Рекламу показываем только НЕзарегистрированным пользователям. Войдите или зарегистрируйтесь на Бухфоруме
    .

Касова книга в електронному варіанті

Бухучетный форум.

UNREAD_POST yur » 25 сен 2011, 17:26

Коли підприємство веде бугалтерський облік в 1с, то обовязково тоді вести вручну касову книгу, чи можна якось використовувати розпечатки сторінок касової книги з 1с ?
yur
 
Сообщений: 299
Зарегистрирован: 05 май 2011, 09:35
Благодарил (а): 428 раз.
Поблагодарили: 42 раз.

UNREAD_POST vins » 25 сен 2011, 17:33

В ЕБНЗ есть такая консультация

Який порядок та терміни зберігання касової книги в електронному вигляді?
Порядок ведення касових операцій у національній валюті України підприємствами (підприємцями) визначає Положення про ведення касових операцій у національній валюті в Україні, затверджене постановою Правління Національного банку України від 15 грудня 2004 року № 637 (далі – Положення). Пунктом 4.4 Положення визначено, що підприємства за умови забезпечення належного зберігання касових документів можуть вести касову книгу в електронній формі за допомогою комп'ютерних засобів. Програмне забезпечення, за допомогою якого ведеться касова книга, має забезпечувати візуальне відображення і роздрукування кожної з двох частин аркуша касової книги ("Вкладний аркуш касової книги" та "Звіт касира"), які за формою і змістом мають відтворювати форму та зміст касової книги в паперовій формі. Записи в касовій книзі здійснюються на підставі відповідної інформації з касових документів. Записи в касовій книзі мають робитися до початку наступного робочого дня (тобто із залишками на кінець попереднього дня), а також містити всі реквізити, що передбачені формою касової книги. Сторінки касової книги мають нумеруватися автоматично в порядку зростання з початку року. У разі роздрукування "Вкладного аркуша касової книги" у кінці місяця має автоматично роздруковуватися загальна кількість аркушів касової книги за цей місяць, а в разі роздрукування в кінці року - їх загальна кількість за рік. Після роздрукування "Вкладного аркуша касової книги" і "Звіту касира" касир зобов'язаний перевірити правильність складання цих документів, підписати їх і передати "Звіт касира" разом з відповідними касовими документами до бухгалтерії під підпис у "Вкладному аркуші касової книги". "Вкладний аркуш касової книги" протягом року зберігається касиром окремо за кожний місяць. Після закінчення календарного року (або залежно від потреби) "Вкладний аркуш касової книги" формується в підшивки в хронологічному порядку. Загальна кількість аркушів за рік засвідчується підписами керівника і головного бухгалтера підприємства - юридичної особи, а підшивки формуються в книгу, яка скріплюється відбитком печатки підприємства (юридичної особи). Після закінчення календарного року касова книга на електронних носіях має передаватися для зберігання відповідно до законодавства України.
Основними нормативними актами, що регулюють питання зберігання бухгалтерських документів, є: Закон України від 16.07.99 р. N 996 "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" (далі – Закон №996), Перелік типових документів, що створюються в діяльності органів державної влади та місцевого самоврядування, інших установ, організацій і підприємств, із зазначенням термінів зберігання документів, затверджений наказом Головного архівного управління при Кабінеті Міністрів України від 20.07.98 р. N 41 (далі – Перелік). Зокрема, в п. 7 статті 9 Закону №996 зазначено, що підприємство вживає всіх необхідних заходів для запобігання несанкціонованому та непомітному виправленню записів у первинних документах і регістрах бухгалтерського обліку та забезпечує їх належне зберігання протягом встановленого строку. Статтею 2 цього Закону визначено, що під терміном "підприємство" в цьому Законі розуміються всі юридичні особи, створені відповідно до законодавства України, незалежно від їх організаційно-правових форм і форм власності, а також представництва іноземних суб'єктів господарської діяльності, які зобов'язані вести бухгалтерський облік та подавати фінансову звітність згідно з законодавством. Термін зберігання первинних документів, облікових регістрів, бухгалтерських звітів та балансів у архіві підприємства, установи визначається згідно з Переліком. Згідно з розділом 4 Переліку встановлено трирічний термін зберігання облікових регістрів (головна книга, журнали, розроблювальні таблиці тощо), первинних документів і додатків до них, що фіксують факт виконання господарських операцій і є підставою для записів у реєстрах бухгалтерського обліку та податкових записах (касові, банківські документи, повідомлення банків і переказні вимоги, виписки банків, наряди на роботу, табелі, акти про приймання, здавання і списання майна й матеріалів, квитанції і накладні з обліку товарно-матеріальних цінностей, авансові звіти тощо) за умови завершення перевірки державними податковими органами з питань дотримання податкового законодавства, а для бюджетних установ та організацій, а також для госпрозрахункових підприємств і організацій, які перебувають у сфері управління міністерств, інших центральних органів виконавчої влади - ревізії.

За это сообщение автора vins поблагодарил:
yur
Аватар пользователя
vins
 
Сообщений: 6654
Зарегистрирован: 27 дек 2010, 12:38
Благодарил (а): 2704 раз.
Поблагодарили: 2905 раз.

UNREAD_POST yur » 25 сен 2011, 17:46

Дякую за інформацію, але мені незрозумілі терміни "вкладний аркуш" і "Звіт касира".
1с має можливість друкувати приходні і розходні касові ордери і сторінки касової книги.
Чи правильно я розумію що мені треба роздрукувати листи касової книги і підшивати їх в підшивку завірену печаткою, а ПКО і РКО зберігати в окремій папці?
http://www.dtkt.com.ua/show/4cid0524.html
Після завершення всіх операцій за день касир друкує форму «Вкладной лист кассовой книги» у двох примірниках, перший з яких буде вкладним аркушем касової книги (відповідає невідривній частині книги при ручному обліку), другий — «Отчетом кассира». Положення вимагає перевіряти правильність цих документів після друку, проте правильність складання звіту зручно перевіряти, поки друкована форма є в електронному вигляді. Використовуючи можливість деталізації, переглянете і відредагуєте будь-яку операцію, що увійшла до звіту.

Після перевірки правильності складання і друку цих документів касир підписує їх та здає «Отчет кассира» разом із прибутковими та видатковими документами до бухгалтерії під розпис у вкладному аркуші, який йому і повертається. Згідно з Положенням №637, вкладні аркуші касової книги підшивають окремо за кожен місяць і зшивають за рік (або у міру потреби) у хронологічному порядку. Загальна кількість аркушів засвідчується підписами керівника та головного бухгалтера підприємства, підшивки формуються у книгу, яка скріплюється відбитком печатки підприємства (юридичної особи). Після закінчення календарного року книгу треба зберігати на електронних носіях в архіві підприємства 36 місяців (відповідно до вимог зберігання касових документів). Для «1С:Бухгалтерії» це означає зберігати копію всієї бази (вона неподільна) за цей термін. Також ніщо не заважає вести книгу в традиційному, «паперовому», варіанті (просто переносячи записи вручну).
yur
 
Сообщений: 299
Зарегистрирован: 05 май 2011, 09:35
Благодарил (а): 428 раз.
Поблагодарили: 42 раз.

UNREAD_POST vins » 25 сен 2011, 18:17

Просто поки що я Вас не до кінця розумію. Касову книгу можна вести або в електронному вигляді (але при цьому "за формою і змістом вона має відтворювати форму та зміст касової книги в паперовій формі"), або в паперовій (також за встановленою формою).
Аватар пользователя
vins
 
Сообщений: 6654
Зарегистрирован: 27 дек 2010, 12:38
Благодарил (а): 2704 раз.
Поблагодарили: 2905 раз.

UNREAD_POST yur » 25 сен 2011, 18:32

Вели книгу в паперовому варіанті, переносячи записи з 1с вручну, втомились писати.
Знайшли в 1с можливість друкувати аналогічні за змістом сторінки. Звернулись за консультацією на форум.
З наведеного роз'яснення Дт-Кт виходить що сторінки касової книги з 1с можна роздруковувати в двох екземплярах, один з них буде слугувати "звітом касира", другий - сторінкою КК. В кінці місяця сторінки роздрукованої книги підшиваємо в книжечку, прошнуровуємо-пропечатуємо і кладемо в архів.
Виникло питання:
Прийшли перевіряючі. В мене на руках тільки роздруковані сторінки КК, але вони не підшиті (бо ж підшиваємо наприклад в кінці місяця). Чи не буде це порушенням?
yur
 
Сообщений: 299
Зарегистрирован: 05 май 2011, 09:35
Благодарил (а): 428 раз.
Поблагодарили: 42 раз.

UNREAD_POST vins » 25 сен 2011, 18:44

yur писал(а):Вели книгу в паперовому варіанті, переносячи записи з 1с вручну, втомились писати.
...
Прийшли перевіряючі. В мене на руках тільки роздруковані сторінки КК, але вони не підшиті (бо ж підшиваємо наприклад в кінці місяця). Чи не буде це порушенням?


Так у Вас не тільки на руках мають бути роздруковані сторінки КК, але в єлектронному вигляді вся КК.

За это сообщение автора vins поблагодарил:
yur
Аватар пользователя
vins
 
Сообщений: 6654
Зарегистрирован: 27 дек 2010, 12:38
Благодарил (а): 2704 раз.
Поблагодарили: 2905 раз.

UNREAD_POST yur » 25 сен 2011, 20:37

Значит определяемся на том что до момента подшивания листов кассовой книги (а это может быть промежуток длиною в месяц) мы можем предъявить проверяющим только данные программы учета на компьютере и распечатанные (по итогам дня) листы кассовой книги ?
yur
 
Сообщений: 299
Зарегистрирован: 05 май 2011, 09:35
Благодарил (а): 428 раз.
Поблагодарили: 42 раз.

UNREAD_POST Kuprinams » 03 апр 2012, 10:52

Підкажіть будь ласка,загальна кількість аркушів в книзі за місяць , повинна друкуватись автоматично на окремому аркуші?????
Kuprinams
 
Сообщений: 1
Зарегистрирован: 03 апр 2012, 10:18
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.


Вернуться в БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ

Кто сейчас на форуме

Зарегистрированные пользователи: Ads, Gb, MR, Ya