Рекламу показываем только НЕзарегистрированным пользователям. Войдите или зарегистрируйтесь на Бухфоруме
    .

Первичные документы

Бухучетный форум.

UNREAD_POST vins » 28 дек 2011, 11:45

vikakool писал(а):Коллеги, возник вопрос об электронных первичных документах.


ПАМ'ЯТКА ПЛАТНИКА ПОДАТКІВ про ведення обліку господарських операцій в електронному вигляді та подання документів в електронному вигляді до органів державної податкової служби

Закони України «Про електронні документи та електронний документообіг» (далі – Закон №851) та «Про електронний цифровий підпис» встановлюють основні організаційно-правові засади електронного документообігу, використання електронних документів, правовий статус електронного цифрового підпису і регулюють відносини у сфері використання електронного цифрового підпису.

Статтею 5 Закону №851 визначено, що електронний документ – документ, інформація в якому зафіксована у вигляді електронних даних, включаючи обов'язкові реквізити документа.

Так, відповідно до статті 6 Закону №851 електронний підпис є обов'язковим реквізитом електронного документа, який використовується для ідентифікації автора та/або підписувача електронного документа іншими суб'єктами електронного документообігу.

Накладанням електронного підпису завершується створення електронного документа.
Статтею 14 Закону №851 встановлено, що електронний документообіг здійснюється відповідно до законодавства України або на підставі договорів, що визначають взаємовідносини суб'єктів електронного документообігу. Використання електронного документа у цивільних відносинах здійснюється згідно із загальними вимогами вчинення правочинів, встановлених цивільним законодавством.
Відповідно до пункту 2 статті 9 Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» (далі – Закон №996) первинні та зведені облікові документи можуть бути складені на паперових або машинних носіях і повинні мати обов'язкові реквізити, визначені цим пунктом, зокрема посади осіб, відповідальних за здійснення господарської операції і правильність її оформлення та особистий підпис або інші дані, що дають змогу ідентифікувати особу, яка брала участь у здійсненні господарської операції.

При цьому пунктом 2.3 Положення про документальне забезпечення записів у бухгалтерському обліку, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 24 травня 1995 року № 88, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 5 червня 1995 року за № 168/704, встановлено, що первинні документи, створені в електронному вигляді, застосовуються у бухгалтерському обліку за умови дотримання вимог законодавства про електронні документи та електронний документообіг.
Водночас, пунктом 3 Порядку застосування електронного цифрового підпису органами державної влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями державної форми власності, затвердженою постановою Кабінету Міністрів України від 28 жовтня 2004 року № 1452, органи державної влади застосовують електронний цифровий підпис для вчинення правочинів за участі інших юридичних та фізичних осіб лише за наявності у них посилених сертифікатів відкритих ключів.
Тобто, органи державної податкової служби України можуть укладати договори, що визначають їх взаємовідносини у сфері електронного документообігу, зокрема визнання електронного цифрового підпису платників податків або посадових осіб платників податків лише за умови використання ними посилених сертифікатів відкритих ключів.
Пунктом 6 статті 9 Закону №996 встановлено, що у разі складання та зберігання первинних документів і регістрів бухгалтерського обліку на машинних носіях інформації підприємство зобов'язане за свій рахунок виготовити їх копії на паперових носіях на вимогу інших учасників господарських операцій, а також правоохоронних органів та відповідних органів у межах їх повноважень, передбачених законами.

Водночас, пунктом 85.2 статті 85 Податкового кодексу України (далі – Кодекс) визначено, що платник податків зобов'язаний надати посадовим (службовим) особам органів державної податкової служби у повному обсязі всі документи, що належать або пов'язані з предметом перевірки. Такий обов'язок виникає у платника податків після початку перевірки.
Крім того, пунктом 85.8 статті 85 Кодексу встановлено, що посадова (службова) особа органу державної податкової служби, яка проводить перевірку, у випадках, передбачених цим Кодексом, має право отримувати від платника податків або його законних представників копії документів, що належать до предмета перевірки. Такі копії повинні бути засвідчені підписом платника податків або його посадової особи та скріплені печаткою (за наявності).

Аналогічно, пунктом 85.4 статті 85 Кодексу встановлено, що при проведенні перевірок посадові особи органу державної податкової служби мають право отримувати від платників податків належним чином завірені копії первинних фінансово-господарських, бухгалтерських та інших документів, що свідчать про приховування (заниження) об'єктів оподаткування, несплату податків, зборів (обов'язкових платежів), порушення вимог іншого законодавства, контроль за дотриманням якого покладено на органи державної податкової служби.
Згідно зі статтею 12 Закону №851 перевірка цілісності електронного документа проводиться шляхом перевірки електронного цифрового підпису.

Абзацом шостим статті 7 Закону №851 визначено, що копією документа на папері для електронного документа є візуальне подання електронного документа на папері, яке засвідчене в порядку, встановленому законодавством.
Порядок засвідчення наявності електронного документа (електронних даних) на певний момент часу, затверджено постановою Кабінету міністрів України від 26 травня 2004 року № 680.

Враховуючи викладене, Державна податкова служба України не заперечує щодо ведення платниками податків в електронному вигляді документів з обліку доходів, витрат та інших показників, пов'язаних із визначенням об'єктів оподаткування (податкових зобов'язань), первинних документів, регістрів бухгалтерського обліку, фінансової звітності, інших документів, пов'язаних з обчисленням та сплатою податків і зборів (подання їх до органу державної податкової служби, зокрема, при проведенні перевірки) за умови дотримання платником податку вимог, визначених законодавством, а саме:
такі документи підписуватимуться електронним цифровим підписом, посилений сертифікат якого надано платником податків до органу державної податкової служби відповідно до договору про визнання електронних документів, укладеного з органом державної податкової служби;
при проведенні перевірок посадові особи органу державної податкової служби будуть отримувати від платника податків або його законних представників копії документів, що належать до предмета перевірки.

Водночас повідомляємо, що пунктом 44.1 Кодексу встановлено, що для цілей оподаткування платники податків зобов'язані вести облік доходів, витрат та інших показників, пов'язаних з визначенням об'єктів оподаткування та/або податкових зобов'язань, на підставі первинних документів, регістрів бухгалтерського обліку, фінансової звітності, інших документів, пов'язаних з обчисленням та сплатою податків і зборів, ведення яких передбачено законодавством.
Платникам податків забороняється формування показників податкової звітності, митних декларацій на підставі даних, не підтверджених документами, що визначені абзацом першим цього пункту.
Зокрема, підпунктом 139.1.9 Кодексу передбачено, що не включаються до складу витрат витрати, не підтверджені відповідними розрахунковими, платіжними та іншими первинними документами, обов'язковість ведення і зберігання яких передбачена правилами ведення бухгалтерського обліку та нарахування податку.
Тобто, невиконання платником податку зазначених у законодавстві вимог до первинних документів та інших документів, пов’язаних з обчисленням та сплатою податків і зборів, що ведуться в електронному вигляді, необхідних для їх визнання органами державної податкової служби, є підставою для невизнання їх підтверджуючими документами такими органами.
Щодо можливості ведення документів, пов’язаних з обчисленням і сплатою податку на додану вартість виключно у електронному вигляді.

Податкова накладна, реєстр виданих та отриманих податкових накладних є податковими документами, пов’язаними із обліком та сплатою податку на додану вартість.
Згідно з пунктом 201.15 статті 201 Кодексу платник податку веде реєстр виданих та отриманих податкових накладних в електронному вигляді та щомісяця подає органу державної податкової служби копії записів у реєстрах виданих та отриманих податкових накладних в електронному вигляді.

Відповідно до вимог пункту 201.10 статті 201 Кодексу податкова накладна видається (із сумою податку на додану вартість понад 10 тис. грн. та на імпортовані та підакцизні товари)* після її реєстрації в Єдиному реєстрі податкових накладних протягом двадцяти календарних днів, наступних за датою їх виписки.
При цьому положеннями Кодексу та нормативно-правових актів передбачено виписування податкових накладних у паперовому вигляді та їх видача покупцю на його вимогу.

* з 01.01.2012

За это сообщение автора vins поблагодарил:
vikakool
Аватар пользователя
vins
 
Сообщений: 6654
Зарегистрирован: 27 дек 2010, 12:38
Благодарил (а): 2704 раз.
Поблагодарили: 2906 раз.

UNREAD_POST kollega » 10 янв 2012, 18:47

УКБС:«ГНСУ не стоит зря расходовать бумагу» :)
Ассоциация «Украинский Кредитно-Банковский Союз»
обратилась в Государственную налоговую службу Украины по поводу предоставления разъяснения о первичных документах, подтверждающих оказание банком клиенту услуг по расчетно-кассовому обслуживанию и уплате комиссий при кредитовании (далее — РКО).
УКБС отметил, что в последнее время стали массовыми обращения в банки клиентов-юрлиц с просьбой об оформлении актов выполненных работ для подтверждения услуг РКО. Необходимость этого субъекты хозяйствования объясняют тем,
что налоговые органы не считают первичным документом должным образом оформленную выписку банка со счета клиента.
Зато эксперты Ассоциации считают, что выписка может быть первичным документом, подтверждающим уплату клиентом средств за РКО и другие услуги банка, при условии указания в ней обязательных реквизитов, предусмотренных ст. 9 ЗУ «О бухгалтерском учете и финансовой отчетности в Украине», а также конкретной услуги банка и суммы, которая за нее уплачена клиентом (письмо НБУ от 21.11.2011 г. №25-113/2713-13993).
«Учет ГНСУ предоставленных нашим объединением предложений освободит как банки, так и предприятия от необходимости ежемесячного оформления актов выполненных работ, поэтому будут устранены предпосылки для подорожания банковских услуг, — заметила Генеральный директор Ассоциации «Украинский Кредитно-Банковский Союз» Галина Олифер. — Кстати, позиция УКБС относительно того, что выписка является первичным документом, поддержана НБУ».
УКБС

:a_g_a: Как по мне, так банковской выписки вполне достаточно..нечего бюрократию разводить!
Аватар пользователя
kollega
 
Сообщений: 1005
Зарегистрирован: 22 мар 2011, 12:27
Благодарил (а): 506 раз.
Поблагодарили: 452 раз.

UNREAD_POST vins » 12 янв 2012, 09:23

ВАСУ снова о том, что отдельные недостатки первичных документов не делают их недействительными
Постановление также интересно с точки зрения определения инжиниринга

ВИЩИЙ АДМІНІСТРАТИВНИЙ СУД УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
"13" грудня 2011 р. м. Київ К/9991/48451/11

...
За змістом підпункту 3.1.1 пункту 3.1 статті 3 Закону України «Про податок на додану вартість»об'єктом оподаткування є операції платників податку, зокрема, з поставки товарів та послуг, місце поставки яких знаходиться на митній території України.

Таким чином, місце фактичної поставки послуг є однією з визначальних умов для формування об’єкта оподаткування та бази оподаткування ПДВ щодо операцій з надання послуг нерезидентам.

Відповідно до підпункту «в»пункту 6.5 статті 6 Закону України «Про податок на додану вартість»при наданні послуг агентами, посередниками чи іншими учасниками ринку нерухомого майна (нерухомості) (далі - ріелтерами), іншими особами, відповідальними за підготовку, координацію, нагляд та здійснення робіт із будівництва та оздоблення (оснащення) нерухомості (включаючи послуги архітекторів та дизайнерів), інших подібних послуг, пов'язаних з продажем або будівництвом нерухомості, місцем поставки послуг вважається місце, де така нерухомість розташована або буде розташована .

Аналіз наведеного припису Закону дає підстави для висновку про те, що предметом регулювання даної правової норми є визначення місця поставки, зокрема, послуг щодо нерухомості, які надаються архітекторами та дизайнерами, а також інші подібні послуги у галузі нерухомості. За своїм характером спірні послуги з розробки технічних проектів нестандартного обладнання установки виробництва сірки на об’єкті «Комбінована установка № 3»є подібними до послуг архітекторів, позаяк тією ж мірою пов’язані з будівництвом, як і архітектурні послуги, у зв’язку з чим місце поставки цих послуг має визначатися за правилами підпункту «в»пункту 6.5 статті 6 названого Закону.

Правильність такого тлумачення правової норми підтверджується і тим, що за Класифікацією видів економічної діяльності, прийнятої наказом Держспоживстандарту України від 26.12.2005 № 375, підклас 74.20.1 «Діяльність у сфері інжинірингу»включає як архітектурно-проектні роботи: проектування будівель та споруд, включаючи виготовлення робочих креслень, нагляд за будівництвом (діяльність генеральних підрядників: замовлення проекту, розроблення проектно-кошторисної документації, укладання договорів на будівельні роботи, контроль виконання, здавання об'єктів "під ключ"), так і проектування виробничих будівель та споруд, включаючи розміщення машин та устаткування, проектування, управління проектами, інженерно-технічну діяльність, а також інші послуги в галузі проектно-конструкторських робіт.

А відтак з огляду на місце розташування нерухомого об’єкта, відносно якого позивачем виконувалися проектні роботи, за межами митної території України операції з поставки цих робіт не підлягають включенню до об’єкта оподаткування ПДВ, незалежно від того, хто є замовником цих робіт.

Відсутність зазначення місця виконання спірних послуг в актах виконаних робіт було помилково визнано судами підставою для висновку про порушення позивачем податкової дисципліни під час оподаткування цих послуг. Адже зміст господарської операції підлягає з’ясуванню на підставі аналізу усіх первинних документів, якими опосередковувалося виконання цієї операції, а відтак відсутність окремого реквізиту в актах виконаних робіт (зокрема, дати та місця складення) за умови наявних доказів на підтвердження факту знаходження зазначеного нерухомого об’єкта на території іноземної держави не змінює порядок оподаткування ПДВ спірних операцій з поставки робіт. До речі, факт розташування спірного об’єкта за межами митної території України податковим органом не заперечувався.

В силу вимог підпункту «д»пункту 6.5 статті 6 Закону України «Про податок на додану вартість»місцем поставки послуг вважається місце реєстрації покупця або його постійного представництва, а за відсутності такого місця реєстрації - місце постійної адреси або постійного проживання, в разі якщо покупці, яким надаються нижченаведені послуги, проживають за межами митної території України, надають послуги з надання послуг консультантами, інженерами, адвокатами, бухгалтерами, аудиторами, актуаріями та інших аналогічних послуг, а також з обробки даних та надання інформації, у тому числі з використанням комп'ютерних систем.

Отже, операції з надання інженерами Товариства фахових послуг покупцям-нерезидентам не є об’єктом оподаткування ПДВ відповідно до цього законодавчого припису.

За змістом підпункту 4.3.20 пункту 4.3 статті 4 Закону України «Про податок з доходів фізичних осіб»сума, сплачена працедавцем на користь закладів освіти у рахунок компенсації вартості підготовки чи перепідготовки платника податку - найманої особи за профілем діяльності чи загальними виробничими потребами такого працедавця, але не вище розміру суми, визначеної у підпункті 6.5.1 пункту 6.5 статті 6 цього Закону, у розрахунку на кожний повний чи неповний місяць підготовки чи перепідготовки такої найманої особи, не включається до складу загального місячного або річного оподатковуваного доходу.

А відтак суди, встановивши факт оплати позивачем за договором від 14.04.2010 № 149-10 атестації фахівців Товариства для підвищення рівня кваліфікації, дійшли непростовуваного доводами касаційної скарги ДПІ висновку про незаконність донарахування позивачеві податкового зобов’язання з податку з доходів фізичних осіб у сумі 3978,90 грн. (у тому числі 1326,30 грн. за основним платежем та 2652,60 грн. за штрафними санкціями) за податковим повідомленням-рішенням від 09.11.2010 № 0003371720/0.
Аватар пользователя
vins
 
Сообщений: 6654
Зарегистрирован: 27 дек 2010, 12:38
Благодарил (а): 2704 раз.
Поблагодарили: 2906 раз.

UNREAD_POST vins » 01 мар 2012, 14:19

Суды: счет-фактура - первичный документ, подтверждающий заключение договора в упрощенный способ

ОКРУЖНИЙ АДМІНІСТРАТИВНИЙ СУД

АВТОНОМНОЇ РЕСПУБЛІКИ КРИМ
ПОСТАНОВА
01 лютого 2012 р. (16:07 год.) Справа №2а-12304/11/0170/18

...
Відповідно до п.198.2 ст.198 Податкового кодексу України датою виникнення права платника податку на віднесення сум податку до податкового кредиту вважається дата тієї події, що відбулася раніше:

дата списання коштів з банківського рахунка платника податку на оплату товарів/послуг;

дата отримання платником податку товарів/послуг, що підтверджено податковою накладною.

Таким чином, оплата товарів (послуг) відповідно до умов договору або дата отримання платником податку товарів/послуг, що підтверджено податковою накладною, є підставою для виникнення права платника податку на податковий кредит.

Отже, виходячи зі змісту наведених норм Податкового кодексу України, до податкового кредиту підлягає включенню частина податку, сплачена (нарахована) платником податку, що придбав товари та послуги, їх постачальникам з метою подальшого використання у господарської діяльності, а відтак отримання податкової накладної, яка засвідчує факт придбання платником податку товарів (робіт, послуг), є підставою для виникнення права платника податку на податковий кредит.

Перевіряючи реальність придбання позивачем будівельних матеріалів у ТОВ "Паливна компанія "Аргонавт Ойл" (ін. код 30225850), суд зазначає наступне.

З матеріалів справи вбачається, що у періоді, що перевірявся, ТОВ "Де Проект" мав господарські відносини з ТОВ "Паливна компанія "Аргонавт Ойл" на підставі рахунків- фактури №СФ-0038 від 02.02.2011р., №СФ-0050 від 09.02.2011р. та видаткових накладних №СФ-0038 від 03.02.11р., №СФ-0050 від 10.02.11р.

Відповідно до поняття "рахунок-фактура" - це від комерційного рахунку, який виписується продавцем покупцеві після відпустки товару і служить підставою для прийняття до відрахування або відшкодування податку на додану вартість. Рахунок-фактура визначається первинним документом, якщо містить таки реквізити: назву документа, дату і місце складання; назву підприємства, від імені якого складено документ; зміст, обсяг та одиницю вимірювання госоперації; посади осіб, відповідальних за здійснення госопераційі правільність її оформлення; особистий підпис або інші дані, що дозволяють ідентифікувати особу, яка бере участь у здійсненні госоперації.

Також, видаткова накладна є теж первинним документом бухгалтерського обліку. Відповідно до ч. 1 ст. 9 Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» первинні документи є лише підставою для бухгалтерського обліку господарських операцій, які фіксують факти здійснення господарських операцій, тобто факт здійснення операції передачі певного товару від постачальника до покупця. Але для надання видатковій накладній юридичної сили й доказовості вона повинна містити обов’язкові реквізити, передбачені законодавством.

Таким чином, якщо рахунок-фактура містить усі істотні умови та у сторін є первинні документи, які підтверджують виконання операції (видаткова накладна), то можливо вважати, що між сторонами укладено договір у спрощеній формі.

Отже відповідно до цих первинних документів суд убачає, що на виконання договору у спрощеній формі ТОВ "Паливна компанія "Аргонавт Ойл" було виписано рахунок-фактуру на будівельні матеріали на загальну суму 9234,96 грн.,в тому числі ПДВ –1539,16 гривень.

Таким чином, судом встановлено, що сума податку на додану вартість були сплачена ТОВ "Де Проект", зазначена сума увійшли до складу ціни придбаних послуг та була перерахована на розрахунковий рахунок виконавця –ТОВ "Паливна компанія "Аргонавт Ойл".

За это сообщение автора vins поблагодарил:
voda.zp
Аватар пользователя
vins
 
Сообщений: 6654
Зарегистрирован: 27 дек 2010, 12:38
Благодарил (а): 2704 раз.
Поблагодарили: 2906 раз.

UNREAD_POST voda.zp » 02 мар 2012, 08:57

Всем доброго дня.
У меня вопросик.
С-но кодексу все расходы должны быть подтверждены первичкой.
Как быть с первичными документами для отражения в учете кассового обслуживания банка и процентов по кредиту, если по кассовому еще можно как-то решить, то по % не понятно...
voda.zp
 
Сообщений: 568
Зарегистрирован: 23 янв 2012, 15:53
Благодарил (а): 110 раз.
Поблагодарили: 236 раз.

UNREAD_POST БулаФФка » 02 мар 2012, 10:28

voda.zp писал(а):Всем доброго дня.
У меня вопросик.
С-но кодексу все расходы должны быть подтверждены первичкой.
Как быть с первичными документами для отражения в учете кассового обслуживания банка и процентов по кредиту, если по кассовому еще можно как-то решить, то по % не понятно...

Есть кредитный договор,в котором указан размер %-тов.Мы,например ,делаем бух.справку с расчетом суммы платежа по %-там по кредиту согласно условий договора №.... от.........Эта же сумма проходит по банковской выписке...Что еще надо? Подтверждение суммы,как по мне,явное. ;)
БулаФФка
 
Сообщений: 81
Зарегистрирован: 11 янв 2012, 20:25
Благодарил (а): 78 раз.
Поблагодарили: 17 раз.

UNREAD_POST voda.zp » 02 мар 2012, 10:30

БулаФФка писал(а):
voda.zp писал(а):Всем доброго дня.
У меня вопросик.
С-но кодексу все расходы должны быть подтверждены первичкой.
Как быть с первичными документами для отражения в учете кассового обслуживания банка и процентов по кредиту, если по кассовому еще можно как-то решить, то по % не понятно...

Есть кредитный договор,в котором указан размер %-тов.Мы,например ,делаем бух.справку с расчетом суммы платежа по %-там по кредиту согласно условий договора №.... от.........Эта же сумма проходит по банковской выписке...Что еще надо? Подтверждение суммы,как по мне,явное. ;)

Смущает требование о наличии акта выполненных работ, а не банковской выписки.

К тому же у нас ситуация, когда % оплачиваем только 2 раза в год, а начисляем и накапливаем на резервном счете ежемесячно.
voda.zp
 
Сообщений: 568
Зарегистрирован: 23 янв 2012, 15:53
Благодарил (а): 110 раз.
Поблагодарили: 236 раз.

UNREAD_POST voda.zp » 02 мар 2012, 11:01

К тому же банк - нерезидент.
voda.zp
 
Сообщений: 568
Зарегистрирован: 23 янв 2012, 15:53
Благодарил (а): 110 раз.
Поблагодарили: 236 раз.

UNREAD_POST vins » 02 мар 2012, 12:31

voda.zp писал(а):Смущает требование о наличии акта выполненных работ, а не банковской выписки.


Так а какие работы Вы выполняете? Вам же оказывается услуга. Вы оплачиваете.
Інвентаризація дебіторської та кредиторської заборгованості, таким чином, проводиться у вигляді звіряння розрахунків. Контроль за станом розрахунків може здійснюватися різними службами підприємства. Найчастіше цим займається бухгалтерія, тому що всі первинні документи (накладні, акти виконаних робіт (послуг), виписки банку тощо) слугують підставою для відображення операцій у бухгалтерському обліку. Функції звіряння розрахунків можуть також покладатись на менеджерів із збуту, що працюють з покупцями (замовниками), на менеджерів з постачання, що працюють з постачальчиками (підрядчиками). На підприємствах з великою кількістю контрагентів та із значними товарно-грошовими потоками у складі фінансово-економічної служби можуть бути відділи з контролю за дебіторською та кредиторською заборгованістю, які займаються проведенням звірянь розрахунків.
«Вісник податкової служби України», грудень 2009 р., № 45 (569), с. 26


У акті зазначено, що це порушення встановлено згідно первинних документів (виписки банку N 55 від 30.11.2004 по особовому рахунку N 260019101980, касової книги, звітів про використання коштів).
ВИЩИЙ АДМІНІСТРАТИВНИЙ СУД УКРАЇНИ
УХВАЛА 04.03.2008 р. N К-10698/06


Согласно ч. 4 ст. 111 ГК проведение расчетов с учредителями (участниками) является заключительным этапом ликвидации предприятия после составления ликвидационного баланса. Разумеется, операции возврата и передачи имущества оформляются первичными документами (актами, накладными). Если собственнику корпоративных прав возвращаются деньги, первичным документом будет выписка банка о зачислении на текущий счет средств, причитающихся учредителю/участнику.
Журнал Бухгалтер, 2006 год, №8
Аватар пользователя
vins
 
Сообщений: 6654
Зарегистрирован: 27 дек 2010, 12:38
Благодарил (а): 2704 раз.
Поблагодарили: 2906 раз.

UNREAD_POST voda.zp » 02 мар 2012, 13:31

Выписка банка - только 2 раза в год. А начисления производим ежемесячно сами на основании справки, т.е. нет ни выписки ни акта, подтверждающие правомерность отнесения этих сумм в расходы. Ктому же, как я писала, мы обязаны ежемесячно резервировать эту сумму на спец. счете. Опять таки есть только условия договора и наши справки. Переживаю, что налоговая будет давить на то, что нет первички - не должны включать в расходы.
voda.zp
 
Сообщений: 568
Зарегистрирован: 23 янв 2012, 15:53
Благодарил (а): 110 раз.
Поблагодарили: 236 раз.

UNREAD_POST Печкин » 02 мар 2012, 16:38

Если зайти с другой стороны. На основании какого документа делается проводка?
Например, бухгалтерская справка. Она и есть первичный документ :)
живу на Бухфоруме
Аватар пользователя
Печкин
 
Сообщений: 6649
Зарегистрирован: 18 ноя 2010, 13:03
Благодарил (а): 73 раз.
Поблагодарили: 2891 раз.

UNREAD_POST voda.zp » 02 мар 2012, 16:39

Налоговая не принимает этот документ как первичный. Он не содержит всех реквизитов, указанных в Законе о бух.учете.
voda.zp
 
Сообщений: 568
Зарегистрирован: 23 янв 2012, 15:53
Благодарил (а): 110 раз.
Поблагодарили: 236 раз.

UNREAD_POST Печкин » 02 мар 2012, 16:41

voda.zp писал(а):Налоговая не принимает этот документ как первичный. Он не содержит всех реквизитов, указанных в Законе о бух.учете.


Если не содержит реквизитов из ст. 9 Закона о бухучете, то это означает, что нельзя сделать проводку.
живу на Бухфоруме
Аватар пользователя
Печкин
 
Сообщений: 6649
Зарегистрирован: 18 ноя 2010, 13:03
Благодарил (а): 73 раз.
Поблагодарили: 2891 раз.

UNREAD_POST voda.zp » 02 мар 2012, 16:43

Печкин писал(а):
voda.zp писал(а):Налоговая не принимает этот документ как первичный. Он не содержит всех реквизитов, указанных в Законе о бух.учете.


Если не содержит реквизитов из ст. 9 Закона о бухучете, то это означает, что нельзя сделать проводку.


Имеется в виду, что там нет подписей второй стороны.
voda.zp
 
Сообщений: 568
Зарегистрирован: 23 янв 2012, 15:53
Благодарил (а): 110 раз.
Поблагодарили: 236 раз.

UNREAD_POST Печкин » 02 мар 2012, 16:55

Понятно, что нет :)
Но прямо наличие второй стороны Закон о бухучете не требует.
Кроме того, бухгалтерскую справку Минфин относит к первичным документам (конечно, прямо по % и РКО не находил, но в общем случае письма Минфина від 13.12.2004 р. N 31-04200-30-10/22823, від 24.05.2007 р. N 31-34000-10-10/10655).
Либо пытаться идти по этому пути, либо пусть расходы ждут хотя бы выписки).

Есть похожая ситуация с комиссией баков нерезидентов по экспортно-импортным операциям.

Там правило такое:

1.8. Сума валютної виручки або вартість товарів може бути зменшена, якщо протягом виконання зобов'язань за договором:

е) відбувається оплата резидентом комісійних винагород, які утримали банки-нерезиденти, якщо оплата резидентом цих винагород передбачена експортним, імпортним договорами і підтверджена відповідним банківським документом або підтверджена відповідним банківським документом (підтвердження не вимагається, якщо оплата комісійної винагороди передбачена договором і за кожним окремим платежем за цим договором не перевищує 50 євро, або еквівалент цієї суми в іншій іноземній валюті);


ГНСУ не отвечает на вопрос что это за документы, а направляет в НБУ :(
живу на Бухфоруме

За это сообщение автора Печкин поблагодарил:
voda.zp
Аватар пользователя
Печкин
 
Сообщений: 6649
Зарегистрирован: 18 ноя 2010, 13:03
Благодарил (а): 73 раз.
Поблагодарили: 2891 раз.

Пред.След.

  • Похожие темы
    Ответов
    Просмотров
    Последнее сообщение

Вернуться в БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ

Кто сейчас на форуме

Зарегистрированные пользователи: Gb, MR