Рекламу показываем только НЕзарегистрированным пользователям. Войдите или зарегистрируйтесь на Бухфоруме
    .

Есть налоговый долг - всё уплаченное идет на его погашение

Путеводитель по разделу. Наличка, РРО, труд, лицензирование, подотрасли хозяйственного права (земля, цены, ЦБ, хозобщества...)

Модератор: Ol_ua

UNREAD_POST vins » 22 май 2011, 15:54

Налоговые органы направляют уплаченные средства на погашение налогового долга, но только в пределах одного налога


ЄДИНА БАЗА ПОДАТКОВИХ ЗНАНЬ

Чи може орган ДПС зарахувати кошти, сплачені платником з одного податку, на погашення податкового боргу з іншого податку, керуючись п. 87.9 ст. 87 ПКУ?

Відповідно до пп. 87.9 ст. 87 Податкового кодексу України від 2 грудня 2010 року N 2755-VI (далі - ПКУ) у разі наявності у платника податків податкового боргу органи державної податкової служби зобов'язані зарахувати кошти, що сплачує такий платник податків, в рахунок погашення податкового боргу згідно з черговістю його виникнення незалежно від напряму сплати, визначеного платником податків.

Спрямування коштів платником податків на погашення грошового зобов'язання перед погашенням податкового боргу забороняється, крім випадків спрямування цих коштів на виплату заробітної плати та єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування.

Зазначена норма ПКУ визначає порядок зарахування коштів стосовно кожного окремо взятого податку чи збору. Враховуючи вимоги пункту 87.9 статті 87 ПКУ, органи державної податкової служби зобов'язані зараховувати кошти, сплачені платником податків, на погашення податкового боргу такого платника податків лише в межах одного податку чи збору.
Аватар пользователя
vins
 
Сообщений: 6654
Зарегистрирован: 27 дек 2010, 12:38
Благодарил (а): 2704 раз.
Поблагодарили: 2905 раз.

UNREAD_POST Vetal' » 12 апр 2012, 10:17

Всем привет. Отдельной темы по взысканию налогового долга не нашел. Пусть будет здесь.

ВИЩИЙ АДМІНІСТРАТИВНИЙ СУД УКРАЇНИ
ЛИСТ
від 09.04.2012 р. N 1017/11/13-12

Головам апеляційних адміністративних судів
У зв'язку з виникненням у судовій практиці питань, пов'язаних із застосуванням строків звернення до адміністративного суду у справах, що виникають із податкових відносин у сфері погашення податкового боргу, на підставі пункту 4 частини першої статті 32 Закону України "Про судоустрій і статус суддів" Вищий адміністративний суд України вважає за необхідне повідомити таке.
За змістом частини першої статті 1833 Кодексу адміністративного судочинства України стягнення коштів за податковим боргом може здійснюватися в порядку звернення органу державної податкової служби до адміністративного суду з відповідним поданням.
Подання подається до суду першої інстанції протягом двадцяти чотирьох годин з моменту встановлення обставин, що зумовлюють звернення до суду, за загальними правилами підсудності, встановленими цим Кодексом, у письмовій формі та повинно містити, зокрема, підстави звернення з поданням, обставини, що підтверджуються доказами, та вимоги заявника.
З урахуванням приписів пункту 95.2 статті 95 Податкового кодексу України, згідно з яким стягнення коштів та продаж майна платника податків провадиться не раніше ніж через 60 календарних днів з моменту надіслання такому платнику податкової вимоги, податковий орган зобов'язаний долучити до подання про стягнення коштів за податковим боргом докази надіслання податкової вимоги платникові податків, що є необхідним для правильного розрахунку строку в 60 днів, який повинен минути з дня надіслання відповідного подання.
Пунктом 59.1 Податкового кодексу України передбачено, що порядок надіслання платникові податків податкової вимоги є тотожним порядку надіслання податкового повідомлення-рішення.
Відповідно до пункту 58.3 Податкового кодексу України податкове повідомлення-рішення вважається надісланим (врученим) юридичній особі, якщо, зокрема, його передано посадовій особі такої юридичної особи під розписку або надіслано листом з повідомленням про вручення.

Таким чином, наведена норма Кодексу передбачає два альтернативні способи інформування платника про наявність податкового повідомлення-рішення, а саме:
- безпосереднє вручення такого рішення під розписку;
- надіслання листом з повідомленням про вручення.
При цьому правова конструкція цієї норми жодним чином не визначає черговості або не надає переваг у застосуванні податковим органом будь-якого із зазначених способів. Вживання у наведеному законодавчому приписі сполучника "або" вказує на рівнозначність зазначених способів та можливість використання будь-якого із них за вибором податкового органу.

Власне ж надіслання у розумінні цієї норми передбачає направлення адресатові (платникові) листа з повідомленням про вручення. Тобто для факту надіслання достатньою є передача податковим органом відповідного виду поштової кореспонденції на пошту, тоді як подальше вручення (отримання) адресатом (платником) такого листа є окремою дією, яка не впливає на початок відліку 60-денного строку в порядку пункту 95.2 статті 95 Податкового кодексу України.

Правильність такого тлумачення пункту 58.3 статті 53 Податкового кодексу України підтверджується і тим, що цей Кодекс розрізняє поняття "надіслання" та "отримання" без їх ототожнення. Так, у пункті 56.18 статті 56 названого Кодексу виникнення права платника на оскарження рішення контролюючого органу про нарахування грошового зобов'язання пов'язано саме з отриманням такого рішення. Згідно ж із пунктом 79.2 статті 79 цього ж Кодексу однією з обов'язкових умов проведення посадовими особами органу державної податкової служби документальної позапланової невиїзної перевірки є, зокрема, надіслання платнику податків рекомендованим листом із повідомленням про вручення копії наказу про проведення документальної позапланової невиїзної перевірки та письмового повідомлення про дату початку та місце проведення такої перевірки.

Крім того, відповідно до пункту 42.2 статті 42 Податкового кодексу України документи вважаються належним чином врученими, якщо вони надіслані за адресою (місцезнаходженням, податковою адресою) платника податків рекомендованим листом з повідомленням про вручення.

Ураховуючи викладене, термін "надіслання" податкової вимоги в контексті норми пункту 95.2 статті 95 Податкового кодексу України означає відправлення податкової вимоги платникові податків рекомендованим листом із повідомленням про вручення на адресу такого платника податків.

Відповідно в разі використання поштового способу інформування платника податків про наявність у нього податкового боргу право на внесення подання про стягнення податкового боргу виникає у податкового органу на наступний день після закінчення 60 днів з дня відправлення платнику податків податкової вимоги рекомендованим листом із повідомленням про вручення, незалежно від дати фактичного отримання цієї податкової вимоги платником податків, вказаної в повідомленні про вручення.


Цей лист пропонуємо довести до відома суддів місцевих та апеляційних адміністративних судів для врахування при здійсненні правосуддя.

 

Заступник Голови суду
М. Цуркан

 
Vetal'
 
Сообщений: 2852
Зарегистрирован: 27 янв 2011, 11:57
Благодарил (а): 440 раз.
Поблагодарили: 1152 раз.

UNREAD_POST Vetal' » 26 июл 2012, 10:45

ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА СЛУЖБА УКРАЇНИ
ЛИСТ
від 05.07.2012 р. N 18223/7/19-5017

Останнім часом ВАСУ видано низку інформаційних листів стосовно питань, пов'язаних із погашенням податкового боргу платників податків (від 09.04.2012 р. N 1017/11/13-12, від 12.04.2012 р. N 1044/11/13-12 та від 04.05.2012 р. N 1198/12/12-12).

Зокрема, ВАСУ уточнено період звернення органів ДПС до суду першої інстанції з поданням про стягнення коштів за податковим боргом згідно зі статтею 1833 КАСУ.
Враховуючи норми п. 95.1 та 95.2 ст. 95 Податкового кодексу України (далі - ПКУ), а також ст. 1833 КАСУ, ВАСУ вважає, що орган ДПС має право звернутися до суду з поданням про стягнення коштів за податковим боргом протягом двадцяти чотирьох годин після спливу 60 календарних днів з моменту надсилання податкової вимоги такому платнику податків.
Зазначена норма не поширюється на платників податків - фізичних осіб, оскільки п. 87.10 ст. 87 ПКУ встановлено особливий порядок стягнення для зазначеної категорії платників податків.
Вирішення справ за позовом податкового органу про стягнення податкового боргу з платника податків - фізичної особи має здійснюватися за загальними правилами позовного провадження.
Особливої уваги заслуговує висновок ВАСУ стосовно відсутності правових норм для повторного направлення податкових вимог платнику податків у разі збільшення розміру податкового боргу.
Так, п. 59.5 ст. 59 ПКУ встановлено, що у разі, коли у платника податків, якому надіслано (вручено) податкову вимогу, сума податкового боргу збільшується, погашенню підлягає вся сума податкового боргу такого платника податку, що виник після надіслання (вручення) податкової вимоги. Оскільки діючими законодавчими та нормативно-правовими актами не передбачається повторного направлення податкових вимог на збільшену суму податкового боргу, судом зроблено висновок про відсутність у органів ДПС повноважень щодо повторного направлення платнику податків податкової вимоги у разі збільшення податкового боргу.
Податкова вимога також не надсилається платнику податків незалежно від того, з якого податку збільшився податковий борг - із того, який був зазначений у податковій вимозі, чи з іншого податку (збору).
У разі коли суд відмовляє органу ДПС у прийнятті подання згідно зі ст. 1833КАСУ і закриває провадження у справі про стягнення коштів за податковим боргом, орган ДПС має право звернутися до суду на загальних підставах у порядку позовного провадження.
Одночасно ВАСУ роз'яснює тлумачення терміна "надіслання" податкової вимоги.
Під процедурою надіслання платнику податків податкової вимоги слід розуміти передачу органом ДПС відповідного виду поштової кореспонденції на пошту, в той час як подальше вручення такого листа є окремою дією, що не впливає на початок відліку 60-денного строку в порядку п. 95.2 ст. 95 ПКУ.
Таким чином, у разі використання поштового способу надіслання податкової вимоги, право на внесення подання про стягнення податкового боргу виникає у органу ДПС на наступний день після закінчення 60 днів з дня відправлення платнику податків податкової вимоги рекомендованим листом із повідомленням про вручення, незалежно від дати фактичного отримання цієї податкової вимоги.
Особливості процедури стягнення податкового боргу з платників податків - фізичних осіб наведені у Інформаційному листі ВАСУ від 04.05.2012 р. N 1198/12/12-12.
Зазначене довести до відома та врахування в роботі підпорядкованим органам ДПС.
 

Заступник Голови
А. Ігнатов

За это сообщение автора Vetal' поблагодарил:
Мыша
Vetal'
 
Сообщений: 2852
Зарегистрирован: 27 янв 2011, 11:57
Благодарил (а): 440 раз.
Поблагодарили: 1152 раз.

UNREAD_POST налоговик » 10 авг 2013, 10:00

Напоминаем: если есть налоговый долг, каким бы ни было назначение платежа, все уплаченное пойдет в первую очередь на его погашение.

ВИЩИЙ АДМІНІСТРАТИВНИЙ СУД УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
"21" травня 2013 р. м. Київ К/800/3561/13

...
Враховуючи положення п. 87.9 ст. 87 Податкового кодексу України та відсутність належних та допустимих доказів про сплату податкової заборгованості за травень 2009 року в сумі 133 506,00 грн., суди дійшли вірного висновку про правомірність зарахування грошових коштів, сплачених у 2011 році на погашення податкового боргу травня 2009 року.
Аватар пользователя
налоговик
 
Сообщений: 5776
Зарегистрирован: 20 ноя 2010, 23:29
Благодарил (а): 835 раз.
Поблагодарили: 2633 раз.

UNREAD_POST Selena » 28 фев 2014, 14:24

Добрый день.
У нас такая ситуация:
-За январь месяц по декларации НДС есть сумма к оплате - 10000,00 грн.
-По прибыли по итогам 2013 года имеем переплату - 30000,00 грн., (мы квартальщики, отчет сдан 09.02.14 и по лицевому счету в гни все суммы прошли)
так вот, хотели зачесть переплату по прибыли в счет ндс, письмо подали 21.02.14, отдел учета провел, но скорее всего налоговая до 28.02.14 (а это уже сегодня) не зачтет - лежит на подписи у начальника - и это естественно...живые деньги лучше...
платить деньги не хотелось бы - и так большая переплата имеется за 2013год...
Думаю не заплатить ндс в срок 28.02.14, и тогда когда переплата по прибыли будет перекинута на ндс - она зачтется в сумму неоплаченного ндс + 10% штрафа.
Вопрос, я до конца не понимаю чем чревата неуплата НДС; налоговый долг сразу возникает или нет? налоговая будет высылать податкове ришення?
подскажите пожалуйста!
Selena
 
Сообщений: 81
Зарегистрирован: 13 дек 2011, 20:34
Благодарил (а): 69 раз.
Поблагодарили: 3 раз.


  • Похожие темы
    Ответов
    Просмотров
    Последнее сообщение

Вернуться в РАЗНОЕ ЮРИДИЧЕСКОЕ

Кто сейчас на форуме

Зарегистрированные пользователи: Ads, Gb, MR, Ya