Рекламу показываем только НЕзарегистрированным пользователям. Войдите или зарегистрируйтесь на Бухфоруме
    .

Запросы на поиск бланка, нормативного документа, разъяснения

"Горящие" вопросы задаем здесь!
Правила форума
SOS-поддержка
Задаем сюда вопросы только если они горят настолько, что нет времени искать подходящий раздел.
После логического завершения каждой темы, она будет перенесена в профильный раздел форума.

UNREAD_POST vikakool » 10 июн 2011, 17:54

может, не дадут - вдруг это повлечет угрозу для безопасности государства :D

работают же с этим документом, гады! и хорошо работают - у импортеров св-ва НДС аннулируют будь здоров!
vikakool
 
Сообщений: 4214
Зарегистрирован: 18 янв 2011, 10:56
Благодарил (а): 922 раз.
Поблагодарили: 647 раз.

UNREAD_POST Печкин » 17 июн 2011, 08:55

Самого распоряжения не нахожу, но вот такое письмо встретилось
23.03.2011 р. № 8073/7/16-1617
Головам державних податкових адміністрацій в АР Крим, областях, м.м. Києві та Севастополі
Щодо питань адміністрування
податку на додану вартість

Державна податкова адміністрація України у зв’язку із надходженням численних запитів органів державної податкової служби та з метою забезпечення однозначного тлумачення окремих статей Податкового кодексу України підпорядкованими підрозділами оподаткування юридичних осіб в частині справляння податку на додану вартість повідомляє таке.
Відповідно до пункту 49.4 статті 49 Податкового кодексу України (далі – Кодекс) з 1 січня 2011 року платники податків, що належать до середніх та великих підприємств зобов’язані подавати податкові декларації та додатки до неї в електронній формі. Поряд з цим, для платників податків, віднесених до малих підприємств збережено подання податкової звітності на паперових та електронних носіях з доданням роздрукованих оригіналів.
Слід зазначити, що починаючи із звітності за березень та І квартал 2011 року податкова звітність з податку на додану вартість подається до органів державної податкової служби за формами податкової звітності, затвердженої наказом Державної податкової адміністрації України від 25.01.2011 № 41 „Про затвердження форм та Порядку заповнення і подання податкової звітності з податку на додану вартість”, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 16.02.2011 за № 197/18935 (далі наказ №41).
Податкова декларація з податку на додану вартість та невід’ємні додатки до неї приймаються підрозділами ведення та захисту податкової звітності, якими здійснюється візуальний контроль за повнотою поданої податкової звітності; наявністю та достовірністю заповнення всіх обов’язкових реквізитів.
Підрозділи оподаткування юридичних осіб проводять камеральну перевірку. Посадові особи контролюючого органу здійснюють камеральну перевірку без обов’язкового письмового запиту органу державної податкової служби та будь-якого спеціального рішення керівника такого органу або направлення на її проведення.
Так, відповідно до підпункту 75.1.1. пункту 75.1. статті 75 Кодексу камеральною вважається перевірка, яка проводиться у приміщенні органу державної податкової служби виключно на підставі даних, зазначених у податкових деклараціях (розрахунках) платника податку. Єдиним місцем проведення камеральної перевірки є приміщення контролюючого органу. Згідно вимог пункту 76.1 статті 76 Кодексу камеральній перевірці підлягає вся податкова звітність суцільним порядком.
Камеральні перевірки податкової звітності з податку на додану вартість платників податку – юридичних осіб проводяться працівниками підрозділів оподаткування юридичних осіб протягом 30 днів, наступних за останнім днем граничного строку подання звітної податкової декларації до органу ДПС або днем фактичного подання уточнюючого розрахунку.
Рекомендовано встановити наступну черговість проведення камеральних перевірок із застосуванням системи подвійного контролю відповідно до категорій платника:
– ймовірні вигодоформуючі суб’єкти (податкові ями, згідно АС „Розподіл платників ПДВ за категоріями уваги” категорія уваги 3.2 переважно 3.2.2);
– ймовірні вигодотранспортуючі суб’єкти (транзитери, згідно АС „Розподіл платників ПДВ за категоріями уваги” категорія уваги 3.2 переважно 3.2.3);
– ймовірні вигодонабувачі (згідно АС „Розподіл платників ПДВ за категоріями уваги” – категорія уваги 3.1);
– інші платники ПДВ.
При визначенні черговості проведення камеральних перевірок в межах категорії рекомендовано враховувати показник рейтингової оцінки платника згідно АС „Розподіл платників ПДВ за категоріями уваги” від більшого до меншого значення ступеня ризику.
Під час камеральних перевірок аналізуються розбіжності, виявлені за результатами електронної обробки (звірки) податкової звітності з податку на додану вартість та обробки даних Єдиного реєстру податкових накладних, реєстрів виданих та отриманих податкових накладних, зокрема:
1) розбіжності при заповненні податкової декларації з податку на додану вартість:
– арифметико-логічні помилки при заповненні податкової декларації з податку на додану вартість (додатків);
– даних податкової декларації з податку на додану вартість та додатками до неї;
2) розбіжності між даними податкової декларації з податку на додану вартість та реєстром виданих та отриманих податкових накладних;
3) розбіжності між даними реєстрів виданих та отриманих податкових накладних та даними митних органів;
4) розбіжності між даними реєстру виданих та отриманих податкових накладних та Єдиного реєстру податкових накладних;
5) розбіжності між податковими зобов’язаннями та податковим кредитом контрагентів (по заниженню податкових зобов’язань; по завищенню податкового кредиту) за даними розшифровок;
6) розбіжності за результатами співставлення даних реєстрів виданих та отриманих податкових накладних контрагентів (у виданих податкових накладних; в отриманих податкових накладних);
7) розбіжності за результатами обробки даних Єдиного реєстру податкових накладних.
За результатами проведених камеральних перевірок працівники підрозділів оподаткування юридичних осіб проводять:
– складання актів, підготовку та направлення податкових повідомлень-рішень з метою застосування згідно пункту 120.1 статті 120 Кодексу штрафних санкцій до платників податків, які не подали у встановлені терміни до податкового органу податкову звітність з ПДВ;
– складання актів у разі якщо результати камеральної перевірки податкової звітності платника свідчать про наявність у такій звітності помилок (порушень);
– підготовку та направлення податкових повідомлень-рішень у разі якщо результати камеральної перевірки податкової звітності платника свідчать про заниження або завищення суми його податкових зобов’язань, завищення суми бюджетного відшкодування, завищення від’ємного значення суми податку на додану вартість (згідно пункту 123.1 статті 123 Кодексу);
– оформлення довідок про неможливість вручення платнику податку документу (листа, акта камеральної перевірки, податкового повідомлення-рішення тощо) та передача до підрозділу податкової міліції з метою встановлення місцезнаходження платника податків;
– формування висновків за наслідками камеральних перевірок податкової звітності та опрацювання іншої наявної в базах даних та звітній частині облікової справи платника податкової інформації (результатів Системи автоматизованого співставлення податкових зобов’язань та податкового кредиту у розрізі контрагентів, розбіжностей у реєстрах виданих та отриманих податкових накладних контрагентів, даних митних органів, інформації Єдиного реєстру податкових накладних тощо).
Форма акту про результати камеральної перевірки даних, задекларованих у податковій звітності з податку на додану вартість
(далі – Акт, додаток 3 до Порядку заповнення та подання податкової звітності з податку на додану вартість), затверджена наказом ДПА України від 25.01.11 № 41 „Про затвердження форм та Порядку заповнення і подання податкової звітності з податку на додану вартість” набула чинності з
4 березня 2010 року.
Акт складається у разі виявлення за результати камеральної перевірки помилок (порушень) за кожен звітний (податковий) період. Залежно від підстави перевірки (неподання (несвоєчасне подання) податкової звітності з податку на додану вартість (пп.75.1.1 п.75.1 ст.75, ст.76, п.49.18 ст.49 Кодексу) або виявлення помилок (порушень) в податковій звітності з податку на додану вартість (п.200.10 ст.200, пп.75.1.1 п.75.1 ст.75, ст.76) в Акті зазначається:
суть помилки (порушення) – відміткою та, у разі необхідності, указанням пунктів Кодексу та нормативно-правових актів;
інформація про застосовані штрафи для визначення повторності порушень;
таблиця з показниками, у яких допущено помилки (для перевірки з питань виявлення помилок (порушень) в податковій звітності з податку на додану вартість) або таблиця з показниками термінів подання податкової звітності з податку на додану вартість;
відповідний висновок.
Акти реєструються у журналі обліку актів камеральних перевірок та заносяться до АС „Аудит”.
Висновки формуються на підставі проведеного поглибленого аналізу звітних даних платника, даних інформаційних ресурсів податкового органу, у разі якщо працівниками підрозділів оподаткування юридичних осіб виявлені податкові ризики платників податку на додану вартість.
У разі якщо податкові ризики виявлені за наслідками аналізу уточнюючих розрахунків податкових зобов’язань з податку на додану вартість у зв’язку з виправленням самостійно виявлених помилок (або у зв’язку з уточненням показників податкової звітності контрагентів, або надходженням іншої податкової інформації), висновки складаються з урахуванням податкової звітності за звітний період, за який виправляться помилки.
У разі виявлення за наслідками аналізу уточнюючих розрахунків податкових зобов’язань з податку на додану вартість у зв’язку з виправленням самостійно виявлених помилок (або у зв’язку з уточненням показників податкової звітності контрагентів, або надходженням іншої податкової інформації) додаткових податкових ризиків, обґрунтовані матеріали передаються як доповнення до раніше наданих висновків.
Обґрунтований висновок із застосуванням системи подвійного контролю формується працівником підрозділу оподаткування юридичних осіб, підписується керівником структурного підрозділу, у відповідних випадках, затверджується резолюцією начальника податкової інспекції.
Додатком до висновку у разі наявності є ймовірна схема руху ПДВ з визначенням ймовірного вигодонабувача.
При цьому, виходячи з функціональних повноважень підрозділів оподаткування юридичних осіб органів державної податкової служби схема руху ПДВ представляє собою графічне зображення орієнтовної схеми руху податку на додану вартість сформованої засобами підсистеми „Побудова схем руху ПДВ” на підставі даних Системи автоматизованого співставлення податкових зобов’язань та податкового кредиту у розрізі контрагентів з визначенням:
– суми податку на додану вартість та його імовірного руху по ланцюгу поставки/придбання;
– періоду здійснення операцій з поставки, у разі якщо він не співпадає зі звітним періодом;
– ймовірної ролі кожного суб’єкта в ланцюгу поставки/придбання (вигодоформуючий суб’єкт, вигодотранспортуючий суб’єкт, вигодонабувач);
– сум розбіжностей податкових зобов’язань та податкового кредиту (у разі наявності);
– окремих даних суб’єкта господарювання (код ЄДРПОУ, індивідуальний податковий номер, стан платника податку, код та назва органу ДПС, в якому перебуває на обліку суб’єкт господарювання, згідно ланцюгу поставки/придбання).
Відповідним чином сформований, підписаний та затверджений (у відповідних випадках) висновок передається до підрозділу податкового контролю юридичних осіб:
щодо ймовірних вигодоформуючих (податкових ям) та вигодо транспортуючих (транзитерів) суб’єктів – для організації проведення позапланової документальної перевірки і підрозділу податкової міліції – для оперативного супроводження;
щодо вигодонабувачів – для організації проведення планової документальної перевірки.
Таким чином, працівники підрозділів оподаткування юридичних осіб проводять камеральні перевірки даних, задекларованих у податковій звітності з податку на додану вартість, та за їх результатами направляють до структурних підрозділів відповідні висновки для проведення документальних перевірок та їх оперативного супроводження.
Зважаючи на викладене, Державна податкова адміністрація України зобов’язує державні податкові адміністрації в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі:
довести зазначене роз’яснення до відома підпорядкованих підрозділів та забезпечити його використання при проведенні камеральних перевірок податкової звітності з податку на додану вартість;
забезпечити неухильне дотримання вимог Кодексу, нормативно –правових актів та розпорядчих актів ДПА України в частині проведення камеральних перевірок;
на виконання вимог розпорядження ДПА України від 24.01.11 №48-р забезпечити 04.04.11 інформування ДПА України про вжиті станом на 01.04.11 підрозділами оподаткування юридичних осіб заходи щодо опрацювання переліків підприємств, задіяних у формуванні сумнівного податкового кредиту.
Інформацію у текстовому вигляді та за формою додатків 1 – 3 надсилати до Департаменту адміністрування податку на додану вартість засобами електронного зв’язку архівним файлом на адресу 1616ДДММ.КОx, де КО - назва області, або засобами fossmail на адресу «ДПА України Центр Деп 1616 Нескородєва».

Додаток: на 3 електронних арк.

Заступник Голови Комісії з проведення
реорганізації ДПА України,
заступник Голови ДПА України О.М. Любченко
живу на Бухфоруме

За это сообщение автора Печкин поблагодарили: 2
vikakool, vins
Аватар пользователя
Печкин
 
Сообщений: 6649
Зарегистрирован: 18 ноя 2010, 13:03
Благодарил (а): 73 раз.
Поблагодарили: 2891 раз.

UNREAD_POST Печкин » 22 июн 2011, 20:32

vins писал(а):Я вот думаю - может, воспользуемся Законом о доступе к публичной информации?
...
Напишем запрос - пускай предоставят документ.


Минюст о доступе к "публичной информации". Может кому будет интересно.

Скрытый текст: показать
МІНІСТЕРСТВО ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ
ЛИСТ

від 21.06.2011 р.
Нове в законодавстві про інформацію

Інформаційне законодавство України у 2011 році було оновлено з прийняттям Закону України "Про доступ до публічної інформації" та нової редакції Закону України "Про інформацію", які були прийняті 13 січня 2011 року Верховною Радою України та набрали чинності 10 травня 2011 року. А також були прийнятті Укази Президента від 5 травня 2011 року N 547 "Питання забезпечення органами виконавчої влади доступу до публічної інформації" та від 5 травня 2011 року N 548 "Про першочергові заходи щодо забезпечення доступу до публічної інформації в допоміжних органах, створених Президентом України".

Нова редакція Закону України "Про інформацію" як базового нормативно-правового акта в інформаційній сфері надає нове визначення інформації - як будь-які відомості та/або дані, які можуть бути збережені на матеріальних носіях або відображені в електронному вигляді.

Цим Законом передбачений поділ за змістом інформації на такі види: інформація про фізичну особу, інформація довідково-енциклопедичного характеру, інформація про стан довкілля (екологічна інформація), інформація про товар (роботу, послугу), науково-технічна інформація, податкова інформація, правова інформація, статистична інформація, соціологічна інформація та інші види інформації.

Встановлено, що інформація про фізичну особу (персональні дані) - відомості чи сукупність відомостей про фізичну особу, яка ідентифікована або може бути конкретно ідентифікована.

За порядком доступу інформація поділяється на відкриту інформацію та інформацію з обмеженим доступом. Відкритою вважається вся інформація, крім тієї, що віднесена законом до інформації з обмеженим доступом.

Інформацією з обмеженим доступом є конфіденційна, таємна та службова інформація. До інформації з обмеженим доступом не можуть бути віднесені такі відомості: про стан довкілля, якість харчових продуктів і предметів побуту, про аварії, катастрофи, небезпечні природні явища та інші надзвичайні ситуації, що сталися або можуть статися і загрожують безпеці людей, про стан здоров'я населення, його життєвий рівень, включаючи харчування, одяг, житло, медичне обслуговування та соціальне забезпечення, а також про соціально-демографічні показники, стан правопорядку, освіти і культури населення, про факти порушення прав і свобод людини і громадянина, про незаконні дії органів державної влади, органів місцевого самоврядування, їх посадових та службових осіб та інші відомості, доступ до яких не може бути обмежено відповідно до законів та міжнародних договорів України, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України.

Конфіденційною є інформація про фізичну особу, а також інформація, доступ до якої обмежено фізичною або юридичною особою, крім суб'єктів владних повноважень. Конфіденційна інформація може поширюватися за бажанням (згодою) відповідної особи у визначеному нею порядку відповідно до передбачених нею умов, а також в інших випадках, визначених законом.

Крім того, в новій редакції Закону чітко прописані права журналістів та питання їх акредитації.

Основною метою Закону України "Про доступ до публічної інформації" є створення механізму реалізації права кожного на доступ до публічної інформації. Він містить перелік гарантій дотримання прав на надання публічної інформації, поетапний порядок доступу до неї, надає визначення таким поняттям, як конфіденційна, таємна та службова інформація, регламентує порядок її отримання, визначає порядок і строки подачі та задоволення запиту на інформацію, а також процедуру оскарження рішень, дій чи бездіяльності розпорядників інформації.

Так, публічна інформація - це відображена та задокументована будь-якими засобами та на будь-яких носіях інформація, що була отримана або створена в процесі виконання суб'єктами владних повноважень своїх обов'язків, передбачених чинним законодавством, або яка знаходиться у володінні суб'єктів владних повноважень, інших розпорядників публічної інформації.

Доступ до інформації забезпечується шляхом її оприлюднення у засобах масової інформації (в офіційних друкованих виданнях, на офіційних веб-сайтах в мережі Інтернет, на інформаційних стендах та будь-яким іншим способом) та через надання інформації за запитами на інформацію.

Інформацією з обмеженим доступом є така, шкода в оприлюдненні якої переважає суспільний інтерес в її отриманні і становить загрозу національній безпеці, обороні, запобігання злочину тощо. До інформації з обмеженим доступом належить конфіденційна, таємна та службова інформація.

Конфіденційною інформацією є інформація, доступ до якої обмежено фізичною або юридичною особою, крім суб'єктів владних повноважень, та яка може поширюватися у визначеному ними порядку за їхнім бажанням відповідно до передбачених ними умов. Не може бути віднесена до конфіденційної інформація, що була отримана або створена розпорядниками інформації.

Таємною інформацією є інформація, доступ до якої обмежується виключно в інтересах національної безпеки, територіальної цілісності або громадського порядку з метою запобігання заворушенням чи злочинам, для охорони здоров'я населення, для захисту репутації або прав інших людей, для запобігання розголошенню інформації, одержаної конфіденційно, або для підтримання авторитету і неупередженості правосуддя, розголошення якої може завдати шкоди особі, суспільству і державі. Таємною визнається інформація, яка містить державну, професійну, банківську таємницю, таємницю слідства та іншу передбачену законом таємницю.

Службовою інформацією є інформація, що міститься в документах суб'єктів владних повноважень, які становлять внутрівідомчу службову кореспонденцію, доповідні записки, рекомендації, якщо вони пов'язані з розробкою напряму діяльності установи або здійсненням контрольних, наглядових функцій органами державної влади, процесом прийняття рішень і передують публічному обговоренню та/або прийняттю рішень, а також інформація зібрана в процесі оперативно-розшукової, контррозвідувальної діяльності, у сфері оборони країни, яку не віднесено до державної таємниці.

Закон зобов'язав, зокрема, органи державної влади, інші державні органи, органи місцевого самоврядування, органи влади Автономної Республіки Крим, інших суб'єктів, що здійснюють владні управлінські функції відповідно до законодавства та рішення яких є обов'язковими для виконання, надавати та оприлюднювати інформацію, відображену та задокументовану будь-якими засобами і на будь-яких носіях, що була отримана або створена ними в процесі виконання своїх владних повноважень та обов'язків.

Не може бути обмежено доступ до інформації про розпорядження бюджетними коштами, володіння, користування чи розпорядження державним, комунальним майном, у тому числі до копій відповідних документів, умови отримання цих коштів чи майна, прізвища, імена, по батькові фізичних осіб та найменування юридичних осіб, які отримали ці кошти або майно. При дотриманні вимог, передбачених частиною другою цієї статті, зазначене положення не поширюється на випадки, коли оприлюднення або надання такої інформації може завдати шкоди інтересам національної безпеки, оборони, розслідуванню чи запобіганню злочину.

Не належать до інформації з обмеженим доступом декларації про доходи осіб та членів їхніх сімей, які претендують на зайняття чи займають виборну посаду в органах влади та обіймають посаду державного службовця, службовця органу місцевого самоврядування першої або другої категорії.

Обмеженню доступу підлягає інформація, а не документ. Якщо документ містить інформацію з обмеженим доступом, для ознайомлення надається інформація, доступ до якої необмежений.

Закон чітко визначає поняття та коло обов'язків розпорядників інформації. Ними є суб'єкти владних повноважень - органи державної влади, інші державні органи, органи місцевого самоврядування, органи влади Автономної Республіки Крим, інші суб'єкти, що здійснюють владні управлінські функції відповідно до законодавства та рішення яких є обов'язковими для виконання, юридичні особи, що фінансуються з державного, місцевих бюджетів, бюджету Автономної Республіки Крим, - стосовно інформації щодо використання бюджетних коштів, особи, якщо вони виконують делеговані повноваження суб'єктів владних повноважень згідно із законом чи договором, включаючи надання освітніх, оздоровчих, соціальних або інших державних послуг, - стосовно інформації, пов'язаної з виконанням їхніх обов'язків та суб'єкти господарювання, які займають домінуюче становище на ринку або наділені спеціальними чи виключними правами, або є природними монополіями, - стосовно інформації щодо умов постачання товарів, послуг та цін на них.

Встановлено також поняття "запиту на інформацію" як прохання особи до розпорядника інформації надати публічну інформацію, що знаходиться у його володінні. Запитувач має право звернутися до розпорядника інформації із запитом на інформацію незалежно від того, стосується ця інформація його особисто чи ні, без пояснення причини подання запиту. Запит на інформацію може бути індивідуальним або колективним. Можуть подаватися в усній, письмовій чи іншій формі (поштою, факсом, телефоном, електронною поштою) на вибір запитувача.

Встановлено часові межі відповіді на запити. Розпорядник інформації має надати відповідь на запит на інформацію не пізніше п'яти робочих днів з дня отримання запиту. У разі якщо запит на інформацію стосується інформації, необхідної для захисту життя чи свободи особи, щодо стану довкілля, якості харчових продуктів і предметів побуту, аварій, катастроф, небезпечних природних явищ та інших надзвичайних подій, що сталися або можуть статись і загрожують безпеці громадян, відповідь має бути надана не пізніше 48 годин з дня отримання запиту. У разі якщо запит стосується надання великого обсягу інформації або потребує пошуку інформації серед значної кількості даних, розпорядник інформації може продовжити строк розгляду запиту до 20 робочих днів з обґрунтуванням такого продовження. Про продовження строку розпорядник інформації повідомляє запитувача в письмовій формі не пізніше п'яти робочих днів з дня отримання запиту.

Інформація на запит надається безкоштовно. Але у разі, коли відповідь передбачає виготовлення копій документів обсягом більш як 10 сторінок, запитувач зобов'язаний відшкодувати фактичні витрати на копіювання та друк.

Відмовити надати інформацію за запитом розпорядник може лише тоді, коли розпорядник інформації не володіє і не зобов'язаний відповідно до його компетенції, передбаченої законодавством, володіти інформацією, щодо якої зроблено запит, інформація, що запитується, належить до категорії інформації з обмеженим доступом, особа, яка подала запит на інформацію, не оплатила передбачені фактичні витрати, пов'язані з копіюванням або друком та не дотримано вимог оформлення запиту на інформацію.

Відповідь розпорядника інформації про те, що інформація може бути одержана запитувачем із загальнодоступних джерел, або відповідь не по суті запиту вважається неправомірною відмовою в наданні інформації.

Розпорядник інформації, який не володіє запитуваною інформацією, але якому за статусом або характером діяльності відомо або має бути відомо, хто нею володіє, зобов'язаний направити цей запит належному розпоряднику з одночасним повідомленням про це запитувача. У такому разі відлік строку розгляду запиту на інформацію починається з дня отримання запиту належним розпорядником.

Відстрочка в задоволенні запиту на інформацію допускається в разі, якщо запитувана інформація не може бути надана для ознайомлення в передбачені цим Законом строки у разі настання обставин непереборної сили. Рішення про відстрочку доводиться до відома запитувача у письмовій формі з роз'ясненням порядку оскарження прийнятого рішення.

Рішення, дії чи бездіяльність розпорядників інформації можуть бути оскаржені до керівника розпорядника, вищого органу або суду.

Відповідальність за порушення законодавства про доступ до публічної інформації несуть особи, винні у вчиненні таких порушень: ненадання відповіді на запит, ненадання інформації на запит, безпідставна відмова у задоволенні запиту на інформацію, неоприлюднення інформації відповідно до Закону, надання або оприлюднення недостовірної, неточної або неповної інформації, несвоєчасне надання інформації, необґрунтоване віднесення інформації до інформації з обмеженим доступом, нездійснення реєстрації документів, навмисне приховування або знищення інформації чи документів.

Особи, на думку яких їхні права та законні інтереси порушені розпорядниками інформації, мають право на відшкодування матеріальної та моральної шкоди в порядку, визначеному законом.

Прийняті нові закони мають низку переваг - відкритість важливої інформації щодо діяльності органів влади, їх обов'язок оприлюднювати всі офіційні рішення, короткі терміни отримання відповіді на запити і водночас захист конфіденційної інформації та відшкодування збитків за використання неправдивої інформації, встановлення відповідальності для органів влади за порушення норм законів. Ці важливі положення сприятимуть покращенню відносин між суспільством і владою, зменшенню недовіри до органів влади та ефективнішому захисту прав людини.

З 12 травня 2011 року також набрали чинності Укази Президента від 5 травня 2011 року N 547 "Питання забезпечення органами виконавчої влади доступу до публічної інформації" та від 5 травня 2011 року N 548 "Про першочергові заходи щодо забезпечення доступу до публічної інформації в допоміжних органах, створених Президентом України", які були прийняті для безумовного виконання органами виконавчої влади Закону України "Про доступ до публічної інформації" та реалізації конституційного права особи вільно збирати, зберігати, використовувати і поширювати інформацію.

Своїм Указом Президент України "Питання забезпечення органами виконавчої влади доступу до публічної інформації" поставив ряд завдань Кабінету Міністрів України, а саме: Кабінету Міністрів України, центральним органам виконавчої влади, Раді міністрів Автономної Республіки Крим, обласним, Київській, Севастопольській міським, районним державним адміністраціям забезпечити безумовне виконання Закону України "Про доступ до публічної інформації", покласти на керівників центральних і місцевих органів виконавчої влади персональну відповідальність за забезпечення належного виконання відповідними органами вимог цього Закону, запропонувати органам місцевого самоврядування вжити заходів щодо забезпечення доступу громадян до публічної інформації.

Указом Президента України "Про першочергові заходи щодо забезпечення доступу до публічної інформації в допоміжних органах, створених Президентом України" визначено Головне управління забезпечення доступу до публічної інформації Адміністрації Президента України спеціальним структурним підрозділом, який організовує в установленому порядку доступ до публічної інформації, відповідає за розгляд, опрацювання, облік, систематизацію, аналізування та надання відповідей на запити на інформацію, що надходять до Президента України, Адміністрації Президента України, а також надає консультації під час оформлення таких запитів. Голові Адміністрації Президента України, Державному управлінню справами та ряду інших органів виконавчої влади вжити заходів щодо безумовного виконання Закону України "Про доступ до публічної інформації".Провідний спеціаліст
відділу з питань законодавства
про інформацію Управління
соціального, трудового та
гуманітарного Департаменту
конституційного, адміністративного
та соціального законодавства


К. О. Редеуце
живу на Бухфоруме

За это сообщение автора Печкин поблагодарил:
vins
Аватар пользователя
Печкин
 
Сообщений: 6649
Зарегистрирован: 18 ноя 2010, 13:03
Благодарил (а): 73 раз.
Поблагодарили: 2891 раз.

UNREAD_POST vins » 15 июл 2011, 21:41

5231/7/13-3017 24.02.11
ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА АДМІНІСТРАЦІЯ УКРАЇНИ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

24. 02. 2011 № 48 – р

Про відпрацювання
підприємств

Скрытый текст: показать
З метою поліпшення організації роботи органів ДПС щодо відпрацювання підприємств з урахуванням вимог наказу ДПА України від 25.01.10 №34 „Про організацію комплексного відпрацювання сум податкового кредиту з податку на додану вартість” та встановлення єдиних критеріїв відбору платників за категоріями

ЗОБОВ’ЯЗУЮ:

1. Створити у ДПА України робочу групу з визначення єдиних критеріїв відбору платників, які відносяться до підприємств – ймовірних „вигодонабувачів” (реальний сектор економіки) – І категорія; підприємств – „транзитерів”, задіяних у схемах руху ПДВ, – IІ категорія; підприємств – ймовірних „податкових ям”, задіяних у схемах руху ПДВ, – III категорія, для подальшого відпрацювання на рівні регіональних ДПА та ДПІ у складі:
керівник робочої групи
Жеребних А.М. директор Департаменту економічного аналізу
заступник керівника робочої групи
Лаба М.С. директор Департаменту інформаційно-аналітичного
забезпечення процесів оподаткування
члени робочої групи:
...

2. Робочу групу у тижневий термін розробити критерії відбору за кожною категорією платників та надати Департаменту інформаційно-аналітичного забезпечення процесів оподаткування для організації розробки відповідного програмного забезпечення.
У разі необхідності вносити зміни та коригувати дані за визначеними критеріями.

3. Департамент інформаційно-аналітичного забезпечення процесів оподаткування (Лаба С.М.) спільно з Головним управлінням податкової міліції (Коваль В.Ф.), Департаментом податкового контролю юридичних осіб (Слаутіна Л.М.) та Департаментом адміністрування ПДВ (Лапшин Ю.В.) розробити програмне забезпечення щодо відбору суб’єктів господарювання згідно з єдиними критеріями відбору та забезпечити у разі необхідності внесення змін відповідно до перегляду цих критеріїв.
Термін – 10 днів.

4. Робочу групу:
4.1. розробити та довести до регіональних ДПА Регламент відпрацювання відібраних категорій платників, а саме:
І категорія – підприємства – ймовірні „вигодонабувачі” (реальний сектор економіки) податкового кредиту;
ІІ категорія – підприємства – „транзитери”, задіяні у схемах руху ПДВ;
ІІІ категорія – підприємства – ймовірні „податкові ями”, задіяні у схемах руху ПДВ;
ІV категорія – інші підприємства (платники, не віднесені до I – III категорій).
Термін – два тижні;
4.2. розробити у 10-денний термін форми порівняльних таблиць, відповідно до яких оформляти результати відпрацювання суб’єктів господарювання, відібраних на рівні ДПА України та регіональних ДПА (із зазначенням причин відхилення у переліках підприємств), та забезпечити взаємозв’язок за схемою „ДПА України – регіональні ДПА – ДПА України”;
4.3. проводити засідання, за результатами яких забезпечити:
4.3.1. відбір згідно з програмним забезпеченням суб’єктів господарювання за категоріями, визначеними у п. 4.1;
4.3.2. відпрацювання проблемних питань у частині формування переліку та внесення змін до переліку у разі виникнення обґрунтованих обставин;
4.3.3. формування остаточного переліку відібраних суб’єктів господарювання;
4.3.4. узгодження з керівництвом ДПС України переліку відібраних суб’єктів господарювання, направлення його до регіональних ДПА та дієвий контроль за організацією роботи з відпрацювання;
Термін – щомісячно, до 10-го числа.
Кожне засідання робочої групи протягом 3-х робочих днів оформляється протоколом, який підписується керівником робочої групи та затверджується Головою ДПС України;
4.4. формувати звіт з обов’язковим визначенням ймовірних схем ухилення від оподаткування та підводити підсумки результатів роботи з відпрацювання відібраних суб’єктів господарювання.
Термін – щомісячно, до 20-го числа.

5. Першого заступника Голови ДПС України – начальника податкової міліції, заступників Голови, керівників структурних підрозділів обов’язково враховувати результати роботи робочої групи при проведенні засідань Колегії ДПА України, заслуховувань, апаратних нарад тощо.

6. Керівника робочої групи щомісячно (у третій декаді місяця) інформувати керівництво ДПС України на апаратних нарадах про стан роботи з цього напряму з обов’язковим використанням слайдів для відображення результатів роботи за звітний період (місяць).

7. Надати право керівнику робочої групи у разі необхідності залучати до роботи у складі групи інших фахівців центрального апарату і територіальних органів ДПС та попередити його і членів робочої групи про персональну відповідальність за якість та своєчасність виконання покладених на них завдань, визначених цим розпорядженням.

8. Заступника Голови ДПА України – голову ДПА у м. Києві, голів ДПА в АР Крим, областях, м. Севастополі у тижневий термін створити аналогічні робочі групи, організувати їх роботу та встановити дієвий контроль за відпрацюванням відібраних суб’єктів господарювання державними податковими інспекціями відповідно до вимог цього розпорядження.

9. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на першого заступника Голови Комісії з проведення реорганізації ДПА України, заступника Голови ДПС України Клименка О.В.
Голова Комісії з проведення реорганізації
ДПА України, Голова ДПС України В.Ю. Захарченко

За это сообщение автора vins поблагодарил:
vikakool
Аватар пользователя
vins
 
Сообщений: 6654
Зарегистрирован: 27 дек 2010, 12:38
Благодарил (а): 2704 раз.
Поблагодарили: 2906 раз.

UNREAD_POST vins » 19 июл 2011, 16:02

vikakool писал(а):может, не дадут - вдруг это повлечет угрозу для безопасности государства :D


Прикольно: исполком Стахановского горсовета утвердил 85 (!) поводов для отказа в доступе к информации ("Бизнес" № 29 за 2011 год).
Очень удобно :)

За это сообщение автора vins поблагодарил:
vikakool
Аватар пользователя
vins
 
Сообщений: 6654
Зарегистрирован: 27 дек 2010, 12:38
Благодарил (а): 2704 раз.
Поблагодарили: 2906 раз.

UNREAD_POST vins » 20 июл 2011, 10:43

Суды признают запросы налоговых органов, направленных на основании распоряжения № 48-р без указания оснований

Скрытый текст: показать
КІРОВОГРАДСЬКИЙ ОКРУЖНИЙ АДМІНІСТРАТИВНИЙ СУД
П О С Т А Н О В А
11 липня 2011 року Справа № 1170/2а-1566/11

Позивач звернувся до суду з позовною заявою до Кіровоградської об'єднаної державної податкової інспекції (далі по тексту Кіровоградська ОДПІ), в якій просив визнати нечинним з початку проведення перевірки наказ начальника Кіровоградської ОДПІ №924 від 11.04.2011 року.
Позовні вимоги обґрунтовані тим, що оскаржуваний наказ про проведення документальної позапланової перевірки винесено без встановлених законом обставин для проведення такої перевірки. Зокрема, є безпідставним посилання відповідача на пп. 78.1.1 п. 78.1 ст. 78 Податкового кодексу України, оскільки на лист відповідача від 25.03.2011 р. №8851/10/23-1 відповідь була надана.
У судовому засідання представник позивача підтримав позовні вимоги з підстав зазначених в позовній заяві.
Представник відповідача позовні вимоги не визнав та пояснив, що оскаржуваний наказ є законним та обґрунтованим. Позивачем на письмову вимогу податкового органу, викладену у листі від 25.03.2011 року №8851/10/23-1 необхідно було подати уточнюючу декларацію з ПДВ за січень 2011 року, однак її подано не було, письмову відповідь на лист було подано без підтверджуючих документів. Тому орган податкової служби, керуючись пп. 78.1.1 п. 78.1 ст. 78 Податкового кодексу України видав оскаржуваний наказ.
Заслухавши представників сторін та дослідивши письмові докази, суд дійшов висновку, що адміністративний позову належить задовольнити частково з наступних підстав.
Судом встановлено, що товариство з обмеженою відповідальністю „ДАК-ТРАНС” 28.11.2007 року зареєстровано як юридична особа (а. с. 8).
01 квітня 2011 року на адресу позивача надійшов лист від 25.03.11 р. №8851/10/23-1, яким відповідач пропонував позивачу проаналізувати контрагентів за січень 2011 року з питань наявності в податковому кредиті з податку на додану вартість ймовірних „податкових ям ” (звернути увагу на взаємовідносини з ТОВ „АЙКАРБ” код 37383643), провести заходи щодо відпрацювання. Та, посилаючись на пп. 20.1.6 п.20.1 ст. 20 та ст. 73 Податкового кодексу України, просив у 10-ти денний термін повідомити про вжиті заходи. (а. с. 29, 30).
Листом від 07.04.2011 р. позивач повідомив, що інформацію було взято до уваги, співробітництво з ТОВ „АЙКАРБ” призупинено (а.с. 19).
11 квітня 2011 р. керуючись пп. 75.1.2 п. 75.1 ст. 75, пп. 78.1.1 п. 78.1 ст. 78, п. 79.1, п. 79.2 ст. 79 Податкового кодексу України та на виконання розпорядження ДПА України від 24.02.11 р. №48-Р „Про відпрацювання підприємств”, зважаючи на службову записку заступника начальника Кіровоградської ОДПІ –начальника управління податкового контролю юридичних осіб Годунової Л. В. від 11.04.11 №195/23-1, начальником Кіровоградської ОДПІ прийнято наказ №924 про проведення документальної позапланової невиїзної перевірки відповідача з питань правомірності віднесення до складу податкового кредиту з податку на додану вартість та правомірності декларування валових витрат з податку на прибуток по взаємовідносинах із ТОВ „АЙКАРБ” за період з 01.01.11 р. по 31.01.11 р. терміном на 1 робочий день 12.04.11 року (а. с. 6).
У відповідності до ст. 75 Податкового кодексу України органи державної податкової служби мають право проводити камеральні, документальні (планові або позапланові; виїзні або невиїзні) та фактичні перевірки.
Документальною перевіркою вважається перевірка, предметом якої є своєчасність, достовірність, повнота нарахування та сплати усіх передбачених цим Кодексом податків та зборів, а також дотримання валютного та іншого законодавства, контроль за дотриманням якого покладено на контролюючі органи, дотримання роботодавцем законодавства щодо укладення трудового договору, оформлення трудових відносин з працівниками (найманими особами) та яка проводиться на підставі податкових декларацій (розрахунків), фінансової, статистичної та іншої звітності, регістрів податкового та бухгалтерського обліку, ведення яких передбачено законом, первинних документів, які використовуються в бухгалтерському та податковому обліку і пов'язані з нарахуванням і сплатою податків та зборів, виконанням вимог іншого законодавства, контроль за дотриманням якого покладено на органи державної податкової служби, а також отриманих в установленому законодавством порядку органом державної податкової служби документів та податкової інформації, у тому числі за результатами перевірок інших платників податків.
Документальна позапланова перевірка не передбачається у плані роботи органу державної податкової служби і проводиться за наявності хоча б однієї з обставин, визначених цим Кодексом.
Документальною невиїзною перевіркою вважається перевірка, яка проводиться в приміщенні органу державної податкової служби.
Згідно пп. 78.1.1 п. 78.1, п. 78.4 ст. 78 Податкового кодексу України документальна позапланова виїзна перевірка здійснюється за наявності хоча б однієї з таких обставин, зокрема, за наслідками перевірок інших платників податків або отримання податкової інформації виявлено факти, що свідчать про можливі порушення платником податків податкового, валютного та іншого законодавства, контроль за дотриманням якого покладено на органи державної податкової служби, якщо платник податків не надасть пояснення та їх документальні підтвердження на обов'язковий письмовий запит органу державної податкової служби протягом 10 робочих днів з дня отримання запиту. Про проведення документальної позапланової перевірки керівник органу державної податкової служби приймає рішення, яке оформляється наказом.
Статтею 79 Податкового кодексу України передбачено, що документальна невиїзна перевірка здійснюється у разі прийняття керівником органу державної податкової служби рішення про її проведення та за наявності обставин для проведення документальної перевірки, визначених статтями 77 та 78 цього Кодексу. Документальна невиїзна перевірка здійснюється на підставі зазначених у підпункті 75.1.2 пункту 75.1 статті 75 цього Кодексу документів та даних, наданих платником податків у визначених цим Кодексом випадках, або отриманих в інший спосіб, передбачений законом.
Документальна позапланова невиїзна перевірка проводиться посадовими особами органу державної податкової служби виключно на підставі рішення керівника органу державної податкової служби, оформленого наказом, та за умови надіслання платнику податків рекомендованим листом із повідомленням про вручення або вручення йому чи його уповноваженому представнику під розписку копії наказу про проведення документальної позапланової невиїзної перевірки та письмового повідомлення про дату початку та місце проведення такої перевірки.
Із вище зазначеного слідує, що для видання наказу про проведення документальної позапланової перевірки платника податку з підстав, визначених пп. 78.1.1 п. 78.1, Податкового кодексу України необхідна наявність декількох обставин, як то: по-перше, за наслідками перевірок інших платників податків або отримання іншої податкової інформації органом податкової служби виявлено факти, що свідчать про можливі порушення платником податків податкового, валютного та іншого законодавства, контроль за дотриманням якого покладено на органи державної податкової служби; по-друге, направлення органом податкової служби письмового запиту з зазначенням обов’язку надати протягом 10 робочих дні пояснень та їх документальне підтвердження по виявленим фактам; по-третє, не надання платником податку протягом 10 робочих дні письмових пояснень та їх документального підтвердження по фактах, зазначених у письмовому запиті.
Як встановлено вище відповідачем на адресу позивача направлено лист про надання інформації від 25.03.2011 р. №8851/10/23-1. У вказаному листі відповідач пропонував здійснити заходи щодо аналізу контрагентів за січень 2011 року з питань наявності в податковому кредиті з податку на додану вартість ймовірних „податкових ям” (звернути увагу на взаємовідносини з ТОВ „АЙКАРБ” код 37383643) та провести відповідні заходи щодо їх відпрацювання. Про вжиті заходи просив повідомити в 10-денний термін згідно пп.20.1.6 п. 20.1 ст.20 та ст. 73 Податкового кодексу України.
У відповідності до пп.20.1.6 п. 20.1 ст.20 Податкового кодексу України органи державної податкової служби мають право для здійснення функцій, визначених податковим законодавством, отримувати безоплатно від платників податків, у тому числі благодійних та інших неприбуткових організацій, у порядку, визначеному цим Кодексом, інформацію, довідки, копії документів (засвідчені підписом платника податків або його посадовою особою та скріплені печаткою (за наявності) про фінансово-господарську діяльність, отримувані доходи, видатки платників податків та іншу інформацію, пов'язану з обчисленням та сплатою податків, дотриманням вимог іншого законодавства, здійснення контролю за яким покладено на органи державної податкової служби, а також фінансову та статистичну звітність, в порядку та на підставах, визначених цим Кодексом.
Згідно п. 73.3 ст. 73 Податкового кодексу України органи державної податкової служби мають право звернутися до платників податків та інших суб'єктів інформаційних відносин із письмовим запитом про подання інформації (вичерпний перелік та підстави надання якої встановлено законом), необхідної для виконання покладених на органи державної податкової служби функцій, завдань, та її документального підтвердження.
Такий запит підписується керівником (заступником керівника) органу державної податкової служби і повинен містити перелік інформації, яка запитується, та документів, що її підтверджують, а також підстави для надіслання запиту.
Письмовий запит про подання інформації надсилається платнику податків або іншим суб'єктам інформаційних відносин за наявності хоча б однієї з таких підстав:
1) за результатами аналізу податкової інформації, отриманої в установленому законом порядку, виявлено факти, які свідчать про порушення платником податків податкового, валютного законодавства, законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму та іншого законодавства, контроль за дотриманням якого покладено на органи державної податкової служби;
2) для визначення рівня звичайних цін на товари (роботи, послуги) під час проведення перевірок;
3) в інших випадках, визначених цим Кодексом.
Платники податків та інші суб'єкти інформаційних відносин зобов'язані подавати інформацію, визначену у запиті органу державної податкової служби, та її документальне підтвердження протягом одного місяця з дня, що настає за днем надходження запиту (якщо інше не передбачено цим Кодексом). У разі коли запит складено з порушенням вимог, викладених в абзацах першому та другому цього пункту, платник податків звільняється від обов'язку надавати відповідь на такий запит.
Згідно п. 10 Порядку періодичного подання інформації органам державної податкової служби та отримання інформації зазначеними органами за письмовим запитом, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27.12.2010 р. №1245, у запиті зазначаються:
посилання на норми закону, відповідно до яких орган державної податкової служби має право на отримання такої інформації;
підстави для надіслання запиту;
опис інформації, що запитується, та в разі потреби перелік документів, що її підтверджують.
Суд проаналізувавши лист відповідача від 25.03.2011 р. №8851/10/23-1, дійшов висновку, що його не може бути кваліфіковано як письмовий запит позивача про надання інформації, визначений ст. 73.3, пп. 78.1.1 п. 78.1, п. 78.4 ст. 78 Податкового кодексу України, оскільки він не містить обов’язкової інформації, а саме: підстав надіслання запиту та опис інформації, що запитується.
У вказаному листі зазначено, що він направлено на підставі розпорядження ДПА України від 24.02.2011 року №48-р „Про відпрацювання підприємств”, згідно якого слідує, що позивач знаходиться у переліку підприємств, задіяних у формуванні сумнівного податкового кредиту. Однак, зазначене не може вважатись належною підставою для направлення запиту, оскільки із змісту п 73.3 ст. 73, пп. 78.1.1 п. 78.1, п. 78.4 ст. 78 Податкового кодексу України слідує, що підставою для надіслання запиту є факти (конкретні обставини життя), що свідчать про можливі порушення платником податків податкового, валютного та іншого законодавства, контроль за дотриманням якого покладено на органи державної податкової служби.
Також, згідно оскаржуваного наказу предметом перевірки була правомірність віднесення до складу податкового кредиту з податку на додану вартість та декларування валових витрат з податку на прибуток по взаємовідносинах із ТОВ „АЙКАРБ”. У той же час у запиті відповідач пропонував здійснити заходи щодо аналізу контрагентів за січень 2011 року з питань наявності в податковому кредиті з податку на додану вартість ймовірних „податкових ям” (звернути увагу на взаємовідносини з ТОВ „АЙКАРБ” код 37383643) та провести відповідні заходи щодо їх відпрацювання. Про вжиті заходи просив повідомити в 10-денний термін. Тобто, по-перше, у листі не вимагалось надати пояснення по якомусь факту, по-друге, не визначено коло питань по конкретному колу контрагентів по яким позивач мав надати пояснення, Крім того, у листі взагалі не вимагалося надати пояснення по господарських взаємовідносинах з ТОВ „АЙКАРБ”, а лише пропонувалося звернути увагу; по-третє, у листі питання про декларування валових витрат з податку на прибуток за січень 2011 року взагалі не ставилось.
Також, суд відмічає, що чинним законодавством, зокрема положеннями Податкового кодексу України не передбачено обов’язку платника податку на письмовий запит органу податкової служби подавати уточнюючий розрахунок (декларацію), а тому доводи представника відповідача про ненадання позивачем на лист від 25.03.2011 р. №8851/10/23-1 уточнюючого розрахунку (декларації) з ПДВ за січень 2011 року не ґрунтуються на вимогах закону.
Крім того, як встановлено вище позивачем на адресу органу податкової служби відповідь на лист була надана протягом десяти днів з дня отримання вказаного вище листа.
Таким чином, суд перевіривши оскаржуваний наказ відповідно до вимог ч. 3 ст. 2 КАС України, дійшов висновку, що він винесений з порушенням принципів законності та обґрунтованості, а тому є протиправним.
Аватар пользователя
vins
 
Сообщений: 6654
Зарегистрирован: 27 дек 2010, 12:38
Благодарил (а): 2704 раз.
Поблагодарили: 2906 раз.

UNREAD_POST moretka » 20 июл 2011, 11:03

Нужен бланк отчёта по ЕСВ. ..
Думаю, не ошибусь, если промолчу.
Аватар пользователя
moretka
 
Сообщений: 88
Зарегистрирован: 10 янв 2011, 13:51
Благодарил (а): 8 раз.
Поблагодарили: 5 раз.

UNREAD_POST налоговик » 20 июл 2011, 11:29

moretka писал(а):Нужен бланк отчёта по ЕСВ. ..


Посмотрите тут http://www.nibu.factor.ua/info/blanki/pf_cc/Z_ecv/
Аватар пользователя
налоговик
 
Сообщений: 5778
Зарегистрирован: 20 ноя 2010, 23:29
Благодарил (а): 835 раз.
Поблагодарили: 2641 раз.

UNREAD_POST Flashsher » 14 сен 2011, 08:57

День добрый. Нужен образец документа(тов) на списание запасных частей компьютеров.
Например, по накладной такой-то куплено 2 куллера и 2 батареи на бесперебойник. Как правильно
поставить эти запчасти и списать старые? (акт выполненых работ или т.п.)
Flashsher
 
Сообщений: 1
Зарегистрирован: 14 сен 2011, 08:51
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.

UNREAD_POST irinapromin » 28 сен 2011, 10:39

Очень нужен образец гражданско-правового и трудового договора.
irinapromin
 
Сообщений: 18
Зарегистрирован: 21 сен 2011, 13:09
Благодарил (а): 3 раз.
Поблагодарили: 0 раз.

UNREAD_POST vins » 28 сен 2011, 10:44

irinapromin писал(а):Очень нужен образец гражданско-правового и трудового договора.


Гражданско-правового договора - какого?
Аватар пользователя
vins
 
Сообщений: 6654
Зарегистрирован: 27 дек 2010, 12:38
Благодарил (а): 2704 раз.
Поблагодарили: 2906 раз.

UNREAD_POST Vetal' » 06 окт 2011, 17:37

Коллеги, ни у кого случайно нет такого норматива - Інструкція з планування, обліку та калькулювання собівартості продукції на підприємствах маслосироробної та молочної промисловості, затв. Міністерством м’ясної і молочної промисловості СРСР, від 30 серпня 1974 року. Буду благодарен. :)
Vetal'
 
Сообщений: 2852
Зарегистрирован: 27 янв 2011, 11:57
Благодарил (а): 440 раз.
Поблагодарили: 1152 раз.

UNREAD_POST Бухгалтерша » 08 окт 2011, 10:47

Здравствуйте, при плановой налоговой проверке бухгалтерия частного предприятия
какие обязательные регистры
должна предоставить проверяющим:
1.Журналы-ордера
]2.Оборотно-сальдовая ведомость
3.Главная книга
Или достаточно первички

Спасибо!
Бухгалтерша
 
Сообщений: 65
Зарегистрирован: 25 сен 2011, 20:02
Благодарил (а): 9 раз.
Поблагодарили: 1 раз.

UNREAD_POST налоговик » 08 окт 2011, 22:35

Бухгалтерша писал(а):Здравствуйте, при плановой налоговой проверке бухгалтерия частного предприятия
какие обязательные регистры
должна предоставить проверяющим:
1.Журналы-ордера
]2.Оборотно-сальдовая ведомость
3.Главная книга
Или достаточно первички

Спасибо!


Чего это вас в эту тему с таким вопросом занесло?
В отличие от ранее действовавших правил сейчас первички не достаточно:

75.1.2. Документальною перевіркою вважається перевірка, предметом якої є своєчасність, достовірність, повнота нарахування та сплати усіх передбачених цим Кодексом податків та зборів, а також дотримання валютного та іншого законодавства, контроль за дотриманням якого покладено на контролюючі органи, дотримання роботодавцем законодавства щодо укладення трудового договору, оформлення трудових відносин з працівниками (найманими особами) та яка проводиться на підставі податкових декларацій (розрахунків), фінансової, статистичної та іншої звітності, регістрів податкового та бухгалтерського обліку, ведення яких передбачено законом, первинних документів, які використовуються в бухгалтерському та податковому обліку і пов'язані з нарахуванням і сплатою податків та зборів, виконанням вимог іншого законодавства, контроль за дотриманням якого покладено на органи державної податкової служби, а також отриманих в установленому законодавством порядку органом державної податкової служби документів та податкової інформації, у тому числі за результатами перевірок інших платників податків.Vetal' писал(а):Коллеги, ни у кого случайно нет такого норматива - Інструкція з планування, обліку та калькулювання собівартості продукції на підприємствах маслосироробної та молочної промисловості, затв. Міністерством м’ясної і молочної промисловості СРСР, від 30 серпня 1974 року. Буду благодарен. :)


Нету :(
Нашел только российский аналог (правда более свежий):

ИНСТРУКЦИЯ ПО КАЛЬКУЛИРОВАНИЮ СЕБЕСТОИМОСТИ ПРОДУКЦИИ НА ПРЕДПРИЯТИЯХ МОЛОЧНОЙ, МАСЛОСЫРОДЕЛЬНОЙ И МОЛОЧНОКОНСЕРВНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ от 19 марта 1996 года
(с изм., внесенными Изменениями и дополнениями, утв. Минсельхозпродом РФ 12.10.1999)
http://www.consultant.ru/online/base/?r ... AW&n=98332
Аватар пользователя
налоговик
 
Сообщений: 5778
Зарегистрирован: 20 ноя 2010, 23:29
Благодарил (а): 835 раз.
Поблагодарили: 2641 раз.

UNREAD_POST Vetal' » 08 окт 2011, 23:52

Спасибо, видимо, писали с оглядкой на искомый документ :)
Vetal'
 
Сообщений: 2852
Зарегистрирован: 27 янв 2011, 11:57
Благодарил (а): 440 раз.
Поблагодарили: 1152 раз.

Пред.След.

Вернуться в SOS-поддержка

Кто сейчас на форуме

Зарегистрированные пользователи: Gb, MR