Рекламу показываем только НЕзарегистрированным пользователям. Войдите или зарегистрируйтесь на Бухфоруме
    .

1-П

Формы, инструкции по заполнению, вопросы по статотетности

UNREAD_POST налоговик » 04 фев 2016, 13:18

ДЕРЖАВНА СЛУЖБА СТАТИСТИКИ УКРАЇНИ

РОЗ'ЯСНЕННЯ

від 20.11.2015 р. N 17.4-12/21

ЗАТВЕРДЖУЮ
В. о. Голови Державної служби статистики України
                                 І. М. Жук
20 листопада 2015 року


Роз'яснення щодо заповнення форми державного статистичного спостереження N 1-П (місячна) "Терміновий звіт про виробництво промислової продукції (товарів, послуг) за видами"


I. Загальні положення

1.1. Ці Роз'яснення містять інформацію щодо заповнення форми державного статистичного спостереження N 1-П (місячна) "Терміновий звіт про виробництво промислової продукції (товарів, послуг) за видами" (далі - форма).

1.2. Показники форми вміщують дані про виробництво промислової продукції за видами, яку було вироблено за звітний місяць на власних або орендованих потужностях (із власної сировини або сировини замовника) та яка за позиціями Номенклатури продукції промисловості (далі - Номенклатура), затвердженої на звітний рік наказом Держстату, у графі 4 має позначку "м".

У випадку випуску продукції у рамках договору про спільну діяльність форма містить дані учасника договору, на потужностях якого (власних чи орендованих) вироблена така продукція, і включає загальний обсяг її виробництва.

1.3. Значення показників форми за графами 1 - 3, 5 мають формат представлення в числах залежно від одиниці вимірювання продукції, зазначеної у графі 3 Номенклатури:

за одиницями вимірювання, в назвах яких присутні слова "мільйон", "тисяча", - з одним десятковим знаком (після коми);

за іншими одиницями вимірювання - у цілих числах.

Значення показника у графі 4 має формат представлення в числах з одним десятковим знаком (після коми).

1.4. Показники форми ґрунтуються на даних первинної документації (відомості, накладні, акти, картки, книги обліку) та даних бухгалтерського обліку.

II. Виробництво промислової продукції (товарів, послуг) за видами

2.1. Графа 1 містить валовий випуск продукції (у т. ч. супутньої), уключаючи продукцію, призначену для подальшої переробки на власному підприємстві (внутрішньозаводський оборот).

Показник "теплоенергія" охоплює всю кількість теплоенергії (з урахуванням втрат), вироблену електростанціями, котельнями й утилізаційними установками та відпущену як цехам і виробництвам свого підприємства, так і зовнішнім споживачам, за винятком теплоенергії, витраченої на технологічні потреби електростанції (котельні тощо), а також не включає теплоенергію, повернену до електростанції або в котельню з конденсатом виробничого пару, м'ятим паром (від молотів, пресів тощо) і зворотною мережевою водою.

2.2. Графа 2 уміщує випуск готової продукції з власної сировини, призначеної для збуту (тобто готових виробів, які реалізовані у звітному місяці або призначені для продажу, але на них не знайдено покупця), та випуск готової продукції з давальницької сировини. Ця графа включає також готові вироби власного виробництва: передані своїм непромисловим підрозділам (у тому числі власному капітальному будівництву), використані для внутрішніх (власних) потреб підприємства (пально-мастильні та лакофарбові матеріали, меблі, спецодяг тощо), зараховані до складу своїх основних засобів (виробниче обладнання, інструмент), а також як виплата заробітної плати натурою.

Графа 2 не включає продукцію, призначену для подальшої переробки на власному підприємстві.

Показник "теплоенергія" не включає втрати тепла при передачі.

2.3. Графи 1, 2 за позиціями, які відображені у вартісному вираженні відповідно до Номенклатури, у випадку виробництва продукції з власної сировини містять вартість випуску продукції (валового та призначеного для збуту відповідно).

2.4. У випадку виконання підприємством часткового або повного процесу виробництва продукції з використанням ресурсів (сировини), що належать замовнику (надання промислових послуг), графи 1, 2 містять:

2.4.1. За позиціями, які відображені у вартісному вираженні, відповідно до Номенклатури, - вартість наданої послуги, тобто суму, яку сплачує замовник згідно з договором (уключаючи вартість додаткових матеріалів підприємства-виробника, які необхідні йому для виконання цієї роботи).

2.4.2. За позиціями, які відображені у натуральному вираженні (кілограмах, тоннах тощо), - кількість виробленої продукції.

2.4.3. За позиціями, в яких класифікуються послуги з ремонту, - вартість виконаних робіт (наданих послуг) з ремонту, тобто суму, яку сплачує замовник згідно з договором, без вартості ремонту власного виробничого обладнання підприємства.

2.5. Графа 3 містить кількість готової продукції, виробленої з власної сировини, призначеної для збуту, за всіма позиціями Номенклатури, крім видів продукції, облік яких ведеться у вартісному вираженні.

2.6. Показники граф 1 - 3 за позиціями, які відображені відповідно до Номенклатури, у кілограмах, тоннах тощо містять чисту вагу продукції без ваги пакувального матеріалу.

2.7. Графа 4 уміщує вартість призначеної для збуту готової продукції, виробленої з власної сировини, за ціною продажу франко-завод, за якою її було реалізовано у звітному місяці, про що зазначено в оформлених для розрахунку з покупцем (замовником) документах (без ПДВ, акцизу, інших непрямих податків, оптових скидок з ціни продажу), без окремо сплачених витрат на транспортування продукції. Продукція, покупця якої не було знайдено, відображається за ціною, за якою її можна було б реалізувати у звітному місяці (або за ціною її останньої реалізації у звітному році, але не нижче фактичної собівартості). Оцінка продукції, яка вироблена виключно для власних потреб підприємства (спеціальне обладнання тощо), - аналогічна.

Витрати на пакування продукції, навіть якщо пакування сплачується окремо, охоплюються цим показником.

У випадку здійснення підприємством складання продукції з покупних комплектуючих графа 4 вміщує повну вартість готових виробів.

2.8. Графа 5 містить залишки (кількість) виробленої підприємством готової продукції на кінець звітного періоду на складі готової продукції (незалежно коли вироблена), включаючи продукцію, виготовлену на давальницьких умовах, та без урахування продукції, що перебуває на складі підприємства на відповідальному зберіганні, як державний резерв тощо, за всіма позиціями Номенклатури, крім видів продукції, облік яких ведеться у вартісному вираженні, та позицій за кодами 19.20.20.00.00, 23.63.10.00, за класом 06.20 та розділом 35.

2.9. У випадку виробництва продукції на замовлення з використанням повністю власних ресурсів (сировини) підприємства-виробника показники форми містять дані як і при виробництві продукції, на яку немає замовлення.

2.10. За кодами Номенклатури 22.29.91, 24.51.11, 24.51.12, 24.51.13, 24.52.10, 24.53.10, 24.54.10 показники форми містять дані про виробництво на замовлення напівфабрикатів (виливків, заготовок та ін.), які потребують подальшої доробки для можливості їх використання за призначенням, тобто не є готовими деталями для машин і устатковання. Литі напівфабрикати, виготовлені для власних потреб, з подальшою їх доробкою на своєму підприємстві чи на замовлення на іншому підприємстві, а також вироблені повністю готові литі вироби охоплюють відповідні позиції Номенклатури (зокрема частини до конвертерів і машин ливарних, виливниць і ковшів, що використовуються в металургії та в ливарному виробництві, - код 28.91.12.30, частини та пристрої для машин і верстатів, металообробних - 28.41.40, радіатори центрального опалення без електричного підігріву, їх частини, з металів чорних - 25.21.11.00, ванни з металів чорних - 25.99.11.27, вироби для каналізаційних та подібних систем (трапи, решітки, люки тощо) з чавуну нековкого - 25.99.29.13 тощо).

2.11. При випуску продукції з тривалим циклом виробництва показники форми містять дані щодо кількості та вартості повністю готових виробів.

2.12. Форма не вміщує інформації щодо непромислової діяльності та, зокрема, не охоплює:

2.12.1. Закупівлю, очищення, охолодження та теплову обробку (пастеризацію) молока для подальшої реалізації на молокопереробні підприємства.

2.12.2. Перепродаж матеріалів, напівфабрикатів, виробів, які закуплені підприємством (навіть якщо перевіряється їх якість, здійснюються розлив у пляшки, розфасування, пакування та інші подібні операції).

2.12.3. Ремонт автомобілів та побутових виробів.

2.13. Роз'яснення щодо заповнення форми державного статистичного спостереження N 1-П (місячна) "Терміновий звіт про виробництво промислової продукції (товарів, послуг) за видами", затверджені першим заступником Голови Державної служби статистики України Піщейком В. О. 06.08.2014 за N 18.1-12/22, з 01.02.2016 є недійсними.

 

В. о. директора департаменту
статистики виробництва Держстату
І. С. Петренко

 
Аватар пользователя
налоговик
 
Сообщений: 5778
Зарегистрирован: 20 ноя 2010, 23:29
Благодарил (а): 835 раз.
Поблагодарили: 2642 раз.

Вернуться в Статотчетность

Кто сейчас на форуме

Зарегистрированные пользователи: Ads, Gb, Ya