Рекламу показываем только НЕзарегистрированным пользователям. Войдите или зарегистрируйтесь на Бухфоруме
    .

Факсимиле

Путеводитель по разделу. Наличка, РРО, труд, лицензирование, подотрасли хозяйственного права (земля, цены, ЦБ, хозобщества...)

Модератор: Ol_ua

UNREAD_POST larisa » 04 дек 2010, 19:19

Какие первичные документы можно подписывать путем факсимиле?
Аватар пользователя
larisa
 
Сообщений: 172
Зарегистрирован: 21 ноя 2010, 20:54
Благодарил (а): 38 раз.
Поблагодарили: 37 раз.

UNREAD_POST Печкин » 04 дек 2010, 21:09

Я считаю, что любые первичные документы можно подписывать с использованием факсимиле. НО!
1. Если речь идет о "внешних" первичных документах, то допустимо использовать при наличии письменного соглашения сторон, в котором должны содержаться образцы соответствующего аналога их собственноручных подписей (ч. 3 ст. 207 ГКУ). Этот вывод делаю с учетом тезиса положения № 88 о том, что "у порядку, встановленому законом, іншими актами цивільного законодавства".
2. Дополнительные требования к порядку создания первичных документов о кассовых и банковских операциях, движении ценных бумаг, товарно-материальных ценностей и других объектов имущества предусматриваются другими нормативными актами (п. 2.8 Положения № 88). Это означает, что в отношении таких первичных документов нужно изучать дополнительные требования. Например, в соответствии с нормативно-правовыми актами НБУ на денежном чеке факсимиле не допускается.
3. Бланки первичных документов могут быть отнесены к бланкам строгой отчетности. Думаю, и здесь нужно изучать дополнительные требования к таким первичным документам.
живу на Бухфоруме
Аватар пользователя
Печкин
 
Сообщений: 6649
Зарегистрирован: 18 ноя 2010, 13:03
Благодарил (а): 73 раз.
Поблагодарили: 2891 раз.

UNREAD_POST vins » 05 июл 2011, 07:59

Подписывать ПКО и РКО путем проставления факсимиле нельзя

ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА АДМІНІСТРАЦІЯ УКРАЇНИ

ЄДИНА БАЗА ПОДАТКОВИХ ЗНАНЬ

Чи можна використовувати факсиміле для підпису прибуткових і видаткових касових ордерів (інших касових документів)?

Відповідно до частини третьої ст. 207 Цивільного кодексу України від 16 січня 2003 року N 435-IV із змінами та доповненнями використання при вчиненні правочинів факсимільного відтворення підпису за допомогою засобів механічного або іншого копіювання, електронно-числового підпису або іншого аналога власноручного підпису допускається у випадках, встановлених законом, іншими актами цивільного законодавства, або за письмовою згодою сторін, у якій мають міститися зразки відповідного аналога їхніх власноручних підписів. Чинним законодавством не встановлено чіткого визначення термінів "факсимільний підпис", а також не врегульовано питання щодо порядку їх використання. Порядок ведення касових операцій у національній валюті України підприємствами (підприємцями), а також окремі питання організації роботи з готівкою визначається Положенням про ведення касових операцій у національній валюті в Україні, затвердженим постановою Правління Національного банку України від 15 грудня 2004 року N 637, зареєстрованою в Міністерстві юстиції України 13 січня 2005 року за N 40/10320 (далі - Положення N 637). Відповідно до п. 3.3 Положення N 637 приймання готівки в каси проводиться за прибутковими касовими ордерами, підписаними головним бухгалтером або особою, уповноваженою керівником підприємства. Про приймання підприємствами готівки в касу за прибутковими касовими ордерами видається засвідчена відбитком печатки цього підприємства квитанція (що є відривною частиною прибуткового касового ордера) за підписами головного бухгалтера або працівника підприємства, який на це уповноважений керівником. Згідно з п. 3.4 Положення N 637 видача готівки з кас проводиться за видатковими касовими ордерами або видатковими відомостями. Документи на видачу готівки мають підписувати керівник і головний бухгалтер або працівник підприємства, який на це уповноважений керівником. До видаткових ордерів можуть додаватися заява на видачу готівки, розрахунки тощо. Відповідно до п. 3.6 Полождення N 637 видачу готівки касир проводить тільки особі, зазначеній у видатковому касовому ордері або видатковій відомості. Якщо видача готівки проводиться за довіреністю, оформленою у встановленому порядку згідно із законодавством України, у тому числі й особи, що не має змоги у зв'язку з хворобою або з інших поважних причин поставити підпис власноручно, то в тексті ордера після прізвища, імені та по батькові одержувача готівки бухгалтер зазначає прізвище, ім'я та по батькові особи, якій довірено одержати готівку. У разі видачі готівки за видатковою відомістю перед підписом про одержання грошей касир робить у ній напис "За довіреністю". Тобто, використовувати факсиміле для підпису прибуткових і видаткових касових ордерів (інших касових документів) чиним законодавстом не передбачено

За это сообщение автора vins поблагодарил:
Demerji
Аватар пользователя
vins
 
Сообщений: 6654
Зарегистрирован: 27 дек 2010, 12:38
Благодарил (а): 2704 раз.
Поблагодарили: 2906 раз.

UNREAD_POST vikakool » 07 июн 2012, 17:43

интересно, как трактовать письмо недавнее Минфина на эту тему?

МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ УКРАИНЫ
ПИСЬМО
от 27.02.2012 г. N 31-08410-07-29/4796

Главному финансовому управлению Харьковской областной государственной администрации

(Извлечение)

Министерство финансов Украины на Ваш запрос относительно использования факсимильного воспроизведения подписи сообщает.

В соответствии со статьей 9 Закона Украины "О бухгалтерском учете и финансовой отчетности в Украине" (далее - Закон) и Положением о документальном обеспечении записей в бухгалтерском учете, утвержденным приказом Министерства финансов Украины от 24.05.95 г. N 88 (далее - Положение), основанием для отражения в бухгалтерском учете хозяйственных операций являются первичные документы, которые фиксируют факты осуществления хозяйственных операций и должны быть составлены в ходе осуществления хозяйственной операции или, если это невозможно, непосредственно после ее завершения и иметь обязательные реквизиты, определенные Законом.

Согласно части первой статьи 202 Гражданского кодекса Украины (далее - Кодекс) действие лица, направленное на приобретение, изменение или прекращение гражданских прав и обязанностей, является сделкой. Сделка считается совершенной в письменной форме, если она подписана его стороной (сторонами).

Сделка, совершаемая юридическим лицом, подписывается лицами, уполномоченными на это его учредительными документами, доверенностью, законом или другими актами гражданского законодательства, и скрепляется печатью.

Использование при совершении сделок факсимильного воспроизведения подписи с помощью средств механического или другого копирования, электронно-числовой подписи или другого аналога собственноручной подписи допускается в случаях, установленных законом, другими актами гражданского законодательства, или по письменному соглашению сторон, в котором должны содержаться образцы соответствующего аналога их собственноручных подписей.

В соответствии с Законом одним из обязательных реквизитов первичных документов являются личная подпись или другие данные, дающие возможность идентифицировать лицо, которое участвовало в осуществлении хозяйственной операции.

Пунктом 2.5 Положения определено, что использование при оформлении первичных документов факсимильного воспроизведения подписи допускается в порядке, установленном законом, другими актами гражданского законодательства.

Заместитель Министра -
руководитель аппарата
Ю. Шевченко

После изменения формулировки п.2.5 Положения № 88 выходит, что использование факсимиле должно быть "у порядку, встановленому законом, іншими актами цивільного законодавства". При этом фразы "Документ может быть подписан ответственным лицом собственноручно, электронной подписью, с использованием факсимиле (в порядке, установленном законодательством), штампа или другим способом" в Положении 88 теперь нетути.

А закон о первичке у нас вроде как один - Закон о бух.учете...коим использование факсимиле не предусмотрено...

так что не факт, что относительно именно первичных док-тов это стоит делать

как считаете, коллеги, - я не права?
vikakool
 
Сообщений: 4220
Зарегистрирован: 18 янв 2011, 10:56
Благодарил (а): 923 раз.
Поблагодарили: 647 раз.

UNREAD_POST vikakool » 07 июн 2012, 17:47

кстати, ранее имело место вот такое более однозначное :) письмецо:

МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ
ЛИСТ
від 03.08.2009 р. N 31-34000-20-16/20991

Міністерство фінансів України на запит щодо застосування факсимільного підпису керівника на довіреності повідомляє.

Законом України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" застосування факсиміле для підпису первинних документів не передбачено. Зазначені документи підписуються особисто та/або із застосуванням електронного підпису відповідно до Закону України "Про електронні документи та електронний документообіг", Закону України "Про електронний цифровий підпис".


Заступник Міністра
М. Полудьонний
vikakool
 
Сообщений: 4220
Зарегистрирован: 18 янв 2011, 10:56
Благодарил (а): 923 раз.
Поблагодарили: 647 раз.

UNREAD_POST vins » 07 июн 2012, 18:26

Использование при оформлении первичных документов факсимильного воссоздания подписи допускается в порядке, установленном законом,
другими актами гражданского законодательства (п. 2.5 Положения № 88), т. е. путем обмена с контрагентом образцами личных подписей с заключением соглашения об использовании факсимиле. Впрочем, использование факсимиле или другого аналога собственноручной подписи
возможно не всегда. Например, не предусмотрено проставление факсимиле на кассовых документах, документах на перечисление безналичных денежных средств, бланках строгой отчетности.

НиБУ № 54 за 2011, с. 12


Иначе говоря, почему закон = закон о первичке?
vikakool писал(а):А закон о первичке у нас вроде как один - Закон о бух.учете...коим использование факсимиле не предусмотрено...


Любой закон, предусматривающий порядок использования факсимиле. Гражданский кодекс, например.
Аватар пользователя
vins
 
Сообщений: 6654
Зарегистрирован: 27 дек 2010, 12:38
Благодарил (а): 2704 раз.
Поблагодарили: 2906 раз.

UNREAD_POST vikakool » 07 июн 2012, 18:32

ну...ето...ГКУ о бухгалтерских док-тах не пишеть:)) а вот закон о БУ - пишеть:))

думаю, что формулировку п.2.5 не зря поменяли

раньше я тоже придерживалась общепринятого мнения относительно факсимиле
а вот теперь засомневалась
vikakool
 
Сообщений: 4220
Зарегистрирован: 18 янв 2011, 10:56
Благодарил (а): 923 раз.
Поблагодарили: 647 раз.

UNREAD_POST vins » 07 июн 2012, 18:37

vikakool писал(а):Пунктом 2.5 Положения определено, что использование при оформлении первичных документов факсимильного воспроизведения подписи допускается в порядке, установленном законом, другими актами гражданского законодательства.


vikakool писал(а):ну...ето...ГКУ о бухгалтерских док-тах не пишеть:)) а вот закон о БУ - пишеть:))


Имеет место отсылочная норма: вместо того, чтобы дублировать порядок использования факсимиле, прописанный в ГКУ, говорят - "Используйте такой же порядок и при подписании первичных документов, раз уж вы договор так подписывали". Логично ведь.
Аватар пользователя
vins
 
Сообщений: 6654
Зарегистрирован: 27 дек 2010, 12:38
Благодарил (а): 2704 раз.
Поблагодарили: 2906 раз.

UNREAD_POST vikakool » 07 июн 2012, 19:09

может, вы и правы

может, это у меня очередная "клеточная" болезнь - как в случае с НН :lol:
vikakool
 
Сообщений: 4220
Зарегистрирован: 18 янв 2011, 10:56
Благодарил (а): 923 раз.
Поблагодарили: 647 раз.

UNREAD_POST Печкин » 26 окт 2012, 21:34

ПРОЕКТ
ПРОЕКТ ПРОЕКТ


ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ ДПС України
„__”.06.2012 №______

Узагальнююча податкова консультація
з питань застосування факсиміле при складанні первинних документів, документів бухгалтерської та податкової звітності


Згідно з частиною першою статті 202 Цивільного кодексу України (далі ЦК України) правочином є дія особи, спрямована на набуття, зміну або припинення цивільних прав та обов'язків.
Стаття 205 Цивільного кодексу України визначає, що правочин може вчинятися усно або в письмовій формі. Сторони мають право обирати форму правочину, якщо інше не встановлено законом.
Правочин, для якого законом не встановлена обов'язкова письмова форма, вважається вчиненим, якщо поведінка сторін засвідчує їхню волю до настання відповідних правових наслідків.
Відповідно до частин першої - третьої статті 207 Цивільного кодексу України правочин вважається таким, що вчинений у письмовій формі, якщо його зміст зафіксований в одному або кількох документах, у листах, телеграмах, якими обмінялися сторони.
Правочин вважається таким, що вчинений у письмовій формі, якщо воля сторін виражена за допомогою телетайпного, електронного або іншого технічного засобу зв'язку.
Правочин вважається таким, що вчинений у письмовій формі, якщо він підписаний його стороною (сторонами).
Правочин, який вчиняє юридична особа, підписується особами, уповноваженими на це її установчими документами, довіреністю, законом або іншими актами цивільного законодавства, та скріплюється печаткою.
Використання при вчиненні правочинів факсимільного відтворення підпису за допомогою засобів механічного або іншого копіювання, електронно-числового підпису або іншого аналога власноручного підпису допускається у випадках, встановлених законом, іншими актами цивільного законодавства, або за письмовою згодою сторін, у якій мають міститися зразки відповідного аналога їхніх власноручних підписів.
При цьому, чинним законодавством не встановлено чіткого визначення термінів «факсиміле» та «факсимільний підпис», а також не врегульовано питання щодо порядку їх використання.
Нормами Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» застосування факсиміле для підпису первинних документів не передбачено.
Разом з тим, відповідно до абзацу першого підпункту 2.1 пункту 2 Положення про документальне забезпечення записів у бухгалтерському обліку, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 24.05.1995р. №88, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 05.06.1995р. №168/704, первинні документи - це документи, створені у письмовій або електронній формі, що фіксують та підтверджують господарські операції, включаючи розпорядження та дозволи адміністрації (власника) на їх проведення.
Підпункт 2.5 пункту 2 згаданого Положення встановлює, що документ має бути підписаний особисто, а підпис може бути скріплений печаткою. Електронний підпис накладається відповідно до законодавства про електронні документи та електронний документообіг.
Використання при оформленні первинних документів факсимільного відтворення підпису допускається у порядку, встановленому законом, іншими актами цивільного законодавства.

Питання 1: Чи мають право платники податків використовувати факсиміле при складені податкової звітності ?

Відповідь. Ні, не мають.
Так, податкова декларація, розрахунок (далі - податкова декларація), відповідно до статті 46 Податкового кодексу України (далі Кодекс) - документ, що подається платником податків (у тому числі відокремленим підрозділом у випадках, визначених цим Кодексом) контролюючому органу у строки, встановлені законом, на підставі якого здійснюється нарахування та/або сплата податкового зобов'язання, чи документ, що свідчить про суми доходу, нарахованого (виплаченого) на користь платників податків - фізичних осіб, суми утриманого та/або сплаченого податку.
Статтею 48 Кодексу передбачено, що податкова декларація складається за формою, затвердженою в порядку, визначеному положеннями пункту 46.5 статті 46 цього Кодексу та чинному на час її подання.
Форма податкової декларації повинна містити необхідні обов'язкові реквізити і відповідати нормам та змісту відповідних податку та збору.
Відповідно до пункту 48.2. статті 48 Кодексу обов'язкові реквізити - це інформація, яку повинна містити форма податкової декларації та за відсутності якої документ втрачає визначений цим Кодексом статус із настанням передбачених законом юридичних наслідків.
Пунктом 48.2 статті 48 Кодексу наведено вичерпний перелік обов’язкових реквізитів податкової звітності, серед яких зазначено і підписи платника податку - фізичної особи та/або посадових осіб платника податку, визначених цим Кодексом, засвідчені (за наявності) печаткою платника податку.
У відповідності з пунктом 48.5. статті 48 Кодексу податкова декларація повинна бути підписана: фізичною особою - платником податків або його законним представником; особою, відповідальною за ведення бухгалтерського обліку та подання податкової декларації згідно із договором про спільну діяльність або угодою про розподіл продукції; керівником платника податків або уповноваженою особою, а також особою, яка відповідає за ведення бухгалтерського обліку та подання податкової декларації до органу державної податкової служби. У разі ведення бухгалтерського обліку та подання податкової декларації безпосередньо керівником платника податку така податкова декларація підписується таким керівником;
Достатнім підтвердженням справжності документа податкової звітності є наявність оригіналу підпису уповноваженої особи на документі у паперовій формі або наявність в електронному документі електронного цифрового підпису платника податку.
Якщо податкова декларація подається податковими агентами - юридичними особами, вона повинна бути підписана керівником такого агента та особою, яка відповідає за ведення бухгалтерського обліку та подання податкової декларації такого агента, а якщо податковим агентом є платник податків - фізична особа - таким платником податків.
З огляду на наведене, приписами Кодексу не передбачено права платників податків застосовувати факсиміле при підписанні податкових декларацій та/або розрахунків, а відтак податкова звітність, складена з порушенням норм статті 48 Кодексу, не вважається податковою декларацією, крім випадків, встановлених пунктом 46.4 статті 46 цього Кодексу.

Питання 2: Чи мають право платники податків використовувати факсимільне відтворення підпису при оформленні податкової накладної ?

Відповідь. Ні, не мають.
Частина друга пункту 201.1 статті 201 Кодексу визначає чіткий перелік обов’язкових реквізитів податкової накладної.
Податкова накладна, відповідно до пункту 201.6. статті 201 Кодексу є податковим документом і одночасно відображається у податкових зобов'язаннях і реєстрі виданих податкових накладних продавця та реєстрі отриманих податкових накладних покупця.
Форма та порядок заповнення податкової накладної затверджуються центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної фінансової політики (пункту 201.2 ст.201 Кодексу).
Порядок заповнення податкової накладної, затверджено наказом Міністерства фінансів України від 01.11.2011 №1379, який зареєстровано в Міністерстві юстиції України 22 листопада 2011 за №1333/20071.
Пунктом 2 вказаного Порядку визначено порядок та спосіб заповнення податкової накладної, а пунктом 1 - осіб, які мають право видавати податкову накладну.
Зокрема, податкова накладна заповнюється державною мовою за встановленою формою шляхом:
або видруковування такої форми з подальшим заповненням її платником податку на додану вартість розбірливим почерком ручкою з чорнилом (пастою) синього або чорного кольору без підчисток і виправлень тексту та цифрових даних;
або заповнення її в електронному вигляді з подальшим видруковуванням. Друкована податкова накладна може бути як з клітинками, так і без них.
Платник податку зобов'язаний надати покупцю (отримувачу) на його вимогу підписану уповноваженою платником особою та скріплену печаткою (за наявності) податкову накладну.
Відповідно до абзацу восьмого пункту першого цього Порядку податкова накладна вважається недійсною у разі її заповнення іншою особою, ніж вказаною у цьому пункті.

Питання 3: Чи вправі посадові особи органів ДПС використовувати факсиміле в податковому повідомленні-рішенні, податковій вимозі, наказі та направленні на проведення перевірки?

Відповідь. Ні. Частиною 2 статті 19 Конституції України визначено, що органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов'язані діяти лише на підставі, в межах повноважень і у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України.
Підпунктами 20.1.27-20.1.28 статті 20 Кодексу передбачено право органів державної податкової служби визначати у визначених цим Кодексом випадках суми податкових та грошових зобов'язань платників податків та застосовувати до платників податків фінансові (штрафні) санкції, стягувати до бюджетів та державних цільових фондів суми грошових зобов'язань та/або податкового боргу у випадках, порядку та розмірі, встановлених цим Кодексом...
Пунктом 58.1. статті 58 Кодексу встановлено, що у разі коли сума грошового зобов'язання платника податків, передбаченого податковим або іншим законодавством, контроль за дотриманням якого покладено на контролюючі органи, розраховується контролюючим органом відповідно до статті 54 цього Кодексу (крім декларування товарів, передбаченого для громадян), або у разі коли за результатами перевірки контролюючий орган встановлює факт невідповідності суми бюджетного відшкодування сумі, заявленій у податковій декларації, або зменшує розмір задекларованого від'ємного значення об'єкта оподаткування податком на прибуток або від'ємного значення суми податку на додану вартість, розрахованого платником податків відповідно до розділу V цього Кодексу, такий контролюючий орган надсилає (вручає) платнику податків податкове повідомлення-рішення.
Останнє містить підставу для такого нарахування (зменшення) податкового зобов'язання та/або зменшення (збільшення) суми бюджетного відшкодування та/або зменшення від'ємного значення об'єкта оподаткування податком на прибуток або від'ємного значення суми податку на додану вартість; посилання на норму цього Кодексу та/або іншого закону, контроль за виконанням якого покладено на контролюючі органи, відповідно до якої був зроблений розрахунок або перерахунок грошових зобов'язань платника податків; суму грошового зобов'язання, що повинен сплатити платник податку; суму зменшеного (збільшеного) бюджетного відшкодування та/або зменшення від'ємного значення результатів господарської діяльності або від'ємного значення суми податку на додану вартість; граничні строки сплати грошового зобов'язання та/або строки виправлення платником податків показників податкової звітності; попередження про наслідки несплати грошового зобов'язання або внесення виправлень до показників податкової звітності в установлений строк; граничні строки, передбачені цим Кодексом для оскарження податкового повідомлення-рішення.
У разі коли платник податків не сплачує узгодженої суми грошового зобов'язання в установлені законодавством строки, орган державної податкової служби надсилає (вручає) йому податкову вимогу в порядку, визначеному для надсилання (вручення) податкового повідомлення-рішення. ( пункт 59.1 статті 59 Кодексу).
Порядок направлення органами ДПС України податкових повідомлень платникам податків та рішень про застосування штрафних (фінансових) санкцій, регламентований наказом Державної податкової адміністрації України від 22.12.2010 № 985, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 30 грудня 2010 за №1440/18735 (далі – Порядок №985).
Згідно з пунктом 59.3. статті 59 Кодексу податкова вимога надсилається не раніше першого робочого дня після закінчення граничного строку сплати суми грошового зобов'язання та повинна містити відомості про факт виникнення грошового зобов'язання, права податкової застави, розмір податкового боргу, який забезпечується податковою заставою, обов'язок погасити податковий борг та можливі наслідки його непогашення в установлений строк, попередження про опис активів, які відповідно до законодавства можуть бути предметом податкової застави, а також про можливі дату та час проведення публічних торгів з їх продажу.
З огляду на наведене, інших вимог щодо оформлення податкових повідомлень та податкових вимог ніж передбачені у статтях 58-59 Кодексу та Порядку №985 не встановлено.
Що стосується направлення на проведення перевірки, то останнє є дійсним за наявності підпису керівника податкового органу або його заступника, що скріплений печаткою органу ДПС у відповідності із вимогами пункту 81.1 статті 81 Кодексу.
Окрім того, пунктом 59 Типової інструкції з діловодства у центральних органах виконавчої влади, Раді міністрів Автономної Республіки Крим, місцевих органах виконавчої влади, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 30 листопада 2011 №1242 встановлено, що факсимільне відтворення підпису посадової особи на організаційно-розпорядчих, фінансових, бухгалтерських документах за допомогою механічного або іншого копіювання не допускається.
Відповідно до цивільного законодавства (частина третя статті 207 ЦК України) використання при вчиненні правочинів факсимільного відтворення підпису за допомогою засобів механічного або іншого копіювання, електронно-числового підпису або іншого аналога власноручного підпису допускається у випадках, встановлених законом, іншими актами цивільного законодавства, або за письмовою згодою сторін, у якій мають міститися зразки відповідного аналога їхніх власноручних підписів, а норми Кодексу та зазначених вище актів законодавства не містять положень стосовно права посадових осіб органів державної податкової служби на застосування факсимільного відтворення підпису на вказаних документах.
живу на Бухфоруме
Аватар пользователя
Печкин
 
Сообщений: 6649
Зарегистрирован: 18 ноя 2010, 13:03
Благодарил (а): 73 раз.
Поблагодарили: 2891 раз.

UNREAD_POST налоговик » 27 окт 2012, 18:43

Печкин писал(а):Узагальнююча податкова консультація
з питань застосування факсиміле при складанні первинних документів, документів бухгалтерської та податкової звітності


Жаль, что по первичным документам прозвучали лишь цитаты :(
Аватар пользователя
налоговик
 
Сообщений: 5778
Зарегистрирован: 20 ноя 2010, 23:29
Благодарил (а): 835 раз.
Поблагодарили: 2642 раз.

UNREAD_POST Айнура » 09 ноя 2012, 17:46

Ситуация.
Есть акты выполненных работ, в период осуществления работ, сменился директор, и кто то поставил факсимиле предыдущего директора (который уже сложил полномочия) и сверху поставил еще печать.
А очень надо признать такие акты недействительными.
Можно ли признать подпись недействительной, если стоит факсимиле предыдущего директора, который уже в этот период не имел право подписи, но при этом стоит круглая печать фирмы.
ПОМОГИ ПОЖАЛУЙСТА. ЗАРАНЕЕ СПАСИБО.
Айнура
 
Сообщений: 9
Зарегистрирован: 04 окт 2012, 19:01
Благодарил (а): 4 раз.
Поблагодарили: 0 раз.

UNREAD_POST vins » 26 ноя 2012, 18:45

Выше был проект - ниже приказ

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ ДПС України
від „22.11.2012 №1047/479

Узагальнююча податкова консультація
з питань застосування факсиміле при складанні первинних документів, документів бухгалтерської та податкової звітності


Згідно з частиною першою статті 202 Цивільного кодексу України (далі –ЦК України) правочином є дія особи, спрямована на набуття, зміну або припинення цивільних прав та обов'язків.
Стаття 205 Цивільного кодексу України визначає, що правочин може вчинятися усно або в письмовій формі. Сторони мають право обирати форму правочину, якщо інше не встановлено законом.
Правочин, для якого законом не встановлена обов'язкова письмова форма, вважається вчиненим, якщо поведінка сторін засвідчує їхню волю до настання відповідних правових наслідків.
Відповідно до частин першої – третьої статті 207 ЦК України правочин вважається таким, що вчинений у письмовій формі, якщо його зміст зафіксований в одному або кількох документах, у листах, телеграмах, якими обмінялися сторони.
Правочин вважається таким, що вчинений у письмовій формі, якщо воля сторін виражена за допомогою телетайпного, електронного або іншого технічного засобу зв'язку.
Правочин вважається таким, що вчинений у письмовій формі, якщо він підписаний його стороною (сторонами).
Правочин, який вчиняє юридична особа, підписується особами, уповноваженими на це її установчими документами, довіреністю, законом або іншими актами цивільного законодавства та скріплюється печаткою.
Використання при вчиненні правочинів факсимільного відтворення підпису за допомогою засобів механічного або іншого копіювання, електронно-числового підпису або іншого аналога власноручного підпису допускається у випадках, встановлених законом, іншими актами цивільного законодавства або за письмовою згодою сторін, у якій мають міститися зразки відповідного аналога їхніх власноручних підписів.
При цьому чинним законодавством не встановлено чіткого визначення термінів «факсиміле» та «факсимільний підпис», а також не врегульовано питання щодо порядку їх використання.
Відповідно до абзацу першого підпункту 2.1 пункту 2 Положення про документальне забезпечення записів у бухгалтерському обліку, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 24.05.1995 №88, зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 05.06.1995 за №168/704, первинні документи – це документи, створені у письмовій або електронній формі, що фіксують та підтверджують господарські операції, включаючи розпорядження та дозволи адміністрації (власника) на їх проведення.
Підпункт 2.5 пункту 2 згаданого Положення встановлює, що документ має бути підписаний особисто, а підпис може бути скріплений печаткою. Електронний підпис накладається відповідно до законодавства про електронні документи та електронний документообіг.
Використання при оформленні первинних документів факсимільного відтворення підпису допускається у порядку, встановленому законом, іншими актами цивільного законодавства.
Однак нормами Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» застосування факсиміле для підпису первинних документів не передбачено.

Запитання 1: Чи мають право платники податків при складенні податкової звітності використовувати факсиміле?

Відповідь. Ні, не мають.
Так, податкова декларація, розрахунок (далі – податкова декларація), відповідно до статті 46 Податкового кодексу України (далі – Кодекс) – документ, що подається платником податків (у тому числі відокремленим підрозділом у випадках, визначених цим Кодексом) контролюючому органу у строки, встановлені законом, на підставі якого здійснюється нарахування та/або сплата податкового зобов'язання, чи документ, що свідчить про суми доходу, нарахованого (виплаченого) на користь платників податків - фізичних осіб, суми утриманого та/або сплаченого податку.
Статтею 48 Кодексу передбачено, що податкова декларація складається за формою, затвердженою в порядку, визначеному положеннями пункту 46.5 статті 46 цього Кодексу та чинному на час її подання.
Форма податкової декларації повинна містити необхідні обов'язкові реквізити і відповідати нормам та змісту податку та збору.
Згідно з пунктом 48.2 статті 48 Кодексу обов'язкові реквізити – це інформація, яку повинна містити форма податкової декларації та за відсутності якої документ втрачає визначений цим Кодексом статус із настанням передбачених законом юридичних наслідків.
У пункті 48.3 статті 48 Кодексу наведено вичерпний перелік обов’язкових реквізитів податкової звітності, серед яких зазначено і підписи платника податку - фізичної особи та/або посадових осіб платника податку, визначених цим Кодексом, засвідчені (за наявності) печаткою платника податку.
Відповідно до пункту 48.5 статті 48 Кодексу податкова декларація повинна бути підписана: фізичною особою - платником податків або його законним представником; особою, відповідальною за ведення бухгалтерського обліку та подання податкової декларації згідно із договором про спільну діяльність або угодою про розподіл продукції; керівником платника податків або уповноваженою особою, а також особою, яка відповідає за ведення бухгалтерського обліку та подання податкової декларації до органу державної податкової служби. У разі ведення бухгалтерського обліку та подання податкової декларації безпосередньо керівником платника податку така податкова декларація підписується таким керівником;
Достатнім підтвердженням справжності документа податкової звітності є наявність оригіналу підпису уповноваженої особи на документі у паперовій формі або наявність в електронному документі електронного цифрового підпису платника податку.
Якщо податкова декларація подається податковими агентами – юридичними особами, вона повинна бути підписана керівником такого агента та особою, яка відповідає за ведення бухгалтерського обліку та подання податкової декларації такого агента, а якщо податковим агентом є платник податків – фізична особа – таким платником податків.
З огляду на наведене приписами Кодексу не передбачено права платників податків застосовувати факсиміле при підписанні податкових декларацій та/або розрахунків, а отже податкова звітність, складена з порушенням норм статті 48 Кодексу, не вважається податковою декларацією, крім випадків, встановлених пунктом 46.4 статті 46 цього Кодексу.

Запитання 2: Чи мають право платники податків при оформленні податкової накладної використовувати факсимільне відтворення підпису?
Відповідь. Ні, не мають.
Пунктом 201.1 статті 201 Кодексу визначено чіткий перелік обов’язкових реквізитів податкової накладної.
Податкова накладна відповідно до пункту 201.6. статті 201 Кодексу є податковим документом і одночасно відображається у податкових зобов'язаннях, реєстрі виданих податкових накладних продавця та реєстрі отриманих податкових накладних покупця.
Форма та порядок заповнення податкової накладної затверджуються центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної фінансової політики (пункту 201.2 статті 201 Кодексу).
Порядок заповнення податкової накладної, затверджено наказом Міністерства фінансів України від 01.11.2011 №1379, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 22.11.2011 за №1333/20071.
Пунктом 2 вказаного Порядку визначено порядок та спосіб заповнення податкової накладної, а пунктом 1 – осіб, які мають право видавати податкову накладну.
Зокрема, податкова накладна заповнюється державною мовою за встановленою формою шляхом:
або видруковування такої форми з подальшим заповненням її платником податку на додану вартість розбірливим почерком ручкою з чорнилом (пастою) синього або чорного кольору без підчисток і виправлень тексту та цифрових даних;
або заповнення її в електронному вигляді з подальшим видруковуванням. Друкована податкова накладна може бути як з клітинками, так і без них.
Платник податку зобов'язаний надати покупцю (отримувачу) на його вимогу підписану уповноваженою платником особою та скріплену печаткою (за наявності) податкову накладну.
Відповідно до абзацу восьмого пункту першого цього Порядку податкова накладна вважається недійсною у разі її заповнення іншою особою, ніж вказаною у цьому пункті.

Питання 3: Чи вправі посадові особи органів ДПС використовувати факсиміле в податковому повідомленні-рішенні, податковій вимозі, наказі та направленні на проведення перевірки?

Відповідь. Ні. Частиною другою статті 19 Конституції України визначено, що органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов'язані діяти лише на підставі, в межах повноважень і у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України.
Підпунктами 20.1.27 – 20.1.28 статті 20 Кодексу передбачено право органів державної податкової служби визначати у визначених цим Кодексом випадках суми податкових та грошових зобов'язань платників податків та застосовувати до платників податків фінансові (штрафні) санкції, стягувати до бюджетів та державних цільових фондів суми грошових зобов'язань та/або податкового боргу у випадках, порядку та розмірі, визначених цим Кодексом.
Пунктом 58.1 статті 58 Кодексу встановлено, що у разі коли сума грошового зобов'язання платника податків, передбаченого податковим або іншим законодавством, контроль за дотриманням якого покладено на контролюючі органи, розраховується контролюючим органом відповідно до статті 54 цього Кодексу (крім декларування товарів, передбаченого для громадян) або у разі коли за результатами перевірки контролюючий орган встановлює факт невідповідності суми бюджетного відшкодування сумі, заявленій у податковій декларації, або зменшує розмір задекларованого від'ємного значення об'єкта оподаткування податком на прибуток або від'ємного значення суми податку на додану вартість, розрахованого платником податків відповідно до Розділу V цього Кодексу, такий контролюючий орган надсилає (вручає) платнику податків податкове повідомлення-рішення.
Останнє містить підставу для такого нарахування (зменшення) податкового зобов'язання та/або зменшення (збільшення) суми бюджетного відшкодування та/або зменшення від'ємного значення об'єкта оподаткування податком на прибуток або від'ємного значення суми податку на додану вартість; посилання на норму цього Кодексу та/або іншого закону, контроль за виконанням якого покладено на контролюючі органи, відповідно до якої був зроблений розрахунок або перерахунок грошових зобов'язань платника податків; суму грошового зобов'язання, що повинен сплатити платник податку; суму зменшеного (збільшеного) бюджетного відшкодування та/або зменшення від'ємного значення результатів господарської діяльності або від'ємного значення суми податку на додану вартість; граничні строки сплати грошового зобов'язання та/або строки виправлення платником податків показників податкової звітності; попередження про наслідки несплати грошового зобов'язання або внесення виправлень до показників податкової звітності в установлений строк; граничні строки, передбачені цим Кодексом для оскарження податкового повідомлення-рішення.
У разі коли платник податків не сплачує узгодженої суми грошового зобов'язання в установлені законодавством строки, орган державної податкової служби надсилає (вручає) йому податкову вимогу в порядку, визначеному для надсилання (вручення) податкового повідомлення-рішення (пункт 59.1 статті 59 Кодексу).
Порядок направлення органами ДПС України податкових повідомлень платникам податків та рішень про застосування штрафних (фінансових) санкцій, затверджений наказом Державної податкової адміністрації України від 22.12.2010 № 985, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 30.12.2010 за №1440/18735 (далі – Порядок №985), а Порядок направлення органами державної податкової служби податкових вимог платникам податків, затверджений наказом Державної податкової адміністрації від 24.12.2012 №1037.
Згідно з пунктом 59.3 статті 59 Кодексу податкова вимога надсилається не раніше першого робочого дня після закінчення граничного строку сплати суми грошового зобов'язання та повинна містити відомості про факт виникнення грошового зобов'язання, права податкової застави, розмір податкового боргу, який забезпечується податковою заставою, обов'язок погасити податковий борг та можливі наслідки його непогашення в установлений строк, попередження про опис активів, які відповідно до законодавства можуть бути предметом податкової застави, а також про можливі дату та час проведення публічних торгів з їх продажу.
З огляду на наведене інших вимог щодо оформлення податкових повідомлень та податкових вимог, ніж передбачені у статтях 58-59 Кодексу та Порядках №№985, 1037 не встановлено.
Що стосується направлення на проведення перевірки, то останнє є дійсним за наявності підпису керівника податкового органу або його заступника, що скріплений печаткою органу ДПС відповідно до вимог пункту 81.1 статті 81 Кодексу.
Крім того, пунктом 59 Типової інструкції з діловодства у центральних органах виконавчої влади, Раді міністрів Автономної Республіки Крим, місцевих органах виконавчої влади, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 30 листопада 2011 року №1242, встановлено, що факсимільне відтворення підпису посадової особи на організаційно-розпорядчих, фінансових, бухгалтерських документах за допомогою механічного або іншого копіювання не допускається.
Використання при вчиненні правочинів факсимільного відтворення підпису за допомогою засобів механічного або іншого копіювання, електронно-числового підпису або іншого аналога власноручного підпису допускається у випадках, встановлених законом, іншими актами цивільного законодавства або за письмовою згодою сторін, у якій мають міститися зразки відповідного аналога їхніх власноручних підписів, а норми Кодексу та зазначених вище актів законодавства не містять положень стосовно права посадових осіб органів державної податкової служби на застосування факсимільного відтворення підпису на вказаних документах (частина третя статті 207 ЦК України).

Директор Департаменту правової роботи В.В. Кочкаров
Аватар пользователя
vins
 
Сообщений: 6654
Зарегистрирован: 27 дек 2010, 12:38
Благодарил (а): 2704 раз.
Поблагодарили: 2906 раз.

UNREAD_POST налоговик » 03 дек 2012, 22:32

Факсимиле и первичка — понятия несовместимые: приговор ГНСУ

Цитаты, приведенные в этой части консультации, подталкивают совсем не к тому выводу, который в результате прозвучал. Как видим, ГНСУ категорически против возможности использования факсимиле при подписании первичных документов. Из всего написанного в консультации в качестве аргументации можно
расценивать лишь два утверждения:
1. Действующим законодательством не установлено четкое определение терминов «факсимиле» и «факсимильная подпись», не урегулирован вопрос о порядке их использования.
Особенно странно, что этот аргумент звучит после того, как чуть выше сама ГНСУ приводит порядок применения факсимиле, предусмотренный Гражданским кодексом Украины. К нему, собственно, и отсылает абз. второй п. 2.5 Положения о документальном обеспечении записей в бухгалтерском учете, утвержденного
приказом Минфина от 24.05.95 г. № 88 (в редакции приказа от 08.11.2010 г. № 1327), указывая, что использование при оформлении первичных документов факсимильного воспроизведения подписи допускается в порядке, установленном законом, другими актами гражданского законодательства.
Что касается отсутствия определения терминов «факсимиле» и «факсимильная подпись» в действующем законодательстве, то вряд ли стоит относиться к этому аргументу серьезно. Законодательное регулирование не требует юридического определения абсолютно всех используемых в нем терминов, если им не придается
специальное значение, отличающееся от общеупотребительного. Иначе говоря, отсутствие в законодательстве определения термина «факсимиле» не свидетельствует о том, что само факсимиле не может использоваться для подписания документов. Это говорит лишь о том, что данный термин употребляется в своем обычном значении, т. е. как «точное воспроизведение какого-либо графического оригинала, в том числе подписи» (см. также «Налоги и бухгалтерский учет», 2009, № 19, с. 27).
2. Нормами Закона о бухгалтерском учете применение факсимиле для подписи первичных документов не предусмотрено. (К слову, этот же аргумент озвучивался Минфином в письме от 03.08.2009 г. № 31-34000-20-16/20991).
Данный тезис выдает в ГНСУ одно существенное идеологическое заблуждение, которым, как нам приходилось не раз убедиться, налоговые органы руководствуются в практике взаимодействия с налогоплательщиками. Заблуждение заключается в том, что в своей работе налоговые органы, как правило,
исходят из принципа «разрешено все, кроме прямо запрещенного законом»; а вот к налогоплательщикам подходят с обратной точки зрения — «запрещено все, кроме прямо дозволенного». А должно быть в точности до наоборот. На примере рассматриваемой ситуации это будет означать следующее: во всех
случаях, когда нормативно-правовые акты не предусматривают специального запрета на использование факсимильной подписи, ее проставление на документе допустимо и должно приравниваться к собственоручной. Более того, в нашем случае не только нет отдельно оговоренного запрета, но и есть норма, прямо допускающая такое использование в порядке, предусмотренном актами гражданского законодательства.
С учетом того, что статус первичного имеет практически каждый документ, составляемый с целью подтверждения исполнения договорных обязательств (см. «Налоги и бухгалтерский учет», 2011, № 54), налогоплательщики, не имеющие желания вступать в спор с налоговым органом по поводу их действительности, будут стараться, чтобы при их заполнении проставлялась собственноручная подпись.
Тем же, кто будет вынужден довольствоваться факсимильным аналогом, остается надеяться на неизменность позиции судебных инстанций, которые достаточно последовательно высказываются за правомерность применения факсимиле в первичных документах. Так, например, Одесский апелляционный админсуд в определении от 11.04.2012 г. по делу № 2-а-911/11/1470 признал акты выполненных работ, подписанные с помощью факсимиле, действительными. Решение было обосновано ссылкой на абз. второй п. 2.5 Положения № 88 в связке со ст. 207 ГКУ. Факсимильная подпись на первичных документах не заставила суд усомниться в их действительности и в других спорах (см., например, постановление Полтавского окружного админсуда от 10.07.2012 г. по делу № 2а-1670/4102/12).

НиБУ № 97
Аватар пользователя
налоговик
 
Сообщений: 5778
Зарегистрирован: 20 ноя 2010, 23:29
Благодарил (а): 835 раз.
Поблагодарили: 2642 раз.

UNREAD_POST tan » 02 окт 2015, 10:20

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ФИСКАЛЬНАЯ СЛУЖБА УКРАИНЫ
ПИСЬМО
от 04.09.2015 г. N 18936/5/99-99-10-03-02-15

О предоставлении разъяснений
Государственная фискальная служба Украины рассмотрела письмо от налогоплательщика относительно возможности оформления товарно-транспортной накладной с использованием факсимиле и сообщает следующее.

Согласно Правилам перевозок грузов автомобильным транспортом в Украине, утвержденным приказом Министерства транспорта Украины от 14.10.97 г. N 363, зарегистрированным в Министерстве юстиции Украины 20.02.98 г. за N 128/2568, товарно-транспортная накладная на перевозку грузов автомобильным транспортом удостоверяется подписью и при необходимости - печатью (штампом).

В соответствии со ст. 9 Закона Украины "О бухгалтерском учете и финансовой отчетности в Украине" и Положением о документальном обеспечении записей в бухгалтерском учете, утвержденным приказом Министерства финансов Украины от 24.05.95 г. N 88, первичный документ должен быть подписан лично, а подпись может быть скреплена печатью. Использование при оформлении первичных документов факсимильного воспроизведения подписи допускается в порядке, установленном законом, другими актами гражданского законодательства (п. 2.5 Положения).

Предписаниями ч. 3 ст. 207 Гражданского кодекса Украины предусмотрено, что использование при совершении сделок факсимильного воспроизведения подписи с помощью средств механического или другого копирования, электронно-цифровой подписи либо другого аналога собственноручной подписи допускается в случаях, установленных законом, другими актами гражданского законодательства, или по письменному соглашению сторон, в котором должны содержаться образцы соответствующего аналога их собственноручных подписей.

Таким образом, использование факсимильного воспроизведения подписи при оформлении товарно-транспортной накладной по письменному соглашению сторон, в которой содержатся образцы соответствующего аналога их собственноручных подписей, не нарушает законодательство Украины.

Председатель
Р. М. Насиров
tan
 
Сообщений: 253
Зарегистрирован: 21 июн 2011, 20:21
Благодарил (а): 65 раз.
Поблагодарили: 133 раз.

След.

Вернуться в РАЗНОЕ ЮРИДИЧЕСКОЕ

Кто сейчас на форуме

Зарегистрированные пользователи: Ads, Gb, Ya