Рекламу показываем только НЕзарегистрированным пользователям. Войдите или зарегистрируйтесь на Бухфоруме
    .

Налоговый кредит: правовые позиции

Модератор: Ol_ua

UNREAD_POST voda.zp » 03 апр 2012, 07:33

Особенно поражает, что відсутність номенклатури (опису поставленого товару) та не зазначення податкового номера, місцезнаходження та свідоцтва ПДВ покупця- это не существенно :shock:
А что тогда существенно? Наверное пустая НН :D . Вот бы нам такого судью!
voda.zp
 
Сообщений: 568
Зарегистрирован: 23 янв 2012, 15:53
Благодарил (а): 110 раз.
Поблагодарили: 236 раз.

UNREAD_POST vins » 06 апр 2012, 15:45

И снова о несущественных недостатках в НН

ВИЩИЙ АДМІНІСТРАТИВНИЙ СУД УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
15 березня 2012 року м. Київ К-60198/09


...
Фактичною підставою для донарахування позивачу податкових зобов`язань з податку на додану вартість та застосування штрафних (фінансових) санкцій стали висновки податкового органу, викладені в акті перевірки від 03.07.2007 № 3933/231/22045411/0110. За висновками вказаного акту КП ВФ «Верстатреммаш»порушив норму підпункту 7.2.1 пункту 7.2 ст. 7 Закону № 168/97-ВР, а саме: у податковому обліку за грудень 2004 року, березень, серпень-вересень 2005 року, січень, березень, вересень-листопад 2006 року підприємство включило до складу податкового кредиту ПДВ в загальній сумі 47893,00 грн. за податковими накладними, які не містять всіх обов`язкових реквізитів, встановлених цим підпунктом.

За наслідками перевірки та адміністративного оскарження відповідачем прийнято податкові повідомлення-рішення від 16.07.2007 № 0002062301/0, від 15.08.2007 № 0002062301/1, від 27.09.2007 № 0002062301/2, від 04.12.2007 № 0002062301/3 про визначення податкового зобов’язання з податку на додану вартість у сумі 71840,00 грн.(в тому числі 47893,00 грн. - основний платіж та 23947,00 грн. –штрафні (фінансові) санкції).

Відповідно до підпункту 7.2.1 пункту 7.2 ст. 7 Закону № 168/97-ВР платник податку зобов'язаний надати покупцю податкову накладну, що має містити зазначені окремими рядками: а) порядковий номер податкової накладної; б) дату виписування податкової накладної; в) назву юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи, зареєстрованої як платник податку на додану вартість; г) податковий номер платника податку (продавця та покупця); д) місце розташування юридичної особи або місце податкової адреси фізичної особи, зареєстрованої як платник податку на додану вартість; е) опис (номенклатуру) товарів (робіт, послуг) та їх кількість (обсяг, об'єм); є) повну назву отримувача; ж) ціну поставки без врахування податку; з) ставку податку та відповідну суму податку у цифровому значенні; и) загальну суму коштів, що підлягають сплаті з урахуванням податку.

Законом України «Про внесення змін до Закону України "Про Державний бюджет України на 2005 рік" та деяких інших законодавчих актів України»від 25 березня 2005 року № 2505-IV (Закон № 2505-IV) пункти «в»та «є»були викладені у наступних редакціях: в) повну або скорочену назву, зазначену у статутних документах юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи, зареєстрованої як платник податку на додану вартість; є) повну або скорочену назву, зазначену у статутних документах отримувача.

Відповідно до пункту 18 Порядку заповнення податкової накладної, затвердженої наказом Державної податкової адміністрації України від 30 травня 1997 року № 165, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 23 червня 1997 року за № 233/2037, усі складені примірники податкової накладної підписуються особою, уповноваженою платником податку здійснювати поставку товарів (послуг), та скріплюються печаткою такого платника податку –продавця.

Застосування наведених норм при вирішенні питання щодо відповідності податкової накладної нормативно-правовим вимогам відповідає правовій позиції Верховного Суду України в постанові від 21.03.2011 у справі за позовом ТОВ «СІБ»до ДПІ у Жовтневому районі м. Луганська про визнання недійсними податкових повідомлень-рішень.

У судовому процесі встановлено, що КП ВФ «Верстатреммаш»включив до складу податкового кредиту у податковому обліку за грудень 2004 року, березень, серпень-вересень 2005 року, січень, березень, вересень-листопад 2006 року ПДВ у загальній сумі 47893,00 грн., за податковими накладними, в яких відсутні реквізити, обов’язковість яких встановлена вище зазначеними правовими нормами.

Так, у податковому обліку за грудень 2004 року до податкового кредиту включено ПДВ у загальній сумі 24365,00 грн. за податковими накладними № 2528 від 12.2002, № 2324 від 06.2002, № 2842 від 10.2002, № 2729 від 09.2002, виписаними ВАТ «ВУМ», в яких відсутні дата, номенклатура, кількість та ціна поставки товарів (робіт, послуг); за березень 2005 року –2117,00 грн. за податковими накладними № 3572 , № 3863 , № 3746, № 3609, № 3567, виписаними ВАТ «Верстатуніверсалмаш», № 3289, № 3816, виписаними ВАТ «ВУМ», в яких відсутня дата; за серпень 2005 року –4776,00 грн. за податковими накладними № 8 від 23.08.2005, № 1 від 23.08.2005, виписаними СП «Інтеравтомат», № 52731 від 19.08.2005, виписаною ТОВ Спільне українсько-російське підприємство «Стан Комплект», в яких відсутні кількість та ціна поставки товарів (робіт, послуг); за вересень 2005 року –2335,00 грн. за податковими накладними № 6242 від 04.08.2005, № 6248 від 09.08.2005, виписаними ВАТ «Верстатуніверсалмаш», № 1 від 01.09.2005, № 3 від 19.09.2005, виписаними СП «Інтеравтомат», № 3913 від 12.2003, виписаною ВАТ «ВУМ», в яких відсутні одиниця виміру, кількість та ціна поставки товарів (робіт, послуг); за січень 2006 року –2462,00 грн. за податковими накладними № 6 від 23.01.2006, № 1 від 04.01.2006, виписаними СП «Інтеравтомат», в яких відсутні одиниця виміру, кількість та ціна поставки товарів (робіт, послуг); за березень 2006 року –4131,00 грн. за податковими накладними № 8 від 21.03.2006, № 11 від 29.03.2006, № 3 від 09.03.2006, виписаними СП «Інтеравтомат», в яких відсутні одиниця виміру, кількість та ціна поставки товарів (робіт, послуг); за вересень 2006 року -130 грн. за податковою накладною № 2528 від 12.2002, виписаною ВАТ «Верстатуніверсалмаш», в якій відсутні кількість та ціна поставки товарів (робіт, послуг); за жовтень 2006 року - 1787,12 грн. за податковою накладною № 65 від 20.10.2006, виписаною СП ТОВ «ВаКо», в якій відсутня печатка підприємства- постачальника; за листопад 2006 року –1443,00 грн. за податковими накладними від 23.06.2005, від 24.05.2005, виписаними ВАТ «Верстатуніверсалмаш», в яких відсутній номер.

В судовому процесі позивач не заперечував факт включення до податкового кредиту сум ПДВ на підставі податкових накладних, які мають вище зазначені недоліки.

Відповідно до підпункту 7.4.5 пункту 7.4 ст.7 Закону № 168/97 (у редакції Закону України від 26.09.97 р. № 550/97-ВР) не дозволяється включення до податкового кредиту будь-яких витрат по сплаті податку, що не підтверджені податковими накладними чи митними деклараціями, а при імпорті робіт (послуг) - актом прийняття робіт (послуг) чи банківським документом, який засвідчує перерахування коштів в оплату вартості таких робіт (послуг).

Законом № 2505-IV підпункт 7.4.5 викладений у наступній редакції: не підлягають включенню до складу податкового кредиту суми сплаченого (нарахованого) податку у зв'язку з придбанням товарів (послуг), не підтверджені податковими накладними чи митними деклараціями (іншими подібними документами згідно з підпунктом 7.2.6 цього пункту).

За змістом норм вказаного пункту в обох редакціях право платника податків на віднесення сум ПДВ до складу податкового кредиту залежить від наявності документу, який підтверджує правомірність такого віднесення – податкової накладної або митної декларації.

Відсутність обов`язкових реквізитів податкової накладної, яка відповідно до абзацу третього підпункту 7.2.3 пункту 7.2 ст. 7 Закону № 168/97-ВР визначена законодавцем не тільки як податковий звітний документ, але одночасно і як розрахунковий документ, призводить до того, що таку податкову накладну не може бути розцінено допустимим доказом, який підтверджує право на віднесення сум ПДВ до податкового кредиту, тому висновки судів попередніх інстанцій у цій частині є правильними.

Однак, судами не було надано правильної оцінки впливу відсутності певних реквізитів податкової накладної на її значення як допустимого доказу права платника податку на податковий кредит, оскільки порушення порядку складання податкової накладної щодо не зазначення номеру та дати, які не є суттєвими недоліками з точки зору повноти та достовірності відтворення змісту операції з поставки, не повинно мати наслідком виключення її з кола доказів, які підтверджують правомірність формування сум податкового кредиту. Таку ж правову позицію щодо впливу недоліків у оформленні податкової накладної на її юридичне значення висловив і Верховний Суд України в постанові від 06.12.2005 у справі за позовом Приватного підприємства «Стальконвест»до ДПІ у м. Ужгороді про визнання недійсним рішення.

З огляду на викладене податкові накладні, отримані позивачем від ВАТ «Верстатуніверсалмаш»за березень 2005 року та листопад 2006 року, ПДВ за якими в сумах 2117,00 грн. та 1443,00 грн. включено до податкового кредиту, з такими недоліками складання, як відсутність дати та номеру, слід визнати такими, що підтверджують право позивача на податковий кредит в цих сумах.

За это сообщение автора vins поблагодарили: 2
Chiffi, Vetal'
Аватар пользователя
vins
 
Сообщений: 6654
Зарегистрирован: 27 дек 2010, 12:38
Благодарил (а): 2704 раз.
Поблагодарили: 2906 раз.

UNREAD_POST vins » 14 май 2012, 13:37

vins писал(а):И снова о несущественных недостатках в НН


ВИЩИЙ АДМІНІСТРАТИВНИЙ СУД УКРАЇНИ
У Х В А Л А
"19" квітня 2012 р. м. Київ К-8063/09

...
Суди попередніх інстанцій дійшли правильного висновку, що податкова накладна повинна бути оформлена з дотриманням вимог Закону України «Про податок на додану вартість».

Недоліки в заповненні податкових накладних, виявлені податковою інспекцією в результаті перевірки позивача, зокрема: невірно зазначений індивідуальний податковий номер покупця, не вказано точного місцезнаходження покупця та продавця, не робили накладні недійсними, не свідчили про їх неналежність та недопустимість при формуванні позивачем податкового кредиту.

Крім того, посилання податкової інспекції на неправильне зазначення у податковій накладній номера свідоцтва про реєстрацію платника податку на додану вартість, є безпідставними, оскільки такий реквізит не міститься в переліку обов'язкових реквізитів податкової накладної, передбачених нормами зазначеного законодавчого акту.

За это сообщение автора vins поблагодарил:
kollega
Аватар пользователя
vins
 
Сообщений: 6654
Зарегистрирован: 27 дек 2010, 12:38
Благодарил (а): 2704 раз.
Поблагодарили: 2906 раз.

UNREAD_POST Печкин » 16 май 2012, 09:57

Налоговая накладная по ставке 20 % в случае если поставка льготируется не дает права на налоговый кредит по НДС

ВЕРХОВНИЙ СУД УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА
від 21 лютого 2012 року


Таким чином, покупець, сплативши продавцю ПДВ за ставкою 20 % з операцій, що не є об'єктом оподаткування згідно зі статтею 3 Закону N 168/97-ВР або звільняються від оподаткування на підставі статті 5 цього Закону, а також які оподатковуються за нульовою ставкою, не може включати суми такого податку до податкового кредиту та вимагати відшкодування зазначених сум з бюджету.


Верная позиция.
живу на Бухфоруме

За это сообщение автора Печкин поблагодарили: 2
Вотруба, Люба П
Аватар пользователя
Печкин
 
Сообщений: 6649
Зарегистрирован: 18 ноя 2010, 13:03
Благодарил (а): 73 раз.
Поблагодарили: 2891 раз.

UNREAD_POST vins » 16 авг 2012, 15:40

Одеський окружний адміністративний суд
ПОСТАНОВА
06 серпня 2012 року Справа № 1570/3792/2012

...
Податкова накладна виписується у двох примірниках у день виникнення податкових зобов'язань продавця. Оригінал податкової накладної видається покупцю, копія залишається у продавця товарів/послуг (п. 201. 4 ст. 201 Податкового кодексу України).

Дослідивши податкові накладні №521 від 14.01.2011 року, №94 від 10.01.2011 року, №1993 від 26.04.2011 року, №477 від 10.05.2011 року, №75 від 01.06.2011 року, №263 від 03.06.2011 року, суд прийшов до висновку, що вони оформлені у відповідності до вимог п. 201.1 ст. 201 Податкового кодексу України. Так, у податкових накладних вірно вказано місцезнаходження юридичної особи -продавця, яке відповідає даним внесеним до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців вказаних підприємств. Також, у податкових накладних вірно вказано назву покупця, а допущена при цьому у податкових накладних №521 від 14.01.2011 року, №94 від 10.01.2011 року технічна помилка при визначенні організаційно правової форми покупця російською мовою та у податкових накладних №1993 від 26.04.2011 року, №477 від 10.05.2011 року, №75 від 01.06.2011 року, №263 від 03.06.2011 року при написанні повністю організаційно правової форми покупця не перешкоджає ідентифікації юридичної особи - покупця, враховуючи, що індивідуальний податковий номер покупця відповідає номеру позивача.
Аватар пользователя
vins
 
Сообщений: 6654
Зарегистрирован: 27 дек 2010, 12:38
Благодарил (а): 2704 раз.
Поблагодарили: 2906 раз.

UNREAD_POST Mik 2806 » 28 авг 2012, 17:00

Подскажите, кто может или знает!
У предприятие поставщика, с которым мы работали в 2011 году, в июне 2012 года анулированно свидетельство НДС по требованию налоговой, как предприятие связанное с фиктивной фирмой.
Перед началом работы с этим поставщиком, мы проверили его по Базе данных плательщиков НДС- все было в порядке. Кроме того, в процессе работы (4 сделки), налоговый кредит по этим сделкам был занесен в Реестр налоговых накладных и Додаток 5 к декларации по НДС. Контрагент поставил эти суммы в налоговые обязательства. Вопросов у налоговиков до июля 2012 года не возникало.
В августе налоговая предложила нам самостоятельно убрать налоговый кредит и затраты по сделкам, иначе грозят проверкой с доначислениями и штрафными санкциями.
Возникают 2 вопроса:
1. Насколько правомерны действия налоговой? Бороться через суд или заплатить самостоятельно?
2. Как поступать в будующем, дабы не вляпаться в аналогичную ситуацию? Заранее спасибо за ответ :a_g_a:
Mik 2806
 
Сообщений: 5
Зарегистрирован: 28 авг 2012, 15:42
Благодарил (а): 3 раз.
Поблагодарили: 2 раз.

UNREAD_POST налоговик » 28 авг 2012, 17:11

Правомерны.
201.6. Податкова накладна є податковим документом і одночасно відображається у податкових зобов'язаннях і реєстрі виданих податкових накладних продавця та реєстрі отриманих податкових накладних покупця.

Органи державної податкової служби за даними реєстрів виданих та отриманих податкових накладних, наданих в електронному вигляді, повідомляють платника податку про наявність у такому реєстрі розбіжностей з даними контрагентів. При цьому платник податку протягом 10 днів після отримання такого повідомлення має право уточнити податкові зобов'язання без застосування штрафних санкцій, передбачених розділом II цього Кодексу.


После аннулирования регистрации Ваш контрагент не имел права выписывать налоговые накладные.
Единственный, и то иллюзорный, шанс на налоговый кредит у Вас будет, если вдруг Ваш поставщик восстановит регистрацию через суд.
Аватар пользователя
налоговик
 
Сообщений: 5778
Зарегистрирован: 20 ноя 2010, 23:29
Благодарил (а): 835 раз.
Поблагодарили: 2643 раз.

UNREAD_POST Вотруба » 28 авг 2012, 19:03

Mik 2806 писал(а):В августе налоговая предложила нам самостоятельно убрать налоговый кредит и затраты по сделкам, иначе грозят проверкой с доначислениями и штрафными санкциями.

Если речь идет о сделках, которые были после аннулирования, то правомерны.
Но, как я понимаю, речь идет не об этих сделках, а о совершенных до аннулирования (иначе они бы не предлагали Вам добровольно убрать НК, а сделали бы это сами). И вот по этим сделкам их требования неправомерны.
Я бы на Вашем месте не поддавался! Они потому и предлагают, что чувствуют слабость своей позиции. Конечно, если уберут они, то придется идти в суд, поскольку вряд ли удастся отбиться в порядке админобжалования. Но в суде (при грамотной аргументации) я у налоговиков шансов не вижу.
Единственное, надо чтобы с доказательствами товарности (не фиктивности) операций у Вас все было в порядке. А именно на бестоварности Ваших операций налоговики наверняка будут строить свою аргументацию.
А может и не будут. Может быть их предложение это просто проверка Вас "на вшивость" :) и никаких проверок с доначислениями не будет.
Если мы с Вами думаем одинаково, то мы вообще не думаем.

За это сообщение автора Вотруба поблагодарил:
налоговик
Аватар пользователя
Вотруба
 
Сообщений: 1996
Зарегистрирован: 30 мар 2011, 19:35
Благодарил (а): 604 раз.
Поблагодарили: 2018 раз.

UNREAD_POST налоговик » 28 авг 2012, 19:14

Уважаемый Вотруба, что Вы понимаете под "совершением сделки"?
Важен статус поставщика как плательщика НДС на момент составления НН. Сама сделка могла быть совершена (договор заключен) когда угодно.
Я изначально понял вопрос так, что работали-работали с 2011 года, потом аннулирована регистрация, а мы не знали, получили НН, налоговики говорят снимайте кредит.
Теперь перечитал благодаря уважаемому коллеге Вотрубе - да, Вы правы. Речь идет о том, что работали в 2011. Тогда отзываю свои утверждения. Они касаются исключительно налоговых накладных, выписанных после аннулирования.

За это сообщение автора налоговик поблагодарил:
Вотруба
Аватар пользователя
налоговик
 
Сообщений: 5778
Зарегистрирован: 20 ноя 2010, 23:29
Благодарил (а): 835 раз.
Поблагодарили: 2643 раз.

UNREAD_POST Mik 2806 » 29 авг 2012, 09:29

Уважаемый налоговик!
Спасибо за консультацию, но вы не правильно поняли ситуацию. Вотруба понял ее совершенно верно. Все сделки (4шт.)были совершены в периоде с апреля по октябрь 2011 года и именно о них идет речь. Будем очень признательны Вам за консультацию. И очень хотелось бы услышать ваше мнение по второму вопросу:"как не попасть в такую передрягу впредь. Заранее Вас благодарим. :a_g_a:
Гл.бух.; Дир.

ЗЫ... Прошу прощения у налоговика и вотрубы На вашем форуме недавно (нужда заставила :D ). Не могу найти кнопку "благодарю"
Mik 2806
 
Сообщений: 5
Зарегистрирован: 28 авг 2012, 15:42
Благодарил (а): 3 раз.
Поблагодарили: 2 раз.

UNREAD_POST налоговик » 29 авг 2012, 10:13

Mik 2806 писал(а):Будем очень признательны Вам за консультацию


Тогда мне остается лишь присоединиться к мнению уважаемого Вотрубы: требования налоговиков неправомерны. В суде действительно они скорее всего будут ссылаться на отсутствие реального характера сделки. Популярная нынче аргументация.

Mik 2806 писал(а):как не попасть в такую передрягу впредь

На форуме были темы Проверка контрагента (дееспособность и прочее), Проверка статуса контрагента.
То есть можно себя постараться максимально обезопасить, ну и налоговики в таких ситуациях всегда рассказывают, что трижды в месяц обновляют информацию о плательщиках НДС в реестре у себя на сайте, есть сервис "Узнай больше о своем бизнес-партнере" и т.п.
Можно попробовать включить в договор условие о том, что поставщик обязан уведомить об изменении своего налогового статуса. Предусмотреть штраф за неуведомление.
Аватар пользователя
налоговик
 
Сообщений: 5778
Зарегистрирован: 20 ноя 2010, 23:29
Благодарил (а): 835 раз.
Поблагодарили: 2643 раз.

UNREAD_POST Mik 2806 » 29 авг 2012, 11:15

Вотруба писал(а):Единственное, надо чтобы с доказательствами товарности (не фиктивности) операций у Вас все было в порядке. А именно на бестоварности Ваших операций налоговики наверняка будут строить свою аргументацию

День добрый! Не могли бы Вы уточнить формулировку чтобы с доказательствами товарности (не фиктивности) операций . Мы занимаемся оптово-розничной торговлей автозапчастями. Есть комплект документов на получение товара от поставщика (накладные, нал/накладн), есть комплект документов на отправку и получение товара покупателем (расх. накладные, налоговые накладные, доверенности о получении). Этого достаточно для суда, хотя бы на Ваш взгляд? Какой у нас суд, к сожалению, я знаю :D Заранее спасибо :a_g_a:

Уважаемый налоговик. Будем благодарны, если и Вы выскажите свое мнение на этот счет. С понятием "отсутствие реального характера сделки" никогда не сталкивались. Не могли бы вы ткнуть, где прочитать, что под этим подразумевается, признаки и т.д. По Вашей ссылке - там уже идет обсуждение, и в основном на выполненные работы.
Mik 2806
 
Сообщений: 5
Зарегистрирован: 28 авг 2012, 15:42
Благодарил (а): 3 раз.
Поблагодарили: 2 раз.

UNREAD_POST Вотруба » 30 авг 2012, 11:11

Mik 2806 писал(а):как не попасть в такую передрягу впредь

Таких гарантий нет! Подобная передряга является типичной, и ее появление объясняется не Вашими ошибками, а практикой работы налоговиков.
Для примера посмотрите вот это. http://reyestr.court.gov.ua/Review/24084296
Ситуация, похожая на Вашу – снятие НК аргументированное тем, что контрагенты Вашего контрагента якобы бяки. И есть там один пример, когда аннулирование регистрации контрагента произошло после совершения операции.
Посмотрите, для примера, также и это.
http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/v1936760-11

http://reyestr.court.gov.ua/Review/25531158
http://reyestr.court.gov.ua/Review/25640844
http://reyestr.court.gov.ua/Review/25726195
Написано много, но попробуйте пробраться через словеса и выделить суть.

“Бестоварность (фиктивность)” операций и "отсутствие реального характера сделки" (а такжe “нікчемність” договоров) это, по сути, синонимы.
При доказательствах часто налоговики упирают на отсутствие доказательств транспортировки (отсутствие ТТН), отсутствие складских помещений, отсутствие персонала необходимой квалификации и т.п. Но это все вещи оспариваемые.

P.S. А кнопка, о которой Вы спрашивали, находится в правом верхнем углу сообщения – кулак с поднятым вверх большим пальцем. Его видно только когда Вы залогинились.
Если мы с Вами думаем одинаково, то мы вообще не думаем.

За это сообщение автора Вотруба поблагодарили: 3
Mik 2806, Мыша, налоговик
Аватар пользователя
Вотруба
 
Сообщений: 1996
Зарегистрирован: 30 мар 2011, 19:35
Благодарил (а): 604 раз.
Поблагодарили: 2018 раз.

UNREAD_POST Mik 2806 » 30 авг 2012, 15:35

[b]Уважаемый Вотруба![/b] Кроме нажатия кнопки, разрешите еще раз поблагодарить Вас за очень полный и развернутый ответ :a_g_a: Вы вселили надежду! Шанс отбиться есть и мы решили его использовать! Готовим документы и изучаем данную Вами информацию :ga-ze-ta;
Ну а по результатам обязательно сообщим на форум.
Mik 2806
 
Сообщений: 5
Зарегистрирован: 28 авг 2012, 15:42
Благодарил (а): 3 раз.
Поблагодарили: 2 раз.

UNREAD_POST Печкин » 30 авг 2012, 20:05

По ничтожным сделкам гляньте еще интересную подборку материалов от ГНСУ, размещенную в теме: Налоговые ямы
живу на Бухфоруме

За это сообщение автора Печкин поблагодарил:
Mik 2806
Аватар пользователя
Печкин
 
Сообщений: 6649
Зарегистрирован: 18 ноя 2010, 13:03
Благодарил (а): 73 раз.
Поблагодарили: 2891 раз.

Пред.След.

  • Похожие темы
    Ответов
    Просмотров
    Последнее сообщение

Вернуться в Судебная практика (+запросы на поиск)

Кто сейчас на форуме

Зарегистрированные пользователи: Gb, Ya