Страница 2 из 5

Лимит кассы

UNREAD_POSTДобавлено: 12 мар 2014, 16:27
Забава
ну само собой

Лимит кассы

UNREAD_POSTДобавлено: 13 мар 2014, 17:43
Aleksii
Hilda , Забава , minibuh - предлагаю перед ответом прочитать внимательно вопрос:
Подскажите плиз как установить лимит кассы
,
Остаток лимита нужен для выплаты отпускных и расчетных

Про возможность хранить сверхлимитную наличку на зп в течении трех дней никто не спрашивает. Кстати и такая наличка может хранится в пределах сумм указанных в переданных в кассу ведомостей на выплату зп.
Кроме того абсурдно звучит
Вам не нужен лимит под зарплатные выплаты, потому что они учитываются вне лимита

Есть Постановление НБУ, в пункте 5.4 указано что каждое предприятие определяет лимит кассы.

Лимит кассы

UNREAD_POSTДобавлено: 13 мар 2014, 19:14
Marlboro
Я думаю господа правильно поняли вопрос, и дали простейшую рекомендацию - не мучится с лимитом если будут успевать выплачивать деньги. Да и отсутствие лимита это не абсурд, обычная рабочая ситуация.

Лимит кассы

UNREAD_POSTДобавлено: 14 мар 2014, 11:39
Aleksii
Marlboro писал(а):Я думаю господа правильно поняли вопрос, и дали простейшую рекомендацию - не мучится с лимитом если будут успевать выплачивать деньги. Да и отсутствие лимита это не абсурд, обычная рабочая ситуация.

..наличие лимита кассы, графика документооборота и т.д. для уважающего себя предприятия является догмой и подтверждает вероятность профессионализма у главного бухгалтера. Эта "рабочая ситуация" не более чем способ самооправдания для слабого главбуха, как способ оправдать некомпетентность мучением связанным с работой. Не более часа рабочего времени займет установление лимита кассы и утверждение его приказом.
Так что лимит все равно нужен. Лимит в 170 грн. автоматически отвечает на все остальные вопросы касательно сроков хранения денег, в том числе и снятых в кассу для выплаты зп. Я надеюсь Вы знаете, что льготный период для хранения налички на выплату зп составляет 3 дня и если, скажем осталось 150 грн. часть зп или удержание из зп то по истечении 3 дней эти средства хранятся в кассе в пределах лимита.

Лимит кассы

UNREAD_POSTДобавлено: 30 мар 2015, 15:07
pruda
Что бы это значило?

Питання
Яким чином узгоджується розрахунок ліміту залишку готівки в касі підприємствами, у разі запровадження особливого періоду?
Відповідь
Коротка:
В умовах особливого періоду підприємства, організації узгоджують з обслуговуючим банком розрахунок ліміту залишку готівки в касі. Ініціатором процедури узгодження є обслуговуючий банк. Для підприємств, організацій, які не узгодили з банком такий розрахунок, зазначений ліміт має вважатися нульовим, а не здана підприємством, організацією на кінець робочого дня готівка - понадлімітною.
Готівкові кошти, що надходять до кас підприємств, організацій мають здаватися ними в повному обсязі до уповноваженого банку в порядку і строки, що узгоджені з банком, і зараховуватися на їх поточні рахунки не пізніше наступного робочого дня.
Підприємства та організації не мають права накопичувати у своїх касах готівку для здійснення майбутніх витрат (у тому числі на заробітну плату, виплати соціального характеру) до встановленого строку їх виплати.
В особливий період уповноважені банки ведуть систематичний облік підприємств та організацій, які мають постійну готівкову виручку.
У разі настання обставин, що унеможливлюють здавання підприємствами та організаціями готівкових коштів до уповноважених банків, підприємства та організації можуть перевищувати ліміт залишку готівки в касі, одночасно вживаючи заходів для забезпечення щонайскорішого здавання понадлімітних коштів до таких банків або мобільних підрозділів банків.
Повна:
Відповідно до п. 1.3 глави 1 Положення про порядок зберігання Національним банком України та банками України документів в умовах особливого періоду, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 26 березня 2004 року № 134 із змінами і доповненнями, особливий період – період функціонування органів державної влади, Збройних Сил України та інших військових формувань, утворених відповідно до законів України, органів місцевого самоврядування, органів управління у справах цивільної оборони і сил цивільної оборони, а також галузей національної економіки, підприємств, установ та організацій, який настає з часу оголошення рішення про мобілізацію (крім цільової) або доведення до відома виконавців рішення стосовно прихованої мобілізації чи з часу введення воєнного стану в Україні або в окремих її місцевостях та охоплює час мобілізації, воєнний час і частково відбудовний період після закінчення воєнних дій.
Національний банк України постановою від 03 березня 2015 року № 157, яка набрала чинності з 06 березня 2015 року, виклав у новій редакції Положення про організацію готівкового обігу і ведення емісійно-касових операцій у банківській системі в особливий період (далі – Положення).
Згідно з п. 2 розд. V Положення в умовах особливого періоду підприємства, організації узгоджують з обслуговуючим банком розрахунок ліміту залишку готівки в касі. Ініціатором процедури узгодження є обслуговуючий банк. Для підприємств, організацій, які не узгодили з банком такий розрахунок, зазначений ліміт має вважатися нульовим, а не здана підприємством, організацією на кінець робочого дня готівка - понадлімітною.
Готівкові кошти, що надходять до кас підприємств, організацій мають здаватися ними в повному обсязі (крім випадків, передбачених у пунктах 5 та 8 цього розділу) до уповноваженого банку в порядку і строки, що узгоджені з банком, і зараховуватися на їх поточні рахунки не пізніше наступного робочого дня.
В особливий період підприємства, організації переглядають порядок і строки здавання виручки з метою максимального залучення готівки до кас уповноважених банків (п. 3 розд. V Положення).
Пунктом 4 розд. V Положення передбачено, що уповноважені банки для забезпечення своєчасного здавання виручки та дотримання лімітів залишку готівки в касах підприємств, організацій мають забезпечувати роботу в операційний та післяопераційний час, вихідні та святкові дні. У разі надходження виручки в операційний час вона має бути зарахована на поточні рахунки клієнта в той самий день, а в післяопераційний час, вихідні та святкові дні - не пізніше наступного робочого дня.
При цьому, підприємства та організації не мають права накопичувати у своїх касах готівку для здійснення майбутніх витрат (у тому числі на заробітну плату, виплати соціального характеру) до встановленого строку їх виплати.
Підрозділи збройних формувань на період виконання їх особовим складом завдань за межами пунктів постійної дислокації мають право зберігати в касах готівку, що одержана в уповноважених банках для виплати особовому складу грошового забезпечення, понад установлений ліміт каси протягом 10 робочих днів, уключаючи день одержання готівки в банку.
Підприємства роздрібної торгівлі, громадського харчування, надання послуг, а також інші підприємства та організації, до каси яких постійно надходить готівкова виручка, для запобігання зустрічному переміщенню готівкових коштів можуть витрачати її за узгодженням з обслуговуючими банками на оплату праці, виплати соціального характеру своїм працівникам.
Підприємства громадського харчування і споживчої кооперації можуть за рахунок готівкової виручки здійснювати закупівлю сільськогосподарської продукції і продуктів її переробки в населення.
В особливий період уповноважені банки ведуть систематичний облік підприємств та організацій, які мають постійну готівкову виручку (п. 5 розд. V Положення).
Разом з тим, у разі настання обставин, що унеможливлюють здавання підприємствами та організаціями готівкових коштів до уповноважених банків, підприємства та організації можуть перевищувати ліміт залишку готівки в касі, одночасно вживаючи заходів для забезпечення щонайскорішого здавання понадлімітних коштів до таких банків або мобільних підрозділів банків (п. 6 розд. V Положення).

Лимит кассы

UNREAD_POSTДобавлено: 30 мар 2015, 17:58
Marlboro
Ну в принципе такое положение было всегда, там ведь привязка к "особливому періоду"

Лимит кассы

UNREAD_POSTДобавлено: 31 мар 2015, 10:37
pruda
Marlboro писал(а):Ну в принципе такое положение было всегда, там ведь привязка к "особливому періоду"


Согласна. Но был ли всегда "особливий період"?

У нас на сайте обладминистрации написано

Особливий період – період, що настає з моменту оголошення рішення про мобілізацію (крім цільової) або доведення його до виконавців стосовно прихованої мобілізації, чи з моменту введення воєнного стану в Україні або в окремих її місцевостях, та охоплює час мобілізації, воєнний час і, частково, відбудовний період після закінчення воєнних дій.

Наразі одночасно діють АТО й особливий період.

Лимит кассы

UNREAD_POSTДобавлено: 31 мар 2015, 10:40
Marlboro
Читая постановление НБУ 157 лично я пришел к выводу, что введение особлывого периоду только дает право НБУ вводить в действие положения этого постановления, но не вводит его автоматически вместе с мобилизацией (т.е. должно быть отдельное решение НБУ о том, что постановление №157 начинает действовать).
В частности, там указано, что НБУ должен назначить банки ответственные за проведение операций (другие не имеют права), а так же банки должны сами обратится к обслуживаемым СПД с целью согласования лимита кассы. Однако ни первого, ни второго по факту нет. Следовательно, сам НБУ и банки Украины исходят из того, что положения постановления 157 применять не нужно.

Лимит кассы

UNREAD_POSTДобавлено: 08 сен 2015, 16:22
deniskafed
Добрый день! Наше предприятие берет в аренду помещение, где будет установлен кассовый аппарат. Будем оказывать услуги. По основному месту работы предприятия тоже установлен кассовый аппарат, установлен лимит кассы, проводим розничную торговлю.

Вопрос - на втором объекте устанавливать свой лимит кассы? Провести всю процедуру с кассой как и по основному объекту?

Лимит кассы

UNREAD_POSTДобавлено: 10 окт 2015, 16:48
шпилька
Здравствуйте. У нас работает магазин с утра до вечера и на выходных. Работаем через РРО. Зет отчет по касовому- вечером, после служебной выдачи выручки за день и разменной монеты.Выручку и разменку оприходуем в касу и сдаем на следующий день в банк. Гложут сомнения, правильно ли ? Может, днем нужно часть выручки изымать для сдачи в банк в этот же день? Страшно боюсь, большие штрафы, поэтому сомневаюсь. :oops:

Лимит кассы

UNREAD_POSTДобавлено: 13 окт 2015, 06:26
leovit
Идеальный вариант сдавать наличную выручку в дневную кассу банка http://kassa-rro.in.ua/sroki-sdatchi-vrutchki-v-bank/ тем более если есть еще и превышение лимита

Лимит кассы

UNREAD_POSTДобавлено: 13 окт 2015, 16:29
шпилька
Почему превышение лимита? Мы сдаем в банк вчерашнюю выручку.

Лимит кассы

UNREAD_POSTДобавлено: 28 янв 2016, 21:47
MaximVisa
в общем, кто из ИП послал банк куда подальше на их требование предоставить лимит и как банки на это отреагировали - может кто сказать?

Лимит кассы

UNREAD_POSTДобавлено: 28 янв 2016, 23:09
minibuh
MaximVisa писал(а):в общем, кто из ИП послал банк куда подальше на их требование предоставить лимит и как банки на это отреагировали - может кто сказать?

Кто такие ИП ?
В Украине ИП нет. Есть ФЛП и банки знают,что лимит кассы предпринимателями не устанавливаются . Есть даже по этому поводу разъяснение НБУ.

Лимит кассы

UNREAD_POSTДобавлено: 23 фев 2016, 17:11
deniskafed
Нужен совет в понимании Положения № 637. Вот такое есть сомнение.

Наличность не считается сверхлимитной, если она:

01 - была сдана в сумме, превышающей установленный лимит, в обслуживающие бaнки не позднее следующего рабочегo дня банка либo использована предприятием на следующий день на хозяйственные нужды;

Хотел совета по моему предприятию. Аптека которая работаю с 8.00 до 22.00. Имеет лимит кассы рассчитанный по среднему приходу 7210 грн. Как мне вышесказанное понимать?

Если у меня в кассе на конец банковского рабочего дня будет больше 7210 грн то это перелимит. Или перелимит это будет когда у меня на следующий день будет больше 7210 грн?

Спасибо заранее