Рекламу показываем только НЕзарегистрированным пользователям. Войдите или зарегистрируйтесь на Бухфоруме
    .

О патентах и оптовой торговле

Модератор: Ol_ua

UNREAD_POST buhforum.com » 25 дек 2010, 22:51

Интересное (и что не менее важно, позитивное!) решение ВАСУ, которое после 01.01.2011 г. может пригодиться.
Основные позиции ВАСУ:
1. Для целей применения норм о патентовании и использовании РРО понятия оптовой и розничной торговли следует брать из ДСТУ 4303-2004 "Роздрібна та оптова торгівля. Терміни та визначення понять". В соответствии с ним

Оптова торгівля - вид економічної діяльності у сфері товарообігу, що охоплює купівлю-продаж товарів за договорами поставки партіями для подальшого їх продажу кінцевому споживачеві через роздрібну торгівлю або для виробничого споживання та надавання пов'язаних із цим послуг


Роздрібна торгівля - вид економічної діяльності в сфері товарообігу, що охоплює купівлю-продаж товарів кінцевому споживачеві та надавання йому торговельних послуг.


2. Патент необходимо приобретать только такому субъекту предпринимательской деятельности, который осуществляет оптовую либо розничную торговлю, либо деятельность в сфере общественного питания за наличные средства в пункте продажи товаров, специально отведенных для этой цели, и предоставляет соответствующие торговые услуги. При отсутствии одного из названных условий - оснований для приобретения патента нет.

Поэтому продажа собственной продукции не в рамках торговой деятельности как вида экономической деятельности - не основание для приобретения соответствующего патента. при этом предприятие-производитель может реализовывать свою продукцию без создания условий, требуемых законодательством для занятия оптовой либо розничной торговлей - в условиях отсутствия отдельного помещения, специального персонала, предоставления дополнительных торговых услуг.

3. Производство и реализация продукции собственного производства не требует применения РРО. поскольку не является торговой деятельностью.


ВИЩИЙ АДМІНІСТРАТИВНИЙ СУД УКРАЇНИ
У Х В А Л А
"21" вересня 2010 р. № К-4114/08

Товариство з обмеженою відповідальністю звернулося до суду з позовом про визнання недійсними рішень про застосування штрафних (фінансових) санкцій на суму 11 520,00 грн. та про застосування штрафних (фінансових) санкцій на суму 235 000,00 грн.
Рішення судів попередніх інстанцій вмотивовані тим, що позивачем не здійснювалась оптова чи роздрібна торгівля, а тому дія Закону України від 23 березня 1996 року № 98/96-ВР «Про патентування деяких видів підприємницької діяльності»(далі –Закон № 98/96-ВР) та Закону України від 06 липня 1995 року № 265/95-ВР «Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг»(далі –Закон № 265/95-ВР) на нього не розповсюджується.
Не погоджуючись з прийнятими судовими рішеннями, Державна податкова інспекція оскаржила їх в касаційному порядку до Вищого адміністративного суду України.
В поданій касаційній скарзі відповідач, посилаючись на порушення судами першої та апеляційної інстанцій норм матеріального та процесуального права, просить скасувати постанову та ухвалити нове рішення про відмову в задоволенні позову.
Судами попередніх інстанцій встановлено, що ДПІ було проведено виїзну планову документальну перевірку позивача з питань дотримання вимог податкового, валютного та іншого законодавства за період з 01 жовтня 2005 року по 31 березня 2007 року, за результатами якої складено акт № 6124/23-7/31416065 від 21 вересня 2007 року.
На підставі зазначеного акту відповідачем прийняті рішення №0015852301 від 04 жовтня 2007 року про застосування штрафних (фінансових) санкцій на суму 11 520,00 грн. та №0015862301 від 04 жовтня 2007 року про застосування штрафних (фінансових) санкцій на суму 235 000,00 грн.
Перевіркою встановлено порушення ТОВ пункту 1.1 статті 1, пунктів 3.1, 3.2, 3.3, 3.10 статті 3 Закону № 98/96-ВР, у зв’язку з реалізацією продукції власного виробництва за готівкові кошти особам, які не перебувають з підприємством у трудових відносинах, без придбання торгівельного патенту для оптової торгівлі за готівку та статті 1, пунктів 3.1, 3.2 статті 3 Закону № 265/95-ВР, у зв’язку з реалізацією за готівку, без застосування реєстратора розрахункових операцій, придбаних раніше, основних засобів на загальну суму 47 000,00 грн., а саме, приміщення літера «О»та флексодрукувальної машини.
Задовольняючи позов, суди попередніх інстанцій виходили з наступних мотивів, з якими погоджується суд касаційної інстанції.
Відповідно до частини 1 статті 1 Закону № 98/96-ВР об'єктом правового регулювання згідно з цим Законом є торговельна діяльність за готівкові кошти, а також з використанням інших форм розрахунків та кредитних карток на території України, діяльність з обміну готівкових валютних цінностей (включаючи операції з готівковими платіжними засобами, вираженими в іноземній валюті, та з кредитними картками), а також діяльність з надання послуг у сфері грального бізнесу та побутових послуг.
Згідно з частиною 1 статті 2 Закону № 98/96-ВР, торговий патент - це державне свідоцтво, яке засвідчує право суб'єкта підприємницької діяльності чи його структурного (відокремленого) підрозділу займатися зазначеними в цьому Законі видами підприємницької діяльності.
Відповідно до частини 2 статті 3 Закону № 98/96-ВР під торговельною діяльністю у цьому Законі слід розуміти роздрібну та оптову торгівлю, діяльність у торговельно-виробничій (громадське харчування) сфері за готівкові кошти, інші готівкові платіжні засоби та з використанням кредитних карток.
Пунктом 2 постанови Кабінету Міністрів України від 15 червня 2006 року № 833 «Про затвердження Порядку провадження торговельної діяльності та правил торговельного обслуговування населення»визначено, що у цих Порядку та правилах терміни вживаються у значенні, наведеному у ДСТУ 4303-2004 "Роздрібна та оптова торгівля. Терміни та визначення понять".
Так, відповідно до наказу Державного комітету України з питань технічного регулювання та споживчої політики від 08 червня 2004 року № 130 «Про затвердження національного стандарту України ДСТУ 4303-2004 «Роздрібна та оптова торгівля. Терміни та визначення понять»оптова торгівля - вид економічної діяльності у сфері товарообігу, що охоплює купівлю-продаж товарів за договорами поставки партіями для подальшого їх продажу кінцевому споживачеві через роздрібну торгівлю або для виробничого споживання та надавання пов'язаних із цим послуг.
Роздрібна торгівля - вид економічної діяльності в сфері товарообігу, що охоплює купівлю-продаж товарів кінцевому споживачеві та надавання йому торговельних послуг.
Відповідно до абзацу 11 частини 1 статті 1 Закону України від 01 грудня 2005 року № 3164-IV «Про стандарти, технічні регламенти та процедури оцінки відповідності»послуга - результат економічної діяльності, яка не створює товар, але продається та купується під час торговельних операцій.
А тому колегія суддів погоджується з висновками судів попередніх інстанцій, що торговельна діяльність, у розумінні Закону № 98/96-ВР, є видом економічної діяльності, а не окремими операціями купівлі-продажу товарів (продукції), а тому не кожний продаж товару підлягає обов’язковому патентуванню.
Патент необхідно придбавати лише такому суб’єкту підприємницької діяльності, який здійснює оптову, або роздрібну торгівлю чи діяльність в сфері громадського харчування за готівкові кошти у пункті продажу товарів, спеціально відведених для цієї мети, та надає відповідні торговельні послуги, а при відсутності однієї з цих умов, підстав для придання патенту немає.
Судами встановлено, що позивач здійснював операції з продажу власної продукції, однак не займався торговельною діяльністю як видом економічної діяльності, а тому до нього не може бути застосовані вимоги щодо придбання відповідного патенту.
З огляду на викладене, колегія суддів вважає, що суди першої та апеляційної інстанцій дійшли вірного висновку, що підприємство-виробник може реалізовувати свою продукцію у іншій формі ніж роздрібна та оптова торгівля, якщо для такої торгівлі у нього не створено умов відповідно до вимог Закону № 98/96-ВР, тобто відсутні окреме приміщення, додаткові торговельні послуги, персонал тощо.
Також судами встановлено, що позивач реалізував приміщення літера «О»по прибутковим касовим ордерам від 27 червня 2006 року, 11 липня 2006 року та 12 липня 2006 року на загальну суму 25 000,00 грн., а також флексодрукувальну машину по прибутковим касовим ордерам від 07 вересня 2006 року та 08 вересня 2006 року на загальну суму 15 000,00 грн.
Відповідно до статті 1 Закону № 265/95-ВР реєстратори розрахункових операцій застосовуються фізичними особами - суб'єктами підприємницької діяльності або юридичними особами лише у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг.
Позивач не займався наданням торговельних послуг, а лише здійснював виробництво та реалізацію продукції власного виробництва, а тому його діяльність не можна віднести до сфери торгівлі, громадського харчування та послуг.
З огляду на викладене, колегія суддів вважає, що суди першої та апеляційної інстанцій, повно та всебічно оцінивши фактичні обставини справи, з дотриманням норм матеріального та процесуального права, дійшли вірного висновку, що дія Закону № 265/95-ВР на позивача не розповсюджується, оскільки він не займається діяльністю, передбаченою цим Законом.
За наведених обставин та з урахуванням викладеного, колегія суддів Вищого адміністративного суду України вважає постанову Господарського суду Автономної Республіки Крим від 20 листопада 2007 року та ухвалу Севастопольського апеляційного господарського суду від 20 лютого 2008 року такими, що прийняті з правильним застосуванням норм матеріального та процесуального права, а тому суд касаційної інстанції не знаходить підстав, які могли б призвести до їх зміни чи скасування.
«Надо исполнять закон всегда, а не только тогда, когда схватили за одно место». В.В.П.
Аватар пользователя
buhforum.com
 
Сообщений: 49
Зарегистрирован: 07 дек 2010, 00:07
Благодарил (а): 1 раз.
Поблагодарили: 6 раз.

UNREAD_POST buhforum.com » 25 дек 2010, 23:20

И небольшое дополнение от судов апелляционной инстанции.
Вывод:
1. Разовая продажа - не торговая деятельность, и потому не требует торгового патента.
2. Основные средства - не товар в понимании законодательства об РРО. Значит - РРО не нужен.

КИЇВСЬКИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ АДМІНІСТРАТИВНИЙ СУД
У Х В А Л А
29 жовтня 2008 року справа № 22-а-7480/08
...
Відповідно до ст. 263 Господарського кодексу України, господарсько-торговельною є діяльність, що здійснюється суб'єктами господарювання у сфері товарного обігу, спрямована на реалізацію продукції виробничо-технічного призначення і виробів народного споживання, а також допоміжна діяльність, яка забезпечує їх реалізацію шляхом надання відповідних послуг.
Господарсько-торговельна діяльність може здійснюватися суб'єктами господарювання в таких формах: матеріально-технічне постачання і збут; енергопостачання; заготівля; оптова торгівля; роздрібна торгівля і громадське харчування; продаж і передача в оренду засобів виробництва; комерційне посередництво у здійсненні торговельної діяльності та інша допоміжна діяльність по забезпеченню реалізації товарів (послуг) у сфері обігу.
У свою чергу статтею 42 Господарського кодексу України встановлено, що підприємництво - це самостійна, ініціативна, систематична, на власний ризик господарська діяльність, що здійснюється суб'єктами господарювання (підприємцями) з метою досягнення економічних і соціальних результатів та одержання прибутку.
Тобто торговельна діяльність як вид економічної та господарської діяльності передбачає систематичність її здійснення та отримання відповідного прибутку.
Відтак, колегія суддів дійшла висновку, що оскільки реалізація основних засобів, виробничих здійснювалась несистематично та мала разовий характер, то така реалізація не може розглядатись як торговельна діяльність у розумінні Закону України про патентування.
Що стосується застосування реєстраторів розрахункових операції під час продажу основних засобів, то вони не є товарами призначеними для торгівлі, а тому дія Закону № 265/95 на операції з їх продажу не поширюється, а відтак, Позивач не повинен застосовувати РРО та має право здійснювати таку реалізацію без придбання торгового патенту.
...
«Надо исполнять закон всегда, а не только тогда, когда схватили за одно место». В.В.П.
Аватар пользователя
buhforum.com
 
Сообщений: 49
Зарегистрирован: 07 дек 2010, 00:07
Благодарил (а): 1 раз.
Поблагодарили: 6 раз.

UNREAD_POST anton » 02 янв 2011, 00:34

Кстати, авторы комментария к НК под ред Азарова http://www.buhforum.com/viewtopic.php?f=3&t=200, раскрывая понятие торговой деятельности, тоже ссылаются на ДСТУ 4303-2004 "Роздрібна та оптова торгівля. Терміни та визначення понять".
anton
 
Сообщений: 128
Зарегистрирован: 23 ноя 2010, 23:38
Благодарил (а): 28 раз.
Поблагодарили: 5 раз.


Вернуться в Судебная практика (+запросы на поиск)

Кто сейчас на форуме

Зарегистрированные пользователи: Gb, Ya

cron