Рекламу показываем только НЕзарегистрированным пользователям. Войдите или зарегистрируйтесь на Бухфоруме
    .

Кадровый учет

учет доходов и расходов, уплата ЕСВ, приостановка деятельности, РРО...

Модератор: konsult

UNREAD_POST vasilisa » 27 авг 2012, 10:24

Які кадрові документи має вести фізична особа – підприємець?

Для осіб, які використовують найману працю, чинним законодавством передбачена певна кількість документів, що їх вони повинні вести обов’язково. Зокрема, це штатний розпис, колективний договір, табелі обліку робочого часу та ін. Втім, розберемося, які з цих документів має вести саме фізична особа – підприємець?

У нормативно-правових актах, що передбачають обов’язковість ведення кадрових документів, використовується два формулювання: «підприємство» чи «роботодавець».

Відповідно до ст. 62 ГКУ підприємство – самостійний суб'єкт господарювання, що створений компетентним органом державної влади або органом місцевого самоврядування, або іншими суб'єктами для задоволення суспільних та особистих потреб шляхом систематичного здійснення виробничої, науково-дослідної, торговельної, іншої господарської діяльності та є юридичною особою. Очевидно, що підприємець не є юридичною особою, отже, не може вважатися підприємством, а тому вимоги щодо кадрових документів, які встановлені для підприємств, не поширюються на фізичну особу – підприємця.

Відповідно до пп. 14.1.222 ПКУ роботодавець – юридична особа або самозайнята особа, яка використовує найману працю фізичних осіб на підставі укладених трудових договорів (контрактів). Схоже за змістом визначення терміна «роботодавець» наводиться і в Законах про профспілки, про організації роботодавців, про охорону праці тощо.

Отже, фізособа-підприємець є роботодавцем і на неї поширюються всі вимоги стосовно кадрових документів, які стосуються роботодавців:

1) наявність трудових договорів, зареєстрованих у центрі зайнятості.

Відповідно до ст. 241 КЗпП у разі укладення трудового договору між працівником і фізичною особою, така фізична особа повинна у тижневий строк з моменту фактичного допущення працівника до роботи зареєструвати укладений у письмовій формі трудовий договір у державній службі зайнятості за місцем свого проживання відповідно до порядку, встановленого Мінсоцполітики;

2) наявність журналу реєстрації відпусток.

Відповідно до ст. 10 Закону про відпустки власник або уповноважений ним орган зобов'язаний вести облік відпусток, що надаються працівникам. Законодавство не встановлює форми обліку, на практиці він ведеться за допомогою журналу реєстрації відпусток, який має бути прошитим, скріпленим підписом та печаткою (якщо вона використовується), сторінки мають бути пронумеровані;

3) наявність інструкцій з охорони праці.

Стаття 13 Закону про охорону праці зобов’язує роботодавця розробляти та затверджувати інструкції з охорони праці;

4) ведення журналу реєстрації вступного інструктажу з питань охорони праці.

Відповідно до ст. 29 КЗпП власник до початку роботи зобов’язаний проінструктувати працівника з техніки безпеки, виробничої санітарії, гігієни праці та протипожежної охорони. А відповідно до ст. 18 Закону про охорону праці працівники при прийнятті на роботу і під час роботи повинні проходити за рахунок працедавця інструктаж, навчання з питань охорони праці. На виконання цих норм роботодавець має вести журнал реєстрації вступного інструктажу з питань охорони праці, форма якого затверджена наказом Держнаглядохоронпраці від 26.01.2005 р. № 15.

Таким чином, кадрові документи з вищенаведеного переліку в обов’язковому порядку повинна вести (мати у наявності) фізична особа – підприємець.

Враховуючи, що ведення кадрових документів контролюється державним органом – Держінспекцією з питань праці, слід зауважити про спрощений порядок державного контролю для певного кола фізосіб-підприємців.

Відповідно до Закону № 877-V державний нагляд (контроль) – діяльність уповноважених законом центральних органів виконавчої влади, їх територіальних органів, державних колегіальних органів, органів виконавчої влади Автономної Республіки Крим, органів місцевого самоврядування щодо виявлення та запобігання порушенням вимог законодавства суб'єктами господарювання та забезпечення інтересів суспільства, зокрема належної якості продукції, робіт та послуг, прийнятного рівня небезпеки для населення, навколишнього природного середовища. Ця діяльність має своє вираження у заходах державного контролю (перевірках, ревізіях, оглядах, обстеженнях та інших діях).

На початку 2012 року було підписано Закон № 4448-VI, який встановлює особливий порядок державного нагляду за господарською діяльністю фізичних осіб – підприємців, які не зареєстровані як платники ПДВ та які не здійснюють діяльність, що віднесена до високого ступеню ризику. Контроль за ними може полягати лише у:

– позапланових заходах щодо додержання санітарного законодавства;

– перевірках органами захисту прав споживачів за скаргами споживачів.

Якщо діяльність фізичної особи – підприємця віднесена до діяльності з середнім ступенем ризику, Пенсійний фонд проводить планові та позапланові перевірки. Здійснення інших заходів державного контролю заборонено. Тобто зазначених фізичних осіб не може перевіряти в тому числі й Держінспекція з питань праці.

Гліб Норов
юрист, АФ «Є.С.Аудит»

Дата підготовки 14.08.2012
Аватар пользователя
vasilisa
 
Сообщений: 333
Зарегистрирован: 14 июл 2011, 13:21
Благодарил (а): 154 раз.
Поблагодарили: 238 раз.

UNREAD_POST vins » 08 ноя 2012, 12:02

В продолжение темы о кадровых документах у предпринимателя

Письмо
Министерства социальной политики Украины

Министерство социальной политики Украины в соответствии с вашим запросом от 22.08.2012 № 104 предоставляет следующую информацию.
Согласно статье 24-1 Кодекса законов о труде Украины при заключении трудового договора между работником и физическим лицом физическое лицо или по нотариальному поручению уполномоченное им лицо должно в недельный срок с момента фактического допуска работника к работе зарегистрировать заключенный в письменной форме трудовой договор в государственной службе занятости по месту своего проживания в порядке, определенном Министерством труда и социальной политики Украины.
Порядок регистрации трудового договора между работником и физическим лицом, использующим наемный труд, утвержден приказом Министерства труда и социальной политики Украины от 08.06.2001 № 260 (в редакции приказа Министерства труда и социальной политики Украины от 14.10.2010 № 320), зарегистрирован в Минюсте 27.06.2001 под № 554/5745.
Данный Порядок распространяется на физических лиц – субъектов предпринимательской деятельности без создания юридического лица с правом найма работников и физических лиц, использующих наемный труд, который связан с предоставлением услуг (повара, няни, водители и др.).
Типовая форма первичной учетной документации № П-2 “Личная карточка работника” утверждена совместным приказом Госкомстата и Минобороны от 25.12.2009 № 495/656 в соответствии с требованиями статей 4, 14, 18 Закона Украины “О государственной статистике” и статей 33, 34 Закона Украины “О воинской обязанности и военной службе”, учитывая положения статей 80, 81, 95 Гражданского кодекса Украины, части восьмой статьи 19 и статьи 55 Хозяйственного кодекса Украины и пунктов 5, 10 Положения о воинском учете военнообязанных и призывников, утвержденного постановлением Кабинета Министров Украины от 09.06.94 № 377, в целях последующего совершенствования государственных статистических наблюдений предприятий, учреждений, организаций относительно учета личного состава.
Исходя из вышеуказанного, по нашему мнению, физические лица, использующие наемный труд, не должны вести на работников личные карточки по форме № П-2.
Директор Департамента заработной платы и условий труда
А. Товстенко


ЧП, № 21
Аватар пользователя
vins
 
Сообщений: 6654
Зарегистрирован: 27 дек 2010, 12:38
Благодарил (а): 2704 раз.
Поблагодарили: 2906 раз.

UNREAD_POST налоговик » 27 янв 2016, 17:05

ЧИ ПОВИНЕН ПРИВАТНИЙ ПІДПРИЄМЕЦЬ ВЕСТИ КАДРОВЕ ДІЛОВОДСТВО

Державна служба України з питань праці (Держпраці) надає роз’яснення, чи має приватний підприємець, у якого є наймані працівники, вести кадрове діловодство?

Відповідно до чинного законодавства, наголошує Держпраці, фізична особа-підприємець, яка використовує найману працю, є роботодавцем (або власником підприємства), а отже на нього покладається обов’язок щодо ведення всіх передбачених законодавством документів про працю, а саме:

відомості про нарахування та виплату заробітної плати найманим працівникам;

журнал реєстрації наказів;

журнал обліку руху трудових книжок працівників та вкладишів до них;

табелі використання робочого часу працівників;

належно затверджений графік відпусток найманих працівників;

посадові інструкції для найманих працівників та інші.

За это сообщение автора налоговик поблагодарил:
VOA
Аватар пользователя
налоговик
 
Сообщений: 5778
Зарегистрирован: 20 ноя 2010, 23:29
Благодарил (а): 835 раз.
Поблагодарили: 2642 раз.

UNREAD_POST VOA » 27 янв 2016, 17:10

Хорошо, что хоть про ШР не рискнули написать.
Как именно вести журнал движения трудовых книжек, если про наёмных ФОПа чётко указано, что ТК хранятся у работников? Как именно должен ФОП фиксировать их движение?
ФОП = собственник предприятия? Какого именно?

Коллега налоговик, может, лучше в "Дежурные ответы"?
http://stopfake.org/ Бывают такие решения, после принятия которых тараканы в голове аплодируют стоя.
Аватар пользователя
VOA
 
Сообщений: 5458
Зарегистрирован: 07 сен 2012, 21:37
Благодарил (а): 1860 раз.
Поблагодарили: 2152 раз.

UNREAD_POST налоговик » 27 янв 2016, 17:14

Та отож :)
Аватар пользователя
налоговик
 
Сообщений: 5778
Зарегистрирован: 20 ноя 2010, 23:29
Благодарил (а): 835 раз.
Поблагодарили: 2642 раз.

UNREAD_POST Kat_Rom » 22 дек 2017, 16:25

Добрий день. Підскажіть будь-ласка чи правильно я розумію. Керівник заборонив переносити, накопичувати відпустки . Тобто людина має їх використати в цей же рік.
Питання. Якщо людина працює з 2.05 17. Пів року офіційної роботи в неї припадає на 2.11.2017. Тобто з 2.11.2017 і по 2.05.2018 вона має відгуляти відпустку в 14  календарних і в 10 календарних днів ??
Kat_Rom
 
Сообщений: 1
Зарегистрирован: 22 дек 2017, 15:58
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.

Пред.

  • Похожие темы
    Ответов
    Просмотров
    Последнее сообщение

Вернуться в ОБЩАЯ СИСТЕМА

Кто сейчас на форуме

Зарегистрированные пользователи: Ads, Al, Gb, Ya