Рекламу показываем только НЕзарегистрированным пользователям. Войдите или зарегистрируйтесь на Бухфоруме
  .

ОСМД

Путеводитель по разделу. Наличка, РРО, труд, лицензирование, подотрасли хозяйственного права (земля, цены, ЦБ, хозобщества...)

Модератор: Ol_ua

UNREAD_POST налоговик » 08 сен 2015, 14:00

Управління багатоквартирним будинком: роз’яснення від Мінрегіону

(коментар-огляд листа Мінрегіону України від 21.08.2015 р. № 79-10109)

Мінрегіон нарешті роз’яснив особливості управління багатоквартирним будинком у контексті Закону України від 14.05.2015 р. № 417-VIII, що набрав чинності 1 липня 2015 року. Свої роз’яснення Мінрегіон зазначив у листі від 21.08.2015 р. № 7/9-10109.

У листі Мінрегіон звернув увагу на основні нововведення, які закріпив за собоюЗакон № 417, роз’яснивши окремі нюанси.

Отож, зупинімося детально на кожній новації.
 • Власник квартири чи нежитлового приміщення в багатоквартирному будинку є співвласником цього будинку.Такий висновок однозначно випливає з визначень термінів, наведених у Законі № 417 («багатоквартирний будинок»,«нежитлові приміщення»,«співвласник багатоквартирного будинку», «спільне майно багатоквартирного будинку» тощо).
 • Власниками квартир і нежитлових приміщень у багатоквартирному будинку можуть бути фізичні та юридичні особи, територіальні громади, держава (ч. 1 ст. 4 Закону № 417). Тобто згідно із Законом № 417 суб’єктами права власності є в тому числі територіальні громади та держава. Відтак, у разі належності їм на праві власності квартир або нежитлових приміщень вони також є співвласниками багатоквартирного будинку (його спільного майна) і на рівні з іншими суб’єктами наділяються передбаченими Законом № 417 правами й обов’язками.
 • Спільне майно багатоквартирного будинку є спільною сумісною власністю співвласників(ч. 1 ст. 5 Закону № 417). Поняття спільної власностірозкриває ст. 358 ЦКУ, згідно з якою такою власністю є спільна власність двох або більше осіб БЕЗ визначення часток кожного з них у праві власності.

Отже, співвласники, будучи власниками спільного майна багатоквартирного будинку, НЕ МАЮТЬ конкретно визначеної частки в праві власності на таке майно.
 • Замовник будівництва чи попередній власник будинкузобов’язаний передати 1 примірник технічної документації на будинок ОСББ або вповноваженій співвласниками особі. У випадку якщо ОСББ не створено та вповноважену особу не обрано, примірник технічної документації на будинок передається управителю, якщо його обрано відповідно до закону.

Таке передання потрібно здійснювати в спосіб, який підтверджуватиме отримання однією особою від іншої відповідної документації. Наприклад,шляхом підписання акта приймання передачі.

Зверніть увагу!

Частина 5 ст. 5 Закону № 417 містить імперативну норму щодо обов’язкузамовника будівництва чи попереднього власника будинку передати один примірник технічної документації на будинок і НЕ передбачає можливості його невиконання з причин, наприклад, незбереження (втрати) технічної документації тощо.
 • Перелік прав співвласників багатоквартирного будинку наведено в ст. 6Закону № 417. Такими правами є:

1) вільно користуватися спільним майном багатоквартирного будинку з урахуванням умов й обмежень, установлених законодавством або рішенням співвласників;

2) брати участь в управлінні багатоквартирним будинком особисто чи через представника;

3) одержувати інформацію щодо технічного стану спільного майна багатоквартирного будинку, умов його утримання й експлуатації, витрат на утримання спільного майна багатоквартирного будинку та надходжень, отриманих від його використання;

4) безоплатно одержувати інформацію про суб’єктів права власності на всі квартири й нежитлові приміщення в багатоквартирному будинку та площу таких квартир і приміщень у межах, визначених законом;

5) ознайомлюватися із рішеннями (протоколами) зборів співвласників, листками опитування, робити з них копії;

6) на відшкодування винною особою збитків, завданих спільному майну багатоквартирного будинку, у розмірі, що відповідає частці кожного співвласника;

7) інші права, визначені законом.

Як бачимо, цей перелік НЕ Є ВИЧЕРПНИМ, про що й наголосив Мінрегіон у коментованому листі. Тобто співвласники мають й інші права, аніж наведено в цій нормі.
 • Серед обов’язків співвласників багатоквартирного будинку в Законі № 417чітко зазначено:ОБОВ’ЯЗОК кожного співвласника належно утримувати, експлуатувати, реконструювати, реставрувати, здійснювати поточний та капітальний ремонти, технічне переоснащення СПІЛЬНОГО МАЙНА багатоквартирного будинку пропорційно до його частки співвласника.

Отже, за спільне майно багатоквартирного будинку відповідають співвласники такого будинку.
 • Співвласники несуть відповідальність, зокрема, і за виконання договірних зобов’язань, пропорційно до частки співвласника (ст. 8 Закону № 417).

Нагадаємо!

Часткою співвласника є частка, яку становить площа квартири та/або нежитлового приміщення співвласника в загальній площі всіх квартир і нежитлових приміщень, розташованих у багатоквартирному будинку (ст. 1 Закону № 417).

Тобто якщо, наприклад, співвласники багатоквартирного будинку уклали договір із підрядною компанією на проведення певних ремонтних робіт, то в разі невиконання своїх договірних зобов’язань щодо оплати вартості робіт такі співвласники нестимуть відповідальність.
 • управління співвласниками;
 • управління управителем;
 • управління ОСББ (АСББ).

Згідно із загальним правилом, управління багатоквартирним будинком здійснюється його співвласниками, а у випадку прийняття ними відповідного рішення — управителем чи ОСББ. Детально про це ми розповідали в статті«Управління багатоквартирним будинком: вибір найоптимальнішого методу».
 • Прийняття рішення щодо управління багатоквартирним будинком зборами співвласників урегульовано ст. 10.Закону № 417. Ця стаття закону, зокрема, передбачає порядок прийняття рішень безпосередньо самими співвласниками.

Однак якщо в багатоквартирному будинку створено ОСББ, то прийняття ним рішень відбувається згідно із нормами Закону України «Про об’єднання співвласників багатоквартирного будинку» від 29.11.2001 р. № 2866-ІІІ (далі — Закон про ОСББ).
 • Рішення співвласників, прийняте на зборах співвласників, оформлюється протоколом (ч. 7 ст. 10 Закону № 417). Ця норма є імперативною, томувідповідні рішення співвласників необхідно буде оформлювати ВИНЯТКОВО за формою, затвердженою Мінрегіоном. Наразі форму протоколу ще не затверджено. Однак із підготовленим міністерством проектом можна ознайомитися на сайті Мінрегіону.

А от стосовно листків опитування, такої вимоги немає. Нагадаємо: порядок письмового опитування визначено ч. 8 ст. 10 Закону № 417.

Так, щодо письмового опитування Закон № 417 передбачає, що його проведення здійснюється, зокрема, шляхом власноручного заповнення співвласниками листків опитування. Водночас цей Закон НЕ передбачає затвердження будь-якої конкретної форми для листків опитування, проте чітко визначає, що в них потрібно зазначати. А тому форму такого листка опитування можна розробити самостійно. Головне, аби в ньому були зазначені такі дані (виходячи із ч. 8 ст. 10 Закону № 417):
 • дату проведення опитування;
 • прізвище, ім’я та по батькові співвласника;
 • документ, що підтверджує право власності на квартиру чи нежитлове приміщення;
 • номер квартири чи нежитлового приміщення;
 • загальна площа квартири чи нежитлового приміщення;
 • документ, що надає повноваження на голосування від імені співвласника (для представників);
 • запитання — текст, у якому викладається пропозиція у вигляді резолюції, щодо якої учаснику опитування пропонується відповісти «за», «проти» або «утримався». Запитання повинно мати чітке та зрозуміле формулювання, що не допускає різних тлумачень;
 • відповідь співвласника на питання «так», «ні» або «утримався»;
 • особистий підпис співвласника й особи, яка проводила опитування.
 • Управління багатоквартирним будинком управителем здійснюється на підставі договору про надання послуг з управління багатоквартирним будинком (ч. 1 ст. 11 Закону № 417).

Нагадаємо!

Управитель багатоквартирного будинку — фізособа-підприємець або юрособа — суб’єкт підприємницької діяльності, яка згідно з договором зі співвласниками забезпечує належне утримання та ремонт спільного майна багатоквартирного будинку та прибудинкової території й належні умови проживання та задоволення господарсько-побутових потреб (п. 7 ч. 1 ст. 1Закону № 417).

Важливо!

Умови договору про надання послуг з управління багатоквартирним будинком повинні відповідати умовам типового договору, затвердженого Кабінетом Міністрів України (ч. 3 ст. 11 Закону № 417).

Оскільки Закон № 417уводить нові положення, пов’язані з управлінням багатоквартирним будинком, то варто розрізняти 2 таких поняття —«управління багатоквартирним будинком» та«послуга з управління багатоквартирним будинком».

Річ у тім, що згідно із Законом № 417, послугу з управління багатоквартирним будинком надає управитель, який за визначенням Закону № 417 забезпечує належне управління та ремонт спільного майна багатоквартирного будинку та прибудинкової території й належні умови проживання та задоволення господарсько-побутових потреб. У той же час відповідно до Закону № 417, для цієї послуги є характерним те, що:

1) до її складу фактично входять послуги з утримання будинків та прибудинкових територій;

2) на саму послугу з управління багатоквартирним будинком є вільною та не регулюється;

3) для надання такої послуги в багатоквартирному будинку повинен укладатися один договір.

Водночас не варто забувати, що в Україні також діє Закон України «Про житлово-комунальні послуги» від 24.06.2004 р. № 1875-IV (даліЗакон № 1875). І цей Закон (ст. 13) до житлово-комунальних послуг відносить:
 • комунальні послуги(централізоване постачання холодної води, централізоване постачання гарячої води, водовідведення (із використанням внутрішньобудинкових систем), газо- та електропостачання, централізоване опалення, а також вивезення побутових відходів тощо);
 • послуги з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій(прибирання внутрішньобудинкових приміщень і прибудинкової території, санітарно-технічне обслуговування, обслуговування внутрішньобудинкових мереж, утримання ліфтів, освітлення місць загального користування, поточний ремонт, вивезення побутових відходів тощо);
 • послуги з управління будинком, спорудою чи групою будинків(балансоутримання, укладання договорів на виконання послуг, контроль за виконанням умов договору тощо);
 • послуги з ремонту приміщень, будинків, споруд(заміна й підсилення елементів конструкцій та мереж, їх реконструкція, відновлення несучої спроможності несучих елементів конструкцій тощо).

Як бачимо, серед наведених видів житлово-комунальних послуг є й послуги з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій. Тобто ці послуги є окремим (самостійним) видом житлово-комунальних послуг і, на відміну від наведеної в Законі № 417 послуги з управління багатоквартирним будинком, ціна на них є регульованою, а договори щодо їх надання повинні укладатися із кожним споживачем за формою, затвердженою постановою КМУ від 20.05.2005 р. № 529.

Отже, у нас виникла законодавча дилема:
 • з одного боку, Закон № 417 передбачає: управитель багатоквартирного будинку надає, зокрема, послуги з утримання будинків та споруд і прибудинкових територій. І ціна на послугу є вільною (не регулюється), а для надання такої послуги у багатоквартирному будинку повинен укладатись один договір;
 • з іншогоЗакон № 1875 передбачає: послуги з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій є окремим (самостійним) видом житлово-комунальних послуг, ціни на яких регулюються законодавством, а договори щодо їх надання повинні укладатись із кожним споживачем окремо.

При цьому, як зазначив Мінрегіон у листі, передбачені Законом № 1875положення про послуги з управління будинком, спорудою чи групою будинків, НЕ містять норм щодо включення до складу останніх послуг з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій (див. ст. 13Закону № 1875).

Таким чином, наразі в Законі № 1875 відсутня така послуга, як управління багатоквартирним будинком у контексті, наведеному в Законі № 417.

У зв’язку із цим Мінрегіон у коментованому листі наголосив на потребі внесення необхідних змін до Закону № 1875. Для цього наразі навіть розроблено проект відповідного закону (законопроект від 22.12.2014 р. № 1581), яким планується узгодити відповідні положення Закону № 1875 ізЗаконом № 417.

Утім, повертаючись до визначення суті положень «управління багатоквартирним будинком»(п. 8 ст. 1 Закону № 417) і «управління багатоквартирним будинком управителем» (ст. 11 Закону № 417), Мінрегіон у коментованому листі звертає увагу: перше поняття є значно ширшим за своїм змістом, ніж останнє. А тому, навіть коли управління багатоквартирним будинком здійснюється управителем, то співвласники такого будинку можуть реалізовувати й інші свої права щодо управління багатоквартирним будинком (визначення виконавців послуг з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій; виконавців послуг з управління будинком, спорудою та групою будинків; установлення порядку користування спільним майном тощо).
 • Законом № 417 унесено було також досить важливі зміни до Закону про ОСББ. А саме:
 • скасовано поняття членства в ОСББ (усі співвласники беруть участь у діяльності об’єднання);
 • скасовано поняття кворуму на загальних зборах для прийняття рішень (скільки б співвласників не прийшло — загальні збори є правомочними, і голосування проводиться);
 • змінено механізм підрахунку голосів (голоси рахуються не від кворуму, а від загальної кількості голосів співвласників);
 • змінено порядок розподілу голосів (згідно із загальним правилом розподіл голосів здійснюється пропорційно площі, що належить співвласникам);
 • уведено письмове опитування.

Окрім того, Закон № 417 чітко наголосив: статути ОСББ, які було затверджено ДО набрання чинності цим Законом (до 01.07.2015 р.) діють у частині, яка НЕ суперечить нормам Закону.

Тобто, через те що Закон № 417 закріпив чимало змін (зокрема — до Закону про ОСББ), доведеться внести зміни до тих статутів, що було затверджено до 01.07.2015 р.

Зверніть увагу!

Мінрегіон розробив Проект наказу Мінрегіону «Про внесення змін до Типового статуту об’єднання співвласників багатоквартирного будинку». Із його змістом можна ознайомитися на сайті Мінрегіону.

osbb-inform

За это сообщение автора налоговик поблагодарил:
VOA
Аватар пользователя
налоговик
 
Сообщений: 5778
Зарегистрирован: 20 ноя 2010, 23:29
Благодарил (а): 835 раз.
Поблагодарили: 2640 раз.

UNREAD_POST VOA » 08 сен 2015, 23:03

Я искала информацию и мне понравился наш городской сайт - может кому-то тоже будет полезен, т.к. об ОСМД приходится задуматься уже по требованиям законодательства, а не в добровольном порядке.
http://www.osbb.zp.ua/
http://stopfake.org/ Бывают такие решения, после принятия которых тараканы в голове аплодируют стоя.
Аватар пользователя
VOA
 
Сообщений: 5444
Зарегистрирован: 07 сен 2012, 21:37
Благодарил (а): 1858 раз.
Поблагодарили: 2151 раз.

UNREAD_POST VOA » 23 окт 2015, 14:16

Хороший законопроект для тех, кто планирует организовывать ОСМД согласно законодательства до 01.07.2016 в обязательном порядке. Если примут - не стоит торопиться тогда с организацией ОСМД, а дождаться принятия закона, чтобы воспользоваться возможностью получить отремонтированный дом.
ЗП 3332
Риторический вопрос: зачем было отменять обязанность ремонта при передаче с 01.07.15? Мотивировали отсутствием финансов. Сейчас появятся? У нас, во всяком случае, процесс организации ОСМД идёт очень вяло. Инициативные группы в домах не появляются, а "Основание" (наше объединение ЖЭКов) планирует ликвидироваться.

Перекрёстная ссылка по названию темы Запросы на поиск бланка, нормативного документа, разъяснения
http://stopfake.org/ Бывают такие решения, после принятия которых тараканы в голове аплодируют стоя.

За это сообщение автора VOA поблагодарил:
vikakool
Аватар пользователя
VOA
 
Сообщений: 5444
Зарегистрирован: 07 сен 2012, 21:37
Благодарил (а): 1858 раз.
Поблагодарили: 2151 раз.

UNREAD_POST bur » 13 ноя 2015, 10:01

ОСМД И РРО


Лист ДФС від 04.11.2015 №23517/6/99-99-22-07-03-15

Державна фіскальна служба України розглянула звернення … щодо питань застосування реєстраторів розрахункових операцій (далі – РРО) при прийманні від мешканців готівкою членських внесків та платежів на утримання житлового будинку і прибудинкової території, яке отримано …, і повідомляє.

Закон України від 06 липня 1995 року № 265/95-ВР «Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг» (далі – Закон № 265) визначає правові засади застосування РРО у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг. Дія цього Закону поширюється на всіх суб’єктів господарювання, їх господарські одиниці та представників (уповноважених осіб) суб’єктів господарювання, які здійснюють розрахункові операції у готівковій та/або безготівковій формі.

Статтею 2 Закону № 265 визначено, що розрахункова операція – це приймання від покупця готівкових коштів, платіжних карток, платіжних чеків, жетонів тощо за місцем реалізації товарів (послуг), видача готівкових коштів за повернутий покупцем товар (ненадану послугу), а у разі застосування банківської платіжної картки – оформлення відповідного розрахункового документа щодо оплати в безготівковій формі товару (послуги) банком покупця або, у разі повернення товару (відмови від послуги), оформлення розрахункових документів щодо перерахування коштів у банк покупця.

Розрахунковий документ – це документ встановленої форми та змісту (касовий чек, товарний чек, розрахункова квитанція, проїзний документ тощо), що підтверджує факт продажу (повернення) товарів, надання послуг, отримання (повернення) коштів, надрукований у випадках, передбачених Законом № 265, і зареєстрований у встановленому порядку РРО або заповнений вручну.

Статтею 24 Закону України від 22 березня 2012 року № 4572-VI «Про громадські об’єднання» встановлено, що громадське об’єднання зі статусом юридичної особи для виконання своєї статутної мети (цілей) має право володіти, користуватися і розпоряджатися коштами та іншим майном, яке відповідно до закону передане такому громадському об’єднанню його членами (учасниками) або державою, набуте як членські внески, пожертвуване громадянами, підприємствами, установами та організаціями, набуте в результаті підприємницької діяльності такого об’єднання, підприємницької діяльності створених ним юридичних осіб (товариств, підприємств), а також майном, придбаним за рахунок власних коштів, тимчасово наданим у користування (крім розпорядження) чи на інших підставах, не заборонених законом.

Згідно зі ст. 2 Закону України від 10 липня 2003 року № 1087-IV «Про кооперацію» (далі – Закон № 1087) пай – це майновий поворотний внесок члена (асоційованого члена) ОСББ у створення та розвиток ОСББ, який здійснюється шляхом передачі ОСББ майна, в тому числі грошей, майнових прав.

Вступним внеском є грошовий чи інший майновий неповоротний внесок, який зобов’язана сплатити особа у разі вступу до ОСББ. Членським вважається грошовий неповоротний внесок, який періодично сплачується членом ОСББ для забезпечення поточної діяльності об’єднання. Цільовим внеском є грошовий чи інший майновий внесок члена ОСББ, що вноситься до спеціального фонду ОСББ для забезпечення виконання конкретних завдань ОСББ.

Джерелами формування майна ОСББ відповідно до ст. 19 зазначеного Закону № 1087 є вступні, членські та цільові внески його членів.

Таким чином, сплата вступних, членських і цільових внесків згідно із Законом № 265 не є розрахунковою операцією за товари (послуги), розрахунки за які можуть здійснюватись у касі підприємства без застосування РРО.

Водночас при здійсненні розрахунків за електропостачання, водопостачання та водовідведення ОСББ зобов’язане застосовувати РРО.

Голова Р.М. Насіров
bur
 
Сообщений: 1434
Зарегистрирован: 13 сен 2013, 16:25
Благодарил (а): 116 раз.
Поблагодарили: 425 раз.

UNREAD_POST VOA » 13 янв 2016, 16:25

Не только для ОСМД, но и для всех жильцов:


Новый закон "О метрологии и метрологической деятельности" (№ 1314-VII от 5 июня 2014 года, заменивший одноименный закон от 1998 года - ИФ) возлагает ответственность за поверку счетчиков исключительно на коммунальщиков, сообщил заместитель министра экономразвития и торговли Максим Нефедов

"1 января 2016 года вступил в действие закон "О метрологии и метрологической деятельности" … В законе закрыли двусмысленности, которые позволяли "креативным" коммунальщикам дополнительно брать 300-500 грн каждые три года за поверку счетчиков. Теперь можно ссылаться на ст.17, п.4 – плата за обслуживание счетчиков уже включена в тариф, дополнительно платить ничего не нужно", - написал он на своей Facebook-странице.

Как сообщалось, в прошлом году Кабинет министров утвердил перечень категорий законодательно регулируемых средств измерительной техники, которая подлежит периодической поверке.

Основное - в п.4 ст.17 Закона 1314 http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/1314-18
С 10.02.16 будет новая редакция Закона 1314 из-за вступления в силу Закона "О техрегламентах" http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/124-19
Постанова КМУ о порядке проведения поверок, ремонтов и ТО СИТ http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/474-2015-%D0%BF
http://stopfake.org/ Бывают такие решения, после принятия которых тараканы в голове аплодируют стоя.

За это сообщение автора VOA поблагодарили: 2
lutishka, m_tetyana
Аватар пользователя
VOA
 
Сообщений: 5444
Зарегистрирован: 07 сен 2012, 21:37
Благодарил (а): 1858 раз.
Поблагодарили: 2151 раз.

UNREAD_POST VOA » 08 фев 2016, 12:26

Для бытовых потребителей газа:
З КВІТНЯ НАБУВАЮТЬ ЧИННОСТІ НОВІ ПРАВИЛА ОПЛАТИ ЗА ГАЗ


У квітні 2016 року для побутових споживачів газу набувають чинності нові правила розрахунків за газопостачання. Зміни пов’язані з введенням європейської моделі газового ринку в Україні. Щомісячний платіж за газ буде складатися з двох частин: перша буде змінною, і її розмір буде залежати від обсягу спожитого газу; друга частина буде фіксованою, це свого роду абонентська плата з боку споживача «за доступ до потужності» газопроводу.
За пропозицією голови НАК «Нафтогаз України» Андрія Коболєва вперше прийнята концепція, по якій побутові споживачі газу платитимуть за послугу доставки газу щомісячно рівними сумами, незалежно від того, який обсяг газу використаний. «Абонентська плата за доступ до «розподільної трубі» буде від 17 до 29 гривень на місяць. Залежно від того, який у вас лічильник і які прилади: якщо тільки плита – 17 гривень, якщо котел – 29 гривень. Так, є недолік – в деякі моменти «газ не споживаю, а платити потрібно», але ж і систему (газорозподілу – Ред.) підтримувати в готовності необхідно постійно», – сказав Мирослав Боднар, заступник голови правління альянсу “New energy of Ukraine” і учасник робочої групи з розробки нормативної бази в газовій сфері.

Як оформити

За його словами, зараз оплата за транспортування газу закладена в кінцеву ціну газу для споживача, а після переходу на нову систему цієї складової вже не буде в рахунках, що виставляються компаніями-постачальниками. Тому з квітня споживачам потрібно буде платити за газ за двома договорами: за використаний газ за контрактом з компанією-постачальником; за доставку газу за контрактом з газорозподільною компанією (облгазом) – тобто за доступ до потужності газопроводу.

Експерт сказав, що розмір плати «за доступ до потужності» розрахований таким чином, щоб кожен облгаз отримував за послугу транспортування ту ж суму, яку отримує і при нинішній системі. Перехід на нові правила стимулює конкуренцію, адже таким чином виключається вплив облгазу на самостійний вибір споживачем постачальника газу.

«Взаємовідносини на ринку спрощуються, немає тристоронніх договорів (облгаз-постачальник-споживач). Є один «вічний» договір між споживачем і распредкомпаніею. Вдається взагалі піти від письмової його форми: умови формує НКРЕКП, компанія оприлюднить на сайті, а споживач – погоджується або просить відключити його від газу … А далі споживач може вільно вибирати постачальника газу та підписувати з ним окремий договір, облгаз на це вплинути не може», – зазначив Мирослав Боднар.

Ще два плюси

Крім того, на думку експерта, впроваджувана система дозволить вирішити проблему неплатежів облгазів перед НАК “Нафтогаз України” за виробничо-технологічні втрати (ВТВ).

«Зараз графік надходження грошей в распредкомпаніі пов’язаний з графіком споживання газу в країні – і він нагадує параболу-сідло. Що виходить? У літній період мінімальне споживання газу і грошей від оплати за нього не вистачає навіть на зарплати, а в цей же час необхідні кошти на ремонти! Облгази змушені переходити на чотириденний робочий тиждень, оплачувати ВТВ ні з чого … Нова система забезпечить надходження рівним графіком, вирішить проблему боргів за ВТВ», – вважає Мирослав Боднар.

Експерт вважає, що впровадження нової системи дозволить також вирішити проблему необґрунтовано зарезервованих потужностей в газовій системі.

«Нерідко такі ситуації: є газорозподільний пункт (ГРП) пропускною здатністю 100 куб. м/год, до нього підключена невелика багатоповерхівка і все, вільної потужності нібито немає. Якщо розібратися, то виявляється, що в квартирах тільки плити, але лічильники встановлені не G1,6 (пропускна здатність – 1,6 куб. м/год), а G6 (пропускна здатність – 6 куб.м/год). Чому? Свого часу на складі інших не було … Тобто, споживач резервує в системі потужність багаторазово вище необхідної. Те ж стосується старих великих підприємств», – зазначив він.

Зараз проблема в тому, що споживачі відмовляються переходити на меншу потужність, навіть якщо вона їм об’єктивно не потрібна. «Але коли постане питання – платити більше, або менше, то споживачі вже задумаються. Якщо людина напише заяву в облгаз про заміну лічильника на меншої потужності, то распредкомпанія зробить це за свій рахунок і з задоволенням, тому що у неї вивільниться потужність, а майбутні експлуатаційні витрати зменшаться у всіх », – сказав експерт. За його даними, нова система відповідає європейському досвіду і побудована за тією ж моделлю, яка діє в Австрії.

5 копеек:
у нас несколько лет назад вводили такой же принцип оплаты за отопление - абонплата ежемесячно + за само отопление в отопительный сезон. Продержалось года полтора и вернулись к фактическим начислениям в отопительный сезон.

Сейчас с "Укртелекомом" творится полная, извините, фигня: кабель массово воруют по всей Украине и связь отсутствует до полугода, но абонплата начисляется в размере не менее 5 грн. за телефон и до 30 грн. за отсутствующий интернет (по версии "Укртелекома" - так называемая "приостановка предоставления услуги - пауза").
В общем, не нравится мне идея с абонплатой почему-то. :ugeek:
http://stopfake.org/ Бывают такие решения, после принятия которых тараканы в голове аплодируют стоя.
Аватар пользователя
VOA
 
Сообщений: 5444
Зарегистрирован: 07 сен 2012, 21:37
Благодарил (а): 1858 раз.
Поблагодарили: 2151 раз.

UNREAD_POST VOA » 11 фев 2016, 16:45

Пусть ещё здесь будет ссылка на смежную тему Тарифы электроэнергия (вау!)

Вопрос по "МетаБанку" + ООО "Бухгалтер-Онлайн" + "Техинжиниринг" + "Ассоциация "Круг" в Запорожье: кто-то пользуется их услугами для ОСМД? Какие впечатления?
http://stopfake.org/ Бывают такие решения, после принятия которых тараканы в голове аплодируют стоя.
Аватар пользователя
VOA
 
Сообщений: 5444
Зарегистрирован: 07 сен 2012, 21:37
Благодарил (а): 1858 раз.
Поблагодарили: 2151 раз.

UNREAD_POST VOA » 18 мар 2016, 01:29

На заметку:
- "Баланс" № 7-8 от 25.01.16 - о создании и функционировании ОСМД, вопрос по придомовой территории + БУ и НУ операций ОСМД;
- "Баланс" № 97 от 30.11.15 - нормативка по ОСМД, протокол + типовый устав.
http://stopfake.org/ Бывают такие решения, после принятия которых тараканы в голове аплодируют стоя.
Аватар пользователя
VOA
 
Сообщений: 5444
Зарегистрирован: 07 сен 2012, 21:37
Благодарил (а): 1858 раз.
Поблагодарили: 2151 раз.

UNREAD_POST налоговик » 18 мар 2016, 16:31

Довідник ОСББ
У вас нет доступа для просмотра вложений в этом сообщении.
Аватар пользователя
налоговик
 
Сообщений: 5778
Зарегистрирован: 20 ноя 2010, 23:29
Благодарил (а): 835 раз.
Поблагодарили: 2640 раз.

UNREAD_POST lutishka » 31 мар 2016, 17:04

Уряд спростив механізм створення ОСББ

КИЇВ. 31 березня. УНН. Уряд на вчорашньому засіданні прийняв постанову, яка спростить створення ОСББ для мешканців багатоквартирних будинків. Про це журналістам сказав віце-прем'єр Геннадій Зубко, передає кореспондент УНН.
“Ми прийняли вчора постанову уряду про можливість списання з балансу, щоб будь-яка приватна квартира, яка є в будинку може звернутись і списати цей будинок і передати в управління іншому (ЖЕКу або приватній управляючій компанії), якщо це буде визначено на зборах. Ми вважаємо, що це прискорить створення ОСББ”, — сказав Г.Зубко.
Міністр додав, що в Україні нараховується 17 тисяч ОСББ. http://www.unn.com.ua/uk/news/1559909-u ... krayintsiv
Кто-то понял, о чем это г-н Зубко? :roll:
Аватар пользователя
lutishka
 
Сообщений: 2396
Зарегистрирован: 24 ноя 2012, 11:47
Благодарил (а): 1054 раз.
Поблагодарили: 1088 раз.

UNREAD_POST vikakool » 31 мар 2016, 17:10

Не-а :( и на сайте КМУ не нашла пока постановления.
vikakool
 
Сообщений: 4204
Зарегистрирован: 18 янв 2011, 10:56
Благодарил (а): 915 раз.
Поблагодарили: 646 раз.

UNREAD_POST Al Shurshun » 31 мар 2016, 22:31

Уважаемая коллега, vikakool
vikakool писал(а):Не-а :( и на сайте КМУ не нашла пока постановления.


Может у Вы можете оказать помощь в вопросе ЖЭК, ОСМД etc тариф содержания придомовой территории

С уважением :a_g_a:

P.S. тест постановления обещали "подогнать" в субботу, но из комментария – любой владелец квартиры может может инициировать "привлечение" управляющей квартиры для получения услуг по содержанию дома :ga-ze-ta;
Жизнь коротка, а глупость - безгранична

Готовое изделие в виде паровоза обработать лобзиком до формы самолета
Аватар пользователя
Al Shurshun
 
Сообщений: 3055
Зарегистрирован: 13 май 2011, 22:22
Благодарил (а): 632 раз.
Поблагодарили: 1377 раз.

UNREAD_POST vikakool » 01 апр 2016, 10:51

К сожалению, я в этом пока не разбираюсь. Сори, что не смогла помочь)

С уважением Виктория.
vikakool
 
Сообщений: 4204
Зарегистрирован: 18 янв 2011, 10:56
Благодарил (а): 915 раз.
Поблагодарили: 646 раз.

UNREAD_POST VOA » 16 май 2016, 14:38

Для Запорожья.
18.05.16 политпартия "Сила громад" проводит бесплатный семинар для организации ОСМД.
Подробности:
Скрытый текст: показать
Запорожская организация политической партии «Сила Громад» 18 мая 2016 года проводит бесплатный семинар «Управление ОСМД».

Программа:

Передача дома на баланс ОСМД и получение технической документации
Органы управления ОСМД
Организация получения жилищно-коммунальных услуг
Заключение договоров ОСМД
Средства и имущество ОСМД
Оформление права на земельный участок под ОСМД
Трудовые отношения в ОСМД
Неприбыльный статус ОСМД


Докладчик: Александра Федько – адвокат, член ПП «Сила Громад»

Эксперты:

Александр Александров – председатель ревизионной комиссии ОСМД, член ПП «Сила Громад»;

Александр Чайка – исполнительный директор Ассоциации органов местного самоуправлении, специалист в области земельного и конституционного права

— действующие председатели ОСМД, бухгалтер ОСМД.

Бесплатный семинар «Управление ОСМД» состоится 18-го мая 2016 года.

Начало в 14:45

Ориентировочная продолжительность – 2 часа

Место проведения: г. Запорожье, ул. Лермонтова, 5 (ТРЦ «Украина», 2-х этажное здание со стороны стоянки)

Предварительная регистрация обязательна!

Регистрация по телефонам:

096-461-98-89
066-314-58-97
073-447-22-16

или письмом на e-mail: sylagromadzp@gmail.com
http://stopfake.org/ Бывают такие решения, после принятия которых тараканы в голове аплодируют стоя.
Аватар пользователя
VOA
 
Сообщений: 5444
Зарегистрирован: 07 сен 2012, 21:37
Благодарил (а): 1858 раз.
Поблагодарили: 2151 раз.

UNREAD_POST VOA » 29 май 2016, 15:41

Нужно ещё чьё-то мнение, т.к. у меня возник спор с управителем-единщиком, который взял в управление дом родственников.
1. Закон 417:
Стаття 1. Визначення термінів

1. У цьому Законі наведені нижче терміни вживаються в такому значенні:
...
7) управитель багатоквартирного будинку (далі - управитель) - фізична особа - підприємець або юридична особа - суб’єкт підприємницької діяльності, яка за договором із співвласниками забезпечує належне утримання та ремонт спільного майна багатоквартирного будинку і прибудинкової території та належні умови проживання і задоволення господарсько-побутових потреб;

8) управління багатоквартирним будинком - вчинення співвласниками багатоквартирного будинку дій щодо реалізації прав та виконання обов’язків співвласників, пов’язаних з володінням, користуванням і розпорядженням спільним майном багатоквартирного будинку;


2. НКУ:
291.5. Не можуть бути платниками єдиного податку першої - третьої груп:

{Абзац перший пункту 291.5 статті 291 в редакції Закону № 71-VIII від 28.12.2014}

291.5.1. суб'єкти господарювання (юридичні особи та фізичні особи - підприємці), які здійснюють:
...
7) діяльність з управління підприємствами;
...

Вопрос: упрощенец может быть управителем в ОСМД? По моей логике: если даже как-то и сможет, то только в группе 3 (услуги для ОСББ группа 1 и 2 предоставлять в любом случае не может, а посчитать ОСББ предприятием не/возможно). ЧПЕНу в ДФС его личные друзья порекомендовали и они же зарегистрировали его управителем на группе 2 (свидетельство не видела, какой КВЭД указан - не знаю) - это всё со слов упрощенца.
http://stopfake.org/ Бывают такие решения, после принятия которых тараканы в голове аплодируют стоя.
Аватар пользователя
VOA
 
Сообщений: 5444
Зарегистрирован: 07 сен 2012, 21:37
Благодарил (а): 1858 раз.
Поблагодарили: 2151 раз.

След.

 • Похожие темы
  Ответов
  Просмотров
  Последнее сообщение

Вернуться в РАЗНОЕ ЮРИДИЧЕСКОЕ

Кто сейчас на форуме

Зарегистрированные пользователи: Ads, Gb, Ya