Рекламу показываем только НЕзарегистрированным пользователям. Войдите или зарегистрируйтесь на Бухфоруме
    .

Амортотчисления на забалансовом счете 09

Бухучетный форум.

UNREAD_POST Чихуа » 20 авг 2011, 16:40

Инструкция № 291:
На цьому рахунку ведеться облік нарахування та використання
амортізаційних відрахувань.


Зачем нужна такая информация?
Узнать оборачиваемость амортизируемых активов?
Что еще?
Утро... Теплая постелька... Сладкий сон...Вдруг.....удар по голове пультом - " Кучимутики!!!"
Аватар пользователя
Чихуа
 
Сообщений: 1754
Зарегистрирован: 08 июл 2011, 10:57
Благодарил (а): 467 раз.
Поблагодарили: 634 раз.

UNREAD_POST Печкин » 20 авг 2011, 20:46

В теории - чтобы замерить "источник" для обновления ОС, их модернизацию и прочее.

Гляньте что наука говорит
живу на Бухфоруме

За это сообщение автора Печкин поблагодарил:
Чихуа
Аватар пользователя
Печкин
 
Сообщений: 6649
Зарегистрирован: 18 ноя 2010, 13:03
Благодарил (а): 73 раз.
Поблагодарили: 2891 раз.

UNREAD_POST Печкин » 20 авг 2011, 20:56

А вообще вроде по требованию КМУ его ввели.

Скрытый текст: показать
Валерій ПАРХОМЕНКО. Удосконалення плану рахунків бухгалтерського обліку

Дієвим інструментом узагальнення інформації про господарську діяльність підприємства і підготовки даних для складання звітності, для застосування положень (стандартів) бухгалтерського обліку виступає План рахунків бухгалтерського обліку. Разом з Інструкцією про його застосування він займає традиційно важливе місце у системі нормативно-методичних документів з бухгалтерського обліку. Дані рахунків бухгалтерського обліку використовують безпосередньо для заповнення більшості показників фінансової звітності, інші показники отримують шляхом вибірок і компонування даних рахунків бухгалтерського обліку.
План рахунків та Інструкція про його застосування відображають загальний концептуальний підхід до побудови системи бухгалтерського обліку, зв'язок (кореспонденцію) рахунку з іншими рахунками, уніфікацію показників фінансової звітності, організацію аналітичного обліку та забезпечують передбачене Законом N 996-XIV гарантоване отримання користувачами звітності мінімально необхідного складу показників за результатами діяльності й фінансово-майновим станом підприємства.
Побудова Плану рахунків припускає поєднання методологічної основи в системі рахунків із самостійністю підприємства в її організації. Для цього Інструкцією передбачено, що за клопотаннями підприємств Мінфін України для обліку специфічних операції може вводити нові синтетичні рахунки. І те, що за майже вісім років з часу її затвердження Мінфін України не отримав жодного клопотання про запровадження нового синтетичного рахунку, можна оцінювати як свідчення грунтовного охоплення синтетичними рахунками Плану рахунків бухгалтерського обліку всього галузевого і бізнесового спектрів особливостей об'єктів бухгалтерського обліку.
Перелік субрахунків, включених до Плану рахунків, є орієнтовним. Конкретну номенклатуру субрахунків кожне підприємство обирає самостійно (без зміни коду субрахунку) та за необхідності з урахуванням своєї діяльності й виходячи з потреб управління, аналізу, контролю і звітності вводить додаткові субрахунки (рахунки другого, третього порядків). Крім того, порядок ведення аналітичного обліку та кореспонденції рахунків, не наведений в Інструкції, встановлюється підприємством виходячи з норм Інструкції, положень (стандартів) бухгалтерського обліку, інших нормативно-правових актів з бухгалтерського обліку та управлінських потреб.
Такий підхід пояснюється неможливістю звести всю різноманітність господарської діяльності у деталях до єдиної схеми. Чинник суб'єктивізму в управлінні конкретним підприємством обумовлює застосування таких критеріїв класифікації інформації, які потрібні (підходять) лише цьому підприємству. Іншими словами, цілі оперативного управління підприємством можуть визначати застосування рахунків різного рівня деталізації для індивідуального використання саме на цьому підприємстві.
Зміни і поява нових актів законодавства, положень (стандартів) бухгалтерського обліку, нових міжнародних стандартів бухгалтерського обліку та фінансової звітності, загальна мета вдосконалення є причиною декількох змін і доповнень до Плану рахунків та Інструкції про його застосування, що відбулися протягом восьми років з часу його запровадження. Так, було введено один новий позабалансовий рахунок, 31 новий субрахунок, виключено 12 субрахунків, змінено назву і призначення 7 синтетичних, 26 субрахунків, доповнено, змінено й виключено майже 160 типових кореспонденцій рахунків бухгалтерського обліку, доповнено текст до розділів першого і другого загальних положень, уточнено текст Інструкції до понад 50 синтетичних і 2 позабалансових рахунків.
У спрощеному Плані рахунків для малих підприємств введено 2 нові синтетичні рахунки (16 і 21) для обліку довгострокових і поточних біологічних активів.
Після прийняття ПБО 7 "Основні засоби" і ПБО 17 "Податок на прибуток" та внесення змін до них і до ПБО 8 "Нематеріальні активи" відповідне коригування було здійснено щодо рахунків і субрахунків 42, 98, 718, 745, на яких, зокрема, відображають дохід від вартості безоплатно одержаних оборотних і необоротних активів.
Прийняття ПБО 30 "Біологічні активи" і ПБО 32 "Інвестиційна нерухомість" потребувало виділення нового синтетичного рахунку 18, перейменування рахунку 21, введення кількох нових субрахунків (100, 181 – 184).
Опрацювання змін до створення резервів у страховій діяльності обумовило перейменування 6 субрахунків і включення 2 субрахунків до рахунку 49 "Страхові резерви", а також запровадження нових субрахунків 904 "Страхові виплати" і 705 "Перестрахування", що відображено в наказі N 1012.
На виконання доручення Кабінету Міністрів України наказом N 671 запроваджено новий позабалансовий рахунок 09 "Амортизаційні відрахування".
Після затвердження ПБО 26 "Виплати працівникам" за розпорядженням Кабінету Міністрів України від 13.04.2005 р. N 95-р наказом N 460 запроваджено новий субрахунок 477 "Забезпечення матеріального заохочення". Наказом N 717 змінено назву і структуру рахунку 66 "Розрахунки за виплатами працівникам".
У зв'язку зі змінами до ПБО 7 "Основні засоби" відкрито новий субрахунок 478 "Забезпечення відновлення земельних ділянок". Після прийняття окремих нормативно-законодавчих актів про об'єкти інтелектуальної власності, внесення змін до ПБО 8 "Нематеріальні активи" наказом N 717 було внесено зміни до тексту і назв субрахунків 123 "Права на комерційні позначення" і 125 "Авторське право та суміжні з ним права".
Слід також взяти до уваги, що амортизація на гудвіл з 1 липня 2008 р. не нараховується. Крім того, з цієї ж дати на рахунку 19 негативний гудвіл не відображається, а наявний на цю дату списується на кредит рахунку 44.
Відповідно до розпорядження N 95-р запроваджено новий субрахунок 426 "Фонди спеціального призначення" з аналітичними рахунками третього порядку 4261 "Фонд розвитку виробництва", 4262 "Використання фонду розвитку виробництва", 4263 "Інші фонди" і 4264 "Використання інших фондів" для обліку операцій із створенням за рахунок чистого прибутку фонду розвитку виробництва та інших фондів і їх використання за призначенням.
Інструкція передбачає, що підприємства за потреби можуть самостійно вводити субрахунки. Однак численні звернення підприємств засвідчили необхідність визначення наказом N 717 безпосередньо в загальних положеннях до класу 2 Інструкції можливості відкривати, зокрема на рахунку 26 "Готова продукція", субрахунок для обліку готової продукції на складах підприємства і субрахунок для обліку відвантаженої готової продукції, щодо якої доходи ще не визнано. У такому разі відвантажену продукцію відображають за собівартістю кореспонденцією між цими двома субрахунками.
Крім того, до рахунку 28 "Товари" введено субрахунки 286 "Необоротні активи та групи вибуття, утримувані для продажу" і 289 "Транспортно-заготівельні витрати".
Згідно з ПБО 29 "Фінансова звітність за сегментами" включено текстове доповнення до рахунку 68 щодо відображення на субрахунку 683 "Внутрішньогосподарські розрахунки" передачі активів одним виділеним на окремий баланс підрозділом підприємства іншому виділеному на окремий баланс підрозділу підприємства.
Також доповнено текст і кореспонденцію у зв'язку з новою редакцією ПБО 27 "Необоротні активи, утримувані для продажу, та припинена діяльність", що передбачає, зокрема, відображення доходів і собівартості при їх продажу не у складі інших доходів і витрат, а у складі інших операційних доходів і витрат.
Більш чіткими стали зміни до тексту субрахунку 421 "Емісійний дохід" у разі, якщо втрати (збитки) від продажу, випуску або анулювання інструментів власного капіталу (акцій, часток) перевищують залишок емісійного доходу.
У зв'язку з випуском Методичних рекомендацій з бухгалтерського обліку лотерейної діяльності наказом N 591 запроваджено два нові субрахунки 475 "Забезпечення призового фонду" і 476 "Резерв на виплату джек-поту, не забезпеченого сплатою участі у лотереї" з відповідним текстовим доповненням до цих та інших субрахунків і рахунків (70, 733, 90).
Зміни до опису субрахунків 522 "Премія за випущеними облігаціями", 523 "Дисконт за випущеними облігаціями" і 733 "Інші доходи від фінансових операцій" викликано необхідністю адаптації тексту Інструкції з ПБО 12 "Фінансові інвестиції", яке було прийнято і вдосконалювалося у 2000, 2002, 2003 рр., тобто після затвердження Плану рахунків у листопаді 1999 р.
Норми Закону N 437/95-ВР щодо обліку виробництва та реалізації кінцевої й проміжної продукції групи враховано запровадженням нових субрахунків 363 "Розрахунки з учасниками ПФГ" і 633 "Розрахунки з учасниками ПФГ".
Крім того, було внесено доповнення щодо порядку виведення наприкінці року сальдо на одному з двох субрахунків – 441 "Прибуток нерозподілений" або 442 "Непокриті збитки".
Вилучення із субрахунку 685 "Розрахунки з іншими кредиторами" тексту про відображення на ньому заборгованості наймачів квартир, осіб, які проживають у гуртожитках, орендарів нежитлових приміщень було здійснено для забезпечення використання пасивного рахунку тільки для обліку кредиторської заборгованості. Зазначена заборгованість є недебіторською і має відображуватись у складі заборгованості з покупцями і замовниками (на рахунку 36 або 37).
Доповнено також опис інших операційних доходів підприємства доходами від діяльності ЖКГ, дитячих дошкільних закладів, будинків відпочинку та інших подібних закладів, що перебувають на балансі підприємства.
У зв'язку із запровадженням ПБО 31 "Фінансові витрати", що передбачає альтернативний метод обліку витрат на позики, внесено доповнення до можливої кореспонденції рахунків (на рахунках 15, 23, 95).
Прийняття ПБО 28 "Зменшення корисності активів" супроводжується запровадженням двох нових субрахунків – 742 "Дохід від відновлення корисності активів" і 972 "Втрати від знецінення корисності активів".
У зв'язку з новою редакцією ПБО 27 "Необоротні активи, утримувані для продажу, та припинена діяльність" виключено як такі, що не можуть застосовуватися, субрахунки обліку доходів від продажу необоротних активів і цілісних майнових комплексів та собівартості по цих активах.
Враховуючи те, що негативний гудвіл визнається з 1 липня 2008 р. не активом, а доходом, виключається субрахунок 192 "Негативний гудвіл".
Таким чином, зміни та доповнення до Плану рахунків та Інструкції про його застосування приведено у відповідність із змінами в ринковому середовищі та в національному законодавстві, із змінами та появою нових міжнародних стандартів бухгалтерського обліку та фінансової звітності. Зокрема, вдосконалення Плану рахунків дасть змогу накопичувати більш розкриту інформацію для складання фінансової звітності, об'єктивно оцінювати й аналізувати господарські процеси та надавати необхідну інформацію для прийняття управлінських рішень.

Валерій ПАРХОМЕНКО,
академік АЕН України, канд. екон. наук,
заслужений економіст України, начальник Управління методології
бухгалтерського обліку Мінфіну України

Перелік використаних нормативних документів
ЗАКОНИ УКРАЇНИ
N 437/95-ВР від 21.11.95 р. "Про промислово-фінансові групи в Україні" (зі змінами та доповненнями)
N 996-XIV від 16.07.99 р. "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" (зі змінами та доповненнями)
НАКАЗИ МІНФІНУ УКРАЇНИ
N 91 від 26.04.2000 р. "Про затвердження Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 12 "Фінансові інвестиції" (зареєстровано в Мін'юсті України 17.05.2000 р. за N 284/4505, зі змінами та доповненнями, за текстом – ПБО 12 "Фінансові інвестиції")
N 92 від 27.04.2000 р. "Про затвердження Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 7 "Основні засоби" (зареєстровано в Мін'юсті України 18.05.2000 р. за N 288/4509, зі змінами та доповненнями, за текстом – ПБО 7 "Основні засоби")
N 186 від 19.04.2001 р. "Про затвердження спрощеного Плану рахунків бухгалтерського обліку" (зареєстровано в Мін'юсті України 05.05.2001 р. за N 389/5580, зі змінами та доповненнями, за текстом – спрощений План рахунків)
N 242 від 18.10.99 р. "Про затвердження Положення (стандарту) бухгалтерського обліку" (зареєстровано в Мін'юсті України 02.11.99 р. за N 750/4043, зі змінами та доповненнями; з 01.01.2009 р. до цього наказу будуть внесені зміни згідно з наказом Мінфіну України від 08.07.2008 р. N 901; за текстом – ПБО 8 "Нематеріальні активи")
N 291 від 30.11.99 р. "Про затвердження Плану рахунків бухгалтерського обліку та Інструкції про його застосування (План рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов'язань і господарських операцій підприємств і організацій)" (зареєстровано в Мін'юсті України 21.12.99 р. за N 892/4185, зі змінами та доповненнями, за текстом – План рахунків)
N 291 від 30.11.99 р. "Інструкція про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов'язань і господарських операцій підприємств і організацій" (зареєстровано в Мін'юсті України 21.12.99 р. за N 893/4186, зі змінами та доповненнями, за текстом – Інструкція)
N 353 від 28.12.2000 р. "Про затвердження Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 17 "Податок на прибуток" (зареєстровано в Мін'юсті України 20.01.2001 р. за N 47/5238, зі змінами та доповненнями, за текстом – ПБО 17 "Податок на прибуток")
N 412 від 19.05.2005 р. "Про затвердження Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 29 "Фінансова звітність за сегментами" (зареєстровано в Мін'юсті України 03.06.2005 р. за N 621/10901, зі змінами та доповненнями, за текстом – ПБО 29 "Фінансова звітність за сегментами")
N 415 від 28.04.2006 р. "Про затвердження Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 31 "Фінансові витрати" (зареєстровано в Мін'юсті України 26.05.2006 р. за N 610/12484, за текстом – ПБО 31 "Фінансові витрати")
N 460 від 10.06.2005 р. "Про затвердження Змін до деяких нормативно-правових актів Міністерства фінансів України з бухгалтерського обліку" (зареєстровано в Мін'юсті України 21.06.2005 р. за N 670/10950, зі змінами та доповненнями)
N 591 від 24.09.2004 р. "Про затвердження змін до деяких нормативно-правових актів Міністерства фінансів України з бухгалтерського обліку" (зареєстровано в Мін'юсті України 11.10.2004 р. за N 1291/9890)
N 601 від 28.10.2003 р. "Про затвердження Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 26 "Виплати працівникам" (зареєстровано в Мін'юсті України 10.11.2003 р. за N 1025/8346, за текстом – ПБО 26 "Виплати працівникам")
N 617 від 07.11.2003 р. "Про затвердження Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 27 "Необоротні активи, утримувані для продажу, та припинена діяльність" (зареєстровано в Мін'юсті України 17.11.2003 р. за N 1054/8375, зі змінами та доповненнями, за текстом – ПБО 27 "Необоротні активи, утримувані для продажу, та припинена діяльність")
N 671 від 12.12.2003 р. "Про внесення змін до наказу Міністерства фінансів України від 30 листопада 1999 року N 291" (зареєстровано в Мін'юсті України 29.12.2003 р. за N 1254/8575)
N 717 від 20.10.2005 р. "Про затвердження Змін до деяких нормативно-правових актів Міністерства фінансів України з бухгалтерського обліку" (зареєстровано в Мін'юсті України 17.11.2005 р. за N 1396/11676)
N 779 від 02.07.2007 р. "Про затвердження Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 32 "Інвестиційна нерухомість" (зареєстровано в Мін'юсті України 16.07.2007 р. за N 823/14090, за текстом – ПБО 32 "Інвестиційна нерухомість")
N 790 від 18.11.2005 р. "Про затвердження Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 30 "Біологічні активи" (зареєстровано в Мін'юсті України 05.12.2005 р. за N 1456/11736, зі змінами та доповненнями, за текстом – ПБО 30 "Біологічні активи")
N 817 від 24.12.2004 р. "Про затвердження Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 28 "Зменшення корисності активів" (зареєстровано в Мін'юсті України 13.01.2005 р. за N 35/10315, зі змінами та доповненнями, за текстом – ПБО 28 "Зменшення корисності активів")
N 1012 від 09.12.2002 р. "Про внесення змін до деяких наказів Міністерства фінансів України з питань бухгалтерського обліку" (зареєстровано в Мін'юсті України 20.12.2002 р. за N 991/7279)
живу на Бухфоруме

За это сообщение автора Печкин поблагодарил:
Чихуа
Аватар пользователя
Печкин
 
Сообщений: 6649
Зарегистрирован: 18 ноя 2010, 13:03
Благодарил (а): 73 раз.
Поблагодарили: 2891 раз.

UNREAD_POST Чихуа » 20 авг 2011, 22:41

Печкин, спасибо Вам огромное :)
Утро... Теплая постелька... Сладкий сон...Вдруг.....удар по голове пультом - " Кучимутики!!!"
Аватар пользователя
Чихуа
 
Сообщений: 1754
Зарегистрирован: 08 июл 2011, 10:57
Благодарил (а): 467 раз.
Поблагодарили: 634 раз.

UNREAD_POST RobYorik » 08 сен 2011, 13:44

Чомусь не враховуються інвестиції здійснені раніше, які повертаються власнику у вигляді амортизації
RobYorik
 
Сообщений: 10
Зарегистрирован: 15 авг 2011, 12:20
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 3 раз.

UNREAD_POST налоговик » 08 сен 2011, 15:15

RobYorik писал(а):Чомусь не враховуються інвестиції здійснені раніше, які повертаються власнику у вигляді амортизації


А немного подробнее...
Аватар пользователя
налоговик
 
Сообщений: 5778
Зарегистрирован: 20 ноя 2010, 23:29
Благодарил (а): 835 раз.
Поблагодарили: 2641 раз.

UNREAD_POST Чихуа » 08 сен 2011, 17:25

Может, наоборот - амортизация возвращается в виде инвестиций? :)
Утро... Теплая постелька... Сладкий сон...Вдруг.....удар по голове пультом - " Кучимутики!!!"
Аватар пользователя
Чихуа
 
Сообщений: 1754
Зарегистрирован: 08 июл 2011, 10:57
Благодарил (а): 467 раз.
Поблагодарили: 634 раз.

UNREAD_POST RobYorik » 08 сен 2011, 18:17

На "зорі" підприємства прибуток не виводився дивідендами а здійснювались капвкладення в сучасні ОС. Тепер замортизована частина (через закладення в собівартості реалізованого товару) поповнює обігові кошти підприємства - таке собі повернення інвестованого раніше.

За это сообщение автора RobYorik поблагодарил:
Чихуа
RobYorik
 
Сообщений: 10
Зарегистрирован: 15 авг 2011, 12:20
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 3 раз.


Вернуться в БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ

Кто сейчас на форуме

Зарегистрированные пользователи: Ads, Gb, MR, Ya

cron