Единый налог и НДС (для ЧПЕНов и ЮРЕНов)

Путеводитель по разделу. Все о частных предпринимателях-единоналожниках (ЧПЕНах)

Модератор: konsult

Аватара пользователя
налоговик
Сообщения: 5778
Зарегистрирован: 20 ноя 2010, 22:29
Контактная информация:

Единый налог и НДС (для ЧПЕНов и ЮРЕНов)

Непрочитанное сообщение налоговик »

Vetal' писал(а):Сегодня слышал, что есть приказ от 20.02.12 г. № 131 - обобщающая налоговая консультация по регистрации единщиков плательщиками НДС.
Точно есть
ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА СЛУЖБА УКРАЇНИ

Н А К А З

20 лютого 2012 р. № 131

Про затвердження Узагальнюючої податкової консультації щодо окремих питань, пов’язаних із реєстрацією осіб, які переходять на спрощену систему оподаткування, обліку та звітності, як платників податку на додану вартість та повторної реєстрації осіб як платників податку на додану вартість

Керуючись статтею 52 Податкового кодексу України,

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Узагальнюючу податкову консультацію щодо окремих питань, пов’язаних із реєстрацією осіб, які переходять на спрощену систему оподаткування, обліку та звітності, як платників податку на додану вартість та повторної реєстрації осіб як платників податку на додану вартість (додається).

2. Департаменту оподаткування юридичних осіб (Любченко О.М.) наказ у триденний термін від дня реєстрації передати до Департаменту взаємодії із засобами масової інформації та громадськістю.

3. Департаменту взаємодії із засобами масової інформації та громадськістю (Семченко О.В.) наказ у десятиденний термін від дня реєстрації довести до відома платників податків через засоби масової інформації та розмістити на офіційному веб-сайті Державної податкової служби України у мережі Інтернет.

4. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника Голови Ігнатова А.П.

Голова О.В. Клименко

ЗАТВЕРДЖЕНО
наказ ДПС України
20.02.12 № 131

Узагальнююча податкова консультація щодо окремих питань, пов’язаних із реєстрацією осіб, які переходять на спрощену систему оподаткування, обліку та звітності, як платників податку на додану вартість та повторної реєстрації осіб як платників податку на додану вартість

В Узагальнюючій податковій консультації вживаються такі скорочення:
Податковий кодекс України від 2 грудня 2010 року № 2755-VI – Кодекс;
Положення про реєстрацію платників податку на додану вартість, затверджене наказом Міністерства фінансів України від 07.11.2011 № 1394, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 29.11.2011 за № 1369/20107 – Положення.
Порядок реєстрації осіб як платника податку на додану вартість регулюється статтями 180 - 183 Розділу V Кодексу. Реєстрація особи як платника податку на додану вартість відбувається у встановленому Положенням порядку.
Статті 181 та 182 Розділу V Кодексу визначають умови, за яких особи можуть або зобов'язані зареєструватись як платники податку на додану вартість.
Реєстрація особи як платника податку на додану вартість може здійснюватись як в обов'язковому порядку, так і за добровільним рішенням особи.
У разі якщо загальна сума від здійснення операцій з постачання товарів/послуг, що підлягають оподаткуванню згідно з Розділом V Кодексу, у тому числі з використанням локальної або глобальної комп'ютерної мережі, нарахована (сплачена) особі протягом останніх 12 календарних місяців, сукупно перевищує 300 тис. грн. (без урахування податку на додану вартість), така особа зобов'язана зареєструватися як платник податку в органі державної податкової служби за своїм місцезнаходженням (місцем проживання) з дотриманням вимог, передбачених ст.183 Кодексу, крім особи, яка є платником єдиного податку (п.181.1 ст.181 Кодексу).
Згідно із абзацом першим пункту 182.1 статті 182 Розділу V Кодексу добровільно зареєструватися як платник податку на додану вартість може особа, яка провадить оподатковувані операції і відповідно до пункту 181.1 статті 181 Розділу V Кодексу не є платником податку на додану вартість у зв'язку з тим, що обсяги оподатковуваних операцій є меншими від встановленої статтею 181 Розділу V Кодексу суми (300 тис. грн.) та обсяги постачання товарів/послуг іншим платникам податку на додану вартість за останні 12 календарних місяців сукупно становлять не менше 50 відсотків загального обсягу постачання.
Крім цього, згідно із абзацом другим пункту 182.1 статті 182 Розділу V Кодексу за добровільним рішенням зареєструватися як платник податку на додану вартість також можуть особи, у яких статутний капітал або балансова вартість активів (основних засобів, нематеріальних активів, запасів) перевищує 300 тис. гривень.
Для цілей Розділу V Кодексу під визначення „особа” підпадають, зокрема (п.п.14.1.139 п. 14.1 ст.14 Розділу І Кодексу):
- суб'єкт господарювання - юридична особа, в тому числі підприємство з іноземними інвестиціями, незалежно від форми та часу внесення таких інвестицій (крім юридичних осіб, якими застосовується ставка єдиного податку у розмірі 5 відсотків, за винятком юридичних осіб - платників єдиного податку, які здійснюють постачання послуг (робіт) платникам податку на додану вартість і обсяг такого постачання за останні 12 календарних місяців сукупно перевищує 300 тис. грн.);
- фізична особа (громадянин України, іноземець та особа без громадянства), яка здійснює діяльність, що належить згідно із законодавством до підприємницької (крім фізичних осіб - підприємців, які застосовують спрощену систему оподаткування, обліку та звітності та віднесені до першої та другої групи (п.п.1 і п.п.2 п.291.4 ст.291 Розділу XIV Кодексу) , та фізичних осіб - підприємців, які застосовують спрощену систему оподаткування, обліку та звітності та віднесені до третьої групи (п.п.3 п.291.4 ст.291 Розділу XIV Кодексу) і застосовують ставку єдиного податку у розмірі 5 відсотків, за винятком фізичних осіб - підприємців, визначених у п.п.3 п.291.4 ст.291 Розділу I Кодексу, які здійснюють постачання послуг (робіт) платникам податку на додану вартість і обсяг такого постачання за останні 12 календарних місяців сукупно перевищує 300 тис. грн.), та/або ввозить товари на митну територію України.
У разі добровільної реєстрації особи як платника податку відповідно до пп. 183.3. Кодексу, реєстраційна заява подається до органу державної податкової служби не пізніше ніж за 20 календарних днів до початку податкового періоду, з якого такі особи вважатимуться платниками податку та матимуть право на податковий кредит і виписку податкових накладних.
У разі обов'язкової реєстрації особи як платника податку реєстраційна заява подається до органу державної податкової служби не пізніше 10 числа календарного місяця, що настає за місяцем, в якому вперше досягнуто обсягу оподатковуваних операцій, визначеного у статті 181 цього Кодексу (пп. 183.2 Кодексу).
Відповідно до пп. 183.4. Кодексу у разі зміни ставки єдиного податку відповідно до підпункту "г" підпункту 4 пункту 293.8 статті 293 цього Кодексу, реєстраційна заява подається у строк, визначений пунктом 183.2 цієї статті.
Згідно пп. 183.5 Кодексу особи, зазначені у пунктах 183.3 та 183.4 цієї статті (у разі добровільної реєстрації), можуть навести у заяві бажаний (запланований) день реєстрації як платника податку, що відповідає даті початку податкового періоду (календарний місяць), з якого такі особи вважатимуться платниками податку та матимуть право на виписку податкових накладних.
Відсоткова ставка єдиного податку для третьої і четвертої груп платників єдиного податку встановлюється у розмірі відповідно до пункту 293.3 статті 293 Розділу XIV Кодексу:
1) 3 відсотки доходу – у разі сплати податку на додану вартість згідно з Кодексом;
2) 5 відсотків доходу – у разі включення податку на додану вартість до складу єдиного податку.
Платник податків, якого виключено з реєстру платників податку на додану вартість та реєстрацію якого як платника податку на додану вартість анульовано за ініціативою податкового органу, може, а в окремих випадках зобов’язаний, знову подати реєстраційну заяву платника податку на додану вартість за формою 1-ПДВ та зареєструватись як платник податку на додану вартість при умові, якщо такий платник відповідає вимогам, визначеним статтями 180 – 183 Розділу V Кодексу (тобто, як в обов’язковому порядку, так і за добровільним рішенням), та в такого платника усунено підстави, які призвели до анулювання реєстрації його як платника податку на додану вартість.
Реєстраційна заява про реєстрацію особи як платника податку на додану вартість подається такою особою у загальновстановленому порядку та може бути подана платником одразу після усунення підстав, що призвели до анулювання його реєстрації як платника податку на додану вартість.
Запитання 1. Чи підлягають обов’язковій реєстрації як платники податку на додану вартість платники єдиного податку третьої і четвертої групи за ставкою 5 відсотків при перевищенні обсягів постачання товарів/послуг за останні 12 календарних місяців 300 тис. гривень?
Відповідь 1
При перевищенні сукупних обсягів постачання товарів/послуг за останні 12 календарних місяців 300 тис. грн. платники єдиного податку третьої і четвертої груп, що застосовують ставку 5 відсотків, обов’язковій реєстрації як платники податку на додану вартість не підлягають.
Запитання 2. З якого моменту платники єдиного податку третьої і четвертої груп, які обрали відсоткову ставку єдиного податку 5 відсотків, можуть перейти на ставку єдиного податку 3 відсотки?
Відповідь 2
Платники єдиного податку третьої або четвертої групи (крім тих, які здійснюють постачання послуг (робіт) платникам податку на додану вартість, обсяги яких за останні 12 календарних місяців сукупно перевищують 300 тис. гривень) можуть обрати відсоткову ставку єдиного податку у розмірі 3 відсотки за умови, що вони відповідають вимогам, визначеним п.181.1 ст.181 для обов’язкової реєстрації (загальна сума від здійснення оподатковуваних операцій з постачання товарів/послуг протягом останніх 12 календарних місяців сукупно перевищує 300 тис. грн.) або п.182.1 ст.182 для добровільної реєстрації (обсяги постачання товарів/послуг є меншими ніж 300 тис.грн. та обсяги постачання іншим платникам податку на додану вартість за останні 12 календарних місяців сукупно становлять не менше 50 відсотків загального обсягу постачання; статутний капітал або балансова вартість активів (основних засобів, нематеріальних активів, запасів) перевищує 300 тис. грн.), здійснити перехід на зазначену ставку та зареєструватись як платники податку на додану вартість з початку наступного календарного кварталу.
У разі добровільної реєстрації таких платників єдиного податку платниками ПДВ реєстраційна заява за ф. №1-ПДВ подається до органу державної податкової служби не пізніше ніж за 20 календарних днів до початку податкового періоду, з якого такі особи вважатимуться платниками ПДВ та матимуть право на податковий кредит і виписку податкових накладних.
У такій заяві платник єдиного податку може зазначити бажаний (запланований) день реєстрації як платника податку на додану вартість, що відповідає даті початку податкового періоду (календарний місяць), з якого такий платник єдиного податку вважатиметься платником податку на додану вартість та матиме право на виписку податкових накладних. При цьому реєстрація платником ПДВ здійснюється не раніше дати переходу на ставку єдиного податку у розмірі 3 відсотки.
Платники єдиного податку третьої та четвертої груп, які застосовують ставку 5 відсотків та здійснюють постачання послуг платникам ПДВ, обсяги яких за останні 12 календарних місяців сукупно перевищують 300 тис. грн., можуть за власним бажанням перейти на сплату єдиного податку за ставкою 3 відсотки та зареєструватися платниками ПДВ.
Реєстраційна заява за ф. №1-ПДВ подається не пізніше 10 числа календарного місяця, що настає за місяцем, в якому досягнуто обсягу оподатковуваних операцій в сумі 300 тис. грн.., а реєстрація здійснюється за правилами, встановленими розділом V Кодексу для обов’язкової реєстрації.
У такій заяві платник єдиного податку:
- або вказує, що реєстрація проводиться за процедурою обов’язкової реєстрації (протягом 10 робочих днів від дати надходження заяви);
- або зазначає бажаний (запланований) день реєстрації як платника ПДВ, що відповідає даті початку податкового періоду (календарний місяць), з якого такий платник єдиного податку вважатиметься платником ПДВ та матиме право на виписку податкових накладних.
Запитання 3. Чи можуть платники єдиного податку третьої і четвертої груп, реєстрацію яких як платників податку на додану вартість анульовано, повторно зареєструватись як платники податку на додану вартість?
Відповідь 3
Платник податків, якого виключено з реєстру платників податку на додану вартість та реєстрацію якого як платника податку на додану вартість анульовано за ініціативою податкового органу, може, а в окремих випадках зобов’язаний, зареєструватись як платник податку на додану вартість.
Запитання 4. Чи є наявність негативної податкової історії особи за період попередньої реєстрації як платника податку на додану вартість (наявність розбіжностей з контрагентом між податковими зобов’язаннями та податковим кредитом, віднесення платника до тих чи інших груп ризиків, наявність від’ємного значення податку на додану вартість та інше) підставою для відмови у реєстрації як платника податку на додану вартість?
Відповідь 4
Податкова історія особи за період її попередньої реєстрації як платника податку на додану вартість (наявність розбіжностей з контрагентом між податковими зобов’язаннями та податковим кредитом, віднесення платника до тих чи інших груп ризиків, наявність від’ємного значення податку на додану вартість та інше) не є підставою для відмови такій особі у реєстрації як платника податку на додану вартість.

Заступник директора Департаменту –
начальник Управління адміністрування
ПДВ Ю.В. Лапшин

Аватара пользователя
Печкин
Сообщения: 6649
Зарегистрирован: 18 ноя 2010, 12:03
Контактная информация:

Единый налог и НДС (для ЧПЕНов и ЮРЕНов)

Непрочитанное сообщение Печкин »

[quote]Запитання 1. Чи підлягають обов’язковій реєстрації як платники податку на додану вартість платники єдиного податку третьої і четвертої групи за ставкою 5 відсотків при перевищенні обсягів постачання товарів/послуг за останні 12 календарних місяців 300 тис. гривень?
Відповідь 1
При перевищенні сукупних обсягів постачання товарів/послуг за останні 12 календарних місяців 300 тис. грн. платники єдиного податку третьої і четвертої груп, що застосовують ставку 5 відсотків, обов’язковій реєстрації як платники податку на додану вартість не підлягають.[/quote]

Более точная цитата
Платники єдиного податку третьої та четвертої груп, які застосовують ставку 5 відсотків та здійснюють постачання послуг платникам ПДВ, обсяги яких за останні 12 календарних місяців сукупно перевищують 300 тис. грн., можуть за власним бажанням перейти на сплату єдиного податку за ставкою 3 відсотки та зареєструватися платниками ПДВ.
ИМХО это достаточно нормальный финал истории.
Можно привести итоги трехмесячных диспутов с первой страницы этой темы.
3. Если 5 %, то тоже могут быть плательщиками НДС в случае если объем поставок услуг (работ), но не товаров плательщикам НДС превышает 300 000 грн. (п. 14.1.139, как считать 300 тыс. см. здесь, альтернативная версия по подсчету здесь). В этом случае получают право на переход на 3 %.
Примечание к п. 3 (систематизация экспертных позиций).
За обязательность регистрации выступили:

Не определились: "Бухгалтерия" (позднее - определились в пользу добровольности);
За добровольность:
Позиция ГНСУ - регистрация добровольна + добровольна!
На "Бухфоруме" вывод от отсутствии необходимости регистрации звучал еще 22 ноября 2011 года.
Печкин писал(а):В общем: обязательности регистрации при достижении как общим объемом 300 000 грн., так и поставками услуг плательщикам НДС в размере превышающем 300 000 грн. по прежнему пока не вижу.
На Бухфоруме тоже мнения расходились. Но Ключевые бухфорумчане (не хочу даже приводить перечень, т.к. боюсь кого-то забыть, но по крайней мере, Vetal', nikki, налоговик) этот тезис поддерживали. Некоторые форумчане яро выступали против. Но парадокс в том, что именно они куда то давно исчезли :)

Вот такие наблюдения. Интересная статистика :)
Сообщение редактировано by Печкин. 10:52 22 февр 2012
живу на Бухфоруме

Vetal'
Сообщения: 2852
Зарегистрирован: 27 янв 2011, 10:57
Контактная информация:

Единый налог и НДС (для ЧПЕНов и ЮРЕНов)

Непрочитанное сообщение Vetal' »

Добрый день! Хочу подчеркнуть нюанс.

А почему это финал той именно той самой истории? :)
Печкин писал(а):послуг за останні 12 календарних місяців 300 тис. гривень?Відповідь 1При перевищенні сукупних обсягів постачання товарів/послуг за останні 12 календарних місяців 300 тис. грн. платники єдиного податку третьої і четвертої груп, що застосовують ставку 5 відсотків, обов’язковій реєстрації як платники податку на додану вартість не підлягають.
Тут они говорят в т.ч. и поставке товаров, кроме того всем, а не только НДСникам.
Финал этой истории они поставили в ответе на вопрос 2.

"Платники єдиного податку третьої та четвертої груп, які застосовують ставку 5 відсотків та здійснюють постачання послуг платникам ПДВ, обсяги яких за останні 12 календарних місяців сукупно перевищують 300 тис. грн., можуть за власним бажанням перейти на сплату єдиного податку за ставкою 3 відсотки та зареєструватися платниками ПДВ".

Вышепроцитированным же (правильным выводом), имхо, они подготовили себе базу для ТОГО, что они вымутили в ответе на вопрос 2.

"Запитання 2. З якого моменту платники єдиного податку третьої і четвертої груп, які обрали відсоткову ставку єдиного податку 5 відсотків, можуть перейти на ставку єдиного податку 3 відсотки?
Відповідь 2
Платники єдиного податку третьої або четвертої групи (крім тих, які здійснюють постачання послуг (робіт) платникам податку на додану вартість, обсяги яких за останні 12 календарних місяців сукупно перевищують 300 тис. гривень) можуть обрати відсоткову ставку єдиного податку у розмірі 3 відсотки за умови, що вони відповідають вимогам, визначеним п.181.1 ст.181 для обов’язкової реєстрації (загальна сума від здійснення оподатковуваних операцій з постачання товарів/послуг протягом останніх 12 календарних місяців сукупно перевищує 300 тис. грн.) або п.182.1 ст.182 для добровільної реєстрації (обсяги постачання товарів/послуг є меншими ніж 300 тис.грн. та обсяги постачання іншим платникам податку на додану вартість за останні 12 календарних місяців сукупно становлять не менше 50 відсотків загального обсягу постачання; статутний капітал або балансова вартість активів (основних засобів, нематеріальних активів, запасів) перевищує 300 тис. грн.), здійснити перехід на зазначену ставку та зареєструватись як платники податку на додану вартість з початку наступного календарного кварталу".

Ну это такое, на скорость, конечно, не влияет.

Аватара пользователя
Печкин
Сообщения: 6649
Зарегистрирован: 18 ноя 2010, 12:03
Контактная информация:

Единый налог и НДС (для ЧПЕНов и ЮРЕНов)

Непрочитанное сообщение Печкин »

Vetal' писал(а):Добрый день! Хочу подчеркнуть нюанс.
Добрый день!
Спасибо.
Ждал в документе ответ по услугам и 300 тыс. в связи с чем даже не стал читать текст.
Увидел - знакомые слова про 300 тыс. и зацитировал первое попавшееся (вопрос 1). Зацитировал, конечно, не тот вопрос :)
Но прямой ответ все-таки в НР содержится. Вы его правильно привели.
Платники єдиного податку третьої та четвертої груп, які застосовують ставку 5 відсотків та здійснюють постачання послуг платникам ПДВ, обсяги яких за останні 12 календарних місяців сукупно перевищують 300 тис. грн., можуть за власним бажанням перейти на сплату єдиного податку за ставкою 3 відсотки та зареєструватися платниками ПДВ.
Добавлю выше.
живу на Бухфоруме

Vetal'
Сообщения: 2852
Зарегистрирован: 27 янв 2011, 10:57
Контактная информация:

Единый налог и НДС (для ЧПЕНов и ЮРЕНов)

Непрочитанное сообщение Vetal' »

Печкин писал(а):Но прямой ответ все-таки в НР содержится. Вы его правильно привели.Платники єдиного податку третьої та четвертої груп, які застосовують ставку 5 відсотків та здійснюють постачання послуг платникам ПДВ, обсяги яких за останні 12 календарних місяців сукупно перевищують 300 тис. грн., можуть за власним бажанням перейти на сплату єдиного податку за ставкою 3 відсотки та зареєструватися платниками ПДВ.Добавлю выше.
Этот вывод налоговиков, безусловно, радует.
:) Но вот как быть с ответом на вопрос 2?
Не получится ли, что благими намерениями... Возникакет вопрос совмещения добровольной регистрации (по обеим основаниям) со сменой ставки ЕН.

Аватара пользователя
Печкин
Сообщения: 6649
Зарегистрирован: 18 ноя 2010, 12:03
Контактная информация:

Единый налог и НДС (для ЧПЕНов и ЮРЕНов)

Непрочитанное сообщение Печкин »

Может быть не очень понял вопрос, но...

Регистрация плательщиком НДС (=выбор ставки 3 %) это преференция.
Похожую логику налоговики запускали когда отказывали юридическим лицам (не соответствующим критериям регистрации) в ставке 6 %.
Насколько я понимаю, в общем случае, нельзя обойти условия пятого раздела через раздел 14.
Такое пока ИМХО.
живу на Бухфоруме

Vetal'
Сообщения: 2852
Зарегистрирован: 27 янв 2011, 10:57
Контактная информация:

Единый налог и НДС (для ЧПЕНов и ЮРЕНов)

Непрочитанное сообщение Vetal' »

Я имел в виду, не будет ли накладок в сроках подачи заявления на смену ставки и заявления на регистрацию НДСником. Нужно разбираться.

Аватара пользователя
Печкин
Сообщения: 6649
Зарегистрирован: 18 ноя 2010, 12:03
Контактная информация:

Единый налог и НДС (для ЧПЕНов и ЮРЕНов)

Непрочитанное сообщение Печкин »

Наверняка что-то "будет" :) Нужно внимательнее поковырять.

Но пока вижу так: они в какой то степень обезопасили себя тем, что регистрация плательщиком НДС (в случае 181.1, 182.1) будет не раньше чем переход на 3 %. И оба эти факта произойдут с начала квартала.

Но, по основанию превышения 300 тыс. по поставкам услуг плательщикам НДС можно будет стать плательщиком НДС, внутри квартала, находясь на ставке 5 %. А только потом подать заявление на смену ставки (можно будет уже по "б" 293.8 НКУ). Но непонятно как схема будет действовать по превышению 300 тыс. в третьем месяце.
живу на Бухфоруме

Vetal'
Сообщения: 2852
Зарегистрирован: 27 янв 2011, 10:57
Контактная информация:

Единый налог и НДС (для ЧПЕНов и ЮРЕНов)

Непрочитанное сообщение Vetal' »

Не у меня для них хороших слов. Будем вникать.

налог
Сообщения: 357
Зарегистрирован: 29 дек 2010, 11:01
Контактная информация:

Единый налог и НДС (для ЧПЕНов и ЮРЕНов)

Непрочитанное сообщение налог »

Печкин писал(а):Наверняка что-то "будет" :) Нужно внимательнее поковырять.

Но пока вижу так: они в какой то степень обезопасили себя тем, что регистрация плательщиком НДС (в случае 181.1, 182.1) будет не раньше чем переход на 3 %. И оба эти факта произойдут с начала квартала.

Но, по основанию превышения 300 тыс. по поставкам услуг плательщикам НДС можно будет стать плательщиком НДС, внутри квартала, находясь на ставке 5 %. А только потом подать заявление на смену ставки (можно будет уже по "б" 293.8 НКУ). Но непонятно как схема будет действовать по превышению 300 тыс. в третьем месяце.
А разве может быть 5%+НДС? Я думал, что такое возможно лишь в фантазиях местечковых налоговиков...
Во-первых, общие нормы – например, 297.1. 293.3.
А во-вторых, согласно "г" 293.8 "...и регистрации такого плательщика единого налога в качестве плательщика налога на добавленную стоимость в порядке, установленном разделом V настоящего Кодекса, путем подачи заявления об изменении ставки единого налога не позднее чем за 15 календарных дней до начала следующего календарного квартала, в котором осуществлена регистрация в качестве плательщика налога на добавленную стоимость;

Как я понимаю эту норму – в ней косвенно говорится о том, что регистрация плательщиком НДС будет все-таки с НАЧАЛА СЛЕДУЮЩЕГО календарного КВАРТАЛА?

Аватара пользователя
Печкин
Сообщения: 6649
Зарегистрирован: 18 ноя 2010, 12:03
Контактная информация:

Единый налог и НДС (для ЧПЕНов и ЮРЕНов)

Непрочитанное сообщение Печкин »

налог писал(а): А разве может быть 5%+НДС? Я думал, что такое возможно лишь в фантазиях местечковых налоговиков...
Во-первых, общие нормы – например, 297.1. 293.3.
А во-вторых, согласно "г" 293.8 "...и регистрации такого плательщика единого налога в качестве плательщика налога на добавленную стоимость в порядке, установленном разделом V настоящего Кодекса, путем подачи заявления об изменении ставки единого налога не позднее чем за 15 календарных дней до начала следующего календарного квартала, в котором осуществлена регистрация в качестве плательщика налога на добавленную стоимость;

Как я понимаю эту норму – в ней косвенно говорится о том, что регистрация плательщиком НДС будет все-таки с НАЧАЛА СЛЕДУЮЩЕГО календарного КВАРТАЛА?
Оно то верно. Но если говорить о Налоговой консультации то вопрос.
В консультации про подачу заявления на изменении ставки единого налога вообще ничего не говорится.
Платники єдиного податку третьої та четвертої груп, які застосовують ставку 5 відсотків та здійснюють постачання послуг платникам ПДВ, обсяги яких за останні 12 календарних місяців сукупно перевищують 300 тис. грн., можуть за власним бажанням перейти на сплату єдиного податку за ставкою 3 відсотки та зареєструватися платниками ПДВ.
Реєстраційна заява за ф. №1-ПДВ подається не пізніше 10 числа календарного місяця, що настає за місяцем, в якому досягнуто обсягу оподатковуваних операцій в сумі 300 тис. грн.., а реєстрація здійснюється за правилами, встановленими розділом V Кодексу для обов’язкової реєстрації.
У такій заяві платник єдиного податку:
- або вказує, що реєстрація проводиться за процедурою обов’язкової реєстрації (протягом 10 робочих днів від дати надходження заяви);
- або зазначає бажаний (запланований) день реєстрації як платника ПДВ, що відповідає даті початку податкового періоду (календарний місяць), з якого такий платник єдиного податку вважатиметься платником ПДВ та матиме право на виписку податкових накладних.
Вариант совместить регистрацию плательщиком НДС с началом квартала есть, но он не единственный и даже по по их тексту не основной.
живу на Бухфоруме

налог
Сообщения: 357
Зарегистрирован: 29 дек 2010, 11:01
Контактная информация:

Единый налог и НДС (для ЧПЕНов и ЮРЕНов)

Непрочитанное сообщение налог »

Печкин писал(а): Вариант совместить регистрацию плательщиком НДС с началом квартала есть, но он не единственный и даже по по их тексту не основной.
Согласен, текст у них по-дЫбильному написан. А вообще порядок регистрации НДСником у них напоминает какого-то мутанта - сроки подачи заявления как для обязательной (это нормально и следует из текста НКУ), а сама регистрация возможна и как добровольная.
Кстати, насчет,
Но непонятно как схема будет действовать по превышению 300 тыс. в третьем месяце.
Формально подавать заяву на переход на 3% нужно за 15 дней до периода регистрации плательщиком НДС. Неужели допустят со следующего квартала 3% без НДС, а только потом заява на НДС и регистрация НДС?
Сомневаюсь… Скорее наоборот - сначала регистрация плательщиком НДС, а уже потом переход на 3%... Но это не более, чем мысли вслух...

Аватара пользователя
налоговик
Сообщения: 5778
Зарегистрирован: 20 ноя 2010, 22:29
Контактная информация:

Единый налог и НДС (для ЧПЕНов и ЮРЕНов)

Непрочитанное сообщение налоговик »

КОЛИ ЄДИННИК МОЖЕ ПРАЦЮВАТИ БЕЗ РЕЄСТРАЦІЇ ПДВШНИКОМ
Я приватний підприємець, неплатник ПДВ (3 група). Підкажіть, будь ласка, кому я можу відпускати товар (фіз- чи юрособі), аби при перевищенні обігу 300 тис. грн залишатися неплатником ПДВ?

Приватний підприємець — платник єдиного податку третьої групи на ставці 5% (неплатник ПДВ) може реалізовувати товари як фізособам, так і юрособам, залишаючись неплатником ПДВ, і не перейматися лімітом у 300 тис. грн.
У якому випадку єдинник на ставці 5% може стати платником ПДВ (відповідно, сплачувати єдиний податок у розмірі 3% від доходу), пояснює абз. «г» пп. 4 п. 293.8 Податкового кодексу України (далі — ПКУ): «У разі якщо платник єдиного податку по ставці 5% за ставкою послуг (робіт) платникам ПДВ за останні 12 календарних місяців перевищить 300 тис. грн».
Зверніть увагу! Ідеться саме про роботи та послуги. У цьому підпункті жодного слова про товари. Це означає, що ліміт у 300 тис. грн узагалі не стосується постачання товарів єдинником. І навіть якби Ви поставляли не товари, а послуги, тобто підпадали під дію згаданої вище норми, Ви могли б зареєструватися ПДВшником, однак це аж ніяк не обов'язок. Це випливає з пп. 14.1, п.п. 139 і 181.1 ПКУ.
Висновок: ви впевнено можете торгувати товарами, будучи єдинником — неплатником ПДВ третьої групи, не переймаючись, що доход від продажу товарів перевищить 300 тис. грн.
Ответ от ВоБУ

Аватара пользователя
bykashka
Сообщения: 167
Зарегистрирован: 24 фев 2011, 22:53
Контактная информация:

Единый налог и НДС (для ЧПЕНов и ЮРЕНов)

Непрочитанное сообщение bykashka »

А я вот не пойму вот чего. Согласно налоговой консультации, могут зарегистрироваться плательщиком НДС, единщики, у которых:
- загальна сума від здійснення оподатковуваних операцій з постачання товарів/послуг протягом останніх 12 календарних місяців сукупно перевищує 300 тис. грн. (п.181.1)
- обсяги постачання товарів/послуг є меншими ніж 300 тис.грн. та обсяги постачання іншим платникам податку на додану вартість за останні 12 календарних місяців сукупно становлять не менше 50 відсотків загального обсягу постачання;
- статутний капітал або балансова вартість активів (основних засобів, нематеріальних активів, запасів) перевищує 300 тис. грн.

А то что эти лица могут не являться "особами" согласно пункта 14.1.139 НКУ? Я, например, пункт 14.1.139 всегда считал серьезным ограничением, и что именно из за него многие единщики не станут плательщиками НДС потому что они не предоставляют услуги.
Получается, что пункт 14.1.139 полностью игнорируется.

Аватара пользователя
Печкин
Сообщения: 6649
Зарегистрирован: 18 ноя 2010, 12:03
Контактная информация:

Единый налог и НДС (для ЧПЕНов и ЮРЕНов)

Непрочитанное сообщение Печкин »

А я вот чего не пойму. Смотрю все там же (Податкова правда № 3). Дайджест официальных разъяснений. Почти везде - знак стоит - "позитивная информация". Но есть и негативная. Смотрю что именно - добровольность регистрации единоналожников плательщиками НДС :shock: Вот сижу и не могу понять - в чем ее негативность? Хочешь - пожалуйста, не хочешь не нужно.
Изображение
живу на Бухфоруме

Ответить

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и 8 гостей