Рекламу показываем только НЕзарегистрированным пользователям. Войдите или зарегистрируйтесь на Бухфоруме
    .

Запросы на поиск бланка, нормативного документа, разъяснения

"Горящие" вопросы задаем здесь!
Правила форума
SOS-поддержка
Задаем сюда вопросы только если они горят настолько, что нет времени искать подходящий раздел.
После логического завершения каждой темы, она будет перенесена в профильный раздел форума.

UNREAD_POST NewsMaker » 21 дек 2010, 23:03

Срочно нужен бланк, нормативный документ, разъяснение, но нет под рукой?

Оставляем запрос на поиск в этой теме.

В запросе на бланк документа указывается название бланка, например, "нужен Отчет о товарообороте (1-торг)"

В отношении запроса на нормативный документ (разъяснение) возможны два варианта.

Первый вариант запроса. Даем известные реквизиты : это может быть название или дата (+орган) или номер (+орган или дата).
Например, ищу "письмо № XXXXX" или "нужно положение о кассовых операциях".
Второй вариант запроса. В крайнем случае если неизвестно что нужно - даем просто запрос такого вида: "где-то написано: "каждый обязан уплачивать налоги". Подскажите где именно?

В ответ кто-нибудь обязательно поделится.
Аватар пользователя
NewsMaker
 
Сообщений: 57
Зарегистрирован: 18 ноя 2010, 10:49
Благодарил (а): 6 раз.
Поблагодарили: 6 раз.

UNREAD_POST larisa » 01 янв 2011, 14:59

По запросу на поиск судебных решений о том, когда гражданско-правовой договор может быть приравнен к трудовому, мне очень помогли.
Может, были и разъяснения госорганов по этому вопросу?
Аватар пользователя
larisa
 
Сообщений: 172
Зарегистрирован: 21 ноя 2010, 20:54
Благодарил (а): 38 раз.
Поблагодарили: 37 раз.

UNREAD_POST Ol_ua » 01 янв 2011, 15:26

Скрытый текст: показать
МІНІСТЕРСТВО ПРАЦІ ТА СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ
ЛИСТ від 11.03.2002 р. N 06/2-4/42

Щодо трудових угод

На <...> запит, у межах своєї компетенції, повідомляємо.

Відповідно до чинного законодавства виконання робіт, надання послуг громадянином може здійснюватись як на підставі трудового договору, так і на інших юридичних підставах, зокрема, на підставі цивільно-правового договору.

За трудовим договором працівника приймають на роботу (посаду), яка включена до штату підприємства, для виконання певної роботи (певних функцій) за конкретною кваліфікацією, професією, посадою; працівникові гарантується заробітна плата, встановлені трудовим законодавством гарантії, пільги, компенсації: працівник підпорядковується правилам внутрішнього трудового розпорядку тощо.

За цивільно-правовим договором, зокрема за трудовою угодою/договором підряду, яким фактично є трудова угода, що регулюється главою 28 Цивільного кодексу України, оплачується не процес праці, а її результат. Він визначається після закінчення роботи та оформляється актами здавання-приймання виконаних робіт (наданих послуг), на підставі яких провадиться їх оплата та інше.

Отже, при наявності ознак, притаманних саме для трудових відносин, укладається трудовий договір, при наявності ж ознак, притаманних цивільно-правовим відносинам, слід укладати цивільно-правові договори.

У разі виникнення спору щодо правомірності укладеного договору (трудового, цивільного) зазначене питання має вирішуватися у судовому порядку за позовом особи, чиї права порушено. До того ж слід враховувати, що виконання певних робіт (послуг) за цивільно-правовими договорами може здійснюватися тільки суб'єктами господарської діяльності на підставі відповідної ліцензії (охорона державної чи іншої власності - ст. 9 Закону України "Про ліцензування певних видів господарської діяльності"), на відміну від виконання обов'язків охоронця на підставі трудового договору.

Також повідомляємо, що нагляд за додержанням законодавства про працю здійснює, зокрема, Державний департамент нагляду за додержанням законодавства про працю. Контроль же за додержанням податкового законодавства покладено на органи державної податкової служби.

  Начальник юридичного управління  
І. Тубелець 

  Надруковано: "Податки та бухгалтерський облік", N 31, 18 квітня 2002 р.


ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА АДМІНІСТРАЦІЯ УКРАЇНИ
ЛИСТ від 22.06.2009 р. N 7346/5/17-0716
(Витяг)

<...>
Відповідно до статті 626 Цивільного кодексу України договором є домовленість сторін, спрямована на встановлення, зміну чи припинення цивільних прав та обов'язків.

Згідно зі статтею 21 Кодексу законів про працю України трудовий договір - це угода між працівником і власником підприємства або уповноваженим ним органом чи фізичною особою, відповідно до якої працівник зобов'язується виконувати роботу, визначену цією угодою, з підпорядкуванням внутрішньому трудовому розпорядку, а власник підприємства, уповноважений ним орган або фізична особа зобов'язується виплачувати працівникові заробітну плату й забезпечувати умови праці, необхідні для виконання роботи, передбаченої законодавством про працю, колективним договором та угодою сторін.

Цивільно-правовий договір (договір підряду, доручення тощо) - це угода між громадянином і підприємством чи підприємцем, предметом якої є виконання фізичною особою певної роботи, спрямованої на досягнення конкретного результату.

За договором підряду одна сторона (підрядник) зобов'язується на свій ризик виконати певну роботу за завдання другої сторони (замовника), а замовник зобов'язується прийняти та оплатити виконану роботу.

Тобто за договорами підряду або доручення оплачується не процес праці, а його конкретний (кінцевий) результат, що визначається після закінчення роботи й оформляється актом прийняття-передачі виконаних робіт (наданих послуг), на підставі яких і здійснюється виплата винагороди.

Відповідно до пункту 1.8 статті 1 Закону України "Про податок з доходів фізичних осіб" від 22.05.2003 р. N 889 (далі - Закон) наймана особа - це фізична особа, яка безпосередньо власною працею виконує трудову функцію виключно за дорученням або наказом роботодавця згідно з умовами укладеного з ним трудового договору (контракту) відповідно до закону. При цьому всі вигоди від виконання такої трудової функції (крім заробітної плати такої найманої особи, інших виплат чи винагород на її користь, передбачених законодавством), а також усі ризики, пов'язані з таким виконанням або невиконанням, отримує (несе) роботодавець.

Наведені у вашому запиті приклади договорів мають ознаки трудового договору й оподаткування виплачуваних згідно з ними найманим працівникам - підприємцям доходів має здійснюватися податковим агентом - роботодавцем відповідно до загальних норм Закону (зокрема пунктів 3.5, 7.1, 8.1), встановлених для оподаткування заробітної плати.ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА АДМІНІСТРАЦІЯ УКРАЇНИ
ЛИСТ від 23.12.2008 р. N 10094/С/30-1415

ДПАУ розглянула лист щодо надання роз'яснення з приводу застосування норм податкового законодавства суб'єктами господарювання - фізичними особами та повідомляє наступне.

Згідно зі ст. 1 Указу Президента України від 03.07.98 р. N 727/98 "Про спрощену систему оподаткування, обліку та звітності суб'єктів малого підприємництва" (далі - Указ) суб'єкти малого підприємництва - фізичні особи мають право самостійно обрати спосіб оподаткування доходів від здійснення підприємницької діяльності за єдиним податком шляхом отримання Свідоцтва про сплату єдиного податку при обов'язковому додержанні відповідних умов: у трудових відносинах, включаючи членів їх сімей, протягом року перебуває не більше 10 осіб та обсяг виручки від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) за календарний рік не перевищує 500 тис. грн.

У разі коли платник єдиного податку здійснює підприємницьку діяльність з використанням найманої праці або за участю у підприємницькій діяльності членів його сім'ї, ставка єдиного податку збільшується на 50 % за кожну особу. Тобто Указ регламентує саме трудові відносини суб'єкта господарювання та найманої особи.

Відносини суб'єкта господарювання і найманих працівників регулюються трудовим та цивільним законодавством.

Відповідно до чинного законодавства виконання робіт, надання послуг громадянином може здійснюватись як на підставі трудового договору, так і на інших юридичних підставах, зокрема, на підставі цивільно-правового договору.

Пунктом 1 ст. 46 ГКУ передбачено, що підприємці мають право укладати з громадянами договори щодо використання праці.

Якщо до цивільно-правового договору робота (послуга) надається одноразово та оплата за таку одноразову роботу (послугу) здійснюється після закінчення роботи і оформлюється актом приймання-передачі виконаних робіт (наданих послуг), тобто оплачується не процес праці, а його конкретний результат, оподаткування доходів фізичних осіб здійснюється податковим агентом при їх нарахуванні за ставкою п. 7.1 ст. 7 Закону України від 22.05.2003 р. N 889-IV "Про податок з доходів фізичних осіб" (далі - Закон) без виключення з нарахованої суми перед оподаткуванням передбачених п. 3.5 ст. 3 Закону відрахувань до соціальних фондів та податкової соціальної пільги.

Згідно із ст. 21 КЗпП України трудовий договір - це угода між працівником і власником підприємства чи уповноваженим ним органом або фізичною особою, за якою працівник зобов'язується виконувати роботу, визначену цією угодою, з підпорядкуванням внутрішньому трудовому розпорядку, а власник підприємства, уповноважений ним орган або фізична особа зобов'язується виплачувати працівнику заробітну плату і забезпечувати умови праці, необхідні для виконання роботи, передбачені законодавством про працю, колективним договором та угодою сторін.

З метою виконання норм Закону під терміном "наймана особа" розуміється фізична особа, яка безпосередньо власною працею виконує трудову функцію виключно за дорученням або наказом роботодавця згідно з умовами укладеного з ним трудового договору (контракту) відповідно до закону. При цьому усі вигоди від виконання такої трудової функції (крім зарплати такої найманої особи, інших виплат чи винагород на її користь, передбачених законодавством), а також усі ризики, пов'язані з таким виконанням або невиконанням, отримуються (несуться) роботодавцем (п. 1.8 ст. 1 Закону).

Відповідно до ст. 3 та ст. 4 Закону суми зарплати входять до складу загального місячного оподатковуваного доходу фізичної особи - найманого працівника та підлягають оподаткуванню податковим агентом - роботодавцем, зокрема СПД на загальних підставах, тобто із застосуванням ставки податку, визначеної п. 7.1 ст. 7 Закону (15 %).

Таким чином, якщо укладений договір передбачає оплату процесу праці, тобто містить ознаки трудового договору, то приватний підприємець при укладанні таких договорів обов'язково повинен дотримуватись вимоги неперевищення чисельності найманих працівників понад 10 осіб та збільшити ставку єдиного податку на 50 % за кожну особу.

Враховуючи те, що в листі не зазначено, який саме договір цивільно-правового характеру укладено між приватним підприємцем - платником єдиного податку та чоловіком (тобто оплачується сам процес праці чи його конкретний результат, який визначається після закінчення роботи і оформлюється актом приймання-передачі виконаних робіт (послуг)), з метою оподаткування слід керуватися вищезазначеними нормами чинного законодавства.

  Заступник Голови С. Лекарь 


ГОЛОВНЕ КОНТРОЛЬНО-РЕВІЗІЙНЕ УПРАВЛІННЯ УКРАЇНИ
ЛИСТ від 19.12.2008 р. N 24-18/562
<...>

Договори з громадянами на використання їх праці можуть укладатись за трудовим або цивільно-правовим договором. Відмінністю договорів цивільно-правового характеру від трудових договорів є те, що перші регламентуються Цивільним кодексом України, а другі - Кодексом законів про працю України.

Відповідно до ст. 21 Кодексу законів про працю України трудовим договором є угода між працівником і власником підприємства, установи, організації або уповноваженим ним органом чи фізичною особою, за якою працівник зобов'язується виконувати роботу, визначену цією угодою, з підляганням внутрішньому трудовому розпорядку, а власник підприємства, установи, організації або уповноважений ним орган чи фізична особа зобов'язується виплачувати працівникові заробітну плату і забезпечувати умови праці, необхідні для виконання роботи, передбачені законодавством про працю, колективним договором і угодою сторін.

Суттю такого виду цивільно-правових відносин як підряду є те, що одна сторона (підрядник) зобов'язується на свій ризик виконати певну роботу за завданням другої сторони (замовника), а замовник повинен прийняти й оплатити виконану роботу (особливості укладання та виконання договорів підряду визначені гл. 61 Цивільного кодексу України). Отже, по суті (в юридичному розумінні) трудові відносини між сторонами при укладанні договору підряду не виникають.

Враховуючи роз'яснення Міністерства праці та соціальної політики України від 11.03.2002 N 06/2-4/42 та від 26.12.2003 N 067/1-4/2008 основною ознакою, що відрізняє цивільно-правові відносини від трудових, є те, що трудовим законодавством регулюється процес трудової діяльності, її організація, а за цивільно-правовим договором процес організації трудової діяльності залишається за його межами, метою укладання договору підряду є отримання певного матеріального результату, робота за договором підряду має разовий характер. Тобто, за договором підряду процес праці не регламентується: працівник не зараховується до штату установи, організації, не видається наказ про його прийняття на роботу, не вноситься запис до трудової книжки і на нього не поширюється дія внутрішнього трудового розпорядку.

За трудовим договором працівника приймають на роботу (посаду), включену до штатного розпису установи, для виконання певної роботи (певних функцій) за конкретною кваліфікацією, професією, посадою, з обов'язковим підпорядкуванням внутрішньому трудовому розпорядку та внесенням відповідного запису до трудової книжки. Працівникові створюються всі умови праці, потрібні для виконання визначених договором робіт, гарантується виплата заробітної плати, не нижчої від установленої законодавством, а також гарантуються встановлені трудовим законодавством гарантії, пільги, компенсації тощо.

Звертаємо увагу, якщо умовами договору підряду будуть передбачені ознаки трудових відносин (наприклад, зазначено графік роботи "з 9.00 до 17.00 з перервою на обід з 13.00 до 13.45"), в подальшому суд такий договір може визнати трудовим.

Відповідно до листів Державного казначейства України від 05.07.2005 N 07-04/1315-5673 та від 25.02.2008 N 3.4-04/651-3018 заробітна плата працівника за трудовим договором виплачується з фонду оплати праці підприємства, установи та організації за КЕКВ 1111 "Заробітна плата"; це стосується і позаштатних працівників, з якими укладено трудові договори.

Пунктом 28 Порядку складання, розгляду, затвердження та основних вимог до виконання кошторисів бюджетних установ, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28.02.2002 N 228 (далі - Порядок N 228), передбачено, що чисельність працівників установи, що пропонується до затвердження за штатним розписом, повинна бути приведена у відповідність з визначеним фондом оплати праці.

Зміни до штатних розписів вносяться у порядку, встановленому для їх затвердження відповідно до пункту 47 Порядку N 228, пунктом 32 якого регламентовано порядок затвердження штатного розпису керівником відповідної вищестоящої установи.

Враховуючи вищевикладене, якщо робота має характер систематичності (щоденного виконання роботи), працівник повинен підпорядковуватися правилам внутрішнього трудового розпорядку, укладання трудового договору можливе за наявності посади в штатному розписі установи.

З питання цивільно-правових договорів зазначаємо, що оплата робіт, виконаних за цивільно-правовим договором (винагорода), проводиться за кодами економічної класифікації видатків бюджету, які відповідають економічній сутності платежів. При цьому сума винагороди за договором підряду встановлюється виключно за угодою сторін, законодавством не передбачені обмеження в частині мінімального або максимального розміру винагороди.
<...>

 Заступник Голови І. Стефанюк


ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА АДМІНІСТРАЦІЯ УКРАЇНИ
ЛИСТ від 29.03.2007 р. N 1558/П/17-0715

ДПАУ розглянула лист і повідомляє.

Можливість укладання СПД, зокрема, платниками єдиного податку, договорів з громадянами на використання їх праці для здійснення підприємницької діяльності встановлено ГКУ (ст. 46).

Договори з громадянами на використання їх праці можуть укладатися за трудовим або цивільно-правовим договором.

Згідно зі ст. 901 ЦКУ за договором про надання послуг одна сторона (виконавець) зобов'язується за завданням другої сторони (замовника) надати послугу, яка споживається в процесі вчинення певної дії або здійснення певної діяльності, а замовник зобов'язується оплатити виконавцеві зазначену послугу, якщо інше не встановлено договором.

Якщо договором передбачено надання послуг за плату, замовник зобов'язаний оплатити надану йому послугу в розмірі, у строки та в порядку, що встановлені договором (ст. 903 ЦКУ).

Таким чином, на виконавця покладено обов'язок надати послугу (одноразово) і надано право на одержання відповідної плати за таку послугу, а замовник зобов'язаний оплатити таку одноразову послугу і наділений правом вимагати належного надання послуги з боку виконавця.

Тобто за договором про надання послуг оплачується не процес праці, а його конкретний результат, який визначається після закінчення роботи і оформляється актом приймання-передачі виконаних робіт (наданих послуг).

Щодо оподаткування доходів фізичних осіб, одержуваних за договорами цивільно-правового характеру, то вони повинні оподатковуватися податковим агентом при їх нарахуванні за ставкою п. 7.1 ст. 7 Закону України від 22.05.2003 р. N 889-IV "Про податок з доходів фізичних осіб" (далі - Закон про ПДФО) (15 % - з 01.01.2007 р.) без виключення з нарахованої суми перед оподаткуванням передбачених п. 3.5 ст. 3 Закону відрахувань до соціальних фондів та податкової соціальної пільги (ПСП).

Водночас, як видно з листа та копії договору про надання послуг, цей договір не носить ознаки цивільно-правового договору, оскільки в ньому зазначено період та час виконання роботи, а також обумовлено надання неодноразової послуги, а щоденне надання послуг протягом квітня місяця поточного року. В зв'язку з цим такий договір носить ознаки трудового договору.

Трудові відносини громадян регулюються, зокрема Кодексом законів про працю України, Законом України від 24.03.95 р. N 108/95-ВР "Про оплату праці" та іншими нормативними актами з цих питань.

Згідно зі ст. 21 Кодексу законів про працю України трудовий договір - це угода між працівником і власником підприємства, установи, організації або уповноваженим ним органом чи фізичною особою, за якою працівник зобов'язується виконувати роботу, визначену цією угодою, з підляганням внутрішньому трудовому розпорядкові, а власник підприємства, установи, організації або уповноважений ним орган чи фізична особа зобов'язується виплачувати працівникові зарплату і забезпечувати умови праці, необхідні для виконання роботи, передбачені законодавством про працю, колективним договором і угодою сторін.

Згідно із визначенням, наданим у п. 1.1 та 1.3 ст. 1 Закону про ПДФО, заробітна плата - це доходи, в тому числі заохочувальні та компенсаційні виплати та винагороди, які виплачуються (надаються) платнику податку його працедавцем у зв'язку з відносинами трудового найму згідно із законом.

З метою виконання норм Закону про ПДФО під терміном "наймана особа" розуміється фізична особа, яка безпосередньо власною працею виконує трудову функцію виключно за дорученням або наказом працедавця згідно з умовами укладеного з ним трудового договору (контракту) відповідно до закону. При цьому усі вигоди від виконання такої трудової функції (крім зарплати такої найманої особи, інших виплат чи винагород на її користь, передбачених законодавством), а також усі ризики, пов'язані з таким виконанням або невиконанням, отримуються (несуться) працедавцем (п. 1.8 ст. 1 Закону про ПДФО).

Відповідно до ст. 3 та ст. 4 Закону про ПДФО суми зарплати входять до складу загального місячного оподатковуваного доходу фізичної особи - найманого працівника та підлягають оподаткуванню податковим агентом - працедавцем, зокрема, СПД на загальних підставах, тобто з застосуванням ставки податку, визначеної п. 7.1 ст. 7 Закону про ПДФО (з 01.01.2007 р. - 15 %).

Згідно із п. 3.5 ст. 3 Закону про ПДФО при нарахуванні доходів у вигляді зарплати об'єкт оподаткування визначається як нарахована сума такої зарплати, зменшена на суму збору до ПФУ, внесків до фондів загальнообов'язкового держсоцстрахування, які відповідно до закону справляються за рахунок доходу найманої особи та ПСП.

Указом Президента України від 03.07.98 р. N 727/98 "Про спрощену систему оподаткування, обліку та звітності суб'єктів малого підприємництва" (далі - Указ) фізичні особи - СПД самостійно (за власним бажанням) можуть обрати спосіб оподаткування доходів, одержаних від здійснення підприємницької діяльності, за єдиним податком шляхом придбання Свідоцтва про сплату єдиного податку при обов'язковому додержанні відповідних умов, зазначених у ст. 1 цього Указу. Так, зокрема, у трудових відносинах, включаючи членів їх сімей, протягом року мають право перебувати не більше як 10 осіб.

Згідно зі ст. 2 Указу ставка єдиного податку для суб'єктів малого підприємництва - фізичних осіб встановлюється місцевими радами за місцем їх держреєстрації залежно від виду діяльності і не може становити менше 20 гривень та більше 200 гривень на місяць для самостійного здійснення підприємницької діяльності, а в разі здійснення її з використанням найманої праці або за участю членів сім'ї платника єдиного податку, які перебувають у трудових відносинах з ним, розмір єдиного податку збільшується на 50 % за кожну особу.

Згідно з п. 1.15, 1.17 ст. 1 та пп. 9.12.3 ст. 9 Закону про ПДФО фізична особа - СПД, в тому числі платник єдиного податку, вважається податковим агентом найманих ним фізичних осіб або фізичних осіб, що перебувають з ним у цивільно-правових відносинах, стосовно будь-яких оподатковуваних доходів, нарахованих на користь таких осіб, і несе відповідальність за нарахування, утримання та сплату (перерахування) ПДФО до бюджету.

Крім того, такий платник єдиного податку - податковий агент повинен повідомляти податковий орган за місцем своєї реєстрації про виплачені найманим працівникам доходи та утримані з них податки за ф. 1ДФ (пп. "б" п. 19.2 ст. 19 Закону про ПДФО).

 Заступник Голови С. Лекарь 


ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА АДМІНІСТРАЦІЯ УКРАЇНИ
ЛИСТ від 08.08.2006 р. N 4212/С/17-0715

Державна податкова адміністрація України розглянула Ваш лист <...> і повідомляє.

Спрощена система оподаткування, обліку та звітності регулюється Указом Президента України "Про спрощену систему оподаткування, обліку та звітності суб'єктів малого підприємництва" від 03.07.98 р. N 727 в редакції Указу Президента України від 28.06.99 р. N 746/99 (далі - Указ), згідно з яким суб'єкти малого підприємництва - фізичні особи мають право самостійно обрати спосіб оподаткування доходів від здійснення підприємницької діяльності за єдиним податком шляхом отримання Свідоцтва про сплату єдиного податку при обов'язковому додержанні відповідних умов, зазначених у статті 1 Указу, зокрема про те, що у трудових відносинах, включаючи членів їх сімей, протягом року перебуває не більше 10 осіб та обсяг виручки від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) за календарний рік не перевищує 500 тис. грн.

У разі коли платник єдиного податку здійснює підприємницьку діяльність з використанням найманої праці або за участю у підприємницькій діяльності членів його сім'ї, ставка єдиного податку збільшується на 50 відсотків за кожну особу. Тобто Указ регламентує саме трудові відносини СГД та найманої особи.

Відносини суб'єкта підприємницької діяльності і найманих працівників регулюються трудовим та цивільним законодавством.

Відповідно до чинного законодавства виконання робіт, надання послуг громадянином може здійснюватись як на підставі трудового договору, так і на інших юридичних підставах, зокрема, на підставі цивільно-правового договору.

Згідно із статтею 21 Кодексу законів про працю України трудовий договір - це угода між працівником і власником підприємства чи уповноваженим ним органом або фізичною особою, за якою працівник зобов'язується виконувати роботу, визначену цією угодою, з підпорядкуванням внутрішньому трудовому розпорядку, а власник підприємства, уповноважений ним орган або фізична особа зобов'язується виплачувати працівнику заробітну плату і забезпечувати умови праці, необхідні для виконання роботи, передбачені законодавством про працю, колективним договором та угодою сторін.

Також на всіх працівників, які працюють у фізичної особи понад п'ять днів, ведуться трудові книжки.

Відповідно до статті 626 Цивільного кодексу України договором є домовленість сторін, спрямована на встановлення, зміну або припинення цивільних прав і обов'язків.

Цивільно-правовий договір (договір підряду, доручення тощо) - це угода між громадянином і підприємством або підприємцем, предметом якої є виконання фізичною особою певної роботи, спрямованої на досягнення конкретного результату.

За договором підряду одна сторона (підрядник) зобов'язується на свій ризик виконати певну роботу за завданням другої сторони (замовника), а замовник зобов'язується прийняти та оплатити виконану роботу.

Тобто за договорами підряду чи доручення оплачується не процес праці, а його конкретний (кінцевий) результат, який визначається після закінчення роботи і оформляється актом приймання-передачі виконаних робіт (наданих послуг), на підставі яких і здійснюється виплата винагороди.

Відповідно до пункту 1.8 статті 1 Закону України "Про податок з доходів фізичних осіб" від 22.05.2003 р. N 889 (далі - Закон) наймана особа - це фізична особа, яка безпосередньо власною працею виконує трудову функцію виключно за дорученням або наказом працедавця згідно з умовами укладеного з ним трудового договору (контракту) відповідно до закону. При цьому усі вигоди від виконання такої трудової функції (крім заробітної плати такої найманої особи, інших виплат чи винагород на її користь, передбачених законодавством), а також усі ризики, пов'язані з таким виконанням або невиконанням, отримуються (несуться) працедавцем.

Як видно з доданого Вами договору, наймана особа одержує від Вас тільки фіксовану винагороду за виконану трудову функцію, яка не залежить від обсягів виконаної роботи (реалізації). Всі вигоди (виручка від реалізації товару) і ризики (можливі збитки) при цьому несете Ви як суб'єкт господарської діяльності - платник єдиного податку, а не найманий працівник.

Таким чином, виходячи з наведеного, укладений Вами договір носить ознаки трудового договору і оподаткування виплачуваних згідно з ним найманим працівникам доходів повинно здійснюватися відповідно до загальних норм Закону щодо оподаткування заробітної плати.

При укладанні таких договорів Ви обов'язково повинні виконувати вимоги статей 1 та 2 Указу щодо не перевищення чисельності найманих працівників понад 10 осіб та доплати 50 відсотків єдиного податку за кожного такого найманого працівника.

Заступник Голови С. Лекарь 


МІНІСТЕРСТВО ПРАЦІ ТА СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ
ЛИСТ від 26.12.2003 р. N 06/1-4/200

Щодо застосування трудових договорів та договорів підряду

На Ваш лист юридичне управління Міністерства праці та соціальної політики в межах своєї компетенції повідомляє.

Відповідно до статті 21 КЗпП України трудовий договір - це угода між працівником і власником підприємства, установи, організації або уповноваженим ним органом чи фізичною особою, за якою працівник зобов'язується виконувати роботу, визначену цією угодою, з підляганням внутрішньому трудовому розпорядку, а власник підприємства, установи, організації або уповноважений ним орган чи фізична особа зобов'язується виплачувати працівникові заробітну плату і забезпечувати умови праці, необхідні для виконання роботи, передбачені законодавством про працю, колективним договором і угодою сторін.

Цивільно-правовий договір - це угода між громадянином і організацією (підприємством тощо) на виконання першим певної роботи (а саме: договір підряду, договір доручення тощо), предметом якого є надання певного результату праці, але за цього виду договору не виникають трудові відносини, на які поширюється трудове законодавство.

Серед ознак, за допомогою яких відрізняються один вид договору від іншого, можна виділити такі.

За договором підряду, укладеним між власником і громадянином, останній зобов'язується за винагороду виконувати для підприємства індивідуально визначену роботу. Основною ознакою, що відрізняє підрядні відносини від трудових, є те, що трудовим законодавством регулюється процес трудової діяльності, її організація. За цивільно-правовим договором процес організації трудової діяльності залишається за його межами, метою договору є отримання певного матеріального результату. Підрядник, на відміну від працівника, не підпорядковується правилам внутрішнього трудового розпорядку, він сам організовує свою роботу і виконує її на власний ризик.

За трудовим договором працівника приймають на роботу (посаду), включену до штату підприємства, для виконання певної роботи (певних функцій) за конкретною кваліфікацією, професією, посадою. Працівникові гарантується заробітна плата, встановлені трудовим законодавством гарантії, пільги, компенсації тощо. За підрядним договором оплачується не процес праці, а її результати, котрі визначають після закінчення роботи і оформляють актами здавання-приймання виконаних робіт (наданих послуг), на підставі яких провадиться їх оплата. Договором також може бути передбачено попередню або поетапну оплату. У трудовій книжці не робиться запис про виконання роботи за цивільно-правовими договорами. Водночас відповідно до п. "а" ч. 3 ст. 56 Закону України "Про пенсійне забезпечення" робота за угодами цивільно-правового характеру за умови сплати страхових внесків зараховується до стажу роботи, що дає право на трудову пенсію.

Відповідно до ст. 6 Закону України "Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими народженням та похованням" загальнообов'язковому державному соціальному страхуванню підлягають особи, які працюють на умовах трудового договору (контракту) на підприємствах, в установах, організаціях, незалежно від форм власності та господарювання, або фізичних осіб. Особи ж, які виконують роботи (послуги) згідно з цивільно-правовими договорами (угодами), беруть участь у загальнообов'язковому державному соціальному страхуванні на добровільних засадах.

Отже, за наявності ознак, притаманних саме трудовим відносинам, укладається трудовий договір, за наявності ж ознак, притаманних цивільно-правовим відносинам, слід укладати цивільно-правовий договір.

Щодо застосування цивільного права роз'яснення надає Міністерство юстиції України.

Слід також зазначити, що Закон України "Про податок з доходів фізичних осіб" від 22.05.2003 р. N 889-IV набирає чинності з 1 січня 2004 року, роз'яснення щодо застосування якого надає Державна податкова адміністрація.

  Начальник юридичного управління 
 І. Тубелець 
Последний раз редактировалось Ol_ua 23 янв 2011, 19:39, всего редактировалось 1 раз.
Аватар пользователя
Ol_ua
 
Сообщений: 585
Зарегистрирован: 04 дек 2010, 22:20
Благодарил (а): 80 раз.
Поблагодарили: 78 раз.

UNREAD_POST Ol_ua » 01 янв 2011, 16:49

Larisa
в дополнение - достаточно свежее письмо Минтруда от 14.10.2010 г. № 208/06/186-10

Скрытый текст: показать
МІНІСТЕРСТВО ПРАЦІ ТА СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ

ЛИСТ

від 14.10.2010 р. N 208/06/186-10

Поняття "трудова угода" і "трудовий договір" не є тотожними.

Відповідно до чинного законодавства виконання робіт, надання послуг громадянином може здійснюватися як на підставі трудового договору, так і на інших юридичних підставах, зокрема на підставі цивільно-правового договору ("трудової угоди").

Відповідно до статті 21 Кодексу законів про працю України трудовий договір - це угода між працівником і власником підприємства, установи, організації або уповноваженим ним органом чи фізичною особою, за якою працівник зобов'язується виконувати роботу, визначену цією угодою, з підпорядкуванням внутрішньому трудовому розпорядку, а власник підприємства , установи, організації або уповноважений ним орган чи фізична особа зобов'язується виплачувати працівникові заробітну плату (у розмірі не нижче встановленого державою мінімального розміру) і забезпечувати умови праці, необхідні для виконання роботи, передбачені законодавством про працю, колективним договором та угодою сторін.

Працівник має право реалізувати свої здібності до продуктивної і творчої праці шляхом укладення трудового договору на одному або одночасно на декількох підприємствах, в установах, організаціях, якщо інше не передбачено законодавством, колективним договором або угодою сторін (тобто працювати за сумісництвом).

Оформляється укладення трудового договору наказом чи розпорядженням власника або уповноваженого ним органу про зарахування працівника на роботу (частина третя статті 24 Кодексу законів про працю України). Прийом на роботу здійснюється у відповідності зі штатним розкладом організації.

При укладанні "трудової угоди" (цивільно-правового договору) повинні бути дотримані вимоги цивільного, а не трудового законодавства. Відповідно, положення статті 50 Кодексу законів про працю України не поширюються на осіб, які уклали "трудова угода" (цивільно-правовий договір).

Відповідно до глави 63 Цивільного кодексу України полягає будь-який договір про надання послуг, якщо це не суперечить суті зобов'язання.

Згідно зі статтею 901 Цивільного кодексу України за договором про надання послуг одна сторона (виконавець) зобов'язується за завданням другої сторони (замовника) надати послугу, яка споживається в процесі вчинення певної дії або здійснення певної діяльності, а замовник зобов'язується оплатити виконавцеві зазначену послугу, якщо інше не встановлено договором.

Цивільним законодавством не встановлено обмежень на кількість укладених цивільно-правових договорів.

Начальник Юридичного управління

І. Тубелець
Последний раз редактировалось Ol_ua 23 янв 2011, 19:39, всего редактировалось 1 раз.
Аватар пользователя
Ol_ua
 
Сообщений: 585
Зарегистрирован: 04 дек 2010, 22:20
Благодарил (а): 80 раз.
Поблагодарили: 78 раз.

UNREAD_POST Татьяна » 12 янв 2011, 18:18

А можно тут попросить примерную форму иска об обжаловании НУР?
:oops:
Татьяна
 
Сообщений: 54
Зарегистрирован: 21 дек 2010, 17:09
Благодарил (а): 12 раз.
Поблагодарили: 2 раз.

UNREAD_POST Оксана » 23 янв 2011, 19:14

Кто-то видел этот документ:

Затверджено в новій редакції Розрахунок частки сільськогосподарського товаровиробництва, який сільгоспвиробники повинні надати в органи ДПС до 01.02.11 р. для придбання та підтвердження статусу платника ФСП, та Методичні рекомендації щодо його складання.
Визнано таким, що втратив чинність, наказ Мінагрополітики від 22 10.09 р. № 752 «Про затвердження Розрахунку питомої ваги доходу від реалізації сільськогосподарської продукції власного виробництва та продуктів її переробки в загальній сумі валового доходу підприємства за попередній звітний (податковий) рік та Методичних рекомендацій щодо його складання."
Наказ Мінагрополітики від 17.12.2010 р. № 837 набрав чинності з 01.01.2011 р.

http://www.audyt.lviv.ua/uk/novyny/943-forma-rozrahunku-chastky.html
Аватар пользователя
Оксана
 
Сообщений: 148
Зарегистрирован: 05 дек 2010, 01:04
Благодарил (а): 21 раз.
Поблагодарили: 78 раз.

UNREAD_POST vins » 23 янв 2011, 19:37

Например, если зайти по этой ссылке
www.sta.poltava.ua/pod07/Rozrahunku_4as ... zu_837.doc

За это сообщение автора vins поблагодарили: 2
Ol_ua, Оксана
Аватар пользователя
vins
 
Сообщений: 6654
Зарегистрирован: 27 дек 2010, 12:38
Благодарил (а): 2704 раз.
Поблагодарили: 2906 раз.

UNREAD_POST Ol_ua » 23 янв 2011, 19:41

А если зайти по этой, то тут методические рекомендации
www.sta.poltava.ua/pod07/Metodi4ni_reko ... zu_837.doc
Аватар пользователя
Ol_ua
 
Сообщений: 585
Зарегистрирован: 04 дек 2010, 22:20
Благодарил (а): 80 раз.
Поблагодарили: 78 раз.

UNREAD_POST Оксана » 23 янв 2011, 19:45

vins, спасибо вам))
Я в Пт в поисках этого банка, как мне казалось, все тематические сайты "перевернула" -- оказалось не все))
Аватар пользователя
Оксана
 
Сообщений: 148
Зарегистрирован: 05 дек 2010, 01:04
Благодарил (а): 21 раз.
Поблагодарили: 78 раз.

UNREAD_POST Печкин » 23 янв 2011, 21:30

vins спасибо
я тоже искал - не нашел. Вроде нигде больше нет.
Надеюсь, завтра появится в более авторитетных источниках.
живу на Бухфоруме
Аватар пользователя
Печкин
 
Сообщений: 6649
Зарегистрирован: 18 ноя 2010, 13:03
Благодарил (а): 73 раз.
Поблагодарили: 2891 раз.

UNREAD_POST Аналитик » 09 фев 2011, 13:45

Очень нужен бланк заявки на приобретение торгового патента, но только ЗАПОЛНЕННЫЙ (пустая форма есть). Крайне необходимо посмотреть, что же указывали раньше в поле "вид предпринимательской деятельности": формулировка вида деятельности в произвольной форме либо согласно Классификатору «Классификация услуг и продукции в сфере бытового обслуживания» (ГК 201-01-2001) или же согласно Перечню платных бытовых услуг, на осуществление деятельности по предоставлению которых приобретается торговый патент. Этот Перечень утвержден постановлением КМУ от 29.12.10 г. № 1258.
Аналитик
 
Сообщений: 10
Зарегистрирован: 25 янв 2011, 12:29
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 6 раз.

UNREAD_POST anton » 09 фев 2011, 14:27

Аналитик писал(а):Крайне необходимо посмотреть, что же указывали раньше в поле "вид предпринимательской деятельности": формулировка вида деятельности в произвольной форме либо согласно Классификатору «Классификация услуг и продукции в сфере бытового обслуживания» (ГК 201-01-2001) или же согласно Перечню платных бытовых услуг, на осуществление деятельности по предоставлению которых приобретается торговый патент


Скажу честно - не заполнял.
А не будет достаточно указать - "Надання побутових послуг"?
anton
 
Сообщений: 128
Зарегистрирован: 23 ноя 2010, 23:38
Благодарил (а): 28 раз.
Поблагодарили: 5 раз.

UNREAD_POST Аналитик » 09 фев 2011, 15:15

anton, спасибо за ответ
Возможно это не настолько принципиально, но всегда хочется как-то систематизации и определенности...
Получается есть 3 варианта как можно обозначить вид деятельности. А какой из них истинно верный - неизвестно..
Если до сих пор налоговики не придавали этому значения, вероятно это действительно непринципиально ...

А вот почему-то названия в Перечне бытовых услуг, подлежащих патентованию, который утвержден сейчас (во исполнение НКУ) и в старом Перечне бытовых услуг (который действовал ранее) - отличаются. Хотя коды согласно Классификатору бытовых услуг идентичны, что в старом, что в новом Перечне. А из изменений: деятельность по прокату аудио-, видеокассет, CD - теперь непатентуемая.

За это сообщение автора Аналитик поблагодарил:
Ol_ua
Аналитик
 
Сообщений: 10
Зарегистрирован: 25 янв 2011, 12:29
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 6 раз.

UNREAD_POST Ol_ua » 09 фев 2011, 15:34

Аналитик, это в любом случае интересно. Спасибо!

Думаю, что вопрос действительно непринципиальный. Любой из вариантов ничему противоречить не будет.

Аналитик писал(а):всегда хочется как-то систематизации и определенности...


Для этого не всегда обязательно иметь единственный вариант ответа :)
Аватар пользователя
Ol_ua
 
Сообщений: 585
Зарегистрирован: 04 дек 2010, 22:20
Благодарил (а): 80 раз.
Поблагодарили: 78 раз.

UNREAD_POST алефтина » 28 фев 2011, 17:41

Подскажите, какой должен быть документ у производителя прибора для автосервиса по аналогии с общепитом: в общепите калькуляционная карта, а в производстве? И кем этот документ должен быть подписан?
алефтина
 
Сообщений: 15
Зарегистрирован: 28 фев 2011, 09:26
Благодарил (а): 16 раз.
Поблагодарили: 4 раз.

След.

Вернуться в SOS-поддержка

Кто сейчас на форуме

Зарегистрированные пользователи: Gb, Ya

cron