Рекламу показываем только НЕзарегистрированным пользователям. Войдите или зарегистрируйтесь на Бухфоруме
    .

Реквизиты НН: вид договора вместо условий поставки

Модератор: Ol_ua

UNREAD_POST buhforum.com » 26 дек 2010, 17:20

Тут http://www.buhforum.com/viewtopic.php?f=14&t=154 рассматривается вопрос о новой форме налоговой накладной.
Основное изменение: вместо такого реквизита как условия поставки (форма гражданско-правового договора), который не был предусмотрен Законом об НДС, но устанавливался формой НН, теперь сам Налоговый кодекс среди реквизитов НН называет такой реквизит как "вид гражданско-правового договора".
Как видим, разница в том, что раньше этого реквизита не было на уровне Закона (и поэтому суды признавали накладные, в которых он отсутствовал), теперь он предусмотрен Кодексом, поэтому его отсутствие действительно может поставить под вопрос налоговый кредит, сформированный на основании такой налоговой накладной.

ВИЩИЙ АдміністративниЙ СУД УКРАЇНИ
УХВАЛА
“31” січня 2007 р. № К-28167/06

Відповідно до висновків Акту перевірки позивачу зменшено суму бюджетного відшкодування з податку на додану вартість у розмірі 437 564,00 грн. у зв’язку з не підтвердженням фактичного отримання товарів ВАТ “Втормет” та донараховано суму податку на додану вартість за жовтень 2005 р. у розмірі 15 486,00 грн. у зв’язку з тим, що ВАТ “Втормет”, на думку відповідача, безпідставно віднесено до складу податкового кредиту суми податку на додану вартість за податковими накладними, що не мають законодавчо встановлених реквізитів, а саме договорів з підприємствами, вказаними у графі “Умови поставки”.

Так, відповідно до п. 1.7 ст. 1 Закону України “Про податок на додану вартість” податковий кредит – сума, на яку платник податку має право зменшити податкове зобов’язання звітного періоду, визначена згідно з цим Законом.

Відповідно до п. п. 7.5.1 п. 7.5 ст. 7 Закону України “Про податок на додану вартість” датою виникнення права платника податку на податковий кредит вважається дата здійснення першої з подій: або дата списання коштів з банківського рахунку платника податку і оплату товарів (робіт, послуг), дата виписки відповідного рахунку (товарного чека) – в разі розрахунків з використанням кредитних дебетових карток або комерційних чеків; або дата отримання податкової накладної, що засвідчує факт придбання платником податку товарів (робіт, послуг).

Згідно з п. п. 7.4.1 п. 7.4 ст. 7 Закону України “Про податок на додану вартість” податковий кредит звітного періоду складається із сум податків, сплачених (нарахованих) платником податків в звітному періоді у зв’язку з придбанням товарів (робіт, послуг), вартість яких відноситься до складу валових витрат виробництва (обороту) і основних фондів або нематеріальних активів, що підлягають амортизації.

Таким чином, саме податкова накладна є документом, який підтверджує сплату покупцем податку на додану вартість в ціні товару.

Відповідно до п. п. 7.2.1 п. 7.2 ст. 7 Закону України “Про податок на додану вартість” платник податку зобов’язаний надати покупцю податкову накладну, що має містити зазначені окремими рядками: а) порядковий номер податкової накладної; б) дату виписування податкової накладної; в) повну або скорочену назву, зазначену у статутних документах юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи, зареєстрованої як платник податку на додану вартість; г) податковий номер платника податку (продавця та покупця); д) місце розташування юридичної особи або місце податкової адреси фізичної особи, зареєстрованої як платник податку на додану вартість; е) опис (номенклатуру) товарів (робіт, послуг) та їх кількість (обсяг, об’єм); є) повну або скорочену назву, зазначену у статутних документах отримувача; ж) ціну поставки без врахування податку; з) ставку податку та відповідну суму податку у цифровому значенні; и) загальну суму коштів, що підлягають сплаті з урахуванням податку.

Судами попередніх інстанцій встановлено, що суми податку на додану вартість включено ВАТ “Втормет” до складу податкового кредиту за вересень, жовтень 2005 р. на підставі належним чином оформлених податкових накладних, про що зроблено записи в реєстрі виданих та отриманих податкових накладних за вересень, жовтень 2005 р.

Посилання відповідача в Акті перевірки на те, що в деяких податкових накладних не вказано вид договору та його номер, на думку Вищого адміністративного суду України обґрунтовано не прийнято судами попередніх інстанцій до уваги, оскільки вказані недоліки в заповненні податкових накладних, виявлені податковою інспекцією в результаті перевірки позивача, не роблять накладні недійсними та не свідчили про їх неналежність та недопустимість як доказів. Ці накладні є підставою для висновку суду, зробленого в результаті оцінки всіх доказів у відповідності з вимогами статті 70 Кодексу адміністративного судочинства України, про можливість ідентифікації контрагентів позивача, про достовірність підтвердження фактичності здійснення господарських операцій, сплати податку на додану вартість та його сум.

Посилання ДПІ у Комінтернівському районі м. Харкова на те, що позивачем в ряді випадків не укладено договори з контрагентами в письмовій формі, на думку судової колегії, обґрунтовано не прийнято судами попередніх інстанцій до уваги, оскільки Законом України “Про податок на додану вартість” не передбачено наявність письмової форми угоди, в якості необхідної умови для віднесення сум податку на додану вартість до складу податкового кредиту.


УХВАЛА
"18" березня 2010 р. справа № 9/578/07-АП
Колегія суддів Дніпропетровського апеляційного адміністративного суду
Дослідивши податкові накладні, видані контрагентом позивача –ВАТ «Запоріжтрансформатор», суд дійшов висновку, що вони мають всі реквізити, передбачені п. п. 7.2.1 ст. 7 Закону України «Про податок на додану вартість»(далі –Закон «Про ПДВ»).
Суд також зазначив, що недолік названих накладних, на який посилається податкова, а саме не заповнений рядок «Умови поставки», не робить податкові накладні недійсними, не свідчать про їх неналежність та недопустимість як доказів. Ці накладні можуть виступати в якості доказів, підтверджуючи право платника податку на податковий кредит при умові можливості ідентифікації контрагентів позивача та достовірності підтвердження фактичності здійснення господарських операцій, сплати ПДВ.
Не погодившись із рішенням суду першої інстанції, відповідач подав апеляційну скаргу, у якій, посилаючись на порушення судом норм матеріального права, просить постанову господарського суду Запорізької області від 22.11.2007 р. по справі № 9/578/07-АП скасувати, прийняти нову постанову, якою у позові ВАТ «Завод малогабаритних трансформаторів»відмовити повністю.
Апелянт вказує, що підставою для винесення оспорюваних податкових повідомлень-рішень були:
- результати попередньої виїзної позапланової документальної перевірки, які оформлено актом від 23.04.2007 р. № 604/2303-13604900. За результатами перевірки не підтверджено правомірність визначення від’ємного значення різниці між сумою податкового зобов’язання та сумою податкового кредиту з ПДВ за січень 2007 р. в сумі 282 267 грн.
Також апелянт вказує, що суд безпідставно визнав право позивача на включення до податкового кредиту сум, відображених у податкових накладних, оформлених неналежним чином.
Апелянт вказує, що в порушення п. п. 7.2.1 п. 7.2, п. п. 7.4.5 п. 7.4 ст. 7 Закону «Про ПДВ»до податкового кредиту позивача у січні 2007 р. включені податкові накладні, неякісно оформлені, а саме не заповнений рядок «Умова поставки».

Стосовно перевірки попереднього періоду позивач зазначає, що згідно акту документальної перевірки від 23.04.2007 р. № 604/2303-13604900 визначено, що на порушення п. п. 7.2.1 п. 7.2, п. п. 7.4.5 п. 7.4 ст. 7 Закону «Про ПДВ»до податкового кредиту січня 2007 р. включені податкові накладні, неякісно оформлені, а саме не заповнений рядок «Умова поставки». Всього на суму 1 694 184, 92 грн., в. т. ч. на суму ПДВ –282 364, 20 грн.
Однак, рішенням Державної податкової адміністрації у Запорізькій області від 17.09.2007 р. № 3647/10/25-020 про результати розгляду повторної скарги ВАТ «Завод малогабаритних трансформаторів»від 19.07.2007 р. №9/0-1026 на податкові повідомлення-рішення ДПІ у Ленінському районі, прийняті на підставі акту документальної перевірки від 23.04.2007 р. № 604/2303-13604900, визнано не доведеним порушення ВАТ «Завод малогабаритних трансформаторів»вимог п. п. 7.2.1 п. 7.2 ст. 7 Закону «Про ПДВ»в частині включення до складу податкового кредиту 282 364, 20 грн. податку на додану вартість у січні 2007 р. на підставі неякісно оформлених податкових накладних, у яких не заповнений рядок «Умова поставки», та скасовано у цій частині інше податкове повідомлення-рішення від 04.05.2007 р. № 0000112303/0/6729/10/23.
Позивач також вважає необґрунтованим виключення з податкового кредиту податкових накладних за лютий 2007 р. в сумі 1 975 091, 51 грн., так як надані в ході перевірки оригінали всіх податкових накладних мають всі необхідні реквізити та відповідають вимогам, передбаченим п. п. 7.2.1 п. 7.2, п. п. 7.4.5 п. 7.4 ст. 7 Закону «Про ПДВ», у зв’язку з чим у перевіряючих не було жодної підстави для виключення з податкового кредиту лютого 2007 р. суми ПДВ у розмірі 329 181, 92 грн.

Перевіряючі також зазначили, що в порушення п. п. 7.2.1 п. 7.2, п. п. 7.4.5 п. 7.4 ст. 7 Закону України «Про податок на додану вартість»до податкового кредиту лютого 2007 р. включені податкові накладні, неякісно оформлені, а саме не заповнений рядок «Умова поставки»:
№ 7004 від 22.02.2007 р. на суму 934558, 31 грн., в т. ч. ПДВ – 155759, 72 грн., отримана від ВАТ «Запоріжтрансформатор»(і. п. н. 002134208240);
№ 148 від 28.02.2007 р. на суму 797797, 20 грн., в т. ч. ПДВ –132966, 20 грн., отримана від ВАТ «Запоріжтрансформатор»(і. п. н. 002134208240);
№ 7292 від 28.02.2007 р. на суму 242736, 00 грн., в. т. ч. ПДВ –40456, 00 грн., отримана від ВАТ «Запоріжтрансформатор»(і. п. н. 002134208240).
Всього на суму 1975091, 51 грн., в т. ч. на суму ПДВ –329181, 92 грн.
Наказом ДПА України від 30.05.1997 р. № 165 (зареєстрований в Міністерстві юстиції України 23.06.1997 р. за № 233/2037) затверджена форма податкової накладної та порядок її заповнення. Так відповідно до затвердженої форми податкової накладної в ній є рядок, який повинен заповнюватись: «Умова поставки (форма цивільно-правового договору»).
Колегія суддів вважає, що висновки, які містяться у акті перевірки від 16.05.2007 р., не можна визнати обґрунтованими, виходячи з наступного.
Відповідно до норм ч. 1 ст. 72 КАС України обставини, встановлені судовим рішенням в адміністративній, цивільній або господарській справі, що набрало законної сили, не доказуються при розгляді інших справ, у яких беруть участь ті самі особи або особа, щодо якої встановлено ці обставини.
Як свідчать матеріали даної справи, а також не спростовується сторонами, під час розгляду справи № 9/578/07-АП за позовом ВАТ «Завод малогабаритних трансформаторів»до ДПІ у Ленінському районі м. Запоріжжя про визнання протиправними та скасування податкових повідомлень-рішень від 29.05.2007 р. №0000142303/0/7221 та №0000152303/0/7222 апеляційним судом встановлено: «в податковій декларації за лютий 2007 р. позивачем заявлено обсяг експортних операцій у сумі 775 070, 38 грн.:
- ВМД № 112000002/7/000826 від 02.02.2007 р. на суму 360 052, 48 грн.;
- ВМД № 112000002/7/000604 від 26.01.2007 р. на суму 299 514, 30 грн.;
- ВМД № 112000002/7/000921 від 06.02.2007 р. на суму 115 503, 60 грн.,
які були додані до податкової декларації за лютий 2007 р.
..
Стосовно податкових декларацій за лютий 2007 р. у справі № 9/578/07-АП встановлено, що «надані під час проведення перевірок податкові накладні мають всі необхідні реквізити, передбачені чинним податковим законодавством, а саме п. п. 7.2.1 п. 7.2 ст. 7 Закону України «Про податок на додану вартість»».
..Зазначаючи порушення, допущені позивачем у січні 2007 р., податковий орган також посилається на те, що в порушення п. п. 7.2.1 п. 7.2, п. п. 7.4.5 п. 7.4 ст. 7 Закону України «Про податок на додану вартість»до податкового кредиту у січні 2007 р. включені податкові накладні, неякісно оформлені, а саме не заповнений рядок «Умова поставки»:
№2636АЗ/0 від 24.01.2007 р. на суму 1773, 92 грн., в. т. ч. ПДВ –295, 65 грн., отримана від ТОВ «Альцест-Запоріжжя»(і. п. н. 328899508293);
№AR27-00006582 від 26.01.2007 р. на суму 9176, 38 грн., в. т. ч. 1529, 40 грн. отримана від ВАТ «Запоріжтрансформатор»(і. п. н. 002134208240);
№AR27-00006556 від 26.01.2007 р. на суму 2637, 13 грн., в. т. ч. 439, 52 грн. отримана від ВАТ «Запоріжтрансформатор»(і. п. н. 002134208240);
№AR27-00006560 від 29.01.2007 р. на суму 3319, 02 грн., в. т. ч. 553, 17 грн. отримана від ВАТ «Запоріжтрансформатор»(і. п. н. 002134208240);
№AR27-00006575 від 30.01.2007 р. на суму 1258067, 34 грн., в. т. ч. 209677, 89 грн. отримана від ВАТ «Запоріжтрансформатор»(і. п. н. 002134208240);
№AR27-00006570 від 30.01.2007 р. на суму 419211, 13 грн., в. т. ч. 69868, 57 грн. отримана від ВАТ «Запоріжтрансформатор»(і. п. н. 002134208240).
Всього на суму 1694184, 92 грн., в т. ч. на суму ПДВ –282 364, 2 грн.
З зазначеним не можна погодитись, виходячи з наступного.
Як свідчать матеріали справи та пояснення сторін, сам факт поставки товарів податковим органом не спростовується. Що стосується порушень, які, на думку перевіряючих, допущені контрагентами позивача при оформленні податкових накладних, слід зазначити таке.
Згідно з п. п. 7.4.5 п. 7.4 ст. 7 Закону України «Про податок на додану вартість» не підлягають включенню до складу податкового кредиту суми сплаченого (нарахованого) податку у зв'язку з придбанням товарів (послуг), не підтверджені податковими накладними чи митними деклараціями.
Отже, Закон України «Про податок на додану вартість»визначає два випадки неможливості включення витрат по сплаті податку на додану вартість до податкового кредиту звітного періоду:
- у разі, якщо придбання товарів (послуг) не пов’язане з придбанням або виготовленням товарів (у тому числі при їх імпорті) та послуг з метою їх подальшого використання в оподатковуваних операціях у межах господарської діяльності платника податку;
- у разі не підтвердження витрат по сплаті податку на додану вартість податковими накладними чи митними деклараціями.
Відповідно до п. п. 7.2.1 п. 7.2 ст. 7 Закону України «Про податок на додану вартість»податкова накладна повинна містити зазначені окремому рядками такі реквізити:
«а) порядковий номер податкової накладної;
б) дату виписування податкової накладної;
в) повну або скорочену назву, зазначену у статутних документах юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи, зареєстрованої як платник податку на додану вартість;
г) податковий номер платника податку (продавця та покупця);
д) місце розташування юридичної особи або місце податкової адреси фізичної особи, зареєстрованої як платник податку на додану вартість;
е) опис (номенклатуру) товарів (робіт, послуг) та їх кількість (обсяг, об'єм);
є) повну або скорочену назву, зазначену у статутних документах отримувача;
ж) ціну поставки без врахування податку;
з) ставку податку та відповідну суму податку у цифровому значенні;
и) загальну суму коштів, що підлягають сплаті з урахуванням податку».
Надані в ході перевірки оригінали податкових накладних мають всі необхідні реквізити та відповідають вимогам, передбаченим п. п. 7.2.1 п. 7.2, п. п. 7.4.5 п. 7.4 ст. 7 Закону України «Про податок на додану вартість».
Виходячи з норм ч. 2 ст. 19 Конституції України та ст. 7 Закону України «Про податок на додану вартість», колегія суддів вважає, що податковий орган не мав права не приймати до уваги надані позивачем податкові накладні лише з тих обставин, що в названих накладних не заповнено графу «Умова поставки»
.
«Надо исполнять закон всегда, а не только тогда, когда схватили за одно место». В.В.П.
Аватар пользователя
buhforum.com
 
Сообщений: 49
Зарегистрирован: 07 дек 2010, 00:07
Благодарил (а): 1 раз.
Поблагодарили: 6 раз.

UNREAD_POST Печкин » 26 дек 2010, 17:27

buhforum.com писал(а):Как видим, разница в том, что раньше этого реквизита не было на уровне Закона (и поэтому суды признавали накладные, в которых он отсутствовал), теперь он предусмотрен Кодексом, поэтому его отсутствие действительно может поставить под вопрос налоговый кредит, сформированный на основании такой налоговой накладной.


Все верно!
живу на Бухфоруме
Аватар пользователя
Печкин
 
Сообщений: 6649
Зарегистрирован: 18 ноя 2010, 13:03
Благодарил (а): 73 раз.
Поблагодарили: 2891 раз.

UNREAD_POST 245390 » 26 дек 2010, 20:22

ну так в этой графе сейчас указываю либо номер счета, либо "чек" если продажа за нал. Что означает данное изменение? Реально ПИСЬМЕННО договора заключаються только с бюджетниками, остальным (частникам) они нафиг не нужны.
245390
 
Сообщений: 399
Зарегистрирован: 11 дек 2010, 14:55
Благодарил (а): 66 раз.
Поблагодарили: 68 раз.

UNREAD_POST anton » 26 дек 2010, 20:35

245390 писал(а):ну так в этой графе сейчас указываю либо номер счета, либо "чек" если продажа за нал. Что означает данное изменение?


я, наверное, не до конца понял Вашу мысль
речь же идет о том, чтобы в соответствующей графе написать "Договор поставки" (например) - вместо счета, чека
При чем тут нужны / не нужны?
Просто если раньше написал - не написал - все равно, то теперь плохо. Вродь бы ж несложно написать.


Реально ПИСЬМЕННО договора заключаються только с бюджетниками, остальным (частникам) они нафиг не нужны


Как это? а как же обязательная письменная форма? Обходятся счетами-фактурами?
Поясните
anton
 
Сообщений: 128
Зарегистрирован: 23 ноя 2010, 23:38
Благодарил (а): 28 раз.
Поблагодарили: 5 раз.

UNREAD_POST 245390 » 26 дек 2010, 23:23

ну какой нафиг договор поставки, если человек пришел в магазин и купил за нал бумагу или канцтовары. Он получает чек РРО и, если просит, ему выдают налоговую накладную. Что я с каждым покупателям за наличные я должен договор заключать? Бред.

Аналогично и по безналу. Выписывается счет, оплачивается, приходит клиент с доверенностью и получает купленное. Что на каждую пачку бумаги и картридж для струйника договор в письменном виде заключать? Тоже бред. Да иногда заключается, но не более., чем в 10% случаях, в основном для бюджетников и на крупные суммы поставки.

И у меня с поставщиками аналогичные условия, договора далеко не всегда оформляю. Зачем они мне? Устные договоренности и всё.


Мне непонятно, что для меня измениться в написании НН? Я не ставлю вопрос написал/ненаписал. Я всегда пишу "счет №.. " или "чек". Реквизит "вид договора" мне непонятен, поэтому и спрашиваю
245390
 
Сообщений: 399
Зарегистрирован: 11 дек 2010, 14:55
Благодарил (а): 66 раз.
Поблагодарили: 68 раз.

UNREAD_POST NewsMaker » 26 дек 2010, 23:32

245390 писал(а):ну так в этой графе сейчас указываю либо номер счета, либо "чек" если продажа за нал. Что означает данное изменение? Реально ПИСЬМЕННО договора заключаються только с бюджетниками, остальным (частникам) они нафиг не нужны.


1. Изменение значит, что указывать номер счета, либо "чек" не получится (точнее можно, но НК покупателю могут выкосить).
2. Обязательность письменной формы договора НК не устанавливает (это сфера ГКУ). Но даже если письменного договора нет, договор то все-равно есть.
Аватар пользователя
NewsMaker
 
Сообщений: 57
Зарегистрирован: 18 ноя 2010, 10:49
Благодарил (а): 6 раз.
Поблагодарили: 6 раз.

UNREAD_POST anton » 26 дек 2010, 23:36

NewsMaker
опередил :)

договор поставки был назван как пример
ну пускай не поставки, просто купли-продажи
Хлеб же Вы в магазине тоже по договору купли-продажи покупаете. Хоть и бумажный договор вам к буханке не прилагают.
anton
 
Сообщений: 128
Зарегистрирован: 23 ноя 2010, 23:38
Благодарил (а): 28 раз.
Поблагодарили: 5 раз.

UNREAD_POST 245390 » 26 дек 2010, 23:48

т.е. теперь, если правильно понял, в поле "вид договора" указываю, например, "договор поставки","договор купли-продажи", "договор на ремонт техники"...
245390
 
Сообщений: 399
Зарегистрирован: 11 дек 2010, 14:55
Благодарил (а): 66 раз.
Поблагодарили: 68 раз.

UNREAD_POST NewsMaker » 26 дек 2010, 23:54

245390 писал(а):Мне непонятно, что для меня измениться в написании НН? Я не ставлю вопрос написал/ненаписал. Я всегда пишу "счет №.. " или "чек". Реквизит "вид договора" мне непонятен, поэтому и спрашиваю


Существует несколько классификаций по видам договоров.

Например:
- основной/предварительный;
- возмездный/безвозмездный;
- взаимные/присоединения;
- односторонний/двух-, многосторонний.

Я думаю, что имеется в виду все-таки предметная классификация (в разрезе видов обязательств), т.е. придется называть самостоятельную разновидность договора:
купля-продажа, комиссия, дарение, авторский договор, перевозка, аренда...
ИМХО так
Аватар пользователя
NewsMaker
 
Сообщений: 57
Зарегистрирован: 18 ноя 2010, 10:49
Благодарил (а): 6 раз.
Поблагодарили: 6 раз.

UNREAD_POST NewsMaker » 26 дек 2010, 23:54

245390 писал(а):т.е. теперь, если правильно понял, в поле "вид договора" указываю, например, "договор поставки","договор купли-продажи", "договор на ремонт техники"...


да, получается так.
Аватар пользователя
NewsMaker
 
Сообщений: 57
Зарегистрирован: 18 ноя 2010, 10:49
Благодарил (а): 6 раз.
Поблагодарили: 6 раз.

UNREAD_POST 245390 » 27 дек 2010, 00:00

Спасибо , вроде разобрались
245390
 
Сообщений: 399
Зарегистрирован: 11 дек 2010, 14:55
Благодарил (а): 66 раз.
Поблагодарили: 68 раз.

UNREAD_POST anton » 27 дек 2010, 00:01

245390 писал(а):т.е. теперь, если правильно понял, в поле "вид договора" указываю, например, "договор поставки","договор купли-продажи", "договор на ремонт техники"...


NewsMaker писал(а):придется называть самостоятельную разновидность договора:
купля-продажа, комиссия, дарение, авторский договор, перевозка, аренда...


и я так понял
anton
 
Сообщений: 128
Зарегистрирован: 23 ноя 2010, 23:38
Благодарил (а): 28 раз.
Поблагодарили: 5 раз.

UNREAD_POST NewsMaker » 27 дек 2010, 00:37

245390 писал(а):Спасибо , вроде разобрались


пока да.
Поставим вопрос на контроль.
Что-то появится по этому поводу - отпишусь.
Т.к. вопрос будет очень важен, особенно с учетом того, что сфера отражения НК без НН резко сузится (вместо 10000 все ж таки 200 грн.)
Аватар пользователя
NewsMaker
 
Сообщений: 57
Зарегистрирован: 18 ноя 2010, 10:49
Благодарил (а): 6 раз.
Поблагодарили: 6 раз.

UNREAD_POST larisa » 27 дек 2010, 10:09

Согласно п. 201.2 НК

Форма та порядок заповнення податкової накладної затверджуються центральним органом державної податкової служби.


Я понимаю, еще целых 5 дней...
Но наш юрист говорит, что даже если примут сегодня, то все равно вступить в силу он уже не успеет (как-то это связано с госрегистрацией ).
И как быть с 01.01.2011?
Аватар пользователя
larisa
 
Сообщений: 172
Зарегистрирован: 21 ноя 2010, 20:54
Благодарил (а): 38 раз.
Поблагодарили: 37 раз.

UNREAD_POST юрист » 27 дек 2010, 10:13

Действительно, проблема.
НУ а утверждения Вашего юриста основаны на том, что в соответствии с Указом Президента Украины "О государственной регистрации нормативно-правовых актов министерств и других органов исполнительной власти" от 03.10.1992 г. № 493/92:

.. нормативно-правові акти, які видаються міністерствами, іншими органами виконавчої влади, органами господарського управління та контролю і які зачіпають права, свободи й законні інтереси громадян або мають міжвідомчий характер, підлягають державній реєстрації і набувають чинності через 10 днів після їх реєстрації, якщо в них не встановлено пізнішого строку надання їм чинностіПродолжение темы "налоговые накладные" здесь:
http://buhforum.com/viewtopic.php?f=14&t=154&start=120
Т.е. все обсуждение продолжается там.
Аватар пользователя
юрист
 
Сообщений: 455
Зарегистрирован: 25 ноя 2010, 10:51
Благодарил (а): 70 раз.
Поблагодарили: 120 раз.

След.

Вернуться в Судебная практика (+запросы на поиск)

Кто сейчас на форуме

Зарегистрированные пользователи: Gb, Ya