользователям. Войдите или зарегистрируйтесь на Бухфоруме
    .

Декларации: подача, реквизиты, непринятие, подписание

Путеводитель по разделу. Наличка, РРО, труд, лицензирование, подотрасли хозяйственного права (земля, цены, ЦБ, хозобщества...)

Модератор: Ol_ua

UNREAD_POST vins » 12 мар 2012, 09:13

Неприложение реестров налоговых накладных к декларации по НДС - не основание для ее непризнания.
ОКРУЖНИЙ АДМІНІСТРАТИВНИЙ СУД міста КИЄВА
П О С Т А Н О В А
19 січня 2012 року 13:37 № 2а-17785/11/2670

...
22.07.2011 року за № 15681/10/28-323 ДПІ прийнято рішення у формі листа-повідомлення де, з посиланням на п/п. 48.1., 46.5., 49.15., 48.4., 201.15. ПК України, зазначено, що декларацію заповнено всупереч правилам, зазначеним у затвердженому порядку: звітність (податкова декларація з ПДВ за грудень 2010 року) подана не в повному обсязі ( відсутній реєстр виданих та отриманих податкових накладних в електронному вигляді ). У зв’язку з цим податкова декларація з ПДВ за червень 2011 року не приймається податковим органом та вважається неподаною.

Вирішуючи спір по суті, суд виходить з наступного.

Відповідно до п/п. 16.1.2. ПК України платник податків зобов'язаний подавати до контролюючих органів у порядку, встановленому податковим та митним законодавством, декларації, звітність та інші документи, пов'язані з обчисленням і сплатою податків та зборів.

Відповідно до п. 203.1. ПК України податкова декларація з ПДВ подається за базовий звітний (податковий) період, що дорівнює календарному місяцю, протягом 20 календарних днів, що настають за останнім календарним днем звітного (податкового) місяця. При цьому, відповідно до п. 49.5. ПК України (в редакції на час направлення спірної декларації поштою) у разі надсилання податкової декларації поштою, платник податку зобов'язаний здійснити таке відправлення на адресу відповідного органу державної податкової служби не пізніше ніж за десять днів до закінчення граничного строку подання податкової декларації, визначеного цією статтею.

За змістом п. 46.1. ПК України податкова декларація , це документ, що подається платником податків контролюючому органу у строки, встановлені законом, на підставі якого здійснюється нарахування та/або сплата податкового зобов'язання.

Додатки до податкової декларації є її невід'ємною частиною.

Згідно з п. 46.5. ПК України форма податкової декларації встановлюється центральним органом державної податкової служби за погодженням з Міністерством фінансів України.

Відповідно до п. 48.1. податкова декларація складається за формою, затвердженою в порядку, визначеному положеннями пункту 46.5 статті 46 цього Кодексу та чинному на час її подання. Форма податкової декларації повинна містити необхідні обов'язкові реквізити і відповідати нормам та змісту відповідних податку та збору.

При цьому, пунктом 201.15 ПК України передбачено, що платник податку веде реєстр виданих та отриманих податкових накладних в електронному вигляді , у якому зазначаються порядковий номер податкової накладної, дата її виписки (отримання), загальна сума постачання та сума нарахованого податку, а також реєстраційний номер платника податку - продавця, який видав податкову накладну такому платнику податку.

Форма і порядок заповнення реєстру виданих та отриманих податкових накладних встановлюються відповідно до вимог розділу II цього Кодексу.

Платники податку щомісяця в терміни , що передбачені для подання податкової звітності (календарний місяць), у тому числі для яких цим розділом встановлено звітний податковий період - квартал, подають органу державної податкової служби копії записів у реєстрах виданих та отриманих податкових накладних за такий період в електронному вигляді .

Відповідно до п. 14 Порядку заповнення і подання податкової звітності з податку на додану вартість, затвердженого наказом ДПА України № 41 від 25.01.2011 року та зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 16 лютого 2011 р. за № 197/18935 (далі –Порядок № 41) копії записів у реєстрах виданих та отриманих податкових накладних в електронному вигляді не визначено у переліку документів, які є невід’ємною частиною податкової декларації з ПДВ.

Тобто, зазначений реєстр не є невід’ємною частиною декларації , на що вказує і зміст абзацу 3 п. 13 Порядку № 13 де додатки до декларації та реєстр визначені як окремі категорії .

Невід’ємними частинами декларації , відповідно до п. 46.1. ПК України, є власне додатки до декларації, до яких, виходячи з наведеного, не входять копії записів у реєстрах виданих та отриманих податкових накладних в електронному вигляді.

В контексті наведеного суд також акцентує увагу на тому, що саме подання податкової декларації у неповному обсязі з підстав неподання разом з нею електронного реєстру отриманих та виданих податкових накладних, визначено ДПІ єдиною підставою для відмови у прийнятті декларації.

У взаємозв’язку з вищенаведеним, суд зазначає, що відповідно до п. 3. Порядку ведення реєстру виданих та отриманих податкових накладних, затвердженого наказом ДПА України від 24.12.2010 № 1002 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 29.12.2010 р. за № 1402/18697 (далі –Порядок 1002), зазначений Реєстр ведеться в електронному вигляді у форматі, затвердженому центральним органом податкової служби, та за власним бажанням платника у паперовому вигляді.

Згідно цього Порядку платники податку щомісяця в строки, що передбачені для подання податкової звітності (календарний місяць), у тому числі для яких встановлено звітний податковий період - квартал, подають органу державної податкової служби копії записів у реєстрах виданих та отриманих податкових накладних за такий період в електронному вигляді .

Реєстри можуть подаватися: (1) за допомогою телекомунікаційних мереж загального користування з використанням надійних засобів електронного цифрового підпису (за умови отримання їх у визначеному законодавством України порядку) у форматі, затвердженому центральним органом податкової служби; (2) на електронних носіях .

З наведеного також додатково вбачається, що копії вищезгаданих записів у реєстрах отриманих та виданих податкових накладних не є додатком , а відтак і не є складовою частиною декларації. Ці записи подаються як окремий електронний документ у ті самі строки, що і декларація.

У взаємозв’язку з вищенаведеним та в контексті правового регулювання процесу подання податкових декларацій, суд також зазначає наступне.

Відповідно до п. 49.8. ПК України прийняття податкової декларації є обов'язком органу державної податкової служби. Під час прийняття податкової декларації уповноважена посадова особа органу державної податкової служби, в якому перебуває на обліку платник податків, зобов'язана перевірити наявність та достовірність заповнення всіх обов'язкових реквізитів , передбачених пунктами 48.3 та 48.4 статті 48 цього Кодексу .

Інші показники, зазначені в податковій декларації платника податків, до її прийняття перевірці не підлягають .

За умови дотримання платником податків вимог цієї статті посадова особа органу державної податкової служби, в якому перебуває на обліку платник податків, зобов'язана зареєструвати податкову декларацію платника датою її фактичного отримання органом державної податкової служби (п. 49.9. ПК України).

Виходячи з положень п. 49.11. ПК України у разі подання платником податків до органу державної податкової служби податкової декларації , заповненої з порушенням вимог пунктів 48.3 та 48.4 статті 48 цього Кодексу , такий орган державної податкової служби зобов'язаний надати такому платнику податків письмове повідомлення про відмову у прийнятті його податкової декларації із зазначенням причин такої відмови, зокрема, у разі отримання такої податкової декларації, надісланої поштою або засобами електронного зв'язку, - протягом п'яти робочих днів з дня її отримання (п/п. 49.11.1. ПК України).

При цьому, відповідно до п/п. 49.12.2. ПК України у разі отримання відмови органу державної податкової служби у прийнятті податкової декларації платник податків має право: (1) подати податкову декларацію та сплатити штраф у разі порушення строку її подання (п/п. 49.12.1. ПК України); (2) оскаржити рішення органу державної податкової служби у порядку, передбаченому статтею 56 цього Кодексу.

Виходячи з наведеного, письмове повідомлення про відмову у прийняття податкової декларації є рішенням суб’єкта владних повноважень, яке може бути оскаржено до суду.

Враховуючи встановлені судом обставини та наведені вище приписи законодавства, суд приходить до наступних висновків.

Оскільки копії записів у реєстрах виданих та отриманих податкових накладних в електронному вигляді , не є додатком до декларації ( не є її невід’ємною частиною ), а також враховуючи те, що положення статті 49 та, зокрема, п. 49.11. ПК України стосуються саме подання декларації та наслідків подання декларації з недоліками , а не копій зазначених реєстрів, суд приходить до висновку, що подання або неподання зазначених копій записів у реєстрах виданих та отриманих податкових накладних не може бути підставою для висновку про подання податкової декларації не в повному обсязі або про подання декларації неналежним чином (в неналежному вигляді), а отже і не може бути підставою для висновку та рішення про відмову у прийнятті декларації, що має місце в даному випадку з боку ДПІ. Беручи до уваги те, що спірне рішення ґрунтується на тому, що декларація подана не в повному обсязі, що на думку ДПІ полягає є ненаданні зазначених вище копій записів у реєстрах виданих та отриманих податкових накладних, оскаржуване рішення з цих підстав є протиправним, як таке, що не ґрунтується на наведених вище нормах законодавства та не враховує фактичних обставин, а отже підлягає скасуванню внаслідок чого та на підставі п. 49.13. ПК України спірна декларація позивача з ПДВ за червень 2011 року в даному випадку визнається поданою датою її фактичного надходження до ДПІ.

В контексті наведеного, під час розгляду справи також встановлено, що позивач на виконання вимог п. 201.15 ПК України направив відповідачу дискету, яка отримана відповідачем разом з декларацією і додатками, що, як зазначено вище, підтверджується відповідними поштовими документами, оригінали яких досліджено судом.

У взаємозв’язку з наведеним, слід зазначити, що згідно з приписами п. 56 Правил надання послуг поштового зв'язку, затверджених постановою КМ України від 5 березня 2009 р. № 270 (далі –Правила № 270), пошкоджені поштові відправлення до пересилки не приймаються і повертаються відправнику.

В даному випадку, як вбачається з оформлених поштою документів на відправлення цінного листа з декларацією, додатками та дискетою, поштовою службою не зазначено про пошкодження конверту, що в свою чергу свідчить про подання позивачем до пересилки належним чином оформленого та цілісного поштового відправлення та недоведеність з боку ДПІ порушення позивачем п. 201.15 ПК України, навіть при допущенні якого податкова декларація не може вважатися поданою не в повному обсязі про що зазначено вище.

За это сообщение автора vins поблагодарил:
voda.zp
Аватар пользователя
vins
 
Сообщений: 6654
Зарегистрирован: 27 дек 2010, 12:38
Благодарил (а): 2704 раз.
Поблагодарили: 2906 раз.

UNREAD_POST vins » 12 мар 2012, 13:41

Подать уточненку можно сразу после получения акта проверки, поскольку с даты его составления налоговая проверка считается завершенной.

ОКРУЖНИЙ АДМІНІСТРАТИВНИЙ СУД міста КИЄВА
П О С Т А Н О В А
12 січня 2012 року 12:37 № 2а-17773/11/2670

Товариство з обмеженою відповідальністю «Метан»зареєстровано у статусі юридичної особи 27.04.2001 р. виконавчим комітетом Бердичівської міської ради Житомирської області (код з ЄДР 21434314). Місцезнаходження товариства –02094, м. Київ, вул. Пожарського буд. 4, офіс 2). До основних видів діяльності позивача належать: розподілення і постачання газу, роздрібна/оптова торгівля пальним, технічне обслуговування автомобілів.

Підприємство перебуває як платник податків на податковому обліку у Бердичівській об’єднаній ДПІ, про що позивачем надано довідку форми № 4-ОПП.

18.11.2011 року ОДПІ прийнято податкову декларацію позивача з податку на прибуток (уточнююча за три квартали 2011 року (2-3 квартали).

Доставка декларації засобами телекомунікаційного зв’язку та її прийняття на районному рівні підтверджується квитанціями № 1 та № 2.

22.11.2011 року ОДПІ прийнято рішення оформлене листом № 18073/10/15-01 «Про невизнання як податкової декларації», яке отримано позивачем 25.11.2011 р. та в якому зазначено, що відповідно до п. 50.2. ПК України платник податків не має права подавати уточнюючий розрахунок до податкової декларації, поданої за період, який на дату подання уточнюючого розрахунку перевіряється відповідним контролюючим органом. Таким чином, подана позивачем уточнююча податкова декларація з податку на прибуток за 2-3 квартали 2011 року не вважається податковою звітністю у зв’язку з тим, що вона подана з порушенням вимог ПК України.

Вирішуючи спір по суті, суд виходить з наступного.

Відповідно до п/п. 16.1.2. ПК України платник податків зобов'язаний подавати до контролюючих органів у порядку, встановленому податковим та митним законодавством, декларації, звітність та інші документи, пов'язані з обчисленням і сплатою податків та зборів.

Відповідно до п. 50.1. ПК України у разі якщо у майбутніх податкових періодах (з урахуванням строків давності, визначених статтею 102 цього Кодексу) платник податків самостійно виявляє помилки, що містяться у раніше поданій ним податковій декларації ( крім обмежень, визначених цією статтею ), він зобов'язаний надіслати уточнюючий розрахунок до такої податкової декларації за формою чинного на час подання уточнюючого розрахунку.

У той же час, п. 50.2. ПК України передбачено, що платник податків під час проведення документальних планових та позапланових виїзних перевірок не має права подавати уточнюючі розрахунки до поданих ним раніше податкових декларацій за будь-який звітний (податковий) період з відповідного податку і збору, який перевіряється контролюючим органом. Це правило не поширюється на випадки, встановлені статтею 177 цього Кодексу.

При цьому, згідно з. 50.3. ПК України у разі якщо платник податків подає уточнюючий розрахунок до податкової декларації, поданої за період, що перевірявся, відповідний контролюючий орган має право на проведення позапланової перевірки платника податків за відповідний період.

Таким чином, платник податку не має права подавати уточнюючу декларацію під час проведення перевірки за той період, який перевіряється під час проведення такої перевірки.

В даному випадку, як встановлено під час розгляду справи, на підставі наказу ОДПІ № 1202 від 29.09.2011 року здійснювалась планова виїзна перевірка позивача з 10.10.2011 року (тривалістю 10 робочих днів) за період з 01.07.2010 року по 30.06.2011 року/

За результатами цієї перевірки складено акт перевірки від 04.11.2011 року № 4187/23-01/31434314.

У пункті 2.1. акту зазначено, що перевірка проводилась з 11.10.2011 р. по 21.10.2011 року. На підставі наказу від 21.10.2011 р. № 1264 термін перевірки продовжувався з 24.10.2011 року на 5 робочих днів.

Як встановлено під час розгляду справи, акт перевірки від 04.11.2011 р. позивач отримав 04.11.2011 року, про що свідчить підпис директора на цьому акті.

Відтак, оскільки перевірка була завершена та оформлена актом від 04.11.2011 року, а податкова декларація (уточнююча) була прийнята ОДПІ 18.11.2011 року, на час її прийняття податковим органом були відсутні законодавчі обмеження щодо її подання позивачем та у податкового органу були відсутні будь-які правові підстави для вчинення дій щодо її невизнання (неприйняття).

У взаємозв’язку з вищенаведеним та в контексті правового регулювання процесу подання податкових декларацій, суд також зазначає наступне.

Відповідно до п. 49.8. ПК України прийняття податкової декларації є обов'язком органу державної податкової служби. Під час прийняття податкової декларації уповноважена посадова особа органу державної податкової служби, в якому перебуває на обліку платник податків, зобов'язана перевірити наявність та достовірність заповнення всіх обов'язкових реквізитів , передбачених пунктами 48.3 та 48.4 статті 48 цього Кодексу. Інші показники, зазначені в податковій декларації платника податків, до її прийняття перевірці не підлягають.

За умови дотримання платником податків вимог цієї статті посадова особа органу державної податкової служби, в якому перебуває на обліку платник податків, зобов'язана зареєструвати податкову декларацію платника датою її фактичного отримання органом державної податкової служби (п. 49.9. ПК України).

Виходячи з положень п. 49.11. ПК України у разі подання платником податків до органу державної податкової служби податкової декларації, заповненої з порушенням вимог пунктів 48.3 та 48.4 статті 48 цього Кодексу, такий орган державної податкової служби зобов'язаний надати такому платнику податків письмове повідомлення про відмову у прийнятті його податкової декларації із зазначенням причин такої відмови, зокрема, у разі отримання такої податкової декларації, надісланої поштою або засобами електронного зв'язку, - протягом п'яти робочих днів з дня її отримання (п/п. 49.11.1. ПК України).

При цьому, відповідно до п/п. 49.12.2. ПК України у разі отримання відмови органу державної податкової служби у прийнятті податкової декларації платник податків має право: (1) подати податкову декларацію та сплатити штраф у разі порушення строку її подання (п/п. 49.12.1. ПК України); (2) оскаржити рішення органу державної податкової служби у порядку, передбаченому статтею 56 цього Кодексу.

Виходячи з наведеного, письмове повідомлення про відмову у прийняття податкової декларації є рішенням суб’єкта владних повноважень, яке може бути оскаржено до суду.

При цьому, в контексті спірних відносин, рішення ДПІ про «невизнання декларації»за наслідками та суттю є тотожнім рішенню про відмову у прийнятті декларації (в контексті положень п. 49.11. ПК України), а отже рішення ОДПІ про невизнання декларації/відмову у прийнятті декларації, оформлене у формі повідомлення від 22.11.2011 року № 18073/10/15-01, також може бути оскаржено до суду в порядку п/п. 49.12.2 ПК України та КАС України.

Враховуючи вищенаведене в сукупності, беручи до уваги, як зазначено вище, те, що позивач подав уточнюючу податкову декларацію з податку на прибуток після завершення проведення перевірки та складання акту перевірки , суд приходить до висновку, що в даному випадку подання позивачем уточнюючої податкової декларації не суперечить приписам п. 51.2. ПК України, а отже рішення відповідача про невизнання звітності не ґрунтується на нормах ПК України та не враховує фактичних обставин, пов’язаних із поданням уточнюючої податкової декларації.

За это сообщение автора vins поблагодарил:
voda.zp
Аватар пользователя
vins
 
Сообщений: 6654
Зарегистрирован: 27 дек 2010, 12:38
Благодарил (а): 2704 раз.
Поблагодарили: 2906 раз.

UNREAD_POST vins » 02 апр 2012, 13:48

Неприложение Реестра налоговых накладных к декларации - не основание для ее непризнания

ІВАНО-ФРАНКІВСЬКИЙ ОКРУЖНИЙ АДМІНІСТРАТИВНИЙ СУД
ПОСТАНОВА
"16" березня 2012 р. Справа № 2a-4081/11/0970

...
Досліджуючи правомірність визначення позивачу податкових зобов’язань з сплати податку на додану вартість в розмірі 61 200 гривень по фінансово-господарських операціях з товариством з обмеженою відповідальністю «Класик Авто»суд дійшов висновку про протиправність визначення цих податкових зобов’язань, виходячи з наступного.

Відносини, що виникають у сфері справляння податків і зборів регулює Податковий кодекс України, зокрема, визначає вичерпний перелік податків та зборів, що справляються в Україні, та порядок їх адміністрування, платників податків та зборів, їх права та обов’язки, компетенцію контролюючих органів, повноваження і обов’язки їх посадових осіб під час здійснення податкового контролю, а також відповідальність за порушення податкового законодавства.

Відповідно до підпункту «а»пункту 185.1 статті 185 Податкового кодексу України об’єктом оподаткування податком на додану вартість є операції платників податку з: постачання товарів, місце постачання яких розташоване на митній території України, відповідно до статті 186 цього Кодексу, у тому числі операції з передачі права власності на об’єкти застави позичальнику (кредитору), на товари, що передаються на умовах товарного кредиту, а також з передачі об’єкта фінансового лізингу в користування лізингоотримувачу/орендарю.

Пунктом 187.1 статті 187 Податкового кодексу України встановлено, що датою виникнення податкових зобов’язань з податку на додану вартість з постачання товарів/послуг вважається дата, яка припадає на податковий період, протягом якого відбувається будь-яка з подій, що сталася раніше: дата зарахування коштів від покупця/замовника на банківський рахунок платника податку як оплата товарів/послуг, що підлягають постачанню, а в разі постачання товарів/послуг за готівку - дата оприбуткування коштів у касі платника податку, а в разі відсутності такої - дата інкасації готівки у банківській установі, що обслуговує платника податку (підпункт а); дата відвантаження товарів, а в разі експорту товарів - дата оформлення митної декларації, що засвідчує факт перетинання митного кордону України, оформлена відповідно до вимог митного законодавства, а для послуг - дата оформлення документа, що засвідчує факт постачання послуг платником податку (підпункт б).

Як встановлено судом та не заперечується сторонами, 16.02.2011 року позивачем поставлено товариству з обмеженою відповідальністю «Класік Авто»товар (шкіру мокро солену та ветблу ВРХ) на загальну суму 367 201, 44 гривні, в тому числі обсяг поставки 306 001,2 гривень та податок на додану вартість в розмірі 61 200, 24 гривень. Позивачем 16.02.2011 року на вказану господарську операцію виписано податкову накладну за №10.

Позивачем в поданій 21.03.2011 року податковій декларації з податку на додану вартість за лютий 2011 року в Рядку 1 «Операції на митній території України, що оподатковуються за ставкою 20 відсотків, крім імпорту товарів»Розділу І «Податкові зобов’язання»задекларовано обсяг фінансово-господарської операції, проведеної 16.02.2011 року з товариством з обмеженою відповідальністю «Класик Авто»(а.с.28).

Крім того, в додатку №5 «Розшифровка податкових зобов’язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів»до поданої податкової декларації з податку на додану вартість за лютий 2011 року в Рядку «Інші»Розділу І «Податкові зобов’язання»задекларовано фінансово-господарську операцію, проведену 16.02.2011 року з товариством з обмеженою відповідальністю «Класик Авто», без зазначення індивідуального податкового номеру контрагента та відображено обсяг поставки 306 001,2 гривень та суму зобов’язань з податку на додану вартість в розмірі 61 200, 24 гривень(а.с.30).

Також, в Реєстрі виданих та отриманих податкових накладних за лютий 2011 року в Рядку 1 Розділу І «Видані податкові накладні»позивачем відображено відомості про видачу 16.02.2011 року податкової накладної за №10 товариству з обмеженою відповідальністю «Класик Авто»на господарську операцію загальною сумою постачання, включаючи податок на додану вартість 367 201, 44 гривень, базою оподаткування 306 001, 20 гривень та сумою податку на додану вартість 61 200, 24 гривень (а.с. 59).

Статтею 16 Податкового кодексу України визначені обов’язки платника податків, згідно положень якої платник податків зобов’язаний подавати до контролюючих органів у порядку, встановленому податковим та митним законодавством, декларації, звітність та інші документи, пов’язані з обчисленням і сплатою податків та зборів (пункт 16.1.3.)

Пунктом 36.1 статті 36 Податкового кодексу України податковим обов’язком визнається обов’язок платника податку обчислити, задекларувати та/або сплатити суму податку та збору в порядку і строки, визначені цим Кодексом, законами з питань митної справи.

Відповідно до статті 203 розділу V Податок на додану вартість Податкового кодексу України платник податку зобов’язаний самостійно сплатити суму податку на додану вартість, зазначену ним у податковій декларації, протягом 10 календарних днів, що настають за останнім днем граничного строку подання податкової декларації, який дорівнює 20 календарним дням, що настають за останнім календарним днем звітного (податкового) місяця.

У відповідності до пункту 1 розділу ІІІ Порядку заповнення і подання податкової звітності з податку на додану вартість, затвердженого наказом Державної податкової служби України за №41 від 25.01.2011 року (чинного на момент виникнення спірних правовідносин (далі –Порядок) декларація з податку на додану вартість подається платником у визначений у пункті 5 розділу II Порядку строк до підрозділу органу державної податкової служби, яким здійснюється приймання податкової звітності, за формою, встановленою на дату подання. До декларації вносяться дані податкового обліку платника окремо за кожний звітний (податковий) період без наростаючого підсумку.

Згідно підпункту 14.5 пункту 14 розділу ІІІ Порядку додатком до декларації з податку на додану вартість є розшифровки податкових зобов’язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів (Д5) (додаток 5).

У відповідності до пункту 1 розділу V Порядку декларація з податку на додану вартість складається із вступної частини, службових полів, чотирьох розділів та обов’язкових додатків. Платником заповнюються вступна частина, службові поля, перші три розділи та додатки.

Пунктом 3 розділу V Порядку встановлено порядок заповнення Розділ I декларації з податку на додану вартість «Податкові зобов’язання», згідно підпункту 3.1 якого у рядках 1-6 колонки А декларації вказуються загальні обсяги постачання звітного періоду, які оподатковуються за основною ставкою, за нульовою ставкою, звільнені від оподаткування відповідно до статті 197 розділу V Кодексу, тимчасово звільнені від оподаткування відповідно до підрозділу 2 розділу XX Кодексу, звільнені від оподаткування відповідно до міжнародних договорів (угод), та обсяги постачання, що не є об’єктом оподаткування відповідно до статті 196 розділу V Кодексу, та ті, що не оподатковуються у зв’язку з визначенням місця постачання послуг за межами митної території України відповідно до пунктів 186.2, 186.3 статті 186 розділу V Кодексу або постачання послуг за межами митної території України. При визначенні обсягу постачання товарів / послуг за звітний (податковий) період платник зобов'язаний враховувати значення терміна "постачання товарів" відповідно до вимог підпункту 14.1.191 пункту 14.1 статті 14 розділу I Кодексу та значення терміна "постачання послуг" відповідно до вимог підпункту 14.1.185 пункту 14.1 статті 14 розділу I Кодексу.

Згідно підпункту 3.2 пункту 3 розділу V вказаного порядку до рядка 1 декларації включаються оподатковувані за основною ставкою обсяги постачання, здійснені на митній території України, та ті, місце постачання яких відповідно до статті 186 розділу V Кодексу визначено на митній території України.

Як наслідок, суд дійшов висновку, що позивачем в декларації з податку на додану вартість за лютий 2011 року, поданій відповідачу 21.03.2011 року здійснено декларування зобов’язань з сплати податку на додану вартість за лютий 2011 року в розмірі 61 200 гривень, за наслідками проведеної 16.02.2011 року господарської операції - поставки товарів товариству з обмеженою відповідальністю «Класик Авто».

Посилання представника відповідача на той факт, що позивачем, в порушення пункту 3 Порядку ведення Реєстру виданих та отриманих податкових накладних, затвердженого наказом Державної податкової адміністрації України за №1002 від 24.12.2010 року не було подано до податкової декларації з податку на додану вартість за лютий 2011 року реєстру виданих та отриманих податкових накладних не обґрунтовує заперечень проти позову в цій частині. Оскільки, допущення зазначеного порушення не виключає із задекларованих позивачем обсягів податкових зобов’язань з сплати податку на додану вартість за лютий 2011 року суми податку за господарськими операціями, проведеними з контрагентами, в тому числі із товариством з обмеженою відповідальністю «Класик Авто», а також допущення цього порушення не може слугувати підставою для зменшення відповідачем бази оподаткування податком на додану вартість.

За это сообщение автора vins поблагодарил:
m_tetyana
Аватар пользователя
vins
 
Сообщений: 6654
Зарегистрирован: 27 дек 2010, 12:38
Благодарил (а): 2704 раз.
Поблагодарили: 2906 раз.

UNREAD_POST vins » 03 апр 2012, 07:11

По мнению суда: неподача приложения 5 к декларации по НДС не приводит к непризнанию самой декларации, поскольку приложение лишь конкретизирует показатели декларации.

ХЕРСОНСЬКИЙ ОКРУЖНИЙ АДМІНІСТРАТИВНИЙ СУД
ПОСТАНОВА
"02" березня 2012 р. Справа № 2-а-389/12/2170

...
У разі ведення бухгалтерського обліку і подання податкової декларації безпосередньо керівником платника податку така податкова декларація підписується таким керівником та особою, яка відповідає за ведення бухгалтерського обліку (пп. 9.1 п.9 Наказу № 41). У складі декларації подаються передбачені цим Порядком додатки (у разі заповнення даних у відповідних рядках декларації) та копії записів у реєстрах виданих та отриманих податкових накладних. Додатками до декларації є зокрема розшифровки податкових зобов'язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів (Д5) (додаток 5). Податкова звітність, надана платником або його представником (у паперовому вигляді, поштою, засобами електронного зв'язку) та заповнена з порушенням норм пунктів 48.3 та 48.4 статті 48 розділу II ПК України, вважається не поданою, про що повідомляється платник у порядку, визначеному пунктом 49.11 статті 49 розділу II ПК України.

Виходячи з аналізу вищевказаних норм Податкового кодексу України та Наказу ДПА № 41 вбачається, що суб'єкт господарювання зобов'язаний подавати звітність до податкової інспекції, в якій він перебуває на обліку, а ДПІ в свою чергу зобов'язана прийняти дану декларацію та зарахувати її як податкову звітність. Додаток 5 до декларації, який є розшифровкою податкових зобов'язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів не можна вважати окремою податковою звітністю, вона є доповненням до відомостей, зазначених в поданій декларації, які мають в собі більш конкретизовану інформацію щодо податкових зобов'язань та податкового кредиту. Отже, дії ДПІ по неприйняттю декларації за жовтень 2011 року з мотиву відсутності у додатку 5 підпису керівника є неправомірними, оскільки сама декларація та інші додатки мають підписи керівника та головного бухгалтера. Тим паче, що про конкретну причину відмови в прийнятті декларації податкова інспекція не повідомила платника податків, доказів надіслання відповідного листа з конкретизацією виявленого порушення (відсутності підпису керівника на додатку 5) суду не надано.

Таким чином, суд не вбачає порушень з боку ТОВ "Лана-Торг" під час подання декларації з податку на додану вартість за жовтень 2011 року, декларація заповнена та подана до податкової інспекції відповідно до вимог ст. 48 Податкового кодексу України та Порядку заповнення та подання податкової декларації з податку на додану вартість, затвердженого наказом ДПА України від 25.01.11 №41, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 16.02.11 №197/18935. Суд вважає безпідставну відмову державної податкової інспекції у м. Херсоні в прийнятті податкової звітності ТОВ "Лана-Торг", у зв'язку з чим позовні вимоги є обґрунтованими та такими, що підлягають задоволенню в повному обсязі.

За это сообщение автора vins поблагодарил:
m_tetyana
Аватар пользователя
vins
 
Сообщений: 6654
Зарегистрирован: 27 дек 2010, 12:38
Благодарил (а): 2704 раз.
Поблагодарили: 2906 раз.

UNREAD_POST kollega » 05 апр 2012, 10:08

Повторне надсилання електронної звітності протягом дня
Чи можна протягом дня повторно надсилати в електронному вигляді ту ж саму податкову звітність у разі виправлення показників (неотримання першої квитанції тощо)? Яка звітність при цьому вважатиметься оригіналом?
Обмежень щодо надсилання платником податків протягом одного дня кількох звітних документів в електронному вигляді немає. Платник має право повторно надсилати податкові декларації, розрахунки у разі виправлення помилок до закінчення граничного строку подання декларації, зазначивши при цьому тип документа «звітний новий».
Якщо платник податків надіслав до органів ДПС кілька примірників одного податкового документа (у разі виправлення, неотримання першої квитанції тощо), оригіналом вважається електронний документ, отриманий органом ДПС останнім за умови, що його було прийнято до бази даних ДПС та платнику податків надійшла про це друга квитанція.
ДПІ у Деснянському районі м. Києва ДПС


Обмежень немає, но нужно указывать тип документа «звітний новий». А я отсылала несколько раз «звітний», когда сервер налоговой висел, и ничего, прошло, лишнее удалили..
Нельзя-нельзя, но...можно :D
Аватар пользователя
kollega
 
Сообщений: 1005
Зарегистрирован: 22 мар 2011, 12:27
Благодарил (а): 506 раз.
Поблагодарили: 452 раз.

UNREAD_POST vins » 09 апр 2012, 12:14

Вывод 1: ГНСУ своими приказами не может изменять перечень обязательных реквизитов налоговой отчетности либо изменять основания для неприянтия налоговой отчетности.
Вывод 2: В случае принудительного аннулирования статуса плательщика НДС субъект хозяйствования может обратиться в суд с ходатайством о приостановлении действия решения налогового органа об аннулировании. В случае его удовлетворения считается, что субъект хозяйствования не лишался статуса плательщика НДС, а значит может подать декларацию по НДС.

ОКРУЖНИЙ АДМІНІСТРАТИВНИЙ СУД
АВТОНОМНОЇ РЕСПУБЛІКИ КРИМ
ПОСТАНОВА
15 березня 2012 р. 15:40 Справа №2а-12010/11/0170/15


....

Виходячи з системного аналізу наведених норм законодавства, підставами для неприйняття податкової звітності є: недотримання вимог, встановлених статтями 48 і 49 Податкового кодексу України, перелік яких є вичерпаним та не підлягає розширеному тлумаченню.

Отже, зважаючи на постійний процес вдосконалення та змінення форм податкової звітності з боку ОДПС, визначення її органами переліку обовязкових реквізитів своїми наказами, неприпустимо змінювати перелік таких реквізитів або змінювати перелік підстав, за якими податкові декларації можуть бути не прийняти податковим органом у кожному окремому випадку, не спираючись на норми діючого законодавства. Щодо посилання представника відповідача на анулювання реєстрації позивача платником податку на додану вартість, як на підставу для невизнання податкової декларації з податку на додану вартість документом податкової звітності, суд зазначає наступне.

Як вбачається з матеріалів справи Постановою Окружного адміністративного суду АР Крим від 05.10.2011 року по справі № 2а-8138/11/0170/12, залишеною без змін Ухвалою Севастопольського апеляційного адміністративного суду від 24.01.2011 року визнано протиправним та скасовано рішення ДПІ в м. Сімферополі АР Крим про анулювання реєстрації платника податку на додану вартість №341/15-2 від 29.06.11р; Зобов'язати ДПА України вчинити дії протягом 10 днів з дня набрання законної сили Постанови Окружного адміністративного суду АР Крим від 05.10.2011 по справі № 2а-8138/11/0170/12 щодо внесення до Реєстру платників ПДВ запису про відміну анулювання реєстрації платника ПДВ Товариства з обмеженою відповідальністю «Данкан» (ІПН 100092247).

Під час розгляду справи Ухвалою суду від в 11.07.2011 року вжити заходи забезпечення адміністративного позову шляхом зупинення дії рішення Державної податкової інспекції в м. Сімферополі АР Крим №341/15-2 від 29.06.11р. про анулювання реєстрації платника ПДВ до набрання законної сили рішення у справі.

Відсутність даних про позивача як платника податку на додану вартість в електронному реєстрі платників податку на додану вартість не позбавляє його прав платника податку на додану вартість з моменту прийняття ухвали про забезпечення позову у справі № 2а-8138/11/0170/12.

Отже, у відповідача були відсутні підстави для неприйняття податкової декларації з податку на додану вартість позивача у звязку з тим, що позивач не зареєстрований платником податку на додану вартість, до набрання судового рішення по справі законної сили.

Суд зазначає, що у разі набрання законної сили рішенням про визнання протиправним рішення про анулювання реєстрації платника податку на додану вартість відповідне рішення податкового органу вважається протиправним з моменту його прийняття.

Наведене означає, що таке рішення податкового органу не створює будь-яких правових наслідків. Тому протиправно анульоване свідоцтво платника податку на додану вартість слід вважати чинним протягом усього часу від моменту його видачі, у тому числі в період від дати прийняття протиправного рішення про анулювання такого свідоцтва до набрання чинності відповідним рішенням суду.

Зазначена позиція викладена у листі Вищого адміністративного суду України від 02.08.2010 р. N 1172/11/13-10.

Суд також звертає увагу представника відповідача, що повноваження органів державної податкової служби щодо прийняття податкових декларації обмежено вичерпним переліком - прийняти декларацію або відмовити в її прийнятті з підстав, визначених законом, при цьому перелік підстав для відмови в прийнятті податкової декларації також є вичерпним відповідно дост. ст. 48, 49 Податкового кодексу України.

Право же привласнювати декларації статус “невизнана як податкова декларація”, податковим законодавством України не передбачено.

Крім того, суд зауважує, що у звязку з прийняттям Податкового кодексу України у податкового органу взагалі відсутні повноваження щодо невизнання податкової декларації документом податкової звітності, тобто привласнення ній статусу «невизнана як податкова декларація», оскільки згідно вищенаведених норм Податкового кодексу України податковий орган має право або прийняти податкову декларацію, або відмовити у її прийнятті.

Таким чином, виходячи з системного аналізу наведених норм права та встановлених судом обставин, суд вважає, що дії відповідача щодо неприйняття податкової декларації з податку на додану вартість позивача за серпень 2011 року податковою звітністю не ґрунтуються на Законі, норми якого регулюють спірні правовідносини, вчинені з порушенням основних принципів адміністративної юстиції, дотримання яких є складовою частиною демократичного суспільства, тому є протиправними.
...
На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 158-163, 167 КАС України, суд, -

ПОСТАНОВИВ:

1.Адміністративний позов задовольнити.

2.Визнати протиправними дії Державної податкової інспекції в м. Сімферополі Автономної Республіки Крим щодо неприйняття податкової декларації з податку на додану вартість Товариства з обмеженою відповідальністю «Данкан» за серпень 2011 року.

3.Зобовязати Державну податкову інспекцію в м. Сімферополі Автономної Республіки Крим відобразити показники податкової декларації з податку на додану вартість Товариства з обмеженою відповідальністю «Данкан» за серпень 2011 р в картці особового рахунку з податку на додану вартість.

За это сообщение автора vins поблагодарил:
voda.zp
Аватар пользователя
vins
 
Сообщений: 6654
Зарегистрирован: 27 дек 2010, 12:38
Благодарил (а): 2704 раз.
Поблагодарили: 2906 раз.

UNREAD_POST vins » 28 апр 2012, 17:10

Ненахождение предприятия по своему юрадресу - основание для непризнания декларации :o :o :o
ОКРУЖНИЙ АДМІНІСТРАТИВНИЙ СУД міста КИЄВА 01601, м.Київ, вул. Командарма Каменєва 8, корпус 1 П О С Т А Н О В А
10 квітня 2012 року 09:44 № 2а-17778/11/2670В обґрунтування своїх заперечень представник відповідача зазначив, що в поданій податковій декларації з податку на додану вартість ТОВ «Ольтенія Білд»(код ЄДРПОУ 36546782) за квітень 2011 року позивачем в якості обов'язкового реквізиту адреси (місцезнаходження) платника податків, було зазначено адресу: 03170, м. Київ, вул. Перемоги, буд.9, однак за наслідками обстеження місцезнаходження позивача за вказаною ним адресою, податковою міліцією 10.03.2011 р., 18.03.2011 р. та 11.04.2011 р. було складено відповідні Довідки № 3499, № 3743 та № 3732 про встановлення факту незнаходження ТОВ «Ольтенія Білд»за адресою його державної реєстрації, а відповідно, податковий орган, основним завданням якого є контроль за дотриманням суб'єктами господарювання вимог податкового та іншого законодавства України (зокрема проведення камеральних, документальних (планових або позапланових; виїзних або невиїзних) та фактичних перевірок), не може здійснювати такий контроль над товариством, що не знаходиться за місцем своєї державної реєстрації., а тому оскаржуване рішення щодо відмови позивачу у прийнятті податкової декларації є правомірним та скасуванню не підлягає.

Розглянувши подані сторонами матеріали, заслухавши пояснення їх представників, всебічно і повно з'ясувавши всі фактичні обставини, на яких ґрунтується позов, об'єктивно оцінивши докази, які мають юридичне значення для розгляду справи і вирішення спору по суті, Окружний адміністративний суд міста Києва, -

ВСТАНОВИВ:

Товариство з обмеженою відповідальністю «Ольтенія Білд»(код ЄДРПОУ - 36546782) було взято на податковий облік в Державній податковій інспекції у Святошинському районі м. Києва як платника податків та отримало індивідуальний податковий номер 365467826579.

Згідно з вимогами, визначеними Податковим кодексом України, платник податків подає до податкового органу податкові декларації з податків, зборів та обов'язкових платежів.

Так, 26 травня 2011 р. ТОВ «Ольтенія Білд» на ім'я ДПІ у Святошинському районі м. Києва було направлено Податкову декларацію з податку на додану вартість за квітень 2011 р., до якої було додано Додаток № 5 «Розшифровка податкових зобов'язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів», Додаток №6 - Довідка (щодо операцій, які не є об'єктом оподаткування), дискету з реєстром податкових накладних в електронному вигляді за квітень 2011 р., що підтверджується поштовою квитанцією УАППЗ «Укрпошта»від 26.05.2011 р.

Рішенням, оформленим у формі листа-повідомлення від 27.05.2011 р. № 12163/10/28-323, відповідач повідомив позивача, що податкова декларація складена з порушенням норм пункту 48.1, пункту 48.2, пункту 48.3 статті 48 Податкового кодексу України, та на підставі пункту 49.15 статті 49 Податкового кодексу України відмовив у її прийнятті.

Не погоджуючись з прийнятим ДПІ у Святошинському районі м. Києва рішенням від 27.05.2011 р. № 12163/10/28-323, ТОВ «Ольтенія Білд»направило до ДПА у м. Києві первинну скаргу про скасування зазначеного рішення відповідача про невизнання як податкової звітності Податкової декларацій з податку на додану вартість ТОВ «Ольтенія Білд»за квітень 2011 року та зобов'язання прийняти цей звіт у день його фактичного отримання.

05.09.2011 р. ТОВ «Ольтенія Білд»отримало рішення ДПА у м. Києві від 01.09.2011 р. № 8763/10/25-114, яким залишено без змін лист-рішення від 27.05.2011 р. № 12163/10/28-323, а скаргу Товариства - без задоволення.

Зважаючи на викладене, не погоджуючись із рішенням ДПІ у Святошинському районі м. Києва, оформленим у вигляді листа-повідомлення від 27.05.2011 р. № 12163/10/28-323, про невизнання податковою звітністю Податкової декларації з податку на додану вартість ТОВ «Ольтенія Білд»(код ЄДРПОУ 36546782) за квітень 2011 року, позивач оскаржив його в судовому порядку до Окружного адміністративного суду м. Києва.

Дослідивши наявні у справі докази, проаналізувавши матеріали справи та заслухавши пояснення представників сторін, Окружний адміністративний суд м. Києва дійшов висновку про відсутність підстав для задоволення позовних вимог, зважаючи на наступне.

Відповідно до ч. 1 ст. 13 Закону України «Про державну податкову службу в Україні»від 04.12.1990 р. № 509-ХП (із змінами та доповненнями), якою передбачені обов'язки і відповідальність посадових осіб органів державної податкової служби: «Посадові особи органів державної податкової служби зобов'язані дотримуватись Конституції та законів України, інших нормативних актів, прав та охоронюваних законом інтересів громадян, підприємств, установ, організацій, забезпечувати виконання покладених на органи державної податкової служби функцій та повною мірою використовувати надані їм права».

Згідно з п. 3 ст. 10 Закону України «Про державну податкову службу»від 04.12.1990 р. № 509-ХІІ (із змінами та доповненнями), державні податкові інспекції в районах, містах без районного поділу, районах у містах, міжрайонні та об'єднані державні податкові інспекції виконують такі функції: контролюють своєчасність подання платниками податків бухгалтерських звітів і балансів, податкових декларацій, розрахунків та інших документів, пов'язаних з обчисленням податків, інших платежів, а також перевіряють достовірність цих документів щодо правильності визначення об'єктів оподаткування і обчислення податків, інших платежів.

Згідно вимог п. 49.2 ст. 49 Податкового кодексу України від 02.12.2010 р. № 2756- ІV, платник податків зобов'язаний за кожний встановлений цим Кодексом звітний період подавати податкові декларації щодо кожного окремого податку, платником якого він є, відповідно до цього Кодексу незалежно від того, чи провадив такий платник податку господарську діяльність у звітному періоді.

Відповідно до п. 49.8 ст. 49 Податкового кодексу України, прийняття податкової декларації є обов'язком органу державної податкової служби. Під час прийняття податкової декларації уповноважена посадова особа органу державної податкової служби, в якому перебуває на обліку платник податків, зобов'язана перевірити наявність та достовірність заповнення всіх обов'язкових реквізитів, передбачених пунктами 48.3 та 48.4 статті 48 цього Кодексу. Інші показники, зазначені в податковій декларації платника податків, до її прийняття перевірці не підлягають.

Також, відповідно до п. 48.1 та п. 48.2 ст. 48 Податкового кодексу України, податкова декларація складається за формою, затвердженою в порядку, визначеному положеннями пункту 46.5 статті 46 цього Кодексу та чинному на час її подання.

Форма податкової декларації повинна містити необхідні обов'язкові реквізити і відповідати нормам та змісту відповідних податку та збору.

Обов'язкові реквізити - це інформація, яку повинна містити форма податкової декларації та за відсутності якої документ втрачає визначений цим Кодексом статус із настанням передбачених законом юридичних наслідків.

Згідно вимог п. 48.3 ст. 48 Податкового кодексу України, податкова декларація повинна містити такі обов'язкові реквізити:

- тип документа (звітний, уточнюючий, звітний новий);

- звітний (податковий) період, за який подається податкова декларація;

- звітний (податковий) період, що уточнюється (для уточнюючого розрахунку);

- повне найменування (прізвище, ім'я, по батькові) платника податків згідно з реєстраційними документами;

- код платника податків згідно з Єдиним державним реєстром підприємств та організацій України або податковий номер;

- реєстраційний номер облікової картки платника податків або серію та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку у паспорті);

- місцезнаходження (місце проживання) платника податків;

- найменування органу державної податкової служби, до якого подається звітність;

- дата подання звіту (або дата заповнення - залежно від форми);

- ініціали, прізвища та реєстраційні номери облікових карток посадових осіб платника податків;

- підписи платника податку - фізичної особи та/або посадових осіб платника податку, визначених цим Кодексом, засвідчені печаткою платника податку (за наявності).

Як видно з податкової декларації з податку на додану вартість за квітень 2011 року, позивачем в якості обов'язкового реквізиту адреси (місцезнаходження) платника податків, було зазначено адресу: : 03170, м. Київ, вул. Перемоги, буд.9.

Однак, що підтверджується наявними матеріалами справи, за наслідками обстеження місцезнаходження позивача за вказаною ним адресою (03170, м. Київ, вул. Перемоги, буд.9), податковою міліцією 10.03.2011 р., 18.03.2011 р. та 11.04.2011 р. було складено відповідні Довідки № 3499, № 3743 та № 3732 про встановлення факту незнаходження ТОВ «Ольтенія Білд»за адресою його державної реєстрації.

Відповідно до п. 4.5 Розділу 4 Наказу ДПА України від 31.12.2008 р. № 827 «Про затвердження Методичних рекомендацій щодо централізованого приймання та комп'ютерної обробки податкової звітності платників податків в ОДПС України»зі змінами внесеними наказом ДПА України від 06.04.2009 р. № 168 «Про впровадження централізованої системи електронної податкової звітності платників податків в органах ДПС України»та Наказу ДПА України № 39 від 27.01.2010 р. «Про внесення змін до Методичних рекомендацій щодо централізованого приймання та комп'ютерної обробки податкової звітності платників податків в органах ДПС України», якщо надана органу ДПС платником податків податкова звітність заповнена ним з порушенням правил, зазначених у затвердженому порядку заповнення, то вона може бути не визнана таким органом ДПС як податкова декларація, а саме:

1) у ній не зазначено обов'язкових реквізитів або не проставлено прочерк у показниках, які не заповнюються;

2) її не підписано відповідними посадовими особами (факсиміле не дозволяється);

3) не скріплено печаткою платника податків;

4) відсутні обов'язкові додатки до податкової звітності, передбачені порядком заповнення відповідної звітності;

5) неможливо прочитати текст або цифри внаслідок пошкодження (наприклад, документи, залиті чорнилом або іншою рідиною, потерті);

6) наявні порвані аркуші, підчищення, помарки, виправлення, дописки і закреслювання;

7) подана ксерокопія звітних документів;

8) звітність з податку на додану вартість, подана неплатником ПДВ.

У таких випадках працівники структурного підрозділу ОДПС, до функцій якого належить приймання податкової звітності, в усній формі попереджають платника податків про виявлені недоліки і право невизнання органом ДПС такої податкової звітності відповідно до норм Закону № 2181.

Крім того, позивачем не було надано суду будь яких документів, на підставі яких позивач зареєстрований та перебуває (здійснює господарську діяльність) за його юридичною адресою: 03170, м. Київ, вул. Перемоги, буд.9, зокрема свідоцтва про право власності на будівлю (приміщення), договір оренди (суборенди) будівлі (приміщення, кімнати, офісу), тощо, а отже в суду не було можливості встановити яка саме будівля (приватний будинок чи багатоповерхова офісна будівля) знаходиться за зазначеною адресою: 03170, м. Київ, вул. Перемоги, буд.9, оскільки у вказаному місцезнаходженні відповідача (платника податків) не зазначено номеру корпусу, кімнати, офісу, приміщення тощо.

Також, в матеріалах справи містяться 3 (три) конверти, якими судом була надіслана судова кореспонденція відповідачу за адресою, що зазначена відповідачем як фактична та юридична, а також як податкова адреса в податкових деклараціях, які були повернуті до суду поштовим відділенням із зазначенням причини повернення «за закінченням терміну зберігання».

Отже, зважаючи на зазначене, та беручи до уваги наявність Довідок податкової міліції від 10.03.2011 р. № 3499, від 18.03.2011 р. № 3743 та від 11.04.2011 р. № 3732 про встановлення факту незнаходження ТОВ «Ольтенія Білд»за адресою його державної реєстрації, суд приходить до висновку щодо ухилення платником податків (позивачем) від надання можливості податковому органу здійснювати його обов'язки відповідно до вимог податкового законодавства, а саме щодо контролю по сплаті податків і зборів згідно з вимогами чинного законодавства.

Зважаючи на викладене вище, а також не надання позивачем відповідних підтверджуючих документів його позиції, суд погоджується із позицією податкового органу про неможливість встановлення знаходження позивача за вказаною адресою.

Згідно вимог п. 49.15 ст. 49 Податкового кодексу України, податкова декларація, надіслана платником податків або його представником поштою або засобами електронного зв'язку, вважається неподаною за умови її заповнення з порушенням норм пунктів 48.3 і 48.4 статті 48 цього Кодексу та надсилання податковим органом платнику податків письмової відмови у прийнятті його податкової декларації.

А оскільки, податковою міліцією 10.03.2011 р., 18.03.2011 р. та 11.04.2011 р. було складено відповідні Довідки № 3499, № 3743 та № 3732 про встановлення факту незнаходження ТОВ «Ольтенія Білд»за адресою його державної реєстрації, то відповідно позивачем до ЄДРПОУ надано не повну адресу щодо свого місцезнаходження. А відтак, позивачем порушено вимоги п. 48.3 ст. 48 Податкового кодексу України, а саме: подано податкову звітність із зазначенням недостовірного обов'язкового реквізиту - місцезнаходження платника податків.

Також, суд погоджується з позицією відповідача стосовно того, що податковий орган, основним завданням якого є контроль за дотриманням суб'єктами господарювання вимог податкового та іншого законодавства України (зокрема проведення камеральних, документальних (планових або позапланових; виїзних або невиїзних) та фактичних перевірок), не може здійснювати такий контроль над товариством, що не знаходиться за місцем своєї державної реєстрації.
Відповідач, як суб'єкт владних повноважень, довів суду правомірність прийнятого ним рішення, оформленого у вигляді листа-повідомлення від 27.05.2011 р. № 12163/10/28-323, про невизнання податковою звітністю Податкової декларації з податку на додану вартість ТОВ «Ольтенія Білд»(код ЄДРПОУ 36546782) за квітень 2011 року, що підтверджується допустимими доказами, наявними в матеріалах справи, натомість як позивач не надав суду обґрунтовані пояснення, що підтверджуються допустимими доказами щодо протиправності дій відповідача стосовно неприйняття податкової декларації з податку на додану вартість за квітень 2011 року.
Аватар пользователя
vins
 
Сообщений: 6654
Зарегистрирован: 27 дек 2010, 12:38
Благодарил (а): 2704 раз.
Поблагодарили: 2906 раз.

UNREAD_POST vins » 20 май 2012, 11:17

Язык налоговой декларации, частичное заполнение ручкой


ГОСУДАРСТВЕННАЯ НАЛОГОВАЯ СЛУЖБА УКРАИНЫ

ПИСЬМО

от 07.03.2012 г. N 8971/К/18-4013

Государственная налоговая служба Украины по поручению Секретариата Кабинета Министров Украины от 10.02.2012 N 1674/0/2-12 рассмотрела Ваше обращение <...> и сообщает следующее.

С целью урегулирования проблемных вопросов, возникающих при применении положений Налогового кодекса Украины (далее - Кодекс), Государственной налоговой службой Украины подготовлены налоговые разъяснения и разработаны законопроекты о внесении изменений в Кодекс, которые были приняты в течение 2011 года.

Одновременно сообщаем, что все внесенные изменения отражены на официальном веб-сайте ГНС Украины, где также размещены ответы на вопросы относительно приема налоговой декларации и языка, на котором заполняется отчетность. Соответствующая информация размещена в Единой базе налоговых знаний (прилагается).

Приложение: Извлечение из Единой базы налоговых знаний <...>.

Председатель
А. Клименко

Приложение
Извлечение из Единой базы налоговых знаний

Имеет ли право орган ГНС отказать в приеме налоговой декларации (расчета), если она заполнена частично при помощи технических средств (обязательные реквизиты), а частично ручкой (в том числе строка "дата представления налоговой Декларации")?

Краткий ответ. Нет, не имеет.

Полный ответ. В соответствии с п. 49.8 ст. 49 раздела II Налогового кодекса Украины от 2 декабря 2010 года N 2755-VI, с изменениями и дополнениями (далее - НКУ), прием налоговой декларации является обязанностью органа ГНС. При приеме налоговой декларации уполномоченное должностное лицо органа ГНС, в котором состоит на учете плательщик налогов, обязано проверить наличие и достоверность заполнения всех обязательных реквизитов, предусмотренных п. 48.3 и 48.4 ст. 48 НКУ. Другие показатели, указанные в налоговой декларации плательщика налогов, до ее приема проверке не подлежат.

Налоговая декларация должна содержать следующие обязательные реквизиты:

тип документа (отчетный, уточняющий, отчетный новый);

отчетный (налоговый) период, за который представляется налоговая декларация;

отчетный (налоговый) период, который уточняется (для уточняющего расчета);

полное наименование (фамилия, имя, отчество) плательщика налогов согласно регистрационным документам;

код плательщика налогов согласно Единому государственному реестру предприятий и организаций Украины или налоговый номер;

регистрационный номер учетной карточки плательщика налогов или серию и номер паспорта (для физических лиц, которые по своим религиозным убеждениям отказываются от принятия регистрационного номера учетной карточки плательщика налогов и уведомили об этом соответствующий орган государственной налоговой службы и имеют отметку в паспорте);

местонахождение (местожительство) плательщика налогов;

наименование органа государственной налоговой службы, в который представляется отчетность;

дату представления отчета (или дату заполнения - в зависимости от формы);

инициалы, фамилии и регистрационные номера учетных карточек должностных лиц плательщика налогов;

подписи плательщика налога - физического лица и/или должностных лиц плательщика налога, определенных НКУ, заверенные печатью плательщика налога (при наличии) (п. 48.3 ст. 48 НКУ).

В отдельных случаях, когда это соответствует сущности налога или сбора и является необходимым для его администрирования, форма налоговой декларации дополнительно может содержать следующие обязательные реквизиты:

отметку об отчетности по специальному режиму;

код вида экономической деятельности (КВЭД);

код органа местного самоуправления по КОАТУУ;

индивидуальный налоговый номер и номер свидетельства о регистрации плательщика налога на добавленную стоимость согласно данным реестра плательщиков налога на добавленную стоимость за отчетный период (п. 48.4 ст. 48 НКУ).

Приложения к налоговой декларации являются ее неотъемлемой частью (абз. 3 п. 46.1 ст. 46 НКУ).

Отказ должностного лица органа государственной налоговой службы принять налоговую декларацию по каким-либо причинам, не определенным данной статьей, в том числе выдвижение каких-либо не определенных данной статьей предварительных условий в отношении такого приема (включая изменение показателей такой налоговой декларации, уменьшение или отмену отрицательного значения объектов налогообложения, сумм бюджетных возмещений, незаконного увеличения налоговых обязательств и т. п.) запрещается (п. 49.10 ст. 49 НКУ).

Следовательно, орган ГНС не может отказать в приеме налоговой декларации по каким-либо причинам, не определенным статьей 49 НКУ.

На каком языке заполняется отчетность (в том числе в электронном виде)?

Краткий ответ. Украинский язык, как государственный, является обязательным средством общения на всей территории Украины при осуществлении полномочий органами государственной власти. Поэтому отчетность в налоговые органы (в том числе в электронном виде на адрес центра обработки электронных отчетов) представляется на украинском языке.

Полный ответ. Согласно ст. 11 Закона УССР от 28 октября 1989 года N 8312-XI "О языках в Украинской ССР", с изменениями и дополнениями, в Украинской ССР языком работы, делопроизводства и документации, а также взаимоотношений государственных, партийных, общественных органов, предприятий, учреждений и организаций является украинский язык.

Согласно Решению Конституционного Суда Украины от 14.12.99 N 10-рп/99 положение части первой статьи 10 Конституции Украины, по которому "государственным языком в Украине является украинский язык", надо понимать так, что украинский язык как государственный является обязательным средством общения на всей территории Украины при осуществлении полномочий органами государственной власти и органами местного самоуправления (язык актов, работы, делопроизводства, документации и т. п.), а также в других публичных сферах общественной жизни, которые определяются законом (часть пятая статьи 10 Конституции Украины).

Следовательно, украинский язык, как государственный, является обязательным средством общения на всей территории Украины при осуществлении полномочий органами государственной власти. Поэтому отчетность в налоговые органы (в том числе в электронном виде в адрес центра обработки электронных отчетов) представляется на украинском языке.
Аватар пользователя
vins
 
Сообщений: 6654
Зарегистрирован: 27 дек 2010, 12:38
Благодарил (а): 2704 раз.
Поблагодарили: 2906 раз.

UNREAD_POST vins » 03 июн 2012, 11:16

Формальные ошибки в заполнении декларации не должны приводить к ее непризнанию, если они не привели к нарушению формы заполнения и к невозможности идентификации налогоплательщика

Дніпропетровський окружний адміністративний суд
ПОСТАНОВА
11 травня 2012 р. Справа № 2а/0470/4165/12

...
Положенням п.п. 48.3, 48.4, 48.7 ст. 48 ПК України визначений вичерпний перелік підстав невизнання податкової декларації, а саме, за умови, що вона заповнена всупереч правилам, зазначеним у затвердженому порядку її заповнення та за умови незазначення у ній обов'язкових реквізитів, відсутності підпису відповідних посадових осіб та відсутності печатки платника податків.

Зі змісту Порядку № 1492 вбачається, що він не містить переліку обов'язкових реквізитів декларації (розрахунку), проте виходячи із системного аналізу його приписів, суд приходить до висновку, що до обов'язкових реквізитів декларації з ПДВ (уточнюючого розрахунку) слід віднести реквізити, за відсутності яких декларація (уточнюючий розрахунок) не можуть бути ідентифіковані, а саме: найменування підприємства, індивідуальний податковий номер платника ПДВ, номер свідоцтва про реєстрацію платника ПДВ.

Дослідженням в судовому засіданні копії спірного уточнюючого розрахунку до податкової декларації з ПДВ за листопад 2011 р. та додатків до нього судом встановлено, що розрахунок був поданий по формі, яка діяла на момент його складення і затверджена Порядком заповнення і подання податкової звітності з податку на додану вартість, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 25.11.2011 р. № 1492 (а.с.5-8,14-18). Та обставина, що в поданому до податкового органу розрахунку помилково вказано про затвердження форми розрахунку наказом Міністерства фінансів України від 25.01.2011 р. № 41, не свідчить про те, що за своєю формою та змістом він не відповідає вимогам, визначеним Порядком заповнення і подання податкової звітності з податку на додану вартість, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 25.11.2011 р. № 1492. Відомості, визначені в уточнюючому розрахунку дозволяють ідентифікувати його як платника податку на додану вартість, в ньому проставлені підпис посадової особи та печатка платника податку, що свідчить про дотримання позивачем положень Податкового кодексу України щодо складання податкової звітності.

За викладених обставин, суд приходить до висновку, що оскаржувані дії відповідача вчинені не на підставі положень закону, є противоправними та такими, що порушують права та інтереси позивача.
Аватар пользователя
vins
 
Сообщений: 6654
Зарегистрирован: 27 дек 2010, 12:38
Благодарил (а): 2704 раз.
Поблагодарили: 2906 раз.

UNREAD_POST Світлана 2010 » 09 июн 2012, 22:57

Підкажіть, будь ласка. 17.02.12 написали рішення про припинення Приватного підприємства, 21.02.12 опублікували оголошення в газеті, 15.03.12 до нас прийшла податкова на перевірку. Коли ми повинні подати декларацію по прибутку? В день прийняття рішення про ліквідацію (17.02.12) чи до 40 днів після закінчення кварталу( до 10.05.12)? Якщо до 40 днів, то получиться, що дека здана після ліквідації і вона фактично буде не перевірена податковою. Дякую!
Світлана 2010
 
Сообщений: 8
Зарегистрирован: 19 ноя 2011, 15:13
Благодарил (а): 6 раз.
Поблагодарили: 0 раз.

UNREAD_POST Світлана 2010 » 09 июн 2012, 23:02

Коротеньке запитання. Якщо рішення про ліквідацію прийняте 17 лютого, то чи вправі голова ліквідаційної комісії здавати в оренду приміщення ще в лютому-березні?
Світлана 2010
 
Сообщений: 8
Зарегистрирован: 19 ноя 2011, 15:13
Благодарил (а): 6 раз.
Поблагодарили: 0 раз.

UNREAD_POST Вотруба » 09 июн 2012, 23:09

Рішення про ліквідацію це рішення засновника. Рішення про ліквідацію це ще не ліквідація. Це просто "протокол про наміри".
Звітність потрібно здавати до того часу, поки підприємство не знімуть з обліку в податковій.
А стосовно того, чи буде вона перевірена податковою чи ні... Це не повинно Вас хвилювати. Нехай про це хвилюються податківці.
Если мы с Вами думаем одинаково, то мы вообще не думаем.

За это сообщение автора Вотруба поблагодарил:
Світлана 2010
Аватар пользователя
Вотруба
 
Сообщений: 1996
Зарегистрирован: 30 мар 2011, 19:35
Благодарил (а): 604 раз.
Поблагодарили: 2016 раз.

UNREAD_POST Світлана 2010 » 09 июн 2012, 23:18

А якщо податкова закрила підприємство 28 березня. Тоді як ? Потрібно було здати декларацію по прибутку за 1-й квартал, чи вже можна було не здавати?
Світлана 2010
 
Сообщений: 8
Зарегистрирован: 19 ноя 2011, 15:13
Благодарил (а): 6 раз.
Поблагодарили: 0 раз.

UNREAD_POST Vetal' » 09 июн 2012, 23:22

Світлана 2010 писал(а):А якщо податкова закрила підприємство 28 березня. Тоді як ? Потрібно було здати декларацію по прибутку за 1-й квартал, чи вже можна було не здавати?


Добрый вечер. Вставлю "пять копеек" из НКУ. Пп. 152.9.3. "якщо платник податку ліквідується (у тому числі до закінчення першого звітного податкового періоду), останнім податковим періодом вважається період, на який припадає дата такої ліквідації".

Т.е. нужно было сдать.
Vetal'
 
Сообщений: 2852
Зарегистрирован: 27 янв 2011, 11:57
Благодарил (а): 440 раз.
Поблагодарили: 1152 раз.

UNREAD_POST Вотруба » 09 июн 2012, 23:33

Наскільки я розумію, вони її здали. 28 березня. Як інакше податкова могла закрити?
А якщо не здавали і все таки закрили, то так і буде. Підприємство вже закрите, після 28 березня його на обліку нема і декларацію не приймуть. Такого підприємства не існує!
Если мы с Вами думаем одинаково, то мы вообще не думаем.

За это сообщение автора Вотруба поблагодарил:
Al Shurshun
Аватар пользователя
Вотруба
 
Сообщений: 1996
Зарегистрирован: 30 мар 2011, 19:35
Благодарил (а): 604 раз.
Поблагодарили: 2016 раз.

Пред.След.

  • Похожие темы
    Ответов
    Просмотров
    Последнее сообщение

Вернуться в РАЗНОЕ ЮРИДИЧЕСКОЕ

Кто сейчас на форуме

Зарегистрированные пользователи: Ads, Gb, imbir63, MR, Ya