Страница 1 из 2

Комиссия и выручка единоналожника: что нового?

Добавлено: 27 дек 2010, 17:49
vins
Может, немного наивный вопрос
Но ничего не поменялось - вся сумма, которую единоналожник получает по договору комиссии как комиссионер, засчитывается ему в выручку?
А то я одно время интересовался, а потом не было необходимости.
Может, кто знает практику - поделится опытом.

Re: Комиссия и выручка единоналожника: что нового?

Добавлено: 27 дек 2010, 18:00
Печкин
Простите за нескромный вопрос а Вы - ЧПЕН или ЮРЕН?

Судя по разделу - ЧПЕН. Если так - значит все включается :(

Re: Комиссия и выручка единоналожника: что нового?

Добавлено: 27 дек 2010, 21:30
buhforum.com
+ 1
к сожалению, так и есть
и даже на уровне ВСУ
ВЕРХОВНИЙ СУД УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА 20 квітня 2010 року
У травні 2007 року Підприємець звернулася до суду з позовом про визнання недійсним рішення від 16 квітня 2007 року № 0000681702/0 про застосування штрафних санкцій в сумі 240 058 806 грн. 90 коп. відповідно до пункту 11 статті 11 Закону України від 4 грудня 1990 року № 509-XII “Про державну податкову службу в Україні” та пункту 1 статті 17 Закону України від 6 липня 1995 року № 265/95-ВР “Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг” за порушення статті 1, пунктів 1 та 3 статті 3 останнього Закону. Позовні вимоги обґрунтовано тим, що Підприємець була платником єдиного податку і, здійснюючи господарську діяльність, згідно з договорами комісії отримала виручку, що складається з сум комісійної винагороди, яка не перевищувала розміру 500 000 грн, установленого Указом Президента України від 3 липня 1998 року № 727/98 року “Про спрощену систему оподаткування, обліку та звітності суб’єктів малого підприємства” (далі – Указ № 727/98), а тому оскаржуване рішення вважала незаконним.
Господарський суд Харківської області постановою від 12 грудня 2007 року, залишеною без змін ухвалою Харківського апеляційного адміністративного суду від 2 вересня 2008 року, позов задовольнив.
Вищий адміністративний суд України ухвалою від 10 листопада 2009 року зазначені судові рішення залишив без змін.
У поданих до Верховного Суду України скаргах, ДПА і ДПІ порушили питання про скасування всіх ухвалених у справі рішень та винесення нового – про відмову у задоволенні позову, посилаючись на неоднакове і в даному випадку неправильне застосування судом касаційної інстанції однієї й тієї самої норми права, а саме – статті 1 Указу № 727/98.
Перевіривши за матеріалами справи наведені у скаргах доводи, колегія суддів Судової палати в адміністративних справах Верховного Суду України дійшла висновку про наявність підстав для часткового задоволення скарг.
Задовольняючи позовні вимоги, суд першої інстанції, з висновком якого погодились апеляційний та касаційний суди, виходив з того, що отримані позивачем кошти від комітента за договорами комісії, відповідно до статті 1 Указу № 727/98, не є виручкою від реалізації товарів (робіт, послуг), оскільки не належить суб’єкту підприємницької діяльності - фізичній особі на праві власності. Виходячи саме з цього та приймаючи до уваги отримання комісіонером комісійної винагороди суди зазначили, що обсяг виручки від реалізації позивачем цукру-піску на підставі відповідних договорів комісії від свого імені та за рахунок комітента за 2004-2006 роки не перевищував 500 000 грн за кожен звітний період.
Проте з таким висновком погодитися не можна.
Судова палата в адміністративних справах Верховного Суду України вже висловлювала правову позицію щодо застосування норм права при розгляді спорів цієї категорії. Зокрема, у постанові від 19 січня 2010 року (справа № 21-1966во09) міститься висновок про те, що наявність хоча б однієї з таких підстав як: загальна сума від здійснення операцій з поставки товарів (послуг), що перевищує допустимий розмір для платників єдиного податку; здійснення операцій або укладання угод на суму, що перевищує допустимий розмір для підприємців – платників єдиного податку; перевищення обсягу виручки, максимально встановленого для платників єдиного податку; недотримання форми розрахунків, – передбачають перереєстрацію платника єдиного податку платником податків на загальних підставах. Недотримання строків такої перереєстрації тягне за собою встановлену законом відповідальність.
Підприємець, отримавши в ході реалізації товару на виконання договорів комісії на власний розрахунковий рахунок суму, яка перевищує дозволений Указом № 727/98 розмір виручки, а саме 500000 грн, повинен був перейти на загальну систему оподаткування.
У ході проведеної ДПІ перевірки встановлено, що у першому кварталі 2004 року Підприємець перевищила граничний обсяг виручки та самостійно не перейшла з другого кварталу 2004 року на загальну систему оподаткування
.
Надаючи оцінку обставинам у справі, суди залишили поза увагою цей факт та постановили рішення, які не відповідають вимогам закону.

Re: Комиссия и выручка единоналожника: что нового?

Добавлено: 27 дек 2010, 21:38
buhforum.com
Ну и более свежее, но с тем же выводом, от ВАСУ
ВИЩИЙ АДМІНІСТРАТИВНИЙ СУД УКРАЇНИ
У Х В А Л А
"12" жовтня 2010 р. м. Київ К-7376/08

Суб’єкт підприємницької діяльності-фізична особа ОСОБА_4 звернувся до Господарського суду Полтавської області із позовом до Гадяцької міжрайонної державної податкової інспекції Полтавської області про визнання нечинними податкових повідомлень-рішень.
Постановою Господарського суду Полтавської області від 25.09.2007 року, залишеною без змін ухвалою Харківського апеляційного адміністративного суду від 11.04.2008 року позовні вимоги задоволено та визнано нечинними податкові повідомлення-рішення №0002331701/0/364 від 07.11.2006р., №0002331701/1 від 09.01.2007р., №0002331701/2 від 29.03.2007р. та №0002331701/3 від 30.05.2007р. з огляду на безпідставність їх прийняття.
Не погоджуючись із рішеннями судів попередніх інстанцій Гадяцька МДПІ Полтавської області звернулась до Вищого адміністративного суду України із касаційною скаргою, в якій просить рішення місцевого та апеляційного судів скасувати та прийняти нове рішення, яким повністю відмовити у задоволенні позовних вимог. В обґрунтування касаційної скарги скаржник посилається на порушення судами норм матеріального права та прийняття судових рішень без належного врахування всіх обставин справи.
Перевіривши правильність застосування судом першої та апеляційної інстанцій норм матеріального та процесуального права, юридичної оцінки обставин справи, колегія суддів Вищого адміністративного суду України дійшла висновку, що касаційна скарга підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.
Судами попередніх інстанцій встановлено, що в результаті планової виїзної документальної перевірки позивача з питань дотримання вимог податкового, валютного та іншого законодавства за період з 26.07.2005 р по 30.06.2006 р., відповідачем встановлено порушення з боку суб'єкта господарювання ст. 13 Декрету Кабінету міністрів України № 13-92 від 26.12.1992 р. "Про прибутковий податок з громадян" (із змінами і доповненнями), в результаті чого позивачем занижено податкові зобов'язання з податку з доходів фізичних осіб на суму 31 474,00 грн.
В подальшому, на підставі акту перевірки та в результаті процедури адміністративного оскарження податковим органом було прийнято спірні податкові повідомлення-рішення №0002331701/0/364 від 07.11.2006р., №0002331701/1 від 09.01.2007р., №0002331701/2 від 29.03.2007р. та №0002331701/3 від 30.05.2007р., якими позивачу визначено податкове зобов'язання з податку з доходів фізичних осіб на суму 31 474,00 грн.
Висновки податкового органу про порушення позивачем вимог чинного законодавства ґрунтуються на тому, що приватний підприємець ОСОБА_4 у III кварталі 2005 року перевищив дозволену Указом Президента України № 727/98 від 03.07.98 р. "Про спрощену систему оподаткування, обліку та звітності суб'єктів малого підприємництва" межу для застосування спрощеної системи оподаткування, обліку та звітності, одержавши на розрахунковий рахунок кошти в сумі 546 916,51 грн.
Задовольняючи позов, суди виходили з того, що оскільки позивач діяв виключно в межах цивільно-правового правочину (договору) комісії та не набував права власності як на насіння соняшника, так і на отримані кошти в результаті реалізації цього товару, а фактично вчиняв юридичні дії на підставі повноважень, наданих комітентом то, на думку судів, позивач, дотримуючись приписів норм Указу № 727/98, правомірно включав до обсягу виручки за здійснення операцій з надання послуг лише їх вартість, що дорівнювала обсягу винагороди у розмірі 2% вартості товару.
Разом з тим, колегія суддів Вищого адміністративного суду України звертає увагу на те, що зазначені висновки судів попередніх інстанцій не можна вважати такими, що зроблені на підставі повно та всебічно дослідженим фактичним обставинам справи при належному застосуванні норм чинного законодавства до спірних правовідносин.
Так, Указом № 727/98 запроваджено спрощену систему оподаткування, обліку та звітності для суб’єктів малого підприємництва, пункт перший статті 1 якого надає фізичним особам право перебувати на такій системі оподаткування за умови, якщо вони здійснюють підприємницьку діяльність без створення юридичної особи і у трудових відносинах з якими, включаючи членів їх сімей, протягом року перебуває не більше 10 осіб та обсяг виручки від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) за рік не перевищує 500 тис. грн.
Згідно з положенням пункту 4 статті 1 Указу № 727/98 під виручкою розуміють суму, фактично отриману суб'єктом підприємницької діяльності на розрахунковий рахунок або (та) в касу за здійснення операцій з продажу продукції (товарів, робіт, послуг).
У разі порушення вимог, установлених статтею 1 цього Указу, платник єдиного податку повинен перейти на загальну систему оподаткування, обліку та звітності, починаючи з наступного звітного періоду (кварталу) (стаття 5).
З огляду на викладене вбачається, що позивач, отримавши на власний розрахунковий рахунок суму, яка перевищує дозволений Указом №727/98 розмір виручки, а саме 500000 грн., повинен був перейти на загальну систему оподаткування.
Надаючи оцінку обставинам у справі, що розглядається, суди залишили поза увагою той факт, що наявність хоча б однієї з таких підстав як: загальна сума від здійснення операцій з поставки товарів (послуг), що перевищує допустимий розмір для платників єдиного податку; здійснення операцій або укладання угод на суму, що перевищує допустимий розмір для підприємців –платників єдиного податку; перевищення обсягу виручки, максимально встановленого для платників єдиного податку; недотримання форми розрахунків –передбачають перереєстрацію платника єдиного податку платником податків на загальних підставах. Недотримання строків такої перереєстрації тягне за собою встановлену законом відповідальність.

Re: Комиссия и выручка единоналожника: что нового?

Добавлено: 27 дек 2010, 22:06
vins
Спасибо.

Тоскливо :(
А в связи с НК ничего для единоналожника не изменится в посредничестве?

Re: Комиссия и выручка единоналожника: что нового?

Добавлено: 28 дек 2010, 14:02
konsult
А в связи с НК ничего для единоналожника не изменится в посредничестве?
Ну сейчас регулирования уплаты единого налога практически в Налоговом кодексе нет. Поэтому, ничего не изменится.
А вообще, в проекте НК уже хотели из выручки выкинуть "транзитные средства", но не комиссионеров, а экспедиторов, агентов и поверенных.
То есть в проекте хотели в выручку единоналожника-комиссионера засунуть всю выручку целиком.
Получается, что надеяться на лучшее в вашем вопросе не приходится.

Re: Комиссия и выручка единоналожника: что нового?

Добавлено: 13 май 2011, 18:08
neb_o
я правильно поняла: (по комиссии) комиссионер заносит полностью сумму выручки за проданный товар, а потом ещё и сумму вознаграждения?
кроме решений ВАС какими документами это регулируется ?

Re: Комиссия и выручка единоналожника: что нового?

Добавлено: 14 май 2011, 09:24
vins
Решение ВАСУ лишь подтверждают подход налоговиков. Вопросы выручки единоналожника регулируются Указом Президента об упрощенной системе налогообложения. На основании его положений налоговики делают вывод: в выручку комиссионера включается вся сумма, зашедшая к нему на счет. Из Единой базы знаний
Чи є виручкою від реалізації ФОП платника ЄП сума транзитних коштів, перерахованих платнику за договором комісії, відповідно до якого платник отримує лише встановлений відсоток?

Згідно з Указом Президента України від 3 липня 1998 року N 727/98 "Про спрощену систему оподаткування, обліку та звітності суб'єктів малого підприємництва" із змінами і доповненнями, внесеними Указом Президента України від 28.06.99 №746/99 (далі – Указ) суб'єкти підприємницької діяльності - фізичні особи, в тому числі й ті, які здійснюють комісійну торгівлю, мають можливість перейти на спрощену систему оподаткування, обліку та звітності із застосуванням способу оподаткування одержаних доходів за єдиним податком шляхом отримання Свідоцтва про сплату єдиного податку, при додержанні ними умов, визначених статтею 1 Указу, зокрема, обсяг виручки від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) за календарний рік не повинен перевищувати 500 тис. грн. Ставка єдиного податку для суб'єктів малого підприємництва - фізичних осіб встановлюється місцевими радами за місцем їх державної реєстрації у фіксованому розмірі залежно від виду діяльності в межах від 20 до 200 грн. на місяць для самостійного здійснення підприємницької діяльності. З використанням найманої праці, включаючи членів його сім'ї, розмір єдиного податку збільшується на 50 відсотків за кожну особу. Розмір єдиного податку не залежить від результатів підприємницької діяльності фізичної особи - суб'єкта підприємницької діяльності, тобто від розміру чистого доходу за умови, що обсяг виручки платника єдиного податку не перевищує 500 тис. грн. на календарний рік. Згідно із статтею 1 Указу виручкою від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) вважається сума, фактично отримана суб'єктом підприємницької діяльності на розрахунковий рахунок або (та) в касу за здійснення операцій з продажу продукції (товарів, робіт, послуг). Тобто, застосовується касовий метод обчислення виручки, під час якого враховуються всі надходження коштів, отримані на розрахунковий рахунок або (та) в касу суб'єкта малого підприємництва. Таким чином, до обсягу виручки від реалізації товарів (робіт, послуг) необхідно включати суми всіх коштів, що надійшли на розрахунковий рахунок або (та) в касу платника єдиного податку – фізичної особи у звітному податковому періоді.

Re: Комиссия и выручка единоналожника: что нового?

Добавлено: 23 май 2011, 10:48
konsult
neb_o писал(а):я правильно поняла: (по комиссии) комиссионер заносит полностью сумму выручки за проданный товар, а потом ещё и сумму вознаграждения?
кроме решений ВАС какими документами это регулируется ?
если вознаграждение удерживается (комиссионером) из средств, поступивших комиссионеру (комитенту отдаете средства за вычетом своего вознаграждения), то в выручку включается сумма средств, поступивших от продажи. Дополнительно включать в выручку вознаграждение не нужно (поскольку оно уже учтено в составе выручки от продажи).

Re: Комиссия и выручка единоналожника: что нового?

Добавлено: 27 май 2011, 11:10
neb_o
konsult писал(а):
neb_o писал(а):я правильно поняла: (по комиссии) комиссионер заносит полностью сумму выручки за проданный товар, а потом ещё и сумму вознаграждения?
кроме решений ВАС какими документами это регулируется ?
если вознаграждение удерживается (комиссионером) из средств, поступивших комиссионеру (комитенту отдаете средства за вычетом своего вознаграждения), то в выручку включается сумма средств, поступивших от продажи. Дополнительно включать в выручку вознаграждение не нужно (поскольку оно уже учтено в составе выручки от продажи).
А если комиссионер отдаёт ВСЮ сумму выручки комитенту (например, продал товар комитента по ценам комитента на 1000 грн) , а комитент заплатил ему за это 5% вознаграждения, то в книге по ф10 отражается в "ДОХОДАХ" и 1000 грн (сумма проданного товара) и 50грн (5%от1000 - вознаграждение)

Re: Комиссия и выручка единоналожника: что нового?

Добавлено: 27 май 2011, 11:18
konsult
да, в выручку пойдет и 1000, и 50
1000 - как средства, поступившие на счет / в кассу от реализации товаров от собственного имени
50 - как средства, поступившие на счет / в кассу от реализации посреднической услуги

Re: Комиссия и выручка единоналожника: что нового?

Добавлено: 27 май 2011, 14:57
neb_o
konsult писал(а):да, в выручку пойдет и 1000, и 50
1000 - как средства, поступившие на счет / в кассу от реализации товаров от собственного имени
50 - как средства, поступившие на счет / в кассу от реализации посреднической услуги
а если, как раньше писали, что 1000 грн - это "транзитные средства" , т.е. они фактически не принадлежат КОМИССИОНЕРУ, и их не учитывать в объёме 500 тыс, а показывать только комиссионное вознаграждение, то чем это чревато?

Re: Комиссия и выручка единоналожника: что нового?

Добавлено: 27 май 2011, 16:42
konsult
Если безнал и с учетом "транзитных" средств не превысили 500 000, то ничем кроме админштрафа за ненадлежащее ведение учета доходов в Книге ф. № 10 .
Если вылезли за 500 000, тогда уже нюансы с уплатой НДФЛ с суммы превышения и с применением правил общей системы начиная с квартала следующего за кварталом превышения.

Re: Комиссия и выручка единоналожника: что нового?

Добавлено: 10 июн 2011, 09:25
vins
ГНА во Львовской области
В выручку ЮРЛИЦА-единононаложника, в отличие от выручки ЧПЕНов (предпринимателей - единоналожников) включаются только суммы комиссионного вознаграждения
- Що включається до складу виручки, яка підлягає оподаткуванню за ставкою 6% або 10%, суб’єкта господарювання-юридичної особи, що перебуває на спрощеній системі оподаткування та здійснює діяльність з надання експедиторських послуг: загальна сума коштів, одержана таким суб’єктом господарювання в касу чи на рахунок в банку, чи сума винагороди експедитора за надані ним послуги?

- Відповідно до статті 1 Указу виручкою від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) вважається сума, фактично отримана суб'єктом підприємницької діяльності на розрахунковий рахунок або (та) в касу за здійснення операцій з продажу продукції (товарів, робіт, послуг). Тобто застосовується касовий метод обчислення виручки, при якому враховуються всі надходження коштів, отримані на розрахунковий рахунок або (та) в касу.

Згідно зі статтею 4 Указу Державною податковою адміністрацією України розроблено та затверджено наказом ДПА України від 12.10.1999 № 554 і зареєстровано в Міністерстві юстиції України 19.10.1999 за №713/4006 Книгу обліку доходів і витрат, що підлягають оподаткуванню, і Порядок її ведення суб'єктами малого підприємництва, які застосовують спрощену систему оподаткування, обліку та звітності.

Порядком ведення Книги обліку доходів і витрат суб'єкта малого підприємництва - юридичної особи у графі 6 відображаються всі надходження коштів, отримані на розрахунковий рахунок та в касу суб'єкта підприємництва від продажу продукції (товарів, робіт, послуг), майна, включаючи основні фонди, які належать суб'єкту малого підприємництва й реалізовані у звітному (податковому) періоді, позареалізаційні доходи та виручка від іншої реалізації.

Враховуючи те, що кошти, які надходять на розрахунковий рахунок таких платників єдиного податку, є транзитними і платники не мають права власності на такі кошти, то при визначенні суми виручки від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) для нарахування єдиного податку ці кошти не включаються до бази оподаткування.

Тобто суб'єкти малого підприємництва - юридичні особи, які здійснюють комісійну торгівлю, надають експедиторські, брокерські, агентські послуги, повинні включати до бази оподаткування єдиним податком лише суми комісійної (агентської) винагороди, отримані від здійснення таких видів діяльності.

З метою визначення права перебування на спрощеній системі оподаткування, обліку та звітності суб'єкти малого підприємництва, включаючи й тих, які здійснюють комісійну торгівлю, надають експедиторські, брокерські послуги, повинні враховувати всі надходження коштів, отримані на розрахунковий рахунок та в касу від продажу продукції (товарів, робіт, послуг), суми позареалізаційних доходів та виручку від іншої реалізації.

Re: Комиссия и выручка единоналожника: что нового?

Добавлено: 12 июн 2011, 13:26
neb_o
Спасибо, но меня интересует ситуация именно ФИЗЛИЦА на ЕН